OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, January 06, 1920, FINAL EDITION, Image 13

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1920-01-06/ed-1/seq-13/

What is OCR?


Thumbnail for 13

TULSA DAILY WORLD, TUESDAY, JANUARY (5, 1020
FINANCIAL
......tumuli
.1 ireP, Plot m.
, , , I 'I" r"
. . una w Tn
Ii.lt
IHI'f
It ,(;r BIB a.
OttM
mii mrr.
-1"
i t r,r. of WerU
phi
,i oil field; artaom
. ...Hon in'tRy; W
u u a
'.II .-h o5Vrtetenl af
, ,t i.. reliant pmy.
. ,um, HraaM at port
H-Vllll
j ,,. nfflna a" Wir
, l fur 10 A"
IUI.HHN t .,,
s, .,i nana HMs
, 1 l.cttg quarteri; tt
, i -'i'v intone 1-f tnontl).
..I. nne (per lw.
t . nrrd apply A Ml ret
mr.trd lit , Olonpitii .
II lltftit (Hrntll Oklt
j-.l gr.K-pry'atort; g"l
,' tltpeht rpfrlgpratnr
..it, Tiatytam wain:
t i I audi tm iw
n i IMlfT5rTfWn
i. In oil hi
,,! BH 6(. S'ia-
, .to, "l "KFiitl.
9t .i.s no lusts.
HA
h lit Hj'r
, iitiu 4rr1n IMP
, ( .in rm J iwnn
,r Kirtt my nfllld
.m driMlna fOOUiirt.
Ml.",
7lT lep.kTtU
. r pflrt lift fr
) ly iftiyii n
n nMIi rtiltk tivti"
tirtrlPt, Ilf big
i lunlrl i:uw. f
'hic'iit in f ttt tM!
i N'omlnit- inl)r Iwr
l(t AMrfu P. " 101
ttOTll ROOMING HOUSES.
t.-.t irntun In town; fur
i , '., lor TfiJ: i-rtrfd
StmotJ l:rn. UlKtwrt,
uTTil
i. t, Hi- We bite bujpri.
lit
, ltd fr hlf ffi; tprmn
K'a.lty to, OJJfl &86I,
Mil rPK
. i;ni)MS
'mi , 'rnint hBf; $3,00'J
it i j s i oir ajnU.
AK MR ropi;
u mm
' miit ;un.lhtdi ; furnlUirn
'irr'.lilni nf fife aMIUnmt
ur inr-une of 1200 tnonthlf.
, t-im'i twcnTsthi; to-Mf
i.. i i ir trtrc 1200 i-r month;
'i i ' 1 hind1
sK Mil roi'E
m I
cio". in rent rltriti' tur-
ii mnnfjr mihf; ome
4 ui Sifurlly Itldn , ihon
P t hiiii-tun.
! RIHlMl
it.'
r(-m- riusy jtUrt,
hK Mil Inl'i;
l an- Kl
ml Ix'hiMim. n- -.(iirni.l urnltur; id
y ih f I noo rat).
LKWIS 1 OTTO ,
Ur 417
i KfiQM
"t 't tl'-'ji-. lntliT. trtf fumlihtd;
jr r it; f oo month
. l jl i hmi! ic4 sinn,
AK MK rH'K
or. mis.
brtrh it'-rlnifni, ttri
1 1 porrh, furnlttif willd
f rv inrfim Itl tAoraJ
lt "n.' IN(T .T40H
liOIlM
famtlr hot!: thr-
ti-il, hmt clcarlnj Jtiuo
i-s Mii rorn
i IUM MkKlt
! .-itrt. rnt J2T3: rtf In
t 'ir- tiiM all Hie 1 1 dm. rrtfot
1 flrn TrtM.
n his a ono
rMir 417
mii iitrfc
4ti tut iiotf li. rooroirE fcvwt,
nt -rhr liminw OMitrlnnltlt
' l UuU I L. Vunm, Mam
WHMiiw, rt-ii n: nil Umli u tb
Ktiy Jli Sefurlty Blrft, phon
. omiiip luiin, rort Mortb,
j .ir"f nittrivtffHt,
'-'! I U' BMc.
O'i,' min
KD0M4 "
1 ' tith. flminttftlri tnhhjr;
5: "no rotinth, prltc 115,000;
fV I 1 t
ak in rnpn
I M iimm t).JC" MM.
I '. trail; rv1 w, low
5 p' fl'1?n'rt UI Thli li
MR mPK
II f n tt: n4c Rmn.
iinoMiM. b um orinTi,;iT";n
4B Si a
ceruriir Hldf . rhnn
MOHtY TO 10A-CHATTEIS. 4fi
1 ' Mi ifccuntt UldtC phSSi
"ithTi
I '! rnrr,; uij
. rpk (JT IWilnann lllilj
nan "Y '"AVS V
. nt,-TfP,",?orvd-
m','u """hl tioodi, Jewolrj and
Pnn T S '" CO.
T " ' ""'' llnlUlnj.
Arroa. nrppt from Kret,1
I'lopn 77
ItAl l,TTt 10ANS 47
" n.it, to loan on TulM
.""unX to ault bnrrnwrr;
' inun Pirnt agrno, S3 1
', I! I
' '" lint am) MTiind tnirt"
If.
' i imprntrd clti nrrpprty:
' rtnt V 1). ltoB.ll. eon
f Nt0lo BOHRrjw.
41
I
rnnd mnn.ap. wl.
ll it.
St ,in tPiHpnra .ri'perty
' i Wnrld.
instruction"
, (.""'0HU AUD MUSICAr
49
' i. i.
witn Ibrytont; pbnui
. livestock"
l,f .TICK AND VIHIClrT
M
,, ro'rn "fon and barnta.
i i . ' arntitl nn i.-muni
t ia wpti rirrt
IB ' j ., ' " t""1! BlIaTbaTD
'o and wnir;i
"U'.lOTIT'
U-!i tin
-I t '. "n..,,"h- .Nothing but
- ..uuitf, jr., jija
i
if ,
PERSONAL PROPERTY
FARM AND DAIRY FRODUCU
lilt Mil, by hair IK Inn. Addrrx
I a,t Arrt-pr
HOUitHOlO tOOUS hi
V'i: 1st) tour mw hand lursuurt ,(rui Vine iuj
Mtnrt Co rhnne 3113
r'litt" Mt.l. Inur worn, nT'Turtilt.urt', "Imrgain it
talni it an; nil 111 nr ran; rail at IKM
r-niii-i ua-i I -.- -i -j-t-.T- .1
lliilrri lumh) of furnltttrr tot and half nl I
rati -imn tirm
mi.it. now w m, no n: onmv mo. r
Sn'K I.VaMkI. If Pim anlia aaptaif aim
iMt anq piimaa 11111 rwmn miw
VlT. HIIi rtuimarr'n tanaiii in" irauo koiu. IWim
l'-l:H (all at 'JI !itn Knttrni.
rtiH KSl.E" 7'lWaii' rimas TS i(frtV."o" llrr
rrffimititf . ill rni
nr, ra be trra H
CHEAP! CHEAP! !
CHEAP!!!
Four riMinis IiIkIi-cIiwwi furniture for
wile. I'or iiartlculiirH nop
L. J. MATTHEW'S
SOI Wright IlulltlliiK
DON'T PllON'H
OVt, HMiiilltfi aitrkra caiilitet. litaHJfahj m. fill.
ivfi allflwn raMnrt I an, In rlnal ilit.
laimlrr atoif 13, I'lllo mt, law IwrMr, tn
itpff Hi: antwF amtloa Is jpw.1 nadltloti. (all
Ul Itantk Clndnnall.
KKHIM1 Mti'HIM. IT: mart drop ImK rctnUlt a
Iralr to K. Kaat Thlrtl.
riTft ml.T, "tSiffipttl "a1iiirrTiJwm"fniSr"iao
aniury niurli ami amak raMwi, ill pruc
allir twa: bargain otp1 ltl.
Riit" Itl.t: C nST ltrlKUw oil l..aiS; "uaSTonir
Mitt Cill ii ( T It
fiiSil-nBtE bthy'lirol, utii" iliniootni, 'Vimf'ti'
c7J?i
TiiTi" itonVIS" 7iiwTiitir tkiTt. f!nnia lur
rtnl In t.rltala hrnnt tilta l rjm
SiAfiStriMv KnofaWaDfl" m.,ffd; tuturonl
heme tria uroe ill). I'hon 6418. SMlurr Slaltnaa
t'.A.STKli. iflnrVli liAfi
tl ItMTI'IIK
(Ve lor, Uadp ftp b iu jtierp w aflf rriantllv
Mtil SH Ku-nltnrp Ktore. W. J, Hfan. II J
(Hit attrft. ll,a
MUSICal INSTRUMIN1&.
nST;lilff.T(l ' rotnpf. Iiinlfi) illVet fnlil Wl; iair
Ku-flaa np, IHil. rail c IOJI ila-lnn .ifllrr par.
vH tl.fi i tthut i) iiiaiio. lumril oiaTra. ur$ rta
malilp, cupI ronilltlim. part mim, aMrpaa 415 A,
Wm(I
FiaX H.LiTI rrnprliiriilHhpil n pr jiilnlia-Tl". uir
irt a nra fn; rail I lilJI .hitlr olflrf Iwi's
Oil MACHIIiFRY.SUrPtltS fij
"li Ihrrr rillndit " PltTl tfraV
lPiiiiKl (ta Pncir.p. fir fnrlhtr tn'iirmatlnn In
nulrr II (' Stout. 1111 1JT7 UnimrlaM,' Hcu.
nr rhona Mr Hafrpll II Ttllo
OfrlCt-MfJRt tOtllPMINT 61
Full h.tl.K- I'liair alK' iav, ufp ami iWk, UnJ,
liprtflmpnl atnrp. li 4(21. (r,t Ttitu
USK iTtlv nfflre tabTpr,oite ""KpmTnan" "iiirfnV,
rinr ronillllon; iqitarp ra'ils balfpitliln linn
Ipiim, kiphI as hpm, alao tPlrptHKir, S10 llininiii
iiihk I'uirP lii
ltlUKui,Ms AI'lUMf mhlnr, nrjritrliv nt, Trrtni
If dMm) r.'JH Mith M TiiIm. likli
Fiik svvk kTSi.t iiiMfrTT
Minufrlureri of the "Worlds sa'ml tfo." 201
r" Illili 1 1 H7 t
imUlUF.K- Ht to) mi in rofuir trr-
SUrhlwry Kifturc. WymtotwJt. dtalrn. 1 V
Hotitii Mtn itrtft TtiUa. nkU rhonr 11-207
WEARING APMRFL
7
Mm Mi.t
rain ii'hft
ilrw line tricot in
(Ult l .To rhrttw O 112
llKOtliTL Ifcivm -r('.Vt Im ,lV; prartJfilly
n. prirri tn Bu I'twm imis I ivv
rniiHTHT irlnn pit"7of mfni kfrunj b-)t.l cluUm..
iiiiitirftf prlre (or v.ju(I LaoJ ciotiati, aiuJ
hats I'tinnf 7 4H
liirilll-T r.UO.8 t'i.l'(or frun.ln4oii ciuUitnj; 'anot;
h1i letr ihfiftt 644V
M I SCt llANC; 0JJSF 0RSA 1 1. fi8
I OIC 8L' Slit clrn itoti mowI; (Ttttr rord. till
Ititl'J.
Nfctt HI KI.MltiHU.7Iiii. mrhi(i, Jloij clQi
trrmi. HkaUfky. t'Har 1.V.I
HK Mriv-- I'oulUT 1 iviU; !m chifkm hou
and coopff I'h'.ne i) I'UVi
RT TlTl (t'irT fri and tioiir 'rmm HrUy rml
t'o.. 1" S'trth Birulttfr. O lltptr. manaiT.
WiTiKKi M I'K.TIjT i7ikiai7fVrTffiniT
and V'rnnomjr inrfhei; r(rultor. hose anj vrldlrz
rol Finl. li in ' Kyt Fffirtii fttrrrt
hlHiA hTn f IN 'TVri'l itw flxfiirri. e tiaie aT
frat bargilnn in loth nw and Mond tuni), rr
ronvtnirtH fountalna In lt)8trta. 6. H. 10. 12, I'l
and 20 fft huy monthtf pAjmnU Can aim
Inrlud tn urn contract dntt and onfrrtlonrr
rtiturw. PI are ymr wAt now t-rfor prlii al
an and l mr pf dlliery. rite or tr.
CromanKmintatn To , lUUa. Trtt
.N t r A r blofki. itoeii, ilvail, laulri; rtialn, Miowfam;
tfiilstrri. M-alf. rlink writers; rtc, 22 Kwt KlfkL
J'hone (Vdar rOfl
ma rmt kui:
(ALL USAUK 43U.
flum,wr Hnppljr t o
UHI-N tn tiil .it roal. rail IHar Jft.11,
Milt fiALL - "n 'electric mtti titvtiM.llU iie
rirt and Bo. ton.
WANTCPTO DUY. JQ
VasT fu ill ' foud paying rtl li'hrc rooming boine
In TuUt. eight to 1 4 roomi or trtrk uptmn not
ao to 40 room, ran pav rh. Addreca Mrt. Mr-
gart llajn), rare of World
fiAVf J 'iTT!-1; i liTil s" Turnl trV 4iihrV" srp-
ratlr . what ln you" 3(ll
WAN ftn "f(T k"A Mui?i 1ura TooV drVX " "l mI
Irttrr rile, a medium lie (ire proof uf. Add.m
I' liol IttT-t
MiuiH ItiT.TrKNlTniK tn m uuy old JurnT
tire or will trad nfv for old.
WANTtiu'-On "hurvlrT"i"uFI"ojia art"f66 buIit
I'hntia Uar at (I Sill.
' nt; TtTTj
tYnmm'a anl rrn'a srcoiid naol rlottilni, ihori; bita.
rnitne unyn.
Lllir.llli illlMiK UASTI.lt- illgnpil inari.l grlio
paid tiy (ntl. 313 llllu lllJn. liiunra lkob
3350
llll.lltT rtlll LH pal.1 Fur tnraa and ladira' tprnnii
hand rloihlng ihi. ant batv Phttttp I pilar P3i.
liTiriTtSr -liKKl"f liiTrtTiaTi" ii'!Uimir i'on ii
by Kparl 3U Wit, llidg ninne O lir.l nr
PROPERTY for EXCHANGE
FITHAh&t AUTOMORim 70
Yi )r MXsA I AK rynat'it o (mti'mlle., lunka and rum
like new u esrhance rur lkmj uraoi ivu ou (--rrn-nt
I'hrnr fiJfl'
StC"0II tXCHAHCtr "72
Tl RFMIHNI'Kr Nine rComa sUtrlt iBHlrni.
ia tM lftrtd, fire biorki from Hialna rntr,
ifi'r nr I, ruin tn rnhAnit fur UkiJh'iina farm,
t-hnn (' I itit owner. K''4 Hotilh It'iflon
REALIST ATE TOR" RENf
"FIATS "FlUtNISIIEU"" " " " 76
ftill ItF.N r lrirpp ti.ini arrlrarnt nlrrl furuLbrd
at 101 stnuUl N.'galr prnrr ltlli : II
FlIK ItrAT Thrrt room aprtmlil. nlrrly furrtliltr.l .
rlnw In I all In Uir mornlrg I'hunt ll 1101 J
fililHiirTr 3uui, tmall niiairm. nlrely fu-nlnoil
ajartuirnt. rlinr to jitiiry tn rar line; m rrttldrtii.
Call Citdir I .ITS
AhoiTTJanuiry" 1 1 "utp I nt!)n ipartpnt'"irr b3
rrady tn Irair to rrllaltla partlrt; ntu, UfUlri.
frair ronm. miplrrn apartiurnti, turnl.bo.1 In oh
Ingany and blrdi pvp maple, Idral plan fnr rtnlly.
Mnrlr IpH bark laan Inr plirgrMindi arpl inlnu,
tall Ii HOI morning, at ome to attima appoint-
mrnta
SlAl. S . 1131 Klr riom arja7tmpiii7"tautlfullV
fumUhnl In mahogany in I alurtd altb marrlp.1
roupla only, ttotn ltpy and Urt tar aerllre.
llinnt Oiagt 3I7 It
" HOUilS FOJI HINTL 77
foii IllTit 5aii Knu'th iinieTMX ruum twteln
rrar. unfurtilth.,1 I'linnt l' 1180
Tult ilKNT Kli.-mnui" nvluu laingalno; 3lof lAtt
hptpnth; aduilj wily. 150 I" mnnih; lmk it our
thpii rail al 5.10 ,w.j,i,JtM',o'j
I'lrtt" KN r "Tr.irk a lib rarpful mti)"tu ttuv.r Ytri
o' hiivt anything, pianos. Fumltora noting anl
Inng dltlamt hailing a Mtprlllty. grt (air rilra
I'lmnp IIUIM 3351 555, AUaa Trtlufrr A hlrat
lnrrpapy
iKiulTt'f lriiibr fr irr"momtM'7"an r'.giit
rnnm biaiip on Snnib ri.trmnr, mutt gh rtfrrtoret,
rail li 31 IT for apiPiliitniM.t
lol it."K'llirKiir rrnt.'rl'iip fn " rhorw'TuTfi
HtlMlKNT Tuo ronftl "bui). 2Tl3 i:aitKllth, llu,'
plump T033
HOUSES FURNISHED
7.1
ti ,1 muitr.
nil K IMItlM TlOl Kk' lur Ifhrd
tut walking auianrp. pni
11 or rail ui ,
tut Bnpnin
Dl.lMl'H rt ill s.in Innip til nni r (ur
Iti.hid and urll Ir.-al-d in Inarrlrl "UJ 1 (u (3
r 'idrs p,rr)tbll g
nii l.ST HU'wui tutnblicd t."j-r (.ujuii I
REAL ESTATE FOR RENT
hOU5 F II .HIKED
tvu TH silo
f"l-ntt Iff. i .
7 151 J
Hell Ir''
rail It-Imp
I I U-.I. I Pour rtttimi trt munVtii rhmlei lionet.
ni-p fuml.brd; tw mil ht tHittos ibe furn,n
tail Monrthurl ("tine thaw 55 m nt Irdtr 4 Ml
Wittoir, nil til l V aiinoni for rtl
by buylnf the riirnluiff" lldfl aim I'M) rail.
ITT HMrtwM ralttr, mumt
55.1. or ledtr 350
f . j,,i. ii,-h..i-.r,ri.-:
I nlrely furnltfird, id furmutre for asm.
i an tintrpnean rtlnp tMgp nrnu or I tdar 3TO
F.MliMoNt K , 31.115 Three nam tornlalari mm
. .im... iniTT nnifn iainiai mwr
ft iih ivtr, n, tw Mtkk north nf Nw Hill n-
mil
Pimm hranp .. i tuih J hpfpnnp, miiai $n ppfawnm
H i inr afTwirinirni
ill nil. Y. . h4ii r. rrt. Half IS ttanln atavr.
fiirtll.hprl, alrlrtlt mooVm
(iJHaf l " II na h.nor anuln al fmniljrr i.pp
alp Ihilir l. Mm; Urau. Uu a tu. (It Mo
Itiiaj,. I Pilar 7,
tiir MihiM Mnrjt. rmt fpawnnliir, lumifupa lt alt
at Lafjaln If Faapii Imlar 4 North Drtrnll
fell. I III V liunllwp if haiiiln in rrnlnl iwraa. PrwM
I I i.l mrrr 'l ltt Nrarlm.
Iiik ItrNT ,nr r.iir mom nnii hj limini"Tiiti
Hipp al a harfaln it t..ihl al nnn 1 1 1P llaltpatnn
OMIttt AID OISK n0M
FOR HUNT OfficuB in the C.
C. Cole HUl vr.. corner S. Ilonton
and Kiflh SUs. Phone Onajje
121, Room 1210 Colo HUln.
ViOt Lit MKh t'lMtf oiiif ui nt with rft'tniUuo
ttMni to .ftp j'n ij an.t tit fnniii) ulrnnfTtphfr tut
Joint iwnirf rtititt M44KI 14'.'
Pt.7nVT'M h.m rti.iMM.m r.w ft "nTtrifT""
WAN no 10 R I N T .
rtWKh Til KK.VT" i.f PT'-tr wfTW prlult
uttiiJtn Hi it rrfi'fMHi I I'lUr Hftri
UANTUt tn trtit Hiifwriw, Nt-ffiloftaa No. i6
I ntVnrxvl Nn Phoiv ' W4.
nmiw or apfirtifiii . rurmhcl w uniurnuitcn in
ntith or louitiHfit prt o( rtty Ht ot refpmtru;
phlMlP ttU(t O't'iH
ffi iST'Ei tht t'i li iwm rwiit, ran.' H nmtrrti'
nrif nr n: not tm fr mil Phon '7rt1
TtAri fmt fiiniMMit room iKjoiirr-, iinw la
.'iffTnl I'hon n fl'jT
fi.vMt-.P" fHf mmmii Itnl i-nw. fi'mnntnin
must It- mo.ifrt I'lm')- i. is
It S 141 Ut.Sr (limiliriMM'tNilliilriK itltli.II ill Ui I i
M-vlt, ..f fr,r.. (Iff,' Kill ttif rt
REAL ESTATE FOU SALE
Acmr.t'ro saie to
liNT.'tl fit itarl. H.litf tjanlPB aWittm7b'Wr
Mill. Ilanv anl murkrti botl. Il.ilil, bamnin.
M.n rwh ll K'i',1
Ihh'llr IMfc lips. Ill arrr tra.li ailj.iltntilt Tillia, nn
thr ,tutb atilp; nritit) paling toaii, til ttlmttpa
tlrltp 1u tmtirricp. Kuf tPtni rail Mr. 8aopr, lr.Aa
1 12il or l l'l?
fiufMli'lt I'Hilfl'iffl 'aot mTuiIMU! rrnt.
, Imtnltp :ii.t MrA tint
tjq u $ s F blf S L"j7 lu
fu'liiTw ill'tra! p.laulrVYtrll, 11 i Wit if"
CbrllP II lBl.'i .1JVI.
flTlt HI.K WaTte "tminM "pIumi fn on SfaTiT airprt;
fiiniltntp iiaal. tpnt rnran; prtrf rtnt. naainx
rlrar till mnntb. annip iprffia. I. K. llouatun, ll1
SmiMl) Hliaj Pbnnr II SS5J
FOk "saiX-Inn'iiTTor bV Bi.mrr autiti iwtph n
Tul-a, sood laaap, flnr lorallon: rliarlnj M1
mnntb: omr iprma. I'. I". HoMon, 104 Mnirlt'
in.lt fntmr ll MM
Snufll liT. File iip.m bungalow, Miami rnm
lilptnt; mantrl; bum In rraturp., (nil oliaat lot; I
iDltnilW bur t '" "nu "lb.
hhniB nun
III Mrn 111 (Ml- (II
n fjT'l 1 1 I 1 1 lUVffiN bnimC' riatarn. la'nir "Tnr'lao
ran; vn rar live. p!op In, tight blofkl Mavo
IllrH in.0110 -IS Otiri; tmaa
i.rYiis i unn
114 Mirn ItliU radar 417
TT jMXIli"iiilTmiilmifcitinim;" "niaioel linnaT
nipp dpnirailiina ami Hint niuim; mint in ip
tttrpa; nrna In nnw: only II. Inl; term SI lH
raab. balanrp f3ll irr nvmUi. tall for Mr lliaif
la liti tba a.ifii luicumcnt to., all) Sacurltir
lilrtu , pbnnp (I K'.l
fTiTdAlS" Trrtari 'Airtltlnn. "ton Tint "I.ia "ilb a
thrpp fnnm limiar, (Iti Inral.nn ( ir biill.liiil a iiiiimi.
IIMUlm (ppt lint lialf rah. balari. trrm A
I J.nkltn AKnr,ili"iiiillaP llim j77
l:ii,nf l'iirriTfip7pr tiwiii mmtrrn bunialna ; ihIi
flnors; nnrtb alilr. walking dhtanrp. Platrrn; niin
trl. r dnn t riafgrratp wir prnpprlltta. 1'rlrp J7 Itoil
12.51)1) doin llaltr i. iKtm, I'Ikwi Umt tilt.
rnnm i. 203Vt Hmitb Mall
fiE?T lil't In bunial.'als rnnma 'nTrlTmanttl; roo-i
urll, (put IncAtlun; tart aln. many tlnr fratnrra
mii ha 1 tinttpr lonk our bonus mpr Ufore lairlne
1'rlrt J;0 JS.SOO (dwn. Ilalff I Hum. bbmit
ll.p '.Mil
7.Ht "sniE -&ll' la'gr"imtf "imwlrrn, "nn par
ll.i: rlop In; rarur, rait front; ft Ml Jl.vm
dnn NlV-rnnni, tan.lnr), morlprti; nil pa,
lug Ci'.if Mil. Ilaiklrnain, 735 1 J, call llwe
I) a. m
Ci llSVKH HpTi li-4tr.t. rlir in, ip"1(Tiiriili,
wllable for tan nr thrrt dtiplripa; rin bp madt
a tint plPrp nf Inrninp pmpptty I'hnn (lap 1VIM
Tim mTIX Vr" biaup. huunaid mVli" aniTTord
rar JaH nt I02B Jtolltb lilra I'bnnp JO-J.
foF Kti.l, thrpV-niim Biiip-Tnt lu8iTlii,""Fii
ilntlard and nrrhird; .1311 Urt Dtieltti; tbrpt
(ilnrlii pft,t Kpndall Mltatt
foil ctlCT nantr, nip room midrrn bunialoa
tlmnat fotnnlPiPd; Intttnt nrjr BMrtd llttrt
rburrb; II.2M); photitll.57ll J.
Poll Mfl.T In'FLtnilali, lull 5 litl ullli now Tour
fiarin bnuipt; etrrtrl llgbu, g. ln hlnraa front
rar lint and arbnnl: imall rut) piymrul, rramn-
ahlp tprmi. rail imntr, 0 aittl
ruli"sl.rJ Br uaiiw. Uir7uDm"boitp, lot SOaTTii;
plaruir llgl.ti; gaa; cltg tittr. Call 1(13 Ki".
Kniirtb rttppt
nTiTT hotiM TiTrTAi;B- I tun KiorfEiit Tiripi5ini
itrtpt : tint lot ; riup fmlr : 1.1 ooo : trrmi. Btunlp.
an A Itrrrr 40:; hVrurliy lllng ('1570
IIV IJtYNHI - Npw fhp-nxw. ll built, biimalnw.
ha'daon.1 flonri. all lair built In fiaiurn tbrooitb
wit. arnrnad In alrrplng jwrh: rblripn boiup and
yard; full alte Int; 13.000 ilon and gnod ttrnti
nn balanrp at IJ175 ppr nmiib, boup iw rtnt
lug for C5 per mwilb, JO.'.'l'i 0 0535.
IlUrTtiN. MK til IIU r.im bubtiluu . oaff fliawi.
ltiant.1: buantMi PU front; 17.600 - 13.5011
raili. balamr like rent. Uata k Otto, 111 .Moo
llldg . (dr 111"
WTlSlSrhrVT' lJ00: tpriaa; nur-twmmiofr-rni
Ugt, cloaa In nn Mat Arlolrtl. renti 1(0 prf
tnnnlb ltla A liuo. Ill Miyo llldl . I'tilir IIT.
sxtiftTMSTWr if.ifuo t05"ir.h.Kraiirr"irt5
tt month, in rwm Iwr.galmr, oik flonn; Ult
bath, bM'rtlfully dtmrtutl; butmtnt; iplrndld In
ration Tbla prlre It rlgl,'. lMl A Utto, 111
Mirn Hldt (Pilar lT
iT.'.oir ii noo i ASlT; liuo per nnintb : wllir
rnnm hutttilov; nt.nttl: oak rloork; eait front; lot
5'i,li. north .lde lil A lito. Ill Mayo llidl.
I rdar 1 1 T
l . ..nt I J uuo ' I AHF tail nlrur hliVal" o("3ilao
bide 8H room rondpm limi and rao ttlii
miKlitar gond rar In tradt. Unit I Otto. Ill Mayo
B'.lg (VdarIIT
riAish IS" Houlh .ide.'tariW Hit room lairgiTo. a"
ragr. ptd front lot. plant! abide: itliubra lot, Tuti
ItniM 1, In lip lop niuttttlon, lirautlfully trranitd
and prlrrd lo make you booh, nnnpy. I'rlra
J7 ,00 13,500 rub Bad 175 lot Dwutb. I', r.
Trron (pT3IJI
ii l)'iuiltrl t-.llTnom bouat, two large linrf,
iinpu. on tat of rrmrfi dour., thret hPdroomi;
garagr; tprtanli nuartpn. and a itid utll of
pii.t Tl.ii t la.1 loot, call rx. V. V. 'fryon,
ll.agn 7310
k ami Ht 1 H a n,rr f ,air mow hungainw and fiirniturt
tn I'atk lllll. 1(4 .MIAKI; gltpted In sl'tplni porrh.
Iirrakftit mom; built In (raturta In UtrhPn; larit
lltlng ruon trraat Ult rntlrr ald'h of houat. Ttrala.
Iloni Mil, but tjji K. r TTM,.'UW 1'ix"
llllt "SAI.I- SfirriPim buiiuT'lor nit 3fTi "Etit
Third (all f.l.lin.
VkFvT iiS fRs rr J-iri i mw trii:"4K"ivi
aturr paid nut ; 1650. hart antral rbolrt lota
nil tji.l Admiral, 1750 tn U0fl. Terul. llubertl.
III! tlohllwon llllk. Oaate 50J5
UlvfuK, K iatnty alt room nudern Itungilja , harit
on) fionn laillt In fwiurri: ntri-ip miuipi.
mlpndld lot, 5,;50, 11.5011 rub. T. J. Cjl.lU.
II .'I5T I
EVlit KlllC Tbrrp rrflii ttllh fuir tra llvtr uarT;
pity uatiT In yird. apltrvlld lot I'i.dSO, IJ50
laih T J I'halan. 0.(57'l.
lint" ml.lt" blt iiariafii. wry-iTon in""a"diSdr
all room bnuir, arrtprtnl In two and gn-id utll;
kbadp and fruit Iron: lM fnr '' run, prna
15 5.MI. at'Oi. iprnu, If IW ua&t tbla you'll bat
in biirryi 0 35
illi.l.X h'lMi.tUIH rill Utra 'ir "urali. Hn
dPmratinui- rmiHl noir fur "0; nln Inratn-n,
prli 5 000, II. 500 caib flaltf and bnnr, fibolic
Ikagp 95.1(1. rnom I. 303 Knntn Slun
al HK'TTllillll-N -.Ntit all rWi "ttotlu,-aiiaiiiim
una; Utpfla.1 rnom, bwtmtnl: garagr, tatianu
nurtpra. eail fronll oak fluura, going rb.au.
IT noo, 13,000 diNu. Ilitff anl KMia, pbonn
l,aga 553n
iTAT.MNil"HlitT5rK lYiiant alTfoor btmtaiim"
mrlirr lot: atUanltt mantel: .try beat Inratlnti
gatagr' ilun't haaltita to bwk. print 5 Olio
ii 000 ra,h Halff and 8on ptinim tliagp 15.lt,
HrW'it.l" Intnit.H.U' puiiiii, 11.1 (ir im-nt w i
rtn nunga tiir I. i.i lumi, itir.i.ikiii,r nun .
ri-tm
1 1
f ..r l.tip, l noo . )hlll 1
5 I I'
ii i; i
Tr no uir ' ' '
I, . O 3; I
VllKlll II') 11 Hit '
r nr a ' 'r
u ' 'r t
llnC a P r
.0.' 1 uil) Ma 3.
I
UI 0 t;t
REAL ESTATE FOR SALE
Si
t IHHlli MHIi man. I.,l'i rnpti, . aiat t"i
tan rat ipmi t t n..r,t . ill! in lral.irr
nyplrtn. rair.1 iimi ,iii- oaia, iia in
alap. imi Inu in rar llnP V il tipaM r
' Ip monp KaiilPit rot II i, "Irr .M. a4
tpilla JIH Rotjlmmi Hli IKr DMI U 10.
itWmt tK. Iiw Kim iiia. tfrimatlNI fwtem;
ilrltpov arap. fliil rat. Uim hln.Hn nt nun
ail) ami Hkp Mann: tll.OtK); WUMtlatt m
amalPi, tp'tna, map fMITT .
it, nlUK Hi lamp, tmnil "fortwn, n.
IlinaVtn, nanrannat flnnr., .MDtrl larjp plrtlw
rlnM; Mil in rpaionw. pIip in artmnl ""I
timrrfi, in 'ar lnw. ra.l Itnn' Ia1 Imt it
nun 1 1 nun ,.n iniaf i.ian
Sun Hi Mnt f l.tm ,(,, tninialm, (nil rl't
mtntr im, v mm Min an. lilBr Iftp tfl,
ran Wriflit w an. inttr lat, ml "ptm
Itiiaj
I.Mif nil m rnriw, 'mrlrrn, ftT "tajiwlni;
rlnap In nn iln lil.rt n( rr lln; IS.1WW.
CI IPTIW. Pall rtlll Van tpdw l0, illl
inaan Will
Vpnl " pstiii, p"ip iiaiin ip)prn bitli'T" rnVnPr
IrM ; ton I'lorli, t-l rat llnr H 3? l l"
IW DPT m.nlb rii ttrlaiit at M. tla IBM'.
.Ill Iufclnwl HliK
TK H.OK lr tint. niri, "pnnlii" m atwuf inatt PIW
rrir If )i aam II mii. (Mt III, t, T.
Tftnn
ttmwt inn
N 14 1 ft rtt-.ht VMf rt) rtiivii, fiw
nMrrn: l'--JV, rnr Mr. Ktirw.l, tltk
wr "H jhffli n
H4 N i urn Virt.fum U uff lb KATkcl. C. I. AH
lNYriff HK UrrMW WW At WWW 1
Ph, pflrrd to Vll, ffrwff t1 Ift!
iwtit. nuni f I mik fimr. tihr rlcetrlr fimnrw.
built In HPf rai; -rtdi i-blftt iiid fipNi'.
full yiu- Kit. prin- $l,Mt( ItJOO and p
rrr month Monlrt faVe ttrtnl l't on oVl, H
Mrtfth Vniiutir fln.l mnrr it how.
tllllKK Dm iKs nr biopi' frnm miiat nf ln ail
fur 113 nnn. Mm Thu IninlmPnt paja big
m.niPt f,ir in'nrntallnn rail 0 1115
MAIN'MIRTII Y laiw t.n and tlppnlnl nntfti
Mint built In frattim, nrtrrd fur ntilrk alr it
ti. 5itii. 13 Mm rain balaarn I5'l ii"iiin:x bamlln.
Plmnr I Pilar fkagr Al I
t:imil. NlHTII rlip mnnu ami (W.'alla-t rm.ni,'
larit raKPivnl ailh lUnilr fumar: Imrtl, MalilPi,
nut Inlll In tratnraa . nrtrt lii.ioO- VJ.OOil nab
I-pkiih- ikait m
llR8: Hit' AUK Cln.pn.nn nwdrrn bnntalim. biwtV
nanlPI. altrlitn trjliilr-, til for If VI ra.h and
IT'S mnntblr rtlrp II 100. Mump daa. mil
lets fOB Slt. Bfi
(iTitiiriirriliRIl hiiwt nn wt""Pifint.'"i)Pat
KwUfit'it. nnn on H'mtb 4'ilnn. nair HtrMttpanth
Hnppnpp. II Knhlopon. IKtP US
WIS ff.la Tvi buySnue ti'init off Int. fbuiia (Wats
I (lit MAI k "lull am (namiT "Tlllilork " fara artdllloil.
1 1 1 Kail bWniiil. (IrnriP II Ktrattnn
Tiir.siW Ru Til "Puli "li? rait mnT"Ki V nafiir
and ppr paid rait, l'l Ml, i htlP aritral rbnirt
.,i nn t.t Ailmital I7W lo O0; term, llu
R.lilnann Rldt tn.n.
lArT"5iiW Inlbtrnlipp "HpHi. "fine brtllon, riri
II .'no; rail rnr lr Htmrr. intfp 1130 nr n ma.
.OrVB?hrTTiMiiijl'. iiW'tnT' niT,"1tk laitgp
ami itnanta quartpn. all ImptnrrintnU. pa'lm
rmn Unutb aldr. I'M prlrp nil Mr Xtntrr. (Mat
no nr :ima
Ijfr "HllufSll. float ln-Trrrrp'f5rip-w;ianrp"T
damlr Inrallon fur t bnmp; p-Ipp l,00t), rail lor
Mr XaP.fr llap I nil nr .'lUl'J
Rri.irAlrilfitr: 'aii fflll lot"?llliS ftpC'Sai'd;
anpr- aatrr, l. hlth and lllbtli. nnll 11 300
1100 rob: muat bo aulrl it dnrt l'owi k
Trwr (MM IV.!
.T"ltt:irK5lfctTf li5Tit ailr. nntiatTtl
anrl Fnrpat Ptlrp 11.100, nrtb 1 1. MM). Mr
ItanHiton. pbnnp Oaata l.'iA.t. TIM
nntf "liiTlit a'baiiain for wlr bi oantrT rTmt
In aitbpat aldt. .Mr. UmltrUM, phnnt luafp
riil'l 7I1U
UNO! AND FARMS FOR SAll". 7
fH RtHc rbrapj'liip prrt plVri. "(Brtp riairthritiljp
frnm thr NriMbn ainjarp, fi'ir ritnm rottatP. rfr and
rl.lrtn italpr and ivfflput rtllar and barn; fruit
Ml. mnpr, .Mrt. Ilrltn r. law. Ill) .artn llocu,
Nrmbn Ml
loir i lt Hanklin rwiiif Kan" RpVndiii atni-S
and ir-alii faria All tlllablp. but alptllt ml arrp..
Urgp ImnrotpniPnli: tltc mllta biail KmnPthlni
tttra iiwt.1 rrtrt lino ppr arrr Haft otbtr atae
farnti Frank Mamurlo. irltat, han
10 l ItV; farm fnr"rril. Mii nr trartt, out niTr and a
tpiafpr rail nf rnlllnnlllp. pbnna itsai. nin't
FlBSt'lao 'rP. Vafl 'nt" iSlTaa.'lilrttiiiiiprg.wd
barn, iml atrra rlPh land In riiltliillnn. V'O arrPa
paMSiirp; i., ttr arrr; maralnn al onrt Mturdc.
anl A Brtrjln.l Hniirlty Hldf 1S7U
Gilili tlAKliKi'lili und on rmTlt In MlrhKin btat
munllPi ItaliPs flnp rain, frjll trurk; nnlf
il'i tn 10 ppr arrt. -'l taar trrma In trarta
nf 10 in 160 arte . aml nr ttnnp. I'ipp
farm adilspri and In-niranrr. Mnnpy Inairfd attrr
lin.1 li paid fnr tn rrprt building, and bur Hir
llttKtorlt Srar gn.il mardrtl. rWbnnli, tbnrrfiel.
hard modv rallmad, rtf. Itaat land ofrrr In
I nllM SlifM, from largpat pntnpanir. Wrttr tod.T
t' frtp l.mklPt .Sttlgart Und romnanjr, J-U&lt
I lrtt NitbiMi Hark lllinj . I blrn. III.
HKirr.'l.oTilTlIT omi. tr "rui'ni, llnrll rwnlt.
.Mo . rnr im rrrtne rarmi
Full H AT,I iTtTT arr... p Improipil; lll ttli at
big lai-rlMrt If takpn at niirp, balf lalla frnm
gmid rallrml Irtan. Magnnrr rnuntr, likli ; ran
tiir pnM-n!..n al nnrp Aildrraa Ifio I. rarr Vtnrld
lRICKACr .ND INDUSTRIAL W
PTKK nisi-" i porup- w"fiTi ni f "iruniagTin
trarkagr, hai one itnry hrlrk H3l)30 ultb ranrfrte
floor to rnnitrurtp. thl tao more alnrlpi Pan
1 adilPil Only flip biuret from taiilitpii renter.
I'hnnn IVugt Quill. T J. Hrnry. for appointment
WANTFD RTAl ESTATE. 3;)
fiiTiiHEfi T"iTW to rut pelltIioardni" tioiur';
tenant' .iiiartm fill Kmith limlon. phnnp 31.
VA S 'I I il To bilInur or flip riaim hnupT"fl.tm"uMPt7
hair 1500 tint payment, teil aide ue.emd. llol
Ui.'i r,t TuUt
Vft. ttFXl.""rriiiPiirrt quirk; Hal ioura "ultb ui lodayT
(all Allltnn lirallv OI7II
WANttil) "To buy f70morttr dlrmi flit 'or all.
to-im bumjalnu; baarmtnl; EMagr, ntrely loealail.
Will pay raib I'rrfer late laproietawntB. Addreaa
I TO A. Pare nf Mttrlil
TnTOilV TT(irt "?iri ' alte ' Mat "front lot; aralli
and amar paid out . 1450, a bite lateral rUntre
M, on bit Admiral, 1750 tn JUOO; lerma, 110
llnhlnmn Hldt 50H5
tlAfliD'-fo buy boat to"iBow ofMol ftiotti' Uwga
3uu.
Vu."rftJjritWm-ri"uult1(L Tut youra ulth ua tndayT
l ull Alllinn lipally. II ITU
If ToirinVfl rnrtml"ng'Tlouai-l'o "ariT 15, JO of
35 rooau. i uite a rjuyer, ian i ?:it, ip, iion.
Inaon.
ftAST T)T"liT" llriud pairng repUipiiPp roniing Itoute
in lutsa. i it ii rqonai or orira uptuun noiri,
JO to io roomi; ran par tub. AKIrett Mrt. .Mir
garrt ilalnea. rare World
REAL ESTATE
IJY OWNISR
Tot' sale, Rlx-rnoni hiingiilow In
llroailmoor: Htorin nhcoteil, onk
floorH tlinnmlioiit, two nutntali,
bulll-ln featurus; lidtH'tnont; two-ear
Ktirue; tat front. 1!I2J Kmitli
I'eorla. l'liono D-4C0.
JtOUSU AND IXT OIVBN iVWAY!
Tt raise moni'y to complete oil well
Six room ami porch, Htrlctly jnod
tin, built In 1817, lamo ifiirunf;
lot 85x150 tent, room for another
ImiiBP; seven til tick lo i-oriier Suronit
anil Main, four rtilvii to buy from
owner. J'liono 64f4 botwrr-n 8 und
10 a. m. or aiidrowi A. C, World.
Close in Two-Story
Host front hqme of six rooms and
sleeping porch, basement, oak floors,
boxed and atorm aheotod. within
walking distance of town. J'rlced at
St), 500. A good buy.
ADAMS & WALKER
Member Tulsft Heal Kstatn Kxclianga
320 tfenuedy Jlulldlng
riione Cedar 000
Insurance! Insurance!
Let us look after your needs In flro
and tornado lusurame. Heat Cum
panics, prompt sciiko.
E. G. CUNNINGHAM
loil 1 a i. e nidg.
u.i.- 4070
li bafj Than SJjrry
lid- r
REAL ESTATE
SUNSI5T PARK
,S,80I -Hmith Norfnih, nniil front lt
HUxnS. BOOrt lOi'Htlltn: HTin l0
anil, h!nnn- ult, lflve mill plgh-
mh montiiK.
I3LA1I BROTHERS
(117 rnlly ItlilR.
IMiodm: oiwg. 1 ?". Oilnr'aso
SUNS 1ST PARK.
H.00O- -I'nrnrr tot 110x12.) ffift,
food lur.ltliili. pHVftl mrciMn; tt
front anil all ni.i.li-rn i-lly Improve
mpni(t. TtTinn ll.onn ctmh, balnni'
als. tHolvr mt I'lgliturri tnottlM.
17 I'nlly Olilg.
I'liUlion: (H.ii.. I2'!, t7ilMr KSO
$22,500
New (ululilitl rfnlrlfiii'i', uliii' rintiti.
liirge curiHT ri-fi'iitlnn hull, four
tili-ettlriK rooitifi. brcukfunt room ami
uil pHrlor; wpII bulll, lirmutlful rjffo-
raiinic am t-vory iiinilrni nmitiro ror
a Ikihip. (iHniirf. for lwt t-arn iiihI
8iVHnlH' rjiKirtfrt. t'lione ti for
Appointment,
BLAIR BROTHERS
J'lionoii; Oi.ii 1270. OiUr So
SUNSET J'ARK
f 3.225- 90 ffft mi Smilli Ovaiitiio,
f.U-lllR JHI.OOll lllltllf, pilVlMl HtrMlH,
niiiiliMit lniii ovfittiMitH. tNOO iimli,
lt.tliitli't nix, luclvr nnii I'lKllti-i.'ll
niunllm.
JJLAIR BROTHERS
C1T I'nity Ultlir.
1'lionrii: Oiace 1279, Coilur .ISO
SUNSET PARK
$ 3, S00 Corner lot 100x13 1 feol,
clep!nt localioil, pHieil HtrentH; nil
inoilerii iniliriiviMiii'iitia; InrtiiH one-
fourlli ciit.li, biilitiici, nix, ttrnlvo anil
eichtcen inontli.
BLAIR BROTHERS
C17 -Unity niiltt.
I'liooeai: 0iKO 1270, Cfd.tr 3S0
SUNSET PARK
S3, Sou Iteatillfnl lot, 110xl3.r, feel,
Sunset drive, jtuved Htrccta and good
location.
BLAIR BROTHERS
017 Tiilty llldg.
Phones: Osago 1270, Cedar 380
SUNSET PARK
J 1,635-South Norfolk, corner lot
133x190 feel; flood location, paved
atroola and modern Improvement)!.
Torino one-fourth cush, balniiro six,
twolvo and i-lBlitocn tnontlis.
BJjAIR brothers
017 l illty llldg.
l'honea: Osage- 1270. Cedar 380
.$20,000
Bight rooms, eust front; one of Hid
bast blocks of the old south side
district, facing 1100,000 bulldlng,
hardtwood and Ivory finish; hot
water heating plant; basement;
leaping porch, broakfiiKt room, all
complete with every modern featttro
for a Ifomo; cistern; garagn. sorv
anta' ijuarters und worth the money
In overy detail.
BLAIR BKOTHERS
I'hones- oaage 1270, Cedar 380
SUNSET PARK
I
3,2iS East Twnly-flrt streot,
100-foot frontage, good location and
a bargain for the money Terms $00
cash, balance six, twolvo und oigh
teen monllis.
017 Vnily Dldg
Phones: Osagn 1270, Cedar 3S0
? 15,000
Heautiful six-room realtlenoe, corner
lot, one of the host locutions of the
xuuth side; hardwood floors, ivory
finish, tiln bath, large basement,
iiimbiiialion furnace, guru go for two
,ui and scr inls' uuartcrx. m
lui.h.ii, j,t t-j-ti-p-si. ii , pari I. i ini if de
nr. .1 l.v i.ji batit i
BLAIR BROTHERS
1 llonc i Urir 1.10, Ct'dai JiO
V
REAL ESTATE
WIS ARK MKMBKRS
I . . I
nf llin Tlllni Uftll Kllc l.ti-tiHMRK. ,
nn nritsnlrfltioii thul iimturU you in i
nil jour re.il eniute drill Talr
di'.illliH; tiiiiiri. iIimIIiir. I'verylioily
trcalcj right. Cull on u
E. C. CUNNINGHAM
Ilnom ::lo ti imihi'i' llliltt.
l'honea imaife 4070, OHHge BSa
1KA BKOOKiS
lint, a lioiito. for tent Albo luf fof
Hale it Rimil .s-rmmt ntiidi'in hooie
remly lo move ml II ilet-oraleil,
liHlnteil, mill In itood lnealhin, fine
welt, big lot, nliiule Hint frnll unit one
nf Ihe flnem Biitilen kooIk In town
Tlttti holiHe l large nhd ean be Imiistht
for U'.f'OO nn term that will aainnuh
you, a 1 do hot ram aa long aa t
get good intereeH on the money In
Vented. Thla la hot out vary far.
fall ma nt once, I'hunM 0-t7 anil
1127-11.
,$83,000
r.loennt i-olonlal hoiiie, one of (he
beat loinllonri or the nmith nl'le; re
'option hull, to benutlfiil hath
rooniH, eight other large ri'iunri, In
eluding living room flrat and
Neiund floor ncroaa the enllio llotiae;
full Nile bttReinenl, hentlng plant,
gnmga fnr tliie nirn and aervanl'
citmrlera. A well hullt home and
worth tlif money.
BLAIR BROTHERS
l'honea. osago 1!7'J, rodnr 3S0
lOOxMO foot, close in, on KuhL
SectHid 8trel. ThU is nlijto-
lutely ttit! first tinio Unit tins
property lias ever been offer-1
,1 r.. I.. . ..,.,,,1 I......I .i
ud for sale; jrnntl location loi ,
iraraire, IliacllillO sllOP Ol' till-
iiiK station. W havu the ex
clusive sale and is priced at
1 1,000 for a few days only.
ffll
fiOl Security Iliiildinc.
Phone OsitBo J125d.
BUNGALOWS
Broadmoor Addition
Throe new bungalows located on
Hullth Norfolk and Newpoil elreets
In 13110 bloek: cast and ucm! fioulH,
six large rooms and breakfast room;
basemetil, gariigc and drive; i nlli;li.'il
In for f ii run nt , oak floniH llintiiKli
otit; beautiful i'cor.ttliuiH ami light
flxtlireK; Immediate possession, good
terms.
ADAMS & WALKER
Member Tulsa Heal IJntate Kxcliaugij
320 Kennedy llulldlng
I'lnuiu Cedar 000
A Few
4
T7 T?
Pfftesd ft
$5.000 Dandy fivo-room bungalow
tvltli sleeping porch and garage, wull
located on pavoinent.
J6,850 flood flve-ro'itn biiugalow
111 flno location, facing north, base
ment, garage and aurvants" quarters,
S7.000- -Hlegant five. room bungalow
with good basement; garage and
nurvunts' (juarturs; best of Iianl
wood floors and attrattivo decora
tions. SS.000 Ilonutlful six-room bungu
t05v on North Denver, ttiroo good
filccplng rooms, breakfast room:
liaHeniont, combination furnace and
garage.
S8.350 - AJost atlr.icllvn six-room
bungalow, will) threo sleeping rooms,
breakfast room, puxement, combina
tion furnace, and garage.
S.500 - lleautlful six-room bungu
low cloxo in on south side; three
very large sleeping rooms; dry
basement and garage.
S10.O0O -Dundy alx-room bungalow
on South Carson, in one of the best
locutions in the city.
$l2,&00-Ileaullful two-slorv li'nnc,
with four sleeping rooms upsiatra
largo basement, combination fur
nace, two -car garage und servunta'
tl liar tors.
10,500 - Kight-roorn bungalow in
Mornlugsidn on a 00-foot lot. This
tw without doubt ono of the most
complete homes ever offered; t
ceptlon.illy well arranged and con
struction Hie very bent.
S 25,000- Two bc-uiitlful two-story
homes in the best residential section
In Maple Ilidge, on Iota 110x110
fcot. These homes liavo everything
one r.ould ask for and could not be
duplicated for prleo uskrnd.
Will be glad lo show the above
Iiiiiuch at any ilnte a'i'1 nri.uigt
ii rnii in Kali i, ij .-. Ii.im i
tii'O K
ly 1
1 bono Utagt Old, Ctdar U-j
Sell
REAL ESTATE
CI.DSK IS ACUI'.Mil.
I . ii itiit'tt i.n p.ittil rit.nl ju-l mil
,.,, iHnitfc Knil roPl KMU.irr (tlil
in , , , .,, , liiioon. it
tttK-
' .my li
u l.leNKV
(la.ige S!5
UI i:
SUUTH SI UK SNAP
Keen rnnma. Hmth UHlllitmre hard
wttmt flottiN, niantel, wt-ll dci in rtletl,
iilnlanlltillv Ittillt and a gmid hnnie.
iH.Miii, Ji'iiiiii ..null l'i. rooui, all
it.tk, tile Imib tttiili in feamien, rtvar
llorai'i' Alanu ,-li.n,i
Hmith ttenver Tn-Mttry, eight
rootna, ook flnma, fine fnth. antiih
of Thirteenth, Ito.Boa, lerma Al
tor Mr. Kenned).
SWEENEY
Uage M,i
U44 Hiiiniiiiii
$ic,ooo
Hoiitlt Moitldef, i liiie In, nine riiom
hoiiae, loi'iie Miii'iint porch, bn.ik
fimt rnnm. lieitiitlftllH ,1,.,'iirHleit,
dplendlil flstiiitu, liuut' liiiwmenl, '
(i.. ..til iImIiih; In ran two-car miniate,
gnmillni' Iti lilt, ni-i uiiiln' iinirli-iu. n
aplendnt hoine In the heal residence
aectlon.
LESL1K. BROOKS
REALTY COMPANY
Membei- Tills i Itcul
107 Hnillli ll. nililei-
llHt.tlc Kxi'hanga
IKllll' iHl3
SI 5,000
Maple Ridge Corner
A beautiful home Incoteil on a
lilllllMl font coi tier lnl. cnnetlMlInK of
living i (mill, dining room, kliclien.
il"tt and sun parlor Hecnnd floor has
three bediooms mill seciliiK pnichi
imseiiieiu ultb ruriiiti'i-; o.tk rinois; I
nice 1 1 in ti I I . dt'corallons and HkIiI :
fixiiiros, uaraxe and seivnnts' iiuiir
tera; lot iilmie wnl'lh 1 1 U.OIIU, .iltlill
dance nf slu iibhcn .
ADAMS & WALKER
.Member Tulsa Ileal Kslale I'lscbiltlge
3211 Keiincil lltilltllng
riione Cedar ''Oil
SKr.OOO iI ORNINCKI HE
A rn, n.r(mm
i1(,n. iu,iwoiiii ri.iois. beautifully
deioriiied. mrge fiiepi.tce, brenkfnat
i"i". sleeping: ponh, tile balh,
lirg 111H,.J11PMt win, r,lrimw. tw.
cur g.irno. A ttnnd buy mid well
worth the mime) ; terms,
LESLIE BROOKS
REALTY COMPANY
Member Tulsa Ileal Instate Kxchapgo
107 Houlh llotlUler linage 2s3
S10.000
A new sU-rooili butigalinv, baidnoinl
(liiors, break fimt room, tile hath,
beautiful fireplace, large .lnsiits,
sleeping porrh, kllcbcn uubliiet ami
niHtiy bulll-ln fe.iliirea; basiimiint
wlih fin mice ami stailnnnry wash
tub, garage with servants' iiiarlets.
Purchaser may pick their own deco
rations ami fixtures.
LESLIE BROOKS
. REALTY COMPANY
Member Tulsa Ileal llstale Kxclningo
107 Suulh Moulder Osage 2&7.1
Real South Side Bungalow
Only .$8,000
Hlx beautiful i-noini. extra laige oak
floors thioughoiit, all fealures are
built In, finest dHcotallous, iittinc
live mantel; garage and drive. Wo
can't produce many of this kind 'of
Homes at the price, JS.HUI), S2.G0II
cash.
HALFF & SONS
I'hones Osagn 5530 or Cedar 733
lloom -I, 202 South Main Street
Very Close in North Side
Bungalow
elegant six-room huilgalow, double
floors, heal locution on Main, high
and sightly, corner lot, good cistern,
two-car garage. There h no better
construction In Tulsa for the money
asked. I'rioe $7,800, $3,000 dottii.
II ALEE & SONS
Phones OHHge 5.13)1 or Cedar M.l
Itoom I, 203 lit Mouth Main Street
('a -ill, hu)tj a new bungalow on north
sill, , fine location, nix rooms, hath,
screeued-lii purih. oak floors. Ivory
finish, mantel, nhcly decorated; ga
rage with comrele drlvnway; on
pavement, Just being completed; act
quick us this is a bargain. Price
$7,500,
Ak for Mr. Umb
C. M. TERWILLEGER CO.
1001-2 Mayo Hldg. Phono Osage 0102
Fivo rooms, oak floors, fireplace. Four rooms just decorated.
This is an attractive- home in a good location. Tho
owner has sold his business here and wants to leave town at
onco, so has priced his homo right. For Immediate accept
ance $r,000. Good terms. Hotter hurry.
( Km lu-m t- Ajr' iit--)
l007- lJaiuil BMvf. Ubiitrc 81G-5528.
' iMembertj of the Tulsa Real Lstate E.(.liano"
1
REAL ESTATE
Sacred Hoiirt District
I'lvc roonta and btenkfnnt rnnm,
balh und large htisemutt; oak riu.ir'
linllt-ln feature; ho line not jet , .,m.
plirled and you may aeleci . . i ,
flxlilrea and rocorllon; corner !!,
eaal front,
iMANGAN REALTY CO.
H M)o llldg. O.l.ir l.'So
$5,500
' lluya a 5 en ilealrable six-ruum li.i.un
i on the eaett side; I m micro Imprmc
. m"iii, nmnlel, aireenetlin lnuk
j porch; gnragn for two cam, frill'
trees ii nil (tna place for chickens
pnntf-nsmn may be had Immediately ,
, 12,000 cash handles.
Oltlnltotim Really Company
40 1 New Flrai Nnllonal Hank
Oaagi) 9086
$8,000
' SWAN PARK
Hlx rooms, twii-stoty, liardvi nod
floors throughout; best of dccnr.i
lions and fixtures, nice mantel, every
bulll In convenlenci); aood hnnmeiii
garage and driveway; full slsn lot in
a hlgh-clnsa neighborhood.
LEONARD & L1VESAY
Wll HUM. Till') II A It'l'll
Member Tulsa Ileal llslale Mxchange
01X ,Mny llldg.
I'hones Cedar 335-1 ISO
$7,500
NORTH SIDE
Hlx large moms, best of fixtures and
dei orations, every built-in con
eiiletien, nlco mantel, large clouds.
Inn ilu noil tlnnrs Ihroiighout, gond
biisenieul; garage and driveway, full
size lot tn it god location; hoiiio terms.
LEONARD & LIVES AY
Wll HKUa Till: HAIIT1I
Member Tulsa Ileal Kstato ICxchange
01S .Mayo llldg.
I'hones Cedar 33ft-14SD
$7,500
Wo have loilay a real home on North
niwond. This linnie has white, oak
floorH, all looms pupcrcil, breakfast,
room, Knhli'r bath room fixtures,
slu lit roof, kllcheii tins alt the bull'
In features; bascmeiil. Let us.hIiow
tills to you. One-half cash. Icriun.
GUY W. JOHNSON
Itl.AI, MKT ATI-!
Associated with frank M. llodulf
212 Koilth Huston Osago 343
A BARGAIN $7,000
Duplex house on east side, nit Jitney,
unit block from car Hun; will r.eut for
$115 a month, to lie sold with fur
niture; modern, also has cistern, 10
rooms; wants cash i-ousldi.ru Hon of
$5,5110.
GUY W. JOHNSON
HIIAI- K STATU
Associated with Prank M. Ilodolf
212 Mouth llostoii Osiigu 31.1
BROADMOOR
ADDITION
New flvo-room bungalow, heavy onk
floors, mantel, built-in bookcaiica
and cublnot, nlco duooratioiiH and
light fixtures. Prleo $6,750, $1,600
cash, balance Ilka rent.
510 Uoblnsau llldg. Osago 173i
POWELL-MALLETT CO.
IRVING PLACE
rive large rooms, oak floors In living
room ami dlnlilg room, nice mantel,
every built-in convenience, large
closets, best of fixtures and decora
lions, double floors ulth building pa
per between and all walls storm
sheetod. large basement, garage and
driveway; full size lot In a good
location. Tbli is a nice home and
a good Investment. This is priced
for a quivk Sale as own, r Is leaving
city; $2,500 caah.
EONARD & LIVES AY
WH HKLla THIS DAHTlt
Member Tulsa nglBgai Kehange,
1 l'honea Cedar 335-1 180
!
i

xml | txt