OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, November 23, 1919, FINAL EDITION, SECTION A, Image 2

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-11-23/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

TULSA DAILY WORLD, SUNDAY, NOVEMBER 23, 1019
SECTION A
MARCH NOW ASKS
ARMY OF 260,000
Chief of Staff Cuts Down
Estimate of Force
Needed.
WANTS TRAINING PLAN
t'nivrrsnl Military System
Advocated In Annual Ke
port Made Pulilic.
l hiiai -i I'V it ll "In
M-il llll.l InU'llI
111 V
I'll
.VANiiivrrnv, Nov :;. a
amlll K rlMV i.f about ;IO,1HO lil' ll
h;n bed liy a iiiilviK'il iul!l'ii,
t'Mlllll'IT Mateill ll pllpply l"-l"IMa
Would rnPPt tha pparp 1 i ti i r nillrp
Inprrta of tlm I llltp.l t-Hn!'". I ; ' i !
I'fytmi i'. Mnii'li, ililif nt d'lifr Hi-
ari-d In t!x niiiiii'il ii'i'.'i i in.nlr
lllhlhl loitiiv It II 'I whl'll pn.t.ihll
fnrrraat i r rom imp ml a ' i-m i I-"
tr.n'l'p l-v llm .ir ili-pailmrnt ivh'-n
.C-oit-rt'M r iivpiii-w
ImiiPial March fiiiinilnl lil li'tr
ftiriit on Icmni fif ll" umM u i
Tlmy proved i-'iin-'fiMii i i. h- ai I
t Tin t ulilliiv in )" ki : f ni-.'i 1 n imf f-"
Mil irmriini-f - i 1 1 , i n , i . -
flltny wit nili-'tiiatr-li pri-paii'-l una
llm tiatliiii'a tfri:i'i-i1 in li I'ii i v nH
rhl fHI JIH ptiri-iv t'.llll iipi'i'i"!.'
arp roin'oi'tmil hi' iid I" t. ih" I ni'". I
rtlate Ima iinililhir ' ' f-'ir fi.nii "any I
nlllPll alllr- i "In I'illil ' !!'" "f IllV'li
pOWPTa, lull lllil-'l 'l I I'.l I i''l I'l j
n pvpnt a p t v 1 1 1 1
punti'ii'IlnK llm
lm iIIiik 1 1 c i . .-.
"Wl'limi? tlm iiimi".i;:.iii nf mii'h
banc tn I ' ra iu-p " ilii- ri'imti Mhl.
"we rouM not Iihvp Intnli-il nurnimv,
Irrpppprt Ivn of Ilii' f nt Unit llm ol
Ima had rnntrnl cf the ai-u "
Optiptal March, r n in I f'l
IliK thn Ktretiplli nf thn irinilar
army nl fim nrmv c-'rp iiuiltitnliiPil
' half pHpiii'Ii In pp.u-M 1 i in r-x Tlm
propnaaia. (lm ilr-par' mi-nt pi r-o-ti IpiI
tantatlvply In i"iiimii lurlu' Ihp
ppclat ni'Hliin. ralli-d fur M!l OnO
nmn mi. Ihp am Irmrni nf tin' i-hirf
nf tff n taken in I n 1 1 - it ' r Unit
1h In would lie aralpd down In ItlO.
. CO"
Tlm rppnrl I'rfpndp.l tlm prrapnt
ainff ava'pin with initlinrliy rcnlra!
lpd In llm chlpf nf Mtnff
Tim war iirmluri'il new prart lxn
but linl new pi lin-'plia, llm ri'imrl
mlil ninl ".in tint won. aa mmii
prpilli'lp.l. iv i new hiiiI li-rilhln ir-V-llllllll'lll
(if IIHlili'in fii'llMirP." I.ut
tiy "nmn. inn n I f Id n nn,l ninru."
Tho Aiimrlrin mlilinry iirlili-vp-rrrnt
WR4 nmHlli!( "mily ImrmiHp fif
1lm wmlBiirr nf our Mllira." llPiivml
Miirrh Ha lit
Russian Literature
Ures Seizing Yank j
j snips to ia Njvictj
I NKW YOIIK. Nov. lurti.-iil j
I Iltir At irr, In.'ltj.linic u i h..u
of AnmrlfiUi Mhlin fur th notjol I
Kos rriifiiMi! tliriiijih fiiYit.ny (ri '
hift n-tiA li.tH taK'-n in u rut1
oil mi f uMt fii'l" ' niHMiHIiil JiiA( fy ;
h''tlilliirlf m liTu (O'luy.
'l it A lit vvHjMi per it r f 'iininun
Im'M tu 1 1 f M mi' Wink on ' aiiy i'i'I j
fit tr iiiMi'tr I M t th" l'rtl'"'l
Mutcn," i f i k Mi" ii t'ti ttt Hifi !
I'lilti"! h uit 1 1 ji iiwjcd i M-rn e in
.Nf 1 1 1 tu f tii n, ii h tli' j. In k up I
J.ly fur n ji'I'N r.aim for tmi '
liny i.fwr t)i hMi'M ti.iJ i.-ch'-l
(Mr iij-i-ll f.4 Hi- I ('If'l niliii'f'H j
iii llf.d 1 1 f n n it j ft' ,i r I a iur-l hitt '
tml, fM'lnjr1 if t i aii n- ni'ini 1
I ! 1 1 4 Ji ' n 'i f 1 1 in i r ii hi it. rn ' i, Hi r
Mi.. N nff li 'l ft-l . i lf'1, '" W 'I ' f'"
in. f t. ii f. i K , hiitHtiiiif Hi" Mnv let
i tn l.'.i mi .1 l.l t il intf Ilii' - .iMir
fi-'l rn thr iM-iHrll tu:ltii rtvn t
HUNT IS APPOINTED ls A lasting monument
Sn-'lnl nwii-iiliir In Aul 'lliifi
um h AixIhIiiiiI Ii Allonii'y
(.ciiithI.
Jolin ! Ilunl, who rni'-nlly niui
liunii'4 liy llm ullli'il fhle riiininlili'i1
ii'i ii-i''l;i pr-i'ijl'ir In uit'iiiintiil"
ilipft i iih',fl I. -ft Tii!h,i 'M'rr..iv
inni rilni,' f-r .imI'Iiik'hii In hi t nn
I i(" ' III ' Ilii 11 1 IH II I'SIM! ;i 11 1 Hi-t !!. i v
i.f All'iltnv llPlrtTil! I'litmiT ll T
Sriitt, Hi"iii.ry in lli' ii'iviTiipy e ti -i-r;.
Ik pi('"-ipi1 In r'Hinn Himn hihI
II Ii IlKi'h- lli.il Hunt Kill i i. . i i . I
In llm hlrftiiT pnlnin.
Iliii.t i-i'lriip'l fiimi I'ruri'P III
lutm .linl tMim'.llnl,-ly im. up prui
in " i.f I i ll wa !" I i ' ! ! with
Inn f.iMmr ami IthIIut, W T. ii ml
I' ll'int, I.iiIt Im w ih 11,1111''.
.ii h.i'i't.il i.ii'- 'tti.r l.itimiM tn rin
r..nit ilniill lifnl i"livi''!i.K in. in
1 1 ir PI
ll'll'l Vlll'l WilN ll Kl 1'1'l'IP I'f
( i.-.il i.-ifm n uhlv.THI t v. ninl u In. j i '
'i'tnti'l f'.r i y.'.ir i I'm K'' " K "il
rnfinlrui'tlnn t.v
iliinn 'iiinutn "
'nil piiv.ii- work, Mr " t l Kill,
riinrmi:!M nlun nt pu ry ii'l.l:Mi'ii l
11... I...UKIHMM .1 Mlrll'l W.llllllll III"
I'lilpii Offli lalH Anilii'linu. Mmdi-nrM Imvlnii In tr.unp in it dirt
HAITI. I'A Nov ! - "Tim moiit- rnu.l lit, iAii Unit i.tlnT w in of
.t iiininiiiipii. tn miv Mililln nffl' l.tl i ' "y ml m iMimr.iMiin w.-r pr
wnriny, i.ui in-n uiir 'uini'ii-ii
Urn 1'a.rhi r-U U- j MAUV IK KMHtll WINS SI IT
i 'l lmt Ik MnU Kiny-t I'uvlilif liy K-!
'II'IUIPM.
In Ilip iiiiifrp'n Pvl li'iirp briil work
; In i.ffli i Ml.l j II. N. utiti. !('
' r-iHr, i f thn n-mmi'ii'UI lnh I nlny,
l "uinl M in r J . Wniln !nn jiml I I
; fi.ihi i- i "li! in IwlnniT I mil MiMhjiIi'II
i an wi ll i i. prmi.i nf llipir ur
nf il"'. pli.p.iuf S-ipiiljin
"iliiH'i Iwi lnn li ivp lippn ppr
nni.nl y MwpiinHililp f ir H.im;p.i lm'. -,
Ii. if II.ipp tn:l.- nf p.np.l xtippiii a
rpinlv inrnpp'"il, Hfnl rim uii'lvr
ITiilmw Juilinrnt l(rvirw by
Jury In Ni'w York Jli-urlnir.
KW ViHtK. Ni.v. 23 -Mm
nnrf, bDnwn lo rno-
ii Mnrv I'll k-
! i lil.iily Mary Mn'
, ,, ' linn plrturn "fan
11 "' I 1 .A ..I
Jury hrr Krhl.iy in u milt liinltuteil
by Mr Cora ('. WllkenlnK, a play
; hrnkpr, who allrgpil h hail ob-
lalimd a contract for Mi I'likfnril
i Willi Hi KamoiM I'l.iypra corpor.itlnn
t a a.ilary of SI. OHO. 000 ami thnt a
10 pr cut rommlBMloii wan ilim Imr.
At 11 prrvliitia trial a Jury hail il"-
p.up'l a'riTia n
ritaiiiljritf-
the iiii.ih
I'Ul-
fiir.1, m nwiirili'il a rrlli't by aliirtPil III favor of Mra. WllkpninK but
Ih" nppi'llato itlvlnliin
itTdlci ami onlnri'il a
frfia AiikpIpi U tn li.ivp ,i
ra l In rn liialitute. Tin- .u,,
IMh limt.tution I tn pr..v i.,
I'i'l.pil faiillt .ph fur r nil . i
mill llm Hi il il v anil IP1 r:i.. ,i-
pi.lHtlll (llHI'lIMP,
Ni'tr Trm a I lniiill"'l.
To prmlilp Irai kii" f.nliitira f
:ln iu w N ilinna. Supply . .impuny a
mn.lrrn iilunt at N.inh M tin an1
llm Kly tni'ki, tl.n ka'y liia px
t"inpi Ha maim lr.uk a.i"M Ma.n
airpi't
.1 I.
A
. li
;,, ip.
'. .l.K I i i I pi .'ill ' II 1 l ' "il
IK T JI' ' ' -I w l" ll I ll" V
ii I. I In ir i i .. f i.
pa nl iinl Mi"lr
ii- hi. ."in. i.l v ..nl. I Kiln i"i tin-in
(In- ' f mn nl l.i-i.lli" ml Ti.iI.k "
.Mililfi'Hlnn, priiKrailia. ri.lifi ' ll u -1
1. mi a ml l . p ' -1 i l.i th" i ''in -
Ml 1 1 ll I il Hi ll-l III I l"ll.l I" ' M"l" I!I1"IIK
ill" p ip' in . miliar H"-l I'm ir.H'l
i.f lanlni' l,i. A J.-ff", I.ui
i-lii-llit ,iint.n-.-..iil'ii l.i -.i-illn ,M. il
l'it iliilM, IIiii.i 1 ,11 M-1 ll I'll l it -Ui'l
hurl Mini rrr fiiuiil In mini I. ii a.
hi wi-M- i iimunin'al ii .li l.ipi-l hut
I 1 1 1 ninl n link'" iiii'l l.iiiiii.-r In
Hi ' r 1 1 I '"III" l'l .tic "r "hi H'ivli'1
t i.ii i-t fiui'-n I ''
'I lm h"inhiiiil li'r pli"l ln
fin. .la nf tl Infi lilillillliK. mn' nf
Hlllrh waa illvlilP'l lilt" i I-iup I,. .. ma
fin n" lii Irarlilna llm pilm-lplia
Of HIlUl'l 'll PI IIIIIMIlt, III" plllUP
Ml. I.
.nlvral'l 'a
; mm linn- h
' i 'i.iil. ri-'i'lna
i
I A ii p!i-rir
j ilplp. Hi. i i
lllVPIllP'l I'V
w "II I. new u tn 'I
vina wi'rr i 'h r v ii
i J H liiiini-.
NUXATED
A DRIVING
HKIIINI) KKKN SUGCKSS
l lll. MKN AND WO.MKN
IRON
FORCE
f-r in.
lin-l f
'nil In
iin'i-rf. ll i"
a mini -f'l
li i
il I '
M l "l 'y
Imll
I HIS
MAKKS A 1UIM.SKYK
(.rnni AXimiPn'a Hllii
I'llll'AUii. Nnv. Wniiii-n mail
alt aa dplpaa'pa In the n-PuM (Mn ,
ami cpiiini-rii: natmnal i mn i -iiMn-i i
anil vnlp fur llm iinmtiuitiiiK if n
"iimllilalA for prpul'lpin nf tin'
I llltPil KllltPa, arrntillnn In a 11 fiplll- I
Inn alvpn tu lay liy AH'Tiipy iSpimral
Uriimliia" '
vnii think nf 'In- "ii-it-
w-m.-ii y..u kniiw prnph- i ti,. if
mil-Ill wliili- Vim wlil fllij itil
rm ,-", vim iiii I i-ni'rKV -lh
kin. I that nunpiy luim
i.vi-r vvIipii tint h 1. 11 m I 1a
I I.' !.-. II ll Irnll. N tn.lt".
li'iil l.y CMMi hiliK th
II I ami l-hri'.llini( lli-.v
I". I IiIimkI ri-ll.i, pin-iiKtli
pi w Hi" ni-rvi-a. l i- hi. 1 1. la
tti- w-"-iU"iii-i tia.-iii"a mil
Imlpa tn liinlill tPiii'Wril
fun" ami mii-iity Kiln llm
wlml" Nvairm. ThtP"
ii : I ' i " ri pi" iip M iin-
nualli' ax a tnnlr '.t l " hi;l ll
ami hhi'i'l hiihilrr.
MAKK THIS TEST
S"n liow Iniiif inn ran work or Imw far j nil ran
walk with. ml In ri'inliiK tliP'l, m it lak" Uo flvp
KiMln talili-'a nf Nmatnl Inm thn-.' Ilim-a pi-r
ilav arti-r iiipiiU fur ln w""ka Tln-n t.-at yuur
atrPiiKHi iik'aln ami H"" how InU'li "U hum
(Iiiiiii-il Niimln-ia "f in'ii"'H, run down p.-iipln
wIki itpn- inline ah I ( ulnl" lit nmat .-i-.tni.
lalilnxly I in i ciii" il tln-lr Mi"ii!ti ii ml piuIui am o
almply hy lakli'i Iron In thn prnp r fmiii.
'nl iii"ii an I lr ' - ?I
hi.) pna-i.-a.-i I I'l tk'M k 1 1 'I
I I It I ! IIII
TRoAnniati
04 ri rrs
.J- J"'T2VW
ii-mfc... i .. i
' .TTT
1
Mow ninny lima do you Intii-li In
yruir dally work? Mow fr ..i ynii
liayel In a day? Tlilnk or Inn inn
your vnli-a liavnllna liunilri-ita nf
mlli'a rvny day, apan-hlnK out uli- I
H urn Inwna and vllluMi'a. halnn Hip
tiipdliiiu hy wlilrli I.iihp liiinliinia In
iprpaia hip IiihiikIiI IukpIIiit, and by
which foiliiilPa ara muihi ami Inal
'nil and talk Willi thn pi'lm'lpiil of
our training ffrhnnl, iiaai: i'liuo, H
W, li-l JVIpphnna Co- Ailvl
BABY RUCKEk
HAD ECZEMA
On Face In Pimples. Badly
Disfigured. CuticuraHeak
"My baby bad Kirim. It atartpil
on hla fact, and hi fan waa bully
dlahcurrd. It btokt rait In plmplr.
and It aflptwarila ramr on hla lKily.
lie could nol alrrp rnit would rry
half Ihe llnva. 11 had tiua lor a
year.
"I law an adwttertnenl for Cutl
mra and 1 aenl lor a Irre aanipl. f
bought nair. and when 1 had ttard
two iwtaity -fir -caul botp of Olnl
rnatit with the CMlcvit Soap, h an
hraW " ISI;rMd Mi. 8. Ktxacf,
R. I. Dni 36, Comet, Ua.
Make Catkrua Soap, Oint rami and
TakrBnyiiirdly KUIat ppafiaawtkitia.
a-w IfU, OWaaa M al Tk-9i
!. Vld tlilnoatana lltr wnikt
aainra aatk fraa Wra ; Tiu,
rt- IVt. ll. alaiilt. Mao.
avaaj i waw y
fcr
iU
" 1
-jT H " ii j, --. i . arL wn.7 I
Complexion
Of Py fmni'ih in! irr!rlv ii
1 A' ' ' J I I1--'-' a i
- NJine Face TowJrr
w lmrit i-t
H h0imm I ' 'i r f f ynll
I i I " It 'fvfl)l
J unh-Mfi ir irlutu .
J f rt---V ',a ' ' I f f -
ll ftrk tli tni'iwt htn
II H.a.arfa. N fit l W(1f
il M httm p!tni to4y. Why-nut
19 i5.:J in Orm r:t
Ji At iW. M..f Jf
41 4Vv iUm i ii. Ma i i.
NATIONAL TOILET COMPANY
if -J1fm Pi..lfmo,
Madansky prices based on quality
tN THIS era of inflated prices on every side,
-I and methods of tho concerns with which you
it is well to know the nolicv
deal. To know just what
fact determines the price you pay for the things you wear. To know which
stores have held fast to their policies, despite the tendency to charge all the
public will pay.
MADANSKY stores are conduetefkjipon the definite principle of service to
' the public. It is our effort tn provide the best irootls that can be
had. To look first anil longest at thv
our standard never enter our stores. To
for the quality of our clothes.
quality. To know
make our stores
that goods below
known evervA here
r. I, you
where vou can
recopnue that iViattanskv stores Alih qualitv stores,
Imv none but eootl lmhuIs. It may be that vou can buv
clothes for less than Madansky prices. Hut today price means hss than ever
before, for without quality any price you pay is too high. It is our firm con
viction that no roiHvrn in Oklahoma can give you so much in style, quality,
variety, workmanship or service as we are doim? dailv. Thanksgiving clothes
$::.W up.
aw-v i
f
al l
r a a 'i
Jtjroxher'S
XliKIlllll
OTP
Oklahoma Citv
Tulsa Hartlesville
1
ct! S'ai
When a -
Man Asks a
Question About
His Clothes
oatrtg liul ffUutri
One important factor the most important
today comes to the mind most forcibly
What Is the Relation of Price to Service?
"What I shall pay" is not so vital as "how will it wear;
how will it look"?
Our Clothes answers every man's apparel questions . most
satisfactorily. Besides service, we present the greatest
Suit and Overcoat values in Tulsa.
Feature Values, $35, $40, $45, $50
Others, $30 to $85
Society Brand Clothes
Stein-Bloch Clothes
Once You Try Republics
You'll Never Trust to Luck
Tire satisfaction doesn't come
fronAifuisual mileage of one or
two casings. All ive uniform
Jotitf distance mileage.
REPUBLIC TIRES ARE
ALWAYS GOOD
The distributor can stand back of every
Republic Tire he sells. Republic
Grande Cord Tires wear longer. The
road does not chip or cut them. We
unreservedly endorse them. Compare
them with others.
A Trial
Convinces
Truck Owners
That the Republic Solid Tires
are the kind they will always
use They know that these
tires wear down slowly and
evenly like fine tempered
steel.
O.A. SteinerTireCo.
402 Hast Second Street Phone 577
'"' '"l l" thi
ii" iv lual.
n.1.1
' r ,,
he ..

xml | txt