OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, June 15, 1920, FINAL EDITION, Image 2

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1920-06-15/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

V
TULSA DAILY WORLD, TUESDAY, JUNK 15, LV2U
i
E
FT
APPROPRIATIONS
TOTAL 5 BILLION
Chairman Good Reviews
Money Record f I !on
greaalonal Session.
OVER BILLION SAVED
Republli an i Knock (f f Large
Sum From Iv-timittc of
I U moci ai A'lmmiM rat Ion.
Cen$u Figure
TVA'-'IIISilT, .Turn- II An
cfYvini iti l ..iio mi . p
proprlalod tiy um huiv ai.tit
KI'hh .1 11. hi Mulon rn.llno. .lima I,
ai rn illiiK In i M()tM nl pfltNM
today bf t'linii iiimi Qood dI the
hiaif nirprliitltaiM rtofnmlttOO fur
III' f I llir ir llli' I ' ' ' 1 1 1; r I'M 1 1 tll.i I
Record
Tin' nw total m ateon i'v Mi
riilllil w II II . ,'l VIM '7 I If tlllH
14 7 i It . i 7 im f..t invert Ill
aanaea in laa nm.ii roar beginning
.iuiv i ma 1 1 hi ri .," ii Im in ii.. . i
Ihr il Tm ) in v fin ili- riHt'iil yr.ii
ending w nit iitii montli,
i ti.iiiiumi ttood m.i lil uiinaicoc h'i'1
POdtlCOd OOtlmatOI "f Kiivi'i iiiin-nl ili
MltnitfntV fof ni'Xl yiiii bf II. 4M,
aSl.lot, Um '"'ii aapreertatlcnM in
inly two moaeoroe onooodini th
i'SIiiiiiiIih i'iimuii'mh iii.i.i M.l:.'n,
nun to III" pOMton t11 1 anil . I
nun to Mm pacta! bill, Thn loiter
lacroooe noa moot o4vcnooo in pay
in poo to I employee, whib- the penolon
InotooM w.ii. iboorbod in pari by in
OfOOCOd poncloni
T)M inini aerrlod by it"1' II iron!
annual cupoly but, m liven bf Mr
Oontf, wua ll.llf .Itl.lll mi fnllowa
Pootortlet Ml I, ITS, I mi.
Hun.liy civil I l.ri.inil. HUH
Naval llil.'l, 17V. 1)74.
Anny lll,tll.ll
ftnelane im llt.tel.
Mctalellve, occcutlva and IttdloloJ
1 1 n4.7afi.7IH. Ak'ili nlliu.. 1.
711'. 714.
I- in llfn iilliilm 111,111,441,
him i nt of ColmuMa III.STI.CIf.
It I vim Hint hull.,. i K'.4llil.OIIO.
In. linn 10,t)40ifll,
I 1 1 il ill !' in, I imimilat I'l.JIK.
917.
Military ai-ailr-niy l,14t,tll,
in ini.iiti.in tn thoot Iiiiib ponaan
m appropriation nnotio. oianadJ
nil.-, OCtllOrlaOd tiy rullMii'M for
M.it ,1 ,. i li.iln, in,,.. um In 1 1 . 3 H :l .
7t!v :". ..f whi.li :isn lino. iiimi i f..i
ttiti-rr'at nn Tin' .ii'illi balmier. Mia-
oellanaoua appropriation Included
Ifll.flllll nun I v Hi.. triinniiMutlnn
net, if wlili'h ij'imi, ii on. timi In t" I."
uii'd aa Iiihiih in thn rallrotula fir
pot uni of i poors.
Minor tntnoolianeoua approprto
tintii with iii" iii fininnrioo bronchi
Hi" , ant ii iiriirtnl Iidiw to ft, !,
IH.IIf, Mi ilnml ilmrKi'il "ff f'J.nMt.tM".
4(io or tho apprnprtattona aa a tt -root
win "nana over" tit" sunt in
I'lniiiiiK tiiv funiU provided for laa
retiroada fnr tin- Intaroat mi the cue-
III' it. -la tin, ii.iyini'iii I.. Hi" nliikltiK
funii nml 1'Ji 3.1 fili.aflii iiinn ma i,i ti-.t
fOi ri'-i'riilcMHmi. ht"l'lt'i ni'iilrni'iit
anil inaoraaoe naaiitonl fnr ootornoto
f tin' world war Thv army end
navy tm-lbni put 1111, Willi, Ma for
tko noil riMcni ponri loovlni a total
or IB 711 1 U N HI ii thf ftimla for Mil
till othor anvil fnnottona ol IPO mv
ernmnnt ilurlnK Ihi yrnr.
VAGRANTS SWARM COURT
Mlnnr OAWHMI OonntflM All of Ml
i'iiwh m Potion Docket,
Klftv nun' man In whh h .u:m.
ili'iinkN an. I (lnii fliaiitM formnd tlti
iiiniii tniik of iii dofondMita wora
tried boforti Munlolnal Jndtt P 'l
Karonoy Monday afl "", lha aw
ion nf i nin i in hi i ii k ovof lour bonra
Alniiit half nf tin- ili frnil.ini" wvrv
tlMU'COd wl'h trOCrOlfOf iinilrr the
atnta law una rooolvod (nil aantottooa,
II lii-lnu thi" inn .ii" of thn I'H.v In
na IMC " pooatblo OfCJOtM i Inn n
nanc
tVAPlilNtiTON, Inno it To4n.y'o
rrniua flinrao: Corl feVotl, k.ih.iu.
Ill, Inmraia j;.'i j o poi eoflt
HiiimIiihI. v. Ilhln il.H'J'l, In n i "
j "k ot 1 1 ri nir m nl
Cumberland, Mil. 11,117, Inorl ict
Mil, "i pot cent,
lloboken, .1.. M.1IH. daofoaoa
I i v in .1 i nor i tit
iii iiti . Mans., ivwi, fbcroMt
l. fail, nr T " 2 por OOnl,
a" i ii v in.. 1 4.7S7, ineroat
i i m II. t) por i nil
Mnnndavtllo, W Va in III, in
. , eaJi i .7" i . hi 1 1 a por ponl
iniihiii MtroMMcnj DiOMncatOi
Momhanti honf an mtich abbot
"Tiiiii, in adrrnudnc" 'hat It In '
ptlf Ihoy ln nut in thr- pnbllc in 'in
.ii.. Mkcow." aii intimcta rouitioc
tail ihocM at uii ilmoj prevail ba
iwooc ocatotnof cn4 tnarchniiti
Tin-1 nstonoi iian aa mot i riKtit to
know Hm morcttanta "aocroii'1 aa
in iiirr. liant has In kimw tha aim..
..f iiia ooctomyi rcaponolbltlty m
i in. conulnoaa nf hia i anh n ahoold
"a It DM alilr.l
Mow many ihop koopori arn tlifii
thai one trulkfcily doeutro at ihin
ntonowi ikcl may piMiiii tkolr sua
mora In knnw all Ikon la In kimw
il-.. nl thotr nin rhanillan or tin' polll y
of tkolr liiialnaaa '
Tim IMfti and Main Hlrnnt liw
aire aia aOI nmaliiK Ikotl affalra In
tka aiaiiiiK full i nowopnpoi
Itrnhilara tin thn rnnirary In thi-lr
mOOk, IBOdOOt, unlit way, Ilka thin.
urn IMrodoclnp ihiar nolloy of do
Iiik Imalnnaa In mi OpOC, konacl lull
inula fnahlnn
The nrooent ai ut tlemonda i a
aah dlnriiunt nf por COnl lu an
I'kamiiln nf linn Mnitaol anil nn-
hanginlilr. iiiiMhinl of lining- liualnnan
in thn ecen
'Piiay an. in laod of rmi'iy money
la pay thi-lr eooounta ami ni.rn bllbl
Mutiny la not a vat labia lo thom at
!hf har.ka and I hay am aallaflnit til
aacrtnoe tha a, per oenl mi tketi
dlamondi tn ralaa ike roody ranh
Itm ka ahnwItiK m Initial OOCtl arn
open In InlrmtliiH ptirflhlPIIO fnr thn
.mkina. rtiannii cuernnteec kooeni"
l.atiy rai'h aali. Mrn lianillar nant nn
aPprOVCl to raanimiHi. ppopla fur
vamlnallnn and romparlaiin nf
velnoi
Till" la an atnunpla nf thalr DpOlt
mat hull nf loltlnir thn rilatom knnw
:hr arkole truth Wctflh for mir fu
Inra truthful iiilviTllalna; inlka
Advt
ELECTION HOLDS
BRITISH THOUGHT
Comment Upon Harding
Confined t" Chancel
for Being Winner.
LONDON, Jnna I - Tin. London
ovonlnc pepei adlforleli nn the re
pnblloen nomination are devoted
larKiay in enooulatliin nn Banctof
Hardltui'i tnancoa of aleetlon ami
what iffOOl that Wlilllll hvi, nil
Amorloan foreign policy
it, ah the Olobc ami Wectmlncter
Clacatta aaeerl 'hat Henatoi Harding'!
aiootton in by nn meene aaaered if
'hi. iti-iiiiii lam .nn alili- to flllil a
it, nng i a ndktctOi
The lllnln- tlilnka a ii imhlli an 1 1 -foal
in n"i impoeatble if inch , man
im William 'I MoAdOO nr Amliiinaa
it. il .1 1 .Ii fl U Havla wefn linililll.il"'!
Tke Weatmlnator rjacatta daekiree
'hi. Ureal iniiain tnnet preccrva
' iii nti.illli Iii a preal.li nihil n.nflli t
hut r.intiot illnnulnii )tH Inlereat It
in doubtful, 'In riagCtta aaya. If Hie
N...iiii.ii .i. r I, .tin ran aeltle thn
queatlon wketker the I'niteri Htat,-a
tilll piitniii- puiily Arnerlrali pnl
lc) or ink" a ACIId In Inti'i-natlnnal
pnllll, n
"Mail I'realilent Wllann rinen avall
kfclC," aaya the paper, "he mi, la
beva bodily ocrrlec hia Imnner Into
tin. figkl ami rallied the majority in
him by lha lofty appenla he ktn.ua
.. will bow tn make Itut In hia 'I"
fault It la unllki'ly that nny rtettin
eratk neiwJgjCC will do thla nr ei
tka MtncttMi of the damooratla party
: fnr a urn leaRiin of nutl'-ne. dm
tt Itie.
' On the ntlier band, the repuhlh an
parly doea not entirely i loae the
doer mi Ajnerlom pa rtlo! potion in
World pollltra and i.ven aeema tn
favnr gemi POfi of eitenetnn of at
i, Hi lllon im ih. "la Iii wiirhl affnlra
The ili- l.i nf n anfe man, In ail
i-vi nla, aavi-a ua from artlve puratin
i.f an anil-BtiroBogk policy by thai
party of It" nominee and tn that ex-'
lent then- in a point gained."
The filnbe eaya:
"PJanator Harding la rreiited wl'li
t favnr in ir teveralon tn ihat alOOfnOOl
fiom world piilllh a wbl' h I'hararii't -Ifi'd
Annrlrii In the daya before the
war.
"It In perfectly I nl el I Ixlble point
nf view bill we venture In think Hint
Hemitor M.ildlna. if ele.-lnd. will he
oompellod by fnree of otrcnmctencoa
to anf'en BOIMthllUI nf I'a old rigid
Hy.
The Hlar aaya
"konatoi iiaiiiitiK win repreoenl
in ih" United Rtatee very mUen whtn
lb" Doelltlon llbataln reprenent In
linn oountryi Ka in tin- Inctrumcni
wa inlgbt almnal aay the tool, of
'he cloVOroal gr.nlp nf men In At.,. It
I. tin pttkllv. life, the rCpttkllOCn Ken
alma. The aeiiute la ilmnlnated by'
the IraCtCi"
The Morning Torkaklre Pod bt
i. v. i "there la a belter prOCpOOl of
halpttll BnropOM policy than we
Could have Imped for bad thn eholcl
of til. dolegcitcg at Chtoogo fallen
.ai a poltlelan h. a. ting the opinion!
oa Ike atibtvi-t with whhh Klmm
Johnaon la oredltod "
In the lop nf a new mm llage enn-
lalner la ball valve wktek pormlta
il ainnll am.. ma of thn OOOtOlttg tn
Mtlda Wkeg the devteo la Inverted
ami gri n4ii aKnlnat nl...l
High Quality Lov Price
New "LTfttM" riniteittMii rve.'mn, or
Hllm Very lalnl ilvle- lh :Hihe.r
If n) l.Piiapti, rmii ti ci Your rmlr, ,ltet
1lit or rji1iiikj, kbliii1ii(luti lB01l4Jcl
l bO.
CUT RATE OPTICAL CO.
Ol. ii ftfntM(t until a o'rlnt-li
4S r AKT Till Hit KTRKKT
(lpl ilr liter lilt llitfliei Triiot nini
Summer Suits
Cool, Comfortable and
Stylish
I'Hilorrrl from liprht., airy fab
rics, such an Palm Beach,
(Viol (Moth, Mohair and
Tropical Wo,rstol.i. These
suits combine absolute sum
mer comfort with f?ooil
looks. The price is ripht too
Come in and see for your
self. You can't find better
values in Tulsa than wc arj
now showing. ,
Holmes Clothes Shop
223 SOUTH MAIN
Eyei Examined
F R E E
In tin' nlirn of Hie fnlier Nat
uii lin n wim cce tin' !' are
fnkrra bin m-.ul nil faki ra
tt, mi Um ante bt to oonmll
mwiionn who doea nan offer
gy II liutm . 111. lit.
Allow na to anCJBkal your men,
llannis Optical Co.
OPTOMkTrRIffTI
boa loattk Bcetoa
runt of I ifluiikT Nntbninl
limiU mi Bootoili I'iiImi'h i'uiii
Ing Btrort
HONK C BO All iioo
You Can't Naitl6 :i Mm'''
ESeonomieal Pood Than
BREAD
Made in a loaf of economical
size lfi cents
At the Grocera
will return from poot graii'iate
work Jinn' S mm b bolter pro
IHtreU to wrw you,
Dr. ARTHUR CAMPBELL
Kyi'. lOnr, Not iiiiiI TltroM
kpgrfgllfi
T87 .yi'yo llullilliitf
Ask Your Neighbor About Shannon's
NEW METHOD
(M)
BgiapHaaac. MKQQ9iBi&yBTt oMwnfaaai aijaaaaawS73
Bs4y v ''j iTiilf WrTTT jwjJJKj
You May Have Any Size and Style You Wish
Thousands o' women are experiencing a now delight in their
kitchen this hot summer. They have banished drudgery with
a "Now Method." Real cooking pleasure may be yours.
Come in to our store and soo how the "New Method" will help
you. You don't have to "make" it bake.
"Hoosier" Kitchen Cabinet, "Starr" Phonograph, "Phoenix"
Rockers, "Lloyd" Baby Carriage, "Caloric" Pipeless Furnace
r
Your Credit
U O. K.
HAM IIAIIf
HAN HUH
Furniture
Exchange
New for Old
14 and 16 West Second
iJCS
ximmerfo or wear
TURK BROS.
WHITE SALE!
i
Our White Sale starts this morning and lasts the remainder of the week.
Maintaining our policy of giving the public special prices on the new
footw ear modes at the beginning of the season, we are offering the very
newest styles for summer at three special prices.
White French vamp pumps in
washable
kid
$7.85
White reinskin pumps with hiph
Louis heel.
Priced
$4.85
White one-eyelet tie oxfords,
hiph Louis Of
heel PboOO
Ilk
White reinskin five
eyelet tie oxfords . . .
$5.85
White military heel
oxfords. Priced . . .
$5.85
White washable kid fl? Off
boots, high Louis heel vUOJ
White five-eyelet hitfh
Louis heel Ai Qr
oxfords .. . 5'laOO
White five-eyelet high
French heal tf0 Off
oxfords .... PO.C3J
White five-eyelet baby
lxuis heel (Ir QfT
oxfords . . iPO.OO
White reinskin baby
Louis heel dpf Off
pumps ipJoOO
White baby Louis heel
pumps. qn or
Priced DlioOeJ
White Clco ties in rein
skin cloth. Off
Priced fDOoOt)
White pumps with high
Louis heel. Off
Priced POoOO
White one-tie baby
Louis heel jT Off
pumps tDOoUO
K
318 South
Main
Street
318 SOUTH MAIN
TULSA'S LARGEST SHOE DISTRIBUTORS
412 South
Main
Street
i

xml | txt