OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, December 30, 1919, FINAL EDITION, Image 11

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1919-12-30/ed-1/seq-11/

What is OCR?


Thumbnail for 11

r
TULSA DAILY WORLD, TUESDAY, DECEMREE HO, 1010.
11
h,,K?r.fi?JA- ESTATE "OR SALE REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
REAL ESTATE
HKST UAKCiAlN IN
TOWN
REAL ESTATE
REAL ESTATE
REAL ESTATE
. ,1 . .. . . - - -
Ai HI Ai. I t kiit
WriMiV; . , ,, t i Miuti iah l I
V I'l- " : .... '., ' I VihM, MJ. n, .-mi: 1 urnm .' a "J i ,
AS'ltMlll :. "'. ' ' " 1atii J-"rflrJ buiit 11 frl:t. I..IIIA.', I
l'u' a J '.' , ' ;v"' ,fv -. , ' anil ilnou )U'imi al f'lni; .0 I j
Army Tents, Blankets,
.l'otsr Wagon Covers
TENTS
Crosbic Heights
,.(, ,r - J" i i l. r ft ; n riming Kf)l, l.ii tn t m wt j
' .- Vm..,;,', -! .-' '." "' l--v....,.m I,.,,,.,., modern, coin, r I
1 -Mi !... . I ,.;,,,, ..,..,. ' ,, J. ?,, ' ,, two I'lu. Kb ft iiiii r.ir Inn- pavement I
I. v It
' " I'".-', 1 M.,., I,-. I.,., HI lllllllW.1 I. .Oil Olll ( ' . 1 1 1 1 .' 1 1 1 .' 1 1 1 i U1H
, ., t il,. ,i i ii i Li .1 i' Lull-
I t ,,. .i: .- 'Mi.. .'.I. Six m".
' )'' l.iiut :n f. ,i"ll. 1. ml I (1'Mil
i Ii i mi., li.ii, 1 . I..i . .11 i'..HlK' ;"'
'I u., v.i
r,..,t tent. f'3-foot wall. 12-1
M V I ,'
l.WTMVt l :mi ft "5 ", i J.ni puliation M Went TllM-l I'llrn
'l iiV4 .,4 ' ! i. .. ' $ I "" -II, mil) c.inIi. halunie : u "' '
" ! If, g..,,, ..,. ' t,,,-.,! .1'. l Jlllil l ,...,,..1 P I lli'-l't. 1 I ' k- ' l.,ll'll'l "'l W
I'l -I'll ,'.,,l f.l
I' II Ja".a I I or
" ' ' ' II uMi l a . A It... t k l. . K Ir,t.r II
I'lM'i ..-I'M. .1-1.!. I.- I'. II I,' .lll'U V... , iii'k- Mil" ' " vt h.'Kt I'"'
. ,. , . , - j Will "SII'l. . I I, ,,. " . , ''
' ', ".' , '-m l.nut:-.. h-H'.. ... n.' i-. IK
.. k 'l ' '" " .t..iti.i linn p. .... n'. ui.nil tc .n
i ..','. i .'": ..!. ','17 I '-''' .
H, i. i,r4il U ,Mu."tr WM r H 'H ' It' rt '"t 11'!!
1 "4fl( rt. oh !w-tf f tn li 'nil.', ti
r, ill us t.
C. C. POWKLL
Realty Company
."l.'rt l!l,,IM-lill lililk'.
I'i.iki' SJi'i
ii 1'i'iK run :.! in i I,.,,, i i.n.i ,,, ii,, i iui.i
it. in. l'u,,- .,,i""i, i
aft
Lconaril & Livrsay
IMS M n, 111 In
rii. in. i v. I. ii I', i ij
,. -
A 1.,
i ' i '
;fi )M(!it Hi f-tu',, r-l t I l: ("I"!
t 'tim l-u A in io .t .,i , t '.!
i . .'
il 'i , .-.,
',l III. I II- III! I
' $41).
V Halt ,...tlt)
!, in. . Hold complete wlih pole and i ..
tB M..nnitfed no liolm. nps or' "
.,'. rc K. O. 1 Tula... f V ' : '
' BLANKETS r, .
it II' brand new k link I U. I), wool I
l.r 11.1,1 I
w ;i, l iMMtl nrw Ktay wool M.imm I
ii:''.:::rb!o....$8.50.
r.' , ... ,v i."l bluiikt'W. uliKhiiy 1' I'" .' ' ''' .
v l;i-H iDI : I :
T ,. i, ,n I . .'ii.l asmirted cnlni-H. w ' "1 '
a?: en' rv.
I-,, h, -s urw
l,s i-.inon cnenfortK. lull I , '
lill.in " "'
i ,i i sTk J m a v
(,...l.r ..." tiri.cfv .
1 1 1 i I'.,
W'.i fit Covers; urnnu tii-w . : ...
SU.Ul)
' I Asll I 1 in- m ii l t.
(Hi f ntotil ria'.N'x-'l f 1u't,v, t lit. fl i .,.
. ..i . " " j
.'H.'i..'.'.,r V:,l-'1'l'l -' 'i ''. ..Till'! M-"V liKST TKAt'K A'iK
" !. ' n.im, ;vr r,...., ..i r-.i i.,h , n;i l'i:i( I'Y I.N' TtlSA ' Hill
. , , 1, t I . i i( II .,i '. . .1
. " 'i i'" T" ii i. .ii .. Hr,. h ; fllh'K AMi I.ik'ATIoN SKK
I ,li, liivn'ntoil I,,, i ' i ,,jr II ,lj . li in
.H tHi.r Ii' ;.i ni-n'li I..,. d..v I . . . ..
I I'4! i .1H'K1I"'.' 1 'in' 'Hlii-. Vr,e
1 " " m I "'ii A" Mi n . -t.ii
! I 'I.'!. t ' "1 .' ), t. I ! . II Vl"
h. . .1 -r.....;-v SOUTH SIDE BEAUTY
f t -n ii ' in.: (i ' , K 4' I i. i !
' 'I' I'.-'V'"' , ' ',,!''; ,! 'I' j W.ilkliiK .IjM, , . I., am: it ill mh-
P' i I I . - i , . , ... i. ..... i . r . i. . . ,, I oi li I i:r w 1 ii 1 1 t.i . v ! ' Ii I -1 t'ttti 1
' ! V - , B.l. ! ... - ! v.-lili l,r lh.lt i .i ii I..- rtl-l,i,l f..r 111' Iti.'l.t tl M'l i !"' I
, 'II II I ' 1 1 1 I i It 1 1 I . I ' V I 1 1 1 I II I'.l I II l ' B
N ti I ii ftii tut ; h'n iti. I 'bono
Attractive lirick Kcsidnu-o - $2li..ri()0
II. illl'lfnl ilr.lil I' i I.Kl.l. I" ' ti.-l"M. -mull' i"' -"'" 'I'""
I'.-l . .,!,, ,, , isl (l.'ilt; ullni.lH.' 'HUH- '""'I l.l'-H f ' l"'!,U
,,.,k r; ii.i..iiv!i .Hi . hi-'. i .'-: t fi' '" ' '"' '
I in.. ,.!. -i in, ..I.iii r..iiiu. . I;n. ii .il'.ii'-l". IK
f..:.t r ii, l.u i-r -...-.m: - i. .-n.il i.n.mn "
,, ,,l , up' I,.,-, ,,,, ,,l I Hill 1 1 V IIIV , I i 1 I"'. I I " V I -11 II . U II ,..11.11!.'.
' ' ' M - I -, HI S.
'' ' ' i '"it ' i fi.'i.".-, .. In ,1, n ,"'.r. I
, : " . ' '" ' ' II I "I ... I. I J I'llf'i
1 ' II''' it , ;
:' ivi 1 1,,,. i ti. u ,f.,, ,, , ,H,..i 1
" ! v' I .i h. '.. an .il... i. ..... !M
, I - . ,i I i i i.. , n
"',!' .I'l'-I -ll, , , , I,;..:- I.', Til ,1
k ..! I .'It-. ..... M-rr',..! ,wi .'aa.
l.i lllii. Il.l'.ili I'.t.l, ,.li 1 J
. a .f. : ' ' - ' li
t.'L.
(! .iK"ti covers, linind m w in I " ''
iv' . . $13. 50 1
wKOH coviTfi, linind iif.v. ; , ,,,
or.. RII
lrk WlWiUW j
jl'iiii .inur" inr ftini-1.. ii.- im,
.) ini' In rxci'llont
i:lllllII
1 1 i . , ,.
H:,hl, ... a. I I .il I
' "' ' 't?4rT ","li
I i.
K --r I .! . , i It iv. II Ht
Kl liilill. s ;,...ii a:.a.tn. '. Itiiiri'.'"
H I f'.. ,l ,,ah ",h, llii, lafi,.,! I-...II
.l"tl. 'l!u fra.'p', ".i.r... .' ... lni.li
l' in,' l.'v , l ,U' . ... arfn 'i.ul t ...
I f iltr J J.' Mni ur rv I'M ""'
I))00 H"l Ml I
S'lna-. rim; hold fiom t0 fi ...
jt,. :i l cnllons tptJOU j !.. i' .
I
I
I I'f
j iipi1 lot of u.i"d piimiii I w.in
(llrr, ilUlftfl. rll, BBIlflTH, I'l.lt
ri r.ilvir.isi'd lion hurkniH at r
ni'lv low prlocH.
Ill , h", k or pimtofflon tnnnry
nji-r In
Army Equipment Sales Co.
.11.-, Hist Third Strri-t
TuIhii, nklihrniiit
l'litift ('i'i).ir f A 9
ion tof Misri lumius is
MrHi l. ...h.i.g.. n.t All .lork fir ti.rnil if.
.,,! l.a.. "ii lltr of vii rjnn h,H flt luniia! .
, v in a ( ..1 l,.altr tail flar. '.4.'l
iVUl. ESTATE OR f K IN
I " i 1 "1 .1 IT! -tl 4"')
4 -'. 4 I- -1 l-t. P. 4l
ft ' m-i.--. ... ''' a h I,;,, I
UK lil' Ui i.l 1'' t4r LS II .i.u
l-iiil S- ic.Mit, h'i,(.i' r.'i !if ni4.;
Itmlr " t ' t irf ! I lf,'n- f.i.'fc. n tf
t - - ' ; ' " i j " I
I'.Nt'. It' ;' "'tli. A:,.,. .. l." K4i;iuu.i.
, , , . . , vi . i - ii-. k - A" " ''lift'!'-' I " H .
MM I mi' ' vrr mi'' k I ' I r .
f!(f I '-j (I M ,H' i '
im Hi..- i.i.. i
itis r dm n
ti 1 til s , , " nil
?'ni i .in .rnntf '".' A. f
if 1
UH .Y Htir I,.' i I'1 'll-fl. t'l
; I ' t ' ,i 4:1 I 1 N -ill t -t-w.i I H N-
i i'l ( I ; f ip ini. ii it- 'J. li, "''Hi
t I I ', ii t I'no - -t"H
Will -iH.l. , -i .,- ,.i i.,i .,f h;.l in idiiilMi
Mr ti.t I i; iv.- M ! 'I'
Ibal r.i niiKl 1. 1' mm m-i-iI , i In-
l If M' tM ;i I i- , , i c c ii hii : Hi' b"l 1
t .Minih, cm ini-i : i n w .i ; !'" i i n ' li i
tl.miH, IVi'l'V ftl.l.!l. b.lThl'-Ill h.lh I
11 h 'u ini )' hi. I .nihil' ctil i .i 1 1 1 i
inl fltN'it Up 111 i'l IthiK't't li'l
1, intuit v 'I'hlh iu i biH a In n'k
f ii ilinl. 1 1 inn U(h riitirtilr f i'H it ik
. ii. I w.t-s ini I, i lur n hi in1 ii -I tt"l
In ni-ll If y'ii ait- InMk.iiK' for a
linitii' thin ono i- 'illi oiir tluir
i Link at unj thu t i iitOMt pb'ii.Nut
t Ii.ivm Is Mitiwin( Im'hii'm Ilk thin
i.hv it ia 111 m.t 1 nt b'tiut I hi-!nli-i
t.f lIii.'t'Hi an.l uiunl It-rntH.
A. ,1. JKNKINS - SON
7
I iiii, i u;i-
K.'P l:( rni 'i ;.i t, h4't""1 tafitlt In
M ).:( n V. ,,i ii. r, II- .. I ; 'l
'f if I1 1 1" 111 I'm, In llu j tv Hrb"'.
. li ir-h-s fin.-k-ii. 'i. I- 'i' 'iiiuh. ) if
i: Ufcf --'.I .I'l-nn. M.t'.'i ''if I 'M-.' .
Mi!- f1 ii- ' .' ni.iH H'l'c f"r tf
'fin I. ' S4;gM I I (.., J i. 'iH I :. I N4M'til
HlH SM I1 I'l i- f a-'ti 'in:' " Ml. .'
J I " M
f.' 'tli i
I'.
Mil M!
I:- K 1
lie I rlU t '. J itf
r A
I
1 1 4ie 1
i1 l ''. ii-. r" nVii 1 . 1 (i' IiitaIM
4 i n p 1. 1 I ; V' tin .-t n
- .. I I'll
, ( " ..'-i , n: 4 t i "f-m
.1 K ! k rfH 'M.'l"i'i.
ii.. "- 'i i picnth I'd it.f Mr 1 1 "f l'4r
MATS FI-.ISMtD
p'l '':ri.i hi I iMtwfcfc.nni Of TiUtn 'li'- ''ttin'ir-
, . ' . 1 i i It I l.i I'l ,., Ui ( tr. ii A fK mul
it Hi nil J"' iiM.-Hi Airtmiii m t-ii r:l At ( t,...n u .,.(,. , , ,-Jt t . i it. I i tre :fr
,Jl r-.' Fi" t' 'ilmn' 0vtt- i-IM .1 j i, p.. in lu 4 '- ' irr T n i Ii )liiiii
ifH. K ! r.rf'r.-nt if-f..n -n'i. I 1 ''' : " 1 nT " " "
w Vn'.h'.l, fill p' f""' ''' 1 11 '" i 1 1 1 hlli. I'l T .h, ir t "--i " "f ii' fi'
EmMH! l ' Mnitl"ii'4.'i'i'i!, mail i'.t :U i'f j f' " ' ; ' ' ''' .''.''. llf
m Vi r-if.i.in.l p(.:ri.n Pl,ofK M-.f" ' f ' f' lu-f'it I'l.i.r- I "lAf 7"
jRitfH'M !i.' 'iM 4i.(tm".'; rtv.l.tn I ! it i . c' '
,1 ll :rili I'll f H..i;.:j ' H'H M. v :h .f ikii him f II .U.4'.
r tl . , . , , : 4 . I ' . V . L ' ' . 1 -A.ft I 4 i 11'. t.t
lr(H ntf him ftjiil m- II s,m'ti n i I. -!..
, . . .' I I 'K " ' ' ' K" !...;. i I I :'t i ' ! 'if
' ..tni"..rlAtt.' Iifi, k fl''lii.a' In li'-
(E j.i r 1.11c IrAtf Ij liiv nm, " '.l:.;
K-t'l K'. Iti ! r..- ms f'-l l..r . II. . tl!'. ' l'f' "''
In in. im li gut ifionr ir;jnl.r A..i-!. : H' ' !') l -' t"4'1
fl Wirlil ' IH 't -t.'
r , -ti !i. r..i'.'l fi i II." V- !.,"!
li.-- ,t '.ir(i' .-in., -jili Ant't,, rti.,i:.y-
.-rm I All ." . . I ' I'
(rl' . ill If ia. -I.
.man(;an realty co
till Mho tl,K
Ask f,,i- i'. It. Miller.
10,500
Beautiful Uunalow
I'r.irll.-iilly niv l.iinc.ili.iv, rmi.lftl-
llIK- lt lal Ke 111 Mil! lonlll. illl,!IIK
rooiii. kl'rlnn. hi im Ii l.ift i.ioio,
ItiK r.'uni. Iil.i,n ru.ini. Ihr.e lull
tin. tun. nl.'i')Hii; iuri h an.l kmii ..ii'
l.ir. Tile l.ftih r'""n. n.ik IImitm. nice
lltlllt fixture.- an.l ileel.r 1 1 loliH. !;re
III. 'Ill Willi till II lee. ...It'lli;.' WI'll
Hull, I emirielc ilnve Si-ri illtft' iiu il-
iet, iiiii. li i n l :x, ei' n.n.il liny I'l
ill. iii e . In i il h , I le, inn.
,) l"u.'"!l!,; llPlrM,
i I I ' 'l I . 1 i . .
Are vim u a tl irli I ''l'u 1 1 ' mui win ilii..in;i I'Mll .in.l the veiui
ll.f'.te. nilllii,' i .111 in V'"H I. ill' M". I I.O.I 1" l.li'll re.-UlliK iii.llllntf for II
on: four mmiIn mid i.e.f l" -'i.'lt' i wu "i I.I ' U i.'K- ui"" f w turn
rtri-d llnll.llk llllt MUI lilli' s..., III' I lll.lke a Ill.-I ,.l lit I'll Olll' I.
lhee . In. h lis'.'il h. !..
r'e.liir I '.'(III ; tr.ii .... i, I mi , mm. Mi Kel .ni . I. land !' fi' t"iun ui.nlern t'ltn
Haio. 1'rlee f : . . 1 1 1 .
.i:.o mi. I ir.n :i ti ,..i. ih ret- mi a fit.' i: n li..i,n- 111..I tuodern) In a
g.n..l lui nl I, iii, i.li.y J li .1 "
.. eiich nn, I f'.u .i in. mill hit) n ilm.ly f mi f I ""til limine, i Inmi tn on
pa e uietit , on I I t J ..''.
Mike vi.nr New n'-i t - 1 . i . I . 1 1 In i-i"i pnvlni; "'nl innl tinik" mi In
Veftine'iiL Hi Tiilhrt. I'. ill in l"i i.l' "' "t to m'c tin He pl.i.'en today.
, l.'U t"'4 II I''. .". t '"I l" I'" I I
I t.jt'n ... C " I i i "i I '"' i' '
,..!- '! C'.-l i". "i H' -l.r i - .1 I"'- I
& WALKER
320 Kenti. lv lil.lc 1'hi.ne (' !'0A
This Will Not Last
Loiik Got Lusy
ISTirnt f.p
'u-it;' i . , 'in
M-l Ml'l I . !' f Vi Ti'
ftTif l'u' rn.rt. ni -V-n m-arim'n' l.i 4.1 .1. I ''" ' 'r.
! Mill Hirt- Ti'.n
rj.: : . T'lK 'v . nn.,; 1 r t m -1
HiliSIS IfJH RIJT 77 1 l,,i'.. .k 'f.-" 'h' "lit.-"!' nwnir: h .ui in f
i." fUnrllr It 'I.-
iff hT Tl.r. ....... 11...
1. I' 1- l'4gr . II 11 f!i" Jm1 '! Illir
ft i... - . - - , .. - ' j i ' ; i J o!li Vin !"''
I- 1 M ri m i' ni(. m , r,m , 1 :
l'l I A I - VIM.' II
I 1 ; ..mi 'll 1..' 1 ; i"" !'
r 'it TV-a '! --r'.- .f h-nti I" t 1
Moti I11 'i ('. n ai l U- lf Uf ..r -it : , .
I UM t'OK li'NT 4. 1 .'I . -, v...
mlV .i!hir".t iif H Ik' ' - It rt t.li" 4r
I-,-. IJ. il r I f.,. i 1 iV'ntr. r.iM I.
I. "..!, I I Ml (ini.tfl M'Otrtl rt: A
H 1 1 ti I it ..i. 1 arm A' ' it) iif.'i ft 1 1 r
H-.-wn liuMtm-n' In 11 n Mi.. V r ;.'t,i
.t
V nr ni 1 n mutt r.Ni'iM n 1 i'ii in 1 ,. , , . . t .
M..tfil th,. .1 ,nr I.. .."I'l I-.. 1 -t M HI" H-n.,,m bUMLVllMW. W.'lkf.lMt
-ItMfn Ti' h,jii f-n .... i(, 1 'i. 1, 111 . l.ili'Mt ' I'll 1 1! 111 I i-il I HMD, ln'.iy
I"-'"''' ' ' 11 HlUOO'l (IlililN. iMMUHful Ib-.'MIH.
ij.i ,tm '..!.. 1 ' m il. ' In, ... r- f -1 ' ... ,i f.viiin.- l,..-(.iiu..it fur
A' -rf. -.iv I" M't.i".' k '." "'i I),.,.,,,,,. , .,,. ....... (M,iir. li'tir llMttht. i.lk fi.1.1 If ihr.Mlf
iirr r :.- t i' n.it ( .1 I'l 1 1 '
...,M".v: ,. tffl' -a-l S -i. ,, I. liHIlt Ml 1 ))lllll
nl!f li: V r'.'-rtf v 1 '..1
I'HK S AI K tHI rrt r-.'l' f'"lti '-illle.l, I"
A.ra fiwli h.il l -rn J4111I In ri i i nr ln !
1 -..I 4 f.-ii, 1. mf ..114M 1 mi : .i'f
rtr.!. i-wnl Batr. f..' I 1. '!' l-rm. . r
h iAiA'rr 1- aittl Ini t-'tM"
To M. !IIUt,YMAM COMlPAKfY
REAL ESTATE
'MEMBER TULSA REAL ESTATE EXCHANGE"
H in 4-5 dial lianl' 1 Hl'lrt
Ceilar 1 2N J
Nrw fliflit t'tnt-i i.....rn it t -1 n l . Link !.! l.ir.i'r.I In fin fH-
..... .. t . .1.. .1.. ... ...1. Irlm Ii i li 1 1 liinl':l 1 IntlM : lliri'C
ni.i.;e an.l n-tvaniH' iiiar-," " '" " " "" '"""." ,.,,;, ,. . .
I al'Kll I i I II II I I I I X, 1 I I 1 I M ' I I I 1 I 1 It'll I II . Ill k' ' I ' '"' " . I I I " '
""h "i. .'.ft ii. it i"U win. a i.'aii ', ' ...;., -, ..ill...lli .... I...ti..r
1 II r.'h , Ml I 1 1' li.l.-.' II ..' il i , i'l, ..... i .... , ...... m- . .--..
villi-- to he lui.l In TnlH.i line t I fi.r.00.
I'l-n.-tleallv n.-.a l I". on tmiilel n "nil flonl hit tIK.i low I lale llvlllK rnoni;
illiilnc i'n..in. I'.iee l,".i'om.i- I..i-..i,ieiii ; i inner lot, c I H-uait" I'll"
111,.."", pail i'i'li l.ne.U". In hlvl ''hiB rel.l. i Ii.-iilel,
I'AIJ, I. ill Alii il.NI'M I. Sl
ur, rnr' . . Him I. U-ant. Si.ii'l'. II i 1. f, ue
... 1 li H ...1
im SAI Y III rf lit, l.a'-l lii.t ..If 1,'f'
I' Nr h icltw , . .', in, 1. I i'hi ,,ri a.". In rr
r.T ! r Jl , ''..I'-r. t'l n H, "il, , . ' .Ml r. J...
. I ii'"' "14 ",i'iw iim, i':,.,n. :i.n
I , it-ni-lutr t. ii -v. !"'irir .! P. I :
' ' ' -.
HUM II -i
' ' J 1 ' . I
, v .1 ,"..-l.-
WAHTfD RIA'. IM1II
this IT. Into $.1,000 cash.
hill. lino like tent.
HALFF & SONS
, I '"l'
I
1), - . .,f
I'hmies !.',3fl - Cellar 7.13
I m m !; 1 1 1 4 T i : i i ss i:ss i . n
$10,000 SOUTH SIDK
Tf TT" A T I AUT
lllllll III Mill! ii, ur "I, I..W till a,a;l I I J I VJ I JJ 1 V
llailillur. . "i'l ...l.r HI-
Hr n it i ii". ,',.."i .' . ,m ii . i. ' ; ; , . i ' i,oiii.,..i.. ... .
.-ir,,i.a II il.'. I ,a,li I, ."I' t 'IIIK Tloo s 1 II 11 1 II ,! 11 oil l-iail'iiiii
'iij: .i'l, 1 mauled. IIIIIIV I'lllll-lll fe.ltll e- Mil'
AttUi- M mlii'i i'f tin- H'-iil l'tiitf Kxi-liatiK
loi) 1 At iu i;uiihnK riiuin'M iiiim liVU, (V'Ur 172
,.'Kl,"4 iuril 1-1 i .him tri. mil
1 r fmtii f. 1 1 lll ni 111 I if . ' .n i. mm
-'t i
'14' It. ,fl 1 1 Iti.lt'l.irl t ' " . . . ... . ... .... ..., I I a.am.-..l -rl In.., Hf-f-t II .l-e .1 1.1 t I 1 1 i 1 1 I f i V i I t . :x ri .1 .1 f lll.ilm I Iff I.
Ir- - - r 'I1' I'' " "'i - r ' ''" ' "" 1 - - i ' i . . - -
'f '"I I ,' HFft It. HI '.-.). . . i - 4 ' I ,!.'. . t 'I lat 1 r4 (')!' $ . ,1' "I I i ' ' l' ' ) 1 I 4 f 1 1 I t 1 1 I I f 1 1 1 V ) I I 1 1 I I f I 1 1' M ! . I I t M 1 1 . 1 I V
i. i vnntA niifin; .! v if v -i j t t.,-t iian ' ur' ,t-- m i.-.i- i r )- u k $ . -.-h; r4N f - 'l. t ,ut n- i i . ti f
' ' . ; .1 n-.inin wim - , . . a i j ' i ;t t c "-i n. "i 4 u i i-r - .-mi ;i i . ,v p.r'r I -J.i H. i..'.
-Ur MM I--, - - ' ' ' ' ' -i II I' A1"- I"'"" 'W. ' Ir ninwn'i lmnl: no
j4 mr tii" (tii.'n n ih" fi-1 i t.-i. in
V"Uli-,' 1 1 l'..( . i !, ,K '. i
! '.I I....- l.M ' ..M. .......
:' i t. i Uar.i Vt'u, t : ..'.- t
" H I" ..,- I i mi
Pi uuiim "i'l.rru.f. '"i-ii" uuC i.'-. i, "i-
:i I riftilh
Ir Hi i , uk uiur raiifu'i "i.. rr ; fc
rt-- .il, 4 'h it." i i J1 . v I 'i if-: 'lu-'il i . t i ?
1 1, i, I I'M ! I I tl'- - f ; Ii- pi ' ?r I
I , ! ,. . i .' ' I .-il . .-.-.I I ..f- 'Iif' .(ft' K tun 't
li'.i it m 'i li
iK(r ; , f ,, -i Ai Mt ifvn m tn
i,1 n .-t-"".i i i J i V' liitv Hi. if
",i ' ivll ' .... c I ..li mi m m h
v. r.w inttnina nlan, f-.rvt: , m t t , . ' .... v.-,..,.
4;1lfl.- haitl...tf K itiMitlli art .H,r ri:n . . ..... .... . . ,. - - -..,Ju .k
f JT .i-' -B A"A 1-it: fr- ' ' ., . u,. U't. ti n.f.lm-ril l'" .
Hlilll ..TAMIft ? I'lW t"C Mltl'flt l'Jitn.' f'w 1" 'A llM-
i , I) .r ,'rtl I'f ' A ' h '"i !' ' ":"
) ' 4 ' ,ri '-l MlM'tfi I' if I'J'liin ' 'i
a,-; ti T'ir I ' 'ni
' ' j i - TM r m.r'fi . i 'ft' Mr A'
l"l , ,f,i n ' ,f ." t IcirflTil
? ' " '.'v H t
( .,1 " sH -,i -ii it - '') ii'ii i'l ?u- " m
i...t i r ; rk -.ih ' .n .",i:i In fitn
i . I (,... C "' 1 0 A 'A f f M-
1- . , ':t ' f 4.! ti I' 'fni.t l 1 . .M i
'!" l-'tf
v , . ,.! -4 . .-. . 1- !" " I' i
I . t . -. I'.-r" 11
. ,., . ,.i W- '--.. .41: ri Ui lH'in
t iw
.-I '"hi l: "i'l
; t, ! . ;) -1
11 .I- 1. 1
fHtoT I'm rft..fn h.i i-r .1-
Ht liutlr-i l f if ( if " i '1,
m ith .fltatp l.ath ; ttil . ' nv-i in W
Uty (all Mi I );-, i -ti
fcf KiKrw,m" f"iniip.hi.i 'i 1 t n
awiit; .iitrn; I(.imj im' h I rt A 'ra.tt
tjr imN fnr uit. I "f-p I '. 1
1 w arxl I J a m
t M 'iirniriitf h.Afi!;i li. t ' "l 1. ... I
"I 1 4,1 ( JI H .nih ft ' . -,
P IS nn tuittt) li 1 ,U; I tr .1 T 4 i'
aifn:j' j ftirnhiM hftwti.if . ''nn' ' -'
' hnr'nir I lf 'iir"iVKf I 4.1 M ft'il I'
ft t; ft 'FII.FI..IIHI l'tl,,- II 11 U
"li " "','ii cV:Vl. m. .ii-i 1 ".4 '
" p. ' ftirrhliM fur ' " C " 1 1 "!
'l-urr urn, 1IIU 44i M.'.'i'l fi.i - ' , ' ", ''
M nr II.ikii ! ' - ' a
""""I hJr V7k a'itt ST f'f
" .Jr T AH J j-. m '''lil f'W
IN II "vni; ,v fiirn I i" , ft't ni' J ' ' ' , (
' ' A-Kl h ,'j. f,,f rrf. 111 t .1 U Ui,. A ,
M'.'t kmc . ififtr i ' r 5 v "
Titn'i.! ii .1 ff,r r!t 1 .j"i .'i'i.'." ! . ('! i ci -
'l.'l..- 4 Mi !' i' .4 4,
''' " I tn t'i 41 1 ni' ,..
I I M.i. Hi.,, . . i i- tll - I
w " 1. '..i't.f 17 ni ti.ch ..I -.',.
'I' At' 'rprnl M...IW iiuti i.j.i nt r 4.
f fl". 1 1 ,1 . .. - , "
TIRIA, Alto WAMMIUWS n ' 1
"I'M ,.... , ...
I ftl U, l.i inl.rr . , . . v ' "i-
'I. li'taiHf lni.i-f .ft i 4 ' 1 f v I. 1
j. lMiU .lil'l niMi'HHlnri ('I'llia Vi TV I'l lin -llf 1 1 r 1 1 1 ' i.uif it "in- iimiit!, m-i unikuik "'"""i
. W- ti,.. I. -,f, . , fc- 'i,,. ni,!,, im-il imiiti'T) Vi-ly. h Ti'iK-h ttnruM rmiiiiT'inK livltir i-l ''niiiif iimnin. kHrhn nn-1 bren kfiit
M i 4 H'-v m - r- o nr 4 t iMUi rii.iiii wlih I'U'iv ImlH in i 1 1 1 1 1 1 1 i 1 . f..in Ml..- ln"1iiiiifiiH tipHtar'A. tl!''
' CC Vjli h., lb. I a r t 1 tj L. "in l i : in .it.Mt, la 1 . I. a in 1 . 1 wUh nulnbln urnl ifmblr
rJiiiiM-n I'-Vio eritnini-fii. ntrftiiii.ii v ini--. fui. !. I'i". $A,,tHi, .miir in run.
i - . 11 .
HIT A 1
I' I r .'
f. .. .v:'. siitii M- (tli 11
WANT fl H' '-.T.tf t-. :,.r ' Hi l I !
Ilk rlt l.itf H'lf.'lt if it'll' Al
I.. -i' T !'' t'- ll'l T Mfc A
HEAL ESTATE
WE ARE MEMBERS
of the Tnl . i Hi- 1 1 l' a'e Kx. lnntfo,
nn arm. 'it .Hon th.-i' ,,ot.-et" -... in
all jour te.il dealt' I inr
ile.'.llnK; 'n.ire , iIhik, v erylimly
treated ti,;ht. Cull mi ui.
E. C. .CUNNINGHAM
Union m 11 ri':, i.e n:,!,;
ral'h'.ii' : ii.;", oh. ti2
Insula nco! Insurance!
TWO-STOKY NORTH SIDF HAKGA1N
a'.r"',""'. ',' 1 "i ' I !IC""" e...-h. halame et. thin thin Thih hmne I" li.-.iu t ifn i l Imiied oil .t . -1 r innl NUrioiiiide.l hy notlilnr
11 it".ii "i'.'ih!i. i,, I l:n e vhmild t en' for n-t I" hut Kood I, omen M.-wn rmoi.e. lu ll mil extendi, full width of lioi,,
tuh." (i.iriue i'h .1 r f. T. linn.
iW'i Kennedy 'ln
Bargain to Quick Purchaser
$1,500
Will hny two lrii-i"niii hnx linii"
aid trtatlKle hit eolit.lllil!!,; ahout
(inn i.,n il'e feet on Hmilli Q'liUer
V"' el, iidJuiniliK M T- I-
EDWARI) WATTERS
4 .' I S.-.-'ir 1' 111! ' Id !n u
I'hone fi .hir 1 '.14
I ' " - ' ll..i . l,iL iif'i.r v,.,ir nu.,1. ' t,.. ' 1 Wl .-l -llllk I t, i OLV 1 . VI ' . ..
. - " - . Illlllllll.il. 1 l.-.l O. 1 , 1.' .1 . I ! ' , I
'' ;, 1, '".',' '''.", n. torn 1. 1,, hiiiif.i n-. 11. Ht rn)
1 . . I," HH...I . I'. Hi"'". I'rotl.l'l ' -V
LEONARD & LI VESA Y
til .hj.i I.LU rb iiH'i ('. ir 3S' I4!)
v ''
LFAUTIFUL NFW HUNGALOW
(if five hI'.k Ion-. I. ..'Hi" and fie. I'Hi)'. i. r.i mi n full siziaH-r all hardwood
flooiM, tnarit.l. hunt in f.-.i ' u. '-. . m f id.- moftt ,i'iia. i;e Iiuiiii-h on 'I,
n. nth intie, paiinir and Hid..i!l- ii.id A lnrna I ti at IH.T.i0, eiuh, $2. '100,
h.iluii" $1" a month Now is the lime in I,. i,i ,io.er!y.
('. C. MORRIS & CO.
M in!., i Tu!-.i !: il l.-t.C I. v. h iiure
I'hom- C.-.iur I 170
I. Iijtiitly fctir riMiin Initio.', ( a il lia k-, Mi. Cl-'.ir.
Wants until.
1. KiU-m-ri! farm, Mct'lain Couniy. dklii.; Co acir.s
in . nil n at inn. small Ihhim' and nlli.-r mit linildiiik's.
On Ko"il i'"'"l. l'u"' 'fl.''l,,. c-nc. I.nnii due i.i
I w.i .tears. Wants unuvry store, will fake .r pay
dif fereiu-o.
I. SO acres Ih-iiI land in Mi'ilmi Co., Kan.; one crop
hliould pay fur tins farm; small iniprowmcnts,
all m cultivation; pine ? 1.000. one. ?l,oo0 due in
t In t i- .t ears. W ants rooming Imust; or'ul must m w
car. 1. Kill aires wheat hi ml. Alberta, Can.; no waste
liiiul. Price .r., nnii ; cue. $l,ro) due three years.
W ants equity in '1 uUa properly.
r. Hi acres,' Washington I'muily, Ark., 10 iicrcs in
cull t at ion ; small improvements. Prim $25 per
litre; enc. $;!0i due in Ihree years. Will (rude for
autoniohile worth the money.
G. KiO-acre improved farm, Delaware County, Okla.
Clear. Price per acre. Want e.piity in Tulsa
property or koI oil and as lease in Imisiana
field. 0
WK MAKK KXCIIANCKS OUR SPKCIAI.TV
VK HAVK JMANV OTIIKIl PROPKKTIKH ON
Ol'K LIST.
NKW LOCATION til.') MAYO HLDG.
We write fire, tornado, date rIhsu and automobile insur
ance und liomls of all kinds. ., . '
K If. WUm
202V. South Main
Phone Osage 296
SOUTH SIDE
A new, heiiiiUftil. ""I en inoii, hiinnah.u, hiillt-ln fra.tirrn nd nlei; tarn
ehmelH and Die wiml" hill tn very icnivfolrntly hi ranutil lnlil enlnit
to hiisnnent. whleh n fi'ted il r f'"' laundry. . It hill a hou nil the roar of
the lot I In. I rein for l:C 'I hin I" '.iue hlne... Cull in. mid w w ill gladly
h.iw It tu you I'i ni llll.lioo and nood (rrm.
SOUTH MAIN CORNER
100 foot rurniT oi'l'Houtli Main. Iletler iMlf tl" inori "limit thll.
MANGAN REALTY COMPANY
(II 1 M.iyn IlulldliiK Cellar 1380
ASK run. C. It Mll.l.l'H
I . ....
i ft
I M V- - '
i. .p f r - '-'
. ! - I '' I
;!'. ' "
. i. t , i j
, .. j ",r ' ) 4
I - II . 4 '
.... ..t j
i,i' ..! : ', i
.en , U , i ..rr r it
E. C. CUNNINCHAM
!;.i"n "io n i'.: i' - h -in
I'll. . II" i'-.:ii;.. ITll
Ilettrr It" Site Than Sony
i South Side Runtfalow
a . ... ! k
'-""'- OM. ,',' I
- " vi.- hi,
I
For Sale Attractive fivi
Neil I'll'H' ll'ill of fl." J' .ir'iv
f;....f h; ."i 'i .hi' tl.,.- I" i.!' Ill
fl I . N ." " ITU I Vlt". HI 1
.1", "I ,C u.liM I ld to noil e I', ' '
Mr Investor I. .1 . . 'i
adams & walker ::.i.;rd,r,..V',::.;':'.-
II. i J "e '- tt ( I
I K Til. "I, I.I.I,' I M'TI.. I .'I'l .,,,,1. ! -, ,'..1 , '
I .,,., I . . I - 1
INVESTMENT
V"!
k i l "f im
w i : 1 1- i , n .
I ! .' ' I .
., . I I , i, "I, i.f ll'r l.'M'l li'v '.."h -.. ,:. Tills..
. .' i . I ' I . - :,''-, . . I : - ! ! ' II,.. i:. '
. .., ' I '', I I I ! i u I I df 'i " I !. I .
I 1 -1 .. - .1 IO.' s .- ,' , ' 1 1 ,, t
... '. I': I ' .. !.. ,. '... .. ... ' I'..
I i .1 ' . I . ' . ; . . . I i ! V . . I - .i . I I f - ..'
' 1 I .. o. ,..v. I . II " !".' , .11,. )..!
...!.. ' 1'. .
SOUTH SIDI -lTfV OWNER
rie.iuilfnl flvf-rnoin I.u ti.: ' . wlih. I'ulliniin hi iak f.iKt tonin, living room
MiL't, fluent ilei ot iilon ami 1 1 1 1 1 flutilieH, haidwood flooni, liulit in
featnren. I rernh ihinto, uunte. mi en fin., .oilier lol in 111 oadmoor addi
tion, an Ideal honii- In cveiy imput Miiat liijolil IhlH we.- Inline. Hats
Mi'uliin I" inirilii.ir, imner haling il'y 1'ii'e I7.TI.0. 1.1.000 ruh,
httlnn. " e.u.)
I-or liihp.rtli.ii, .ione one, in ..ini;u ..'Ti'.
SACRED HEART CHURCH DISTRICT
J 70(i. I'.'.jr ri'. iii ii.tt.ik-" on "'! 1 " '! "t n't l"t. fa n north and
i iin,. hi...;, ..( . ,i in .1 ..ttl.-i whet" t a I ilea an' Inetrao-
Inc lal'i.Hj t I "."tl Hti
r.. Illlil- Sin T...OI' l ! I. n, . ; I, i M; ' ii I , ! li.-ill". "'lit fl'.n'. "11 full ill" lot.
t 1.11- .' I"l '1 .,'.1 .11 ,'l 1. 1. "11.
.1 room n, ...I. in . .mi... ..w . v. ii roineiiii ii"y nrranped; runt
j r. r.no
'It :,no
fi mil ,,t l ., i'l
..h
h
I h :,'in
i
NTED TO RENT
"Or or f..
Hn-ni
:.!, or without i... ..
" rf... rne
' e l oom f urn i-hr l ,i . ,
I uni: i'., . M,i, ;. . i
1 I f t ' I.1 IV TV tit r
,. , .... .... room east front Innik'alow at iw i. i. i
v 7t"l N. Poston ; all oak floors ;
,', .niim.l finwh- lo.-llitit'iil iloe. N- '"" ' -' i""l'" .' M'-.k
V.'i" orations ; built-in kitchen cah- ' ' "" 1 1 " ' '"' " '"' I
inct; Scott mnntel; just coin- "'s ' ' ' "''" :,L"" " I
, ,, i Cted and readv to oeeupv , ,,
'i" , .-,. . , , , .i i" -:e ii.. ' f !."i . I :i ! li.- t.i.l
for only $..i.0; with mall .,, ., i, , ..,....,,,....,!
, cash .ayn;ent, balance piml n ,.t .- .-.- ,u i i ,.:,.-.tj .'
' ' terms. Call
i
l(niT- luni.l I 'll
1
ROWERS-TRUSTY INV. CO.
i .-.( . , i
t f il- . ! I ... , e -,. I. i, ,;.
. !..,,! t.i.k. ,',.. k t If li" ' .mih; I" ' ' f'""' fiom: h.ith.
n.i.i tiii .!,i ..... (i. ..,-, i,,iv fiii.-h A'M i. live ileeornttn,!.
, f . v .,: . , , v f .i.i t i y '..-.I I . .. ! i.n In Ih la part of
. .! 'I ' 111.1.
, i ; m ,.,,, t.r'i l,.i"iiient. h.-tuy
h.,... r i.i.h ,".ii-lod I" f.-r (i'iii'1 (loud location.
I, on . 1 . ."" . ,-'.
. 1,"
" k f
A o . li " 1 1 a
i r.n MiMinii: ii . ,. i;
T ' I l''jri,- lit. l I, i ' '. . ' . " '
v . I f oi. I 1 il o, v f i, -
'I . '. -
M'K l'l -l I I'TS
. I 'Iii' m
NEW YEAR'S HA RCA INS
' I !
. I.
, OSAGE 8322
i rr.. ui, ! 1 1'.' ... w !t in. 1 of a ,. ., .,,,,,. , ....
' nn'""' -l'' l-'t tM fh..w you 11.."
' ( p (T J,1? r- ?,'!'. r -T -!,, '.. ).., I.l,y It j, ., I.e.. Ku-' fl'.i.l ' ' ''
o 1 ! 'n : ... . . v. .. . .. ... ....... .... , . v . ,, ,, . .,. i ... ' 1
1 f- ", ,... ...il, .'Hlilll' I' II ' '. .. ..
i . J r: i-t f . i ' 'i -
I S- ..-rii f I,. :
I I
f !
t ' .
I I
212 Pliss Pldr
I'll on p .T.S.VK, 2'J'.)7
i
' l
if.4 i.
''1 4, '4 '.r-f
Attractive lUmalou- !
$.V.i-r-i
r'...:T: :' ,. .
t r . r , t-' r - vl. "
J. C. REDDIN
li, ,.i,. iiik 1 .1 " : e.!.., r ll'i'i
s-i " i- r "iii
I .'ir I " I ( '.irs ;i ' ton .-. i ,,
!
i.
.. i . . I, w : '. ' r . i ... ' , -i
. . ik f:....t '.' " i..i ion ...
ii.. 1 i . n Ii 'I'.'ii., . . y , "
. . ' . -i ' . i"ie. a I i
.. i ii v. i :,'e 'i nr;. I
A. , .... iv,,. . .
It- i'1'i'ir f . .
. Q , ', I'l . !. ' . '
H r .oo Il'" '
"t , t f I I .O
. -li I. a.d. .- a
He V . 11 -' O' . ... t if
!- 'IL- " ' '
i. d l : "
1 1
t, i
1 1
A RARE RARdAIN
A. J. Jenkins & Son ! v?'i ' -!1 'V-'''.'.'.' 'V.,'
I I . r '
K - I "
Hi!
I I I . '."'I
I v c tT I.I ' : s ,r,
f : ..... i ' .
fo.i-;.'
'..,r.n 'i. ,( "f. ,
l. i''im"hij: hard
u! s, on ... v enii-nt.
dit. w.tjr Very
i, ivory finlBh.
i. i h . hnrn.ee,t ,
. " . II I! dwoild
: n f ml eiana I.u-
I'A.i riti erv
hud'Aood (ii'irl
.-ii . roo.lol 1 '! "I
- ". i h i; i ' ' v and
',', ,......r if-
'ii .nl n h hi c .in
.n i. r oil' '
' " t. ." or i e
,'i ' o . :i ) . T- - ni
ri 1 .-. 'i ii ". ha.
.n. In r.il efc'a'
RLAIR BROTHERS
: I T 1 : I I M i l' 1.1 I ! .1 ' ' 1 . 1 I ! ' ' I ' - i '1.1 'A I! .11 ) "r "HA'-.K 137
E. G. CUNNINGHAM
II I .. . t I i :.
si'- .'
mi sr . " .... , I i
I'l.. !.-! u-7.5 1 I ! ti l ui.'U '
J K".'lM
1 l.. "f' I.Ji .. J no i.
.."v.ll.1,. AlffM . A. ..'

xml | txt