OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, November 15, 1919, FINAL EDITION, Image 13

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-11-15/ed-1/seq-13/

What is OCR?


Thumbnail for 13

TULSA DAILY WORLD, SATURDAY, NOVEMT.KR 15, 1010
13
MARKETS
toe. Mk aUotw.
v.iKK. No. 14 fllofk
Hjlltli.lin
ranoarl today
of In. mid
Indication.
oi.d
from
u-h .tier. . - '"
arlel ' ' . . , .
..... were i a-i""" '-" ' -".nUilfd
l.r rll dir- Iron
'"r .taa.Lril . " "I"""
,niii.ioii "
c'l m0'T u-n.d 14 P' . tht
!?,.... & ",r6"1 ,h ,,o"n
nJ''Lri.n of ih. tlm. won.r m.rk.l
,... rw... dri'bi'k of ih .".Inn.
"'"'' "'"'I
.L. i-.nf:r. in lh fnrfroul
J", frlcHm in . 'M-l-ln I reditu tid
""J:". .r. If, .rino In th n.ny
I "V i.:. i. (..i..r.l riwunl atiari-
, t"l. ere, inliipltici .no.
tielnf ronir.ratl.ly inrnll"
f l...- ..I.....,! niniia Hllll
"0Z?tli i". I .'' ""n Tn
EE". I itrer,,tlie,d burin of li'
nil) tol.l'd lU.BSO.OOO.
il., with
th. fnrefround l n .1
nomtmrt-til 0 d.I hill ll.N4i Um.J
MUtt: rel.lf l U.
Ilullil.r., demand 7S: tl.
Mark., demand 1170; ratiln I.
(ror.itin.ml bond a Irr.ful.r;
bond, atron..
Tim. Ihoi itronf ; 60 dan. 10 dir. .nd
8 m.w.lh. ttd.
rll mon.r alronc tiifh 14: low A;
rnllnr rat 14. loonf hl.l A; oft.ro.1 at V;
l.il Iv.n M ; batik .emplane 4 V
"V
"i.
r.ilrovl
NEW
liy
I'.re mti.r
.l.iiuarT
M.rr ..
.lay ....
U.r ....
N.w York
Oolion.
1 4 t'otlna
ll.ib
JH UK
IH 7.'
A 4"!
94 4.'
1-
St. ItJ
S 4. (IS
3i 40
e .d
r 0.
no
11 j .'0
nj or
3 J 40
Dally Cotton Tabla.
I'ort
N.v York Btoekt
Salra In
nBria.ti
Toial
iv Suodard Otl Stock..
HtranJli'nt. M'lhMfJ 04.
Hid
Aid
Am.
Am.
A to.
Am.
An.
Ao(- AmTl-n Oil
Ainnlic Kl'"".
( nbrwi(ll " t-
rtiaiil (,i'
lrfl I'1?"
rtovlwrand I'lP
'u'a. Hl ' '
.;, ,r.a S'C-at
.Itrns. (fxn.l l'!d. .
rimaia r '
'b4i.ii. I''l"
Oil .
Tram. 00
Prtirvi Plpo
Ant. r on . ...
g 0 of iVIMrni. .
(? 0. of Indiana . . .
H 0 of Kana . . . .
H 0. f K'nlll'IT . .
3 O. of N Jrriof
ft 0 of N' Vork .
VMM Oil
A 1
. Hnr
, unci
. 670
83
. 17(1
, las
K7
, im
. mo
, )I70
, 700
, S7S
, II 19
300
, 7.10
, 575
4HQ
, 710
410
. 433
IndMndnt OU Stock..
Slr.odtiwf. MrflroOTT O.
il!aali Patrolmm
Rira.lt Oil
Olm !rro fom.
dim rl' pfd. .
CnSa Co .
Ck Bim
Mini Oil
, tilaarork oil '. ....
Hiqiuiii Oil
ltli.4 Oil
VlaiM Hf:nlnf .
l4Ml oil oijpi. .
kiiwtil Oil pfd . .
kirntl Oil
M.dxtt Rffininc
Mid NlilM Oil ...
Ot llUVItll I' ft .
OMa rinrf On
OU'illr. r R
Phillip
Plrrra Oil
Pv;k 01' .
.ipu'pl HiftDifir . .
4' .,
SViuftrit) Oil
Il-'l,
"nrliir Oil
Tm Co
Wivlanrl Oil
I.n'.ncaton
Miri
Bid
m
1 1
49
ins
.
n
H
"
i
3
2 4
154
(II
9
St
l4
1
19H
IH
7
7
4
IS
!t
S04
Iilmrtr Bond Cloalnn.
IF ToltK. No 14l.ib.rlr
''ui ll.Jl) .
'Si
f.ti 4i
wnfld 4i ,
I 'HI 4V,
hm4 lt
"i:r4 4V,i
F.irth 44
VwMr, JSl
ruirj. 4
Akl
IllVk
ISM)
20
OHO
nn
mo
in j
S'!
IIS
I U.I
mo
no
7?o
1H5 '
MS
P. OS
7H0
(110
810
73S
440
4S0
l.kd
S
II 14
44D
7l
ins
.
143
7
T
3Si
a i
a
ts
(13 l
s
6IH
IS
in
IKS
l.i
7sl
II
M
13V,
sS
J07
5S
US
oonda ;
100 44 '
94 .0 i
0.1 10 1
P4 7(1
HI II
v4 73 !
An. II Huc.r
1 Am. Can ...
Am 0. r .
A II k L. if.l
Inl Corp
looo. . . .
B It .
rrurar . .
H. T.vIS .
Am. T T . .
Am. Ton. ...
A nic. (4p. .
Atohlaon ....
A. I'. I,in .
II W. I.
Ixmo
l
H "B" .
PlHfip ...
I oaihir . . .
0
M A St P
R 1 ft P.
Cipnr
K t. ...
I'dt
pTtfll
C.no S . . . ,
Kri.
Omi. Fl.rtrl
dm Mntnr. .
0 N ff.l . . ,
U V On rtfa..
f! fl Wwl ..,
lit Crntr.l .,
In.p Copprr . ,
T M. V pfd ,
Inlrr Nlfkfl .
lulfr l'r.rr . .
Kinn Totipar .
1 N
Mm. Motor.
" Pl ....
M Conpr . . .
Vid M'f . ...
M. Prlfif
Y. IVnrral .
V It ...
w
I'.rlfle
r Ra.
p. n
A. P.t
P.nnavlvapla
P w v...
Tt Con. Cop...
R.adln
H I. B
K. T N Y
S. A. I.lm
A 1. nM .
O U . . .
p s r . . .
parlfln
TU!lwT ...
II pfd
Corp
Tnn Copper .
Tm Co . . . .
Tnh M',
. 33
. hil
f.3
, no
. "A
.113
3i
, :.3
, 7fl
. 70
an
, 33
, H
3D
4
. 44
so
333
13
13
14
11H
00
14
A
?I1
101
7
'4
3d
l0
73
K
13
3
4 3
44
. 40
.4 13
,
.111
. .r'1
. "3
.llt
. 1
. IK
.104
. 1
,3'.4
. 31
. M
. 30
nd
. SSI
.344
. 33
. 33
.7:i I
. 9
..73
. 93
4
.741
. 1 '
.
.' 4H
. 94
.441
. 13
. fi
. 4
413
107"
. 3
. 11
. 3
. 34
1 .S 4 1.01X1
U4S 113 "4 V!
oH Sil SC
117S ldVa lilKSi
I37ii 131 7Vi
1IS 1 1 A imv'
M ! (Ill 99 il I
74 S 73 73 S I
71 S 70S 7nS '
TlftS 11(1 IM
07 S ' 7.'. P'vll
100 M) V 9.1 V
3SS .'..'. 24.0
OSS " xss
93 S Bl
I).". 93 S S
UBS K.7 1H7',
113S ln HI
40 JUV, 40 '
9.', 07 (IKS
ISO'4 147 1411,
ions 9.1 loi
f I, 7 o
4S1; 43 S 4-H
ns 3" 30
4" 'a ur4'" 40S
44 S 44 44
"S'i 911 S H7
331 H 333
44 S 11 4 1
i ii s i ' s i ' ;
173 H'OS 173 V
'.4 am ni3'; !
.7 4S H I
41 S ' 41 , 41 S I
dO l.H AM
01 P3 91
f.7S 7H
1"7 10-. ion
3"'4 ?'. 3S
7 I , 7 1 73
3I 31
1 I I V 110 11IS
4 1 43 S '3 S
313 3"r 5"S
3 '.14 3S 3-.S
.V .'3 3S
aos '.'l4! '.ou,
7 I ; 7 ? S 7 4 s
3S P3 S K
tosu loos 101S
P. H US (17
SIS So S 51 n
OS s 1S
114S linn lioa
41 S 43 S 43
ss aos t
33 31 53
fi 79 P3 S
1 1 4 s 1 1 n V 113
90S 7S
0 1, 9'i tj
1. 17 1
r, fss
75 73 73
H0i ions inn S
3d S 34 S 3r 1
(IS 4 .1 AS , i
1I0S IIIH I1TS i
13S 11 S 3
1107 Ji'S I
.014 .7 .1
137 133 l?Ai; 1
OA 03 OS
10S )0 101 I
0 77 70 H l
lit IMS 114 i
13S 131 S 131 S
ioa m-s loss j
114l 114'i 114V, !
-.0 7S 70
7S 73 7S I
. I''S,
S S S 4 4 ' S
13 3P, 31 S 1
Nw (iriua
I lnWvblon . .
Mobil ....
riavaivaali ,.
1 harl.tlon .
Wlluimicuia.
Tnai I itr .
Norfolk ....
llittlnior . ,
Iloaion ....
UIOVAIItllt.
Mi.ldli.f Itoriipla Sa'n
nil 7S
41 SO
87 SO
no n-1
rui ii 1 1
;iu it.i
MT'J 1147
A i;in 4..U0
3.44 .. .
4HI 393
I4ln .. .
ll""l .n.
7S . . .
41911
117CA
4117
1".S
973
N.w York
Minor iH.rta 17.10 1
T l linla . . . .. S774 I
T'l for wk "11.1197
T l for an :i.lS7i9
litriur noi...vl .
Mll.l'lnj Kerrlpu Kile.
Vlrn-k
4 '.7 ,M4
V9.l7'.'i
,111 '..I'.'
. 1 I t
lll'l.'f
t .'4 1.1
AV4II
K'.MU.j
I Mill
:lrns
7'i'l4
91 i I
37i '
1A.I.IJ
JO on frodrr itn-ri 7 J'.ia 1.1 34; ilo'kira
3.'m 10 3.1
rStiM'lv - JL.'rlpla 1A...II0 hr.d . marl.l
firm laml'i 1 1'.' in 1 I u : ruin M
13 40 1 tut'lliini. 4N. I and rhoi.-o n 1 7 I'O
ill'. SO; eg i 1. tl"0u). I.r.pj.n o iO
It I I 7i
lit. Ixvula Ur Ul4tk
HUT Nl l.lll 1 Nov 14 lli.i IU
ro.pll 13 IHIO hia.l , ninkt I '.l '.'.... bifH
rr, l.v. (II..,; I.ilk I I .'..' ..i I 4 m
dium I4 40i(l 14 M. lifhl II I 3.i(l 14 V.:
.i... (It tl.ldl I 4 SO
I Hill- -IIpi'. ipli II ..Mm hrad. n arkrl
llrnlr: rholri huany iliira i 00(o 19 as.
mnllum 1 1 0(1 hi I ? 71 ; rnmmon fS7.il.f
iody No 1 li.t.l 13 4 ' .t' 2 SA N'o 3
3 :isw. St: No. 1 rrd J :i.l.1 i 114 . Nu
'.' I. I'.'ui '.' .13
I titn I l..n So 3 mi d 1 1 SO f 1 M ;
No '.' iiit l f 1 j I So. t follow
l .ML. I I ..I
Hall I,- lii t' low.r Vo 1 hlla 7AW .1
.' So j tiiihiMl 7.ti.i I'm. No. J
7l'7Jr
. II 31
40 Srt
43 00
3'1 (II
4 1 SO
3H l.S
4 1 ..
4H ,
37 10
3"ll
4 .0
60. 'i
SOS
4111
Ifnimton
Mnmphi . ,
Aufutla . . .
HI. IjjiiIi .
(llama . . .
1 ml lio.k.
I'allaa
M.''lt:m0rv .
T'l li.'liy
K.niu City Lit Btock.
KtKntrt riTY. No. 14 - Hoc- - H
riipii .'. no.) hft.l : nitrkit c'"'r.;lv 3 . lo
4'V lni(lii.r: fniing wak: l.n'k $14 "'.'a
14f." hrirlfi f 14 "(I(i'l4 AO' n.ill illi
1 14 '.I'.i.r 14 1. 1 I linlitl f 13 K(ldOI4 fi.'i,
IKA 14 mi
17 4H3
l.JA
S ISO
'.' 4
SDH
1443
333
!Vk
31 74
til IN I 4
19.1A-I0
S7.-7
374,11
40101
(lOKTOt
u ID :j; roovl ..I ,h,.lf(. Iiflila (K i.H.l
Ifl'JS; ooiiiinnn liJiiKIIW. Inilrhrr lint
rrt ill Sil..( Ih 00 . . 1 11 SO lit I 3 I'd . rri-
nr 11 JSiit A .'.0: veil rini-a l4'.i).a' .
IA.S0; fi.o.li.ra (0 .'mm 13 im , jtorkpra
f (I 0(t 10.00. I
!r v I .. .i..i n'..I l,..i.'lv .(.ii'in I - 1
MMll i'V.'lisrvlP n i..tr Iri.l l.'tr. fi !
A 7 , I. nl ii i,i !.. t Vn. inil.fr I. 1- I
A V.i aikr.1
Im.ii f.t.n i".l iinrr-iiKl
t..'i... v 'I
r- I'm Ml I apol
I , bid f I k. ' o
! ii I .... I., i, :'k".l m .1 r.....i to . 1 "
' (it II I I t I . I 'I i. ... lid t I I ,' , it II'
I fiinvrr II.' In "v-.t '."I I .'. .'.t ( I ' " '
I Raiia.. Cltj rrortnona. i ' " ''"'!'' '' ,' ' '
, KVN"S1 CU V. So, 14 Ilu.l-r ...d ; '-' "' ' '" '
' rc .iii. liinnl
Lain I' 2" to 4c. oin'r la-----
1'olil.N.i i.l - to l.'.n k li'. 'J Al'd' I
8 5.1.
roouxi: with
1 1
LODGES AND SOCIETIES
IIEALTll SHIHOrS Tl ' "t l.oi.ilf Ml tl 'm..i."..r'y Tkiiri
s .la ollm I h nrailtk
t M iuori wh
at
. ii ! i.. . ... in. nu in ii i. .iii.i iitn.ii. i .n.ih
1 1 1 Tin' uiihwir iiii.illy .iiiii' j lIStJ' , r A IKVIhHON W M.
I III' kin. I I r ill tll.ll..' Mm nl 1 - rV ' .1 (' M.ISKIHIT, rl.ry.
lu.li.'V mi" lv ,iliMiT I. ..A itlW-ttH ' ll'I.M Ull'-.r 43. wi'l .."I w.
I., . n "Si.' mi " I liiuo H. !' .1...I .ft.
r . .
I !lnftvpi a
1 t Viailflr
Tort Worth Ia Hlock
KoHT Willtlll. T...a W 14 -Call1
IlKfoipii 3 so lii-ail, markal ilra.ly : bw
."mi 1 1 on.
Il, (a IU-.'i.la ,'oo lipid, ro.rk.l ' !
lower: lllllt 114 7 .'. Ill IS ' (1.
.V3vrip- IO.i'Ht'1 I 00. 1 hi-.d
it.i.l) , Iambi 1 13 On h IS C"
Chicago I'rlr R.ll(.
Clllf'AUO, Nu. It IV.lif'.
r.nr. :
mark. I
( orn (ip.o
1 :n
1 3 7
1 37
77
( atlio- lt'"piila 7 S00
itrailr to alronc: i-holca
117 3'.c,f IA 7S; mi-illlilll
rnmiivnii 1 1 0 SOt-i I 3 00 ;
1 1 :l il(i (i IH 40. .-.tnimon
Lnl -hpr hrilcra .'. 3', , I H AS
hi-ad marlji'l
hnivt l-er i
111 ("Mil 17 3S; I
rhoiA UffLia
(4 .',0(n 1 1 mi I
row a 'i 3
lr
.'an. ...
Mar ..
OlU-
Iio . .
Mar ...
Pork
.Ian
I.ar.t -
S'i.v
.1... .3 4 40
If lb. -ln
... I. M
Miy
Ili(h
I 311
1 37 S
1 37
73S
711 ' ,
low
1 :i. "4
1 34 S
I 34
73 S
prl-
Clo.
I 30
1 34 '
1 34 '4
73
7.'. S
ChlcMi (I rain. I
I II II' SCi. Si.y II I nu So 3 mll(-d
I I .', Id I SO : No 3 t .)!. I i.l 1 "0
'ii so a iut .4 s i 7 s I
l(v No 3 ll.l S - I
lllllr) l 4 I 0- I 47 j
I
New York Mil I
Sew Ywk, Not 14 ( oppor dull; '' i
3 4 00
?A 1 S
'.'4 40
1 '. S
i 40
.11 S
?fl ns
3t u:
I" IS
1A 17
S.'l .5
?A IS
34 II
1. 17
1 1 17
('(II (IV rilin.ra I'. 00(l'A 3 . : raWel
I 4 IIOi.i 17 en , feeder. h 0" 10? I 3 '.: I
lorki r fH 110 , 10 40
3,ei.. I(.re.la I Son head mtrtel
ati'l.lr lo Weak lamh, I3 -O'.lll?'.,
rn!i . 'I ', 4i I'J V '. ; .-ir linr well liera i 7S
In 1 I SO rwei l CO ii '.'S enl f ' . O ' t
S J.V l.rredinr me 1 7 10 ( 13 .IK' ; feeder
lllllt.1 1 1 (K)(( 1 .1 110 Q
CbJr&co Un Stork.
CMK'Sno. No? 1 4 --lloca - Ilereipt
34 i.O" hi-ad: n.nket atea.ly to troiin Willi
reiilerdai'i aeriae bulk Il4 10rfl4 40:.
kearv f I 4 On (rf 14 SO madiuin lltl'l'.A
14 no; I K b t I4 00n( It in; v 'C l4l-l)i(t
14 75.
Cattl lUeaipta 0 000 head; m.-ket
Xea.lT; rhoiea heay ate.ra 1 1 A 403O SO ;
medium II 1 3SW II 40; tommon IH7S'J,
IIS.'.; cood and rlvtrti ll(kt 1 4 7ft
30 00 ro,nnin 11.00'ii) 1 4 7S ; lmteher heif '
ra A Sdr is ( 0 ; row. n.7.r. tt 13 " - .o- !
n.r. 171(tA71; eil uim H (j'.",(
K.mia Cll (V.in
KtNSIS CI I V. Noy 14 Caih wkeal
1 .O
lanktars
N.000 inillniM mid 7,000 gallon.
'BuuUt; Ml tm lrurk. nil
tix-l, ftr emits or for rent.
734 Common St.
New Orleans, La.
Haw York Morn.
JlfiW 7(1RK. No 14 - Moreanlll paper
S tfCin AO .lay hills 1 4 OA ; eom
.iil (ii 4i; bi;:i on bank. 1 4 OA Vj ;
Paelfie ..
"US .
Fruit
s r Pdt.
i .
c P.il.liiir
9 Dleel . .
f pfd .
Cooper . . ,
f r . .
I'-Inn ...
Vle.-trle
W O.er'and
Tola' ..lea
iP.i.1
CottnriM.il OIL
VFVY S-nilrt. Sot 14 Cnttoniieed oil
ll.rled .t K-il l.ter turned ea with
rotlon for ootclde l.iponrt. Fl"al bid were
. lo 17 nointa Pet lower a!e A7.0
barrel Priir. rr.ide flO'-O- t.rime n.n
mer tel'ow pot i37SO- iKwember '.? OS
Mar'k ?3 3, "y 133 43 a'l bid Prim,
winter toIIow 134 SO '0. 3. 00 ; prim. iun
mer whllA I3A 00
Hew Orlauia Cotton.
KKW ORI.Ft.NS. Not 14- Colloa loei
aloady at d.rlin. of is iv 90 point.
II 1 arS low C1.
rermSor 37 0 3A 70 37 10
January 3A 70 3S AS US So
Virh IS 30 .11 33 3 4 3S
VlT 34 IS 313" 31
Jb!t 31 4 i 3J SO 33 So
Notice of Sale of Oil Rig
and String of Tools
On the 24th day of November, 1919, nt the hour of 1
(one) o'clock p. m., at the courthouse at Chandler,
Okla., the undersigned will sell a standard oil rir
and string of tools, including about-feet of fif-
Ik -i
teen and one-half 1 o Vi ) inch casing and about
1,200 feet of twelve and one-half (12 la) inch casing,
and about G.000 feet of 2-inch pipe. This property is
situated about two miles west of Chandler and is sub
ject to examination. This sale will be made by order
of court and in a mortgage forenfosure proceeding,
and will be sold for cash to the highest and best
bidder.
u
I I
T. C. ROSS, Receiver.
Stiff Joints
Sore Muscles
l.lllllN-r 1 1 I3ul. kly I Illli T live Sontll
liiK, I'i'iioimiliiir AiIIiiiiIiii t
1 1 nin 1 1 ' WIiahI ml.
Ill IMSOW i.f rl.MI,ltlNIII u Mil IlllllM
hnck it prmiltn'r-A null klv. ildvc
out (i.irni-HA 11 n -I ;iinl..-rei up .'Iff.!
H ( Il I tl IllllliA HII'I lllll--.''r
l.iril (Ml I on ii I . . ' 1 1 1 y to
li.il. . mi i l.i'.' Ic ii i . i i I i i .il...!! f..i cu a
lull!!-.. I. lli-A .mil n'trvr .'-.'iiIiin mi l
titular Ill-Ill tl'.l'll. III! I'M It Ml. ,ll
111 K lil-llfl I .1 1 1 1 1 U 1 I ; I M
'ii'! 11 fp.ll! .1 1 ti : et t f.it :10 rrlil
If in. I ri.tl Inf. nl trim ii In l.o! : .. ,vn,
Ki-i V'.ur tui'iii'V Iv.H'k i
I' v. r ri.ii.limli-.l nr li ne ,. k I
In l.i.'lio ? .IuaI li'v i.i..l l.itiri
U lil., .Ii-iia;iiii lltlli, . ii k .lil. ;io
re n t.-i (liiitranli-p.l - A.l I.
P. T. Towers Taul Konz
Oil Investments
Klatiron Hldg., New York City
Tic Mo
Ticftic
TicMo 9
Thmt'm What Mahoa You
Cough
Hayes'
Healing
Honey
St op a no Tloka
Dy Hoallnff Tho Throat
33o par Bottkt
.i 111 wi'lj .ill.l li.nl' .llwiVA lot" vTVefl'kflk "" ' ."""l Maaonl
'" I"l- 'I ill" Oil., (lit: I III'. I f.MI (111 W v r n,.vrTT w )
l. ll M.'r I" l.i- I IK- I I'Nl It ll.l HiO . ,' ' tllllUR IttKrK. eXwf.
I t I It'll H M I illiiiK .No 4)4 in. i
' m ' ' ' '' r"'' e-i.nd
' tOf i mi itn. Kr'.l.v.
(LiZtt, U"'k '"
JSji"1 . 1 ii 4 tlai.oil n.til.'l
III IIKIIT I WIIOTKN
"ii.' I wi.ul'l I... T.I1I1HK In (.ike my.
'je.'ir l'T r'IV" t.. lll.lllll'IA l'f tin l.l.
. r.i 1 1 1 1 ' v . . I luiii iirvrr iiffi'ini i'i..
I I'llV'l.' I IIU'.I li'lll.i lll'll r .1. i VI'.'
In. in.- Tlii 1 1 hv I ! iii ..(I. i
"V.in.lii-r 4H l-'ur 111" lUmiil, ' nli ii
t '. i. ..r,-.i Ii'in r . wo luir nut uni)
jllll.l It I'll tlllHIA lllllh llf iillll-l'i. I'll'
I 'Ml lt.1 I'M' l .". . Ink!' It III A, I rillHH
ivh'..' .1 I . I. .... llll'.l,. III.' 11 IH'r.l.'.l
liit. iii.r'ri in wluit fni iii II bImiuh li-
-I'll .i',, V ' ' l-l'trll ll'l Irnilllo III
I . I , ' 1 1 l ' I. . 1 1 . kl.ln.'l, nl.'lli.i.'ll .lll.l
i.l.-l l.'lll.lrM tllin'V I'l'llrtt. if
.- M,i" .nl.) Infill in I tin miilnat
..ii.! :iK. "Nuiiil'ri 40'' tiit iaiiiI'.I
. . il"' iti.il.iili :iii'l f.'Vi't In ii 1 1
f. I M - I M . n. Ir II Inl II 4 .1 . I'UI . II
I itriiUKin l'. iii"i i.l.'. Iii.l Sirli.lii'rir
! Hi .i I
35 DISCOUNT
See Sunday
Advertisement
PRODUCTION
FOR SALE
.ii. .ill .i ... I ii. t :. .i i in i In- Hlu'li
. ii .1 I'. ..I. I . I I I '., u III .I'll
..r .i. I ii v I i i . .-. I of i'.illiitii'li(
I... V OM t 111' pi ...t't i . I'I" 1111
lor . f
I i 1 1 l,uiilalit flu. i
4 noil foi l II lit I 7 Hi i uhIiiu.
I . loo I, . t N ' , in 3 I Hi i ii.Iih;.
I noil hi I ! In. hi nt) IiiIiIuk
I llllll fri t ' In en. ki r roil.
Tin.', 3 .o I. I.l dink.
I '.'! II. l Ml I Ki ll alii I'llulllC.
I llll- M -I'INIIII l'(l- Illltl!..
a im Ii oil inn-, I m ki i 7 Ml fi'i-i,
l-lnili (in 1 1 in-, iiIniiii 700 ftvt.
IV ! No It 11 It. Jill k.
I .in., fully r iil'.r,l ninl In
r 1 1 r i it I n at" oi.l.r A.l.lri'n
W. J. PACK
Mukogee, Okla.
'.03 Kiirlly 111. Ik.
I' M..II
Ofonrll
Vl.lt
Practice
irrn nt
T ataki'' -n, 7 -it'! ,
I-.4V - . . ' STrSJ m". J Si' 1. 7" V
I I ilU 'I II I II L" ' ' aBR. I' Jf - . - . 1 I
'"I L i t l s .! saw
Putting on- :m . m(id
wee tire mmMkMmmM
in the GaipJ MM '
R only takes a few morriBnts to attach them
"ton you know how. No jack required
Study the directions. Practice makes
tfcffwt No danger of Injury to tires.
TIE careful driver regularly gives his car "the once over" every few days before
he takes it out of the garage. He gives a turn or two to the grease cups tests
out the brakes, sees that there is a sufficient supply of oil, water and gasoline
and that the batteries arc in good condition, etc. By so doing he is assured, barring
accidents, that he will have no trouble on the road. Hut
HOW few there are that pay the slightest attention
to the proper method of attaching Weed Tire Chains
taw
n tomn on, the road and pavements sud
nly become slippery and treacherous the
Of "Ps or skids the YVfced Chains, carried in
nearly every tool box, are hauled out and a
undred to one the driver has only a hazy idea
" to attach them. He fumbles around, fiets
fLunJer ,nc co'ar and falsely accuses them
oi being a nuisance.
W omen d rh rrs are very numerous nowadays.
yy arc driving out into the country over all
J"ns of roads (key ertrtly ved protection
TP"' the dnngeroria gkid. How many of
"on know how to put on Weed Chains?
we you ever instructed your wife, your sister
w our daughter.
Tht dirrctions (or attaching Weed Chains
Mtnple yet most important Avoid
AMERICAN CHAIN COMPANY, INC.
BRI1X:EX)RT CONNECT! CXTT
Largest Chain Manufacturers in the World
Thw CotTiwte Chttln UrTtt-AJl Tym All Sixes. AH rTntsrttw- From PhrmtW S.f.ty Crttvln to
Shrptr" Anclsor Cbin
CrtMvaral SaiM Omca : Grind Cerrfyil Termtrnl. Ntrw York City
DWrtd S. (mom: Botftrn Onutto P1U1P. rMtr PorrUry), O. m trmuKa
juntjaroerytala
annoyances on the road learn how easy it Is to
put them on correctly jrurtice in the anrage
and Hive the women instruction. It will
amply repay you in security, satisfaction and
comfort
Printed rnstructions for attaching
Weed Chains are packed in every
bag If you desire a copy wrtte
uand we will gladly mail it to you.
Weed Chains are also made to meet the
demand for an efficient traction and anti-f kid
device for trucks equipped with single and
dual solid tires fir with the very large pneu
matic tires. They are so constructed that
they satisfactorily meet the requirements of
heavy truck service in mud, sand or snow.
aamaaaamaaaaaaaaamaaamaammm ' nrrv
TrT. 5VvTi7vn tvo
.r !v-y Tt. km
1 ;
1
I t I ll.l! H VI lilliiiK .Nu 4)4 ii.eeta arr
. 1 Y ' t, frr(.l W-.nd N.t
rr'.lv. ene.li-
d. .
I.
Ill HKItr I WIIOTKM. W U.
' ' l( ll II t N I Ne'-r.tari
II'IHS (II ti l ll( .s M K II in..'"
I.r. .,,.) Hull Mon.l.r. Kill
ii..- s.,v.iiili,r II.
V Y I.' r I'i iN. Illh Trlaal
t t HNII'VU rl.rretary.
1 1(1 N l I V ( . M M 'M 'I K N.. t mwl. 14
11,. I 41 tl M Iy Nail Ml
.,,. .,' . f I W ill h II. Ill
I i' le. I."a 11 I . 'II.
I l .tl I. . Ill l'.l ru'n
' . .,' '. r ur-tei 11 11 tf III.
1 , . !... 1 Mi.
'ftnl 1..I 1 I .1 Warn
II t iH'I. AiN, i cmmaeiiiT
M 1 MNil-l lt relary
ilr.ll A It Tt M I'I K A A II N M e).
Neil if-iVir nieelli.ff fcrl'lar
fdCIL Niiri'inli.'r 14 M Houlk
iMMk ci - .'I'J
101 I I U'.ul II I'-'iM I'ntenliU,
yi(7 11 m wri.i.ivrM. uieonia.
TCI.HA CIlAI'tni 1.13,' o. K S.'m.u
the. firil aA.1 third WednaiHarfl
nf Hi. mxiillt .t Ma.inle kail.
I' ll .1 meeting Ii.i.ii.bi an4
imiiail lei-onj Inlilalio.
an. I 1.1,11 I'iir (lull iuea'4
r.-imil i.til fmirtli w.'ln.i
.)t 11I ih moth .1 3 3d p.
at Vt.ll.i'l Hal.'ii.ii.
ri.oltK-.NCK NIXOM. W II.
KM MA l T. H.rr.t.ry
At llOHA I.OIHIB No l. I. 0. O. F.
Nell meeltlla- Vt .(tn.lll.T N.
reml.er I It Merond dear, ftl
in 'lii!r. valrom.,
NICIIOI.rKII. H, 0.
I'll! NPHTtlNB. .
NK.V VrATf. CAMP N7 4A, W. 6." "tf.
aie.la 'ry Monday lllt
at lit (ail Ci-flail lr4.
Vlaillnf namk.r Jrrl
w.lenm.
C 11 HA VI r. H. Cm. Chm,
, r.N. iiARrrn oi.r.
TCI. HA CAMI' N" AKA7 U W. A 4
I IM AIII'I 111.' ( AMr K. IIH
It N of A, mi.ll irery T.4f
nifhl .1 K f. Ii.l I, II Eail
Hernind UrMl. ViaJUr .yal
!iin It K M'Cl.TflH. Co.aal.
W N Ki'MI-Y, 4'Urh.
MRU t!. A. WH1TH. Ora.l
VtRH 1(J. WRIlllir, Mr'rJ
ru'vrH pi i.'vi i.oixir in. if .', mni
fiery Itiiirittay nl(h .1 K r,
h.ll. ril Hamad M mial-
lnjl Nntiinlipr 10. Vlaltlni
knliihii urfed to all.n.
J A M Krf 0 rl.TNrf, 0. 0.
II I. t.'A Mf'k.HN. K. HAS
Ttli-4 Cdl'VCIl". HIT. KM HI II fit kib
i.iniri. ur m.i (.nui, m..i
..ry Thitrailay nlni l
i ... . . k.n ii a..ik u .....
Vlallnri .!.... aaMnA
tl.VDI A. I I. ARK, rr.
i) f ail rourtk.
CORA B. U.CAHTNET,
fm.nel.f.
tlM.HA" ( OCNClir jMniOl t ',' 6t 0.
1 ' Mi.Hiii. .ary aro"4 .
(o.irlh Thnrid.y l 13 f m.
laclln NoTamti. II.
laltlnc broll.ra alwaya
xTr'N".1..
fll4 Houth frlte.
KIlWAKII A HittNirr (I K
M M MOIlRtlltN. ri.'l. 14.
LEGAL
NiiTlcf-- Tk. annual itiilln l
InrkkoMin will ,i k.ld NTaiar If.
HID. .1 HOT HI World Rulldlnl, ToU.
Oil, trvm 10 n. In I i an.
('II.U4aT4a Oil CnrporaliMi
fir rf 1). IK VIS. I'r.itll
; n rAri.KTT. dwratarr.
Lay rh.nu crrer whAfl
vtlh book l lowarj yr.r,
an.l turk tbc ll.rk under
tront nut of nbcrL
f'.-t far f..rarj juit
rnn. fh to run otrr it-!.
4-nJi.
Hank rh.ira ai tiffcllf
a preMibi by hand.
Do Sot A neker
L l t:f
Depend Upon It!
This weatherproof coat is made.- for jiod service hard
service. I 'or general, all-round, outdoor use there is
nothing to lornpare with tlie "Uanchkote".
A most practical garment for oilineu, r.inc hnieu, farmers,
and truckmen. A protection against rain and storm, a
hardy, durable double textured out.
I he 'Ranchkote" he! otitis to the well known Kaynster
line, made by the United States Rubber ( iompauy. The
Ravnster Label is in evcrv iniicnt, the label of quality,
I he strong double teMure nf khaki, brown fir drab jc;in
is reinforced by an interlining of the best rubber. A further
protection is a double over ja kel at the front, back and
shoulders.
The full corduroy collar, two out itle pockets, storm fly
front, sleeve straps and buckle fast,cners,--r,rv-pecial features.
W ear the "Ranchkotc", and be sure of the very bat value.
Wsm4 Ads
KatoH and Information
I H" wnH tor tftii llm.
lt jmr word fur two or worn Umt0
8V tir ortj fnr o nlk,
Mtnirniim tpt J wmtit.
Minimum fuounl ofit (! WM.
Aif. nt uuiK want hun !
4 iTtii ih mih i1r first tntwr
lion of ! Lr'Hrt. i All ul f !
want U 1 H ntt tm run I.
tii'taluirit wantfl, mn4 hoht4
r'efid r wllUly iik m 4
Sam , i
'I K I K I'I ION t, WANT A IH
rririrtl at ta ia-n rata aafc tvla
nl -4lia-'!tnna ba mr1 ai rar
r-fifi.t" nt ufftra a imhih aftar ft rait m
UTtiMd as poiiilila: tb(a la an aamn
atlun ifrr tea atii i.awnta a lu 14
,a ma-It" prAttiutl wHn blU la
pr(iiH4 Alwara of taUpfcona
d ia ! riiaiil bab la you Nr -
f mnn a'l tat.r in ma a ara that
tl li4 hrmu rttrrrtlf (aVn. Tha
wrtfirl ran hnl ait. n a rapnaibflltf fir
trr'ir n' a" f k tnd 04-urritig la tl-
t 4(irilaninta
hA't tm ilrtnmitan.M ar r ra
t'ioaiHi" fr rrirn In an t4vartla
rf . 4ri (J n 1 a r ape r lad laanaftiataly after
fit tt tnkfrluin.
Phone GOOO
Aa fur Wart 44 I.rltt.
ANNOUNCEMENTS
I. ORT AMD rotJefD ""t
I.H--T A h Ii a"d hli. H.iwr dnf
iir.i.t I'i . i.itilli and mI ef fSna
H,t,i,(a H-aard II remrn.d to t,.l
1 h.r.l
1,'lnl lily (.'.. t"l l.i-o. on V MK.r HI.
i.-.r ha' !.. 'I ii'-i lay nlfhl. flnd.r
I .i.l ii,ige .74 7 and rrl r.-
ii.l
It C tllli l i.r vd-MKy nl tll.'il r fif
t.,e (el .ri. e -Irie ihA dfllla
....'. i.f i-.da ptIii frian ufflr tf
I' .1 I J A.i:q ll'i.ly Wifll. 1114
l-n.n
I'i' SI. II ll(..er 11ml Blur, all rIT
!".. 'in Jiia iln.a bf d
i i,nti id !', idirtilln(
II, ..,-. IT.,. .I'i7 H.ll III Mm
Ii.'t '-,...i 'if.' a l Air. avTere4
r' (.. .', m" iii ,1 uiirkior b'1.
'.!,. ' ! .,1'ir II r.l'.'l
I. .I- I 1 1,'MI 'lei.l tweea 4I.& re. llll
. . ", . I tinr it,l i '"..'lr I. llnl
r-t ' ..I'll,. ' i'-..i.i.f ,tal money
n''.-f I " ieti,i iiti Inl. ri.rii
. 'i . i
II, -I !:..-. ' 1 - ..l. t,ll. .'4 t-l
,i,-. --,,.' .! !l'll(,;n WltlllBlt!
r . '..) V, ii i dli'r-f-.d. ('a'l
. .- -.. I ' ,. (. .1 e l'..fi .Ij'.l
;.,.- -eel 1 gu 'l.l,0.1 w.1'1
....!. . 1 'i ' 1 n.iti tl
I ,' lf of 111 !' 'le ll,-..
, ...i i,.f ,. ii ii r o.iry
. ' . i e I " i; ' 7 ' I
; , ! ..: n. . . .'4 ml I
- . I ' .' I ' he
.. s . !
' , ' ! I , : , . I.. I- -. . ' 'e
I
P'"
f,d.
4 1 ;
United States Rubber Company
. I I" t tm
., . r '. V i f. J-
r. - .( l-ty .Mi l
-. K T r Of ' I i Vf
. A hl fa '
r - , . :-i i; 1
t 4 - . ' r ; ? nitr-l t a4
t l J ' HM )
. M. li4 f 1 1
. ur iU'a atr
New York
r,.. ''
I l'. rie
-I J.
c3

xml | txt