OCR Interpretation


The Morning Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Okla.) 1919-1927, June 04, 1921, FINAL EDITION, Image 10

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042345/1921-06-04/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

rI t I,.-A I) ILY WORLD, SATURDAY, JUNE 1, 1921
IZZIES DEAL OILERS 3RD STRAIGHT DEFEAT; HOME TODAY
10
Sellars Beats Tom Lukanovic
In Tight Box Duel; Score 2-0
Bunched Hits in Two In
nings (live (he Game to
I he Witches
JOPLIN COMES TODAY
Minors .Mnko First Apponr i
-e v . n.t..v..litr I
.1111:1. tu i t it i in tii ii ii
Park Thin Afternoon
racial in rpa it-rid
WICHITA, Kan , .tun 3 Tillaa'a
Ollant had lo leave Wit hlta fnnight
with three game on the winna; irtdi"
Of the lodgf r n 4 result nf Wichita')
third atralal't vl tory In the matinee
Frlda.
It waa another p, ichors' hull I nml
the best nt Ihr series. Lukanovh
pitch'! ii" v hall ami would havn
wnn it wllh nny kind nf hitting bai k
nt liltn. Hut the hltllnK waa tint
forthfomlnf, na limn Hollars wnn
In grant form In the box for ttii
Itzla Seltarn hail )i In font ball
nt en mine; serosa the plate, wlillr Lii-
hanovli' rrllnil on alow foiil"m. Mel-1
.irn wa morn I'fnntlvn nml tint mi
m I III nml iiln nlHiiillninn I In mmhoiit
tho bnttli' vn him I hi ili rlnlnii
Mnn mitipnrt hmk nf Hnllmii
turned liuuk thi' Invmlrr ut rrltlml
times.
U'lrlilta Kot I wo iiipii mi In Ihn
firnt, but fiillnil to nrntr im llmr"
worn two (jono nt Hip tlnir In Ilir
fircoiiil Hutlur wnlki'il nml niakcnly
rlni:li'il ultli nihih nml It IiiiikimI i..x
ornilliurly pimnlaliiR. Kut Unify
rrnrkril 11 huril ilrlvr Htrnlftbt ut
MrHlnnin uln iliMihlcil IIiiMiT off
urcnMil nml llm rully 1 mlpil rli;)il
there.
Tulrui (mil 11 rhnnrc In llio Hilril
nth ont" gnni' llnrkf not llfn on nji
rrrop liv Hnrnr-r nml ran'il to llilril
whim Thnmpaoii nut liln flint lilt nf
thi it r I an, flUKl'' to iliilit. Jlut 11
1I011I1I1' klllliiK i n' ilnuti I lii" ulli'in
Junt im tlif lixlin liail hi'i'ii cut ilown
Hir limlnn lii'fori' U'liffll llncil to
Ilr-rKT nml Tliinnpnnn una ciiiiKht
off flrnt.
Wldill.i Kot Hn firm rounlcr In
Ihi r,,llllll klnht.l .llwl II lnln,l fil,
a. ulilln llkn It mlcht Im il li.illn
rtoion i riHt odd of oni'. r.imt led off
In 111" fram'i with 11 dnuliln nml
Ilwk took 0110 on t Im nlilii ami tiol
tod to flrnt. Iliitlrr liunti'il no pir
frctty thiil Im bout out Ihn tliruw
from .Mc'dltinln nml llio bnitoq vorn
pojiulalod with nono Kino. Illnkraly
hnwovor roulil do nnthliiK for Ills
country nml wlilffoil on throo low
onoH. Tlion llnloy Kot In tho roail
of a wldn nhoot nml K.tnt wus forcoil
homo wllh a tally. KolUrn fnnnod
nml Hnilth cndoil tho rally wltli 11
fly to llurko.
VVIrhlla not two on In tho fifth
nn .1 1I011I1I11 to llrrpir ami a walk
to Knot, but lp'rk nml Iliitlrr wore
r.ixy.
TI10 othor Wlchlla rmmtor rnmo
In tho Hovonth. With two ilown
ItnrKor nlnsloil ami ntnln ron(l.
K'ant rnmo throiiBli with n blow to
left which couutoil IiIh boH.i with tho
lnnt run of tho Kami.
Tho OIIith bunohod two nliiKlon
In thn Hovontli, but Koll.'ii'ri cnHlly
pltchod out and n nhnrp doubln play
In tho olchth killed another chance.
Solium wax Invlnclliln In tho ninth
and althmiEh Mctllnnln wnlkod with
two cone llrvlni,- wiui an cany victim
for tho f111.1l nut.
Tl)l.S All. It. II. I'O. A. i;.
lliirKc, If. . .1 II II .1 II t
Thompson, .lb . I II a 'J I n
Will fit, -Jli. . I o o :t ii (i
Toiit, rf I o a :i ii ii
ltochlor, lb I o I 7 n n
lii'iioi ii. rf. . , . :i o I a o n
Minimi!, ss. . . .a il I I i)
iicIiik. i' . . . . :i ii i n o ii
Iiuknnoli p.. . :i II 0 n II II
Tolnl.H . . . a I il H a I 7 1
WICHITA AH. It. H. I'O. A. 1 ;.
Smith, cf. I n (i i n o
Wanlibiirn, ah. . , I 0 I ; :t (
iicrccr, hr. :t i a a 1 t
i&iM, rf :t I a a n n
iic-i(, iii a ii ii in ii o
HntiiT, ,tl :t oioi 0
MlnhiU, If I ii a a n o
llnlei. . . . :t n n : a n
Srll.ina, p I n o I I (
Tinnu no a s a" 1 1 i
TnKt . . (ion iinn mm o
Wichiiii . . . .nnn ion nit ai
Sacrifice liltf Itcnnctt, Hot lint.
Ttdi.lwiM, liltf. l'Jii llcrcrr. Itliilic.
(ly. SHilcn biiM' Iicrccr. Iloiiblc
jda)M Mi't.liinls iitnl uftll; Si l
Inrs and llcri'cr it ml lla'i'k: llcriscr
nml I !ccl. . Sirui'l. tint I .iikmiot Ic
R; Sclbim I. I!.ims nn bulla l.uka
notlc .", Scllnrs a. I'ft nn Uimt
Wlrhlln I'.'. 'lul-ii H. till bv pMoher
Ilea-k. Haley. I'lupini lliirnsldc
nml Dnl.v. 'nine I :i.".
l'oMtinc Clmrcli I'lctilc
Memberii of Trinity i:plcnp.il
onurcn win not picnic at Hand
Springs Snturdat, n nlannrd. ho.
OHUie of cnndltlnna Im tdent upon the
niniurnanceii t tiic week. It wna tie
cldctl Friday, ltmtc.ul the pnrtih
pianip win no ni id next sattiruny,
June 11.
fiiitmr Dltlilcnil PaK-cil.
NRW YOIIK. Juno S. In view of
the prrient unnrtiini Kltuiitinn of tho
Miliar market, the director of the
Cuba Cane Sugar ronuianv todftv tie.
cldnd to pilau thn regular quartorly
iiiviaonu nr i per cent on me pre.
Jerred stock due at this time.
Cltolrp f llrtMOliee.
"Bobby," mid the teacher (tttrn
ly. "do you know thnt yon have
brakrn thn eighth commandment by
atoallniT Jamen' apple'"'
"Well," explained llobbv "I
thought I might um well break the
elKhth and hao th apple an to
brtak thn tontli and only rovet It."
MI.sn 1elti-li Itiy-ps aide,
hy Un Araorutad I'rfaa
oiiT t .. . ' - . '.n. 3 M,Mt
rr line (is
-hmp woman golfer ..f iirot
Britain today by defcau.ig M,fn
ilritlah I, Ira ' rUnn,rr ""
he i'.ii i nu naiir-ni
Tho Scoreboard
st imiinoh r mi' ii.m.
Meatrril Iraaor
I Taaa, W I I"! Tram W I. ri ,
Wint..'J ' It ' ' linjia I lf I ' I Ml''
'' ii'i i maaiia ;i
fnm .i ( if j.-fh 17 nr,
Jiiln . i J I 'i li-i M.'lnat I! 21 If
.Niilliilml I fiiRH". I
Triai M I en Treat W t. M
W ll II I . Hi, (h.af If 'if 4T
"I 1 l M, Nl I. .,1a IT J 'I 1 til
"I ?n -'HI I'hUa.KaJlli It 71 III
' . la'J I imrtniall I) 1 .ill
titirr ran I man..
Tnaai I. P T'aai n I,
ricwiMMl J 'I II KB I ai l.,m .'-I jl
Nat Vmt Jl II All jrt,i !i
IWMr.,11 it a, -,jl i (tl-rain I .1
ijmim :t a mi n.iiviiiu i m
r,M I II w il r f ii l.a.ie,,.-.
lit
HI
ut
. ti
htm V I. Pf. Tnam
PllutWI !'i I . ' Parunii
W I.
I il
rn. ,
if. 1
IS I
III)
1.13 I
lflraaiaf,,r !( Ii r l luniatttllt
.' ii 'Hi turUaaatl). )
.la Mil -UfHiipt l
2'i 31 la 1 1 nftaytill. 1 1
Aitii-rlimi .tan., latino.
W I. PI Taan tt
l .1
if, ;-i
1 1 it
HaWali-a
MIUU
Traa)
I, M
Indiana! la
21 If
111
tauiarllia
Ulltili
i in in
Hinm I il
M Pa4l
tllnaraanlu
Tana
Mmtriu
'J J 1
il I 'i
m ii
I'. 31
II
lii i;
: imhiaji
Nml hrrn AmmIi llftll.
I. P Tram W I Pfl
.1; l ;;a , riiaima j: 2 1 ill
jk unmk If 1 .'.I
Minima in 1
V iilia 'Jll 11 12
i.i i u Rrak a in ',m
nn Mini nan
3.1 J.I ..Kin I liuaai'ta M 11 Mi
I M I r,iinr.
W I P. i Tram I, rrt
in m II j iMuiirmit n 31 .
: ft m fl da.iaa I'J jit u;
V il -ill I Wlrti lain 30 'in .117
51 !1 Mil -in Inlmla II II 317
Urlrrii taaixlallrin.
W I I1'' Tr.l . prt.
-i 17 '.m Hrnryatta 'JJ 111 I'jl
. . I'l -,ii i nkotuiin, i ji
"I l '.', l,i Haaitfl I 31 .131
'il la Mi limmiuM 1.1 30 .ill
Tm m
Fori Wrtrlii
ll'illii,
IMIiralMI
tiMnfpnrl
(fcJJJJv,,,,
I .A . .
tilrtaiM
Pi.lmaha
KnliJ
IHWt I.I M t i:il I'llllM.
y olrrn I fiiiclir.
Al Wlr'HITA . TI I.NA ft
U lla Mnlnna HI .liiaar.h ft.
Al lilnahu tl Hi'Mii I'lty (
At J"illn I iikliil,.,m i nr s.
Niitliiii.il Lntaur.
Al 'lil.-i. a llri,lil,n 3.
A I HI I,., ula ! I'lilla,nl,hl 1 I.
At I In. Ililiall II IJ.iaton ).
Al I'lllaliurah I Nnw York.
Ainirli itn liaiio.
At Srw rk HI l.la
Al f'lillailliln,i - lirnoli 1 -Al
II. ml. in J , IrtrU,,,) '
Al ahltii..n .1 I 'hhMKn I
Alnrrlinn ,,M Ullon.
Al l.f.llHmi,. I l,ahaa I lly 1
Al I '.liiiiiliiin Mum, i,ll.,
Al T.,lr, ;i m .,, ,
At lnillaiM.nll I MH,il,. i
Ntiillirrii Ammmi litllmi.
At lllrmlnr hum If Mi.hiia tl
Al Atlanta I Naahvlllft II.
At Mriiiila I., I'haltannma I
Al l.lllln ItnrK I, N. Cltlrana I
'llna raicno.
At llonalnn III. San Alllnnli, .1
l llalUa I l'.,rt V..rlli r
Al Mi. tiiu all. . Hhrrvannrt I
i II. aunn.nl iltoal,.n. i.,mmnn..l
Mlrrtl laMirl.illmi.
At llrnrynlln ; r, Pawhuak i,i
ai i:ni.t i r..it Hmliii ;
At Hilinirliflil f, UKlMiiln 1. tit
tiinlngn i
At Clilokarha I nprlnitflaM 3.
SiMitlnaralrrn l.ristto,
Al Mllaknera II. Napillr I
At lnilapan.lrnra I, I'aranna ft
Al IMItalmrit II rriffrpvlll 3-J.
At Miami I. Ilartlnavllla 1.
IIXMI'.H TOKW.
ratr rn I riiciio.
JOIM.IN AT Till. HA, 3 n'rlnck.
M'lohlla al Oklahoma f'lly
llmalia at lira Molnra
KI'lUi t'lly at Ml .lorrph
llttnilill l,inciir, ,
Nw Vork nt I'tllnliurifli
I'hllar1flilia at Ml t,.iula.
Ilrrioklyn at i'MraK.
Iloalon at flnrlntiatl
Alnarliian litlo.
(l Iinla at Nr Vork
Chlnaan at M'aaliltialnn.
I'lavalanil at llnalon
tlrlri.lt at Phlla.lalrhla
Atnrrloiin AaAiM latlim.
Mllwailkra at lli'llanapolla.
Kananri IMly at t.nnlaillla.
Mlnnaapolla at f'nliiiuliua.
HI Paul al Ti.lr.1n.
1'oaaa lniiio.
alyratnn al llraiilunnt
Nhtavapnrt at M'li hit Kalla.
San Antonio at Itnuaton.
Port M'urtli al tlal'aa
Siiitltirrti AaiK.atlnn,
MnMla at lllrmlnrham
I 'lialtannnRn at Xtamphla
Saw nrtaana nt t.ltlla llork
NaahVllla al MlallU.
M'ralrrn XaarM'lllllfin,
I'nrt Hmltli al Knl.l
fikniillara al liriimrlfilit.
Pawlulalta nt tl.nirlla
Hprlncflrl.t Nt I hi. kanha
h.illlllwr.lrTli liiruo.
Sapnlrn al llarM. n 11'..
1'araona at PIHahiirt;
Muaknrra at Miami
i,.ffrvllla nt In l.n.1anr
ROCHE LIKES GEORGES
Olil-llnier 'llilnkn rii'ncttninn Will
Win lit It. i. liter licniic) In
,lul) a I'liiiniiitcr.
lly T.l
ni:w tiitK. tune .t rim v
Uorho picUa tnriotiilor to tln over
Pompnoy wllh it U. t). July
Illllt miu'II reniemtier. had n
ai'ilni; of fiKlitetri In the tiny when
M'tliivcrn. Kiviainc nml Olton were
mitt ktiiKX. He ktiotta (iRhlir.-i
backward
He In ii Htudent of the Kame
"I've only noen Crirpentlor tinx n
few tlniivt.' lie ttivtr tn me. "but I
Intve to Htrlnit with blm. lie boxed
Tor toe on the oilier nlde In Hhown I
inn for the MoldierK and tlion inter I
saw Ii I n whip l.evlntiky. lle'lt hl
enoiiKh to whip any inati alive. IIo'm
i fluliter There Iwu'i nnytliinR be
need't lie dneam't tiave to weigh a
tun lo beciimc heavyweight cham
pion. " man nrnuntl 1 7 pnundn fi Mr
enough. Thlia I'reiiciimnn will lie
there or t hrre.iboiitp, when he fares
Dempaey.
"lie niado llomtinrdler Welin ki
ever aw for a big man. Ho can
hit. too I.onk over hln record and
vou'll convince yotirnelf Anv time
they knock ft man cold with one
hock. thero'M tiomethlnif behind It He
tilling I,ovlnsky the flmt time ho bit
him ami there w.mn't nun h fight left
in the battler nfler that.
He made llombanller Wella Ulm
the ennvaa twlco and twice listen tn
tho count of ton Ono bunt on the
kisser wan enough for Heekett, lie
didn't eome to for fivo minutes.
"CftrpPtitier'fi In tho prime of hli
life right now and be is con Ins tho
rhanro lie alwayti dreamed of, at tho
ago of 17. He n wanted to be cham
pion ever Blnco he waa a kid. You'll
H.e him fight like a youns tiger,
July 3.
"I don't menu to dy Pempaoy 1 a
mue. nut he inn t the man he wnn,
lie waa great al Tub nn. nut that was
...... .. i,.U,. I . ... ... MA
iivu jinn an,', linn um'- 11 ii.mii
t. . . 1
n.iiiaina r, ,.,,, i,,..-.oii , biu-
dios didn't lo hlm .in good '
.. I
Wvl.j Shoot Todaj. I
Tho regular weekly trapshoot of
lhe Tulrut lun club will be held thin
afternoon on th.- Tulsi rifle range.
tttn and oni half n il
.p, Th. m. . t will
-. ,,irB., , w . ,. ,i
ll"l til of t ho
nsist , t four
". ,n .,'
. '. ! -k ol t 1 -I ,. .llB
ii,o j art ,.,
d
tie . u Cio
COFFEY'S 2 HITS
DEFEAT ST. JOE
Account for Only Runs of
(lame; Indians, Ruffs
Other Winners
MM M'.iskh ! Jim. I Vni'
In Ii I r.lfiy hi! ftrly In th foilfth nl
lilhl lfiMli.il III Mii-liiT Ml llrnl htm-.
euirit ll Miilnn III IWr, irnrM t) i! i1. i
f"lil hi .fonrph I In 1 I'Ht M'rii'
rillitiMl Invimlinn l.all llir,inili"iil.
rVfir
ffi, .i.-i.ii.
it I
llr MiilnM
(a 11 pn
rnnwtllH IB I I J
frlllf II 1 1
hiiff if fl
I 1 Kanrr.tr If
1 iirant in
1 Mrllav II
ri , ft I1r. if
ft , Miiu '
1 rff fit
.1 ftrnvn m
I Irlftiy it
I Mm p
Irmlm I n n fl ,
ll.inn.iu rj I I 2 n j
Mr.,til Mill
inm ;ii i i n .1
ft.rtli .1111
rMlr t t n (I t
ItrTIMr I t ft ft I
lil'iirMra ft ft n 11
Minna i n 0 1
Trtlf .11 31 n
THahi
3 IT 11
rtu I tfti for fiti'
In lahlh
tifiitf1 for firitifr in ihth.
wor iiy inninirt
1 J"tph ftft0 ft ft ft ftftft H
! ilfinn U'tt i fOt
Kiinuitiiry Two h hiu ''Mffrt
Own rfihn iM'onnnr J ' ffv
ittr 1 I,ft nn hi Pt .1- r. I
Mnln-tfl I. Htrurk nut- -Ity Mrr 1 I .
Mt,riim t IUkj r,n hMpi iff rr '
off CftMn I hmrA run ' t hi'
off r-ft,ffiir 1 nn 7 hltn In 1 tnninirii r'
Majnttuiii tt nn 4 nit 1 in 1 m nth if i hr i
l f I To i riNtVllr. ,qu.,1k pi A y i
llto ! Vff In n-lly nini- WWmr
t Krtarp Mr-loniitl I irmilrM iuu
r! mrtA fluifcly Tllnft Ot,. iiuur kipI i
minuted ,
loplln VWrhrr W rati rim
JOIM.IV. Mo Jun .1 Af!r ItnMm-i
fh rikUhomfi My Jmiir.ni in k f
fl fram Jn itoyln wh t rfnrti-t i
lh .MtntTM ytrrfly from Adiii '.i
yllilii 1hrt4 blnwa atul u !.- mis
ruM Nhtriil nf thtm R4 1h In'ttunn f-"ir
run n4 ih Ktrn. In Tho ir.mi
a nintihfil ty rnn In thi nml h i '
wm rnaumeil nfttr IK ntinilt It .m
al ih rni nf itt finhili ly ttf-
mni
Hrnf
Okltitiontik Itv
I
Jnplln
All it rn
in li pn
riu tt
rti't'narn rf 4
lUai'tan .'In .1
ll.il,rrtaan M 3
IVrain If I
Murllrr If I
Krwc ;ti i
Ii MtilUi lb .1
li.lf r I
Hrla p .1
IlliCtra
Ihialry Vi
ll.i rrr ef
ilro.im h
Maw. If
Hrrllll tb
Pillar t
UllrUII p
s oi
T'l 11 till
TMIIl 19 I 31 r
atlilliia oallail In rllthlh to allnia Okla
homa rlly to ralrh train
rVnra l.y Innlnia
klalinm.l I lly tftfi ftlft 01 I
Jopllli . in ftfto o; I
nummary Two hiaa 1,11 - Hamilton
Naarlflra hlla lluitliaa 3 Hhanl.y. Hob
artanri lla.aa n t.alla iff MllilirH I. off
lloyln 3 Mrmk nut lly Mltihall r.. ,y
llnyln S Kunril run. Ilff Mltrhfll I
off Doyla I Irf-ft n haaaa liklahomt
f'llr I, Jo.lln t Iiotibla filar -lluirhra
Stolan baa. a llarpar. Cbrlataiiaan U'11,1
pllrh- Doyla lluna fill. Iluth.a flhnn
lay. Mltrhall. t'brlatanaau 3. Itnhrrtanll.
flrrora - lluahaa. Hamilton. Ilobrrtaon
I Tlma -rina hour and t: inlnutra. Urn
piraa nackar nn,I Anni-raon.
Ilutfa Mill In llr.t Innlna,
OMAHA, Nab. Junn 3 nmalia took
lha final Kama from Nloiit I'lty h.ra to
day In a ftafitlna: ronlaat 1 to t lluaaall
raltavad ll'U in lha dial innlnc with ala
run arora.l for Omaha and only ona on',
and waa hlma.lf poundad haul, llrtffln
knorkad n, homa run uar tha itnlsr flald
fanra
hlfnra
Oaiaaa.
IB pn
OMi'fMl 2b 1 t 3
Jlati City.
t II rn A.
ft , lat If
Mann .11 3
la. If S
MW'll lb I
Orlffln rf I
n lirlfn f I
Miary w I
lintlf r 1
II m tnr ri t
IHnl.la f 1
3 I
1 I
1 to
1 II
1 3
1 t
1 7
I ft
n n
3 . 1'n h rrr 5n .1
nlpa.Uva rf
n iit ih
Itti.lnain rf
It miliar la
Mirr 3h
flllinai f
li.ll i
Riar1l p
tool
Total II II 37 II
Tmala 3 (I 31 13
ftrnra by Innlnia
Omaha lift 001 t la 9
Mom t'lly . 0U "Oft 0001
Summary r.arnad runa rimalu 7,
flout city t. Hi, m. rnna (Irlffln nob
Itiaon. Twn-baaa hlla O'llrl-n llrlKln.
Marr, Nlalnhr.nnor Narrlflfa hlta -lian
lala Marr llaa. on I, alia - off tlanlala 1.
off l,oi i. off lluaaall 3 Htrurk out lly
I llauntrarlnar I by Danlala I by I,eta 1
! In lluaaall .1 Hit ht plli-hor In- Kill... II
,,,,
I M il. I plt.haa tilaa.l 1 II I
Ilaumi-artn.r .1 In t 3 Innpia Panl.la ft In
a 3 3 Innlnia. titi 3 In 1 3 InnlnK. ltu.
' atll n in 7 lnntnua. I.aft on baa. a Omaha
, Mlnui I'ltv I lluna iliala.nii T...
SYlin, hi. llrtffln 3 o llrl.n. Maaaay. I. In - I
rla .', Mala 7 ItnMrtaon 3 Hrrora
t..aay. tl.niimlltaf titntilrra llolmaa I
in. I nrm-.li TlliiaOna hour and l.t t
nuiiiiiaa
- . . . .
1
Vcnlcrn A ssociation
K.N'lli, .tune 3 - Hold failed t"
nmke It IC sttnlght Bfimoa, won When
,P , . . . ...
tlll rvtlllH took Hie third HalllC of III.-
Merlin 7 t" I Hero todaj I'errvm.'l'l
miih pnunded bird for M-ten hlta and
una ri pl.n - il li Miller in thn
novrnUi. Score
Kl Smith . 001 100 f.00 7 10
Knld . . 003 000 I101-- tin l
Uniteriea Ilolfe and Si'limldt,
rcrryniRn. Miller ami lteigor.
nUUMIUOHT. Juno 3 Prum
right won an exciting 1 1 Inning
game from Okmulgee, icoring two
i nun in the lant inuiut; after the lie
nors hud broken the i to 3 tie in
their half of the round. Score
okmuigcc ina 002 ooo ut -I s
Prumr't . ooi oon mo 02 - 5 10 n
Hattorlee Arenaen and Wlllit, Mi'
I'liiiiu, k and i'.arly.
HIS.Ml VUrfA, June 3 - llenry
etta and I'nwhuaku divided it
double-header today, the vlattor.i
taking the flint game 3 to 2 and the
home team the eecund, 5 lo -1, Score.
Flint Knnie.
rawhuska .. 000 300 000--J 1 I
Henr.Ptta .. 000 000 1103 0 I
Iiatterlen. Itonil, Malnno and
Nichols, Adkine nnd Hell.
Second game:
I'awhuBko. . 000 400 000t S 3
Honryettii ...001 003 Ofll S 13 J
Hatterlea. Allen nnd Nlchola;
Miller, dray, liurpad, Adltin.-t and
Crittenden, Uoll. '
. . . n. . . . ..
I lilt IVA5SIIA. junn ii- i tie t hick
enmo out of their slump this after-
noon and after losing two ntralght to
Springfield defeated the Midget 4
In 3 In ten Innings. The winning
run waa mured when t vengros, iirai ,
I I.n... ,. t.nL... .... I.llj ..nU I
.,,,, tti ta ,,,, , no , -
a, .....I 1... Iln.l,-. nn.1
nr.',, ..j ttuhn.D ,,,,.
Hcorcd on Sturgy's clean drive into
left rujnter. Mlko Cvongrns let the
Sprlngfielders down with five hit.
three of which were of neratch va-
rlety He held visitors lilt Ichm after
roiirtn rrnme, iiiininre um wtnt nnn
w ii repl t. od bv Wilson In seventh
s or,- l.v mnlMK- II 11 I'
-!,. ,,.-.' 1 , ' i i , I," 1 II
. . , ' ' II''
''That little
rAT? ,lf SWhuuuP ) BGTref? Have? k
HAFTA?iTTlM A viEtl(Wi5 teM Tu' RAISE' TMB SMaLUNG W,
T CAPDi? AMOTuca it-- AMoTMGtt cf-r Yoo IP HB Loses Mr.
'A UJWV, t CT0ST?0T OH.oo'lcBB f(&rUJAt3 k Dijp THAT , W
ft 0Me IN A SOClPniSBo LBARMIMG I oMG' ceNT it V
W&m'SXfmX WoMT LA6T ( U ,k OuKT ( 1lDHt ftWMG
WMr fbv V TvWo MIM0T6S. HU6v5M5Kr. J AloHG AM
7A wMy'SM w XJL EttrtASun"
aW fafxr Mr ifwir
NEW YORKS AGAIN
DEFEAT LEADERS
l
Vnioy and Ilainillon Moot
in Mound Battle; Cubs
Trounce Champions
IMTTSItl n.H. .Iiin 3 Thf r Vnrk
i 1 r.t m Won (h. m ciifi J ftm of thn nrrln
with I 'it t l urK 'i i "liny throiiKh a "fnhtn-i-tioit
.f hitttnif tv thn ih.nl. rtnil lnB
lniriK hv On- !Mrtpn in h- ninth, wh'ii
thf N- Vnrltum hrokr n tic hii1 untrnl
Ihrir run I'hf ncnn. Wrt I to I T"iiy
hri.i th IMntiia tn four hlta. hut hta work
nf Mar 'lly hotter ttiftn llnnillton'K, who
liuld th vlHlinm to nit bit a, three uf
htcli Hrrn ri r.ttrtira.
Plttitanh
Ira Vaik.
in ii rn
P.icpo. If 113
rvr ff 3 n .1
M null- n I I n
l-ulaln. !h I n 1
In II
Pll
Rums if
I
nanrriirx ra
rrlirh 5b
loon" ff
Krllr Ih
Mm of
llifp 3b
Inrd'r f
Toiy p
I n
I S
II I
n in
" I
0 3
Mhlllnt if 1
Tlrmry 3li I
illi-f 1
nnnim th 'I
Hfbml.H f 1
IlifiiUt.M p 3
n 1
n 1
n 0
1 13
1 0
0 0
n
Tatlla .12 ft 37 II
Tiatl '-'3 t 37 11
illattad fur Tlernoy In ninth.
Hrora by Innlnaa
Naw Vork ... . Oftft OOl Oft J I
Plttahllrith . . .. (lift 000 000 I
Kuminary lluna llnnoroft, Krlach,
VnuiiaV Tunay. Crlnim Krrora Bcbmldt.
Ilanrr.ift Two baao hlta- tlurna. Schmidt.
Mnrnnvllla Thr,-..b,a tilt Klnar llaaaa
on balla-tirr Tonry 2 off llamlliiin 1
htrui-k out lly Toncy 3.
tlanilixir tllitllka Itrda,
t't.NCt.SSA ri Juna .1 n,a, haar hal.l
"Ini-ll.oal i to font hlta t.iit.o .m.t lloaton
wnn " I t.t n Mar.tuarit w i '.II bard
lltrbaraa all around planiK al'iioit tho
Kama
Hi-ora
llo.ll, II.
Cim Itiniitl,
AH II rn
Ww 3b inn
ah ii rn
r.n rf s
liarti-a 1
, n'tha ltl rf t
I Mitolaon It t
'Uilhart lb
liraan rr I
llinrtfl If 3
Kopf at I
Ponaart 3b I
Dmaalar rf 3
llarpara a 3
Minaiard p :l
Ila-rtfl M I
3 11
0 )
I
t 0
l ord 3h
nnll c I
o-wrt-t-r p I
Tatlla II it II
TnUla nt I 37 10
Monro by inniiiKi
H-'aion
I Inclnnati
ninitii'ii'
urth l-'.ird
:nn ftfli ton-
rifln tot toi'D
lluna - Harhaio (, Houth-Krrnra-
Korf Two baae
Paaaa on balla- -off Mar-
lilt- Hri-aal.r
rjuard I off uoa,hfr 3 Mrui-k out
lly i 'fa. bgf r t
t'nh. Kn.llr Itiail rluilnn..
Cllll' t(l(l. .Inn.- 1 I'l.Kago drur Pfaf
t.r off tho mound In the f Ii al innlna tod
1 botora a man had barn r.,tlrr. and ihrn
I ronllnurd to la 1 1 Mumaua oppiirlunaty.
,, lh. rir.l ram. of It,., aarla. from
IliookUn I to J. 'I ho httllncof llolloi her,
Malarl and llrlffllh warrtaatur.a
8ra,airn, I Crtlfaga.
An II III 1 AO II III
Olano
I
1 1 larbrr if t
1 1
1 3
Jofiitnn ih I
OMffUb rf (
nlaut if 4
Konnohr lb 1
Mffra -h 4
llo,. rf
rarlrar r 4
tfafo-r p n
Maemn p I
iMItdMll 1
3 I
3 1
1 ft
1 13
3 3
t j flnllnok" S
t TfTT H 1
t ! la-lmn lb 3
I llllarl ff I
ft I lillltria If 3
ft I Hartirr Sti I
0 Hall r I
I I rraasna p 3
0 5
t II
TiUll 17 13 34 IV Tlll .11 II:JL13
aliattrd for Maniaus In ninth,
hn.i a by Inn naa
rbK-atfo . . inn oio io i
Itrooklvn . ooi lot oon i
rfilmman Two baaa hlla M'hrat
M arn.r Tbr.r oaaa hit--Taylor. Btolan
haa,-a Maia-l. ttarnar, IVbaat, Hood
.lohliaton .,,.ibl.t lilaya -Hollorhor to
Torr) to i,.iii. a Paly la tlrltnra. llaa.a
.,n hnlla- nff l-frtf-r t, off Pt.nnan I
off Mamaua ?. Mru-k out Hi Kt man
I. by Mamaus rtuna -iilaon. M'haat.
Myara. Ilarhi-r 1,,l..rhrr 3. Trrrv. llriinra.
italaol l Krttira Va'bi-nl. ilrim,'
f'nni linlly Plilla Slioti.
ST. laH'l.- Jttn. 1 - ilroiga Hmlth ra
Itavr.l It'll-boll un the mound in iho ninth
tnnlng t..da arat a(o,prd a M liula
rail! Plnloil. li-hi winning 1 to 5. With
it man oil ar -i-iid and I bird and ona out.
&iiitth f.-K-rd tha net! two battara to
around out.
VllUia.lt Ipliln " i St. lamta.
as it ni. as. it in a
Uarai ff
ii" IPnJl da -
iBIatt rf 3
Miliar lb 3k I
MHatoaa h .1
3 31am rf 13 3
n
4
fi
4
1
0
ruimla-r ta I
3 It
3 t
1 t
0 3
1 1
0 !
sinrk 3b I
llortiilt n
K-Ou'll rf
MrltauT U
Ijtan at
riHUuum
4
Hlllin rf 4
I Mmaai tl i
J l rf n
1 j"gg
In smiih n
0 ' IHthntfar
1 ' rrtlr p
1 , ifahoalan
n 'til smna
i aJaaeui
II 11 o
, w.,.
.
3 it ir ti Tmiii
17 i: 77 11
, .
aiutt.d f.,r linhoafar In n.nih.
xaliattad ror fartioa in nintn.
Ran for Hhfttlon In ninth.
Beora by Inninc.
Phil .dAlptiia no 019 10ft- I
HI. Louta .... 103 1110 001 1
Summary lluna Mll'.r Parktnaon.
wiuiama . llubbcn Mmn : J-'.-'irin
1 a .i - In I rr ... I' , r I 1 n.
Two 1, .1 hen M -I r
tt ,
It on.os
i l'.,kln-
P
l
game"--
Sou I h wca tern L cog ue
Ml SkOtll;i! Junn :i - .Muskogee
' id to ui'ik tlirce pitchers to win
' tiny h gnnic but they accomplished
It hy a Hci'tti of 11 to S Part of
the game was plated in the r.tlu nnd
play w.i suspended for lo mlnuton
at ono time
Ri ore by Innings' I!. H. K
rnnpillpn 000 :'0fi 000 S 7
Mtlakr.gee ..101 603 01.x -II 11 4
llaltnrles Mhupp. Clark and
Clegg l-'ederle. Cat dner. Ubmeyer
and I : tin Is.
INPHPilNDHXCi:. Kan., June 3
Tint Prniliiccrs Jarred lontm from
their iosInK streak today when
Hollzliaiisf-r held i'arsons to three
hits, winning the gamo f, tn n
Score by Innings'
T. H. I..
I'arsons 000 (100 000 0 3 2
Independence 101 010 1 1 x T S 1
llatterloH Cason and Wallace:
Hollihauier and McCarty.
MIAMI, June 3 Miami evened a
four gninc peril's by defciulng Itnrt
leavlllo licre today, I to 3. Apen
tirlnk'H fielding and batting tvcr
foiitures which enabled Miami to
win.
Score by lnning.i' It. 11. K.
llartlesvlllo . Ooi 000 200 3 1 1
Miami 100 210 OOx I 5 2
llatterles' Humphrey and Wiley;
Koghener and Schlndler.
I'lTTKIiriUl Kan.. June 3
I'lltsburg nsH.imed first place In the
Southwestern race by 'winning a
doublohe.iiler from Coffeyvtlle hero
today, ; to 3 and 3 to 2.
I'lr-t H.inic.
Score by innlngK. Tl. II. I"
Coffeyvlllo .. 200 010 0003 5 1
Pittsburg ... ooo loo 30x l ! 1
llatterles lleedle and Bonn. Stan
ton and 1inib.
Scannil flame.
Score by Innings-. R. II. 13.
Coffcivllle . ...000 200 02 .1 1
Pittsburg . . . .011 100 x - 3 2 1
Hatterlea O'Neal and Ilenn: flay
and Lamb.
IlliT KnulMi Hi(T N Decided.
KI'SOMPOWNS. Hngiand. June 3.
The Takes stakes, for fllllcH. second
In Importance only to thp Derby In
Itritlslt lurf events, was run hern to-
day and won by Joseph Watson's
.. .... .. . .
Livo In Idleness. Mrs. Nugent H Iidy
Sleipner wns second and Viscount
Astor's Long Suit was third. The
race was for five thousand sovereigns
over a course of about one and one-
half miles.
CLIJVKLAND June 3. Ann of
fort will he tnade to Induce Cy
Voting, Clilnf Zlmmer. Nap Itjnlo
and other former rt.irs of Cleveland
b.isnbalt teaniH to organlio an "Old
Timers Team" to plav few Innings
against snrim ptckcil team during
Cleti-lands 121th annhersarv reln-
bratl'in Tin- i clr-hratinn will be
held July 3.' to :pi wllh dlff. rent
athlet ic c r-i't.-i i .i. h tin i
Ilobnrt, Okla., Hog
Is Elected Captain of
Harvard Track Squad
r'AMnillPOI-'., Mass .1 mo 1
Hartard iind r-gradu.i'i s '. d iv
found reason, to belnte that
James R. Toltert. Jr. ,.' I.,t,.iit,
Okla.. a factor of strcicth in
Crimson football, basket ba'l and
lixi.-k teams, would return next
fall. It has been rr ported th.it ho
Intended to leave college to study
law. but hia Hssiiciatc.-t ,,n the
varsity track team tndav lo, t.-d
him captain for next tear.
Y!
OI' can sate money on
mohiie Mashing bv patronizing l'r-rt.-r ,ai e- T.e , , sr
is nnnsualiv low, and the
we ate sure. We inn sertc you
Denver
115 South Denver
By B. Link
TOO MUDDY FOR DOGS
Haiti giiln I'liiiM-. lb-lav of (ipcn.
in .Muni i.i-cj noiimi iiin-c
.Meeting llctc.
i ltaln again , ausod n postponoment
of the dog in. ih last niKlit and the
tnanngenierit annoutiiea tin- inillnl
I card for this evening piotlded old
.Jupiter I'liiMUS -MraiiiM the eles-
tlal ttater wnrks
Many' fnns nrrUeil at Mld-contln-ent
park last night In fore the rain In
anticipation of the races, retired to
Hie Casino gardens and enjoyed the
balance of tho evening in darning
nml dining.
Sunday afternoon races will be
hold and post time is set for .",;00
o'clock. This will glto many liasn-
I bull enlhuslnsts who aro also dog
faim plenty of time lo ti-ai 11 tin
t..b ..f...,. lUn l.nu,.l.ll n.l
I Mri,, t,A tn,.,H n-1,1, I, , III lout iilirtni
! an In-ill' and a half
The new flood lighting system at
Miil-conllnent park It highly effi
cient unil adds i ousldr-i ably to the
enjoyment nt tho spoi t rn the tool
of the cienlns
Greyhound Onirics
for Tonight
Second (Hy twilight meeting. Of
flel.il entrleti Saturdiit. Juno 4:
Tlirce-slvteenths mile, fust race, i
i ri iiivinion; iirnt inn n nogs io
' ' '"' " p
I ' V"1- hT-u I-
er'ta Iidy. also eligible, liegret.
Three-sixteenths mile. second
ra.-e, second dttislnn. first thice
ilogn to i nmpete In Cth race --tippling
I'li me. Illjoii. I'aihy Haden
Cupld'H Dean. So Long Dick, Artic
les laidy; also eligible, Lady fl.
Third race, pnrso $40, one-fourth
mile Cinder Path. Sammy Satan.
Cheerful Moment". 'irn Hrunh, Rubin
Hood, I'rlnre Lively.
Fourth race, purse J0. one-fourlh
mile Ownr Lacy, okatiu. Wild
Irishman, H.indsnme itu'-k. Lllliai.
Carton, lii.-k Private nnunlrl, also
eligible, Cy King
Fifth race, purse $40, one-fourth
mile - lloamer. Whodi Ihunkli
Painty I'eerlesi, l'n-r K'oia Slsi. i
l'lnt, Finn lew, alio fligibli. Will
! star.
Sixth nice, pnr-o (ti. tliior-t-lv
teentha mile Flint ".re. dugs n.-n,
Wrst and second ii.s
,
I SAYS UNION AGENTS GOT PAY
c iilcngo Committee S.t)s S7..MI0 Was
tSltcn III Hotel Deal
CIIIf'AiTn. June 3 Tos'lniot-, I
that $7.r00 was paid the persm-tl!
tepresontatlte of ,i mil n bii-inet'-J
agi-nl to allow link i-. pro,-, o,i ,.n ,
hold ru ently ere led hen-, v. a. givei. ,
the Dalley building ln .-i l' ing 1
committee tndn.t.
F.vldern e of adiU'.i -nal i'ir'eni
nf graft lias boon t r i.i d ut, i ... : 1.,
committee, ai cording '
i It 1 'lcininif . , , i tiiinil ' - -
I-
'Oh II
Th-
p v mpniH, wb.b m,
! more thin $.13 i'n i-
-,no
I
no, I , ( f
.1 t-'..MS la-t
h.
Watches Cleaned
$1.00
Pa'anoo Jew i t
Main Spi inn
$1 0(1
$1 no
High l.railc Repair Wur'i
at l.mi I'rlt-i
OLIVER
Tiir .11. w i iii.it
221 liiM i'hinl st
your aiitn'iioh.io s'ot-ico li d nuin
sei-ti e n nib r, , tv II ile.,.!r t ,
day or night.
Garage
. Phone Ojnge 4598
MACKS SET NEW
HOMERUN MARK
Seven Circuit Clouts Are
Driven Out by Athlet- ,
ics in One Game
I'lUI.AfiV:! I'ltIA Juna S Tna major
In ir ... '. nf a. van horn runa by .1
. i'. In aramn laaa a'liia-.'eii lo.lay bv
ii. I'h :alr,,tiu Amoricana In ttir-lr 1u3
t i ,r , ,-r Lirlf-il
'ii... i.ital auroftaaaa tha Amariran
I r..ma r'.i.nl of fiv hum" r'ln fnf
r...l ina.li. h ill" Ni Vork AmarlOan
an, nal Ilia Alhiall.a Junn 3.1 1113. Thr)
tfi .r-l "f ravrn waa tria.l" in IISI hy lha
.ir..u taam. than a inamtvr of lh
' all. .nal laaltua
A rtrtva irtl'i Ih blparhf-ra by Plua In
1 . '.In'ri mafia tha tnlal fr lha Kama
I, ahi ttkna and TTalrh hit tw.i ca. h
I Parklna Puain an.t c M'alkar ..ne
vh Thraa warn hit off I.annaM in tha
f -ai ItifiLna; thraa off Hnltlna- warn rt.
i r. , im.t Wnlth' hiinia run tn dffn
rrnlrr tama Off I'Ola in tha ninth f
M ilkar ilrova In alt rnna with Ma rlrolilt
I lv anrl a doubln a Ith lha baara flllad.
tldmlt.
riillflili-lfiiilit.
All II I"
A An it pn t
ft Milt rf 1 I .1 0
I 1 IHIlirrar I 1 I 1
ft J MtlVrr Ih I 111 0
ft I r Walla, if I 1 3 K
ft llrtrfl tt I D 3 ft
f ' rrrinni r nati
I I Dia 1h 13 13
I I tkra 8h 13 0 .1
ft ' NW t ft 0 n n
ft IlirU t I 1 ft I
B 111
I. .'a. rf I
, x t
II- mtn rf fl
J 'h f)
, F irrt fl I
I
3
3
3
n
IU-'r r
lr"'i p
" ' -l anil
ft ft
i I
I-, i.i,t p
i..i n ft
I . I hnrft 1
Tvtlt 41 in II 11' Tmala Jl I JT 13
,n,.,.,t fr Leonard In aaeond.
"iii'iol for t'ol in ninth.
s- t.y Inntnca-
Hal- i lit HO JM 1
I'M ,.t.ipi,u f.ftl nil llt-.-tS
--'i" m,r Two haaa hlla -.tonaa. Itoll
. "' .1. Wa'krr '. Mnlkr Parklna
II r, runa f. Walker, M'rl'h 3. Diisan,
l'"k ,a Inkaa ? lMua flolrn baaa
I'. -Hfi ti'oiblr plnya- Tlnah to I'laa
- ,11- ll-lah. Klaratrnd h Mine lluna
luna. p-iah t '"bb '.' tlollmnn. I'lap
I . . i ll'ilMnc Witt 3 tlallniaav. J.
1 V. krr ? i- M'alkar 3, Dykaa '.'. M'al, h 3,
! .ma liuaan I, llnrrla llrrorn Veaclt,
l' ,.-l. -. Wek h, Ilyk.a.
Millie ot Trim Srnnlora.
w.-nllMl-rov. .luor s Kabar waa af-
f.. ilva In all bill ona 'nnlna fodav ('hi-
. irn bunrha.t hna on bub Moartdea and
Kri. kaon and took Ilia a.-.-ond irama of tha
aarlra from W'aahlnatoti I tn 3 Mull iara'1
il'li a homr run and Irlplo lulled In five
,.f lha tlattora" runa
" " I hli na. I IV.i.lilnaton.
B II P0 A ; ' AB. II HI A.
li-t.naon at 1 i l 3 lure lb I I 7 1
M il laan .lb 1
'J 2 1 n-M .3 l -
1 1 2 , ftt-a rf 1110
0 -J ft I B-riar rf -,11ft
1 1 ft I Ml.lrr 1' I 1 3 1
lotlloa 3h
llraiprr rf I
fa I 'i
Mntll tf S
.Unmk rf n
snarly Pi I
TaTan f 1
Fabar p 1 :
I I ft Shanta 11 I
n (i fi , fniamtr r I
111 0 I 0 Knurtr t 1
ft t n Martitn p '
i 0 3 , rttllan n
ttflaou r n
I 1
I n
n j
n o
0 0
Tnta'a .17 13 37 11 1 Tmil 31 0 370
allattad for Mnsrlilge In rlahlh.
Srora by Innlnpa
fhlraao
M'aahlnalon ... .
Summary- Two-ban
Thraa.haaa lilt Muttls."
.fifi3 003 001
.030 00ft 000 J
hit Shank
Homr run.
Muiiiam sioi.o biaao nn-. Jioarniaa
tioubla playa .ttulllenn to rnilinn, Obar
rlty to Itarrlaon. Mianka to .Tu.lar. Ilaaaa
on ball.-Off Moa-rldca 1. oft Pabar i. off
Krl.kaon '.'. Strnrk out tly Moarldta 2
hv I'ahar I tiv Kru-kann S Hiln.a--.lohn-on
3. Mtllltatn 3. l'atk Varyan. Moalll,
Ktrunk. Ilia.-.. Ilrowar, Millar Krrora
Moatll, Y,iran, l-'abrr Harrta.
riOSTD.S'. Juno ! Plnoli 1 1 It tar VlcH'
alngla to i-antrr with th. barra flllad and
on. out In tha laat of lha ninth cava
tloaton a 7 to tlotory orr I'Irvrland
t.Mlai Pratt a hlttlna for lloaton and
H.wall'o nnd ritrphana.-n'a for t'alavrl.ind
wara rraponalblo for many of tho early
raina.
Clotiiina.
IB II. rn A
laralaan , l l 0 i
Jnhnaton lb 3 ft pi II
Burn. Ih 2 1 t 0
C'tnn If 15 0 0
Butin.
AB II PO
l.lrMH rf r, i 4
l-orirr lb ft
Mm.alir 'f 1
Pull 3b 1
Pnlllna 'f 1
:l i
Nullh tf 1 1
H,.1 rf 1 '
llt-lnar 11 1 il
1
Mrlnnlt lb .1 1 11
ii a
i n
Smtt
I I
1.,rll I
iftfi.'n 3b I
Tboaiat r t
lofrlnakl f 1
Mortnn 0 .1
Wall.'- f
nlts-l
II lavll ?
t f t n
n n ii o
j n n I
nono
ft tl I 1'annaa ri
n I 0 1 iiiIlrod-Tl
n ii 3 nil Irk
t t
1 hi. n i il ii 3 RiMrl 1 1 n
Bafhr p 'i n A n i
HMaJirf 1 1 0 ft t
Tntall 1 IM.'. 1 Ttll LJL,'JL1
tllatlrd for rotalrakle In altth.
atone out whan wlnntnc run acor.d.
lllati,-d for lluaaall In alalh
alHutll f..r M iltnra in nlrlh.
rraltalitad for l-rnn-j. k In ninth.
Sr., re t.y i,ini!itfc
i'l...ind nnn mi nil
floa'.-n ooi tn -7
. i- i ' ' l - i- . v. hit. 1 nrn-aa.
t, ph.-, - i -w it , Prali Itandryt
l
Ml
.b
1.(1-
WESTERN LEAGUE
M'NULTY PARK
3 P. M.
JOPLIN
TULSA
W Al.lfa.aU
1M 8$ad
N2aaa
s2500 s35,0
Second Story Barney"
307-300 South Main Street Upstairs
Lcadinp Holler
Inrliulliuf lmrrii.ii a ,
Pin IMdmt bailor . , t
Anirrlrnn lnt u
tldlman. Dairoil it
i'"hh Datrnit ,,
"paakar f'lavalan.l i,
. n lairr nt t,i, ,
Snarrtd, Bt. I.ula to
I Nall.n.l I
llfifnahy, pi. .n l . a ,
Mrllanry. St. , a i . ,
Jnhnatnti, Prnnklin i
.t. Millar Phil .
tirlmaa. Phliaf.i
iropyrliht by Al i .
hold to Valnnia. f t.
Innla. rii-f.lt . in,.,
fift Morton r .,if i i
ff Pnnnnrk 1 -i.
by Kllaaall J, ,y pan.,, , ,
tlranay. Hmuh. cini t..
bold. Poatar M-n.v I ,
Kcntt. Krrora r,ll ,
Itrnnna Tnka llf,.,
NKM' VllHK !
tha fourth Inn na i 1 r
ault of M'attal'a i
IJUla to daffal l'ia S.w I
In lha aaoond irniti.. . ' -
. Th Vankara f.,,it' I .
thalr hnndliay but i
Pavla In the nnhMi ;
llltlrr Itnth an.t Krw.-.
full. Iluth hti hia t ,
tha aaaron
SI. lo.ll. '
AH V. Pft
Till) If .1 ft J ft
P-f VT
r,.rtin' it 111.
r -i .
0 .
I- r
0 M
o n,
0 i
-t I f
n ti n
1 r. -a
fin
JtIIo"i
g - .
iM I-
!.! tf 5 1
n
WlllliiM If 1 4
rtrl1 t 3
fllnta Sh 5
I to
n
la.,ann Ih 1 1
l' lb I 0
"alia p .1 1
B-irarll p 1 ft
Tnula 31 II 37 ", T
Otaftad for f'nl'm. -atftatlad
for Hh.-'.a-rttan
for Pr. kinpkua'i
Hcora bj' Innlna.
r-l. l.ouia ,
Naw Tork
i Summary Two ba.. t
. enbano Plpp. Hawkn M,-
n't- Iluth. Homa ru-
Ooiibla play. Ward t .
I Ward tn Plpp lla.aa .
I Una ',. off pitta 1 S''r i
1 t. by tulnn I by Hi .
I lliin.-tlarb.r 7 IVr -f
1 rrald . P.-larba .la. ,
I'ipp. M'rd S-lianc
Hrrora M'ritai. . p
MILITIA'S REIGN
. BROUGHT TO END
f-ONTlN't t il IP'iV Ptnr r-c
money, but be, nunc tbr f . .
build in Tuls i l-'or Hi t rf ,P , ,
adjutant general ordr- .aUlJ
to the register of die '-
Members of th,- r. ,i r -tam tl
change npint oil da. 1-r 1 1
viewing negro properlt , a a-
ascertaining tho I tsis , ,JS
tallied In tho general desir. ,n A
S. Viner, one of the -ta,
stated Friday aftcrno. n , . t
few of tho negroes enrr ry
ancc. I'p to Uiat time b 1 j
entered only one thnt can led ir.rjr
ance on his furniture
Tho oxecutHo KimmlHfa ha'
meetlngM at interva's all la I
directing tho relief w, rk ' ,v ha'
been detailed to dlffere j.i .i
Hons and hearing from p, i-
wish to civn their testlm oy w -i
the grand Jury convenes Tr't pat
of the committee's work t 'j
nsslft the grand Jury ard -i f
the purpow of excr. Istng au'b r -r
in obtaining information f , -one,
members poln'e 1 , Thr
committee export t, o, par
with thn grand Jury as in u a a
slble when It is culled
PARIS GETS OLYMPIC"gAMES
lilg Klein for lll'.'l Will t.o to III:
rrcueli City, Report
Li NpON. June ,i l"i- r a
auarded the ID; I iilymic i;a n- n
the international t'lymp -
In scf-sion today ai La . nr
Switzerland, according to a
rea, liing hero Tho 132? Ft" iw ,
go to Amsterdam
Come On
Boys v.
And Ret In on
tho smoke oi
your Itfo that
awaits you In
Plown
CIGARETTES
iVnion ?il,i ZOwlJ
n't in the tmole
-Boys, I Riv
style plu.- i ..
ity, p v o r
hand t a . 1 r i
and I guar c
to save " ' "
to $1
suit.
"Ask the Boys
They Know'
My Pnro
l.fll-rrirfl is 1 1
Ctcucrus a d li.i-a
t
U b.'. .
1 p.
tiiw-."ii-i viaiiy
I lint I.
www

xml | txt