OCR Interpretation


Amarillo daily news. (Amarillo, Tex.) 19??-current, December 01, 1916, Image 1

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1916-12-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

1
AMARILLO DAILY
VOL. VIII. NO. M.
AMAKILLO DAILY MtWS, FRIDAY MORNING, DECEMBF.R 1, IS16
PRICE FIVE CENT
NEWS
MARTIAL HE
DECLARED FOB
a mm
M ADM1HW. INUMIU.k. IN.
TKUTtU Tit rIUlT:T Kill. I
KION INTMSl sTs.
Tie OF REVOLUTION
atuaal Inlornal St Hit Ha. Tlii-rat-
I nllaU tldM IW-la.lon
Midi lun-pran
I'oWM.rt.
tl A-aactafj Pra"ia
WASHINGTON X.. .iu Mill
Ur rul ka turn prnr!a,iiip'l in
Hacio Ik.nriifo ty u,o t'nit-tl Htato
mv7 to uppr"i.N Mutlnf political
ikaxi In Ihf 1 '. t ! republic atnl pavo
Ik y tor Knaraii't- it . future
quiet by MaMlslifiin, t !tr-t u h a
lnacttal ami police prnt.'.-tntat.' n
tha Amrrlran urivrrnnn-t.' t;.. ii
rclv. nvor Haiti
Hightppii h'iri'lr''t A ivm i, t..a
ritM ill li.auiia n . rmT t,.i 'In
pre.int ami a! !;t until or',,ti- arc
hol'l ni .la-nun. tlioit o:Mi-cr a Ml
uprTvli-o thr rnnilurt ot p. i" I .tin f '
b tiatlxo oMIrlnln ami I'la'.urar 'tic
cutnti rownuoa ihiih i:ini'in
ra.-aivon luia boon ioirtH'f by
traa arrnnic tt.ii' for :.lt. .
Tka navy pro'latnii'mii iu"' oa
tartlay arpt"r,t!y Ima 1 i pn' i:i"
atfa1 l!h"iit hlno.laho.l Ii a
anaounivl hato trnlia by s'T'r;
I.nl!a in tbo inUaing atatn,a;.t
'Captain II S Knapp in rott,:i,an'l
oi tha I nit! Htntoa mr m Sin
Domingo. rpi'ti thit in i-niiip'.anca
with intt'rui't lou r(K:'l. nnll'arj
joT'timnt a proda ntl by htm
It Sua Domingo tt p rr . Nomi
kar I' Au orir rar'1uj carry
lag ui amia or baTlr.g tram in p
aaalou kaa bn put in f rt P
(it of paUriM oi f n ai Diiiti! nf
I'lclala will t rNiuni'l i:nma!:i'ly
"Tha proclamation m !l r
ia4 Cood.tlona ara raj-nri.) aa
kajg kuriiaJ anl tka graa: a.ajuntt
ot lk ou' rira 'aa arm lauiu'lun
wltk laTor
Altkuaga in, nli.n-iiy k.ri liaau
glTaa .u tl'.a (jvaiuotaa: J'.a.oy t j
tijyt 4a u aauia ,. .u KuaMP
otlun yt tka ravult of p,u car
Inily wt,rka,l on l y biai aul r,
iftia n Oit.t cr. fiffta.a 'tr iMiitrraa
ita .M;ul'i Itiikiil. ri'a.I''l froiu
Ua Iuruiri(u lor ll. parpm". il
oataiuara'iun o! :uil raporin Ir iu
lt Htn u.lI'Vt ullKt I 'll
It.l Kaa riiUy km: ti ra.i
Rear Adiiilrai I'oud jU Iiol.1i.h.ii
WaliTa. t'arr.nl "itii U:m ii l
laiif aotiuu (ur h :.ik
(l.gk uiiica.-i iBiaa .' i
aifkt tkit ilia Waaainciiiu i
aa la d'.artu.iitl luat lbr- ttiJ
tm ao rwwal nf tu riilu'oiu in
Haiti an J Haul.) Iiointuc . '.. .'i I !
yar. h- r"ivlr.l the laian I s iurc
at ni'inx t th in'friiatloiiul ria
tiotf. o' 'ti-' -1 t.-caii.'
ni the .,. fin ip;t4l inv.-ii'l Mori-
ii
Hum
al I sh . ( KOl'S tll IN -"I -
im. in i.n i oii ri:ori-i-rioN
It A. ,i'"t r
BKR1.1N N ' .
i ,i.
a -
.J go t'lfl'lgh ' !!: :! ':'
.! IV t.lr (.'O-C'l Fl':' ' .
. 'tjlifat ' o ''!' itN o i .. a fi 1 :
'h I'; ' i .''o ta' i"i' a" "f 1
i , i r r . . c i F-1 r nn i , t-.i
o rr" A :! !''-. ' ' I
,",a"nr 'tin. h" ti i'"'i',r t. '
O. , '1 Ills -h'll H '' ' I.' s ;.!!.
a' 'i'i,.',. ir: i I"'.,'! ir .mi:I
lorhrfri .'.'' ari ".hi-
o-o'n., t : ; o a i' . ' , f.o
!,.,.' al! 2'" r'a"i'-"
i ta 1 '' '. "n g"" t
a o. .it "iro1'. ga-:.:i. In"
aaog!-. ti-A T.I grmno. .. ..jur
ninn,h! '- a"x a-i.pi, a orra'
a ' tnt . Mr-ti nt foao'vo (... I'.u
i . r'j ' . n g '. - ,'i- j n
o' "1 ' ,n I'i r"
I'i-.a fi'" ;.'.. .i
lilt . r
GERMAN RATIONS
WILL NOT CHANGE
;.,, ..-I -. oifioro .'r. 'or
o'! iha' ' p-aan. ra'nn i a o.
!, n! ' ' i' "I" r.'oro la
i .-, o, -a- t Toa-f i" i ,.f,.
t oi f'" ' ' to j - n .,. ;r. s
r .cj &H t,. -l.1 s;r... ,aor mrrl
f".i'. p'."5 a ' l'ar ; " . r
1 1 th" as o 'o.nii nt ,o i;s r
O-a i lull', r 1 ' !'" '.,' c,,r
'toav! ."'O IlO'T. tiO...
.ono f.'"T' r.'it i.ir ,.4'
! ao'.al 1 4ir. J f .in
ti.. n '.." 1 " " I' v.'ir'
laion.l ii- ll.-a' Mian I
DRENNAN KILLED
WHEN CAR SKIDS
E
Mj H HO ICVtt.lt IIMU. Hit
WIILN VH Ji MIS Ti:l K
1 Ioii.MII. I. K t I..
DELNO TIKES FIRST PLAGE
lu i iii.lniii I .m Willi HrulMHi
.nut Minor InJurW Alt
rr r Turu
inn.
tacutM Pmi
I'lK i.N'KNI X Am. Not ..n M'-
. I. i. Irian Unnnati uf Oklaiiotnu ( it .
ilrl:n altli U It Anii-troiij! in a
lniii.tr.-. I inlli- i.iiloiiu.l.i!. f n t'v
Half lair uroiunN lint nt'-rno,.ii a .is
uln.ost i ii .-.r a ii 1 1 y ktll"i li't. tt,.- '.ii;
ri ir pi ai. ki-.I t Ii row k!i i ho i.ticc lii .
t!on 1 . 1.k' to pas aio'h-r ml .Ml
ot cinl of tl." ial I t ti r. . ri .i
Innti-.! t'i-;i',i' Ii th" . .i r atol t.-rrlt .'.
iii!inri I A i n. m roti .. it, f.i'
-1 -i r ot tl.o ari-ckHi;. in,.!
Hli i; ii:- i in j.irli
I. II Ilfll'O Ot T 11. coll. Mdli ti 1 H
-i i i,1. ; . -H ii ; li i
i.i. .--.. uitt,
,, u.k In r- loi. I," . ir.lcl
the n. i oval in 1 "S TH I 4 in .t
,:..v.i to !, tl,.. firt fatal un -trr
':n in AMoi.a V '.I lr.-tif(in ot
1 .if.onia Ct. rl.liiiC ,. ii..-. I. a ni
inn. ilir.t a ho Im-i!i h.tri".
frntn Iho .1 O'iO of j'i lo
i'o i t iho fa' i.ir !( (. Win ,
t.-onp ilrlror of tlio avrikoil ra. r, i
... ,.,... .,:ff. ..,,,. I,, !
I
It a hilo .a'- t; aii 'i'.oi rar
ii a turn that th r't,at ror, iar
k!l !'l off tho lirko.1 turn .Tii.t
r ! ti nll'y ft of f. -lira (
n r. laiir.l'.'t of t."'.lal"ir N
.1 , aoronn ami rot .momh m nt
"hoanli th".1
Si. on. o, m.no
ntri fi:i'l.i
-- -
V. i t ip.. lira,,,,.,, i .a.a.l l,or.
... ,o,h..ici.n lor Ton. Work...... iu
u i win vini.v i. lumn l I'.i'a
. 1. ,
iiii n'ia a r n.ai i "iiii in mi i, ca 1
Ha .. a cull of II II. Ir nna:i. u
iait..r ii.an.liHi o ti- H ,L"iia
t 't,.r, if Trila Ho rt r
t,,,r:n,l t. l.ra Ihm:i i i. ua.;-'ii to an
iuan;. girl ',l w horn only a
'w (lay. 5 ,i-e l!.iU.'.:iat-l to
I'! uiv
El
II .1
i
;
,IK I'I SI. MON til' II I Mil IN
UN I. lll sMNl, I'I, t I
Willi Ntsn:s
lUM-thioo I Ii ii r Ii I i.i;niiar i.-s I rmu
I animal ... I'rlo.. lako a.
a lni..iK I oi-r
in. in .
'. . . i -9 . P
' i ' v 1 ' I I li " I , ' l : ' o I
a
u , 1
.C ' 1 !''
1 'rr.
a ' r i
IN PHOENIX UC
c
POMPOUS FUNERAL
r o . - a , ; ; IK .. ' '.'
. ,-, o. 1 r-,f I !
fi-o . ... a. !-' u.'i ;,-
. I ia' a : to- .
. .,cs r. -.''
..--..i l's. a.
. I-,,,... 'i;-'r '-a rr -iif" '
' ' if r- pa-. a-o.
It. v ' '.iro 'ra s... , .
.': '-a '"a . pa
I', i r' a Ma. a- a . :, I
. ; '.'ra-. o . r i . il ! r !
-. .,i .T. jo'n
r a . ! - ' -o- : t- :,a.
I a, . ; I ' " ' -i' s , a - i, - '
, s.' ... ' ... - ,',r c..
!" , ' a - a ! v r-
r !- A ' r- re! ia - "
':' K" , -r ,'
il al : ' ' "" r"' "
' a ; -i- : . ' ,f . "
..',. rr- 4' -' o: . . o .'', .',
n.a v.'.- ' '. '.t ' ..' ' " r
'la rr--.' "l ,.''.;'" '"
... or; T-o .: ' .r 'no
tr.i ! ' a ' " " ' '
'".ai..1'"' a a ot..-, . . r-..
an . ! - i I.' ti" i-.a-----.- ! '
' . Il" ' '' ' I r p 1 '1 ' ' ' a
, . I . r i , . i .. r .- ;
D
DOS PREPARE OR
EINISH FIGHT M
HIM HI MH'II. OPTION H.M.
TltiN I It. II is IN I HtV I'OI Ml
II 111 si I.I I M tlt lll
HAVE HOUSE
Twn Ijnuf KeliKloii m-iioiniiuttioii
In Tliniw llii'lr .sti-riiuth Into
( aiiiiitln, 1 1 i inu to
Win.
I M .-'UN. I'X No' It In l ,
I'ominn niurctit Unit tin- f.i i . nm .i u ' '
j ll't irol.jl.U hIII I... Un u
! 'luc'l .tm t.. l.r.Miiilit
""' ""' I inI.iI II at lli ...mil,
NT'ilar .i"oi !. tint of si liiait i ' n
an il l 'ii.-nl to tl,.- C. tistitutl. ii .-.
I'T s'.il.- ..I.- . rol.lt,-1,,, i,
Kill- lie i- of tdla f.n 1 I. trine nm i, i
t .1 .v till' l!l-cs-tot ,,,, t,. ,1
Oi tin- llM.I.'l- O' Ml.Ht plnllh 1.1, .ill I...
j. '1 o I ir i. iMiu.- 1 1 r..;:'h tl..- I.-k
-l.MH l.o.'.y tl,. i,.. -airr
I Mr t',.- la. .- i.f tlo wjt,!,ii ..ii it uoiil.l
i
"'li "a' ! .tut li.n. Mo (..- or
" ' ! i"' t-ti ""ii t'l.i' ni. is on.-
J ' " '' -m- tin
,r - "'' -' ' ma I "
i l 11 :i' r.-nn.".l mi i t, n t n.ir
;"!.-. t.t:..i..il :n i-.-. nt In i'i.
'" ' " ' - I -atioi- i- dm',
ii 1. 1. t , i 'ii . i.'.;i.'tii i
'""'I "t-tt i:.to is ,i in,, ! rii .
' " 1 hlr.ln i:m Jnr H of I hat pai'tv Im
will . 'i' fnvoiali! i.ii it'i' . i I , ii . I... , ,ti
,r..,,..ii.,i whin
;t iiiiiifi
I hen
,l''i lio in -1 r (,
in i I ( Pi ' l.i. ma I
ly th.. nt:i on th" a'ronutli of
f : I ,i m . ( 1 1, I .ci. r o -'. ( o - -
n-', to lt..-or,...r..t in -1,.. futtt .
; ;.in Tin m.o "t v i,..h .in aint i
i ..:. t,, .o o,., , . t. . I . now i
r..tr-.-r Korftm-.i, tak' !; i'i
I
ti,o uomaii'i lor pi.I.tiiiititic
, r. . ..... ,
.... I,-.,.,.tur. f.,r tl ,o...,n that U
TOT.'. . a.t .11 I. .a I iiiiii rail t-ll-
.
. i. otit 1 n licit mi 1'astn timri
fl
ISM SEES H
CATTLE DISEASES
sllow No
INI l. I l.ll t I III
n it i ii 1:1: svmi'Ium-. or hhh
Il MOl 1 II IH-I -
K A Nr, As lilt
M j.t . I; ! l!i W.O- '
"11' !v'
f r ! i.i- t... i .
Ni:f. it k- fruii a:
i- ) i r I i. i I.
S , ' ;r'to r ;
i I, . p. . .i ,
.. . ,.-t i i 'n
ii"
s t
o !-
W t I - IN .11 Itt II t-
Ml t I lll'H I t I
. I 111
- O a a
i-l 'H'
I I t It F M 'O N I I H I I I.I tt IN-
n I K U tt I NH H I I i.i
' f: aiv. :y
r
o . ' i . r , . . , ' .
.. .,,1...':... ...
oa- a 'I-..'.-' : .
'. a - 1 , . " . ' '.
.''s'.' . a- - i.
PI
.J- T
l&
1
-',
Is
1
Al t ;"r". i' vir.Mi. r '
. w .... ,,.,.,t f..r f..r. t, o
, . r ., -, . .. ,. u,, . ;
ti .
ii ' ii : on (:. ,
Mol.-. II'.' I .. 'I. n ! lo- I ' I
Hi- to-nl n II,.- .I..IIIHM -
,r " w""'1'1 " ' h;''
" ' ''
IM U.IN I NIW HHlli f.NK
Will. IU H tt.lllN I Ii If
;l I.N I HUl.lNi.
at .i.it p.
ott N..' ' 1 ! i '
p , m'lt,..r',n tmlny I xa
lit .vl: ... l'.t t.ii io will l,.. t .,
a...,.,., nr '. M
Turk rai.ki'rt roenr nn tin i o i n
ltoorw. It. .nr. I (H ol iii t" 1 '
., ., ...,. ., ,..
,, , , , . , ,
, II
. i
IH'III! I.O..I1
1 1 1 1 11 0 ' .1'
lawt "
I'hi' in MiU'
!."'
at 1 " A.I.' I' ' t' . ..!. .
, lO'io i , 1 !'. ; '. ! Ill i i as n I ' i, '
f I, i r i r. ..pot i ' y u In a i ! i
T a -falt. ii i " !' 'i f l-.-r in a i
' i .iliii-l . a '. I... .. i ' .! n. .
. , ,
.H'yr'.i.'i , n . ... i
, .,'.!!.! T a ' : , - ! ' . ,,.,l... ,,'.'
! i-.rt::ii,i;,'. I.i Ii ' I ti'top'.' ,i'
a ua a lih li I I" ,i ' . I Ii.t 1. 1
' : or f ii I r . ,
h!, 1 d v i' ,H -
l.l!- l tt if.
Il.'l.l.
Ill
If .
THE WEATHER
rf i ,
I 1 r "
4'" -r
d v -
' it'
r . - r y -. ,
LONDON PAPER
1
il
v-
,;-1
,1 ' ,! ' '
it i
I ol
I. , k
..il
I
l :M.
TAFT CRITICISES
l r p
Jul. J
LULL
I . .1: M Ml II 1 1 -I I "I M Mlvl.sl
111" l - t It till. I tl. tlN-1
l:ll l: ll l:-
VI V ' ' I , i . ,, ... I I . tot
!. , .' t , l t' ' 1' I III,1' t , ;.t , ,,
- '' ' ft'.' I " I ' ' ' MI . 1
! t: ti.-l I v : I n't ,n ni,
-.'It. -on n ' ' I h I ;pl I ,1 an I m!
i. " uv I: ; '. i i ,i . ,liti ; .. r oi Ml
1 1 , 1 r am S i. ! M of I !o hint., if ,..w
i ot-k I it., t .i,i, nt . criii. I.., I
i'". a a. ,1. ' .1 -ti mi.i-i t f .i law. '
,, at 1 o iv , t ',, .r; Miii ,i vi . th"
l,,i, Mo. 1 ' i.: -.. 'i. Ii. I ' Hal I "h.i 1 III
f.-a '-'.1 '. i' '" ' oi . t ' I i .ni. I . ,i., '
- i . ,i i ,i ( Imirlv o. nli
III nH i I ..s
ii I I - I i . I t I IN
I I I I M I 1 1
Ml'
l IM f ! -till
AO
i ni inni
' ' , l , . r ,
, I
',''. ' 1 A ! 'I' i I I ' I 1 .li.'l
; i - ' , -, ' i - ,, - ir! . i ,
' ' ' a i ... I-. ,
' , I I t ;,.'' i '.,.,!. it ,
tin In . ' . ' . . ' ',' , t ' ' , I.' t
i.f... - ,
, : i . . 1 . ; , j
iSERHAI! LOSSES !
! ! 0 i II ! ! fl Y '''
TEUTONS CLOSE
IN OI BUCHAREST
L DRIVE
t
I IN M l Itl N-l N Mitt M Mns.1
I I IIIN -III I I li. I lv
i i ni i oi m.
,1H PIIWJ BILL STARTS
I I. M I. III. Ill oi. s f.. I 4ililsii
Xlllll.lt . I Sri i i of til I a II.
I. Ills o III I.I I lli.HI
I mini I'.
Hi . int. .1 l'n
I In t... i .1 I . ! V l i,.i ;
.1 .1 i, I, . I, 1 i a ', i ,
. il it .. . . I i ..... . I
M '. l ' I I. I ' ',
I I. i... I , .. , i. . : ,.
I '
i ' i.
1 1
; i i, .'
, It. I I
I.. I .11
.it,
tl.. i. i'
,!. I t..
. I .'.
II, I:
! l . i 1 1 . , ,
, I .,.!) I I .
I . ... i. r
v ;.i i ... ,. ,'
It.". I
I' i i' '
i . ,
. t . ..i
l , ,, F 1 1 ; . . -1 f :
ii, i...
it, i . , -1 , .
. . 1. I,. ', .
.r..-r.
i i l' rf.it Ii,
f ' 1 ii i. ! , :
" I" il
t . . .,. l;.
I -It .
- I i
h'. I :
,ls nil ' '
' I ,1 III ,, I
II......
'1.1
un
ir.
iii j
i.LMJ
I ' ' I , V I I ' il I i I I M II -
I I s 1 1 tti I I ti'l: i.i
v I i t Ml' t 1 1 si i
Ir-.
FOR 111
nnrn nrn
hi h h M- HI
ft n
rnn p
ii 1 1 1
L
BEDRAGGLED
DE FAClOS
AT JUAREZ
Ml N llo I II I iN I I I: -IKK OK IIlO
.l - N Ml 111 I I llN.S
I I. tM I.I NS.
FR
-inn- Is I inr i.f !ist-r unit l)-oa.
ion Willi It, il. foot t lill.tiru
I I l.iy t limn lntlicr'
h un s.
' mi v.-v ; . - i
' i' t ;. - '. fin
! t : , -i p f.r
i :.,i. .it-.-. I. t ti on
...i.i i - 1 1 .!-,'; . i , i ! in. Kr.i
1' .-I. t . 1 1 -I " M l- I 'lS'l III
I t'. i' ,t Iji.-N ..f 'rk
'I t .-. i i .i- s i . i -i i !,.- nm; -..a
i i i' '. ! . 'i I ., I .). ,,rh from
' I. 1 '," s I Fl', . ,t)
t ! ( . .-Is w I... I; . .1-1 p 1 ill,, l"H
r f . i an i;i...i s, I'lurs i.M.knl th-lr
I -' ' ' ' - i ha 'i al
1 I -I. -V ' ' I '. f ..'. , ',1 1 I'lM,
ti i l i 1.,'iMli' s!.i(.ri I
: t , , ;, . -I , -, ;,,., , ... ! ,,,
' ' : i' ' r ti it :.l ! iii.s
.- i i ,'ir'.'. i ,,f .i.i' f -. . i I
i .
: t
! ni-:.t
Vi.'.i ..i
-,. , 1 1 , .1.
' i, , . ,. f ' tr.i n
i-l .1 : ' :l '. s.. ' ! ' Tl . F. s - ' 'I 1 -
I - s , ,"
-i r..
'.:!!
:1 ...r. I-l
t'.-Ti i'
I
: - . f ti.. r-."' -
" -. . ". f - ,n . li.
i- r n I l,'."iKit to V,
' i ," a !. . Tl i h"-
t I
f : -t w 'Mi n ,ii' ,i. , fi
'" r t h nr.. ni hi ii to earn
r t ' .. . , ' i' , , a ri , i on v o ft
f ii" f fi ; i f l .r lit In. Hon.
'Il-' , Hani a Ir h I " 'i? ht th'a
' to' - t" t,i. Iio'ili.r Ifft
I i' .1,1 ! oi '.t. i-.l 1 ii M, illPT
"'" . I'1 'i, ,: oi & pi !.it a sir
. .'. 1 - ' . I i. ,.i. I'. ri, n li'.rp,.,!
' ' I I : " " t . I'.l!.s. r t i
" ' ' V ..lay
' " ' f " . ( .irrar.a i .m
' ' - ',.-...., ., H n , .' -
' I . , i ' ... i n ri f 1 1-. s i
'. ' i' ir ' I i in in j? -u. p r
' ' " .'ii k ii ,i .,ft,.
' ' I ! I t i. i-va
' . i , "v v 't '
I
-'!!'. .! i Mll'rn
a f !. . "
I... . . i-.. ,,f (;.:
- . I
, I ,. ..
-. . ... , , .I " !,,
I
. 1 1 , .,..,
, . i i. . . .
i - i
1 'is'
r- i',. ,
N ' ri ir f
n
. F . i- ,
ft I,,.,
' V '.I ox.
'a'. i ir Thl-
.1 ,-, .
?i. to
i .-
..'..,- .... ,
I -' ' .. ' -y - ,.
" T- K
'' ' "' I' - , n'-a-
" ' " J'1' -''" ' ' oa 'i -i !
' i f ('.'! ,
' ! .'f V! i" rt-a-.o
v . . !'"''" .-n."! a -r-n I Tb
' ' n't W.n,'ini,n "
" ' '' H-saoHaa
' ' ' " - t,. si.kn Th-lr
' - i , n '
I" : " t .1 o.i i i,,, ni j (,f
' ' ' .'. I'i.. J, at,,rv of
"' " ' ' tf I'i a'!l.
1 - 1 , n s
" ' "i-l of r-oi'h. f
' " 1 "n -'xhiiMhun
' ' "" ' .ri. , alahi.( f tar
" - ! ' I-- h unlit, il'ai.m-l-
T trM.. at Vmuiiii
i ! ,, 1 l,.r H -i-n:.'i, oiJ
-.oiiri .r Ma",;, J.,,,,,.. M,.j
" '"-'-i i:-fi.r' Tritin pr..
! -- .! ftis. s ati.
;i ''.., f t.-.s .fr,.,
i ' ; , .. v .., w ',,r ip ( .a m r' t. at t hi
' ' h f:.-itr. bijf.
I'it inu -' 'r'" II
.i " " -. . i' I -'
ITT' h ia ti ra . - ",
.IP " . . . . r
.... . .
A K'
t . F . . r '
f'r-
;.',rr'
..O'r i '
I 4 O
fo I, if.
r.
1 -.4-
r.o t-,
fConflnupd on rage Two)

xml | txt