OCR Interpretation


Amarillo daily news. (Amarillo, Tex.) 19??-current, September 27, 1917, Image 7

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1917-09-27/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE SEVEN

pace seven
THE DAILY NEWS CLASSIFIED PAGE
Cerries Your Wants ta
All cf Northwest Tens
Each day 1 cent word.
Minimum Charge 25c
THE CLEARING HOUSE FOR BUYING, SELLING, TRADING. WANT-FILLING
- i
AMAR1LL0 DAILY NEWS, THURSDAY MORMSr,, 5EPTI.MHLK 27, 1917.
WANT AD RATES
Ona ci M a inrd for f:.rh In
sertion. So c(1vrr'lf:7ir;;t ''-f-l(frt
for if thin ln-nty-fl?
rent. No trunt ad r
cnlied hw mall will b prluti'd
unim k.-c uipar 1-0 t.y l. ().
M'.tty OnW. ( ashler' rhork
or lasn. l'iTiin.il rbfiks not
aciit4.
WANTED
SM.K K.'tr.-H.l Willie, s li,n:.e
putter im.li-r. an. I 1 1 essarv coils im
Everett True4 Pest Killer
lAWI'I'.l' n . .! I,.i..k-! r ln-.uliii- .'n..."ii. A.MpsH ',x .. j
, k-., .! . .MivPs Ui i:;.:. i : v . '"'i
;mi j 1
, " I ( ' i ; . S A I , K . l it : ,.'.. in. .!!. In,:
, V A XT KM i ;...! lour ..r five r....i,i,4 "::' Mi lia. ir. In rmttilnj; j
l:eti-e In - It. the i.iiiv.MV -uiisii j "' lM I'U'i J H I'"-" -ip:"-.
- In an r.ii ci,!, kanv ilium in.l,",r ,ir" "V'T'elit ..-!(. motor is I
"Mi ".If ' 1 1 - 'nino-r n nn
;mi :ui cntitm Hint will null a
nu ll plows it ii I liarinu a! .111 lime :
inn'l fr. r.l In miss th-- '.amain The ,
prt.i. Sv,n 1. 11 ( 1, 11. 1 K. n nmr j
lln'iKii.- N M , I. nllc 1 niH nf !
Te-r) N M Vl.lre. J It I. melt, I
! -ii M. .,T' T I
MASONIC
BULLETIN "
Kli vii'.ii r.iiiini!i .
V' A.NTKh Two k -ill li tiM'n f.niinlcrs
I'l i tail. I . I'Ip.i.l- 1 '".
. "i-::tp.
"M:i -V cr.iun 01 Kill (in urn:
1 iil liniHvAi.il, 111 iin.rniii.is nillv.
y 1 r 1. i:..iiTti. .ii .. 1 ; . .'.inn
1 ' si ;sn-.;ti
kin A nN k i t-c ,. , , ,
1 WANT Yt TV ,.. ,.. , ,,, -V ' I
HOCK Mii-K t. '.' 'A.t I
I 5
HUT IT V" ;w V. I. -
"vuyif v f ivr ifii j ,;k,
K ui 't . .
WTtlvlUlt' Imoltkii'piim iisvit-lei
.11111 mic roiiMiion s;.. t Klinn I
A NT' Ml 1 nti'iin lo 1 imiIv ;iliil lf'' I .' V..r nick Hal.-. Sluci, i!l lu
ll r . U lii":il,t:!ii I t:.::is. for f.u.illv nf f.nu (iill allien' In tour lornl Itnitk i'li ilr.ifl
I 1 Tiiim- s1. Mis i:ans. iilt.i. In .1 if d.-sli i"l. A!di In mi-c
P' L' nli :'vi ;ii. in li-ltr I' K Minilion. lltl" Coni-
- - - I I. ! lil.l;:.. Killf!!. ( itv. M 1
M..n.l:.y 7 !n I' M Sn. .,! Cn V.NTT!I ; .1 1 1 1 . 1 -1 1 1 .r.'sMT. i.ih'( -7,,
ci.it.' .' til a I 1 1 1 1 1 ..11 n,.ii...'ry I 1 1
vin k in I lie I:.-, I 1 r iinl T' lnpU-
Tin-1 1 iv. 7 :.i r I.-nl:ti
Iiii'i-Miu li'.l'T nf Hi. Iv'-li'iii S'.tl
'i Inir-.l.i;. . 7 . f M ' nlli 'l 'mi
viii'iiliiiii .,1 Ain.iiill.i Ko.il Arch
' Ii ii 1 r Inr .'i k ,11 Mir. k I t'.i"
Miix'cr's 1 1. nr.
KiTliiy. 7 : I' M Sl.il. il ( 1.111
1 1 1 1 1 1 1 1 lit ...II A Ml.! I ! I!. I I .I'll'".
VlsililiR M . t -1 1 ' 11. it. .)
PROFESSIONAL
CARDS
VETEKINERY SURGEON
1:. r. mi k
At McKnlrlu's It. rn. Culls nin.lf
day or iurIii I y plioim x. NikIiI
lihoriH Cm. Jii'iitnl work ;i itpicUliy
DKS. PENNOCK
OSTEOPATHS,
Nev Faua Bldf.
Dr.T. B. Jones
Dentist
hat movrd from ELle Building
to Suite 11-14 Sm'tl. DuiKllnt, P
O. Block. Guaranteed work at
reasonable prices.
Office Phone 2227
Residence Phone 1S&5
Dr. W. L Askew
Physician and Surprcn
Office: Rooms 22, 23 and Z4
Fuqua Bldjf. Phone 313.
V I'll ClUl l,l' HllllMI III I.K S, I'l l'
i am hi pliiii' in 11 lii i.mi I '.1 11 I -"!t ; l.r I'lChli mi. cprincr
I1.11.lic l.iiiitnlry i n .'mi ..1. irn. Imiti llnlsiplntt itinl Jcr-tcn;
I I'l'aiv lillkfM. PSonc ? 4. 7 1 in rnll ul
Ml.i I'lisilinn ',iy fx ifi', '. i'i 1 Sill. '.ill's lijifry, I'.illf.
It.. I. I. .'I'I'i'l'. I.'i'..l'l.. I'll. mi- - I
1 1' ' 11.
:7 1 icti
W Ti:i - Plain ii'niiiR from (join
uhi'i- siii'l nil I folks. Ali'ly
M. n 1 i.c stiwt. "i;7 1 1. II if
lull 'I.K ilii.rimnlilM.nl uiih. '
f.'ii.iil Iln- don. ni'.tily crown j
I'linnc : "7i up
FOR RENT
V I I ' I 1 1 .. ..... ..I l.l
, ' ... ; I'm; i:rT 'Tim-c 1 ; t---1 1 ( ;
4I' ! wi l l. Tvi. .r lliv.'.' r.i 1 ni-'i-- 1
li;i l!v i'i.. ..I n T i;i . .ul. ...'ii j l"'l" lioi"..k.'. .i 11 no:.. ..l.i-sj
: :ni mk .ii- liuii-i- mil 11. I1.1 ul f.'i . 1 ' l; ,!"" N"", -v" ''
,i.,r..r. il .'1 1 1 1 1 11 1 11 1 .ion- pniicr.
.11 in will.'. Si'ilnis Miinii'. 7.11;
Kni. It: AT l"r(iit I..., I looms
'.lillloll' I'll. Mil- '1.'.
.7 :..!.
I.i I" I ill. IH I 1
.'' :i 1
U iUI'li l..li .liaiiff.'r A.l.lrcs i 1 Ul NT. s. I II Wil l s
.1 i v i' N.., ;...:i,, rMMMlAls.
NT Kl 1 To Inn ii" mi. I Ii I l'
I'or.l ir 1. k I'lii'ii.' l!i ,. J'. U !'.i '
v WT I. l V.oii.iiii (-ill lor I. ...11 I
1 1 ' 1 . 1 1 0 mi. ..11.: I .!:n 1. In '7:t :ii . I; .
I I'll T wo i.r llnro 1: I 1I111
V. II. SI I",
mh'Io in..... fur 11 r Inn
i'i in Ii in.'ii
I'i i' ! .ii ..'r Mo
" : '. Si 1 ha 1 h -
; v 1I1 " Ii 1 . 1. .in ! . .r ol. in.. ..
1 r 1. . : : .01 1.. . m.i
.111: loom nils :il I'iiincll Inn. I nr 1 . , SI , , . , 1 . .
.:; li.v.rt. u.ti-i. ::f fin. "' r, ,,.',. ,: 1M
I:..,.. I ami i....m l..':ivc U.ai.llo ..,.,. , r. ,, ,...r M
ill M. . a 1 , 1 la j ii I'. SI. w at I. ' I- , ... v - v;. 1 1 . , t .
' ,
I
I
I L - .. . ,
! ))
i
t
1
l
1
! 1
rr in.
1 ft"
111 II
is , d
1 n- ) 1
I , ' ', . -
;4 'Js''v
''HOT A -'
bA:-:j!Jjr..
Watch This Space
WRPF IN.
ST!::iiHs
Twine C'"
A Kl A
GhALlN
i
c ;
VT. .i.v Vi, " '.'
:i;t:N IU'Viri:. m.t i- nnr clianfe. ;t 11 -I wlicn c ur
1 l, . ,. v, i' in- all jn i i-; 1 1 1 v I-.. ,ts w kno 11 i:...i.l t lum; Ii ki
ll,., vt 11 1,,,, 11 w 10 1. nit n .,.-.1 lull mice, itii.l !ici K.ty
? ! '.n i.m.,1 a kfi'tt .f ii I"' ini'-i'i si. . riifin a:iy. inr j 011
I , ,,u h.nt 1.1:. I h ". :i. .in. .1 11 il..' aH i(ii ilnys. iiiitl li.ere m nn
,1 ii.- i.iii it. 1 11 viil .ui.. .v..- .! tut nuich in 1 In- n. M 'i'l il:iy.
ii ...i.i 'oit'i'l wliil the I. :nl will pri'.lnr" WHKAT is ilie rcnl
,1 tt h 1 '1 i 1 1 1 r l' ' .1 i'i i n., v.'ar s 111110. ;!h in r kin. I nf a
Now t .1 11 . ii.-ifT 1 I.. 1. II v.. 11 what 1 lii. IIXUCAIN nm
. .1 ., I,.-!, ii i 1 1 . l 11 rn, si- is ni ihr nn. I i.n.'-nn.trii'r
., r.,.i, I ., 'ooilt I 11 ! .11 ! I ill. I h .'i'i.l In llfiii Sunlit c.iim-
u .' I" ". tt.- Ii't I.. 1 1. h'ttii; pli'iiti oi ram n'ol ill' trass links
..' . a A ll.'i.l ! I.
Nl-'t 'I' I "' I'' I'l'. '' ..I" I 'III.' till'. .topl.S II JIS l.'H-
, .11 w I1.1t .1 i . in . ii. 1! I w ... 1111 I .. i'i. r 1 1 lhnr nn. ami s:i nn
; 11 1 i i,.,'.,. it . , ., . 11 up to mi lo show 1 ui i Ivr in I "res 1
It 1 ill. at- .1 mil' (1,1 ill ..lit. . Inliii' il.aliTx .liter r.'.nlini: till, 11. 1.
1. tit 1 I 1. ..t.i. 1 o.iiiinil'i. iitc nilli 11. in II'.' 'iinT.i'M ity p.issilile.
1 1. 1 I 1 1. . i is Km 11 c lo so 1 1
I ... '11 rl I 1 r II: . ol Ilia 1 l'.l . sec
L. A. WELLS
( Il ! !',. t I M i l. c I'.l.li,' I'll. UK S'n)
Am irilln, T xas
.:t :
h' f.n Itt.
' WTTTi li"l.. rV I, .v 1, 1 ! . . J
in. S' hi I ' i. . en ' '! '. v ' '. .: 1
t 1 1 ; 1 1 To iMi i-i (oin.i ii'i'. h.'.i !
1. 1 , Mil.' 1. I.i Ii 1 v w 1: 1 ( on !.l 'I'
t ' o lie. i' an I Int i'st i, . !i
I n ' 1. 1 .: ti-l'ip :i iin-i l ain. .1 iir.i-ti
1 ! I'.l'e lillolt.- lilllil. cr. . .1 .1 1 c- 1
1 ... i ill-.' . ,
I
LOST
.... 1
I .. I I ' "Oi l .
i '!l . ilo'll
I'ri. I ' ; ' "II la ! Ml. I
: I. " in No .' s . SI Ti. I !.'H I
. lull- 1. 1. in lor mi.' man I'aiM' Small .11. t noinl p ml WiM ' ''!
1 I'i I. p 1 . 11 . . 1 ' I.i y ; M' It Iiith I . t : til li.l I In- 1 1 I 1 1 11 '
I II .in- all ti 1. ,1,1 hi'.l '.,1 il,.- ii,,ii.... .1. II. Aim. is. o, ' ' 'I'l
n 1 "'
1 .1 ' I '
I '. ..11
FOR SALE
ipii:. Iii'i''. (p. I ..ml .'ii. tt :iti'.. in j I' a 1 '. I ' "7'1 "p
i t 1 ' I ip -l.l 1 .1 . i l. lent in lull II . 1
..,. ,,, il ...r. I I....U. ..r.. It ' ' ' .".I.. II I IP ill ll.Hlk ( 'l.l.lill! it:
' '',' .1.!..! t tn. . .,m:ii ti ii, 1.1 111. .ii,:e '!. I III re MUcr tli.ll.it i.lnl "
,,, 1 M or 41' , iill'. Hi ill life. JL' I"' 11 tt 11.
I App!v i.i 1. Hi.' oi I '1,1 I, liir.'ii lilllil. I" limit .N.MM. of ' I'
i Ii. '. ..I Si ( Tail.--. :n .'.I '.'e ?tp.
I
. I' ...' I I. '...I'
: ', ' I ' '
: ui: s 1: 1,1. ;i i nn,., at 1 it i ' "': :' N 1 " "
.11 .si. Will ..::o Id ills to 1 n.-l't ' 1. 1: 10 .'.i.';.
P u l ii s. 1 'i.ll 2 1 2 ' V ! ;i ' ' 1
.1 It. Aiiilri'son. wtin ban lufti inlor- I ' '''' ' ' V ' ''
...I ..I ... II... 1....L- T.. :i. f.,. I 1 '"" I"
. .1 l.l in.- 1 1. 1 nn 11 1 . . 1 1 1 1 1 . . . 1 1 1 -
I any Is now micc-mnr lo I'urka. I '
1 an mite frnpi $.'..1.11 lo JlL'.Sn "n ,
nar fall snin or mi r.nat. Vmi : ,,. ,., v ; ,.,ltl ..... , oi ,,m (
.'"v pay nil' 1. "11 ai.nvo cost, lotun,,,,, (j
..1111 iipp 111 y hup 111 miiiipii's irinii j , ,,, -, 1, , ,j nU
I it 1:1 til ami I'd ; IliliTlliiliniinl ('11.; 1
also liii. lii'ttniT line an. I A An-
;..-.TBQ UNI Id CLASSIFY
', I I'! . ..p.' .ii.i ml or
i n. I'm.' . I . 1 v
,M I.H 1 p. "I -in t. M'i'
. , ,,.n . , 1 .1
I... 1 :!...
I :. 1 . . p.. 1 1. 1 .
. t . ' 1 . . f. ' 1 'li
I 11..." ' .. ' t'., ":' 1
. , .1 ... , . . ,
1 . in . 1
.... ,1 .p!
I. 'a I
STOP THINK ACT
I- , , .1 ,,'.".. a lh .1 'I .. 1 l. l . . .! I l.'tt ;fi'
II,. 1 : 1 1 i, i I ac " I !i it ( at' I'l! !v . ip.I.
. , a , I 1 1 1 I ,. or Mi" ".. p.
, I , . 1 1 1 1 1 1 1 , ! ! I'M: I I'l'i'i'.: I. ' 1 t. .1 : M"
I.i, 1 ' : - . , ' :' 1 1 ! 1. - 1 I" : ' 1 l'".ii'.l l.'Ut'.ii i'i.
.' . V. 1 " ' 1, ., .'i p 1 1 !:!. k i i.".l lit . :.: ;: 1 a
..111...., t ' 1 1 . , .. I' , . ., I ' " . ,' ' II ', 1 .,1,' . I'.H t " I '.
1. , 1.1, . -. ,. t ii ..' .. :. . .:: n.1 t M..I-
.; 1' : . . : .-. I'll .. "il I." I 11 " 1 1 . .I :i 1 ' - I'i I in.' !:"
. 1 1 , .. ' .1 -i ' 1 !. I'M 1 'i. ci ni .1,. 111 I I I : ii
ll . . I ' ' I ' '
ll ' I'l ' '
il.-, 1 1 . .
n ' '
I I ' " 1 '
'"i'i'' 11 'II 1' I .1 I a I I, a I L.l III
1 . , , 1 ; ,. in ci.-.
1 " t ii I, 1 1
. t . " (l.i.
11. ,, 1 1 . i.'i: . p I:. . Lai Ii
1
1' isoii & Co. U ( mIl 1 tin (lentilni;
ml pi-'inK. men's Kiiltn i I. mi; 1 1 up 1 r i i , r,-. 1 I1.
i.l.'.i.'s' h its $1.I'0. IIP. I ll.ive llll i i l.. if.;; ...a'll !! ' In '
...pill in halnililit: l:n lies' III well H.t , . 1 I'i '. I atier . p
tin ii "s llollc. ITll.tin 1'.ll! . .(j,
. .t t .. " 1 a p
'h ' ' "I" " ' "' " " '
1 , 1 , 1 . 1 I . . .
' I I." .
... .1 .....II
. M 1 , 1 .
T 1 .
'I 'I.'; ,- ,l.'' ii.il, k : Ii ' 1 1. III. .hi Ip. I
.1. 1; : A j' s 1 1 -it in
I'. ,1 I,
I" I'. ,1
N. S. GRIGGS
l.'irluslvp I ml'Mlaner
All kln-l of F.i'.i": S u '!
or nni'l.irnr f i'sMi: m . !!
j.arts of ruii..,'ii.llp ! f'-s!
train rir aulo L'i''-. " k
Taskf's mil ( ..'!'ii In N.Ttu
WimiI Teiaii KoieH m.u
prion ir a: raiit I. 4,le
(tpn i!:iy end hUi-t
PHONE 250
Anifctill.i, Ii 11a
v.,
. . i-.i ! 1;. pi... t -iilly ni w it I . ,. j 1
1 -p. ! . I . , :li, i'i h, ill I" : I n ' : '
. : : l.'p I 'm; i; ) 1 r ,: 1,1 1,.., 1 ..
' ' 'I ' '.', t . I: ,. I ' lo I, I t 11 I '
: -i.i: Aiiai'ii - p 1 $ : :. ( ,.,
i" ' ".. . , 1,1 J ., i) T T lie f ,
'. ; 1 .11 ! 1 ii: - 1 :
' . I.. 1 j. ..,
: : ,; 1 .1 .'.1 tp p." tno.... 11 1 1 ,,, ,. ,
1. i ' 1 a' It". I i.'M . 1 1 "p . , ,
p . 1 it . i.T 1 .'i : 1. 111
' I ' ,!( I . ' I
1 .ml. . 11 1 :, 1,1.
. .; '.i. .u...,s.,(ii,i I o..'t- in i
'a '-ii,' (,. :.'. .1... I 7 :i :: p
. ' M.I : '" I 1.. . p a i 111 1 I , . .
. .. 1 ,i.',t,i . j , .. ,, , , 't 'j -'j
lii ::' " .' , ,",
! 1 i ... I
!'; Id NT
. il'
IT
1 " ;
. 1 : 1
1
'A '. 1 1 1 1 1.1 I
..; ; a.--. IT. 1 1 . 1.
MM, ,.. t
in!: 1.1 .''
o a I.p, I
!,. . .- I'!i" '
v , , 1
:i ' in I111 i.
! I'l- Si III I ,1 . .
Pl' I. I. all
1 1 v. on, n 1
k U.:i ;..
2 ' I
la , .1 I P. ,.,
I 'll 'l.l I
.l,.l
t.'.llll I '
.. 1 1 h'
e 11 . 1
!!i,
' I
ill,,
If
!, oi
.' I
1' I'iK'li' tni'.fs
. ' nn. 1 .1 M ,1 a. ii'T
1 1 1., 1 I 1 ' ' a i T ! 1 ' ' 1 1 In 1 i
it !...;. ! : N Ky
1..' !
. I 11 1 .- . .1 . 'i
. "' !. I i ,: ! ' 11 ...
a ... :, p. .
" . 'I .', I k"
1 ,. 1 ' t t, ,.! i t
1.
'ii . a '
I,,, .! in li av
, .1 !.i !.' (O til
I lll'i I I'I .""I
1 .1 : . ni . 1,, lui'
, 1 1 1 1 . -: 1 . -. a
Call Mi G. T. Gliv r or V V. Lncli
1 : I.i
a'.,. t 1 1 1.
! . r
. M
' I.
MISCELUNEOUS
TOO as JOB?
t)jint niMt r foMi- rvi.'. will ntk yn
thCqiftliell ..nwt I ... 1 .( v-u t4l " c Hm..ti PI
Tr.ifuitf aU it.iiw nfri. t. .n i,. r ( aitef . ,m 14
A.lfi.:n IVtr- f..p :,. f'i'.'.on
(mr Af f (il.l F .( h..,t HY I. .
Ilktt btl(l'' Mill IK L HI ll vt I (II.IX4ik,
mu 1; nr ui ii, i 1 1 tim'.
Or llif Si. h kin pl m nit't .r.s"iot-s nf
1 lir l'.tii V nillir,ii 1ri
l;.t.lttn ( ompiiii) ,
. : . . ' a-l' '"' M a ppl. : 1
. 1 , , j , . . ', ..... ...:i ,.
''.. 1 i' I ' a ri.'h' v.
: ' M' - 'i 7 '.;
'...I I
-1
'.ill'. ! rt.i , 1 , '
.. r 1 1 . r
, ' ,,.'.'': -' 1 . t
ITHH'., 1 fr .'r. rm: ..'ikii ).;. , i.' ' '
1fi'i;. 'ir.g t ,l..r l'i. Kum. IT'lf 1. ' ' '
H, nie 7 7 i4 tf ' :. ' ' 1
II' II IV dK' I' Ylll w'.VI Ml- 11- .' .;
M'.nr'l o :;..!-. m.i'pI Aynn , .. .
V r ir- he p. Ii iplnil ft,'. T. ,.
v ..it, Mi' . P r Put TT"".. Ana ,
.'!a 1i.a Irnf r.'i ni-'.4 ip
f n'i iiiThi rt' ri,l in c. ,
I'.nn arid ral'road ordura ;t "tuiit! .'
M'.d ,'
I I '. ' I' llll I ..I ''.. I ','''
I.I ' I '..!' I ' .
' T "'Il '
1 I-. ' f!..,'
I .' I.' 1 Ml I lull
. , 1 ,l.
liii VAI.l l. ()! A GOOD HACKHOM'
V '
m-h
j 1 . p.Kf.iVi.iir, i). c.
1 i.T .pi .. 1 1.
1 . r
' 'P
! I.'I
In. .
: vi
' !!. i . 1 .
.. ,1, 1 . 1 1
at ..'.
.11 ". ' '" :: ' s '..
" . , 1 . .. a 1 , '. :
V .lit M l.cr'-ky tr.n Iha! t, . i '
rial mflr.K r.f I' tin. lh'.!'!("i ' I''1' -VI' 1.
t', Icrt(i t Northern Texts Ha'T-a
l .ti pm irll! Im (i... at t!,.. rdf,i"B'
I
t I '
I'l' .It.
' - " I ..- V . A ' 1 ' 1 ' ' 1 '
r ' M . 1,. . ' '.. r ".1 ' "-
: " .'..(.' f . -ij. . 1. . . c . . ,
..' .hi . '. . i'.i- t i'i a .
' . . 1 . I . r . r, , , , n ill 1
. f 1 i' ' I Pa . T, I A , I : "ft, ; .
I .' 'f. II" , I: I !( ' I
ofll.e ftf f nr. in Aniar:',.. ',, y .. .,..,,,, ,. ,. .,, 7- P
T"I. I.n I lie.'l.lV. Ili'-i!.. ' I'.o per . ( i , i I . ..
nnd. 1'' 17 .-.I !h h'.'ir 1j n.n. . '" " ,' , ' ' ' , KM: IP P. 1 1 - vt-'iNi. 1 ....-
. itf ,,-I'r i I (I'll' 1 1 .
tor tne riiirtni'ii- nr -iept :,r a Hiii; . . . . , ., ... .' 1 ' : ; . '
f.r nirw-ior xr ti.p ns.i:ne ?r ' ,, . , , v, , , , , , .1 '1
snd for snih n'l.-r I ii!:iii as i;;ay
cntr t.ff r .ul I'.wlr.i.
Th urn 1! ne.tinir '( l'i? d " r'
fr l.l Mil r.-iinjur .(!1 ,. (ini ii'i ,',,;; 1 . n '.' .' ai
tii aif iU'f. ' th a- 'ee. ! ' . ' . t 1 ., . 1 : .
tndlaiely f ur I ri""'.n,' .f tti' V. 1
toiltn'Mr-.
J.N KI:i:KM AN. S r'ta-y t "I! -M.' Xit ' n 0! Im ' m.-
-.. '.1 vi' r 111 .1 1 1 "'i . '
I ..1 wi-l
v .-11 1 i. - t r i . I li j . . tin
TU- ..... , '. 1 i. r ! ' I ' i.i
l . ! , ' I ' . .. 1. 1
i.lt I' ' - " a . " ' ' A I'
1 ,,.,,. r - ' .! a .'' p
' t.
1 . . 1 1 ,
' 1 I t
1 . ! 11
. ' . . .1
I
: , . 1
'i 1'. I '. ill ! 1.1'. I II. .it- 'p. ,
I. .1 . 1 w 1 . ; I , 1
I '". ' ' ' ' ' ' ".. I ; ,
A at i'. A I . s .
11 I. , '. I.I
1 ir
'.' 1 1 1 A T i . N I I
'. ,t ' I
I '
l "U iili-rnl In AlM.lr?
fy fall tifm npnn ept : I ."x-ii
all srali ' t tl ;p"i!'y t'
t-tT'.f tT.'-n In fil.f t.r.J M'I It'"
of lo'ifh ard iprs in. ThTmub-
Mi:. tui. i:utr
Knit - Ml. ! ' 1 "
" .'. Ill 1.." -I. '. ' ! f ' S ' . I
1 l'i h p I . 1 : 1 '. . :
! II ' 1 i ' ' i ' I
'.. ; t ii v . . . 1 . .
I
1 .
ii;mi. in 1 uiiP'.n.
1 in . -.1
'.i-ff. Ir:
X
II. .... ,.,...1 i . . V I t . '
. 1 ... . , , I. . J f ito, '
t .: , .i... ''' I ' '
I t
stj:n.'.ixr f "jot
Mr. ( I.ni. C.r .'f, 1 i, r- '.tiv lo
(In i.ji' U 1:1 I 1 1 Inni; an:i i:t ot
i r!t' rr; .vl !i-r n-v fU 11! T in
rl..nv At v;i)iri-iy V-f'.
Pi'if Ij re"t p r , (I. fill'
fnul' smiiiTl .'..i'l I i rinl per vd.
for j vnrls ;nd mur m 1111 nr
il"r. Ykit p-1 1'iM.T" n! t 1 ti.
"Mail Oi J rs I!n i' rrnmpt
AttrrTifin."
PlionellS. COJ Poili St
If Von h''e tool tr". ll' .. T lh-
fnai s-i.t t
Dr. II. C.WripU
K x.m ? '. S-ntn P. J.! i""t
PI1..4- 2I"I.
L a n d B a r g a i n s
I . . . 1 . 1 11.. i ... 1 ., 1 .lie
1 1 ' T 1 ... h. 7 " o , 1 1 . I -
! ,. ,. 1 I ,.,.t I l.t'l.ll, I. ..;!, I l' tl-1 I.IIO
a, ....... 'i ,1 1, :'i"1 1 11 1 1 1 a."l ii.!!
I . ... I' .. - 1 1 1 . 11 ' . . 1 m I 1 1.. -.
I 1 " lH'.. ' II--'. '.I. t I'
1 li , , .,. , ., ' . :...(.(! ,.-t .t. 11- I nnii 1 pl., 1. .iaip
I ,,. '
I , , . . . 1 "I. f 11 1 !. 11, I ,.i - ', 1 . 11, , t .
I'll. I I ' I .1.1 I I 1 II'T. IJ. '.I Ml I i-li. I I. -i ti'l (Its.
t . .. 1 ' 1. 1 lini.lic.il l! !.. , .. I'l I, r i-t.lv Hl.l .'.ll
I't '
lo 1 ". I' ll iinpli. f.!. in-ic ! it ill. i. :tj' s re. 111
f.-ii I 1 ' 1 11 i . i!i l.l u-i-.il. I'm c 1 1 ".'I Ii .nil,.
s7 ('( 1 . I .I.i f'.-t.
M , t . 1 . . . I 1 . 11 in lid .11, 'I 1111 pi j 1 (it ! 1 f fir.
J. R. T. BASSETT
AMAH I l.l 0, TEXAS
: t
.1 C lii KRY A CO.
Ar h.t: its
Po,n- 2 I P. Fu.,u.i Pu Id.r;
256 ad fcJ5
i'v:iiji illo, ii'.tS
OKIES TAL HOTEL
205 Unrein St.
!! ttiru rititlrin and sanitary.
Cuisine unkcrlld in the city.
Price nioiler.ili-. Inquire Phon
I ! . ' j ' '
EluJlu i i tiooio i tiuuc 17
i
. 1. 1 . If ' ' I
I
f

xml | txt