OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, November 13, 1919, FINAL EDITION, Image 8

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-11-13/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

Vi-
v-r
- it:
.3
. 1
I
-r r
t i
I
I
i :
ir
,4 v. ;
lr!
1L
i ,s i
' i
i I
11 :
U- 4 4 -
n
? i'
i ' t. K
1 3
8
TULSA DAILY WORLD, THURSDAY, NOVEMBKK 13, my.
COUNTY ATTORNEY
!TINI'rll rHnM PMII. I.M
attorney In llntMtun, l.' iln l. i...mr
m Mil of null' fur III l iini. r JmvI.
roiiipitny'a I uon k I . I in i',irr.ii
lilm In Hi" lamai mi I J .in-' n I'.i it. r
Uvla lutit lu i' Hi"' 'On" nit"i
nnjf 11(7 SO and .'.nil run'. In i
lata tli nr Tin y iii-n I 'I Hi"
ahrrlff If.lio iiwml f..i H.f ,ii Mil i.f
th IIJ ihiaf
Hubba arrnHtnmini I '"I I""1
Thurml.iv II" n.pri--nn I ty
ltd rinim.iiiiil .i' '' 'linn to U
dray, and wim-l n . 1 1 m i ti.i i y In ii
In unit Imiii I ! ill I .it (
Mr foi-wiir i.f Ini-t.-r
not atiafl'i-l nil Hi" "l" ''' ' '"
bond nd w it H ili aippruv.il i.f Hi"
' rouniy ail"ii"i y .iffni' i mpt...
Lr I'anH'l In I rpl ro.i.il Iilii ii" ,"
rial nnun"l In tlir in" naimiitiK lli
I'ouiny all'u iu y' nffir. Imm'.i'i Im'I
tfir raa ti anarrlptad In tlm dia 1 1
rourl brfotr .Iiii1t i'"l ""
bond wan Imrcnanl to 7,l(0 I
a on rrldny
HuUirrtay inornliiif . ! f.ti 11 bond
hail burn tnMl. Mr V'. .r ' t il '
lunard lh ina.'rr with ' '
onunty attorney H r liutm , .
Int" that In hmi' 'i i T .i' hi")
anmlna tin- bund l,. fni" i i.
provad Mr Ilium a u bun In
would hava I ti Ik i.ii"I -tumii Mi
THnll in Hdi n KiiMii.ii r .-. it- -t i.f
Hi rourt rlrrk a nffp mi l a .nnn
tea a lan nwlr linn '. wmiI I
havii an opportunity m ' n Hi,
bond b-forit Hubba i i- i
l.ltl Hallli iIhv Minn Ii. "f 1 ' " ' :
A HniUh. pi '-nli ! I'""'1 f I '
o ihf ruin, i In a Ii n f i-i.,1
Tim niailrr mm Inki'ii up H lb" "'
Inrni-V Willi iMiiin. b" pi n . 'I lil"
"(. K " mi Hi" I. "ml ini'l ii'i'k I"
h ciiiirt rli-rk nnlnk "I li-nr I"
yllulil III In bond anl Ii Ii ail
ll hi."
Ahmil ! l'riM-rl
Th bnndanirn 'fi Jil Whli and
. llarvry. nifrn. Wbltn wa
llairit for lota a, II. 7 and H, In lb"
IiousUa addition, llil hmiara mi
tha afnrfaald lota. if hVH, u rni
and fnur niiika Th" InUI vulu.i of
tha prnparty rtaolnrad lo b
110. 1)00.
Jaata llarvi-y, tlm narrn nonum
ho name la aln in 'h bond.
Ilalad lnla fl "id J'S In lilm k U tit
lh iiium ddlll m. ami Hi wni ii
taliia win 14.000
(in Monday Mi. I.Viairr Kent In,
lha onnnty iIIiunm'i i.ffi.i" and
nuii'li to hl aiirprlr b-Arni'd 'li'i'
Hnbba hart b"n rplnu'd on bond
Hti a glvnn no aiiilafurioi y t
planadnn hy Dunn Jinrt appr vfl i
t tin build without c.iimIhh out it,"
auraamant lo flt'a I'oialt.r nil op
Inii'tunlty lo nilno i
Mr Koiatrr'a Invaailitiillniia iiliowi4
ilia following faota:
Kd Wlilia onna lb" four lota nii.n.
tinned on lha bntid, ut llicia ma
two and not i IkM hufa en ba
pn,,ill) II" I...H f.v. ti'.K' but no
i nwa ii i" ii.-- 1 1"" il "'' i -if'.' ''
hlo.wa M,.i" Im.iikiI l"i" 1
ti, i.iIum I I i.f ill.. ) t.o I : .D wl'li
OIIM linllM- on I' -ilid i 'i,.-Mln' pf"
v.ntia looli'l,' I..-I .Hid 11 f 'I -
'I tiH pr. p. l l I,.- Il ..I ' In- I'll' J '
woitli I In ii""
I h.. II. n- . -. ..p- Hi " I i1"' "
i, inn, h .- i.' tr hi . I ' ' H '"'
I j ; r, J .'..i i.mi'Hi" pl i. . d
.,11 t .r.l .'. . A.I fir plopl-.l
h lo dnli.d i. M," l-'.d ! "i" '
,,. t-i,,.- .i ,.-'. I in I - -
offl.-.. i. I "' "- " '
,uu n ii" n-ivy p'"i'
A f: ; .1 I I .
17 '.'in I ' '
III, 'I .,' -.1 ... ' II,' 1 " " II"-'1" '
I,, .III I ill .1 !! - '
b.-. I ' i, .i . I Hi.o.ki
I... :,. I I ' I -I-- ""
Ml,. I U .,'.- Ii i-i.lt I"""
. Hi- ' ' I
Milium I -ill- It ' Hon. Ill ml "
, oi ill-n ' I ' " ''"l ' "I" '1
lb.il I "I"" "' ' - '' ii'1 "Hi'' ' .i l
l,,i i,.-v Ii l-l - 1 '"'i "' ' '"'
. k., I, . 1 1 ' 1 lb" I " I 'I 'I
n ,,. r , , . I f i ,---' W II' ' III' ' -'I
I. ,1 HI" I' "I ' ' "'
, . -, I II,' -l.l II"
, , . ,.v- . I,.- I. i ' lo- I.' 'ir... i In
t) r,,.'. II - I .1.1 .' " ' I'" I' ' '
It- i I I 1 . , .'. -ii !--'
n .. . . I I,-- o:f M Ii ''
., I .1 I,- I, i l r-KI.-l Hi" I
in,,! in i,... I I ti-. i !" n v In .pi. li.n.
iti-l ill.!' I," i I ' 'br II -il" Ill, III
.,.,,) ,tl, h- l..!l.l."l lot prnpi'lly
HI, wollb l '"I"
I . ,, ' , i. (, I, I . '.. ' I " ,1 4k
...,i II,. iiii " r - .. i "" f 'i' ' ' - I "'
r'tf imui and 1 nutrl
la ' kiih ii-.ujli aait thai ht protii-njr
Hal Mr inittn uoi.rarau
... . j . .... ... . , ' ..... (.1 hi
j .1 . ' ,. I .'..,.. t. -.,,.,.1 bad n,.dr irtpral a'fn.i.t. lu a,-! lui- lil,r,l.i 4 ln ll.o
l.,i liil,l,i nl mIIupi r itrpindkai.tv -. ...
'i'.i, ii In ifnl Ii ni IUl III" "l "f ! I'"'""! l.ou"
i la ii ilia lima ii.. 4., itima wai I u fun- iil linn 4
rw-in o.r ii. f i-imi i rari w a. ','". r -I i ii. ii." "" " r " i . .. ,. , . .
.., ,.i ,.... .h., ,. ii,., ... .,..i i,.,, ami amiia. -I ii. II hil raa ara , allrl la in.
Vt i t nrfr i vr, o,lii,ant mii in f roaa.anit'a ia
a'la.r I, a li'llai r la ml. I,rai,aa l.a l,a .,o I til lit.-'l l'l VVrn
l.i'.k i.kir.i nr. . r r iia In .i',.-lv ai I, a ra. Iia4 t,.r lati.maMa laal ni,
I ..,,, , olh,, il,. i,.,.Mt l aiai, IH'r Mr rr.-.r . J Hal aa ra I
Hr fl
I I""
-a
ll ''
"Ii ai .i 'ft ria. la.l lliair:!.a lh,' mall.r l.nlora Ilia Hlnaal. r r.iia "
l,a a, i i,t,irt,oiiiy ! at at Hi niaaling Iriila, and ak lliaiu 0- U'l
f livia laaj lhf. rata ra'.a in mind Inat vf ran
' Maiah agaiual a iiwiu !h.-ra art' lour ir In-
i, mi pandmf
Tliara la ou IhiuiI at all fur bun in an
I.. . II b,, a - . a . ... . kll..l I trial
imi,iii-i1 lirrr anil m " , . '" . " ' " ' "'.; . '
i.aruial k ura.rnlail ami b- Jo. a not ai.paar tl.a ruilal)- baa
I b.r appro.. I mid nal 1 "" rr,li..4 1 Ha Minnl, ''' rj- a "''i-a
Moiuxir'a llnma KoW.
KKW YOltK. Nor t'l T 'aid boaaa
al 61 Piaa Hlraal whara Jamaa Manroa
1rna I-ull t Hurt Martial
1IUI kloN. laaaa. Null li- (ourl aiar
Hal l,riirr,iii.ia bait lia'a urdarrd Main"
apiiraiiiaaiaiy it truupara, tnlialrd aia audjfifib pruiilml uf Iba I'nltail Hialaa. tpaut
nun roaiiuiaaionad ofli.an hu baiunf lo'tlia dr. Iiuiiig ran ef hla Ilia and allrd
ilia llnaaiou .,uaJron ul iba urttili Taiaa , nl aadar lha aatliaaaar'i kataaar la
...... it... ... ,i,.,.. .nb L.in. au 'Jay II breuim U noo. A raal aatata
aanl from nrf.,'.at fnrmal.ai) a of tlirir out
ii.ina atto.il lltia tlaia f a'faira illt .j raruaal la) otirt aunartor vfflrara
attrtiiiao an raJlail la il If a t ond ti, al.aaitilng laaraaaivaa Ir.im aurh lor-
u.alaona.
kri-bir baudhi Iba pr far aa aaaawad
Cilallt.
, a Hi. I,.ind l.f,,a lltl,la aa ra...a,l ,m.-lln a I,, tti. mailer
t: .t.i. a. aai.t a.l.ln.an w ba.mt li.; tro-r Ina ruiu.iy Lalna oill m-ra
lli ix.rt Ik ll.'wi, lull-in
W AMIII M, I I IS Snf IJ -I I,. aariata
la JriiUmay n dlaiaw ltdla.
wli.il do oif Ihltik mIioiii It? Krr tbr
t:.t.i. b. aai-t a.l.tn.an w ha.mt li.; Iro-r Ina rimniy '.aina am ai". "."ii"'""" -a .... wrui ilu )inr lllioa mooui nt rrr inr
. .1 I... 1.4 l ,,. l.i. n.al nai Ha. P" l"' kura-ar liaa.a ia.nui Mr l.aai.ra ruiao-illaa Una aftainauq ra...rld KrH punira "Tha llr.llli of
"I a I . ,r ,. ,1 tr a t ii..,i.r. h.r Kur.l.r a -I . ai.ai.l in..r. a).', Il'.l'l la..irat!y b.r Iba Mit lli ''""r"" Iliirand '' Hi lhn lllallll Hlindat Willi
' ii a ii. II.. In! I.. I.r,i, llul.b lo tri. T -t an,,.iad ra.i.luiioa whPh a-in.d (.ronda raatrialicin ...,.,'.... A a,a,. ail lirr nrnd in-
-I'. l-l l il t- I. r r,l a Hani., a. a,... .a: r...,.,.r fnr Ik. a. In pr..,-I lb. d,a ld-..rr unltl ,,.,n,.rn. ' ' J"" ' " '
.,', -. .I ,., lb. Iria. napn, anr ,.- pilrpi... ol f.,'l",. lia ra.a t;,in,i,b Irftaaiu. ra" l.a rtian.il aflrr lha p.a. a 'Jon of JU IlrHl II a Ulliolia alor)
. , . i ,,, I . ,i. .nat h.. I an, I a.ali.a thai ItuLbi hand aaa luad trrair la a.fn.d Advt
To Heal Cough
Taka II A V KM' MKALI.NU HONK V.
Jlic par bottle. Advt.
IW (Vilda or .nfiiM-tiia
and aa a Prrvantatlva. taka UAXA-
TIVK UltOMO Gt'lNINK Tublati.
Il.itok for Y. W. tllHlVE8 ilgnaturt
Inn thn b"x. 30c Advt.
la Jaalouay diaima'' Lti
what do you think about If Hti
grt plvturo, "Tha ngritlc, J
Durand." t tha ltlalto Hun lay j
Allca Joyr. A apwlal aupitr prMj
lion of Kr Haach'i faiiinim tloryJ
Advt.
IF IT'S AT THE
GRAND
- IT'S GOOD -
Use Johnson's
FREEZE PROOF
In yinir riiiHiil.ir
$1.50 per Package
Will Irfint All Wliitr-r
Home Decorating
Company
.11 I Siilllll l'i,li,n
I ipron ;,ui(iio
Jt 1 1 Killlltl Mil I II
lMiolojIriiphs For
Christ ma:i
riliMIC rip Il lVtU
STANDARD
Metal Weather Strips
"THE iTANtvAUI. I OH tt I.AIM"
SAVE COAL
NOT only diN-a h uinlniit htrii
uiy f ir liafir wlihln four yrnra
rmt nf fitr.anlini iil'in.-, tint
III Kprlnit, Numtnrr anil i..l II Iwra
llui ilil (In nip wlmK k a nut f'ltliy
atrprl dirt, duat, rnlti nml diodona
oalatdo iuilma. It llnliii-iia Ihiiimi.
rlranlng Iwrlyi niontlia n your, I'rr.
vrnta Mlnibma fn.in rnttllna or Jmii.
inliif. t.l Alt AN II I I) III Mis
hut iiui lajafaa tin bulldliiK. HiH'iirt)
ratlmald
NtW
STANDARD WEATHER
STRIP CO.
65T Itohlnmiu mtg., Tnlni. Okln.
SAVE COAL
Mimic fkanirrt T I UN-It
STANDARD
Metal Weather Strips
"TltlC UTANDMII) mil , YKAItS" I
IF" i'-' f"
i ! . . i ,.i- , -
!
1. .
3 . ' ' j j
paDnaapDDDBPPDaaopnaDnappaaannanaoDPnDoaDaoaoaoDon j
Eil H V r t'--.r.'.'-..i -,rr--r:, -VT ,'C fl
' .. i-i " ifia . 1
' J
rT!
Il
'A
s-'a
The New Home of The Tulsa Bread Company
and
l&f&hm&l BREAD
I ADin t iim irwiii! L7iur:5
MM ! Ul Hnfl, (Ml biv-l
no. ftrT rIV4
. MMWatl aaiaa Im
rtr,fm lid
0. Muwi rih I i
HI'. A HVIMHtM UMatf It. UIUI Cllt. ki
Miiku hr HPinilnttiwiit for y-mr
alltliilt now.
(tir S'b-a rn Ciiinilrlia
tun- V orlt tin III kI
ilnr I'rli i H "tltlll Hi hi II of All
'i. ii!,,i u.i t.i IIih hotm- ntid
pi'tU imr'ralli. f i'i'' v tronpa.
liitariniN 1 1 . w 1 "f "Il
lilril . I h"ii.. I'uvi' :':
RIALTOl m
rM.:.-i.tlr-a i i : .a
ALICE
BRADY
In Hi r I hi, 1 I'll iiiir
"His Bridiil
iNli ill
r,
nilllrklllK. Kiinppt, In i r num.!. lilm., I It, on lit.- II kn,,
l l.i
,1) ,IM I II.' H ull,, I III l.l . t( ,
I .11
1 omoi row and Slnri!.-.v
SHSSHK IIAYA K.WVA
I Hi.', il w r.clur.-?
"The (irav flori.ou"
I i jil I tlm l'i il i' (Ion l Wvt I in !i I . itti.ii sioi
4 Th e V e i ) i c c o ( ! ) u ra i uf
t9
K
ITS'
6
1
m
at
0
The opening of the new bakery of the Tulsa Bread com
pany is an event of unusual interesttto the citizens of Tulsa.
It ranks among the leading bakeries of the country in the
up-to-dateness of its appointments and equipment.
The painstaking care exercised in every 0 detail of its
erection, and the months of study given to the designing and
installation of the wonderful mechanical equipment, with
out regard to original -investment, express our confidence in
the future growth of our city.
The Best Bread Possible to Make
r.ft
There was one predominating thought"
back of this new bakery, and that .was that the
people of Tulsa wanted the best bread con
taining the maximum food value- bread that is
made of pure materials and which, above all
other things, is made clean.
' No expense, therefore, was spared to
provide every modern, scientific, mechanical,
or hygienic facility that would contribute to
this result.
And now we are eady to offer our new
bread, HOUSUM. made in this new bakery
T71
w
II. HOWAItU SMITH.
1'n-a.ldi'nl 1'nlaa llrratri ComMiiiy.
I i.iiiub-r nml rri-lili nt of t tinii!n'iV lln-nd
f 'iininiiy KnitNAM I'liy.
liaj'' Smith f known t hr-uiKh.Hit Atin'rlra
it 1 ii pl.-ti-'.-r in ii.inri'd Idaa in ttir bnkltig
imliiairy Ilia Pamr la a avnnnym for prog
I I'MV
by an entirely new and scientific method-as
our proof that better bread has come to make
Tulsa its permanent abiding place.
HOLSUM is made by bakers who are
masters of the art-men who have spent their
lives in a concentrated study of the business
of bread making.
HOLSUM is offered in large loaves only,
for this is the scientifically correct size for
perfect baking results. The large loaf bakes
to a better texture, has better keeping quali
ties, and finer flavor.
HOLSUM it now on sale in nearly every Rrocery store in Tulsa and will soon be available in outlying towns. Won't you try it
today, and put to the Test our Claims regarding its Unusual Quality arid Goodness?
Hi To Country Dealers
Write us regarding agency
your section for
HOLSUW BREAd
in
The Tulsa Bread Co.
I
!liirrlllij tin- lliiill
ALICE
Siurrinv: (I'm Imii ful I iihk i u A-
7 ,
r -y
iimiti'i'trm '"';ii';in':iiMi'
iiiil!!"(fH V"
llliiittl.iliiiiiiilllllililllliilllilililliilliili
IIIIIIIIMM'""'
i
L
wmmHmmammmmmmmmm

xml | txt