OCR Interpretation


Amarillo daily news. [volume] (Amarillo, Tex.) 19??-current, January 23, 1915, Image 5

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1915-01-23/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE FIVE

TAGE HV2
"SCOOP," The Crb Reporter
ADVANCE COWMN'
MOO TfVOMJTeR-
Cent a Word Firil Time
Half a Cent Thereafter.
Masonic Bulletin
(Week hryinninu January
17.)
Muiul.iy. 7: JO Gunman
driv, rehearsal.
Tuesday. 7:5(1. Wmk
Ijxiiie. work in third d"K ?".
Ihursilay, 7:30. Chapter
work in Mark Master.
Friday. 7:30. Dluc I.odr-i
.staled communication.
All regular Mtsjin will
leteivc a cordial welcome.
PROFESSIONAL
CARDS
WWWWIIIIWIWIIWIIIIMIIIIIWWI
i. II. Mllllllltl It. t;. lllli rUIHIll
bt.vvn r k i mm:i;vuoii
lllll IH'J S-111'l.lltY
InntTBl, f, i mill criminal Prartlr"
ltunun il. mo ::;f Cjirson r.uif.
Atnitrillo, Ti'ian.
c it i;KKir
Altoriii') -nl-Liivr
ll'ioiii i. I 'lJ'i Hvilil.m
Imiiii;ii Sultn a Si"'hilly.
I'l, mm in. Aiii.iriilo. 'Ii'i.m
V. T. Miller Mnr in Jolirn i
.MnrnM -iii-i itw
l.i-iu'iiil I'i mlii f
iioiiilii ;.. "i.'i "it, ti' w Fu'i'u
Ilii'i'i::-.
I Iioiio 7-iJ. A:iuirllli. T'-i.ii
r. m. i:ki.i:
F uihtaI lnmlor, llml'itliii-r.
I'llllllB .(
AUiliiilan' nil Iliniri.
int. 1 1. mix: unit utt
l'lihiian Hinl Siii'.VN.n
rrml!" lli'ilt"il in in iiiiii- '''"''' I
mi inn in" r Hi" l.)f, i..i.. .No.
1 1"-"-'
l.l,.,, !..! I I 'M.'il
MS auU l'.7 W.ht i-i'iir-U MrM
ITIOUf DVIl. I
W. lloii. W. , I im ii ai ,
tlOi I. A IWIIm ;
I -M. r ;
II it 7. m.i. 1 mnl I1;, new 1.1. i r
A umrlllo, 'lit,.. !
-
J. M. II VM V.
fli, Inn. I'll Ihl miiiI lll.lii'inn
K...M i i..... 1. 1,.. i
Miili. N'p'.v I'li'iuii I'.iiiI Iii.k
Citfu'-I fllt'-ij Hi'iiinit tno UKC (f
(Iriigv
II Nli V I'll IM .
Oiilniiii'li ih nm r.-, Il.i. uin
l-ili-'-h (iioiiiiil Hire.
tu-2 I '..II. SI.
.1. . Al (.UN
I'l.llHl 1 III.) I .
I I iv. r I'i.iiioh n iii i i.iliy
I'ii'.1 .initio liiritm v iii.i ri-d res Ur- !
Iv tn .1 I. Mi i .l.T-oo'i 1'intnj ( o.
l'..ot!"s 7 I ) :m i I v '.i
i.i; imi mis
I . .1 !, 11 .Ui'l I'ri
IUt Wntk a f.nilM
I ,...i.i.' .. t i.rfi I'o ii ;i, :
I t
101 U. llli
ciirvtj-r none
SHORT BROS.
I ll'alllllU Mini I'll'v-ltm M.lk.
.r I il' 'mi iiti'l Di-I, rr I'rnuipl!
Al. Work Gun-ant. i l
CAM! nLLL CUiir tC I HJIt.l I
Will Appreciate Your Trade.
Phiine 7li0.
511 t. Tourth
Ml:il.M IM-.lt HWI.I.I' Ml I..
Siii-i li.; ( ..ii, vo'.n I ! oor On
an. I Iim.fr inn'i
M.lr III .M-.jmi.ij
I'liot. f tilt J llo'.l. '--'
DR. DAISY PF-NNOCK. i
y
rrr' k i" ' . i
li .-..'. ii,t. I'l'' -a. I
i.ir.w.'- 1 s-! '. Ni i l ii'ia I'll? j
I. i . 't ii-. . i.-' i ii i . . ' I
1 1 1
WANTED
WANTEU Work I'T tlJ hour,
t'lioue to J. 2i-U
Al H tup r' liiili ire. till urk -'iir-
Hit" I 'l. S:i Hi I!. .iiikIih.
WAN'I III' l o Mi" tUo i:'T.
iilmiil i of lliruiiiii M.i. m.i ii l ulin ! II
An..inIlo iiliiiiii
viari iki. ) J
".l .Ill t II :! rs ol'l ttli'll In' I'M.
Hit iiioIIiit is ill iiii. I i. ill' lor iii i i
Ail.lri'ss Mr. If Ij Minr iul Siihi,
Aiiiarilln. ' i'.i 'p ' i1
I N"I Ml An n: t r on I.i' : in ili
j I' illliioi i' i.ii'iK :il il ;ill'l Ih.iIm' I In'
oliiT. I rn"iil IiiiIIm.'. f nl.- v
I hnii -o -iiiitli llalli i'ii 10 trail'' Im
I i lo it in vlilff ninj niilit KIM' ilif
fi ri'liriv iHirkruy l.all, Co
1,7-1! i
U ANTIJi - r.nni'l .mil riiniii. Iiv n
.Milium Hun. lio ri-'ih want- an iilu
ration :i!iu not In 'IM' a''l'- to iia
for .itii'' i" 'v Ih!. ' lo oi k . in n r n 'i i'"
I'M'iiiiit; a"i S.ii'ii '-I . '" ''''In I'.'
aim . W'Ihi ill I' ml I lo In li'ii-;
tin ml " I'll ili"n. or c ill c,ii. ii.
K Chill ti-.'i
"A A VT1I To .n -i'i mill li.'ii I
kiii-lii'ii raliiio'l nti. I n' I. it f'H in- in
rilk!- ill-. I'linlH 'i"i ali'l li-.i'- v"
i.-i l.
A.MT.Ii In;: ' I'" '
l'i ''.,1 '.'' ...
U WTKIi- I'nliiii.'ii ''.'I Imu .
n.iivl I.i r i :, v I il. '1 li 1 . 1,1 II . I'I' i,i
., ,
:
MISCELLANEOUS
PI! Mil-' inri'l from rnniliiiir' lllid
llaii'lri 4, hk I'ii r lor. I', I'lniini I'll:'
I'li'.ini 77. i-'!' : tf
j IK JT 13 Iilp o nt. prion- K...
Amirll o Kr:ipliirriiiit A"Dy. W
gpt C lipip wi It ho n t iIIt K. N'-
I ff.n , fniiitw. r (J. Hot 7TS, Amu
rilio. 'ioii.
7-tr
;i; i'l'. i. I V-.I'
i. ..'
i , , , ,,, . .I,,,,!.,. - .... i
i I, .,, I'l.u .i,. i, . M. I" H.i.. (oi
, .,.. ,., u Am
.,. , .,,,. ;,)X
I ,, ., r , ,. I " f
- I ' , ,,. ;t ,
m i i ,.,.i. iii't "i
', ,., ,. (; ,,; , . i..,
. I : (.
t v k i i, .. .1,1.1 ' i. ,,,,',i.,
I. .oil' .i. I '' I r im in. Ii .im
I H AM Kl' T.'l- I... ml. I -. "t.
" "Willi v. 7 I .. Tii I
I .
IM.N Mini '" -. t h .in - .i i
i Iii li. m i i i . il . . '' an n . I : . ,
t i I.i 1 1 on I ol f 1 1 j i I ''. r.'i.ti . , i ,. :i n
i ,1 (,i l. ,.,ii. i, , t ,. .-li . .. r I
II III f. l.i i . I ',.i,l. v'. I i, i. ". I , j
1 1 1 ii 1 1 ii'ini'- u .ih 'i 'ii'- j.. ,i ., ,
I n I I . I'm ol'l 'loiif ..I.I I'i'11' !
, an. I nf f'""l li.ir.'u'.i'. ' l,r
i I., ml" It. I: H-t .. n- i; in i. t I"
li' it;'. A in it .il... T-' ,i
1,1-1
IN I ' 1 . 1 : 1 1 1 N i T.li iin ..ii.iii.i r i.t l'..
!li, I. -mi i ri ' 'I : 1 '
I.oAN.-i im jrn.. iit.il ra-... ...
(.imlijy a lanRi- il'.'i I
. Ifii Mi m i i'ri' .i- in i i l.ni.t' t
Iiiii. i or .ai 'i ,.'' irni' r'y i .i-i.
K. Il.ll.l-r
iv. ;
FOR TRADE
li.K ll-.M'K II. .HI MMlil !!!
mon Al ... inm iim.i l..i-tovii
,.i p.t i ,r 'ir i.-. in 1 .)' r
Im, . ,l f l) T 'jk' il il'TII.'l-
iliiikr.i) - I u 1 1. 'I hot
f.T-ii
I'ot: t i:t l !'-4' .ii ....'.j in
, , it ...,.,.,,,.,,'..,.,.
UiJ Kr i' . 1 ( f Hi A fc' ii m. )i r '.(to .
I'liii. In,. V,i;m fti I,; tf
; v'iTl" nT: a r t . !i.,i..a"i ."".i."
!,. r A i ....i ii ' iV ! .,'n.r i or M" .
l.rn. l-o Ii.i.. i'-" rrn f..ni.
.,, .,. Mo ,., fn,,r fl,r 1I,I
. ! (jn.i l.'-r.i In., kr.iy l. til i
i.T I'
IWIII. TI'M'I. I'l.tr.,-r I .It,..--
I . , ... . .,.
-IT, ,'r i-ir:i i"ilOTM"
'turn. I .-. , i ! ! ;..i, a.r.v - f.
"" . ' '' v.i -'"i'i i"
THE DAILY NEWS CLASSIFIED PAGE
' 'I fa r Li Ii' r- hi 'n I ,'il It-
1'
, , , , i j , ,
AMARILLO DAILY NEWS, SATURDAY MORNING. JANUARY 23, 1915.
THE CLEARING HOUSL
FOR SALE
i nn i . i : ciii;aI' h i ;.i mi
Cull iiJ. .".T-'f
I'llll Ml.l! -I"1 IHM'I l.f rtPlllM.K
I V. II allll I II 1 1 1 llir.r Vim! t . J l,"l
- i '"' "" ; ' 1 ,
I'Ol! S Vl.t; ii'., r.iii'i '! I n li
aii.l !! null. I l 'i' ipliiri I '
llV I'll f IT ll.l ,M i . i I'l'l.T
I i mi U ,1- il III ''(! I'll
I iii! :vi.i: iiii.' ii.. i ' at"i ni.i-
Imr i on .if i I ii v. .i i .'ii .' ii'l li
to . Ti :i- i ,V M i a. I'linlO' .;'
I ! ami ( I'-vi I. im! -1" i It
It lit ; A I.I. '-"I " ' I " ,H IMh .iihI
! ' ii r Hi- ' I W I'l .- I' i i 'i. :i. il
si. I1 l.i loii' I'"!.! .:at II 1 1 hi ' nl i!i
moll" iiii'lil In Hi ,;V
.CK 'l I x i ; i;lNK im .ii-, .1 ii v
In ii l nr.: ir"i"i-ii im. . 1 1'1' t" I "
iNi.ii l.oi I in . 1 1 ' - ' I'
llll; - !; h I .i'i: :;! :
In iiii 1 1 1 1 1 - ill !h mil l I I! il "I
1 1.,, I,, i, iv f I. ,i,i,, i,: .,i-iiii- ;.i -
1 1 1 1 1 . T',sa- (lniii if I. 'l.i n .il
iiiiii' TI, ,h it, a no iliK 1'iihilio'. .I'll j
In. ati'il in a i.ln li'lli- In.' n .llu'- (
Mr M II ll' . I'bml". i."
iv. . i .
I in; h m.i. ,,r. . .,,', in.. . i .a i '
. i nit.! "' H"'l ' 'in I'" I ' '"" I '
S in, it r. M "' i II im 1. 1 in " 1 .'i 'l
I l. , ,. ,,. i. . : ..!' I!'"' I''!
I. I." I'l. ., in ' I' ' T , . I 1 1 I' 'I
I'." 1
i,ialil'o. l'-.i-
FOR RENT
1 1 it K I - NT Sin i 'mi mi, tm In
t.ir ,ti I'-il I i i:"'. i i" " in ' "" mi'l
I.'. ..ii pi r K.'i-k J"l Aiil .in St
-.it tr
I iii;! ,. (, ! ..i.i . ".in I'T . Jil
,i'',-i i i . (. Ii '..' I ml' l ,i i ': M ii.i li' '"
I . '. i,!,', ,, I ' " I'll I "
I 1 1': ; INI
In , I "i :
I'.in.: , il 1 1 I...". "i I a i ,
'... r .i. ' i i" .' !!' ' i
.!.,,! i fa, mill, "f I' ' 1 ',' ' I'lioin- . '
i; : i f
I 1 1; I; I I .. t .1 i i" I'l1
f.'l ll'H" ". I ' " ' "I (' I
.11. ' '"
I n; l : I I Nl..-.. i i. t'",' - ,
I ,., i .', .!. . i M ',. I'll' i'
llll, i. I .'. I Mi 'i n tii. i I ii
la,-. . ' i ' mi in . . 1 1 I', :' i
1, 1.
Mi,: i : i n i 1 in
ii. . ." -I'M' .
.;.'. I i I- I
I I
r
I 'I I ! . I . i
I - ,, I . i i
, . . i '..ii, ,! n . i,
! ',".i,. i '
I i il: l;l.
I,, ,,.i r.
i".. i', .in
A l
t nt: i:i i i I-' "'. i -
llili'll Mi.-II -I '.'' !
LOST
I.I IS I iii II. If-" "' '' i
I. -..ill' I i I" I. 1.1- ' "! '' ""J "i .'I ;"' '
..v 1 ' ..' ..' Ni ' " ' ' I'.' 'i'i '
' ' i
Irl I:, link. I'M'. Miuaimi. j
Tin. ; .. lil It 111. k- . i. mi.. i .
Po rr.nl i . ti" l.i- ' l'"ii iliir i. T '
li ,r'il, w.'i. i .. a .1 - Inc ".ir. It r
K f ,' 1 ii, , ) K' ill on.' . h'. '' 1
Hli'l .oiiii, ,'T' i.i. r' ' ,i : !' '. inn. 'ill
0'ir t!ih ion' I ,,-i,' Ill' tuitioni
l, ... 1. I' ii'l"l o. k lt"l ) ,
t iiv. nt.'r.i. ,r i r Hinl ;.r'!.- ,
i'i. r , '.. in i wr iiiiiii'i mrii
m:... i-tn'.-m i"k
' ' " " ' VUi. .- i
' " ,U ' ; '
ii. n. ...... . - i i ...i.t i ... . . i
'i'..-' ' l' : mt
?.t-.ii-. . r.l V. oi i . - ."ii
Ha ' .ir. i'., i " i.n Aln.j
.., ,,; s-,.j f r
I'. nil, 1.. V ... I ,,l '. '. !',,!. - .
tr. i'iifi..'.-.. :' '! f'rm,i;ii . . '
St l.n -." M" 'I i'! I... 'n''i
'1 - 1" f . l Jff!
lr it t'.r IH.',.
f (1 ir , M 1 1 .1 . li t
- - - - f
RnIM frr Mill -Hfi fi
,r. r'ur.ni fm u i. iium i i
rtllt'" I'rnr Co li. If
I i , i I'i.'. N. . ' a m A I.
Certainly a Most Cow-ardly
V
FOR BUYING. SLLUNG. THAU IN G, WANTl ILLLNG
MET INJURIOUS
10 TIE KIDNEYS
i m- Ti-.i i m m 1 1. !
hm- ,i mil m. i.i in i. I
.,.,, ,.r , i
. 'I U i ,1 III I'
il.l U.i I Us II I"
i. iiii ii : . i 1 1 1 k !
in n von r kMi
'nil., ill
t l.i.-
I
I,',.. ii in in. or I. .,i, I Mm I
il iiiuiu:: ; ..i i II H i'i i In' li.o I. or 1 '.
mil... i- .lo.i'ly. in'. 1 iiliiioiii. .a'
at ill. Inn In i on
!':!, II''. iVi'l '.
1 1 I ' I I I l--l"K I "
. .i ii ih ri-iHim .1
I'l.i fill III" I'lll-'
'I iii' l.lilin ' k !"
I : l- I lo l.lnli'l "
Iiii liLl'I'I'T Ih II
Mill Im ilk I I'll'
; I" I
Ii'l I
I Nl,
ii
I I '
i.i mi. ii.ii
ll lMIPU liOg i'O.
,,.i i ii,
I I,': Ii!
I ... .1 .. I.. .
l'i - n yon Invi' i
in I ' mi' anil ill.
i,. t j i i, hl"iiii, h "I' lln il1' ..it,' i
(l 1 , , . j x t li'r. i'l 'n'l'i ""'l'
. . ,,, I,,
; I I j 'll
'.l.i nl I. i I., 'mi
, ,,l , ,
, ,t I " II
I'. " l .ii" I i il I '
I Llll' ..i ' Mill
.an. i I,,., ; ".i i 1 1"
i .in i ; i,.' . i" , '
Ii, I i.i. . ."I i I" ' ii
i i ..I i I" ; ii
l ' . I"
ll. nl- l , i, ' . II It I
' . ,1 . . ... il ' ' , ' l"ll. I I,
THE NEW FRICTION ..
TRANSFER PATTERNS
i'.;nt l. ,;.
' S it . n
TMl P'l'-- TT' t in. Hi
, , ! , t trill . l
, 1 1 ,,oii. In, I . , r t . , , , '
, t . Ill llol ' ' Mi I i !'
i . IM.'il ..ir- . ill ,,vf:
. . i I 'a i.vc ii. -! i i in
1 '
' Jil !l i i ,x ,, I, " lor; ,
"ni - r ' ti a" '
i y .., I... r-, , '
I, . ' I,
!' ' I ' T I'
' i ''.'I: . .
Oil I ' , , ' . ,
'I llll' .. , '
"I la I ,
, I
j " 1
!
I , .1
Friction Transfer Patterns
'irt i. .j i
( j
A
RKAU DAILY NKWS WANT ADS
Trick
00 oo
i ti.. i . " 1 1 t. ; i r ih 1 1 ' i " i i
I I .-.i II I n. . .i I l' i ,i;.. i ill
in ' hi in i . ii. i i..' .i ili ' i iii : i.i i i
( I I "-.I I III I I In I .,1 r . ;,,,, ;i:i I
Ii " I i .'ii in 1 1.-' .i mi I ,i I.i' l. t il,
III, .1 i I ' 1 1 1 .1. II . till,. I ' 1 1 llll-
k III III : I H I II ,i I I ,. ' I .'
i.'..i. ..i i:i
' Nf i" M- nirti (iff
"I ".i ' n I' ' I," , , I,, .,M "'
" "' '!'! I I'''' ,' "I " mi ,h It
1 ' ''I''. ' 'A 'I I li i'.i t, I i,i;im'i1
I ' ' I ll'-li I .1 .. I'lll.' I'.. Il f.,r.
I':''.'" !' '' l'l 'l"' ' 1 lit :li lit l!il
I' - I' .. I.
CM-ytJMnwi fcA imL.wr.r?m7r
Jj " !'':y',..-''' -"
-vjj M.ivIm: Ka;s is not
i But he was lilr'j
j j : . j
,).;?, oiu; to Never-
N"vcr 1 nnu.
y S:) :iw,i:i! ; I v-l)i ;tlr('
i't ':M'y rr " t p
lo'iVi! r.iul ! las !
L.i' k In mii: i.im.
ARf- DLilO'l.
'3.i -i )
. .n
l' '
' ' ' '
,. of i a ?"r " "hn-
I . 'I. 1,1' I
" '.!'' 1
I I
I '.. .1
i. ' mi
' i
f'i ,i"
.... .
By "HOP"
SO MED NEXT
TlM BO'
SAGE TEA TURNS
GRAY HAIR DARK
li s i.i; iiui hi i: in i in U
i. mi
I t M l:i. in il li;.
Mi i: in" . ih luiiiii' hiowii fruit nml
ll.ii i 1 1 is . i i , ,i , :
kl" I..' i ' an oi.i'. Im.I l. i-a iii:; TIii ro f ii mi-Ih-iI (iinihi -'
a im. mi" i.t i'i .i.i.; .; , I,. p i, . mum inoil'in. 7 01 liio-'i-
i'ii in-. ii., i i -. 1. 1 1' 1 1; , i in i- ..ti.iii "o-i :
ii. il it I, al . tin I.i , i ,l
:.i'li Iiiiii . : ,i . I ! , :i,.al.. I, ml . 1 V K 1 ' ''""'' la Hilllfill lv lllllll llll.
! i . ' a i I .i.ui1.. i .ii , ,
!! it ion . I -mi i i. . i , , I ' ' , '
" 11 ' I'l" I a i. ' '' a I. M' If t
i'" i. i I"'' .' i i" : ii..,i. I . i.'.. . .
..'n iii. i ,-i I ! . I , .11 ! . a i
m I : y .. .:, .
I I'l' ' III' III 'I' 'I ' I ' I'l I . ' II
' ' ' ' ' ' ' a I"' 'i'l'' ii'l' ! "I"
I,. i' i i i i . 1 1 , i . i i
.1- 'I III . I.' II. T ll
I'll,. . I I ", I I l I ' ' llll ,
i . - . i . H
!' .',1.1,
'' .1 I i' pi-' ' i
I , i., i" i. a i,i i ...ii In
.. I . ' i i i '.'.,. i '
.1, ,i
Mfitirq 1.1" . 'H
T ,t n ...... . .. .
I' t' i .' I ..no "
ro a i I
Time Table
an
K an -.i Hi
f V
I M
i
il. ii f . . 1 1 1 i l.i i-
vr-li"
.. l... i '
I ' M
r M
i
f rl i r
i. imi '
I ..ii- I ...m il i mil ..I
'. 5 r
o,ii.
i .t r .i ni a
ii'l.
II.iiiii.i .i hi, . i 1 1' i'i r
' rf
l
M
VI
:.U!i-'
!' Im.I. f i . 1
I ' I A ' 1
1 .:.'.
v, M "
, I ' i I I " 1 '!
' l"ll II.I
'. i 4 . r " I -
' N.i 4 : i ,'., ,
Fort Worth & De
mi, ); ..,,, I
i)ii, it. ..in l
I !'!
NOTICE
Any it'll'- ah rmlin( ui name and addrtftt of any on
who nill ship car of hogs lo I or! Worth market in the next
thirty day, w will unj them a Beautiful Leather Merooran
dum Railway Ktc Book on Live Stock.
DACGETT-KEEN COMMISSION COMPANY
.Vtk Ydnlv l ort Worth, Teiat. '
I
i ; y
y
raj
t
Carries Your Wanli to
All of Northwest Texal
'T(in IITF T(l
Ult ,U
, uavikh -I'oaiil tor iomiB laJv I"
iitiiii .l I i,. or r.iiii'li li'T tiirit
.ii. tiiuiic lailH'K in family !!
', ,,,, ..uuIht in aiiKwer An-r
i i; i; , N,.,VH- 7ti-;il
:i' . I ' C I'liniiliiitli.im
."0 Ai
,,; SA; A , MM, mu0
jll.Ml- v ill -I'll In Inti (if li.ni plllilluM
I hi li nn i, "iii ilaro In ki Hint fic'l
1 I "I l, " I ' ! ll" kl-h I N. I'l' rrl- St
"--'l'
Mil ; i" 1,,'i .iy all ri'tili siiiir ileal' if
il. 'i m iiiiii rly nt tmt I'olk utri-et
iii ili 1 1 lul ra ii iriuii ;lii'in
a,, i'ii, a-' ii' -. i;. II. Kukle
7 0-'.' l
i .,
wit I' l.iliii' Im iiiiiTu, lionu'
""kin.' ; i n Tii lor St.
U-tip
j lV w 1 1 i r.in Iiuk moil tu or-
- i i i i i i mil ::.' chilis, limit r
' ' l ' "i lit' il iilmi ot lii'iillli .itlil
. "ii'i iion in iilisnil'i'i- "m.
1 "I 1 ' ' U I for NHl.Till llllll-
i I ' . ii 'i' t Ii W l it i' or roui'- to
I 1-1 r.. hi mil Tlilnx T'n
! ' m. in l-'ii'iuii lllilK Ain.l-
, " " i . i'. 7i'-;:t
' I 'nil-1. ci;i;s Iiv fci-lllii; l.i'if
i'l'. ,i i I ',1 lilo.nl .illil ii If il I fn III-1 il.
I Ii ii.' -ciaii niiis fooil, cliK-k
'" io I!-. MIh iicnt. aii'l
.... i . i ni-i ri-i . iv nl a - 1 1 tmii iii
" I , Mll'.ll .lllll llllltl' onlmi Mt-.
1 i;.' !'.. I ' .ni.i Si-i') Cn K.ltn-
ii ' I .... I , 1 1 . 7 a Ci
1 ..' 'Il i row ii cm iii'n, i iii r-
i i, 1 1 an. I iiIujih liavi
" 1 ' i in n ::'..i in 7"-ti
KANSAS CUT ll
' w - i I I V. 1 1 , .,,n
' N" .' ril I il'i ,v
' " N.. . I VI I . . ,, J I, ;,r,
' No .: liar, i t ;;s '
' , ' I ' 'i No .' lllll. 77 I.. ;
'' ' 'i T7 No -.' ini
i ' N .'. in iM-i 7 : '.
'l.i. No ;' lull' :, I.. ,,
Nil .' Illil'( ."..' j
ll WORTH LIVESTOCK
i '' "i: i n. I . . i. in .'.
I I "" . m.irkrt .", In h
' l' ' I"1. I'l'tk i,.:.ii 1
' - "" no Iii, line ::a i
' i ' hi' .nt' hii .T, i, ;,n
". 1,. r-' i.,,iix i-v ff.v
' i Iiancr, nirti, t
I . : . . :.n 7 :,n . IM V.
. i '.I'.'ni i..".ni -. .ii.
' raprs I T."
"''" iiwrkvl
i .'. i,v s on vt lu-rn IC.r.li;
Panhandle Shippers
Krep Your Eye on To
DrprncUble Market
: i
I
il
OKLAHOMA NATIONAL
STOCK YARDS CO.

xml | txt