OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, November 23, 1919, FINAL EDITION, SECTION A, Image 14

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-11-23/ed-1/seq-14/

What is OCR?


Thumbnail for 14

TULSA DAILY WORLD, SUNDAY, NOVEMBER 23, 1919
SECTION A.
1
i
i
5, r
f!
Financial
Lire Stock
MARKETS
Cotton
Grain
-v l"-ti
1 In III
LODGES AND SOCIETIES
ANNOUNCEMENT
I lit hit r 1 i ! I Mr i
I f f I I il-K I"
I'M j in Mtii
I Hu i 1 1 i . n ,, k
n .f , 1 1 1 I'M) of jt .i! m rn ti I h
i. : , ,i fi i : he i'i "M- ;i phi
"' 1 l"l K .mir. No 71 nif rv 1 htifi 1 lOIT AMD rOUHD 7
rnV l'-'' r i f .Nttttii-( , , Uv NK -..it.-'in '1 niirtilav I usr ki r. (1 ;tn (. juftttu. b--4n
, l. .. Hlaa. 1 M r i.ui M !,,. l. :...- , .......
" "'"" ,,"" ""' "''! 'Ti) y ,,Vl,Sly W M "'-J '" " M"t. W-al i
'n iii : 1 1 . i iiny imm in I,., iIi,imhii,.i my I . .... v ) t. 21" ,t Vn'ii
p n ilif pi.un-. a 1 M"SK"1" " .. , ,, rut: Hnrr. on ... - ia..niw."Traj
I' npp' us In in" Ml.lt tlu Num.. I-MI. l.('J"ir .-" wti. l-nl i n.al inaatina; ii...... Ma,. air rrii ai:t raid,. hi nana
,,,'. ".i.i an. Mr ;i Hi' ar Tiin n..T ..a, .m .,,,14 jKuaanjiiua and no una.
and Ka)itufta .l.lll
rmai Ira (mm
nW Trail, mill, t ft to 51 tomi. ..r.,i n . ,)...... 1' . I I" n." ui.it II,.. w... it i .ii i....".r a.--, . n... in... ... 7'
k. u..u, .i. .lull, .-..I aiU-ikac 'I . Mijn, j 'i ii r,,,, i. v M (.,. .f..-tlv iii-i l.y y...ir r..ii.m.t : ,Yj f . ',' : '' J , , " T , --j ,- .
til. .lir .". i.i....-ul.I II M...h .' U. '' VMli. ll.il.-Hi .H. I I ..pj...- JVV"' JdllVr MfKSriT W V' ' ---
1:;r;Ul;,v,;T';:ori:,,.,::l."l:.:!,, : "" ! rr- ;... .". . :. r4 " mui.-,,,,,-..,
.!.. n.ll, CU..l, T.M. ii,,.;,i, iw,y,.y I .. l'"'"-' l.nitMl. KIM ,,-ilMiK Ml 474 ,-... ...r,' " '" " ''
AUTOMOBILES
AUTOMOBItXS rOB SALE 10
Cof.l Vthl itu i il.lMim i.i. iiiii. A i "Wil
tlx. hu n ma tU alia, (ilr Ura. Trie
Irt'.J. IThiiw 0 7T.
f,,M Kti.K I'll? l'liii.llrrii'ii'foirtnt. f50l
l i.ir ! I til 4'iJ Nort Urlll.
I'KIVATK ' CAlit 14
I.ltMlilT nrt prnprrly dnir Irtifkl l?
(I lUrl Krau 0i bU. 8 18 VinX
rirl
AiTuHnmiV IvmiAl.N
l..,u.,.l ainur a lh alikra war lln.ara'
a1tpfa. 1'i.ria Air... Ii,tr,li:a Hlrnl ami
utii. nl t lif . a .. .- I n: al ulrrma ra
, i g I" I'' a l"la In anai
l,.i an, ( " mai-1 iail t ' rannc"1!
ei..
I'.irt Bini.'ii
M 'I I
Vaw l,i'r ,
1 li M I. Ml 4"
lli j Mli, p . .'
i all I .
'I l.n a, lit. 'In ai I in 5 ...,nn nifnar I im n.,i,,n i .
al in 1..-.I. I.ut .a 1. and ii.ara . r w ,, ,, ;
ihv',,,m1 lo tiki iiama prwilnilil'ialnl at lli 'lr. I ,.
Iini. 'I"r I y f Hlaal t.1'1 all ' Vi.rf.i k . ,1
ll.a nu'l.T a a. I, ri Hipii allair.liif liifli 'lin. ta .
a.t j. 1 1 . f ilia at'aainii, haiaa amoiwia'1 h.t. . .a
lo 'en iliarn. i 'ii . I.1 1 iiia 'i
11,,., aal iiinaiilniah1 tlllf In nn.la
a.ji'rial!, l.lliar'T iihiim. lira lurllir ,.,,,. ,.'
a n a nnlpit al l, tow ii'i"' 'I i I'.'U'
T.al aalaa r vain. l.ila.rl I ' VI (.. -
f Sn (mil ll . I I' r( l.omla f" un ! 'I ! an
on .-all .Inrli.f Ilia w'-k " 1 '
Ii waa .iin lpil thai Ina rwn I l.-l'i'i i.ir,ir ...."
all. in Ilia atai.lj inarkal W"U"I I'1' "
fl.. ia.1 In i., la'a nirinpni i( '! !!'
Inr hoina 'Ida rairl an '
kowavrr. In Ihat a'Hial li.ana ln
rrra.a n( alibl r !
Willi tlarraaaft of a.in.i.l II".'
...a r.irtfl. wlllia IP..I.M
bar l.ank. In Ida fa.la'al r'"i'- bank w." ,,
1.i'r.a..J I,, al-nil 1 'J 00 ' I "
K ll
.l . K a ! aa H l.i
II i- I 4111"
in v .' . ill'
i III DC. I'i
: I f,
. I i
Ii I 1 1 I ."'.
I ' '
mi ' '
u t l.f I '
I
.f .""' l.'l" l", f.lily on the a
,.l . .... '. i fin ,il. 1 1 un-! (' I ... i at iih , j
I; ,'l r 'i -f . . ' ., II, II, 'I II I' It ''!
Mil lt AS 1 M I S'l:i IK.
' 'vim i A I f 'rni'y
IWSIiXKSS CARDS
r'rilai al..l .-...'d Sail
..'?, inirafi'.n kr i .1 a. . Nnva.n
lipf 'ii .rk in r' i' drjfaa
i a 1 1 . a. air Maa.ina ,.,,a'I
in hi h r i wuiiTrs. w. M
M II IHNN(. rfrrr'alary.
. . 1 1 ( I . . . l I '"' U'l I. I V b It
i"" a' i-.i.'. i. ,
7 Uiralti.f ia.afnliar I I
I
1 I I
Mi: KM. AM) '. MOOItR
(jrrii
al .1 I. ( li''i.i
..in l.-
I a
,.1
M.,.., -.
,J .-!
Ma 1 4
I i'i . I(
I
'. J,; Now Ixi.il.in I Vt Third. "A
, , , , I ii. .1. v alia.
ri . : - n
Naw Ynr HU.rka.
Naiaa in
llniiilra ! U rn 1 "'
in Piiiar . .' 11 ' '' '
ll 4
fl I ' I 1
' I
A:n. Can .
Am I ' K
A M A I. I 'd
tm I i.l l'.,r,
Am 1'iH.
Am I.II..PP.I .
Am t' A ll
Am Hirar ..
Am f 1..I' ..
Am. T T' .
Am '1..I
An a(t 'il.
Ai.ltlann
All t'. I.ln
Al 0 W. I
It. Ir.,
H A II
II H "II"...
II. Plrlfl' . . .
0. 1-aihar . . .
0. A
I'i1,
I I
I i
in
i
: i
in
4
I
I"
lil
' I ' .
.
I'm ' '
'. I '
I l, . -'..Iir,
I ' ' 'I I I'.ni' y
H ". ' a , , I,
" 1 ' .
IV,.I,,., ...
Npw nMKali ('itl'ili
I.l I N
an kl.aa
i il If n rb.aal
a ..I I '. I.,.. ' It .
l, I . I '..
,1, , , 'l,i , 'I Hi: ..,
f. II 1 1 '" I I ' '
,1 I ' I "., HI at
, , . ii , M.I :' ' ' "
' .. J ' I" .1l '.' I
Tin. (;nn.n.:i;.vs day
NUItSKIlY
117 H'll. TII ( ' 1 1 M Y K N N
IIIUNK 1001
ill'lmn i iira.l fur Imilint Wurklng
or fjl'iiiiilrm llmir
Tulia Claim Acljuitmrnt Co.
'V !
114
1
41
1
1
10
CM a. ft T. 14
C K I IV I"
r.' rioiiiiar ... a
C. K I
( IMij.,
HtrVl .... 'J
r (V Hfar . an
Ola
(Un FJavlrla
II. ii Mnl.irt
(I H l.M
(I S. Ora Ctla I'J
I H Hlaal , . J
III Canlral
lnP "up .
I M. M pM
lnlar. Nlrkal
Inlar I'apar
Kann. Cop. .
I. MS
ten
a '
vs
141 '4j
VI
7A
4J
7 '4
an 4
' M
I7'4
47 'A
'j a li'A
Bn . 1T.' n
M '4
4','a
Ci'.'a
Mai I'al . .
M (tnppar . .
III rTiaal . .
' V Pafltta
Y. anlrl
V. Y ll. .
N. W
N Pirlfia
n o (hi
n r. n.
r A I'at ...
I'annavUanla
I' A W. V. .
ft (ton (Vip .
IUaln
H I "....
H ll N Y . .,
H A. Un
A. I.
t ll H .
H V I
I'a.-lfli' . .
B. Hallway
K M pM.
llorp
Tann. ('p. ...
Tatal Co. ...
Tub r-tla. ...
V I'aalfla ...
V. K M . .
V KniK
It
l
4
84
J
n
7(1
'J
IH
17
'
n
M
4
It
I ft)
to
1
flt)
'i
i
i
inn
A
Hi A
v:.l,
71
ens
114
4"
J'U'a
1 1 s
M 'a.
J7 S
' l
ll
It"'
41V
l"n4
lO'i
' 1 ft s
M'
TJ
f
inn in
in
it
i'i
l ii'i
4
r Pitu. i
i . . i
S ltnt.l.i'f . "
ii.l . .S in
f I I'I I . . . 4
Cnntiar ... 4
0 0 ..... "
'rinn .... "
Klrrlrla . . 4"
W (IvurlaP'l 1
To.il aalra :ifl7.ii0.
tlttit
ni
17
an
jot V
IM'
1 1 ii "A
llltk
7
.
H'
M,
91 '
" '
(',
1 'A
U-i V
A7'J
- S
1
'diti
3nn
4"
I4S
t in
H I '
ri-,
.i
' n
l.i.i
VI
111 ,
1.1',
I I 4
411
Jim
V I ',
M
a 7
Hi S
tnnv
tV
l
l4
n',
4'JSi
no
si '4
7
ins
lonX
' l '4
" ,
7i
7 '4
ai
im1 '
ms4
i;H
7S
t'l
7n
KllS
117H
I'll
II IS
7
r.
mu
MS
no S
. 14
11 .
I nn
l.n S
11
lmw
M7
7
41 t,
r. ,
s
,'.
all
JI J '4
4" V
I -.
1 1 117
ll:in '4
m S.
4"'.
II '4
in S
r. 0
I "f. 'A
VI '4
7 I
nn 14
I I I
4.1 S
3114
21
MS
J7H
171
mA
l"l
niH
6ii
11 '4
jna s
47 S
It" '
IS
711
1111' 4
in 1,
Ml '4,
7')
s
3-.
.il
IMS
U'
of
n
137
an
M S
7'4
Hf.
1 1 'a
I'i'. '
ins
7t
r.a
S
1 s
a 1
Naw
Nr Y"iiK,
'Inn
I r. a.nbar . . . .
lamiary
Marrl,
M.
July
Turk lilm
S... '.' .' C..i..n
II ah I
llf in !l .' 1
. . . . ''4 U'l .1 I '
. . . . :i 1 "1 '' .' '.
. . . . Plus 1 1 17
. . , . Ml) 7i Ii'i HI
.14 u
II I .'
.11 I
30 71
iamaira1 rraiglil
l."l l i.i 1I1I
Ia rti a .1 HatKijii
Ki.i
(ivar Cbara4
I'lHINK II 7;'l
(llan.laril Oil BtnPai
Unrlfi An.rrlran Oil
M'anllf la(inlt' . . . .
Ibf,a,.,r.iif.i
I'otilinpnlal Oil
Crrarant 'l.a
r,inii'arla".l t'lpa
V,irk a l''l'
llal- va al c.".
c'...a al .l I
M"nl Pi"a
I.'.l.ana I'lpa
I'll., nil
11 A (I
P. a tia Plf
Ji.iHh P"n OH
fcl (I rtt I a'Knrt.ia , .
i 0 .r Wiin
M II .f Kl'I.M . . . .
il ot Is a'ii'1'1. T
r O ff .w li.'.aa
X (1 .if V'W V.rk
Va-nnni O'l IV
Inilananli"-! "II )"
Pirn .ll'p' Mrilr.r. 1 (
11,1 A.Val
114 "S
IVJII I''l
Hi in "n
sn "
HI :
17,1 ti
I Ml I mi
an 'I'.'
1" 1 1
I7 l-t
.1 1 .11
i 1 7 '
-"l M
. . a. I
" 1 1 1 1
"It ai',1
Tin l.n
. T ' I I '
4 'l ' 'HI
7 1'? 7 '.' ' '
4 ". 4 "
4 I ' 1 4 'nt
Raliaaa OHy Ufa Hto. k
KANHAH I'I TV. Nn V'i II'"" "
pai,na I Mm k"w1 mark"! al.al l
lr,.n bulk I a IHKif 1 4 V .-' l'7.1
(rt l4 3n- madliima 1 1 1 " ' ''"' I I . HliU
till 7.n114 Ifi pie 111 ' 1 , 0 ' . ,
Caill -Hn'alpu mm liaail. wiarkal
rtii.ailr Uiwpr for waak
Hhaap llpralpla I haa.l . aiarkal
alaa.ly la hlifl.ar f.ir wipk
III I.null U4 Itl'Tk
riff wp 1 (H l HI. N- M"r
llpralpli 7 110" liaa.l n.i'kpn alaall in
III IJ. bulk l 1 7:.'.f I I l,pai li
'uUlt: iiiflnim f 11 mi'-r 1 4 in; !'"
1 1 .1 ml'if 1 4 n" 1. 1 1 1 .' 7 'u.r I 1 '.'i
Caltl lla'. l.la 1 inn liaa.l . markal
Haa.l l lowrr f,.f w-'V
Hh-ap- Hvalpla M lia'l I markal
laailf to Iiiwm (nr wrak
OhlrM-n mwk.
rinrtoo. n.. vj ii" n",ii'i
0,.n liaail markal V t ki nliar.
bulk 11171' 1 4 1A- l'ip II'1' hpi'T
1 rinil I I IS- m.'llum 111 70111 SS;
hltil 111 lillff II 30. pl 1 1 1 0" 'll' I H S"
Callla - Haraipla i liaa.l. uiarkal
llra.la In hlhar Inr w"k
Hkaap - llwrripla 7 1 lia I ; markal
lliiw; llaaJy l"f waak
. I
Tori Worth Ut Uttn-k
FOHT WllHTlt. Tataa. N.i 33 - 'l
l Haralpla lnn haa I , markal alaa ly ,
l,.T. n (Ml ut II OA
llnta- llaralnta 3 nnn l,aal . markal
n. i,...r iiai,i ll4nniiM4 3l
tAi.at.- Tln-alnla lu.tia markal
lona: lamln U oftio IA on.
Cklraan Prtra Ranft.
riUCAIIO, No 3'i -liwUy'l prlc
Ttnra:
C.irn Opan Itlnh
Iia 1 nn4 P", im
lan ,. 13'IS I'M".
Mar '.. 1314 I I 3
la'r',".T 71 V 7-S 71
Ma, .. 71 T.1T4 74
hm! " j?
Mar HOI 1
l.ard
a
.Ian .. . 51 50 31 " 51 10
lliba- ...
i hi 1. 70 --.in ss
May . in 11 in 17 . 1A 10
I I I.M. (iKl.A.
Iiitua.i Claims
H Ii 1 1' man la Tracwd a
laH'atad
OI4 Arruimt Cob
I art. d
4 i i srii ni.no
JANH M'OriUMICK WU.Kr.R. M T
llydrolliartiy ( watar traalmant)
Pwt'llah tli-nla Mallral 11 r m naa tin
an.l I aaraila 'Iraalniank
An ai'a"a.t haitna lraatmar. anil fin nrav
vantiva of Ina 8ianlaa "f'u "
3t fail Kinf Hi Tulia. Okl
Ta ai'liona Oaafa 10
DR. HARRY J. CONWAY
Osteopathic Physician
201 Daniel BIdg.
Id. I'lunm 0-7HMI
OffUw Vttir 776
N id tli I'tH. oaitn' ii u g nwtiBy nl
J.nry I.i'.-T! rti"1 il rinriid lo
III Vft Ninth rr World uffln-n
I if hi fmi inn'iy fflt ; hair
ru l-t,( off .rk fir right front
fifnilifr iikI ff of kne IMiont O 4IM
W K I'l lTO'J. Itifh rrtrit , 1 t O KI Whil spMi -lr nwrt Ui
ii A rfN lr It, aVt.fr r j 1 " ' 1 onJuji . ' in -iilr nd !i
I . rnf Fi'iiJcr will p hir c O W ti 1 ud
1 k I M I V ""(ft VMM .V DK l( y Nn 20 mU r" 'rd
ic'dti'l anil fourth M'.ii.Ut I.i ' It lark I r i: l r.f hr V "tn"a'UT
.N rit tiirtiui g Suvmi.ttf r .4 f. n; M bt wn r-Vkrntrt id IS itb un
irk In iirdir it tii.,i,i str I Mith I'fntrr HfiH
in.f tt 1 . ill iMMirr l B .PiiBPI V VPRMfiMA I
n, I ail r4(-ii-,ar,.l.r. rni.f,i-or i 'PUBELT PCRHONAL.
! fl i II HP Kl I M'! in, t-iflUf. vm Of new mi
ifilffc mUmh of uUrntl n .ill. itlr-ti Hultl ot
4Wt.nl ot ta IttnitMt Trial trfaimmt I!. nid
fl rm in tntr La rt r,AM
pmmntt. HI o"fW ix thi lnlt or wtt tVUH
rnu ran u I 00 lt mUlnt tM -upcli4t not
Ka ho ma I ar rort 1 1 . T t Mitptr1 aii-1 nt tti li
nto" fin dim I 'HNt -tithl trannw Wlt m.nn7 t 't In
t. a.m. oard of wi.l b jin, I ih .uirr
M M lnu-iti. t u.ui. (ik i. K. i . iu ...iTi
Iriiu Uil Ir II. .... k.a. mam r,.k. nJ Mint.
-i ii'mirii oiiidor a"u v npirnni
I in a ra. ni firarant It to t la m-
fwt rwidit ion T H il niof StM
; ftlK (tuieii " 7lf ,'aawnf (Mint .Vi
I Lup ai4 l4 1trM 4 MttT- tali f K.
U. phntna SIIB tHf
fOH ml Una F'r-1 at'(Utr. ?trt ttm rn4
Iton; all t'M- faff 4mflrlop nil ti
Ivwitl Trantan
.
A h U. K
ilari al nik-lit ' i ai t J ii 4T kmrliia
wa'.vtiiia alaMimr lia I, Koulb
Ma, ii.
II r 10 ,'IV r.immann'nr
M A MM lil- ll . ir'ir)
1 KMl'l K A a" i' N M 1
Ni-it ran ilar ttia.'.i.'ff Inilay
STANLEY C. EDMISTER
I.AWTEK
101-603 Krnnrily llulldlni
lllUNlCa:
I in I Ki nlitrnrai 4411
BO
Cl...a
1 it i s
I VI S
I aV
TV,
7V4
41 no
,11 7 .1
?1 so
j.i no
l n (i7
in 13
Kin'il rit.w drain
KVfl CITY v '.'J - Ca.b wliaat
iin.'harrrH I" a'nwar Vt I kartl f'.'
" V. St. 3 "! i 1 1 Nn I r.-,l '.' :l'i
J,, - 12 N 3 I ' nt !
Cm .iPrliai,a-l I.l ? I''" '
ml.r.l II '1 V" J '',,,f 1 '7
V n ,.""W II sn
l,, Ur !..wnr Nn ? w,,la .r. N.l
n ,.,,a I V, ( 7 4r . Nn. 3 r.'l 7 4 '.I 7".-
It. a II IS i
Anna McDonald, D. C.
( IMIlul'HACKUt
Hiln Hti-lit Imt I'Hlnmr
(Iritiliiiit
(ifflfn 1 1 rat In 15; t to S
41 R-rurllr HulMlnj
rhunn ("filitr 74S-
DR. AUTHUU CAMPF.F.LL
BY H. KAR, NOHB. TUHOAP
Speoialist
CftlarrhAl UrafiuMMt Irxatncl wltj)
vnry untlarnruiry rfnulu
TIT MAYO IIIJKI, Tl'IJIA.
f m Spat ran ilar mapti'if ki'ilay
larp,b..f 13. Ml1,-, hoUlh
fMkJ W"i I'l'Ola 2 43.
fCW C K Illinr-K'MHN Pnmntti.
IT M UM.IIVKTl l(arr.ar
TI I.K4 ( 114 I'I I It lll'l, H K . in wall
Ilia ' i.l a'"l llni'l Wa l,.a..la
i.l in. ntf.nih at Mat', ba.l
f iral mai-linr lniaii.raa ani
hi ., 'alio,, . la-.xnl Imtian.in
a-i.1 a.irial .1ar ('ltib maala
a'iii1 and f.mrlli Wa.tiiaa.
.laia of Hia monlli at 3. .10 p
Hi Villlort walrorua
H.nIO M r MXHS. W M
rSfMA V A ST. Sarralary
Al K"lt 4 I OIMIK N., fin I O O f
t atl manlinc SS ailnaa.lar. No.
At vambnr 3d tNnrk In llnr.l ila-
yrra K,prti..n of offkrara.
Yltilin wrlra.ma
0 W MITItit.'llK. N (J
M I.. I'll! SliTON'r., rA-ry.
Xr.W T4TK CAMP No. 4un. W. 0. W
Dieaia avarf kloniJay olghl
ftt 15 Kaal Harond alraat
Vlaltlnf mam bars Always
watr-nma.
0 P DA VIFff. riom. Onm.
F. S UAIll'KK, Clark.
T I l.H A LAMP No'r.r'7 M W uf A. nil
I'llCAIIONTAM CAMP No .1703
R N A nia.li atary Tura
lay ii I lit at K. I', hall. IS ratal
HaP4ii,a atraat. laituri al
Wiina. H r. MaOMSr! Conaul.
W N. KI'MI Y C'.rk
VRH C. A WIIITK. (lri(l.
V It H. I .1 WHHilir H.ordar
HII.VKH PI.T'MK l.OIKIB 1113. K " . maala
Qa,ary Thur.'lar nlj'it at K P.
ball. Kail Haninil Nan maal
l,K No.rmli.r 17 Vulllnf
knlflili n rfrrl to allan'l
; 1MK?) (I VI Y N V, C 0
II I. SANIU-V K ll
TIT.SA OOCNCII, 1117. KNIHHT9 AMI
I.IIUKf oy "KlM'llirY. maata
mrr Thura.Uy avanlnc at
lil.wiaa hall. 114 Rniilh Boalori.
V l a 1 1 . u-a alw)i waliNima.
OI.YIiK A. CI, AUK. Praa,
O'.'l h ! Kourtli.
Ct'K A n MrOAHTNKY.
Klnanrlar
Tl I.BA rOI'NCIt. Nn 1104 K OK 0
Mpaliiifa arrrr aiN-on.1 and
i, f on rt Ii I'riiiriitay al a is p. nt.
Nrtt niaallna Niif.intirr 3.
S'laitllitf I, rut hi ra alalia Wl!
Vjva.y' rami ("14 Hi. illh I'l-o
m Mrs ...... i v i L- v ir
, fj ' r 1 1 .1 , II I ' ,1 . .- , r r ii
l M M ll'll RK1AN. fiu'l f.r
f.ii li.H.hlat aa awil.nra trratiaant Hu.nlraua .if In
linicnlali an ranuiwl. WUiiaw hai.ii M In.
I'TI f, A.liaaklla ,N P.
till. till, w.l.rnllr Kiiapitai." ll Wait Tnlrlr flral
-."art Kan.aa I'llf. M . uifirrini arr mm.i.lati"ii
t-t iiailaaia daalnnt aarlualun Iwfart nut tltmugti
run I'm man l , rharfaa ivaMtiatil. Iiaj vurk lur
hiMi'l I alnaa da Kt'itil Inn
HPECIAL NOTirEB I
III BmrTIIH H IHBIT
nil "II A Ima
aomllllua. tall I
tail twnlaa
.. IMS
laa trarft; and
M rUt.r! H 4",an" andal ' 1arilm"'l ii?' lY'iC'V 1
niaitatar, ran In aran at Huki Moior mral'anr
.-ton New
International Truck'
Nnvar tinmj; fur Halo t a barraln.
(ill Mouth TinuMi-r
rinmn 743, Mr. Smith
AUTOMOBILES
AUTOMOBILES
TRUCKS FOR SALE
Torn alnlital ntar 11 tX, .Inn ft 1 11 r . Mi hA I
.Z r'y.V'TsZJZ ! truck, for ..Me; vary rr-.Aoi,
it1'. Cnna hrtna tit yt h. r tier
tlial lifprl iV col'tf lyniig "hiii " lu fr. no eiia'l
n'llNli mru iirlit r'iHir In'ormnllim, tuMi'M
H'riam. i.i nil Mirvl Npnfti tlkla
ft' A 1 KM or NT MaiKtiilir hcpiial fr "roi-fmt-int.nl,
(jritaif firiri ra)r sbt . may
work 'or hoard; hfthiM Jojilr-1 . writ
for riAoklnl Mrt. T ll f.orf 41MI Kl
1 ntr tfTtkntk itrat Kmni ity, kl
Witritk, til ftal 141 la .kalart rnj irfifitr at T 1 H
'.aft TriliM In iv wHiu1ian f'mt thi nakat Ull
I'.'nil rtr if Nai-iBt-ar H K trm
d.AVK Wilft A'intii'iti ana nu hair natiW ine
t-raatl'ul nltrlinta, nrrli. puff, trana'or aiat ton,
tt"lt vif. t . aktiifaitliia rtaraHlrM M'l
Uf iiiuttfarturw a. hair uaa 0outA
awoh
It It W KA Y II i ' KS yH Y ' S riVravrT
t"wl irftlp troatmcot. 1J Ho u til Klwood.
( onati'tatkon f r.
IIINmiiTT. rrmrrvU tnwi bunrnx ddlwrad IT fiO.
rtiuu 0 J044.
Wr A l, TIHH HiTi ioa dinJriff or fallio
t-iirl , If in Itf Mrt Wrtvlmrn Wni i
hir tonic, aolii t lankam!Iar lrug
H'8 K. Thir-I 0uar"twi.
kkif:rat- rspn car maukkt
619 South lUiuMrr
Thone Oharo 7942, .Mr. flmlth
SOUTH MAIN "
FOIl RKNT Ofrir And fnn!tti din
piny npac for autoninblloH or truclta
lirt in Turn, v-7 woria.
WK II A VK .goVKII. ,
WHY 1'AY M O K K 1
Fn4rl vttrb rpilring: (Ifinmx, fl 5fl:
itiant aprtna;, $1 .'(; rrjtlc an; U work
f il v niarantae. ; railrutd work m plltj'
furtxarly mapirtor for thtfa roita ; 20
tfr a riiricnrt In lh ht retail torti
rnl nairh fat-tort! Un hard J. ihtr
(inti i Ytatrti Kepatr Khup, 110 6outk
otutn
A!.!. NKW M K X I ( " i f a nd f fo a "i
Mild ihronrh kit off tea ar ;iiarai. tiad
tr l h italti and ari ro". for 1' viarN
Aak about thauiaa Prtone 910. C, I Jla(
inar "automobiles
Chlcaan drain
Cltll'U'O Nn, vr.Vn
, ' ,l .' v.t.''w i ""
i,l. Nil 3 Hla 7M.I "I'
ll,. No 3 11 43
llarlr. II '.'7 '.I 1 .
orriro Mhiiii. Oilnr 1773
HrnlJ,-i,i Ci-ilnr 1121
DR. L. C. PRESSON
Phyiician and Surgeon
(.-ill AniMi-rt-.l liny or Mjjlii
Rill Nrw Wiirltl lllilti , Tulna. 1 4 lav )
III 1( '1(1114
MCAKTY
AMI
NEWLON
llniim t in ft, t In a. snlil.hii, i ij
I'i in Urn lljnli.-il in (.i-nliti 1 rlnary
lllWliaMI.
.1:1 lCi.liliiMiii lllilki.
rimiii naa
tii. 'ft
NOTE WRITING IS
STILL GOING ON
C(,N TTNI KIi KliUM I'MIK I'N'K
111,1 iliin,vnl if llli" .'"unit ;(! n V
nn. iha nliii',1 I'ltl'' "iiniirt.'i thr
iMit.iiii-r. ,,f .inu riii' it'll' l.iwt-i I"
mvr ill nix ii "i'-i ''
. I,.. II, .-11.11 1 1 "I I'f 'i' I"
r.i.-i m fi ... in i-n l l' 'I' .- ' !
pi ii-ii nt inn ili.u-i'f mi. I il'.'i Inn: '
.ill ,li-'. i li pill 1 1 1 1 1 1 it i.i - ill ' i-"
linil. r tin' i-iiir"l i'f Un' I'.'iin's i
I,., nn. I ill Hip .ii .-.-t I.hi i f M
un, It. iin.l U, ,U AH'.-i: lluii' liit
I In I'M M.-.-'l I'V Ml' I. llll.lt !.' .11'
III linn rap l. i's
I TJkii Ii.' iiN.i pt'iiiiri' writ 'In- ;i l ,
i. i. nr Hu' i i'i ,ii i. i in' v a mi ' ii'
,t 1 1.- I .-It .- i "I' in ii !i" - 1 1 i. ,
.111.1 ,i .-.!-' lln'i' , f i'i I. mu a
i I i ,. ' , 1 1. 1 li,. i Ii-1 . -.1 :i " i i.i ii.- " t
1 i U MM "I'I ' .' llll.t.-. .M'Hl I'I ifi.-
i ; pi i ll, M.t"ll i'f p. !.!' a;:;::t "f
lll.it .lUiii-. in., 111 I'I " 'i' Ink Hi.' tin
I', a. i , I .111.1 pi I -,! ' " tl Hi, :,- MltM.llt
i m.i 'f i.l..-!, . ii n in. m i In ',i t : i'i,
I .11 ::. I! I.l. llll.l ha .IttllK-.. "til
Si-atlB.lli'r I" 'I nn ! I ..urn.1 i'f
i ,'U :.' v 1 1 ' .'! i . t .m.l .i : 'i,. ill-
i.-i nn', uf M- I ii'i '' .1 n , 1 'Ii i: Mi
II T,, I.-, ii 1 !, , n I . . 'i .. I
in, I ii't.unril I.' . ' l.'i in ii 'l 'i" i t
I' ri "
I I'li.it !tn i-'-iiii't n""l "' v ''li n'.iK I'
S iri.. i" I'P'rn' ii-ii fi'l .ti.-. i.t.U'i'i' '.f
.!. i-a.-:.t;i:.i nil i . 1 1 a: t, , : i' .
' i mi iln- i f ii 1 1 ia-.1 t.i . t'l.i! :i-i.l u " n 1 1 i. ;
!'l,-l i'. li in a . if"-. Int ; 1 1 1 k il"'
i ' ., t i i , . ,-f .t I'.'l""' : '1 nli'l -ti -I
.in I -tl.t .i-'. nil - i.i . i'f f'l .l
( i n ' 'ir if. I i'i HI I " ' ''
Service (idoil Work
Up-to-Dale Clcancri
" riitiiu- Osiijje 266")
Courteous Treatment
' " ro
ll. A, Itrii-kliirliliif. laxi lnli-.
l ima l(. Iloailt-k
1.AV4 Ol I It I i
Brrckinri(l(, Bonlirk &
Daniel
I iiTmnitP Nniliiiiiil llnnk lltillilin
I'litinr iwitt. 7 till liilvn, dkln.
Katoa and Inforniatian
ISa par jynrd par lima
H'-.rn liikii.'iia fr tha t r uf in.
V in ,num .t'a'-a I 3 w.ii Ii '
I - par w.ir.l par rlar wlinn rep? runi
iini. inn nib wlilinut rlianfa
Mm i in nra amount oi.a t!m 2So.
.41.1, ClUlliiF W 4 NT AH1' V lu
,nl aalia Ilia umi ilar lir.t maar
In, ii ul a, appaari (III oatnflciarn
want a.la anl a l wa'il.d I" rani,
ail. ill i..na wanla.l a id biliia-linlil
(i.i.la aila.ata ini.itnaly rah in al
"tMM'MiIM! SVIVT Al"
rha.rlr.il al tha lli-.a la'a a I'a.tl a.la
ml ,,l'a,l"i,l wil ba rrl.la It yanir
lu.ma nr .ill, .a ii ai'ii a't.r f.rat ln
a,.r t ,,.n la t,,...ih Hill ia an l"'
lllnilalio" arr." I'd aili."'a ahmild
I am Ii. nil. pron'til.r wl.an I'.'l '
,i..,.ii:al . I aal. l.k ."'ir n .linr..
a, I I., ha rap. I'al I I k t" "! ! 11a
i. .l'.in. I nw.r I.i n.ak' a "a thai
II till b-a, rntiif'r lai-' I ''
World rinni'l .auti'a r.". n' '!' Ity Inr
.mill nf l"r k""l !' III. I'C " t'
ph. ii a iil,aiti..i'a'-la
lnlar no rtrr i itiaU' l ra wa ra
l.ioii.ili'a for ini'i l" " alvaril.a
I, .- i nnla.a r.nporir.1 immr-il i : a r aliar
Put li.larllon.
rhono 0000
Ah for Want Ai Jfi'arlntf nu
AUTOMOBILES TOft 8AI.D 10
BlT'TT ns"KtKJ rbtwp fur r. SI I NtvU Maiu.
rtiiwi o Rail.
0ttflird in f wil ni(jti-n: ni t tlr'l . anj
mm fwi rhmtf Om ll: ar Al.'U
PiMi Ki r I Mr t t ar In () miH-fiaiika) nnft
Un. gnnt lltm; ran h td ittr roaartM ar
Iirlit InirH tan bt aMO alrr J p m .tut IVmta
tifMKT MOliM. fiwr I4wiffi I ulllUf f.f ul tiii
ai- ti In niflltmi rrm.liMnit all at ..'(vary
(''tfriit M fif di-mnnttrBiliifl fnnf Cadtr i
ftMdUtS fo- iai 1 1 w HtHin mivilfl J'trttan, nf
- Itntri m roatlstar ttc II H fi'kruiiit, Tulia
l..ti. rt,m ri-jr
USED CARS
ON TERMS
OMnniohllfi II lotirlnir. alntoat ne,
Oldamohlln 8 rhummy, cord tire.
Mitchell lciurlrT. extra Rood.
Morion-Hartley t touring.
Btudehaker tnurlnn.
Studebaker 4 tourlua;.
ptudehaker 4 roadnler.
Kurd Sedan, extra food.
Wclsh-McNulty Motor
Company
Peventh and Boulder
405 tioulh Frankfort
I'hone OfMira 48 It
LIBERTY SIX
Flva-pns.vrisrr rhiimniy. eicellent
cundilfun, rlieap fur canh.
rilONK OWNKK, CKI'AR 1004
U& Cm Speck.
One IV ll Lnevroiei iivopasBengcr; gwu runner; io cu
balanre terms.
1917 Hupmobile, neven-passenfrer; a car that will plea.
$300 rash, balance terms. '
1916 Ford touring; a bargain ; $100 cash, balance t-rmg.
1918 .seven-passenger Buick touring; a real automobile with
con! casings; $500 cash, balance terms.
1917 Hudson seven-passenger, cord casings, runs good, goo,;
paint ; $G00 cash, balance terms.
1916 Marmon; a bargain $1,000 cash, balance terms.
1918 Marmon; new casings and newly painted; $l,.r)00 cash,
balance terms.
Two one-ton Republic trucks with express bodies. Hoth it
good running order; cheap for quick sale.
One two-ton truck stake body; newly overhauled; a snap.
One slightly used 3',-ton truck; big bargain.
Others to pick from. Come in or call us up on any of the
ntinto mnrlola
sales ca
state distributors For marmon, Jordan and!
liberty sixes gary trucks 1
Thone 5301
w
c
km o q tsn
Open Evenings
701 South Main Street
n o
V7 S7 SI 7
Rebuilt bqiJ Reptiinted
The following cars arc practically aa good for service at
new cars. Every car we sell win be exactly as represented
and the buyer will ge absolutely protected.
Our priqes are the best obtainable for the quality we offer
you.
See our line of used cars before you buy. Terms to respon-i
Bible parties. '
Overland Roadster
Hudson Touring
Velie Touring
Willys-Knight Touring
Cadillac 53.
Steams-Knight Roadster
Case Chummy
Ford One-Ton Truck
,01, Reo Toiying
SEE MR. GRAY
s- s"7 n rv ft a T
IwrnM rYl (tWifi,fl a(tM)Tilflm
Thone Cedar 1270
724 South Main.
Cm
E
CAES
Our enormous stock of Used Cars is made up of standard makes. 'Cars that are well-known
in this territory and recognized as serviceable. Our method of honest dealing is responsi
ble for our being recognized as leaders in the Used Gar business.
hBMM TUBE CAE'S 1MST0EY
fhe most important feature in connection with the purchase of a used car is thorough knowl
edge of the history of its use. We arc dealers, not speculators, and can give you the honest
... Mil
history of every car we sell, because we buy careiuuy.
New Huick 5-passenger ; run only a
few thousand miles miles
$1,,300
ANNOUNCEMENTS
LOST AND rOUNtl
1918 Model Chandler, 7-pi.wnger.
Repainted. Runs perfectly
1 1 M t i.'i
l I ...-.i- 'iV -N
U . ..-Ira' I.MIteV llll.l III I lie ,1.I."M f St: ,,.,. ..a L, ,. J N-' '-'W l,l
:',.. r, ,'i . . :"( --".,,,, ,.,, ,,v m i i .ini.i i I.. rt Mil 1 ,.""iJ' "" 1
I: -v.'...,. ." . . i.'s ,., tapi-s , Dr. M. J. Fergu.on t
, . C.ian A ( pf I That Ii.' .il-. pi'i'iiri' vai-Ii '!,. nl i rrii.il.-e liniltnl to aiirKmy and m,, ip,n. n.. i
M '"'"'v "n i -i., i,i'i' '' "' i1"' ' " """" ""' i-ff i-e naiilialiiint itnt .-i " i-i .1
.... : i L.,:! Z ,"1 1; N,tt " " : ' srw. .r. ..urr:;,
5 ' '' 1 ! 1 1 1. r r li- 1 .1 'i: 1 ' 1 .i ill' '-' t ""-V C'l-.r I.;,!.. I i-.l
-i : ; :i;;t,;,.r::,,.v.:,r!,r,,,!, --'- .....r.
t lia vs.... n 1 rt ri
, Mk'iri ,111,1 'iii I' ii'H un ' - 1 11 ii' 11 (Ml 11 r li""'l fH ' 9 '
' : :::::';,'".".':. -s i '.. ' I r. a. DouLi, m. d. I , . . I
I 11. 1.11 lt.li:i.:.a l! I.l. a an.l In ir HiK-.. a,: I I', I " I l'-r ' aa- 'fl. .' ' "'! D
li.-.,'.. a ! I II 1 , IN i.'ill.'V ll'.'ll.t .111.1 .1: '.!,. ill I Itl'l Ul ll.M .I.WA I ...j I
r " ' . . ;N I. ..-I ll.M "f M- ' U'l ' ' I'll 'I'll Ml I .,,1 1 V'.. I'll. I I,,.' ,.K -nil IN In. In! H a I ta a Mi ,
''' ' ' ' '', .11 H Tun 1. -1 nl I,,- I .'I -.' i-. .. II,,.,'.',', ,., .. I ..I' " !. i.aia JuJn, Hu.. .
'"'' ;'..,..i ..'...i ,.."1 ... i" 1." i a ..-I -...I I " Mu" ii""-47ioi ,.:.,, rw ......
1 h. g. west, a s. c. !;vr'-... v,, r. ,-,
." " ' ' . " " ..tl.' 'll- IH.III.-.1..I ' I'M! an.l ll'lli.-M rklrnrwuiil ' ' ' ' ' " ' " ": ' ' " ' '
I--."..' ""V" .. . ... 'I.-I .'.I. Ml - IM 'IMPK .I'" w,....VKww.. .... , - .a
I V!( " i'a.'a , i j 1 1 1 I "f .. I' "I""' : ' 11 U'l i' ' ; 1 1 Klin III 12 In A a ark. i .art Par ik, ' ' I
j " "" .HI I '"' .l'.. 111 I ' ia. s i'f ! 'lit ' .. I l-I -.a -. . -.' '- I aa .-'1-... II.'.
i.i..tT ...ii .-i-.i-c i i it fir if.! hi p t-...- 41a.-U tills uuildins - i' --'-'-' '
rt VriV ..' 'v v .. .1...... I ..'!, . 'lit... ti, ,v h'l ' I
-I f..,l i. -. ,..;.t .,, ' f:, , up. n ' Hin ': I'Im.IH I'lslar Tlilnl iin.l Mnln :
! ' A 'N ' :" ' . I- Ml-.l I'. II 'I I .'IK Ul- lltri : - - I i"'1 wwr-n, ba-w.-, l-.-ar .-i-J 1
- f rpat 4 ' " ..... ' ii.'. .I' -i k '. an a l ' a a t a I
I J IVa.n.t I, ... I 11 '"" I" '' '" ' ''Jj .i-.t. "-'a- , a. ,, j rr.a.., raw a. 4 li
i Hv.' ... ;;.v:!:V ; JtrouHw qaS lmj ....T"' , .. i
aa.r'al f0 1 ' ' " 1 Hi ..... rial, .f Jill , '. I-.- t..-l I a- Aaaa-l a
I 4.iS- Va tl "I"- ! ... .,,,'.. .m.. .,-t.-M 1... i-a ... ' ; I. ' t I' a:- .,. .-I-, " ; .," I i'i. a,t
Maria drm.rl Via. . I .,.. t. n ..p,I'. .... n'l. 'It'ltlt I "'' - ' -a- I f
kai.y M.ilir... a lt.pl,. 1 1 . Ill W 1 I 41 I "' ,v " (" v ' - r vA V
!'f,Tr.ar a- rl .. .'. 1 I 1.11.- 1 f. -. i,- I..,:- .1-. . M I, ,1 ... '"7 . . ' V V
-a ra'inif'B.-' ..... . , liu an a-aia an 4 - i a aira ani , I a -a , 'a . ii i. a -n 4 -, I
1 nilM f'a"a " ' 1 ' ":! T I "' I Boltna I --. a- -a. -, .km.
V owiBwawll 4i. 'i ' 1. 1 .i '...:. Tii.at . i ,1 :;.i , t ; ail. a I. 1 iljra tvaa.A 1
$1,200
Ruick 7-passenger, model E-49. Thor
oughly .overhauled and repainted.
Worth more than we ask
$975
Model N Hupmobile, 5-passonger. This
car runs exceptionally well. Repaint
ed. Good tires. See it now
$675
Chalmers 5-passenger M aster Nx.
Worth our price as junk, but it runs
well
$350
Model f.l Cadillac, 7-passetiger. New
paint and tires. Terfect mechanical
condition
$1,375
1917 lUikk Four touring. Good tires.
Runs very good. Look at the price
and then the car. Yours for
$450
TO POLICY
Every car added to our stock is given
a thorough inspection by expert me
chanics. A car that appears to be in
good condition does not meet our
standard. We must know that it is
in good mechanical condition. The in
specMon consists of actually tearing
down the motor, transmission, etc.,
and all bearings and other parts found
worn are replaced by new parts. This
justifies all recommendations that we
make regarding a car, and assures the
buyer of real values for his money.
COMPARE
HE. PRICES
We don't ask you to accept our state
ment that our prices are the best you
can find. Simply compare them with
others and convince yourself. Our
terms are liberal as consistent business
methods will permit.
1918 Chandler Chummy. Repainted.
Good tires. Completely overhauled.
A bargain at
$1,050
Winton 1918, 7-passenger. Looks and
performs like a new car. Rest buy on
the market
$2,000
Hudson 7-passenger, completely over
hauled; 4 new tires. You cant k'o
wrong on this one
$1,125
1918 Briscoe, 5-passenger. ou cant
find a better buy anywhere fojthe
money
$375
1918 Tulsa Four touring. New t;re?.
Overhauled and repainted. Conn
early if you want this one for
$600
1918 Studebaker Six, 7-paw r ?!
New top and paint. Absolutely fir?.
class mechanically
$775
1917 Kissel, 7-passenger; wire uric-v.
extra wheel and casing. Runs Ii.nP a
new car
$725
Many others to select from. Come down early today and get first choice. We will be P-n
all day Sunday. If you can't come down, phone and we will bring a car to your door.
aflkesff Motor Comply
PHONE OSAGE to 10
723 SOUTH MAIN ST.
f, -
- - :

xml | txt