OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, December 24, 1919, FINAL EDITION, Image 6

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-12-24/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

TULSA DAILY WORLD, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 1919
' M
. I,
ill
'i
SOCIETY
lirliiituix I to I
Akuk.i Isani.t riuli m lit k ' s
In l.ln-
all -is.
n-
mini ('hr;.-i i,. .-. il in
n".lv r M.iiiratit.
Annual i 'lit ii in m piirlv I"' 'I' :
ilri-n nf lh" il.iv nuiii'i li. M .ft
I'.rtn k iin.l M .i I .I i' V ' " !
TuKi Ki.ua . '.ii!. is.. I I'lirlr
lllll XI I t III ,l iti..,,' III I
i-ildlliK Anii'iiun "iil'-nl
Mr ami Mi i- M I l-s "f Ko'
in.l. ..'n.l.-i:. nfMii' it nii"ui.i'" I'"'
IlKai; "ll. ' "I ul. 'I !lli i'.l' tin:!
I lilur i.l III' ir .I....I: I . M t 1 '
nli i- I "! Ii . i" Mi ' "i II I ... -
IIIIIM. ill-' "'I'l llil !' '.1 k f ( .1. " I'l
Tt In . 1 . jmh .'I- . I Ii j r. i. n lln' i""
tllt.tf i.f W i-.li..- lav I "" ' -lilt.fi Ii I ,
at ii n'. .in k 'I II" ann" in ". I w.ta
tint. I" Montlay i-n-l.intf ii' ii l.s.- luin
ilri.il .ini) k i.ii l.v Mini I'i'H'I
uMO-ltt.il: f..t Mitt I 'll'.l M.lllltti M
l.f I j r V I ! il II ' 1 Ull. it. I. Ill I'ltil I"
nuika tint it. ist kiiivn t.i iti.-ii'l-. i
MlltH H I I. Ss ill IlilS" I II' I I ' 1
sniiliK'-l fill" It'' ii 1 1 1 1 1 I ti.'" .. '
tliftr I.i-ii k Mitt ll.iilnt" I mi I M '
llu lll-l ll'iW lll.lll, httt.'l t.f ' I " -
mil iilvi- it r.-turn .I t Ji' w'i. Ii will
In. in lln- K'ii.i.1, i IK-j .il .nit
llrlilifi- I'urtt
.M,t M up I I'.l ;t I. ', ';l ""'' T'-'l"
:i,t t..y at I.l I U"' 'in X.'l "''
tfl. i i..i., In I. i l I.-.K ' 1 ,.
fi In. II. I" 1 '..'I ' I' '' "' ""
i vs li.i HI i M' 'I'' I'"' '"
.las
l
Mi
i h . . ri t
In I
l .,
i. i. I.
:u I Mi"
I. Ull I'' '
ml M.
il. i .
I
I i ' li ul"
.. M ... i i, .1
S i
I I-
,i I ri
al.! M I i '
HUH llllll . - .1 ' 'I
...',. ,.f Mi
i '; ,M i i.
Mia II. s S a, I .1 " I'll'''' ' 11,1
.in i,,,,,, i t.s., . . . . 1 1 r. - sin sviih
, , , t i. l i i. ii i - i'1 v 1 '! ' u
,,,,1 M. a Wall Ml S ik.T l.i.-l
I.. I 111 Is " " 1 1 I '' ' V
M, a. 'I M h .r l.-t I I M i . 1 1 f
f II I a ,' I . ! 'n ' 0 ""'
&'!. . . I. I l1 ".tt II .! -Ml
Ai Jl'IftriV "f III" Ma ll " "f 'h
. Ma. -n .1 II. mi I at I . lis" I "" tt II j
Mr .-nil Mm ii.-.iK I l'H-
h.im lias.. K..II" I"
1 ,:i .,. . ,,,v 'H".r I'"'"" " '"' '
I.,,;.-1.,:, . II, .-s l.i's.- -s -'I. '
, ii ink II... -i-.tii.il il-. .i ' 'i. Mr
I. i Hi lit in. an I fa--'
,1 , , I '.I. V ' ' "" "
,, ,, I'M. M ii .1 ' i -
., , I , ,,,, M- i . all.. , In .(tJi'i f
. , . , I an
Imti.t- Nnliii- !
j 1. i i.i . , i . . tn'.inl a'liii. t'li't'
,,l ,. . -, . i. . -i ' -.s : H"l
I... I . 'I.' ". f- '"' "'
. 1,1 , -I, ;,t . s.. -I . -s- ..' t I-Vl.
: : I I,.- . ii . i .. I .1 I s t ' '
' ,,.,! I ,.' I., l.f i.: .1 f " '- N ""
Iw-hll.-.lv IK I'.IH'll I ' ' ""
. ,l.l B.-lt.ni W- -IS' In ".I flt.
, Hill. -It an 'I ill-l'i'-I A I V I
Kl mini li'l HI I'l' li''l " il'i" " I ,. lr.. ll.lt .ml .llilKiiiT
l. K.in Kn i.f I.. t" '' ' i' s
lirlhtinji fin 1 1
Im l'iiM.i.t'l"iir .lull '' '" r -talni-d
in lini.i.i i.f it, f it, .ii T,.-'i
illtv "S . lilni,' in I In I, .,'" " ' ' M ' t
Until" l llikli r I'l I ' --Is ' '-"'! ss a .
I'll ..S l-ll. I IM I " I .j I'l' "f
)lt S I I f, SS l .. . I f '. I ' ', h I'll'" SS ' . "
wn .-.I ill :n i. '.It I.l" 'li" "i- 1 ' M it
Will Jain. ss la i . t I.l, Ii III'- i .ul' "li
N sv V"i t i'S
SlIllUl-I'l I kill-
Ail inl. i . xilni; .ai-n' i.f S.ilur.litV
i,i lln- w-Kililint; i.f M a.t I : i I v l'r
Mrm Jin! I'l I. i i Sin II ii. s lili-U luok
ilni i- IM III" Hiihlmi Asi'ini" M.'ilinil
lut i Inn i'ii. l'r U M I ; 1 1"" '-If'
rliilnm I'ri ri-illnt! Hi i iii'iny
Mr. Ntwrfln n llonllt-y minx 1 'a. I
tnun'ii "At Itawnlim." Mi. Muiit
Wall pluyliiK lli ai'('iiiiii,iiiltiii-nl,
aln.i rfiiil.rliiM the procfwuiiiiul imd
rm-fimloiml ImrlUK lit ri"rnion
Mr. Ulrhitril T Hunt lliy ' !" '
Ilful vlnllii itt'li'rUoii III" l-Hilfaml
irriiniM liinl iih tlii'ir ii'li iiiliiniH Mm
Jiinii-ii I'. VMIklnn. miitriin t,f lininii .
Mlt upiil rirkliif. iltlir of tin'
l.rlil". nii'l Ml Halt!.' Mm" I'ui'ls.
hriili-HtiiiililH IIIiIk l;iil'rl 1'urily,
(litiiKhl'-r of Mr. iin.l Mih, It M
1'iinlv. fliiwi-r Kill; Mut'iT W.illin-'i
Tlii.iiniH. iIiik Imartsr; I 't I-tank
Jlarrlmiil, f liuiii. l'r. I '. V. I'ntiii.
t. S 'Inviimit, grminiKiiifii; M"m
Koiltipy Itoiitmina-. llt-rvi'V llnninis.
' t'harli. Wunl ami iiall llmli-r,
imluirM Knlltiwlim thn -i'i Miimiy a
rri-vpllim wna lirlil In III" Iumiik of
trijj l.rlil"' iai onla.
"V..
'Hirifiliw for Mitt IH-rliy.
Antring I ha iri niiliHiil roiirlimli'H
for Mlaa llrnilrn I'l-ihy. hn It H
Iji-i oinlif r hi hi" t'li'i i. will hi Urn
.hts.'trr party to In- (tlvi-n 'hlraliiiiw
va ullh Mint 1-inilt" ll.tli-y iin
honlriw and tlio himii' ilitmo in I"1
Klvrn on lha llllt by Mra. 'linrl"H
Hlplr. .
I"n-H1ltilc Tm.
Tha Tan Hallanh- aoclt'ty will cn
tartaln with a aratail lm on eattir
day aftfrnnon In tha Kinndy raa-,
laurmnt All vlaltltiB fralrrnlly glrla
ara Invllail ttt b prratnl. Thonis whit
are Inlarmtisil will plratu phnita
Mlaa CoUy, (ittaica i!4. Ix fnra Trl
tlay at noon.
Will nnnrn llollilny .nirtfwUw.
Tha younf ladlaa who ar to h
favnrnd at tha rltih danraa thla n
hava arlootxtl tha avnnlim at '
ramhar ID M lima In wlilrh lhy i
j ,M. i; r ll.-iiti.-tl i.f HII I t 'il
,ai,l .I:ii-i- ll ut ll"r linllility K l""'
i- , hi, r M " 'ii i.i K """"'I v "f
i 'Ii.v'i.i, M . "i I ""':'' -i l r .
I. ,..,r K . inn Is i.f ' a i...'l a. '4ll-
ma i ..sv is ,i I. in- Mm ! i ''! K""
!." al .1. ..lll II' a' I '"I" 1
.. , ,,, . I. , f.., i 'In ; I" i ' -I ' S Mi
, , . li. a -.. I : . a .. It I "'
l,..i la , s. nun n fr..iit P-iivr mil
Sl-I 111)
I Mr iinil Mi" Hnli'T' I, I'limi
I..-K ssin Inisi- nt ii"ir t."i"tt 'I'n
I i n k II, e hnlnlns'" Mi t li t tnlin '
; ft I lift. IMU'U'I rilllllll'"'t. l.f W.l-ll
j i, i, i i ' . .Ill i'iinl- i.f trilfM,- "f
-ii... I .,,!... I Ki.tli'H rill r...t .1 II InillllM
Iriillnn Mr i;ilitr. i 'I.i in l.-t t III
ariivn In hla prlvatu t-nr Ihia iiinrn-
r, K i, ml itri-iiliiimtiyin lilm will t
hla a. hi. WuItT 'luttiiliaia. itinl lia.
i'liarntira' almor, Mlaa Anna Hlor
il.tn. wliu l ul lir"K"nl iiM"ii.lin ilia
JEWELRY
Wo can make anything
known to the jpweler-'
art in the way of Plati
num and CJold Jewelry.
You should reali.o vour
share of the profitj) from
thin by nc-ndinR u you
Siicciai Order Work.
We carry in stock mount
ings ;in I'latinuni and
Gold as well as Precioui
and neml-Prcclous stones.
Send ub your repair
work and engraving
SANDERS RONKS
Jewelry Mfg.
The Bund Box
123 East Third St.
Hotel TuUa Bldg.
s i.i : or
Christmas
Novelties
and Imported
Goods
t'lilliv. I'll"', l-'l'ir.-iilili" it nl
M i l.-ini l. i. '-n
Uanulnx l-'ram-h iinl I ! IkUi n
Tn pr-atry.
irlantal KmhroLI-rli-a.
.l:ii;iii"tn ninl Silk Klnmiioa.
Hilk I mlarwai All Klmli.
Mitiliilrit lliiii'lk"ri-hli'fa.
Buy the Boy
a Velocipede
Fairy $14.00 to $18.50
Kltin $12.50 to $14.00
Brownie $9.50 to $12.50
1.1(1 110 llnb. nii. O llll I
22 West Second
''UhA Th' th l.tght of Hnp- an Vnfmilim$
0tnmn of (ooii Health and m Long tUft. "
LYKO Illuminates the Future
With Its Rays of Hope
For All Who Would Enjoy Perfect Health
Hunt's Daily Store News
VOL. XII.
iv-
WKDNKSDAY, DKCK.M I5KR 2. 1JU9.
NO. 24.
V
Did You Get All Your Shopping Done?
You Have Until 9 o 'Clock Tonight to Finish
J civ dry Gifts
Pearl Heads, Novelty Heads,
Vanity Purses, Vanity Cases,
Har Pins, Hrooches, Cameo
Set RinKS, Novelty Set Hins,
Rhinestone Set Combs. Lin
gerie Clasps, Velvet Rags,
Sue,de Ptajrs. Mesh HaRS,
Leather Haps and Headed
Hats.
Leather Goods
for, Ins a Tar" iin.1 I'tim", MJtrh
Crnaa I'uraaa an.1 Nnvaltlra, Mil
itary CiiM-t. Collar lI'ilT"
MtUn l1i,Hir
Handkerchiefs
Woman l.lnan Mundkorclilafa
whlta ami rolon-il, Hhainrm-k IJnon
anrl l'rii .1" China; Man' Ilaml
ketrhlrfs anil Jllsa-lilU- llalnlk.-r-chlafa.
Muin I'ltmr
Ivory Pieces
f'liicka, u"H anit puTi-K f.n- lh
tollUla lnilivlflii.il iiin-iss anil ai'IM.
1ln Ilntir
Stationery
Holiday StntinruTy in jtlfty tnnkliiK
xra - .1 us i-iilla Stilt l.ni"ry a
aplriuliil Hi-lt'i-tion to ilimm' from.
Main Uttor
Toys
All remaining Toys have
been assembled on the main
floor to facilitate selection
during the last busy hours.
No doubt you have in mind
some child you would like to
make happy this Christmas.
Gloves and Hosiery
Arc nlwiivs uitnta.l - .in. I ynu rnn
aisv buy th ru nt Hi" lift inln
ut". hut linn t svAlt tint hum; til"
ii-l'-i tl.ni K'nw muro lnilt"il pvrry
hour.
Mulii llotir
Silk Underwear
Anil ynu will fllnl a wmiriPrf ill
aal -ft ion to fli'ina from -I'ajainna,
rullyiinnii Suila, Taildlaa. CiMnl-Boli-a.
'eatt ami IMhohiimh jili'ln
or aintinrulaly unbrolilarail and
trimmed.
Silk NoBlllf'SH P.oinlnlr Jiifkfta,
KlinotioK, liuuiloir Capa and Sllp
innH. StsfonJ l'loor
I am y IlrHwilfrpa and C'oiiflnr -i.f
Milk mid Una, in fl"h color In
atirai-llva liolldity" hoxoa.
Comrt llrpL Ns-)nt! llttfir
A Vlolft Citrsmirf" would makii
dainty :lft .for har.
MUllnt'ry I'pt Tlrfrtl Moor
Save Time and Ditappointment
mi lioul.l fsiina ili'wn aa aarlv ita
p.iKNllit.- I lil.i miirniiiK and t.rinif
..tii"'li!iiir tn iari yimi p.iffsl lioina
in. I.'s.r af fi.i l In l.i-intE inaila to K"t -rtrlnar!-
nntil" iroinHly hut tha itn
uiiial i ntii:"Ntnn nun.- antua ilalusa.
TinrHUNT co.
DEPARTMENT STORE
Main Mrwt llt-lH-u llilnl Mid I'tntrth Sirtfls
If You're Still I ndiUdixt
Give a Gift Bond
Th'-n nh" fan i liooaa har own plft
Hon. la io lamied for liny nmoiinl, ra-(1"t-tiiiil.a
any jil.irc In llif mora at
any Inn".
This trtnurkablf tonic is thr inspirution
ami joy o( the wrnk and itfbihtntr J. It brings
buck the sunshint' of existence ti those of lost
vitality It ope ns up wonderful vision o( t ii
lut-ire to the down-cast, weary-laden souls
tli-prrssrj in spirit anj boilv. It creiites the
st tenth anil the courage to fiht winning Imt-
llri in th. sf ssh i have I 't hfit. givm up aihauatrd
u- In l tie- utta'it and ssrilit .1 tln-ir d nlr huldi-in. Il
km. lira a. r tlir vital i'uik i I tile in tha alunit-i. tn
l-i-.ty if il.a !ai. i; uo-r. ii-.k. lanvnic it t huiat fmth at
lal i-i a la.'iant fcl..sv . ( rrlra haalih.
"l.VKt) ' it, iii.irrd, i f Riaat fst.-intiva p.in: m
ta. Natuic'a fnM u .1 l i t.rai'y all nut'-iimmal r. t-,li.
liutta. A ifcnrtal tuna in the titoa.lru chr. it lal inl.N
the nitiir nyirm t-rsaiis t its cflc-t tisr and brnrlnial
atti.n upon all n( ihr -tmt ipul t'.ti.um id the tindy. It
iiK'tra tha appauta. sronmaa ilit,-r-.ti.Mi ami propar
almllation. aiiangthana tha tirivr?.t. nrs tlif haatt, im
I'tovaa the function n the hr, iat:ultcs ttir botafla and
land to tahev (uppiaaard lotKlitimis i 1 the kulnaya.
If you ar thin-bloodad. pair and vsajk. phrnu ally
and naivoualy riltaii'-tad. f anatu'.lv iiiiimI.-vs ii. davotd of
aiiniiatinn, r.-r lackind In rn.lui.1 r und stuv n tiialniF
and niamally deprfiaad in c. nsr. init a. In "I.YKO"
trctaata your iial fntre and t'linu l a. Il l yu thai
Kioyansy, rnarpy and chaaifuln of finniar Java. Try
il t .la and aae hoar ji I r," " 1 i
aVHT-;i
Bake ry 6ooDicsk3, O
Ari plumb fi
Of AMASfHCCR..-'"'
m it r
I
nnu h haitar ynu trl
lntnonw. Y'nit ilrur
litxl ha "l.YKO." U
a N.Hla loday.
Thc Great
General
1
Tonic
S(ir)ifjtht'nint) An
Ui' lint cinq Sea
I.YKO MKDIC1NK
COMPANY
S. V.k K. Co . Mi
t ji
itf a
i,sjisjir-' - m
LVkll t .M In ..t.v..i.l .rkaaa
t.i.'. li.r . ' a - . v .
Kriust a.. atMMut
11 Il SM- h I'S .1 S D-'ds- a
y M il) C!n;atii..u-. Wa
irosv III t' if HI ss 111
pur. Il aso ' t.f Dill Oil n'Hi tit
ant.li"M nii ssi!l h.' niAk.i'i; a
,l.-:.i.-li-flll .r.ant ta .ntr a'l"
tit in. I tl i- pmpar antt of an
it.l.lita'ti to jiur I'l l iH' m il il.n
li'r Mit- ftu:! t-iikt-. I ak"d af"'r
im t i l Km:'..-.!! ra.-lpa. s ill .1.--I.ih:
s.m
Ross Bakery
12 N. Main Otage 3730
Milano
Stops Rheumatic
Fains, Lumbago,
Colds and Soie
ness in the Chest
and Back
Rubbing the affected
parts with Milano nives
intant relief in all
cases. When your back
is sore or you ha e acute
neuriti., pour a little in
the palm of your hand
rub the affected
thoroughly. Thin
soothes, penetrates and
eventually dim i n a t e s
the cause.
For Sale at all Druggist
and
part
EVERY little girl wants a
Doll Cart you will find
them at
Genet Furniture Go.
116-118 So. Host on. Phone O. 733
Well Constructed fV V WT
With Rubber Tires .
Price f
$7.50
:i n J
S9.00
i , ' ' iilH
. 'f
St J-
.11
s.
NEW WHEEL TOY
akr Iral Cwtilfn. W9-
Say ! You rrrtainls'
loads of fan with ' '-' ' '
Ittn. In addition to t' "
Ron, cswtcrs, and isli'f";
maWf fine, Itrorg w'-r' -a'
a hsKftara fu k ' '
rtfj weeic
The outfit contain i m' ip"
ly hu.lt itrrl lit '
axle, nutJ, bolt, arglc J
fine tetj of hnfht rr if'l
drilled with hola f t Itif '" 1
A great $10 out! I tttth r"
pinion and Mi of aVf" 1
A el for $0 id cue !"(
1!2 West Second
I

xml | txt