OCR Interpretation


Amarillo daily news. (Amarillo, Tex.) 19??-current, September 27, 1917, Image 6

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1917-09-27/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE SIX

'"naee
fAGT. 3a.
AMARILLO DAILY NEWS. THURSDAY MORNING, SEPTEMBER 27, HIT.
YESTERDAY'S BASEBALL RESULTS
AND CALENDAR
o
:rs ir w m h
CLEVELAND WINS
M Ml H
(P. (0
1 ih.iriii.
KTAKIMXU 4K TIIK CLI IIM.
New Yurk
I'hllaiU-lpMa
St lunula . .
(lii'tnituU .
hl' itKO . . .
Ilddlnn . . . .
ItrooUyn
rittaburgh .
W. I.
4 r, !
HI I.I
Kl f.
rt
.74
. :
..:.
, .4
77
I
iifci!
r.i !" n
s in id rf
k Sft.l'h. rf
i i.rf .Mi . .
tSn.'ler,
. Il'iriifli) . i .
! ri,.. . If
I',, il.-tt... I r, .
' Ii luird, ill .
I ' , f I . I '
AM II II TO A V.
(,010 'I 'i
: i i "
m mh: cm him. tijum;
I ml HM. JI.Atn IIIMIUJe:
IMTN KM WX.
II l l 0 1 '
'. o li '. 0
W II II l 1 l
111 0
1 n ,! 1
,
lin. k
.I'.I
47
.:::'7
rMrvday' llroulta.
Philadelphia., i; ritttimrrh. n.
Moaton. J 3 ; Cn innali. i..n.
Brooklyn, U . Chi'-aci. 1.
Nw York. J. si l.'n.tK. i: in
1. 1 n f t
! i v ,
VllIlT z
M-iolovm, i
i.'.i.tr. ;
I ii n 1
I " U
J 1
I '
l fi
i i.
ii ii
i ii
: i
IniVJu.V pt. Cleveland
"(-.1 l' Hill atTlMI by d'f' H ' I ll (
. ,'(. ii he oil). Omnili' i plt.tj
iiii' anil llir- iIuiiI'Im playa a 1 0 " Hie
Im'om.
i-: irliMi.
Mea'to In
Uli"rr Tln-j rim TimU).
N w York at n iniiaM.
I'liiUili-lplilM at St l.oui.
liiimklya at I'ltlnliurtli.
II iKton at hl' o
PHILLIES GRUB
SECOND
ft
E
T"'.i! IJ
r..i 1 1 r.r :
if I ' ' Ii
.".(.- i: II K
. 'mi : ii" I 4 I
, t I ...'in II". i l i'l n I I) mi I ' 1
'I l.l.-.. I. ,.- 1,1' . J..' k :i..'ll. I '"I
i n i .i 1 ii. iii c -i I: - i 'i.-
I:. i it I III", it :i i. J .l.i k ; i.-.i'U . d'"l
I,;.- ,. , . i i i 1 1 i i I. , i ...I.
ii Mi. h I; ..i i !: '. I r., l-'ii
I .- -. iHi l'.ni! " Ii- ' I i"
t i . i ti ',. i.Ml.-r i" ll-.ri...!.v in
I'.i i.l.-i ! l.;i-- (.Ii I, ,I!h "ff .-.n I'll.
I J, , . .', I.. .i i k i,. it.
j St.. nil : V.iv . . M' .i .. :,
I I iil lu ni M.u ,ioir,.
Hut Murf . !
' . ciil All K II ID A
S ii i ll. If .... 4 1 I 0
I I. rtpllt.il!. b ... 4 2 h I
( H..ril. f ... I J I ii
J K'.th. rf 4 tl 1 2
' II..! ru. II. 4 1U
V. m in imiraliHK, 2 ti 3 1 1 3
Ki.ii.h. :,l, 2 1 t
; U'Nhi.I. i 1 l U 1
' .. I l.r. p , , .1 1 il
II
I ( IIP .U.'l
IIUI.Y .I.MH -IIII..H iil.)
nil it mis mi wis-, in
HIU Tin T.
MTTSMI'KfJM. I'n . S.-i.i v
Hll"y m 1 1, w. -l ritlKliwi.li i.i.l, ii f,
H .! IIT.-.I llltH. Wlllln ',,.,.. I,l,,, I, l
itrltiiii anil Kimia linnl h i, I nn
'I Im rtnrjr i Urn Ii-. I . nmi j.ni.
, r I ho l'hlUilrliiln l.-i. m.
Il'ii Hi urn
l'lillinlflihlH All II II I'M V.
l .tukiTt. r.f .... I J ii ii
S hiil'i. If .... S I. 1 " ii
Stork . hn 4 ii j i
' trftli. rf . . . . 1 ii i ii o
U hlllr.i, ;Mi . . . . 4 I I i, I
l.iiilriiM. 1 1. . . 4 I I i : 'i ii
i.n'tn, 2b .... 4 ii i : ; ii
Kinir.T. a n t i, i ii
IIIK'V. p 4 'I Ii I i
T.iUU 11 5 in .'7 II I
riiiiiiurRli - All II II I'M I
'..I'm. 4 I 1
M'llUlU, V 4 I !' ii
ItlglK. I'll ... II II
r. . f 4 ' ti I I ii
Hi.- krl. 3li . I ii it '.' I ',
KIiir. rf :: ii I I n
.l,ii k'lon. If .... I ii ii I ii I
I'Unri. If 2 II I 0 0 n
S Inn lilt, r .... I II ii " I "
Smith, r . . . ; 0 ii ', ii
' i, rlann. p I " " I i
St' It". I ii i n ii ii
I: ana. i I Ii H il II 'I
Trrtala II i 4 :7 l' ?.
t. Ilntlfl for ('nil",, ii In .Mi
S'lirr II II I
I'tilliiil.-tphla 1 10 (ml :"n' r, I " I
l'llil.urrli """ "' "ti" ii I
Two I.iik hiia. Stoi lt. r . i il
I. KM. blt. Klll' ..l'll II. '. I'll-
k.-rt, S'hiillp. kill'f'-r I -.-,
ImlU. Off IlltHV 1; In r I 'tl !. I v.lli"
1'. Innlnca ilt. liil l.v l aiu. -i i
trii'k out Ku.y (. . , ii
I- ti a 2
f;lanl tunr In Tnrlfili.
KT l.fil-H. Mo . S.-t.t
rli liv S.nyih In lin- tn.-'fn. in. l!n
rur! Ilriirk ltli t Ii inn !'.,' r i .
St l.oitla vl.-lorv vr ,N "rk In
tn finil ru" of tin- i-'.. :
ll.it Sror-:
Sr. York Ml It II 'n V
YoiitiK, rf . . . 4 i' i'
Ii tin!. r:u ( I . I
Murrav. if 4 i " n o
Ttmipo, If 3 I ii .'. ii n
W'lllinl. If
lUniluf y. ,1i 6 il 1' I 1
In Smith, aa -. ii I
K'l.lrlcufz. lb . ." a 1 ' 1 "
iltalow. r ..... II " 7 ii Ii
ti Smith. i ... I 0 ' 1 ? ''
Total" . I It " 1 : '
X Two mt wli.-ll vn iii'ii- r:
'. ' III ,'iiro
I. .11. i I., 't Mi... I. .' .' '.!.i l 'I in
1 1 r ... i ' 'i 1 1 l. 1 1: ,i l I - Ii , ' i. . (iiook
i . u 'I,. ! . i r i j ,.! M, i r 1.-4
V. ! l . ' l 1. 1 I III- I 1 1 I . . I K 111 I, I-1 I III If.
Ill ' .1 I I ' 'I 1. .J..'H I
c ii i:
I .'i "ii Ii ti i
hi, .,r.. "i I "'U I 7 I
M ii ii.uil i '."ii l.-i aii'l l rui'ti.-r .
V. , .1 .ii,.! Ii f:i i '. II
M ill s : U lr". 1 tto.
' 1 ' N V l' I l,,, Si rt :c
I'. . ' .Il I','.. Ii'lli tr.iln.m nf il i,,l..
Ii '- I'i tr .iM I ltiiiiiiii.il i.tlru ,.if
i'h . i.. M,r il.-i l.llliK fjilnra III
, ,,, 'I y. '!:
I 1 1 si l .,, int.
"i- '! II. K
t -. t . iih" ii i ii dim i v i,
, Mi,, ii. mi ' i i". i in, ii nmi ii i; ii
j ll.Tliri. .Il l .Mr-, .-r-. S' Il ri llrr.
I I.'' I' I" .1 1 1 ' I '. Ihf II
1 S'-'i,. liilttir
I s II II K
I I", -i,,i mi" i,Iiii Ii" ' . ! s
j ( iih iniiHti '"Hi mill nun n ..
( Nil,! hi,, I lr.ii-i-ni.-r, S, lni.-lil.-r
, .".,1 Ii sini'h
Ti-Ula .
11" i,ii
i i,.,,,.'i . rf
j ' ""in). 21,
'....ll'l III
l.rl . If .
, U -ii T, rf
,.'t kk
M S.illv.
A t or .-. , i
' l. .I...I.1.
l'.i.-. p
W ii lull. I
32 . :; j4
Ail K Ii
I
li
::ti
1 u
1
K ,
Ii i
j i
ii i
0
0
0
0
1
K
fi
(I
li
II '
il
" I
I I
"I
(i
ii
Total . . . 11 h I' 14 I
Hat i.'l fur l-uiiarij In i-Ljclilh.
si or.. it.
' i. -ti-Lii.il nou ii In 10u ;
li"-t"ii . . . noil mm i," ii
1 I n Iimc lillH, liiMiprr, t.aln.'r.
i li i i. iiatt- IhIh, Ktana, atol.iu banc
li.ipniari i ; i , Kotli (2). Uoubl.)
lii.ivi Itotl,. (i Nil, WaiiibH.aua to
I l-i. rl Joiih in s.utt lo (iiinur.
Iiii-ah tin I.itlla off l-iiliril .1, innliia
,r.i' il I., on,, nl h, Btru. k out
I,.,, li, ii. I .
lil- Slwkliiaa tsr.
U A.- HlNii'liiN. Hrpl :i, WaHh
Hu ion wnntl up Hi.' n-rl.n by tak
llitr t , . I rt s K.itutm.
1 1 . v S.ii
AH M II I'll
I V " tl
lb
M iMi i Till ,l IIH.
' U I. 1'it
iii. .-no . i; i.;, :
i"-'"n 7 :. i"i
' .-i.iii.I . m; i, . , 7 i
l-!r,.f 7 7? .'.'Il
i V. ,i I in: i,, ii i,:i .4 ; .,
v Y i k . 1,7 ,i . ir,,;
, c' I.., 'ii :.i; 'i7 .2
' l l.li i-l' l li,.i .'. I 'i, ;;
V.vt.'l.l.tt ' !.'lllls.
' ',-tl-l..ii l,,. .Inn. II
, i In. .' '" t -i .'iliii;'i.ii r.
I ... ,1- ', I'l, 111 I. Iplll.l. I
I " t , ;, , v ik I
lin. I l,. t I'l .y T...l n.
: .". . i riii1 - !t.tij1
I .. S.. t.rk
i .".i'.i ii! U ,i ,li ilif ',,
s ' - , I, I li" ' b. -llll.-l
MV III i I I Ml III I I xm
VI I nil Ml.l H It ( I s
1 1; i - ri - ii . s.-,i '.'f, v. iv
1 ' ' '.,..r.n -. . i ii.- i - "i
,l.i - in'.- , ' ' li.- i.f 1 1 1 . 1 l ..'
Ii i, I.." .
: ',' Ai ji. ! ,r, . ,.-i -
i .i t " il i. .. t .r i, I. Is tu w .ti
I i K I., i '.- I
i i .-. 1 1. in , an. iiit "ii i ii.- ; i 1
I " ' I' I ,1 i Ii inilr hi , ..
I I
I !' .' I .' I lol .iflrr In. li '
' ' ' - . - r ' " .!., ,- . .i, I i - . . r r , , vt
M , !. i, . n ,i .ii,, I I ,1 ' , , u .ti i . ,. ;
' i. ' !'i.- 'I -. "!''i, l it
I " ' ' '' . I'll',
'i'. i'- Ti '.--! I!,, i : I: ,
I '
I III, ll-o
Lo- ..i i ir
M' M'.lhii, .1
I. "lints. .
I . Is, d. . i
.1 I "Hum. i
M'irpln. rf
I, ,it, hi.
lounluii
V mtrr.
Unas.. .
K lii-r v.
S, Iih 1 1,
I. Villi, i-
I , p
, i.iikiiiii,
1 1.
r
JLX
I
I
0
1
II
HI
tl
I
li
II
ti
ii
J
II
Tiitiii a
lllt'l.-'l lot
ti -iaMMl f.,r
W rttlilili'toli
llnlioast. If
h'.istrr. .Hi .
nil i !
A M
u u
i it
.' II I
II 0 I
II II '
II II I
I 0
II (I 1
i II i
II II !
II II j
o i) !
II II
.! li I
II 0
i :. o
.' 4 H
Uravt-f in alKlith.
Kdlior In ninth
All It II TO A K
lb
I'
i Ml
IU, i. rf
i.ltHrrlty,
MolK.ltl
' I I ,111.-
ItlsMI t
I mil. i, t t.
J , litis, ,
'I ,'t.iN
Soi .
I lin urn I no I nil ii'. i
". i -tun, 'on 1 "n n n no
i I ,. .H s,- ii ii s. i ,i cr .
It's M , , lit , Klol.-li I, uses
' (
I'
;i
n
II
I
I
0
I
111
II
:7 il-
ii II. K
ISO
r. m i
llir.'f Iihh.i
i;h.irrt
Hum ll'l Aliiainltli. Murnhv
, , i-ittr. Milan il'i. Mot can.
Mii,wliv, (I'liililf iiUvk. 'i'r
Jilt" i. null! iii l.yiin. i:. t 1 1 1 i at
Vt..,t Nn.. on IihIIm fabtr
; '.II. Ill i JolltlkHll I, I n li I ti H pl'l lixil
' ii s.-h "ii lutll-. H'ali.-r
..li is.. ti i Ki mr :t.
ol
In
Ini
liurs Win n..1lir.
NKW i'i(K.S'l li; liftrnir ili-li-4i",l
Ni-tt ..rk. Ilnl Hid worliiK
l'i i-lf.iMiih victorv nirr tlu lo. il
t".l I III tlir.-.' SCilMitlH
Ki u'lt a r.-rrnii pn h-.l fit,, in
f i i"i i ti- i," .il - .ii. . I ,ts hi! ; a (
1" 'Il" Ill -nl iiiiiiiik
t-.i
I "-I ror .,4 inn) i, mi
. a, ,.rk I..,. ) ,iu no
I' - .111 ll'l .""I Miilliu-.'
1...- . ti.l I. ,.!
II
.1 h 2
I :. 3
lurlKhl.
K i
LOOK!
ON THE INSIDL OK TIIL KACK COVLK OF Till! ILL
HPHONr. DIHF.CIOKY. DO IT NOW.
American Grain & Coal Co
PHONE 101
I
Mirrs III. .tika si. laiuia.
I ii'i.Aiu .1, fit i a", s..pi i'i;.-
yvi- ,tc.,.i, j,,t ilU; M kl'd Up
in 4ii. ntlil upp-iri U a ttf.tm if
'".I,. plU.-IS llt-f.MltlHl (' l.oult lit
U II'" i-ii,.i fl'lJ.-J in po.jr
t oil. mi. I i'l it xiii. t, bi-lpml to 4;ito
L t'Ulf'ii r thr.-H runt
i' ' ' rt ii r.
-' 1.' us i",,i i I", i ,0 ii :t i
i in'., t.-tpi 1 1 Hi" "".' i"t i r, i
!'i' nipt ;t n,l Halt-. .Mt,, ml
kin"
II I t V. V fv .iui7 fc: V-
m V nm
of IMPORTED anc DOMESTIC
lobaccos Blended
CIGARETTES
a.a
f y pis" i
III f I "f j
r - Wt.$'h
' li . '"'
. A
A new combination
mild, yd they"Satizfy"!
Yo, tWa r.iu ctjorttts is :?rc lima
junt gorxl-tatting, it delivers a .izm aiul
impor tnt thing to imo!.ai
Oicsterfields "reach hoife," tiiry Ut
you knout you are nioAisj they
'SatUfy"t
Yet, they're M.V
Don't b aurprUnd - the new blend of
Imported and Domealic tobaccos doe it
And the blend caa' Lc copied.
Let Chesterfields jive you new
cigarette rnjeymcct.
I
L
rf, i
mi
. la
Y'i3ppn5 iti di't.-jli.')
yopt.-r krps t''-..Tt
frcih.
20for
10
CUNNINGHAM'S FLOWER SHOP
Funeral Designs, Wedding Bouquets, Cut
Flowers in season. Visitors always welcome.
C. C. CUNNINGHAM, Prop.
1909-1911 Van Buren St. Phone 1081
r I VKul v..
Vvrtii.r,. i, IVttUnJ. .
i-i-. T, nnnUn.l fi.
.sli I'lilli, la.'o. i. I.oa Ari-lia. I
WIlM t Tl Wirt 4-Hvr !
WINS ItKl) Itirss ItIM I I I
Hf ',lll i ,m
M)l'ls u 1. 1?. Ky . .. it - AI. ,
M.illa Hjii'-U'lt. n;itionl tniuin ,
tir tin i iii" i In. '! f.'rt t t Mis V.i- ;
ri"ii itii.. rh".t at llic Au l'ilioii ,
I oMiitry i ;n I) hrre this aTtwriwuii in j
a INil l luta nhUiitinti niairh I",
itr iithi s ; i
Kr- I t.tn.. r tl-' Hfi-rl llirol.l
Thro.-k- . -ii and S-: lr!"
Miaa l;iir.'.. 'i ni Thrm k :;i"rt. m i"
f";i'.', Mi aml'-rhiM-s an-l Al' t.'-n-drr
ii 4 rfii'l S-7.
Di
ATSIX PER CENT;
IM UHI M MmM 1 MIIIM.I M
l HI Ti rAIIMM, I u Tin: IN
-H" k r.i ii n.
.1 tuli,'
Hay t'oiisiilll tii Cupper .... J.'i'i
a I
; -i !,.:. ii, i, , .,i-, i
S.Mlmril l'u' llr
S'liitlM-rn l;ily -7
il kiainlv T. I '. it. pi, i ) Hi, ,
cri" f'.ru,. I Illoll I'a' lfr I nil
.; iii the iiarr..a ''. S IbUnstrwl Aimiiul
V".' Tilul bui'i I nitr.l Suu-j. Str-1 Ho
1 1.7f..',.i'i'D. I lab Copper t'I'j
1 l-,ll: ' .Tf lin-
, ,i ;-,.trr''i '.t lo.il.
. : ,i .. p:.u nl ( f li" U"
i .i .i i '. .,' avt- I ll,- fllot.l
, -i: of tli. il
1 1 I III, is tt'llU
. ii i'ii Ttiat.ornls
f in,
, ii,;.
i i.
Mil;
TI"N 111(71 K Tti KNU
l Win r-T Till T.s
How About Your Watch
Every watch needs cleaning and oil
ing at Uaat one year.
Bring your watch in. I can give it tx
pert ftlUatioa.
ED BARTLEY, Jeweler
Araarilla, Texas
7" f
WWW I in mi M, I oi'l MM,
Is sa'M I) X t K
If aMrtatarf f'raat
u KS1 I'i it vr. v . Ppt :
t-nin of tha arr.ir football twiaann
P'.ji,; -(I 'or nrtt .OaMiMaT probalitv
l'l f-oatponw.! a k Hraoar
Mi i ,..i,iirr l ,,!l. t.. ilM lma to. lay n
aptinr -Tf "tl thai ilaia AthVlir
otfnuU ,f tli Mi'.ilary AraJ"Oiy
u.u-j to obtain another iani
to t il the rnsan;M'.t
Tii scroll .I cf'irulljr announced
"Uy. InrluJe
)n..air ( rne(l Inttltuta of
TerhnoU.rj ; ix-iotier i:.. Virginia
Vi:nr !nr ;.!; firtob.r 10. Tnftt
i o'lit.-. ii.i.t..-r ;7. ViiU oa "ol
N n.n lwr Nntri Imme Cnl
tert.ir. Nm.irbi-r n ('aril!: No
nat"! 17. l.'timon Va!y Collfa
Tarn lo ! 7 rC tha want
Lit Th'fit mmi-th di lhar yea
I Deail that tb oirr fellow doiQ t
f m'-M Fim
N V. W MUtK. Sept. 2fi--The fol
io ma N t'i,,nl l.eiirn . he.lu.e
rhet-crs re itinniiiir.il tniilclif'
H'.sTon ail play double he-wirM Tlnie a" on. n,' '.it . ,n . i.,.el
in tr..kltn VHne.1..jr. irtolHr J . r -.Lf -aruu. I Hal lank
at: 1 T tiu'-l it. (N-to tier 4 ji'entlt Ukm ll.ei- i fi.iiu .'it-
N , rk will play tan ftmra at ' tituJe of the f.si. ral re.rr.e bujnl.
'"itinnnati. S'liolar. Stleoiber .T rt , Ii i h I :ir.,raitin hn: tnte r-'
rane.-ilim Kri l.ui a Krn i.-pt.in e Thr.. !i 1 ; mo':-,n
at AaM-tatMl r r
XKtt' t 'UK Sept - 1m r,
nir.ne sirtiC'-tKy .i th i te
llijt fa, t..r in toilay'a fn ' i,".irv
1(, (if t ie 'orlt i-l a ri Call I
rponril u ' per r."t i h uf ia!e
VailUiK '.It.tll shott'v ',..', .re
i ,,,ae. miien It ilropl-ed to '. per
ion-
His
pre
C.e
rt
New y..rk mill play double head
er In l'liii.i.ephk on Tuesday. 4e-
an , lvalue, I
i- per
na
n
A ..
'
oi.'- i.alf w " .- nt i
cent 'i'l ti"uallT n i ffer
tot-r : an I (1nea.!ay. fK-tnlier 3
(bus ran,,-;inc Thuradar'a an.
an l rlo.inr the aea.un In l hiia l:-; Sim I t all lU V.
phU on V,lneailay. Ortober 3 ?t.-k moT-1 Irrriulir'jr fie
' r?ea!er part f ll-e dt. hut fell l.-.rk
M VI
..''!
'. stl
ii ar.
i ii all
-ir .in
i"ia I
!. ..n
..' .lie w
i "- an 1 .-
. :if("iiu r
kil.,.,1.1, '
" j! l-a h '
I.' ili'ior A t'! in
1 " .r.i. Mil. a St
!. o C rt r . .
i '.. I i. 1 A Ir
! i e ! .
1 1 a (:! S i.'jr
tl'lik
I: . i r
i .in
."'Li i:ir
'I-l 4 T
Zit" . .
i . pp-r
i .in.. .
liM-nor
1 1 oi'- j :
m: ,r
1im K I lT.
.c ):.
4."
I.tfinliis Ut
. .11-''
Nett
N K vV Vn;K
gui.-i. a i.t i.'
i . ael M I ...ii i - ,
1 Kar a,:v.-r. 1 m, i ,
I Coi-per no ti xrk.-t.
rl Meial.
S pt Iii
iiler dill
iiv,-r k '. : 5 v-
I.oail
, pit
I 7 ' ' New .irk Coll. in.
I i NKW YOKK jiepC iti. Tli cnl
7 , ton li ailrl tudat rioae.J ataa.i j
(I to l; point.
lie!
line
Notlca to Tr'.tatUf atn W'bo
rot flntatirl raadt-.j tbli papar
pleaae Uir.tr ft oat the car vtatfotr
It will be tree'ly apprertatad b
trackrsea and utber 4r.plora wbo
uaabla to atmre a aipet bfor
CO'cg to work tala nioralo. Ti nt I. ! mine. n.f ruai r.t ,n l tm u'ol
aajay raadiag tba la tea l war aewa nntnt pt-.j-e mtth jrarte;
iiwifrl lulal aaiet,' an.ouoteil to ..' .
reneraTT In the lt 'mitr.
I . S f:4'. frit f",i llj to ! 1 1
and rl'-sod f t !1":. a n-i lua. ,.:
I V polr.ta. Un rops-t. rwir I
a like rUn Kail, at do tti.ie
etln.eil anr of the prettom da,.
r
l.rrit . ''hrn lire
' I'reit N ir-pern I'f
ir j- ratmn rorjM.r
, Ir,' kler Marine
K! te. nti I of p, r
I n.i i;:- Nfc i ,
rt- ti ''.".-;. L-l
I. fr-pyer
':ii4i i t . 'u
v...i.i mi C or .
. Ynik '.'r .1
. .'!. ri rt'!.
, lnn; !ur.u . . . .
Caul
CI fa
J rtf.
i ;
1 i
. '. t
4 -1 r
' I 1 i
s t ,
. -. . 'J
- 1
't
! Ji
.
i:;
.I'M'
4 MA .UU.y. lit AI.TH MIXT
If the bum-eia ar mi worktag raff
4!a:Iy. iiniilct4 twod la fee eUfn
en may ap a condino f mntn.
iBioi.-:im aul pollute the waoia
iin ana pontine In the hlmi
atraani Koiet (athartic Tab let
t-e. p tlic bnweU oven aud rfur.
Ihe liter aet, th ttoift
aaaer Tby rr.nae no Bala. aaai
nor a-ripir.i;. Thr rltee tnai
tiun. airit btutdarha. biliouaoaea. our
toroarj, bad brrw'b or other con
dition. ravaj ky cluetred botl(
Said by J. W. CoIUaa brag Coca-pany.
T .- lliM.W ViiiMniHUinM,
' ..aeiaSTaaieita.
-S
rmm raw li aawraa-. II. w I MM a&
m tvaw crtuTuis, caatss-uTi. a.'
(
i

xml | txt