OCR Interpretation


Grand Forks herald. [volume] (Grand Forks, N.D.) 1916-1955, December 20, 1920, Image 14

Image and text provided by State Historical Society of North Dakota

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042414/1920-12-20/ed-1/seq-14/

What is OCR?


Thumbnail for

li
mn
Mi
aven
hout'
Ava
•n t,
*«*#.*
"was
'dep&s.
Mho.
S§| M^'r
the
Wei
feu
ape*
witt
Dett
how
fe 80€
«rrw
.v*aj
moirn
«n
JWMSMfS
MTERESTW
JP*
•S&V' «jK
•SWto®., CDi tfc#
Rg?
«e *wm)—IS*
smuuSaasnae Stse*** 1m. ?fl« Jro-j
vtmei
«£f JBesaasur
#6. iSU&m imr mi
•z&s&Knttz wnl •agfuoawfTBt «aA«r„
«&isa sfee Canted Kasat. amae ISSttHj
«tc asafi a
auwfi|»- 3&«a-Ii
mar
.»£«*# iv "i-tm ti'atfjHr ittf mi aca^
wwiti. 2sb c^juwau. ate mwwgmjuri'
.IEjcvht 13m iifrfefc. in« 2&fnwsf»^
zv*#t3i .ji5EratL ieer-nosa# «Mb
y»srriBMitii|g «tswnr se
ts#* .-toteaas jjss*j#hs& -2b» yrarm»frr
Suwcvui Oeafcat. vwrajw Meaorc
.ITU iWS»rTtf-r.»f%: nl AtuMMtdtfUi Ttc
5nr iouSkta*" .aauaris* silt S«,~s
•jrtifc.VMr *«t /n«f»a" «Ejettfiitaefc.
New MET
CHODCER
10c
ADOLfS
mov, tfc.
Btf BwUe fiiji
PABT 1
ALICE
JOYCE
Dollars
and the
Woman"
JSfae I^WM PMtattM
PACT If
HAROLD
LLOYD
to U* *1M4M Owrty
MH10H
AND DIZZY"
A CQMMir %MW
ownfc mw, m, SAT.
MIX
£&&•):. tm
A E
tUm Tmtrtt Wbt
1
*sA
2£|
4S*UA£«c £i»« jB*a*svi jsbs* itf
Me* j£«r £i»t aae*?- ic «su*eiia- at&£ 2&a3
3ft j* tee -flawy ®f «u*vaaia»adfeiia'
rvvj^K'1 :jjk ijziajxki vitttie «s«aBais«&e
«»ei] MtxumBBum
4S Ii« *£«&*> jrt£tsse, tiw SsJi fitiim
j*s- ZttQ*x 'jas strf «scaat wH. jocac abe:
te'«t refcSJju^rta.: j* siea&E *s-5
ite«af t&e fffwsi Ss»afe pjjj^
Sws&ii jis'suiT iiimrfuiitscru
jtttJL' *. 408X11 iut-LAauijit sa*6 «ae±a "wet
sfe- t-sauMttf- wngnsar. it xitc & soaouat
•5s- 3«skw Scit xiiswjsjffl.jier t»«i
Jtoiisfiiaa'* isaentiw -tv iaa-t Si* iuac
aaatr? ic
1£*M!.aai& U.- *£&naafmsiT vm*&taf «uMl|
.ifcia-C IV jaerK- savct iJU biO%:
»«ar.. /,
Ti* jrawfccnasShe 5»^-,
^agaaos"* ewomgaiiM*.' JCB£ atc^r-.
.. assiiwusv pv&Kjvt. 6tw swa jjeranfc. BWS
Jit ifl«(fefaBasii»sa-. i»c: ^uet
W«tCJS«Jr ^3« *vj3£ «i£taii«it »'I5*
i. nfxtC m^ronvsuyax-. Ti#-.
y.^wac. &n&e&tx zit¥ g.w*tr%ca&x
-y
irjr3fc
•wSSi
nt
jb «ittusfc_ -At *ay •aut £u« litres aflroaaMHc -riio jeEt
Orpheum
WEDS.
CAMAOA
Canm dmti—M tm fcaeaac ihe liatiy «ff
b&L »luA te 4K C«* tf lfc-rWy
a* £^&o« waejorwvj, Uk G»K I flii ii, aa£ Ite

tintr
ascpeefoa&OF xeufee eeaSy
i«SK w«i^ue peiBt ij- GBS. Vffiaa V.
Jgbuxf. Si. T— St,—Sesetft: 3Sr
'-i* £*,2 net: aiKiwi 3as
jw jt^-575: nc^itfKi wab OfflUttTTP*g
it^scy »ajb Si* fegaasta* i«r Gi«n«
r£JairwBb«««r^! tw.ae»y«!r^
jjQssd** *Stu«S ieffl .3E^SM«a& Sw ti*
S«9ree LUst .&vaeza*-: *W*J2. s^es Basxcrim
-v3e& 2&- -uiu^it- ««4trt9a*w *1T lt
«jse." it sii»- jwnnitasty is j. t,-u«r ii* 7fcl« *jnas& wsffi ter u»£ ax tsi* ef tiiir. Z^teoigi»J &turj3a. «inmmw*n
-ias.* 'its vostAiSn&Svii, tfeaw eatte? tS6 s»ar«ai vl tte itar -^as tio« mo*.' Teetigse 3«r
THUKS.
OUMKa Mr
VSfj.
Katherioe
MacDonald
MOrnOKIODT
MBS I2SLE
JCzxiHrta MaeDwU I* town
ifee m«at b«a«fiCsl wonan ia ail
Aawrie*. H*r w«Bd«rM ecrwos
M4 torea of twHftf jna in
*4adattM.
Her lM«al fftetarc, "Ifct Sohni
9tM KM Lttte", i« fTMrlwiad
rofeMMR tkat lter« a nfnttisf
r«htfM is ft* wake.
*0*-, TOBS, RL, SAT.
4 ACTSW 4
VAUDEVILLE
FKATUK* PtOfCBE
LOVIT
SiPKt A!»ple
$JNi|fiS§
3f
All Pasteurized
te»
IdHODISTSGET
THREE^OUITHS
OF
4£.T41,
SOMl
FUDGED
causass, 3ec. 3#-—fe. MvefSm
BSsiits.. -lwa«Birer -off tfaf Csmjwffi «tf'
^SSwa Soarfir off ®«a»?nQ«mt ti -5a»
»o-:
reoe9«.e IRT a»t
y«sr eiifliaf 3Sor»anbar i. wiktc
«r asttss. II yer «aan «4 lie
«xos«Bt ie JKo^-sa» BBHaai'l
gwtir Ittt
*SaOt SX.ifft .St( -vaa yafifi «xtra« Tiej
Hivzd. ii 3»«5sissaabac. Ti»: tisbnrst
a&c«» ta {fee mtx«a& taoirfis Sbe ',
'jfearsts aa£ 0s3b*z osoturr toaewat -ii
mK&HT. t'-HM*:
tB/evjimem &uart (Hi W*
kMri «f eftacaisiwi. tesre
£mrc^xf ste&MBK. W.«1£J!S2.«£
1marl «f Ssmoe aatiwSeeoe asfi tSamflsi
a«af«s. ,, lwu£ ofi
&WU&UT wAmsHm. »»,••» 1»arC sfj
$«B99»tsata*0e, yrfMiaSte «zifi jnsiiic
CB0f£3e. nh&eCmMSfs
-sway. bosffsfl «f oSuss^Bj
fl V+.M** Fteisutas'm AH
vbsxzr 'mAtsstvial^. tZZ'JCZZXZ
K-mamw W«afir*® vs&ns-^sst,
fireaca* ararwiaty, Trflj-J
1 rnaift«Bitjv
WywDama: *easaaaaJT, fS-574-S7
JUiaos".
esBfcte M.Wt ani WeStr £nafe-
am of mMit, fl4f,T7Ut
Xtr. 2%s«c «a£d r&rfsefl
a»t «sn»«st eutecribcd fHQra&le is £r«-i
retrt. «&e
2eS»cttaei
She «fllas« s*ot«» ntiaf at |UUJ4t.|
ac bcSs^ si yireetBt i&Bes^aseSkiae, t3«{
&aiuDce imS«er£i»«S £er Cestcsafi'l
fa»S is j»yaiie is £r«|
yca«. -Jridei! S21,ZS2.i27 aajsjH&JyJ
Dr. EbMc is bx iqwn nwsiBtsI-'
«6 a rafts frgs «f efi.»ca
nSss tiroasfc Use rc&£5euE aaia
yrese, the SmtinsK tad «nl«r««ee.]
t3a« reaffiet cirtit a&6 «a^ dtai, the»
a»e f»cwiite. Jaatens aCifteE. tiarS*,
ixa»v« «s4 sn^bie. ImTMHtMi i?- tihef
pertsfosl measisa?* of tb« mjeakqasry.
tii% jiaj*«• aoc tis« Istsssb, asd liie
'-nrrrjiargy* swfl be
.Sl*&E«>d.
K* aSao
"We 2i2aM go ia«k to rar SonBcri
stsiaiaarfi oj zii'iZiT—taaai •wouifl fee
^iKercai. W% msia a^rstaioe oar
BaoSarf of fejimg b«7S64 tiM pns.
1ik, if «c aye to sa«et cw obli
g£atiM$i at Swoe aad attraal vitli aa
CcriBtiara program.""
Farmers And Bankers
Of Sntk Dakota Meet
To Disease
Fbukcs
JOfduB, E. D. Dec. «.—Wia
*ffls «f f«nau»£i337 mac eoastrae
tive s«nri reSier
ios tht jmsns flna'rf'wil sdccsaej
4 is tS« R2t«, farmers aad baxsjben
&WB p^sto thrc3?tK»at soDib«a«tiera
satlMrod in oonfiercooe
i«rt loaay,
ft wax ite fclectiOH of tbe eonfer
5«m* 3«udten Jutr« a free 4icenaatea
«o er*rjr tsiject p*nainiB^ to j»r«a
jest ctgrfHtwa aad vsurr hornyer *mA
baaker irUl oe at some time er
a»otber daria« tbe m&etiag to
preac bis views.
FmniBeai amwig the epea&ere oa
ite epeciaJ prograaa John W.
W«Ww of film IkGt, prcstoeai of
tit toutt Dakx/ta Hzitlsirtf 2»oeit
««*i XL C. COM Of B«dSe% pr^asS
«st at the godh Dttou FMi Ba
5 reaa Fed^rsttoo I. J. Bosesx, praei
dest of tb« Sooth jDalwta Sleep aad
Woo! Growens" aaociuioc R, A.
Toonf of MtwK*aix t^ gonrwr of
tbe Kinth Federal Iitstrre diitriet
Dm Uttecrtaa «f Pierre, director of
lit Sobtb Dakota marketing depart*
meat, a»d l«riba T. Mk of H^cry,
pre*4dent of Uie Sooth Dakota Farm
«nf Crrain Deaktx' association.
eonf^rence 'called to order th#
GOYERRMENT WILL
WIN IN SPANISH
ELECTION, REPORT
Madrid, me, U^-Vtr* reports
from tb* »acnl deetUw in Sjatfa
jwterotr indicate a sorernment *ie
tofr. VofOefal estimate* /are thai
the majority for the monarchist partr
wBt a Iwve on®.
Tbe Wurtattato /attrfbote tfcefr poor
the imuiilal «Mtmi «.
HMWM
(br Itectttfi. Althouslr votitMT 4i
at Hwmafc iw
^141004'Waat JM« &*•*
OF COOHTT FAB
•t iwi aens-:
mUmoi mt mnOi
«aijBga "rfi
inww^l/i
Xkdi
Urn, 3«iMwj 2i.
to 3c jeowcasit Hat
*3E IHm
«f tajumj- flair
»fl Jwitifiii
«Munir Ssar
^MKHlBfl JC
jSauamr infier eaaaSaHaiL.
"3a» 6s*1« srasfiqc a
9?r a. 3wmju«L saS a. "^petH
Imbc,. ac TUSBOSSS rtnse HSm:
lie «B3sne3ne& -wSEb Mtft
1-BfiBK ar wasaiw» measi***.
9 *3a» jmBJMB
jfcflflie*: iB. vgteoae,
A. d. gj.wufe ((-xenaaSsKi
IflL^C. aCfjmTHsn. vavaBSMQ:
I stf iwifnmjt^ieee. iwgiffmg «ff 5i
|«imtiA«£t39i£ «C TJittaar
7
rtf i*5t
I &
Vpi.i'Jwij!
«ffl±£lK.1
eo.
j»wifliuiis 'j
'-s*
P»L, afc-—ClglWBl-Klii
in—r a» jpiawft £3^
iitlmis 3® 52hf
•«aotietiB-*ai^ *»we 3we» 3tIS3$$ 3S l&S"
..Was aa»m «toe BeMgras.
*l_ .. _- __ Tirg«*eie£ 3MGfi«gw a3nnjr -flie ssffl
-3EnB—iJj»-En* i«Bae5.-»3B a» Stelw^ amirais'^r «&m-<
«ff *n afifirsBE 37B.1 ^iWli STO as aaaurt on^^ftn- irrif^Tr ^pfyr'jB'j
1883
You are still in time to get
him a Gillette Razor—and you
would be if it were an hour
time Chr
mas Eve. It takes only a fiW
minutes to pick out a beai ty.:
And no wonder, with twenty Af
ferent styles to select from and the
certain assurance that so long as
it's right as a razor "all the
way through.
Don't Worry ahout whether
already has a Gillette. If he has
will be delighted to own one of
distinctive special styles such as
one above.
3? -,.A
As a thovghtful, inexpensive remembrance, buy
a packet or two of useful GILLETTE BLA
'MMMI wppi^
?W ,M.»*
I
JsvKHiHQ #mKMt
4«1
CAKE-FKEE mmnro
IS^ I «ETnilG' -a
7%
Sera |*r Co*
The ttOe to
by
fSlBt
VALID
'C
r-*.
is a
E. J. LAKDER GO.*
EaaHbtwJ UMi
Xsre^awat SocartW
414 Ddfan A«- Cr—« fMi 9.
Triple silTer
donblm-mdgmd
Blmt—y. Anxat
«B*»nctiwe «]k.
ICJ9. Geld*'
:fhM,t7JOO.
-Ar:
st-
SWISS
r-i
ggg#i%.r.,
I" 1
Ks
&£-*•

Ver»v'i
IS
hetf^
he
the
the
k%
4:
.Vi..'
in ly\Wi0A%&n
^—k
w-
3-

xml | txt