OCR Interpretation


Amarillo daily news. (Amarillo, Tex.) 19??-current, March 07, 1918, Image 1

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1918-03-07/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

The News Carries the Full Leased Wire Service of The Associated Press
AMARILLO DAILY NEW
VOL IX. NO. 107.
AMARILLO, TEXAS, THURSDAY MORNING, MARCH 7, 1918.
PRICE FIVE CENTS
ANNOUNCEMENT OFiWU
SECOND DHAFT DATEIG0MPR0MI5ED flNO
15 EXPECTED SKULK PUSS TODAY
XI-: l KM Ml l.l.K IN Ml II I.
I.I M M MM li lu I II I.
t Mis
I'ihImIiIi' 4 li.inu!- hi M. ill. i,l of Al"
l-.liiii; 1,111' I. is I .iiim s ll. l.n
In M.ikinu n-
llll'llll ( III. III.
I
I Av,.,i., I',..,
st. JuS, Tin ll.
Wlnlr ii In u- iiiiiiiI.i nl mi ii
Mill In- t.ill.il illll ll III - li's.
Ill MM I In 1,11 ll: I ! 1 1 l.ll-r
mint .iikI ( ..iiii'li li jis i.i mi. i.
lion, ii um lii.ini'l luniulit
lll.ll Mill' l i.ll Illll III 1. 1. Ills ll
IIOl I llll I .1 till' I II , I. I . .t
inllllllllll.ll lllsis ill PUM.
I III' .ll.lnltlll. .''llt'llt I III I lllll
till- s.iiin.i dull, riNlril si mi
In. iii I'iu'.i.i M.iisIliI i.i i.i i. .1
1 iiiuil r, in m i.iiiIiim tin n i, i ii
ii. i in ilin Ii .- s Hi. hi I mill. -iMitl
lin n Hi.iM i mil iniiili in
Al l ss I.I MIIH. Illlll air Iii l..
sllll,,M', ti .I'lll.lHl II I I I, (III'
)l'.ll' Ii t -ili."lr llir I'MM.II.
Ill n.l II ltll IOIIS.
I'rl.ll I'l t I . ,; . . a- I..
Ilii' iii M ilrriH i s iiii. i ..i., i.i In
if In ii in ri ,ii h , i ,:s i , . - . i i 1 i. I',
ml i.i .ill. i", in 'i. la- I" I'.i sialic i
lu f p ! ! . i'.i i in- . ,i 1 . .i.i
II. i .a . i'.i . ,i ii.) I Ii i i i i . . i . i I
Iit ll.lt ' .1 . in ,i III) .' ;u. -i III III
ii, rill In I, a 1 1,, i,u"i. i, ii ; I..' , um
lid' nf III. n III I III s I Hi.' in, . o!
iilimi Ilii' t'li.il ii ';i 'i.iiiuii ..: I
Mill'; Till. ili.H.:'! is 1'i'H.i, ill ,, a
it-Mam In I..' 1 1 1 ,i . 1 1 ' . lii t I,, .i.ii il I ,i
tlll'l ll'l.ll s, in , I u .s ,i ., !.. in. 'ill
uiulnr linih fins li,.ti I n i i"
lri-i at J'n.Mi't M.ii-.hal IJi-iii'ial
I'ruwilri'h i ll. '- r.-.n.y I . g-, n :t a
h'i!i as dual a. lio'i l" tak"i'
As In l,.' il.ili' n! in in! ihall
liii'liil. is ... i.'iiKi Iliii K r i . il
t 11 I'll I "!'I"IS l.ll'.f I . ,i, Vlllll'.ii) .IS
nuii'il lliiil ii'i a il I, ill a v. ill n: ii. .'
Il'li;!! I llll !:! I'' "t"l . !,!'. I
"hull nuilil I'lntiiii r.iss lum-sl um
ll li.n li' i n null' .itril In . i r thai
' l.jt.'lll .'.alill l:".l."m ... i.n-,1
. Ill- I lllll'll Jit in ' II) J llll" 1 . Hil l
mat .rni't's mai T -1 1 in uil. ulnii
"ili MH'iit !. tiling ami uu.ul' i - ill
In' avail. it, Ii- Tin' in.'ii air m i'.lf I li
fill ii In tuil siuiatli il.visii.n- v ! a i .
i'. !i,i i nil' ... i ai ' m' '. I n ..; .
ami alsn li'i'l I'M,', al;, I i,.iis i,.i,,
III. ' ail 1 1 , ' '.. .1;' 1 p, , '
j'llH I llli'l' I .1.'! I II 'I i" ' It . " , ' . ' '
!' if a iii'l ii I ..ii : ..I'm.' i il.'
A : .i'i 11 a 11 1 1 .ii,
ii '(.-I fnr 1 f !.. i'i
it.
Iii v
'I I ' '
i.r t .- . .;.
. t .111: a ii v ! ' I r 1. i
'mI.i, 'I ' a ,..i!. I
I.i 1, Hi' I' 1 11
" III' ll ,1 ,, . I.
1 r.-a . .,.':,
I " ii'n - ..1 1 .
I.'l v,.,l. ., , . ;
..!,.! V f"
il. " '.. a I ,'
'II.
,, I HI, ,
i 1 W.I) ',1
rn.ii! :
ill
II . I. ' I"
I l.l.
II'
...... I I'l
II ' 1! I I ' ,' I
. .',11' ..I'l I ' .
t nan . " ''" .
'1
'nn 1 ,:..a'
'n.i ,il i- 'I
. I't. . '. 1 , " '.
..) a i 1 , 1
.Is.,.;'- , t '. ',!. '
. .i I . : r I
; 1. . ......
M mi ll I !: ' '
' 1 ; 1 , t
)' .,-, ' 'V . 1
-1. -ii-.i t i : r
1,1 "I, 1! .(.'-'.
I ni: HIWI l IN
IMIWI M. I'll i; IMI M
. . ... I .
I I I V , I V
' ' I I ' I .. ' ' ' ,
'''. t ' ..' I ', I ' . ; . '
. , 1 ! . ; . -a .-,
' 1.. .- ' 1 I, -'.ii ' 1 r .'
1 1 . . - - t . , , r . . .
NO llll BIVW5:
.it t t r . t r
' ' '. . j t ' . r
NCE BILL
.i:i kmiai i;i i hi h in si:v
ati: u o;i i;it isi k
' ( uM i;oi. i'i;o isiox.
LICENSING IS VOLUNTARY
Nl.llll' I 'li jl I lii.ll M.llll' lit Ml AlllMl'k
lilli'l l.'li'ln r mill I linl'llliiHs
I'iihiis i. nli i ri I ) (III
.Mi'asiii-i'.
. - . i. I I'. -.
V MIIM.IUN, M.inli II.
T'LUIIIU III llslll li'M.sIUi ill
tin- si naii , .iili.iinislialliiii
li .lill l s lll.l.l) I l.II I.IHls) il t III'
ills). llll HI I llll -.11111 II) issin-
ii. nil.. I in. isiini i Ilii' uai
l'. II. Illll' I "I ol .ll lull illlll I.ii il
. iii.-. iin in was ii-. ii li' il Inr i.i
..i nf Iin- iin.isiiii' 1. mi. iin. .
i. Imil ii iiisti ail nl rmn-
i l .nl i In i nsini; nf 'i'l in il
Ishiii-s nf Milll.lHnl in- imnr .li
aiM.l. il aid r .in. illn i il.i nl
sni iti .l ili'lnili- .iinl liri'l in
in. us Ulmi'ii ,,.,i) Mi
il.... iiinl i mil ls nf Imlli f.n
I. mis. illl l i nil mj si i In I lls
il..'; il.lll ll.l s. kill 1 1 illll ll"'
I. Ill li .1 lil lii' l''. '"
il llll I' II I'll .i sli lls lul Illll'
ami iiiinsiiiiiniiil nf nis.ms
' tl.iliilintt mi'ni-s il ll"' 'iil'il.il
l.sii, , iiinimlli '. its ss:iliisln'tl
I In riiisnl hi i mil) ISSIH'S.
1',. ii;:i, I si- . all- illll"'. H' 'II-
l, . .a l.,l.,' lli'-'il ni M is! "'.I I.
I ' imir .it . in.'! "1 : '! ' I i' s.'ii.it.ir
I . ..,i',iiii . '. ll Clin... I an. i nil ill
I I -i .si , ii !,i' M ' . I'm li.rl I'ivi ll Lis
ii ii i nl. i-l.ti- tin il,iii tin t
I ,i in ii'..i T Inn ,t .si-1 at -' I -Mil .s I'V a
ai:t il siii's i .iin in it let wli"1! is
j.1-,' ti iil.ii inn! I k:1 "mi l '. I'M!
Willi i"l'l lili.lM'il to 1-iTlllllillrll.l
I il, K "Inllii'i- si i ll l-' ii'-s jri' niliil'Ht
ll.i ltll il l'T'-sl'- ill' III.' tt.if I llll.l
I lll .ll Sill.IIH'l.s III llll' flllllll'l' lnlll-
' n.i,' .!."i . i! t'i.il In i ?'.'' ' Hi'-
ill-A 'l l' I -lull l.l.li ll-t.llll llll' ll''s-
.11' ll!'llllar ruin inlttri- il.in. iiinl
i'li i h" ii. flu' i. "t I '" I ri .i in
in I nii'i.i , si.,. '; i-.t Iiiiniii's ami
'i.u ks s-ii,n.t I nij; II uu'ilil .'-M'!!l
, . i , ,,,i ,f sin a'-.;i 's In. Ii lh
i , ,: ii,..ii,'.' ill .,,,,ln' ' -
I I-in- Hi.- , I.. ,',. I i'iilu!liK Mnl.1
. . m i. ll,. i .. -it. I I il''
, i ' . i. ...'. i.i n filial n il
I I I- ;, a l',it. ! r.'.,' I'Im
I ' i i . . I " I ll'' al. ! i.i..- ' I s
i,., a , ,ii . '.I 'i.i' u . .. .mi ! " " I
i I i ' ,i; Inn' Mm- '-lllli I"'
I
ifaili'il
, i I.
,,,;,ll
'I I! .'!" -1
. ii I . ,i.- ! .:. I..,'. um
I'lil.iT a '! I II'
III I.I- ll. I ' "' ,'l
!-' , ' ' 1 ! 1 1 ' a .1 - '
,1,,
III.-1
all. I '! -
1:. , I
I I .1 ll.
t ll"..
'I, I. i'l
r v.'-n 1 1
'. ' I .1 1
II .!
I.i
- it 1
1 , ,1 i '
t.
U .11 I .i.l-iii'l
I
1K ..i - fc2
7
TRANCHES HELD OMEE Hi
:!DNCLE SAFvi'S BOYS
11:1 1 1.1 1 i: 1 i:u 1 (.i 1 i si s
I HI I I M.I II III III l MM j
Illll III. I ll.
. ..I I . ,
NlllM. ll. ).-, h li.
1111 11. mi li...s ,111- I, nl. Hi
s.illli I lillic . lliiil lii.l, , ,
ll lli In s nn It,.- I, illl, ,,i, 11,
I 1 .in . . it .is Ii .11 in i ii.il.n ,
alll.'.n-li in ,111 .111 Iiiii- tli.n
In. nl..-. is iil iiImiiii I. .hi ...,i
I. all inil.s. Ilu. iii. 1,1. mi- is
ll. ilii, I.i . VI. iisi. i, ,, ,,IM l.l.n
In It..- 1. mil. ii- In mil all 1I1111 1,1
f"i .111 .11 ni) 1 ,i .s.
. I..,
! I M
l.l! I
! 11..
"i ' ini; 11.
I 1 i . . 1 1 1 ..... 1
I I,. 1
ni '.
I H.ll I ll'il I! I v
M HI I I MM I M.I s 1 ,
III fllHIIIIlll N hM.
I i Mui ii 1 ii.ii :.
HARD PRESSED BY THE
(Adopted from an Old Ruin
. -
I ' .V 'J
- rCfi!M
t -
V V',1' ei."i
AM) THLY MAY YET THROW IIF.K
PROHIBITION BILL
i, 1 1 1. in n i 1 1 1 1;
s I I ,; villi HI VI Ml
I .
1 in; n:i 1 1 I si.
I s, I I I , . M .,, I, II I !
sl.ll,' III I I- I'. '. 1 11 1 III III -
.I siali nl.- ii "I..I..I1..11 Imlni
I, .1 tin t. .' ' I I" us.' "I Hn
li L'i-1. linn i' is-. 'I lni.ilh ll"
si. .III!' 1 I .1 . .1 . 1 1 ' I I I l Illll ll.lll.
illnU Hi. il ..1 11, ,. 'll. I. till' "I
s.t II .!. lis ,. 11, at, llil..'s I I ill -I.iiiiiiil:
i.iI..m. .i.ii- ll sl,.
lli' li. nil.. I'm- ...1. l.l li(,. Is
. . I I I - l s, , ,, 1 1 ,, . 1111-1 l,,lll. .ll
.. .1. I . "I
'I ,
. .s.'S.
ill.
. I. .-.
II I '
' ,1 ,
' li
1 ,'S, t
, ' . I ' .
I ,' !
tll 1
I I.' .
In... I,-, 1
. . I . .1
'nr- . ,
1.. 1 1,. t 1
. 1 1
ARE MAKTIN
"' I
r.
1
1 r 1 '
'1 1-1 f
V s,t- il
PACK
Story.)
NAsl
ft
S
OVERHOARD!
MS I9E
I
Lr
I II I M v I . I lil I I II S HI I I
MM) I I I 1 1 'I 1 1 I I'UN I III
Mills) 1 1.1, ' CMIHN
I 1 iM.i . Mai . h U I in
..il. Mill t.al.n .i II.I s ,1 ll.'S
. Ill l li' in I n n I sin imil. I
. 11. 1. 11 s ilaK nlinli ,, 1. .Ii's .1
I'.I ill, ll.ill. I ' M lll,lll lis
-1. iini lli.il I In1 .iiiiini:' 'Hints
i'.ii'li"L l' nis 1 11 11 ri .nl n.i,
11 si..,,,, I, .111 I' 'ill III. I'll l.l
Hi. lln-.
In, 1 I sin iin-ssii.- ...ii.
I.II, llll I I l.l I I H. I s if ills.
, ,. ,.. I 1. ...llll. .lis III III" Ll.i
il. 1 al. 1-. I l.llil in .s sal. I t
I. . .i hi.. I. Ilk ..I ' l.ll'l IhHh.1i
I;,, 1 i.t loss... .in' I I U .1 lii l 1 1-
I ... ..llll II. lit. I I..IIS lllsllll ll
ll . H'i".rl . f 1 "in lln- ImiIiI' I
ni. i's i.k'.t.ii'M I''1' m H'l-
II. . i.f I, .an. .111 li.llln.rs .11.
1 . in it ii 'l ill I' k mc.
, :, 'I' til" I 1 , ' .i'K
I '1
I 1.1. I,.. In. I. I
nir 1,1 11 Ml I-
s..M i . ; N
FOR
H ENTHAN
PEACE FOR RUSSIA IS NOT
CHEERING PROSPECF NOW
POSSIBLE THAT BOLSHCVIKI WILL NOT R If FY BREST.
LITOVSK COMPACT EVACUATION OF PElR-i'D
IN PROGRESS RETREAT TO MOUNTAINS
U. S.TH0DPS IN EIGHT MILES TREHGHES
Trutom Hve Already Received Dcmontrtion of Their Business
like Mrthod New Po tion l in Lorraine Germans Con
tinue to Bring Reinforrrmcnts Behind Lines
in Belgium and France.
.,,ti iiiiiits in. in lv us i.i imil .ii ili.il tin- !'."11k' iki jjuvcrn
tii. ni .i,. i!.l v il! n "t kT. ti ' n ".if iin m wiih tin1 ticrniiins to
t,itn in si In. li iin j i i.i- .'.m; i.i .ii'ii-fl uni ;it I'rcst
. Mi. i . i . 1 1 , , 1 1 1 . 1 1 i.t l'i 1 1 "til l tin' I'.i.lsliiviki povcrn
Mll ,, ,ir ,,;i.,, ,- ,,i, .,.!, I ., I,, .mui, .iti.l 1 i"tky, the forcipn
,,,,,,, t, i . ,.,s .um a"., nl il i i!..- li a.:- i ..I ilu- n v.ihttiun are jirc
, I,, i.,ii I,.,, um (.. On i i .I in.. um, mis, wliiih M-aratc Great
.;ns M ,,.. - . 1 1 1. an.! pi.- ;.i I'l a li- K w.ir in unlcr to lircum
,, ,,ia,i ,.i il,. i ,. i m.i i - I" in .'.M i'i.' r.'u.luliun unsuccrssful.
1 1 i.iii
, I,
,,l il,.,; i-
I , I ,, , ,n . '
, ..! I .1 I' ill . I I ' I'll I 1
III, I I I' I. I 1 ' ' ' III' ' . I t
III" .' 'l. I'll I .ill l'
.1 I'l
i iliii-' I'L' a"' 1 "
, , .nun. hi. . i in 1 1 i ... i i. i 1 1"
, I i..
I,,, ,.,
I k;. ,,i, ,,i,
!"l .:'i I. I"' I
, 111 ' II ' ;. .11 II '
Mil' . ..II'I,., I t l' .1 'I
lli-H III 'A ("llll' 'I I ' 'lll'il
i
Win-Ill' I .lali.-li' s" Him. is HI' I
Ituilili' Sllii-tlH llll. I i'll ilnttll Hi
ill . i. nl. I tln'l.v ..li'l .il'in IH'iK" " "I
ll,. ki.'.'H (' nl iill I.IH'1'1 "''
!! m II,,. liallml Ll l.l'IU'"l"K
ii; .in ".r 'V ll.i liol : '' l"'"r
11,11,1-. I III lill.ll III" lll.lltl'ill t
, ll I,)'-. illli lint illl.ltlllll'.Msl) ill faMil
l.f U, llll"' ' llllfl'M-tiU' II. I'" 1' I
it ni I i.i ii.. mi. .riv iii ' I"- ''I' ' j
iii'taai i'. Ii.hiiik ilu I.i i i'il Hut';
i a l.l.. 11, uri 1. 111111'. 4 I:,
llll' - l.f kid. I III" (..U. .ll '"
llll' II ill"-" '.(..J. ll am
!. . I. -Hi ..,lt nl Hi' I! (Mai. '.If ' '
i.M.'s, 1. 11, Ilia. 11 ilii-i" " v. "I"'
.ii . .i"' . a 11,' nil i" in- -i.H .s 1.1
I ; ,!.... mil".'!' I- ..1. ll- --
. 1 1 1 . . , 'i r
, 'I .-.it. ,
li.l! ! ll"!' ll
.. t I ,1, I'
I,' I!,.
.. Ii a'
,.i .,
Hi I"
..I, -,, .
I , i.
I .. 111'....!.
V l.l. I. ' I
',,,,, ,'
I"-"
ii -, -I .1 . -.
I..! 'I ''n
' I ! I
ll ll','." I ll, I
I ': 'h
I , I I
I ,.! I ,
.'I'l.lll'
I" I.
THE WLA IHER
"i'i i- li:'' II"! vri I'lMTO iiu-ir
Is i !- nl". tin- l'.i.lsltcviki coni-
i . i
t ti.i I il t III. Ill I i 'IlllIiailUlT sk-
l,, ii l l.ttn i"..i .i i't'sN.iti.n of hos
, ,..,i. I.. .1 in i In- Austro-Hungarun
ni t . ..tiMiiiiiii' .nn'ii, iiuwcui, i
.Iii.il in. '!i.uhy an- known to be
i;..l !i. mI.i in i.r.Ii-r to carry out
m . t.iMr-litiii,' aid aJministcring
GEN.U FOLLETTE
lil U-AllHI
makkh nnaL
m I f I ..'I V ll'k'
1 I lll..l' l-'M I'
1 I lll.il -T. .
M I lor,' A
i , 1
. cnoi
, M I ' 1 . ii.i
Murrli II.
I in- 1. mslmiiv nf Im iinntn
mil s.'imtur KoIh'I-I M.
I ..I ..Hi-it.' tmliM ili-l.iyal l
i'i.' I.. .i tl li'.i m limn liin
It , i s .1 11. I'll I.'. nli in ."Wl
(2. n.n'.iii.'.l 1 ll wnaln
alni'ii'li 'I n-si. Inn. ni. I ncni
., li.nl Imi-ii 1 - ' f"p
. . , I, ... r Hi- '. iiii'ii. anil
ii.i-s.iji.' ..f iin- v rw-
1 1-.I-.I n I'ViiMk
ii,,, , mi.- at. .if iin-iiiu'it
t,
I n ' i"" I'"
- ' ! ' , l 1 '
,' - ' l...r
I Oil A f
lui. iiy.
,ind Ai
.1" I '. II'
v. .1 - n in is mi trial
... 1, . . ,,' , ll, milnliin."
i , i ' ' I h- ii.Hiiilw nf
, ., , 1 v.- .. ,,l" nf th n
.. . 1 1 ,,. ! . ".I'liiiro to run
.. ,, . 1 !,.,. m Ii 1 k li am!
, 1... iii,.", hn ha
, ,1 1, 1 r gin rnni'nt
, , . Lillii uf 1 1. i
, , 1:. ,. 1 i i..,KitllPita
I . .,, t,,.t,H ill,, I li s rnlul'.ll't
, , 1 , . - 1 1 i n- ih.' Matu
,1 ..-I. Thu
... i, mil !'
, , . -.1. mi l,i -
Ill 1 1
' I, , .
, I.i. mnli'l "f
. . .. .i.r ati'l iul
l'..'i.i"r u
. .,, , i. Thla
..'.'! ll'l ll'l
. . ',' I t"P-
, , !!'.,.s.-i nf
' 1 I
li ii.' I-. :i rK'-'t
,s. 1 i'i th. 1 1' y
, r ' 1 p mi M ! '
,; , ', '- st l"t lht
'-. u.,r..:n'i' f'o-
, 1 "'-'i in (.nanrial
. ti in ! rno'iifh
. ,. . , ii:.-, ,, ,tis c.f S - 0 -.
. , . , , n . r. ln,'rit'"l
1 ; ' ; it. ' 1 ir.,inll.
a . .1.' f J '" ' "11' iTTlltll?
I v .,f Mal'.i-n Hh
ii, I .. iii't '. anrl rmi
. 1 '". 1 iiintiali't rlnt
I , I l.i-.n n..i'.iifff uri-it
. 11. -is und ri.-ppora.
" ai i I1.1l 'run i'f
. t. .. tf i. ntiin anJ
.. (ho I'tnti-.l ?r4t'.
. ii al.-n iji-n . ': ni1 oo-
ml H al I aKoll.'lln hu t
: 'hlnK hn'f oh)is"tion
I la . 1. u'l- r I by tl
-inn 1 1 1 n 1 i; ni 1:
IN ( ill T M H.
i CONDEMNED
. .1 'v-. "
I 1 1 . 'N Mur.h Sn H in1i 1
, a . 11 vi.'iii.tm-r hai tfceri p'-
ti ! Hi ton I'f KHMniach,
. . i 'i M ini, Iri 'att.1. a- nriins a
. ":''.h fr.itii t!i i hani Tli
: 'i . ' tnnv. TM Hflt'in fnllo-.
.. ' r, (. an o'll.-r fri.m th Sinn
it- , I- il.ri fur a fm rl iimt i:iJ
i '.ai
I - " Ii I..-1 nc rarrlivl fui. an I
II:.' I
n s., ' .
i ...
A ' 11''
'-'! .1 at..
in 1 . . . ,
i s n . i i-r or lomn la tsiaft)
r"
.:.:i IMn I'T:..!'.?.
mimiii
AA-.

xml | txt