OCR Interpretation


Amarillo daily news. (Amarillo, Tex.) 19??-current, February 09, 1916, Image 1

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1916-02-09/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

AMARILLO DAILY NEW
PRICE FIVE CENTS
VOL VII. NO. 83.
AMARILLO, TEXAS, WEDNESDAY MORNING, FEBRUARY 9, 1916
Canada's $6,000,000 Capitol Which Was Burned, and Cabinet Minister
Who Was Injured
CONGRESS OPENS PREPAREDNESS
FIGHT BY APPROVING NAVY BILL
ERMAN Mil
PLEASES LANSING
.... . .
iu( iri.i or iiM " ri i: rim.
I'OSU. s (.It I II Yl. In
hi IMItl Ml AT.
IS Efl
lli'tiisiorff r..ruttrl i-t ! In H-t
llii ulih rliiiimt-. In irl mi. I
(..-in-ntl I ot in I'm ninl i.li'
I HN)' SOOll.
WASHINGTON. I (' . I ' Ii
Tin siit.si.itH (.f tin' tentatiw -miinpaumi
Irotn (.nuaii. ilesinn
to Kt-MN- Mlf l.iiMtniilii :-'. H !
i i In tln 1 int.'.l :'';ili ' I H
tliaaU ill 'he L'oMI 11 III. !:( s.ilil hr'
iri'Mi)iiiK rnian roto esMohs in 'I"'
Murium 1. 1 hi Ii!i'n tln reii "tn""ii o!
:ill the princ'ipli s m I .-n il f r
In ntii'i t mil nh MilMi.iirinf war
fiirf Minor ihul.r's tn l.i if t: r
vtnfl'iiK mill lniiii hi lln' ii... niiii'iil
'Ii' MlKK.-NtHil t.l Hot liHlorfl' I'V
I.mintMK. af'or V l i 'ii lui'l ilif uhsi'iI
llu- matter ttiMi tin- mliilft.
Vim i. rnstorf r nfi.re.l no rensor
m.'lnst tin- -tiaii.-'i. ami Mit.!!ii"-.l
llu- rei! In Merlin, retoiltinr in the
vxi- .t t i iTi nl a formal ii"!'' wi'tiln
tin. next si ilsij l.aiistni' ipsi-i-.
lli.it In tin- lti in !i ti i- a ' n ii li'-'nitiv
llll'l.l lull till' llt-eA'T III. 1. 1'' til'
nii-"ir;in in.i' i.f .Lily -l'-t '.-'ir
:itii m it' f it :i ' t tl .it tin -nr.'.t' .l
in. I thanr..; .nil. I ii t i linn.'"'
iniMlilliK. aii'l li' i 1 1 nMv i. i'I'"'
imI ,ii T"itopii . in W-v iff n il' ' "'
r'lu taut tit i!" I i. iii t ti 1 1- hi hi
lnMn IihIii at :mis a tlm' tl.' i-1 I"'
a' of llu- 1 1 i ;t 1 -.it n.iii.iti ii'.
Herman'.
I '-. ' I a
k V, w . , .. , .1.1 lU- .'
SENA I T. MILITARY COMMl riLE HEARS EVIDENCE BE
HIND CLOSED DOORS MUCH OPPOSIIiON TO
1'OI.iCY IS EVIDENCED.
n
ii .1 n t u 1
11 n .1 ni w 1. 1 1 1 r
M dUlL!
niniTiPTP
j 3
TO STUDY MARS
M Ii .11 III H:i Ni, I'l WI I Is M.lt
I I! I li I II s si CI ii K III S
I ill III If I Oil
Will ESTABLISH ARMOR PLATE FACTORY
... -'mv",. 'r ;J' ' -1 - '
--M . ' '
I 1
W III'., lit'. 1 1 1 I 1 I. s -1
il.... r. i' 1.. 1. ., ! 1 ' l.i . l.i'iii i-iiii
(I 11 t il 1 1 in n. .1 1 . 1. ' . 1 i", ,: t lir
at" I. . hi ' ;n . ' : 1 . .1 Ii ,1 1 I - iii.in
I I 1 I I . I l IH.I H . I ' Il I , .1 l I t U I 1 ,
III' Heal 'I III II. . ' 1 i ' I'll It , ill. It
The , 1 I 1 . ' 1 u 1 1 , 1 1 . .it. 1, Hi' In linn u, .1 ... .
V'tllVi. I . '
he aiiiH 1 .: .' 1. 1
lr 11. 1 1 1 '. ' . .. " - ' 1
.I r. I "..I . 1 h.,1 1
i".l..l.h-.l"'. .1 .l ' 1 1
. . 1 'i . ... M 1.1 ' '
Privalf Manufarlutt r I'rnr of St i I lo Government Afiet
Mrnkuri' for Hiiil.luii i.f 1 edirl Elnnl U Pnftl
A nt in Pn par,, for a Pillor Fiiht
In l'...t!i H.' imh.
' . i ii ii i - t h a ii
PANAMA ELECTION
lift
Martin I'.iiiill. i.i.i-Ii ..l imIiiiIim
Innoncr lanpvroc ' mi
Ul I LlJL t."Jll!LIIJ il
BEIKG DISGUSSEO
IH;
IslJ
WAGE
I!
CREASE
SIUNi; TIN 1 1 . I'V' v I M i s I I I s Ml l Ml I V in, M U II U I V III IL I l lll I s- I (lsl l.l! l.l. I'S ! I I C
I it w.n V' ft -.ii rtf .r. nl' !
si I I CI IMMI'llill w
I I I I I los.
I miMIs l Mil V I
sri;iN(. hi i I. ToMt.iii
I a 'trtii.K it It f-l!::il ' MiiiiHini' i
iMiti irntii Heihn t '!. i'i h ' i
is i iillletiile.l I lilt tie litief At.;., ill!
tiller the I ru--iaii Allien, tti ir-uiv.
eUillU tit itH taitir-. ii Ii ! that K
. Illtitlei) lo tin- pliulei-.' I.f Ii
itiiiiniC m Anierniiti atri iii.le
tiltlv Amen. -u ha-, ;n.i' tn al.y il"
,t ,i I i ',n ; l it :i i
.ne or war. ntol lia 'I' i.l' " aKinifi
lie Hitthli lit' ii'. "ii ni"' ''' ''''
nnn of the 11. it ie treaty, that the
s!l;I khntl!.! lie l.tltrtl.'il ti. .1, i.r-
il ! ,s nil'!'. I'l.'l I'fA I"HK ' lie . lilt f" "-"I a '" ' ' ' '
up -Ml! r.'tn.'t'ti in Mr. ri' hi a -''.ii.- v. I! nan; 'I" iii ' "' '
(ITS ' ' ' ' :'" ' "''' 11 "' ' '
V..- '.f 'he i l.! ' ' ' ' ! .. 1
.H.l.i ! " lie I. -ul'T "I '' "' I
- linn i.' 1 lie r .1 l'a-n 'l I
NKW YfHK. Pel. .!.. I o..t' I ,,,,,1.1,1' I'i i: !..:r.. ' ! a
lii.-aco '.('riltt oi.'ler. an I I low j,,,, ,... v H i- n!. r-i I
ii-.l lire. il,e i..;..t.-i i l.a" '"i: j I,,. ,,,,,... .1, . ,ulu- In
mill the I'ai it;, t . a -I H " I-' ' ' j . , n i. t. .;. nl- ' - r
mot: lit in tlie iiliti"iil ' i. 'I' "' i ' . i . .. , - ,t ,i ii . . . t i . , i.i.'
th- N- 'York ' Thex !!l t- ',',,;:: ', . tl.. I-
I a I" tti a .pei'ia! fife 1"" :i ' 'f'l i t:i :' f. r a'n! :. I' ." '' ' '
the t li ii a f . iii a ii :i ' I'i i'i "!' i , ,,t . i . ;,, ii' t ie l: i, : I 1
on linimrs ! ii.e ii1 I "( f - iii1' !
MintH'Mta ! -t it r senator lloti"r-l ' .,!.. it ,n i,..ui !: f.t fti '
.-'IIIN'.Ti N I' i' r.-li :,,.: i'i.' !. :. af v . :
, st.-i'iie ff llenty M 1! ' ' : t ' 1 ,' i . il ,-i . u i' -.M'
I i.i'e.l S'.'i'' S' i'.a".i t:'.tii M.tii'Ho t' e ii 'i i "r '" t..'-.'- .'!
t.l ii.mI.'i til.M i- .-' i' " i ' v ,,,)!:. t.. ....
ill' n ' '! f ijiito' at.'! ii. a. ' i ' . , . , , ,.f. j
l.y th" I n;'ei t.is !, i i .t: fi - . . i.
tlie S'aie 'if Mn.n'-''tii Ti'' tm'f- ;.,m
iria! to the j. nt-ei r .!: ? '"' or ' . . . r -
Mlt.tH'UMa .IS 'lIlM'ii' ll .V h Pr I. I" , , , ,, . ,e. .
Ili'IKht-r. Mf- M .'.la If. A .-t i ,r f,, ".
I'll. Ii Senator Kni'e e on i.te ,,i, t, k,.
! the ..! ' Il le t' l'f of t ''. ,, J. r;l- ,,'.
netiioiiiil rmii:i.i ..:: a: 'I -i.-for ,,. ,. :. ..
M-wx K I .'.,H, .'1 l ehlll' I f the S'.l'e ,,, ,, ,. ...
i.f Mi:, t. f-oia i.e'r !"' T'o-o-1 , ,.,
4 It Marshall a ' h" I !'. .. ,' :e , . ..
Il li-llHtf o' It... t I. I .-t i'. - 1 1 - .,
1,,. a.l'lit!..:! to Mat'iarv II t!1 "' " ,
i.f M mtieioi is t. t il.'.t "ii "t
Tl .r' :, I.f H-r 'res' t.if I It ' er)
s , M I I I HI is ill
Cull I iil Ml V
Tl I 1.1. 1 t t.l II-' ' ' ..-11.-.
i w ,: i i !.M , ; 1 1'. i'' i). . ,1,1, v. v-ii i ';'i u. n . i
.1 . I ,1 Ml f lllC lloll'.l ol 'll- f "I '.. ks 'it illW i tl.'ll I,
l''V! I'h
I.l.lleil l, I'll I l.ll.'.l Ma ill HI
,,. u r. s,...":,l ele.H"ii i'i IVttam.i j ,,,,. , .ar,.., ,.,, tl,.. .,,,'K of tl,e S'.tt.' A ;; it.-i.t. '!
lot II I an ft I' a' ' '' M 'i ' "' i
Hi: il. ' -..'.I i'. "'"' '
Let .V eel, t lie '.111' I 1 . all :i 1 1 I . I " "l
il,.. Ii' mil' a tot le.oi-r- "I ih. v.,'-l
ions ". 1 1. .i ' t . I i'.r ot h" I ' o-'
;.-..il.l'i Ml t o I "'Ii-. a ' .' " 1
,, , . 1
01. .1 e ,o . Ml
I l IV In t e .!' '"Ihle. .1 II .1 tin lo i'
la I i all ill I h i' i I i al n ii ot the
eaM h to V hi... I' lh.it lull V f. "! t I'I
..lit t ... . l No lr ' . I ' I 1 1 ". e ot
..pinion ,il...ol ei,.'.. ami in I'...'
I A o t !, Il- t he. I ha . ' I . ! i
ii.i,l . on. el i, in, ll.. inn. I, . ! i.i 1 1 sm
t i ali.iN ot, M.iih The fa t that
Mar has a . I i of nlu hlh rte.il. r
leii,l, il;.ii, inn i.wit anil 111'' s,itii
tl. H i oil. . 1 loll,; the lal.ot s hi.'" all'l
.1. i,- I aie not o ' .put. .1 M m Ii
ollie nil.. i ii, al o Ii r. i;i'ui.ilv arieeil
upon. I.'.t I In . i i. nl i'i, p 1 1 1 on t in
, in v ' . .ti i. the II ! I it i. 1 1 1 1 ol I In
all. , .-.I an il ," -l 1 a l,u hai.
I .a I Hie I,' ll 1 I' ' I a! ' I lo ell!
i'i t h" til . i alia Is a . hopil.r
111 I tie o'..,i IV a I 'OH 'I ll' lie 1 II f I op'
I ele. n,', '.111.' lot all t III. W he
11.. I I. . I j . I . . . . t . I I.I . . t . - I V el
P j . t i'.i.. I. or h .v. I. ' ..t .1 iloiih
1 I I l..ii 1 1,. . i . , i .mt i ii, '. , a i t ' ! i' la I '
Jl, !
Tl e I I I !, . t . ,,l s o. ,., I
: i r. . i.ilv piil.l: .l,e. tl . - '
I
I- Ol t ! III. l ! ee ol ' 11'.' t olio
I'I l I lis t I I M I ! H Willi . e '. I '-. no. I l.. ,1, .'. . atl'l t
rim .in i" i w in 1 i. I,, 'I,,. th.,i tin im. i a tot i ai. i
I an opt i. . i ti: 'i ioii 1 1., ii,. oi in.
I i iii. I , I ' ' i 1 I'i i . : . ,i i II 11.. not
,,. 4 ! .. '! A ' an a si r t , h.r. fit
.UIUI
s
pro
i . i . . i
1 1
PLOT ISSTffl
i i
Jl! i
to t he or in. I ' . I .
loll., i ' a .or i h 'i . . i '
pal s j I .' .. I'. . Ion i, a i..i
'..M. "I 'I"'"' " ,i I . e I ,
a . a : to -.top I... i . '.!..'
l.e am pi .a i I '
I e.i.le. hv I. I V. a!-' N.
plot.- le.l Ha' th.- ,. . i , , . '
nam ol op..n .01 1
I-1" I'I 11- If II' I I I olil 'hi I'i
,0 hi pea. ' .Ii" ' II
p..' pi. Ill I.! Ih'' I' I '1 V ! ' ll
I'I .1 1 11.11 1 .1 1 .1 il. ' . 1 ' I' . I '
. . . I I . I I I .1' '. M , ",
1 I A lo. V I e I ,., , ,,
'il Hi ol let. It. I..
. , .. I i r I' . a 'i ' 1.1. I ' 1 '
. he (.,, 1 I . ;' 1 ' ' ' 1 ! 1 1 ' ' ' '. .
I lie h.l.,1 Pi I ti.lt I 1. - I.
I ' . .' .! I op. .
1 1, I I 1, 1 HI I: a '
I , I e.ll I'. I 1 I ,i 0
I . I 1 A I ' '
HI 'i ,'l ,
I pi
.11.1' lis of '
I . ' .
1 . . 1.' i' K ' '
.11; "I ' 0
. . . 1 , 1 . ,:
lr "' on p1"e. h lo.' til.ral lir'lrl .1"" 1 1'ian
1 hoi 1 ,1 V- . n- ' pion
pent pi. 11 1.1 h . - . ni il.' : . .I 1 1
anno. in . T 'I...' to a j. ools ho. 11
rr."l of the ai 1 1: .I.lv 1 I I'"
. I I , lie ip'i 'a I ,-i 111" oh " I p ,, 1
i the tlieotx mis, onlv I -( tt'oo- wlr.
t . p..
I 1 1
'. I
.1 1 1-
. . ,1 III, I.
I 1 I ' II,
I , oil e
1 .1 I I .11,1. I
'I o I.
II. ll
I )
1 ...i. ..i r
ARKANSAS FLQGO
. I I
D
DANGER
ASSES
1
! . ' 1 a i I'
I'i
I I ! i s I'iMISI I III I'i 'I l
I ii, Mlsl-sl I'I Ml
1 lll l I I! I I lis
' P. ' ,. I ...
l.ITTI.I ! "I.
T! :-.: :
' '. ...-:! , . ' t:
t r : ' t ' ' 1 ' . '
1 1 . 1 : ' . ' ' ,
r
M hel . f i.i 1 l I '
i h-' ,1' "i 1 1, ". . ii) A ii' t
1 1 'iv 01 i! . i.' I" ' .,;
A ,1 r " ' ' I . 1 L' to t I l".'
h. I 1 " I! l '. Hi" . I ll I .
. v 1 ..'; I I1.it n oil -1
; ..l' 1.. 1 ' ii'. .ail
1 ll e I I .ll 'I lirkl '! eollHI' 1 1 1 I
l':i "1" 'I 't'i 1 1 1 'lit: 1 " I- '
; ' . " ' : 1 .na.ll , r.M.i
III, 1- 1 ' '! 'lli lot.!. "' .!
i- . ,,p.. 1., n .. loan.. 1
I .Ii ' . Halo 1 at Kit), pit. ' " '
1 . .an 1 1 1 - 1, 1,.'
Ila'o.f Seeks llo.e nil. I Mltllolll
I I I f : I 1 . Ni.
i' ;- V" op
!;,.' I, ' . , octe.; lo r-
1 s '. . .!. .. '.ill' w hen
1 a .1 'or ' 1.1 1 ' I . . in. ipa '
' .i ' i : 'i . . ' tn o. iVe an all ni' 1
! I 1 . t I ' 'ill
I e , ..
I 1 , ;,!' .
t I" 1 1.1 . .-"iii'ii. " ! 1
he .-.I e ' ,11m. . I'I. I, ,'" I. a
' j I ,,. , , I , The - . ; lie t,a at I ot
' 1 in 1' 1 . 1 i.a - 1 .1 . 1 '.lv no 1
! I 'I .' 1 ' ' , 1 J , I . ., ' ; . . , . I .,
'i p . . 1 1 in II . yesii-nlay.
i : H i -e naval 1 oiniiiitti'i' hat
, . ..p. I.nl. 'l t ii.- evatiiinatinti
I l.e .11 i 1 1 . t : . 1 1 Hill", ehief fif thu
' 1 1 .. 1 ; ition. utnl th Moiirh
1 , '11. 1 11, .'l.e hai eio. veil m-
1 .. 1 r a, il. niei n an lt. il Crotut
1 . I, r I ea'ef eoM lliniellt al.l
' p: pai. in. plan. Th
' . . in p. ,t Pa s from holh
' 1 , . 1 1 . 1 . , I t h, aii- iimoiit-i of iar(
t ... 1 1 i up renin of Ih
a 1 . 1 1, 1 In 11 striking Ktatt
. . . ' .1 , ' 1. 1 1 1 . 1 lilue ili'i lurorl
Hi . i. . . as p 1 imreil In tnift
a. 1 . n , ,,; 1 ... I',,, ifie.
.,1 1 1 . . I 1 1 i'. h S - It IS
' .' at ih" l l' ilt.'Kt lobby
1 t ni' 1 :. .111 pi'0il." In
,r 1 ho KiiiiHiuntiii-
1 1 ih. ... .MrM uml pay
1 . t .0 railwav pnstal
11 . .. 1 . I'linirman
' I'll... ('iittinilllei".
" . i : .. 1 t,e r.al pu rjo
' 1 ,. p,,t , .1 pnHt In
-i . . . 1 ii . m .,tnpan
. 1 1 1 i'.i 1,1 appropriation
1 i'i. ' 1 n 1 1 1 1 .-.I aii'l t wi'lity
! 1 I i . i 1 i . I'' Ii In Ol'etl
1 1 . s. i.i ' 1 niiinrv rnm
,.; i.e. 01 1 01, sp e rat ion of
...1 i 1 ' !. "it l. Itrandiwi
1 .. ,a i' on t hp SiipreiiiK
t . .1 ; v f. i'.it- -
h I
i.uiL'i'. 11 k pro
1 I from llif
I
I '
niiccififip pi
IIUdUIMI.J ULUbi..!.
CIIP.M
unrniniii i nun
N ARM
ni
ni
ilk
l;l!l.!l!!H!HI!Ui!t I
f 1 1 1 n 1 a 1 1 tt i
it, 1 ii ,11 m n
finiir noni
hijNL buy;
ATTAfMir uppncrn
11 ntijiiL auuudLu
1 1
I ell. k
t a .
ar-
u: !.i.ii; 1 ,ti.i mi m iu ii.mi i i.i;u vniis rxriits
I ! I I I I M I '.Mi si I I tM llln'l ll I'lfi Til
I.I I ill I I.I s -lll M. I il.
mi mm mm ira io mmm
.1 .1
, . 1 . p
.,'. I" IP M
t , f i: pa' '
... p.. a. t '
Vv v. 11 t'.a' ' '
at, ; .. .. ',
. . .0 ll. I
I III I I s In l.l I
V Itll II I tll I'.I 1 1 II '
I i' ,1
I'
I i 'i'. i .
' . '. ' !
' I,' ' a' t o
The Pel tlie'iinna ". ' ' 1'
t; h r !.! am! 'vas e" 'I'e ' h. K-T'
k i: Tn' "I of ' . '. o'' T
t i l". I St . S.'iii'e r' : "...
l.r'I.H Fell ' '0 ellO'l o -f
pi iio '-r 1 mni oi i i. '. . , it- ,
K. In. p., ! tiro ! 1 !
t 1 .'.ra af la ,r- ,.f t , . 1 "t
i f '. . N..m:iW"-i
1
1 . . ;
f I
',, U'
. t ' I e
' ' I "
ll' '. t '
r '
l.a,
P 1 : 1 - 10 n.k tor a .
1 I,, . , nis he ,. i...- 1
.! ' throp lien '.
' ' I ; ' : I S V 1 f , . .
I ' l-ek
, i an a!!""
.'ol 1 ee. p, ,..'
- ! . I Volt ,1 I, -
'.! 1 . rt '
. 1 i o 1 , a ; 1 '
a : -'Me to ' p
, ' ' f ' e I . t
MS' 1 ' .
. !!..
1! a" ,
is! .
.!!.. '
1.. .1. . .'i r. t 1. o.t. 1 . , 1 . ,, , ,
.'' tip .oil, .1 1 : . il 1 a,, , , 1 ,,.
on-- p.t. I- t ,1, . ,,oii,i. ,
III- I I .'III I II I'll II s
st .1 . i n nt '! I1.0 M i-
I ..I t I. i olll-
.1 I.. lhL. tent
ABE MARTIN
ASK EXTRADITION
4. 01 "i, .lis I. mi lii'kis'i I ...0 .'
h ' A
lei
.' e (
. . 1 V
i . r
Of VILLA LEAOER
ISl liT III I'.I I. I l II ll K'l!
m mii in. iti k r
H II! l.
1 .. 1 a ' 1 r
t r. '
-t . iv 1 - ': .:
th" . 1 I
"I 'he ' .......
V'. ,h''l-'. It I. ,.11111, .' I"ll ..III
' ' 1 1 ' M.. I . !,
m urn
1;. ..." t
I ni, 1 1 no- Ju l.
! a 011 III
,' I
... .... rv ..
pi, !' -1. 1 T' .' '
, , . 1 1 ,p.,n anf
I la.. I. !,' ! f' r 1 1 . 1 ' '
li ne . . 1 ( r 1 e. .
- V.isl- i .... ....) f- ,, , r.-
,.. .,!, T' -i "., ...
.. ..or,!.!,' 01 of M P"l Vi !i T -r
mi r f 'i .1 1: ar-i. '
1 .. has h ' :t. '''! ! r- I npi.l !' pi,l.,r 11 I lofml
I,,, ,. f l.sitiuc -I'M V" ii" t.i. V f. I If.
I .k. f.-ar V '
t
it -
;. a .
THE WEATHER
I a ;i I iri 1
'. 1 . ; . t
1 . 1 1 . 1 1; 1 -
1 ! v v : fi 'u 'U
i' O s ,(, ., v.,,
' ' ' ' ' 1 I
. I
I 111.,.'. I "I1IO10 I' I.
. ; 1 ' . 1
Mi.
h. r,
Til
. .1
,( ,
. .1 I
'1 O '1
1. i, ii. s..'li,a . M '' ml .
st.t, '..
I
I il.
I ., n io : - ,tii.
- Th
i '. !.!
. a I ."if of
r , .'.., '.. - 'a. ll IImI-
1 . 1 ... t '1.1 ir '..T of
1 ... .1 . rnter-
" ...r' is 't'olyipp
. 1 ' I e Ipl. 1 esU OT
, in1 . rs .f . oiiiuieri .'.
' ;: .,- 1
! !.;, I .1 r.
" ' I ', r . I' 1
"'' ' ng-i: sf
j-.. I
' t
1 r r 1. : . a
.1.. o :
r
I. N' 1 '. r
,. ,1 . I . . I .
.!' '
f .. tTiM' '. ,!r ..i- oTf t'
., , r. a- '1 1 .nrr.!t
l. I'll
I'll a :

xml | txt