OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, December 24, 1919, FINAL EDITION, Image 10

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-12-24/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

I
TULSA DAILY WOULD, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 1919
10
MUTT K JEFF-MUTT LASDH A JOlt, AM) HE ALSO LASDS (HV JEFF
DEMOCRATS MAY
MEET HERE SOON
Central Committee Is Op
posed to Meeting at
" the Capital.
IHV i f itKii . I'U Urf 10
C H V 1 s r MA t.ll 1 bu'
AlM T Col A GjT ! A. Gr
VuOAJLD UOCM fV MD I K.
WITH Mf - I
Uu Bud FiV
r " r-T I I " I . ' t f ' 1 . " I - , I "I I I
;:'.!: t fiKrvrv moi r bb t cpot thc Jott Afut t Mowight t . kvjc . Q III
' 1 V 0U-HT CoOb CALL AT .L lt4L,VA"V V" rfRT,B0Y, DCU ly V,
Bpartal lu 1 I .- Willi I
I iI, A III M A 'J T . I
Tll.'M- l .1 ! "Ml'.il'V :! 1 "In
ilV III.IV Ill" M'" ill HI"' I
rut. Vf li I ii 'ii . linii',-1 m'ii" r.''M I'1' V
il iiV'.li ft .in . i t 1 i l'; '"' ' '
l,lo mi l : ii , , i l.i'H ' '
l.llf.i). II. . B'.l I' ' l.i III HI IIH- .It'll.
l.flllUr ii 1,1 I -I I ...ii Hilt i will I"".
rl,- In rr Tin. 1.I..1 i f M ii' K. (;,
iiinl ' .(. i Ian I.. . n h iKK'f1' I Hi
IIKI I'M'III I '. .III'MI.II I I'j I . I I. ,
i 'h.i.i i, i.i i I . ii.i , " l .' Hi Hi
rvri y i n,.i i i, in ' Hi-ii inn I:
I, I t n. v. In"." . .inilnl.il V f"i
ii... i
pr ril.lrn! ii , li,, inin 1 ' l"ti li i i I'
ilfM i..ii it I. i in,, hi ! ii Hi. ,i
I I p.l : J I . I, ' I .1 ' 1 ' ' ' I . I , ' ' ' ' 1
itflii ' ,r I .1 1 I, vi ' ' I'll " ' ' ' ' ' '
).. Ii'li h. i h ill i i o .1 " '
2;. Mi 1 ji r.i i. 11- . i"
Ill,, V I nil f. 'Ii II ! I 1 1 I 'I
Will I ..me I.. II,'' -i ll
,1
till. Hil l Ml.tf .
'I'll,, il III i,f III,' ' ll". I 'HH ''lil'l n.
lM.'h mil I'.- . I 1-r H"' l"")"1'"'
I.f C-'ll'i I I 1 1 'li'li'l'.l ' ' 1 I., ih" 11..
In, mil .'tun i-ntii'in. i l I'" ! " '"
S. mitor im.-r If In- prrf.iH ii r"tt-ti-i
'i Ii, 'I" I '"' '' r "i ! 11 lv
h,i ihk
in,,.' I,, 1
i,,,,i ..',:,
i : 1,1 ...ii i"i 1.
If !,. I
Mill I'
, .1 r,.i '-. .1
n
11,
i.
SAYS NEW NOT RIGHT
Willi.-.- ni IVInl T. ll of IIU Suirlnu
mill Mnlloiilrm Allllinli. In 1'r.iwt
llt I Not Sum-.
Ul.S AMiFI.FS, I . Hurry
Ni-H ni ran 1 inn Iniiiin iniiiini'i -
III!. IllMIMftl llilllll'KI fit t H 11 i iiri'l
Iiih K,,i.n,rf .ihi'i'l "I 1 1 0 r 1 1 1 1 , 11
(II - ' Ii ii"t 'i 'i'M'. I'"' " priirilrii
of lonn it. 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 . 111 'I'ur.liiiK In li'Htl
mniiy Inn ml m -I'll I ' 1. ni. iv in Sr
lrl.il on 11 iIi.iimi- i.f liinlnif nun -ilfnvl
lil.-. i.iIh'.'IT I, I' t I . I., mm. r
Thin 1 1 h 1 1 1 1 1 1 f 1 y 111 from IV
Mi I'iiiiiIi-i , f.o infill 11 pi imnii-r Willi
Nnv III I hi' 1 1 1 1 1 1 y J.i
Mil 'mill. I I I.H'1 f I t'l l."TI 1 1 V I
mil ul tin- wlinlow of 111" n il uii'l ,
Hiii', Inln m, fur houm nl il llnii',
t 1 1 r 1 1 - h ii.l ii..it iilliili'K
w ol il
.M , 'iimlii r K.il. I In lui't imlli T'l
otliiT llilnKii nl. mil N.' wlilih
I 11 1 INI'il llllll Hi lll'lll'VP ill" ii'rili.i"l
"not rlclil" inriitallv
i 'nl llol.i'it II l')n,iill. n iroiiii-
limit liiiiiin.'HM inuii of I milium polli. I
foi iiicrU' tin.' romiij
imii'il.'r of lin- unit :
of iiitillity of nlliinii nntloniil .
KU.ir.l Willi whlrh Ni w Hi'tvi-.l on Urn
M x I. .i l.oiil.'i in IH Hi, In il inl -
lion u nit to 111" Jury .''i i'msviI llii'
llii'
(ilii ,i III" m i iim il wii" not nonnal
nii'iiiiillV Mn (I i.l l'i.it Ciihin I.
rnytic, i iit iln of ".V liattoi v In-
I in lit li ll I loll at I Ll i'l iiloliT wlioi."
(,l",i rMiM.ni N. w H'l'lil Ii Im tliim oil
tin. hoiilir
l'ailulli 1'iiyim null It il uu
Mit It i" I nmoiiir offlii'iH ii ii ,1 iiiimi of
Hi" I'utim v llt.it Hi" ili f "ii.Uiil wan i
',' '' ''' ,SN,T "rH.,nKHl.y Mir Hnhi.ll.Mi Annv Snml.v
mil:,!,., ami on ,'.' ,t of thr I . hlhli-n will h" KU"
fort,,,,!,!.' ,l,.,,niMt.... of in , y ChliMmaM I'lftn thlll
, . 1 1 1 1 1; man n Mill, ,n wtil n II,
hii:h i.iii,Iii,k of Hit. oi'Malnr. rvm y
fftolt w.ih Ilia. If to llhr !hr ilrfmnl
I, nl i 'i i.,,i I ii lift l, n for mil iinrrin.'iit.
Hot Inn nnnl.ilm wan li"l ul'li' to
i;ii't ilir i .' , ii ii t. ii . of aitlllrrv
woik an, I Iih not,, n,iwhl r," I In.
il, 'o-,.t on n a.l.
ii," ,1,'friiH. 11 lioln; ulrr.iH mi tllf
. ff.'i't mi th" mm, I of n,' urn il hy Iiih
I, i ,,oil',ii; or, w hm run iiffl trrmr,l
til" "nail i n ruinl in, , of I, In hliili"
I 'I'pontlonj. alri aih off, -ir. I lu
ll, i, I,, olio M Mit. l.i, ,it. t 'oil"i' of
i ik I., Ii ii , n ii till, who il.'iim.'i! Iii' w in.
..n,'Wi, iinioiin in lairs thi-ir in
"Nirn Ni w "
f r nr-iimr a i i nTrn
Til Kr-VPsr- A Pfllr-S
IV ll IUL I ll I1MILU
Iniri-iiiH' t oiniiii i i inunl.loii
lll'.llfll llli Slllt 1 1 K, l ( IIM' III
Kt' IHn ll in Inn 1 1. HI.
ll! i f al, I l'f
U -lll I
i'l I ll" .Mrloph.l S 'II
i . i . , 1 1, 1 1, . n,. i i.- , i
to , , ,, ,. , imim , , ,
::i
nr,l.l
ii : ii w i i i n i n i i -i
!! I, 1 1 l I It"
, ,' . !' I III 1-..MI, I ' -
. ii. ,
1 1 , i 1 1 !
1... Ill
.'.,;, .1 '
Aik..ns.,H,
l . , rti M . :i. ;.l, ',.-.
., , 1 . , , in i
I., ms 1 1 i .!, , im
li. III r! f, , I I .'.if
111 ill,- Sll 1 r r ,, ir t
: ii. P.- ii tlm
i . ' 1 4 ' ' ') i ii 1 1 a .
h
:.'.,', I ., . , ,,1 , (,
!'! t',, i , s
111 p; , i '' . i; a
, a , I it. I ,
.-tthw
, ii , I irrf. I I'l,' I I .,
: I : : I . . i'.' ".'.'. I'
I ,i . 1 1 i I . ,t i .
., n ,i, , , -. i , r
I ., 1 I'l f I , ,. . ' i,' . I
. I.., of I'll ,'.. I',
'Ii.l Mill 'I III
a'l- ,, l:i Ilir
n
, p.- tr I .hr
., ol.; , im 1
' I' I I . I r !
I,
p, 1,
, , p.. l
i I I, . 1 I'l
I'll Ulill I IIM WINS i. IMI
I li i l'i i l. ., Ni t-uuirOli, l. In mini
W ny.i r I a-l N it: I if
I" f-w I, , 'h ,!. ,.
. '. UU .Ir
I'.- V M
Mi. Ill I i' '..
1 ,' , no , I !' r
.1,1 of ! hi-
, " ! Of 'hr
" ' I'l , I
III ii i Mt I- 1 1 1 I I I Mil li I I .
Vl.u Hr 1 1 No I' ,, 1, ., .pi, itiolls
Ul" II -kr,l M I'l, ,,, ,
SIN I ' , ., , , . - ; .
I
II
,i I , i
l ot -1
till." I
SALVATIONISTS
TO FEED NEEDY
. ' i
Army Workers rpent
Nitfht 1'erpariiiK
for Today.
Hiilviillnn Army umkrii writ. Imiy
fir into tin1 n u- In Tii'"!, I iv fillliu:
linn ( In IhIuki" ..i"ki iM mnl :i'"i i ir-
IMlll lull.'-. Willi .i''l". .IIIK.'M. I'U-
ii, mux, i i imlii'i i . . i lili lu'ii, i i li'i V.
o.rf.'i', mur ir, rimli'i i, ino amtil,
In, lull,.' Ilimillo.'H lallll.'il ii, ilk. in, it
f k, l I 'I'll.. I'lll-hllM M III I'l' II WH1-II 1 1 l.-.l
In tin tut 11 Him innrnlnif, n ili tini"
lnki-ii, mnl r 1 1 1 1 1 1 v .il - ii'i'lm U On'
tuill will I ... . 1 1.-H...I nil. I ill" HiHiri-
I , u 1 1 i II tll'lllll
Mism Ann il" 1 UHil-
ini'r will Binir it iiiiiiil.i l of I In mt -I
ii. 'in miiiK anil lli.-rn will I"' inn-l'-nil
iifti-inoon. iirfli.i ln... lliil
nil ilmtrit'iillnw wIM '"' ",,r l,v ''
o'lioi k. 1 In v i'Xiii".M iln ni'.iiM'i'
HH ...or tlntn iiUmihi'i! with TiiInh
K.ui,,,.,,,, ,L1,,i rIlirri to ini..'l (ill '
w li.'tl III" ki'ttliM at" I, i mil.'. Ml
( f1(,,n (, Mri-Hn lonlnlil.
.... HitTvitt !... AiniV ClirlMtmrin
,.,, B,r,.,., w ill Hliirl In "iinyi'iit Ion
liiill ill 7 SD in. Two tr.'. ". hnvrt
l.frri iliTiiriil"'! for ill" ori imlon mnl
Ih.. ilill.limi wIM In M.tihmi'il on Ih"
null it floor, Ihouitli tin. , iihll" I"
. orillnllv lnvlt. il to t'oin,. mnl w :il. h
pi ori'nillni! frnni th" lialronv Afl. r
Ihi- ri inli-rliiif of "SMi'iiT Nli-hf hy
MW Aimiihi'l I.iiltliinr. iitol il o-
of r.illilllonH. lll'.loKII.H. Illl'l
m hold Ktill.ihl mnl I I If ti t r ii l .
VIRGO TO FACE "TRIAL
M..ili..p of Mitml Talor IiktIikIiiiiIoi'
.ilium r in .itiiiin ...
llllll III TcllliiK s",r i Uli'isnl
liK rii(loii I'tTforiiM-.l.
I.AWTHN. Ml.il.. I'.'r -'-i - -
limi'Ph '. V lri.',i. h,iB.itiil or mi nu
Tahnr, will I'r iirriilKiii-l on a rhaii;"
r.,..r I'l-fiHrcitliii. A i lornrv I
(ilrnn V.iinrr linliral.'.l toiiiuni
wii.'ii hr lat.'J that ihurum ma,lr j
i,v Mi. Sat nil Tahor. inolh.i of;
. ,,...,, i u ii.
IrU.ll t.prratlon 1,11 llrl ll.llll.IHl I I"
lot., thr latli.r il ilralll, rompl li
Ih mal.-'H ru..r ii K -i 1 1 1 m t thr urru.-.l .
man
Mih Til'.T who. U M M-H' of I
cr In Inii.lirl on thr r li ,1 , n r of i
nhr, ,n
1,,'iim mi iii'iTHHiuy iifi-'f th"
iirror.llIlK to thr pi, '.., llii'l
1 ill' nO'lV "T ..1.1,1.1 ' '.i
fou ii, I III a ! rnttk In thr Tahor ho n , f I
,,n Ni, rmhr, lin uh.iit' tliir" , at i I
. - i. a... ,.l . i
'"" ii im.i i I ' . ,,"',,
I !'"' V I'M" ha, I tni.lo hr Iiih
firth Wllr 1,11,,, .Mil ii."..,
III a miilli'il Hilrmi'tll inaur pin',,, .
,. lay that u'ii (ohl hm Hr uol notjinaiiv tun.. lo- won.-i not n a ,-.,n
want an rhih Urn ' j iol.t'"." iii.l liir.i.li.r ilrnn.il
In ln-r K'Hruirnt Mil Til, or .li- I ,i'i-i "I w n wi'li Inin a ri'a'
iiiiir.1 that afirr In r ilauiviil.'r t t I - -1 1 of ih" imi" ,l iiiih: hm Chlii.io
Khr Mlrpt hi ilir thr l.o.lx si'ii n .Iiiis 1 ixll If hr wtir I , . ii;. It. I ii.' I w, .iihl
ami that thru Vmu hi. I it in Ilir .know It''
"a!' thr ,.o,, .r, "i ,.".t ti.r :
iMoilim- .l.'iur.l lit it :in Hli'Hiil i'1'i'i.t-
t ion ha, I hr, n "l f"i I
" .
TWO BURGLARS HELD
'',11, o I Iihll. Sii i ls lllio . l
I tl.nuii I t-i.hi Ihilliis Mum t.ullty
t I no, tin, I I In ri-.
Vl'W N I ; IC I '',' ,-:i Th" I"
I
I ., . i,.-,!i ': , i , n-rkiiu: t" !,'
,, . mm,' if tw.. I, ..'II. n't I ! I '."I'l
.... a . Ii i ri'.' ,f a 1 1 i'i ini: .in I- lo''
I. or a w.,,!";v T.-xaii jiii.I 'I'' w;'"
, r II I""' in thru- i- nl" In ihr llot.-l
h I.l' Iv i !,., hrr. i'l ,' thr t'U'r .ill !
v: 1,1 r In a M : n 1 ,'t r.",i , i:u I oh
l.i., m im ,'' I"' mill
1 ,i i..t...l t ii" t hi, h m
I ' ' '"
I h, p i , ii , , r ii ,-, '' -l-'i a
, . i . . i: . . I lo h i , f nil '
w 1,1,'h I
.. i..in
.. t'i.-l '
1 'h"
. , 1 ' I ' I -..
IIH
I'.l.i 11 i" 1
' I
, ri ,,f M i imi M ' -
I
k of I'll! ! T.x.i
k lou-V " I '!" n ' '
li.i'i
"I t ' l I
,. I . I ii,'
. , h Mi.
, I"
of
!-, t . i !
I.. .1
., ' '
.,1
.,i,.: i i
i pi. i
im i,.
" Spi,
i , i ,
I- ir.-
' 1 '
.,. I..
' II
1,1 f"
1 "" I
, ''"
I
'
f
tin.--
li,,:,
I. " i , '
i.l It- .:-iHuaiiuii.
)
City llrh fn
i'i l:.l. i.f .hvnii ,. n ci.h.IimI
Hi nuiiiur i. mil .nl ii ,l.i v I" li.'i."
imll'i .i.'K UK. limit I, II. ! Ii.l ,i,'K
I.l.iiVli I'IMillV of A i k. inn. if
;rmr. k., . w.n ainvn in rutx uu.
nil, M li, .nil l,i :,ii l. (hi. Mi l. I'm. IS
linll.liivH illi In-, iliii l" lin J Hunt,
Mr iiii,I Mih Jnliii I,. U.'l.M, lj:J.
AiIiiiii.iI I inili'V nlt.
.
I I 'I I I 1' i..-t for ilivoii'.. i'n, fll'-il
In il ;M i li I m,,iiIoi- roiii'is v.k
lililnv I", III" Inllnv'linu lil.illlllff'i:
Ni'lll.' U .il.li'ti ii., ill, -1 l ll.iiii .1 1
lli'li; W. II li.ll" IKIllllll Hi li'" Hill".
A. I'. l'.lK" ilHillllH M.UKHi'l I'. !'
liKI..l'i i 'A l l I.I il I fin, I InM w If".,
I'l'll.l r.i,n, of Niinl Sl'lliiKii me
lli'lil III III" ion III ' Jill ioi,ilt:i'K in -
rulKtilnt'iil on Ih" iIi.iii;" ol -.'r.iilm
i'r,,lm ami . I.HniiiK lo th" i.tii" of
.!., flout Ml
il. W . Now. il. i:-
KlIO.'I.A.it ..,
I 'i'i i ml i i I
nil, .-ii i u t S), in HM. on
III i A I! li .'II ,lv, lill'i Hl.'l In J,ii
lln our iiiuh'Ii ii ii ' i III pi on of
ill u u nlllr Mio'i-n from I-;. I.
liny, I'l.ll I'.tHt I'oinlli Mti.'i'l. Ihl-v
my. wiiui'i pi " Inn inai y lii'iuliiu
fun. , ,int lo'it II .1 limy y.".h-ril.i
ami w .11 ' inn mil li'.l lo I h" ".in' v
j. ul in, Jrr i. on. I of . nun lop lm.il
l y ill in ii I ronii.
MOOSE TO HAVE A TREE
V. .1. WllllnniN to I a Ik lo liiiltrilirn ,
Drill 'hum to I', rfonn Alui.
A i 'h i In mar. tr,, .'nl.-tialninmit
will hr ;l,'ll hv TuIm.i loii;.', 114,
l.mal (ir.l.r of M'.oH", on I'liiav
nlnhl. I'litator A, i' 'ri,,i,,ii,n,ii uml
Ihtnii Sniuii i isor linn!,! V ii,,i:1n
kail niMhl a lino iiin i', I th. I'loram:
iilr 1 1 1 1 .-1 1 .1 1 Hl'rlkl'l' Ih .1
Willi, iniw iiihnr niimhriH ttr Mis.
Ua-lfoii, Inn,,. .Mm. liilon, ii'i'i
titloni.. .M,i 1 1 1 1 1 , ,ii , hoiii. Ihlly
. "' '" , " '",
..lii'iii ii ,,, m im. I, r miiu'i i minn of
Mm iM.iki , iiill train mi, I .I'luari
ilnnrr '
A hi,; Inliialloil will prrrr.l,. tho
"Will,!,' tuoiflimt to lakt t,l.u' thr'
niht of T',-. i'inl'i .11 1 ami t hr mini -
i, ,,f .l,inuaiy I, will, llrv llaiohl
i; r, ,!,,.. ,,f iiw. rt Mnnorial j
,-i, ,,t-,,ii i i iii.i.i,,. u ,. i I
,.pi Mriii i'Ii ,. of thr mam! ,,,li:r at !
Mo,,i.ii, ai I, III. ni ihr .spi'.ikriM
piur nrnriiiur. ift-r in nmr
,
-
i .riirrtil liawt". Ih'rlnri'M t iiinliiiinilrr
,,i n..,, i ,,r IT, -.I,I, in "
' " ' "r 'riKi.inil.
lilli'AUli, 1 i,r 1 r,. n, till
i H. " 1 "" 1 " 1 ' '
' , ' ,
..." r,. , ,,,,,,,, ,.,
I 'ha i In A I i.i w i-i, r, k ',!." I ai i in,
"t ll lvif.l-.liii; 1 , I" t .in, I no.-t
...... r I .... t , . i a .. j.-.l.. t ,..
I .. . v,, I I r, . ,.. '(.
lav ha.i h.ti.'n .'vpl,h,l .hr ''
,. .
... oriat i 1'ii.iiiiik "in 'out ""
' CITY DAM BONDS VOTED
,
j
,( ..nih il I . Mill, , I 1 1 V lilt' Sllllf. to Ho
S";:;1,5.1,1r1,;:r !7 TZ:
' I . 1 . I 111 X ol,, I I .., 't
m a'rr
. il,. 1 1 ) ' , r
l I . I; I ' ' I I I fo ll ll I
,.!'!, ,i I I , a ,
i ',. I, i ll' ll Ol
v lo nai f i
it I : i.l , r-".
ri I,.',
f t , i ir "fir r
t ' ' foi im'
i,, p- ,.i ' . ,,, pri i,. w f." r
p-'f I' r ll ' . I I . lit, t , ! nl ' " I
, .on :, I lol.o, l"l ai' W"' k I'',
. ...Ill ll.'l IX 1 I H'VO.H I I ',
i w : 1 prill, w.i'm- l"l a
I an "",, , ,,p: ii', h oi is
i.,i nl"
t ,; ii
Ol ll'll,
i'l ,'T
in i.-.l.
14.. la ;
I IJ.MI N I It
Is
M STUM l
( i, of l,h -ni t' 1 1, nil In rri-niliT lfli-r
I xplalnliii: ri.riimi M.iml.
! V l: is I .'.: i h" , ii.i'iihrr of
ln
.i.n
.1
ni i.l. in in
1,. . r, inn. ii! t x t. 7 1 1 hr x l"
ii , , h , : ; i' ,1 approx il of li rin . r
t '..oi. , 1 1 a pi k ; 1 1 i. w.m I'1.,'"
, ,'!.! h" .'li'l-n'.. : h l l '...'it- nr. I I"
,;. ,1, , . , ,po, ,,,, Mo ,h ' fd.lli ll.'"l
,.t ,, , ", 1 I ,. , !, p. '. i. i i"'. h .'
, .,, r !. ,'. in 'I tti; I a ! "
. , - i " p ' 1 ' 14 ' ' ' I" '' ' 1 1 "" "f "
I : 1 i ..-1 "f ' lo I ':"' " " h "1,1 .I'l'l
, . , l'i in ll"C I'h I'.' i ill., r
I.', i l ;. .ir
Ill lt-, I HUH It
ni' I 'll n.
In Hill NIH IV
lull, slli I li Man Mint IT,, huh Iv
I a, all, hi niiiill ill llo I Slrl.m.,
1 1 . . t s i i ! ;.- ik. I . -'I -
,' Til'-'f i " ol r of
h i .' i . x ii w ,!.! pr,,!. ah v
, ., 'i " 1 Ii ' 1 i .M i .1 . -1 , ii 1
i i
I .
h
T'o
,,,,,, . i , i
,- , h
, i'l . '
v , ,1' I
t .- ', r
Jul i ,1
',. i'i lin..:.' - ii
1 uP.ii iSloloa, U.
ha.:,' I
MIDNIGHT MASS
AT 2 CHURCHES
Holy Family Catholic and
Trinity Plan
Service.
Al flvn inlniri'i nftir 12 on
Chi iftltn.tK toiirniiit,'. ini'liilrilit H.'t v
i I'm will l.i'Kin nt ih" Holy 1' iinlly
l ;.l 1 1 1 1 1 1 - linii i h, l:u.iilli Mi i'. t ami
lloiililir livnii", iin.l at llii- Tiiiu'v
1 :ilnuiil chin i h, l lfili ;iei'l uii'l
I'lmiiiiuitl in run.. Am ho many
Tiilrtaim itttrinl iIiikm hitvIi" .'.nil
yi'H rttin TiiIrh Sirrit KiiHway nun
patiy will run rain mull 2 ;u n in.
I lm Kt llrv. I hiiin iH ..I. Shaliiiii,
" . r.'i'lor of Ih.. i utlioll.- liil
vmnliy of Wa-hlnmon I', ' . will of
f,iiit. nl th" .i,nllfii ill li i u h liiit-n
uml ilrlutT Ihr Mi'llilon at Hi" Holy
l''amlly fatlioli.. rhmiii .Tim ma:.
In honor of Si .lonrpli, hv .1 Wi,n
ami, will !" bhiik hv miiiiihriH of
tin. Holy l-Hinlly rhii'.i'. of whlrh
Mm. littoiK" lull l ilirerfiir ni
.Minn MiiiKiimil" liavln oiicuniat. 'J'he
pi "i'l i in will hr ax followM.
Silrnl Nli'hi. I iillilrrn.
Mam In honor of Hi. Joarph, Holy
I'iiinlly choir.
Kvrlo, rhoriii
liloliil, rlioiiiH.
Sol,,. Mi i null liHrd.
"t,l liiiitnr, rhoriii.
Srrmnii.
iirfrrtorv, Aitrnti. FhlMla.
Solo, MIkm Mary 1 uniahnu
Imcl, Mr. John lllll mnl Mr. Hoy
M. Itrrwr
Coiiiiiiuiimn.
Ilo.ii,. Siihiitor Mi:n,ll. rhnrtn.
Colo Mi Hm hi l'iv.iiia
t'ruilo.
Solo. Mi l-'r . n It I.. I'remln.
SanrtiiH, linn hm, 1
I Irliniin UU, rllorill
A k iiiih 1 'ii. rhot tiH.
Thr n, oi , ilnii iiiiirni' will b fit R,
ll.iiii, 9, : an with Molrmii hii;h iiiiim
al HI. mill hmiiilliiloll afirr thr
j in :ni an, hk
I Thr irlrlii a I Ion of holy com
, in union nl tlx Tilnily lCplmopal
ithiinii will hi. nsHistnl hv th,. fol
LEGA
' '.. ,7, .'. 1 r. 1 ' ,.' r .
A (il It t i K I', i it jirn.ni.su
AM)
1 HAN A-'SDCI 1 li'K
trrri,i in in pro
Acrr.lilp lil ll,
r.trlilin of St(on
iiL,:alioi yin
n. t.r. ,. l,.r..l.r ,:,,n Ii
. , i 1
r..i,li. f l .,!.. n,,ii. t ,,..
; hotin ,n l,rlii f f ittnnttr'.i niii,i
! "'' "" ." ' ",",,"r "", ""'i"1 '
j ,,,,,,, , s .liry ,lf yt,,, ,r , h,r.
' ,"r'"' ,V""I", " 1 "" .'tun.
I .nl I 1. 'in,,,, in l.BTi, ! tn,,, i.i.. rapl
!u. no. k I in,, , '.,, I, , l,,-1 i.',,'j
: ,.,l,r.i '. i pro,. ,' ff, .ml
p , , uu, ,(,,( In lir .1 1H'.. Ilt.l.
' ,., ,,, u ,ii.. f . ,1. il,.,i. ,, in i.r k a
l' ll,.i II, ,i, In il '"l ,.,.".., .ti,i
Iii. .i,.i '.-r .,:,) .,ri..-l ii llo, .,.,-!
'no - , ,. .,-.!:... Ih:. ...... i.tirn
r.m.hirt . I,,,,.,,,., ,, ..In.-ilv ..iiluil
I , in !.! I. f.,rm...l fin ,11. r'i'i i)
1,'m i,l f.,rni...t for , h . ,,i . i ,...
i , ,,,
ri;.,, V If. , ... 1 I. f ! 1, ir
pn.'i nf .l,ic ,1. iniui'.,', i p i Tlm
I'l'l I, I , i ,1 1 1 l,rt,rl I,, lntlif llirn
th.- finnli ,,l tli ..,,,,'Uln", ,it'..n rr.l
e.'.l. ,.',i,rit. of '.', i' e l' i,'.''"I',t. I.
ii,tpi l),f.,r ,,,', ,'i v ..,ti'4. ;!!, 1. )..t
...urilT .";1 rf rt.'rivlirf li-rrMt'i c.v.,,1
H'. i,f i ii I r r t f ho, 1 1 f '"' "ni ;' c r.-.l
..;,.' f..l t.r-,'ti,i l,.,,fi .i'.t In , . ,'t.
om il, run .. '','iit,t ',. iiwa1 l l. . ......
.'"I flTr, ..I I11,, i-i'irr. .,,,1 ti . .i t t'l.
bunt. r,. ,,f lul'ih' f .'nl I.,. ', ...,'u' ,'..
1 i,r,,v ,,,ril If mw .nd thf naif, tit in
for.,,!l.i.
KriiiKitr K unlit
i y xmi'irr
1 1 n:it r il m i t,
I'M III' ' VV i(i W K.R
w i tt't.iu i n;
c r I " ii i r
4f II ' k m w i.i s
rf'V H Mill
IHMI'H r Wll..-4'.N
.1 M It i' 111
iv i, imi;
Kill -' I I' i l X'iiiN
ii x it': v H i ' i s"
N li II l NTH' 'It X M
Ijuy Him an
Automobile
rrics
$1 II.5H 1 .'sLM.OO
'S
J2.Wfst Second
lowing program hy tlm rholr, nf,
whlrh Mrs II M. Aun'ln Ih Irailrr.'
I'r, ,,,... nial livnin, Aii'Mto li'lolm, j
h tn nut H'i. n aJiiiif. !
Kvrlr liolHon. ( riili'ki.linnkii. j
llorlii 'li 1.1, YiHi UHlwinkH. j
I iffm tory. Hulv Nlnht. Ailnnni.
Mih I Hhi Hunt, Mm, liilrhlaw uml;
choir.
Pri'smiliiHon of lima, Ilountrolji. j
Hum, im Corila, f 'rulrkiihankii. ;
FnnrtiiM, Crtilrkshnnkii. j
Aitnim ril, 'rni'khanki. Mliw
Mihlic.l hllnic ami choir. i
illonii In Kxt'rlMlfi. ohl rhant I
N unr I nnimlttlK, Turin. j
ll sHlonal hvmn, "Mark, the
11, iiilil AiiKiis l-iiiK," liyki'H, I
I h! ntf ii Inhnruloi v on "ihlphon r. ,
.fttirf,! 1mM will Htuily ,ii."aMrs ,.', u I in r j
o Mir tiopli'tl poKMrNHloln of til"
I'liltr, I Si aim, lirrat Itiit.iln, l''r.im:r '
ami Italy. i
IWSINKSS CARDS
DR. EMILE ROY
l'lt(TH'i: I.IMIilll Tt CO NI
SI I.T ITU IN AMI IHSI ISI H
III WOMIN IN1 SI HI . I It V.
UlJhj Si, , iih Mam, (iv.r Moili'l
I.iiIiIiik Mttr TulMn, I Ik III.
Iii, uu m; O-JTIU nml If mi an
Bw.r. (-7r)JI.
M. A. Iln i ki'iirliluc I lt Dnnli-I
Inn. It. MnttlrU
IiAIV lll'I K'KS r-
Breckinridge, Dottick &
Daniel
MirlinnKt Niillomil Hank tlull.llnff
rilon,. Usui;.' 709. TiiImi, Ok III.
DR. CORA E.
SNETHEN
OSTFOPOTHIC PHYSISIAN
, ,,,,l " 'rrni nml 1 1 run,' mi" rrnrtli-t
Ofrii'c 70i Mmo llnllilliu;
Ti l. Omiirr 7MN(I; Hr. 8flH
ZUMWALT. WILLSON &
GARNETT
Certified Public Accountants
Sprrlal Atlrnlloil to
IFTlil.UAI. TAX 1 1 1 HII.KM.I
310-41-4? Krnnr.lv lluihllnu
Tnlm. fiklnlioniii
I 'hono tinier fi ;1:I5
STANLEY C. ft I) MISTER
I.AWTKK
60 1 -o; Kmnmly lhill,lln
. I'll' Ni:.-4:
ll'flrr 1314 Uril
r.r 4 433
R. A. Douglas, M. D.
rriiifli- llitill.-.l i i. I', niul
It.N-tnl IHhi'ii!-
?"1 3 SViv All!! I'.hlit.
11?', S. Main iinim 4.110
SI i: h ll. nml f. moohi:
Now lf-ail.iti.
lion.. 3173
the an u revs day
NURSERY
717 SMI I II III I INN f. -
lin tv I : m,',
I'liillrm C.i'. I for liiirinif Working
oi Shopping iluuiv
Anna McDonald, D. C.
IIIKOI'UK ion
SpliH- Smi UINI rultin r
t.rniliiuti
"f fir-.- II. ll'l ! I" 1 lo
I In N. . nrit j Hull, Hub;
hoi-.- r ''-) I: ' i ' f f
1R. AKTIITii CAMI'liKI.L
1.1 l:. 1.IK. M'SK. lilKii.M'
Srt-fialist
l-.i':i'ili.i! It"if:n-1 Tr.-.if. 1 wl'h
vr-r v i i
TIT M AI i
'! i."ory i
:l 1 1 . 1 I :
DR. STOTTS
210 Ffhtrrl Bl-. TMr1 Mtpm and
rotn:4tl or ll t .Spf.rst Ark
C f,i '.'riM'i r-:ri tr.i Am
p.r A J ri '.'; ir--lirr
K"i. nif'i:'itK
l ha- m Pill
- w Bi t I I
10 li-t lliir.1.
I
6
M ..i . . i mmm I Mill n in , --.MVBflfr tITP I I I I I 1R1I lllll 1 U
S
Rates and Infomiation
(i-en iiwfiim f T m prt f 111.
Hi tit mum ii -v 1 i wk
Ir iwr void per iJ bf0 tVf Tvm MM BKWtfc
vlth-Mit rhki'fa
Uminuai mount mt tm 2ftt
A i.l. flUW.K WANT AI'H kn &m Will PIT
fthl th !! rlv lira ln-rtl.in of ftft H'O-rt
t Ail out a. U'wr, tnt .b arnl HI variitl lo rent.
f1iiAl1.ir mritnl. inl ti'H.Wl(nJ jthU kll ri
(MulthrliP fti in ft.lttnrv l
TilM'MlINK WANT AJ'1 V etrt( il thr
Mm rlt U rIi 4t mI n.Mrl i,on I
rib.1 il j-iit li ii' i,f '.'Mit- . 'tff flrl
in.Ttntn iH..ih!t. t,M It n ,ftin.-.; ion
lt nil n.?pnil iti'Mi i) hf mm.li' t'rfi.(iy Urn
1 h (i'i-'i,'r.1 A otc a d i if thi'fi inr 1 to
r rt.Ifsl U k tg tmi iv tlir lr(..ij 1
tn mkr mrr ' lut II 114-1 i-n firrirrUy tikrn 1h
H if.! rtf-n.t a!irt r ('"fihli'c f mtm t anr
Htnl ir uriliif In lelfiiliuhf ilff I lirtnf nU,
I Jfr no flfoim.MnrM it r"-t'"i'h w
pftori hi Kiif il-frt !')' nt uinem itoflrd lartt'
tlKlflf aJtrf f int liurrtluu.
Phone GOOO
Ai lor 11. nl Ad I'et'.ilmml.
LODGES AND SOCIETIES
Tri.BA 'l.Ontlrt NO 71 rn.ru r Thur
..irfflkVi'.. Iii...nihr '-'.', Vi.ibiii !rani.
M.Minir IiaII.
1-V2'v' JtHIN A. WAI.KKH.'W. M
J V MONfOKT Prrj.
Iir.I.TA I.OIKir. !-, will hol.l nrit ni'lllni
Arx.''., l iO'i'lrtT, I,rrri,il.r '.' slirl
S ,irrJJ'. I"B U ni , U.IPf M.,Tt ih
--fi. err.'. Viiii, a, i or,l!.,.y iu
-ylTjSr "llr.l. Mm.litr li l.
A.'V,V(' . VII'I'U.M XX u
AHTIIlit HAKKR fNi.-r.
Krnl.,' nrepl i.inl. N.il
ta -r''-. rHiimnlriil.i", Kri'txv, prr.m
V'ti'iV h" -' l"" C 1 P It
J-JvS 'Work hi l JI lUiKjiiri ,
VNJy'. '"' M M 'I'-'r". m full
' ,vrV form, .l.riiiiii .1 7 y. m.
M 11 KIKHIKIt. W. M.
It II lfNN . yrrrmry.
TI'MU CM A I'TKH No hi H A M. nt
Ul",iB6 '"" "'' t!l1"' MonUr. N'ti
wfiijL. V'a " ."'i' .'.inuii i. Work in
Vrvi B NKWil'M'-'i:, lliiih I'rii
rir.t
A "X V I'HL Sf--ft.rr.
TRfMTT fOMMANUKKT No. S" "Mil
la.W7.
.pi'.ni.l an,l roi; r i h M.ma.r
-vM ..." . .
Il-.rl llr,l,T ol Hf.l Tr.i-1. -1 .1 , ', k-
lAJrGll ttni-hli wl ',im. M.ii.r.ic linil.
S.miI'i Mni
,li, MN ll I- lH Ml trilKIt r.rn
HtlXK V l) V 11,'r.H'lrr
4KDAR TKXirir A A N. V 8
Sil r.fil.r n'.-tlni; Irlrl.T
'V- !,..,,. a ".111. .S.,,11, Xl.ir,
lil..l: '.'15.
s ti n. n iivf rninin'n.
II Xt XVKI.l.lX KH Itwnr.liir
Tl l.yi CM AJ'TI It N.v I I I. II K
5 i-V
1,11,11 .if
; "'l r.
4?Tiw ' ""..llllll frf It,
"-'"' l'-f'll.l,"l
BVP i 1' I'l'"" f'T ll""l'
cfAS ""' "'""" i"
nl', r : i, t. li.Tii.hrr 5 1
H mil' X( t. M ;
,.r, .1,1 M.
.rlj lit Sl.r.
X'lV W M I
FUH I KX-T Si"Ti'i.ry
AI'K'.R I.tiniiK No 1 t) 0. P !
jaA, N-t nr.'!,,, Ul...!ir I- j
Vi'Tv ,,. .lr JI llii,i:.',
-'i' Vjl!?"' ' ' '1' 11 "' V.a.tur. j
r43'" !' Ni-'iniixj. y o
M I. I" H 'Nti' il s "
Tl'LHA CAJir No rio, 7 I of A and
I ill AH"X I y ( xi p ?. ".'
R S nf A " l-" rvfiy T .r
.l.i mm at K
S-nn,f atlffrtl
il.i :;iM at K I' h.i. 1 X fill
H I V-ft INF rnn.nl.
XV N 1(1 M 1 V i '-
Mil "4 ' IflTK iiraria
XMt I 1 W rt ' il' !l- OflM
SrV "TAIK lAX'P N., it" W O. W
no.,, i ir. XI , -'Uv ninlit
at IX Ktit H,'.'.,i. 1 i'r-l
Vl.itinc rnrluln'r. aiwaja
.!'-i,ma
C II nlVI"? Cm Com
f. N H.tH! i It f r
li.l'Xtf inpiir i.li K p,
o-r, Tl, ,r"', ni''! .1 K i"
r"'l r.t --,,.,1 Nr., ,','.!
,' I- 1' - .",'.
.,,-.., r tt- l t i".,!
. .1 I V K- ll li YNS, c c
ll i vto it- k It ")
Ti l NX I'lll'Vl'Il. Ill' KXp.ll'J AMI
I'l 1 J " ! t I II I I . uii'l
x i k. fo.-v l'-iir,'.f r.-ti". a'
V ' t ' 4 Hilton
I, ,'.,' .fa. 11 a-l.-n-p.
ti I I'h A I '! IKK I'rv. ,
"J . tir'.b
OMM It 51 I !;l XI V.
I l .."f '.f
I I' 4 K or C
f i ..s fi- J an, I
i It.-...
f'Wai- N.xt in.. '.' I. ..I.r V
V-X '" I--'-.
W H'V'!!' A l"l"r ll K
XI ! "I'll'iJIi, IX r nl
Oklahoma Hospital
r-.,,,i
I--, f , ,'.i,' I ; I t .ri s-J f.'r
. I ;:; fr
? I X!..:, --, . , '.t- . poprr.-.l
,i- p-r a r.i .f
7 t .1 I'e.'i r r.-r a". I
rf '- '. '.
,. r. is i' l, r,. ,i--t
V ,i !l " " - K N .
I.. H I .' 'ri
... , - it -.'.,-.
llr. !.' I I" . -' ' .
Nimb .ni '.-1,.- s"--at4l
rSo-. in... :"'!
m
i Tk
n
m
I
m
I T! S I HH Nl 1
XI.-'
inr Ami ittHMD
-Tiii i. iniTTi"iii, i'i." " fiiyin r V I i.T ,
l.lr I' .Vllrr ,i , ."lit, lillill" It'll' riillar , rll. In .1
U'1,,.1 ,"7 ilmfl I.n I lt,ei.l I" mum.
.,r li.f ,m,,'. ii IKit ft ': lllll M.lo Mill
FtlirV HXPIMl .IlLll ilunrtl of kH' til lUli',ll
.ll.lrtr-l ilfiw call lf. UiT 1 Mrru milK
U 11 9
V.U.-.1 lh,f""iil nmry nw. lil- .iui MiiH'""r-r7
Mini lr.,lntuli. ,t)"t p.i wllw; bt"i ai'in
i'i,l ilium, nn H'vlr or bnmm Bri.lT
I'l.trn mi I t,rrfi,n M.mrl.li mit IhM' "Hrll.
LoM' t" Uin.1. 'Hiiuriiai "'ti'tnu im '
i.,t uu, ,ti mm: iH fimi" pi' rutira Ui
l'i'! rl",l t IX l..l,,n .nil rff-l.l mini
tjiii I'-itKir,' li i .ii n.iii" .lit nui'iiu HIT:
In. t, .in .Iih .i,f I l .n,l Uinat ml nt" .'ni'
1-1 , ', i:,,l 1,1! ',I,''lrnJ; u, o.tu., of
In.' r-n.rit ll alio.
lrT l'r';-.li I ,,'. i,:n .,! l-i.O lirkrt
lit', M, i-i , , ti nf Wnrl.l
l.l.lll ASH IX II I TK r.,llK ,IB rr. , l,i.u n,l
lir. hiu.ro I., tort,- ' I :. : '-Hid ll rtUll-l
I,, ill' l.-t Tl lr,l 1'h .t,- II -'" 'X
ljj-tf Ml,.. Ii, ii'rtr,,n ,.'l.ie n,ntaii,inii Iw
rhiit,,., rirnlrf ri,i ll
I.l I t I "Mr-.t i'lfti," ili-i-l rt tAlCr.l.l m .ttllul Kilt
r,- I'lrj ra 11 II
i,i till ll' " linliir. i All r!ip,-il." Imlr 'off 'rlfhl blp.
in..,'. t,.m- It-rl. I. all il I Tin, K
1 ,,- r li.'.-oi,'.rr J: lllni.,1 li'-. n, iimtft il
ium Ili'i l.i TiiirO. Kin On. T.ll lin. fur
r.ar.l I't. ,rif i
Hli,!. X At,, ul " k IA. lajlti.-r firtm r,f"1Ttilr
prnih l.i.l irfnlk 110 r..rtl r-w litfitfnt.
p,',i lr.,l.n( to lmij. 1.411 titvIM lua,
Hra.nr litrl
V lllK l'llirV-'.li', .i. f-n f.kTni liMi Itn-n
fr-m rim i,ri lin-. M'l H,.ii'ti K-tH'i,.. it -rl'tm
i.nir .;Utul lurther Lruutl. no iitiMUiiiia lll
' ..lr.1
l.tof rl l4iB"'."trr-t"S4luni4)r niVt tltllii l'l'X
ivrk tltct. tinifcr ell 0 HjI i4 rtcrm
r. int 1
i U.-'l i Hi"'-r ,r L- -li J",-1 "l T'i'a. on.
Ivi lrrh,f I, .i ti,i,f ,,ll'l I! t 21,-, Jritlu.
Ill i fr l,,',,;tfl,'.tt,.rt .n,l ,-4i,.l
t".,iS! Ir n't" ri'.lli ' l,-',lr,l lu lliil,-ft, "Tiu
.r' i',t fc.-v 1 l'ut tl'l lu oi'li-l. lrt.ri I
... I I t.,,t tt-.n- ." ,
rn-'i' r- in.,1-. i.i,.' 'ii IN.i I
If. I t, i't. IV.-I'I- l'l -11. I'i'( III
P.,-" '" P. I r l,rl.f.n i..Hl lil l.tlt ,.ll
ll'", ni' ll';;hri- kriir,l rltorw IKM- ll'.'l,
Hliili, i ' i.'.r., u7 title. ,.,ri,M., 1,4.0 ..Ih
,-,-,, 'mw Ti;,a M'Mrl I'-inn- l'i'.:.
biifiW.I, UK " a ft'l.KN frnllt l,-r I'l.vn I, m.lf
r'y'llf l",, Tin .I'h tlll'll tlm. If 11X1 '-"I
.!.l Pill." nxl I'l'"' I'' 'il' I'l
ln',-mil,n In,, rth.,r, .,.l..-4i Houlv 11, Bol
I .' 7 of lti n- ll ir II:!
mmY riMiti. a
MIKHltlXT Xt.tfrmrr ll"l'lt.l h'l rr'rthli.itl'nl
P'l.itf r.-, rr.."l,lf,l- Xt.l ."Kit f'T h,.r,l
i4i i.. i,i,.ir,i Mm. tor b..,m,. Mr, T B
t .,. I'll l-.il. T.-ttlf if.ftl'.o itirrl. k.uu lily.
Mii-wl. J j
Puf ' Xt'.'rn oil kuf for fill.-r mulhrT htti-
' li'.l. Iff. . or i1.iikI.14Y. w dl'!rrrllL 1 11.111.
Iti-i .1,1 aiT-ru'i II
r i mrtxtiv
SIH IT l'nl',1 N 11 1 i ll Hurt F'.tf
Ii tiVnx I' " Hill I -.-I. iiui-H'-r r it .i'.'.,,TT
n.ilinf i,li,tf rt,4",r. .l-itl'lri. mirrtiif .rtil
. in' It i.r v.ui' ','r 'in. I II. I'.r full tilrtli
,li'.' Ii.nir !f ,ll,!.. -.ill Brui.ll ilirrt, llrUull.
M.'h
AUTOMOBILES r
AUIOM.RIUS Ha XAI.,f 10
I ,,' l'i,!, ,,! Ill l w.fi.! ,i, t.f I l,aj.,jlfr, rylln.l-t
r.r, .; m r..l, i Pliant, lo lull. 1 .11 I mar .
l'.ii . Mr (.1,1.
Fl'tl .l I i I r, in.lirr ,1, inimv A i l lllrt tl .1 Tl
., -ill Xti ,fcr.ir.-,l It i.,n hi, t ,in,t.lr .ttb I
.Iff .ti.r., til f ,1 shir. f,,! ,l.un r.r 1
a.ll l-,h- . f'.l I'W r.r fir Iff .ll.Ur. II, A,
. ... tf t.,, I 4,1 join
, ,1 X I i I I'M S.ll . i',
.' .. ll. -uu 1 "int.
I f l,r
I . .a ' -r Hi i. I,.. -I "h
I 4,1 V ',, ' I 1 111 l.lt
V i'.i
1,1,1 Sill I I i ,-l IE .-' Ill r, r-t, 11
l-i. f,',. I , i ,' :' ! Ill P-oilt .' ft
,l.i,t PI r.i.'i It ',: ' .Tt l.-fc 4' til- i,r'
. ., 4- ,, ',-, ,( I 'll rill , ft -til IfJitM' I.
i . I., ll. 1 ' ' a -' I" 'I .. t,' 1', I-
II r I." "' ri If, 4;'.1r.l ,'. '' t,r.l, i-1 t!"r i
1..I. S,l.. , 4!.'' '',,. t fl-, ft',- I
p ...r t. -i'i'.i .-I f " -I oil,, li- I l,r, i,.t
f i-.i -, , ' ' I .r if- 1.." . '"! lo.IH t 111
f .M ,.' I ' .S',, ,. 4--' ..,-.l4.. . ,.', ),f i .kI
,,-r. 1 -n. , r,,. .',lf (i"lfi
ni rit',,'1
M ." i-r ,, i
.. ,il ! ,;r,T
, Ii u l-f ,f - :'
,il
.nil lu,r
' ','. .-4't-,'. ,; rl,4. ftnl m.
-'. ,n.t -il.'-vr r.ii tor .,1 fart
'1'. t4 vr,,i!
'Used C-Ms
Mitclull Ttnirinp, extra pootl.
Willy.s-Knif'lit Tmirin,?, almost
' ,IH'V.
St iiiltl.aKrr l-CylindxT Tonr-
Studi ii:ik r S. rits 1S-G Tour
iiiir. ( li.-ilmtT. C Tonrinp.
Rrii Tmirin";, rluap.
Ford Tourinir Car.
Fnnl Taxicah.
F'Til Dt livt rv Car.
V.Cvf n f-!X
V V T-.'atuU
,:
I ', tr
VW'.....l.'."iia,l
Si'Vcnth and Uouldt r
Uii Smith Frankfort
Osatre 4S 10
SOUTH MAIN
I',.!! I:I:NT- 'f.r ml llmitoil ,1's
P' ii i i. r f .r miion'ohilra or tru. k
- fr-t m Tu:f.i V-T". IV nt! J.
raxti.' 'iwi' ,iif) ral lar aua. faaaa AjJli i
AUItatllllS la' A I U
Hi 1.1. tHil'K Al Oil ll, Bu'll I ",'l li-lflr,"
rluflni t..mp.nr .Itb .iliiatil- ti"t,,,, nr., fia.ai
(Irni.r.1 Ull ntmp.nr t,'t -ll in uv, hr m
fur lullt full far, Volrk or llo.le. llin S,;
A.
AT OUR NEW L0CA
TI0N, 1225 MAIN
STREET
Prices Marked Down
on Our Used Car
Stock
rirrc) Arrow 48 Toiirinc
rnchartl K.-vrn l'urii.' r TriiM ic v'
l'Sckard Five ranKciiun Timi'if.W
new piiitit ana xx uvUtiKhdu.
air fprliiKa.
rarkaitl Four PaMrni;rr K'aliifr
1319 Colo Four I'lissi'iinvr, ti-'w t ire
ami pklnt.
Col" Chumniy Ho.t,slrr.
1919 Marmnri Tourlnn.
19I8IIii(lsnn TourlnR, runa like not,
1918 ixidite Tourlnit.
J917 Io(1k Uonililrr.
New 1920 Ktuu Ilrurrat.
TULSA MOTOR
CAR CO.
rirrrr-Arrow ami ('!( r.ii'hl. Pi
tiiliutora; 1 2 2 ft .South Mt.-i Strt-fl.
liliinr C)nae C0U5-il'.ni -iin
STTi k-i xSpif r,i.ifi-.r;i ''-ii' -.r'"i " in
Mir; II USUI). 8lfllfl A, ill) A'".- MJ laX
tWm.t
illV" Vairit.T,"Tril'r. .V.I ""ll" I 'l
Itff III pfffwl iit-fti.ilr.l f I, '111.,,
Tlirn-f HI.H . Il4( .'. U'i I
7,Txl.l.'. .I"', .hit,', li .4 '.
inii.t wll: h,.- fiih-f li. ii,.
Fufi Ml 1 Hh" THil'K i"f 1 ;
n,l.,-r In .',1 .fun. I ill I 1
ii,: i rr
to-n ll.
-,,r
Fiili Hll.r; iitw" i'MI fi".l n,.,i ',i .'..
,tl.l.,n I'. M o,.. H''"
VISIT Ol'U AI.M' 'ST
New Car Department
IlarKiliiH on llhrr.il hrr"
2S Pit Cent ilown. b il in " II "I
in nn '. lily p,i no'ii'-i
Wo offrr now:
Onr Foril Coup!", 191"! ...
( )rtr Milfhrll Spiril-lrr
one Mltihrll i-,ii.s-.riu:rr ...
tlno Mltrholl 4 pilTOrlif;"!- "1
t'hunitny
One Chi'x rnlrt
trio Xlilrli.il 7 p.isrin;rr ...
Geo. M. Sutton Motor
Company
First ntnl lirnvrr. li" ' '' ' ",!'
FedcrafUsed Car
Market
19 S'ouih !otil,l r
II ti for Sihi
Marnion
I'lrrrc-Arrow
Coir
Oilil!tc
Stu'x
I'liK.ir'l"
F IV. 1 Trii ki
Toil lll'l t !!.!' "!
Cull
xMr. Harry W. Smith
OiiiH" T1H-'
Four-WheeT Drive
Trucks
, , ,
3-l.n i-ni"-ir!'v: , v ,, ,,
iii in!, i! w'ln. h. l"i ' '' ' ' ',.,,1
hv li Hijlii' holit : .il- ' ' - ,
.,ply Tru. ki nr.- m 'x . "
C M' irrifir- "'I on " ' - , i .
Mr llnrrv IV Smith "- ' :
Packard and Stut. A'l";
bilf Co. rtconniHiid 1
iral I'scd Car Mark't
barKaina in lii,rh-h'' '!'' l'M
cars.
CIO South '"iii !' r
Call -Mr. Harry W. -1
'i will biiv for rii-h.
Stutz or throo :.." r ir '
Call
MR. W. SMI HI
Osage 7a42
I
y:
li l Of UlM . t lot t"

xml | txt