OCR Interpretation


Amarillo daily news. [volume] (Amarillo, Tex.) 19??-current, July 21, 1920, Image 1

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1920-07-21/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

9
He News Carries the Full Leased Wire Service of the Associated Press
AMA
MLLO
Daily
Nl
VOL XI. NO. 224.
AMARILLO, TEXAS, WEDNESDAY MORNING, JULY 21, 1920
PRICE FIVE CENTS
lvl 111 13 I I llluXI 111 II II II II
. bmhA awaaaw a ,
17 D AH WAV CTI'H WK
II llll 111! m II l II I ! il lilt il II
mm
MB
I BALANCE
Staggering Fund Being Raised
By Republicans Declares Cox
PLANS PERFECTED
AS NEW PARTY FOLK SEE IT
01 DMT 01
POLITICAL HIM
AlHUChss 111 Ml M I N K IS I I.O-.K
MKriTINIi OK MTIONAI.
ro.MMITTKKMKN
htirrrrdx llnmi-r S. iimming Suh-
Ciimniillrr n( tiflmi M hrix
Will Hr ,.M.liilrl lit
laniliaisn .MuiM&r,r
Br Aaanri.lnl Vrn.
Oll.l Mill H. Ohio, .Inly -II. li:ircr
(hat llir llr,iiililli ami wrrr raWIng a
rampalcn fund "xufflrtViil In alim-lt Of
rnftlhlliltr.M wrrr mailr Innleht l
laiivrrtinr ( n. Ikmurrnllr trrxiilt'nlial
ramliilatr, in an adilrrxa . llir I M um
trallr national rommlllrr, wlilrli rr
frrtrd iir(inialiHi fr Ihr a amimlsn.
Thf Ih-mm-ralx, iinrror (' nV
ilami, will Inxixt umiii muliuiiaurr nl
tlir arnalnrlal linr-HiaUon of ram
ualcn rnHrrlanwa and rx,r.nlll.irrx. anl
alko nill makr frruurnt ami Uriailrd
arrounlilll of llirir finanarai.
I iiiiImItiiI i( it tor)
Til" I N-IIKM IHlll' ll,ltfll III. t. ill'
i In i (I. "I a in oniiiMfi y null' whl.h will
I IHII In full." l'MH llll lliill"
with a iiillrttu (ui a NimiiIkt i
lory.
Ilaivrrnor fox'a aililt"a. imMlirr wuii
l.rlrf miiHittliia -ii.i k hv tiuukliii
l. It.Hiw Ill" iiliililiiK, iiuln. f"l
lownl "..itlon f U.i.iK'' II While
formrr mnirrraiiMniin. of Marli'tu. ?.
aa chairman n( th" liriiioriatu- huIIoim!
mmmlttw. ami iuanaa"r of Ihr iaii
raimialcn. Il aiMt-wtl" lloiurr H
I'UlllllllhK". Willi till B.-Vlll (!' lllthtaa"!
nioiit tin. iiiiiI who ilcpiriil l i lit vi' I
(or ollur liiinimlKn Univ.
Mnorr Itrtlinrx
Mr. Whin- wa ih"n 11IM Inl I
II. Mirr. lilim niitiotnil iiiiiiiilMii-iii.nl
hud ilii lin.il I hi' rhwli iintn.liiii nml
iiihiIp imhmuIiIi. Mr. Whltr'a alittioll lV
iralKtllflll limn th" itimuiilt'a- uii'l Kiv
Ins way to lilin.
Muih l.f tin- raiiiixiltill abtulla Wan
lift to t'hiilrmun Whin-. II" nu
thnrinil to ni.ii.int a him i l.il tuii:ilun
Hulxi'lllllllltll'. l iiluililv !( llll'1
uii'inUrn. ami to truniir hIIht U' tail
TIip t-iHiiinitti'c ll nut fi tlo- il.it
for itotif iiik tlovrtnor fox ihhI M'
HiMiw-vrll tt thfir noiniimlioiiii. hut tin
i amlidjiti' ami tin rnw i h:iu iniiu li nt '
livilv ihofp HntuiI.iy. AimiiHt ?. (!
that of Uini-rio fox. t hia horn
Trail a Kn l. at lyti.n. Tin- Mlimlim
MimhIkv. AiisukI J. Hi-lMt'il for aim
llur t-n ini'iil' for Mr. l;oo'Vi-lt.
Ida hoim at llyilf I'ark. X V.
C.oMrnor fox'a atali'iiH'iit riaiii'linK
Ki'inil.ln .in i .nnuilfii (iiikIk. iii It)
i.IiiIki' i.( h iii.k r.ilir l onilm t. i'
iiihiIi' In mi ail.lniot uhhi tin- irlln-ni-iil
of ("IllhT llialliiiHll iilnliUUK. Mini
till' llltliallll Hull o( I'll lll lll.lll Wind'
"Wr itiiMii'. Imwi'ti'l. to il'nl Willi
i iiitiH'til ii (allli with th- i lii t oral i'
with Hdiiiiii- to .UK"ini 'l'ilta,"
ralil toiM im r Cm.
"U iiiikii to lit rvi iV mmi ami
wmniin iiM'h-ini.iinl whrif i !! Joll.ir
iiMiita (rum iiml lor wli.it iirii. It I"
rNiit. W't Hot only ";' tint mn u
matter of luuh tttt t-l-. Imt In or.l-r
to tt'iMiaiitPi- ttliitnih of our iii
Vf ilo nut want iiilli'-.iion of
M-nilitiliia at lT itri tioii. '. mniiI tli -otria
to U- fully Billi"il an to i-v rv
a IrrUiiirtHtu of tlir ioll-loii anil
(Continued 00 I'aKfl KlRht.t
K 'K'fe'
. , " aBMaBBiBBiiaBaiBiiiiBBaBaiiiBiBaB!iBBaiBaBaBaBaaBii Maaaaaaaaa aj i
M,lA. push BUpVl
J? v 03 CJ Q Q
i6Yufm' iit it'lrTPi wi lop i's7 "ZArn -fl f-Ov ' iTiJiw
To Prohibit tSale
of Liquors Along
Mexican Boundary
il A.oi-llt TlrM.
I MxiAI.CH. All.., July JO I .o itm.i
M:ii.iii.im- i.f Honoiii, Mixlrn, ImhihiI ioi
iiiiflilul oi ilrr tmlny I lua t mi wIihn
An or liiiioia limy In- Holil u II III n
('I iiii 'i iN of tlir Inl. I null. mill Inn'
Tl r li r Im offiTtivi AiiKiiNt I. Tin-
Ki i I IHil- lliotl IllM II 1 1 1 111 III N'ouillrc
.iinoi lo-.v will lu- ui iilnl wllh ii pi ll
lion Hinni il lv iiiiiiiv Aiiii i Ii .iiin fn. mi
i Lilly liili-Knli il. iihKIiik Unit Im ui mi
-H.i r IllH llktll.
it
DRY
T
1
Tl BRYAN
UNION EN
DISAPPOINTED
OVER AWARD BDT SILENT;
REFERENDUM IS EXPECTED
BROTHERHOOD OFFICIALS HOLD ALL-DAY CONFERENCE
BUT NO IMMEDIATE STRIKE TALK IS HEARD IN
CREASE TOTALS SIX HUNDRED MILLIONS.
ttV Till: AH.iCIATKD I'KCHH
CHICAGO, July 20. Whether the specter of a rution-wldo
rilwy strike has been laid by the $600,000,000 wage increaie
granted today to more than 1,800,000 railroad employes tonight
'remained an uncertainty.
Brotherhood officials, after all-day conferences, made no at
tempt to conceal their disappointment that they did not get all
of the billion dollar increase they asked. The belief grew, bow
ever, in the absence of any talk of an immediate strike, that the
union officials would submit the award, probably without recom
mendation, to a referendum of the men. A decision on this point
was promised tomorrow by W. C Lee, of Cleveland, grand presi
dent of the Brotherhood of Railway Trainmen.
Railroad representatives accepted the award philosophically,
anil immrdiatclv set about nlans for Dassinff the $600,000,000 ad-
to their wage budget along to the ultimate consmer-
Kor Him m 1-iH.nuri) Iik:. c... it. man who navi the freight. Armed with reliable ad
vance knowledge as to what the award would provide, the rail-
'KOIIIIUTION I KAMIItH i. rill It
IMi I OH ( OMKNTION Mll.lll
Hlt TIIMMOM.lt''
CERTAIN HE WILL ACCEPT
llr Will Nirf Itmi
Br Awnriatnl PriM
I.INO'I.N. N'lir . J uly
In v.-irlotia ili-li-Killotm of
lion iiutli'liiil roiivchlli.il
TEXAS IS CONFRONTED WITH PtIIIL
SOLDIERS BUIUIEO
GREATERTHAH EVER KNOWN. ODLLL
SAYS. SPEAKING BEHALF OF BAILEY
AiI'Im "miiB In" ii-iii;iiIi' to Loin--.'
(.-ntl. n.i ii iiml follow oounti yiiH n." I
V. Ill' II of I'li-l.tll nr. Ill ll lillUllllll
ni'ii m. to li tlnoiiu ff ihoIliMv oiii
III. uk il.d i. l'l" ro.w iol.il il i ll tin
unit li"ii- .i wn I -irt iilulit. i'mmiI
in-! ili It fill il tin- ii illiLo mi. I hiii.
i tolit i.f ....li Wi.. n Kill')- lor tl'
iifi.io of Ki.w-rivr if Tt'kua Tin-
in tor aiiH ni"l lil-i liiln- l' aaylmt
tin M-i.i.- .f Ti-xmh iiif imitioiititl Willi
a h i ll tn:it tli v h;ivi' iii-i r l. fori-
L WEST
GIVEN RUT)
SHAMROCK WINS
IN CLOSE F
I
llltlTIMI I II l I I A. HI NKKII1
111 T ONK MOIll llTlllti
ro WIN t
ftf HiMrwM Vrrm
HANI'V H'iK. V I. '!
Thoman l.iiit-ii t-iiin'it ;n n:in r t"
in iiU-Mni; thf a oi'fi .-il Minl'ltimi of lil
I.f.' lift mat Hi'- Am. I ! .xi ' a"ii
T'lli In- "lil-h hw.-a-Mif iif Mn.in
n k l. Lin ii ia till", of two m.n
noli.- nc iin-t tin- AimlHim ili f. iiili i
ill.aolutr. wimiltic in a li" k ami n-
oint't liv two tiiliiiltm Will twlil iv
Mil nil nn-r.1 t.il tni' . n! io-.il""! I""
oiw nion itmy t i l-a'ir Hi" t t .tt i
Im-h iK-wti-r niutf Ino k to I'.i UimI
Tli.ro wn iln-ia on fir TIh'Hih'
:i ;iiii m lit tiHM. wlim Slininr -n
Irwff't f'it miM tin- lioa l.lnv. hut
Itlo ii wia a lni!li wlim In r
wotk.-il f.i-ii.hlv to fiti- ii )ili ti mil
that f..iill w II Inn ahi-tirit ! i. l-
af th a-o:it.-t.
Tlilr fiHiliiis I" r.inll.il !: I :'- I
Bin'" Int.. Ihr t.-i.
f.iliti'n Unit. m who. It w.m I'l-il
l outht tv rfiooMil lrmi .iMiuoiai.il of
Pti.-ifiii.a k Ih-.hu-.' of ln luwi'ist Ii
ath. r ra.-a-n. ma r.. nlU iiukiui.-
-ffl to atjkr a a.MnlNaik.
NMV KMim.l.NM OMUKs W.
(.AKIHM. Mil. Mm KMIAT
AKK ll H.
flf a.anHlr4 flM
WASIIIMiTiiN. Jot ; N.-
. oi. i cr-ii. v i i. k in li.. I lnli l.v
ho lnt I ''ioiiiii ti t iHiiim r. .-
Kit mi ih.oiiiv in Ilo -X ait- n' of Hi.'
Wlnlir X' r!t ol ! i' :il l tin- Norll
Mrt. Ili.i'i Mi'ia- of i.iilnn'N -i
Iiik mli'i-n ti aw x .-t .1 M.iIi-k xn-rr all
(it'll In ll..- o.Miiii-ii''i no: oailv .i
ciif .n fira n-f In th' i.M.vniiant if
a awl for lh,. tnilt'nv nl tin- Ih tail f
lh- ;niat Uiki-a. luf alo to Slvr ia-f
. Itli.-r In til.' iulx a.f .-nl- lor aili h
i l.i.iiH-nl i'.mI of -r.xl"f- wllhin lh'
ili-lii.: iil !' tlia- rjiliiu'l will 'n-
iuii.il ! futlill thi- wiiiiln of th'rxi'ry
i1lir-t Ufi.ir ll'loia- orik-r f"f ,l nt- maih a Iwaa howmz at tlia- U
.lnr ailii-nx. thi' 11 'iuiil-i'Hi iln.it aiiinma i.f tlir lliiil h-at ami .iknu:
mk llw Iilw4( to 4 . nil rti.liaiKx ii at the turn, fouicht h-r 4i li'"
on ui h l itt. r imrta-iiH-iit tf aiti'initi 'lumh-r lhr uhLana- a-f I-j'I iiii i:ai
.l.v thr r. xl n.rn A'laina 11. aliMutlii( rnv
Thr .-iiiniraimi.'B a.la-l liraxaw rl aaH-.inH.
. (nturJulv I 1 l'"l It no uw knd tha- tlioa" Sli on-
Tha- Xorthwal ia a-aiuiuit.il to 1 rti Kt4 t-riaM-al tha lina- it ti
liaaut ;j km won tna ahaat tf Ita win- ltn thjt ahr ha von hjr a af thoush
trr irajulrmirnta. ixarrw marxlii. . ,
known, ilii'lurlnu lh.it nun koIiik
lfi.ii' th,. mi.iIi. with t'liin M'lia In
.nimiioK with H' I ill-ni iiml with Ilo
Ikl-llMikl Of ClMII. Ill .i.nl Of lifflH
illi! h I "III' I. V. Ilia W i. III. I UK II I
.'i.' thi' i'a-riiim-nt tn liloa.1 If tlnv
lioiil.l Imtr tli'ir wnt- In tin- K'Hini
im nt of Id.. nli v "
Sa IVoJilr MMrid
II.- r.ii'l lint. In i .li r to iuil- .! tin
m-ooI.' .th'V lii'M' ilinii il tli.it IIail.-y
hail lit ui mil to TiXaH to In Im tun k
th,. mlia'ti. Ilil.-;nl of to wit.' th' hj..
1 1.- of Ti x.i .aim ti:ni mn ii i i it to m
inn' a Knit itumU-t .
I'ir thi- flint tun.- in tin- init,.v .
im r.' Ili.ni oiii- hiimlinl i .im i f ili ni"
i rai y, thi- MH iaki-r id I:iii-i. It Im
ii'iiir tr.-nwu f'H- on. to iiim-i..
t at !-1- wlut uii'.tliii ihi a. rafa-tiiiiK
to 1 1 li. x a ii ih.hii.ii t thi' Wilwut .-nl
mli'.iiiti.xtl"ti Nii l.tm- Ii . t: Ii
known. In niiiil. lh it iii.iii oo.il'i tut
'IV nh.it III' tllollKhl .-Illilit till' mill 11 l
1 1 tli. innii at tin. hi nl of tin' limn
a ..-.it lln-tnl to tin- I'tfl'.' I'y tin- lio
I I'll 11 fh'Xi.tnl i olirl'l'-l.il'l.' I...-
i. ih" h iiM'iiii K. ; Hi.' H-.iit I -
a I -llli- .4lH'llal it 'l Ml'.'l ill IS in hi.
In o. ii.ii 111 tl. it nt.lv H ti W- af llli
wlii.li- initnlT wit I" Hi.- inmt
ii' ii.M .ii.'l !t.' I ii.i i atn- iiifit.-n
FOR RIOT DEATHS
(OUONKK'H VMCIHIT IMI.KI.?
TKOOI HKI-.II WITIIOIT
ritom-.Tiox
i ;i: il. m. n. . J"it . a
. ... . ..... ..ul,.v
liii i jury riiuiii'ii inum
th.it, without iini iillon, niHi him-
Kiitimi: nnrillii! Ilia- ioitity JjiII hi-n-Iiml
on i inHi.'' Miimliv nliilit. klllma
nun rami w utmlnm two othrra
Tin" Jui v ih l.a ml uiitoiinn.ii. a nni"
i.f Hi.' mllitlia iiii'it Hi it a molt ntti-miif l
to ft. .nil tho iill mi l Kii" iaowaon ot
lhii-i' iikii i In hi m ioiui.i tii.il wllh
mi iill.n k on ia wluK- woman A ilow n
a. mi if i.il tint no alti'innt w:i
mini.' to r. Mih Hi" l-i iKimi a. M.iyoi
II..IIH.1. in a fi.nn.il t.ti-ma'lit. allillK I
th. m Mn in ..("mil fin- without .ro.-
iii.n Tin- iiiuvi.r u ii-al "nil nioli aa
i. ml. Nil In i:r.ilinii Mi-nl:iy nlisht. ami
no iitti'iupl w.in ni.nl'' t" a-nl'-r thf )nll
i t to ti a !- on tin- isioiimU"
f.n.iiiii Miii'ii I". l-owl.-i. nm
in.. ml. i of tli.. li.l-. axuia-ioMil ili.ii'.l
hi to win Ilo r I'l" m-" ''"I
Hint kill'-l J.aina - llav hi l w. .illi.l-l t
a.thar i 1 a-ii In tin Xla-imt of tin- Jill
M i..r 1 1. .In '-! ..i-l Ih. folilli ii il.inni I
lln v li... I l" n fa.- I "O "ml that It w..
m l until lln li Hi " I !''' Kiioiin m l
in ii k
2(1 l-ail'T
th" I'rohihl'
I hi Ik lit ilo
ilni.l tiny will K'l Into llu'lr that H"i
lion luiui.tiow ili-li'i inlnil to nam" N il
!.;i .1 i.' vnu ii thi'lr in-ldi iiIIhI iioui-Iii'i-.
ili s. in tin fai l Iiml llii'y Im vi' r"
i i-l v ill w ml linllnilly fmin Mr. liiymi
Hint Im in-r not want tli" nomination
nnil iiM H imt roiiHlih-r II ailvliual.li' for j
lln I'i'ily to ilmi' H tliki't In the InM
lot th" loniha a-ln tli.il.
Uiinl Ik-nnll" Mlalanwrnl
IT In. i.nly tlilna that inn avi-rt an n'
l"iiiit to ntumiM'il" th" iiiviiitnii for
liiyan ami muni- lilin l.y an liiniiilli.n ia
j for lh" Ni'luaakan lilmm If tit a. nil wo'.
I im i r iM.Hiiniiv win mn ai'ti'in io
i. n.iiiinlloti. A ti'li Kiam wna t I i
Mr. lit) an tiHl.iy liif.irinlhK him I hut
I mill km aui h a atnti-ni"iit la fiH throtuliu;
hia nii'.'irtna will Htt"uiit to ran -v
out Hu ll ilnna of ilin IhK lilm la-foi.'
lh" mi.iIi. i f tho aliyi'at I'liiU'iim Hint
tun I fraiintl.
I lialal Cnnfrvx-lH-f
Yrxli-nlav th" il.li KHtoa aiMfuri'il n-r-lulu
Hint Mr. Itrvati wnul'l acn.l. To
.l.a y ki'"Ui of liHtlotiul roiiiiiilttii-iiii-n
wait, rall'il into rotifi-ri-nix l.y Hiyiin a
fin mix Iii'i'". nml ronflili'titiiilly In
foriniil thiil th" NHittaxkii n ali.l tiol
want Hi" iioiiilmitloti, ami that lia rlul
not want Ih" ronviiillnn In nonilniit.'
tax- mn'. hut iiirri'iy to my uaa mr worn
ni varloua a-oiiKri-aiilomil illntrnla ami
Im nl i oniiiiiiiiltii a. Thr I'rohlliltmniai.
win- lohl that Mr. Itrynn frit h" loulil
iirry only arattor'il tlialiMa In an i-l"--
Hon. J
I'ullns Urtrlufiai Mrrnclh
Tin- lii(w lu Ih" I'.iiiii Imhihi ilurlim
Ihr ' .uly houra tmluy ri-vniliil Hint limi
. I'i.Iiiik. of New York, m lnti -
n.ili. .mil in -lili n! or tin- a niiMl.in r.o
il.itor. will li.ivi rotnalil'-tialii" at i iiik Hi
ma ui.iny il'-li K itn.im anm.umiil him ni
tin li iHiiiml i lu.lii', I ;i vim iM-itiit flr't.
roads had their figures ready.
JiiiIk" II M Hurt" ni. rhiili'tiiHti of th
Tnll'il Hliiia-a ItnllwiiV iJilair lionr'l.
Iiml luinllv IiiiimI.iI ilowu lila ilniilon
whi'ii K. T. Whllir. ri-pii wnllim ttm
in. K Hunt 4'Hi iiiIIi'oiiiIn n oIvi-viI, nn ,
in. nil. nl I hill th" romla wnul'l tlml li I
Im r'xiao i.f X n nl III firlchl rt-"
to im-i't th" wmk" lnHiat.
I I'rrrrnl lUixr
Th" liitoi atul" I'iiiiiiiii-H" r.iuiinli
nioli will I"' iiNknl to aiia-ai lh" lu
innw nvi-r iioin iriiKiii ami ihikw-iik't
lall'l. Til" If.Mt.lHIII.IMKI HW.IIll ri'll"-
"nia a SI ii'rrx'iit tnora-aa- In Iha fT
i.f Ho- mili'inl no'ii. t-'nr lh" fut llinc
III hi-tory th" ln.nl' Hiyi'olla Ihla yi:a"
will uih Hie llin-a. I. Mil'. li ilollar mink
.Mr Whiter alliimtnii th" I MO iwiyrolli
lit SI .T4 l.'HMl. iin.ri' than ilouhli. thr II.
i.. :i!il tmul in I ''Hi.
' Tin- houril'M uwiinl wua iiunli. n lr
m 1 1 o May I. with iiolhlon Hint
Link .y for thni' montha full du"
Aincunt I. whin lir.il iMM-i.OOli la tn I..-1
illi-liHiutnl lu ail'liilon In ttm n nulia.
Iiy.
I Will (art llisirxl ( lira ka
I Yiuil ! x a-. 1'iiKlniM'ia, fli.iinn ami
I li"lM-ia who riii'lvnl an hmiily m-r-iiai.
nf IN ix nta, wm Ri-t Hi" I.Ikki nl lin-k
.y iln-ikn In It" it"a-ilou th" lioar l
f.. lln w.il tho In on. I K'-n. -nil m.Ic y lunl
ilown l.y tho l.iin" roniuilaalon, a
IH.iuliil lu liil. Iii'i I th" man who n
i. ImiI thai l.-iiNl atmulil ai t Ih" lii'M..
(ui a iH'ti-i'iitiiK" l.iiHla. th" hlKKi-at In
(ir'-Hic wiiit to Hi" utiNklllnl ami a-inl-nl
lllnl lulMir. wlillf tin- i-i.iiilm tora. on
Klini in nml aliou iiufla. the aoi-ailf t
"arlMm rary of Ih" rianl." re"lvtil
riniilli r m ii i-nliiK"
hxiHlilnll la. Kill"
Tin- on" m.tiillti- i-i.. .ti.ii to thin ''-
ml lull- wan Hi" yiii.l aunt nun
i wluw Ix n iila an hour Im pii" i'.i
nil i.tln r-
Ilii.-. Ho- Icuiiil .iiim -I. lh.- tl'i'l-l-Ihk
Im-toia wr.- lln- xir. iii" ilnuji-r I
K'uiillnuail tin I'iikb i:iht
T
E
INCREASE OF SO
PERCENT HEEDED
Kill. KMITIVM WAT RAISE
M.Ntf(Y TO MKtT
Y.dK AU'AKll
Ct AMnriDtM f rM
WAHIIIM.TON. July ll. Freight
rail-. rallriia4 MirulKrs iwtiuiale, will
liavr In In Inrrraand nearir fifty pia
mil lit alianrb Ihr SntM.Ooa.OOe ware
iiirrraar aiinuunrrd Inday by th rail,
road lalinr hoard, and Ilia l.011,MO.Ooe
nf liirrraora In llnx rt-vf nufxi rvmiUy
a- krd h) Ihr rarrlrra af tba loltrsUU
t'uniiiirrrr Cnmnilaalnn.
Tlir rxrrtilUrx IrnlallvHy awllmalH
Inday Dial Ihr ix award would add
IS itrrrriit In frrislil ralra, while tltt
r-llnialr nf lnirraM arrraaary ad-ain-r
Ihr rinula' Inriiniaj la I ha all par
trnl allow rd unnVr Ilia IraoaportaUoM
ail, I- lllill) In rxmua of St pamnl
fur all road rxruil Dinar la the waat.
U rxlrrn mad akrd fur an Intreaaa af
J3.t rrrrlil.
Mrnihrra nf llnx rxrrullra rontmltlr
nf Ihr Annrlran Hallway aaaoriailuat
nirl lirrr lor,,'y la formula! a rrqarat
Dial tlir IntrrxUlr ( ummrrca t'ofnmkv
Ion Im-uriMiralr Ihr waca award la
liny frrlshl advanrra Ifranlvd aa (ha
inrtliitia ailaa-allaM nf Ihr rarrtrrm.
EECION POST IS REORGANIZED AND
FUTURE PLANS OUTLINED AT LIVE
tl t J M tit N l i 4-'i" t 8TI
aa
(Cnntinuril on I'hr" 8
i:Mxi.i: nni iHi o
r Mill in I MI.NT (lll(l'l
Hv A.viail,i !''
I KANSAS I ITV I o' -l Vi Mai
I ml. fi'im"- .I'lil'i of m nafi.'tial Km.
fat . 'lt hii'-i" w ia l ia-lin in i '
t-nmlil "ii n fi'l.i'l w .iiaut il. HKH'I.
hi. il w.th a-i.ilH-7'l. in ! I
MEETING: ESTES NEW COMMANDER
V ll .1 Mil a
-Hi.. Willi I
im ml- i i I
lci'ii
in
. ..i. .. ii ! ..in- i.f Ihr nn .!'!
i . tu k - i i r In I I l.y Hi
II inou roM of Hn- Ani'll
w .- In M l.i-t mcl.t in Hi
Election Returns to Be Given Public
Promptly by The News
rrncmarnl liaar rraj maatr h TIm Nraa ta lli'i ll" trtarr a. liar
li niiHi i IM i inun k-i xjluid.i tiiclat lim a sarai a wlinh w.ll lr atu.
il T" Nrw aillnr.
Iih- rw i a rMrmhi-r t4 II k- T"X4x IJaalnnx I'-il-ii' awl WHl fiMiar
nlnrnx Irnm I In- aiiu ra.iiilr af Ilia- M.ilr lliiwnt.li lhi aareliujli""
aa Trxa NrwaM-r.
Wliilr Ihr irlurw wall hr rra-rUrd 4lanU4 nuhl. aa.l.lMiial rrtur,..
will ha ln txamiaic again al taonaa m HMnala. anil hullrl ii- lr liar a-n.lii
ad liar auMar will hr fill aal al Hut litiar. -InMild liar Iiml mull hr in
aha In) al prrm twaar IMtixda) aaurtnns.
mm arr rardUHy laxMrd la hr arrria and rr.x-i- liar axwx art Hi.
lama a lil aa M lawtrx la Ilii affair.
r"tir. i.f lln
i n nt al Ih.
in .'i. i - nf tn
iit'l .li-i" 'il
Will
I wan li
l.i i I .f M
lit h.
v. In n "
i.i. l.ii. i
I'l' f .
i . (
Hi "
. mat
i.. I "'I'
,.ii I
.ll o .1,.
' I
Ui Mil v.
.. r.
i f.k.
l -
i
vi l ii
. . rt-
f.
Hi t
ii
I-.. i.l
it I
IN. . ll.
. f
Il-In IJanil Ih-rr
I . t I In . I M.. I...I." h'-.
il. h. i i.iii.. i .nf 1""
l.i- I j i to: lit to Am. ii III
l . . i ill i.iii- I'. t h.' Iilt.'l
In lln .-viili.K Alvi-r
l.i.i. i nn w i- i I-l w H i
ill l.it Illilit tun tlllK
l.itil-MV. of Hn- I'iiiIi. mil'
i-.hi tin M'.l'.r lomi.irv.
ii'- nli'i'io, Hi" I'ltv Nl
k tl,. X1..lv nil A ll' lini'ic !
nml I : ." I, '.ui n A M il. m I 1 1
in It . i- uiiiii.iiui'i l thi'ik:.
. , ,, lit' Hitf-l-tlHtl. .1
in. i-l cr im will I- finiinh' '
in.. I. , ! v 11- a 1 1 - l. in" r"o '
of I'll 1,1 Clot! I'l o I'llllB for -X
. i.n,.. I. ..I. III. i ill. mi of rank In lh" "t
i.-iiiiil.iI..ii nml ui. In- favort-d a-arl
tl!..t l.v hi. iriv.-n main'1
ii. .1 I mi-. If :m liliig lu
i .in n of nn ili-tim ti.io
i. . ii nml tliour win
.! .. ! ! iliriv.il
i.l i; .iiU I OMI till'
Retail Food Prices
Higher as Wholesale
Decrease Is Reported
xVAMHM.TmV July M While rr-
Inl frw-l lulna w-rr ali'inlilv Incrraav
tic I'l Jinn-, whiilimtlo tnlifB of fond-
t nt in ilnrin-iil 73 1 r i-rnt. tha !-
nliin i t of IjiIhw-b Inircau of atatla-
to a Kiini.ini.nl iit iy In Ita monthly
h.iI i.f th" Ann 1 1 nn family's fixal
ii-kit
Tin- U'luini" In Una rt'UII prti-a nf
I il'n init thr thirty dnya rnllnx
ria- !" w.ia I. il nt iar rent, or
i in. r io- of n r i-rnt alnrw Janu-
ii v I. r iKur.-a of wholraala prlrra
-In. I Hint rlothlna durlna Juna dr-
niiKil a-ta-n morn than final, tha) d
lit". umoiiiitiiiB to J.j Mr rrnt. furl
ml liuhtlmr Im riawil nn.rr than 4 P-r
i-a-nt w hoi. Milt- oriii a durlna thr month.
ll IliK
.1 il-
..i.l.
l.nf-'it'i
... : - it- -
I
Il'l!. I,.
II' ..
ll'S t
"t II .'
II- ..
Nuuili-r I4II.1 l4i-
ui i' I all. -1 vt' t" m ill' hv J. II
l i ii k I: I tiiu-"n ami J l I.
I Mr i.iil. .- tn1k"l on "Cut
ii- Int.. lh.- li.- ln i.f l'ri Kr
..n I'.wt " nn. I mi- in. ma i4n
1,, 1-.i,. mn in wlil. h th
. I "i i'ii
.I HI. I"". I
. lit, r
,.. ...mi
. I 1 ! " I I
l I .Ik ll
I ll
;i"ii muht I" I111. f'M'il
' . ... I . ..iii i.iin.n I
II i... iiiIdt- ami al1
ii,' -I i"ti- for tin' ST'-") 1
: '. Mi It.'W.tr.l tiiH.I"
k'..ii, lit- in Hi" I 11 ion
It -li 1. Ill Im- tlill".
f H, in.. vli.- (Tl"1 to th
ll-
, 1 , ( t.i ' . 1. n....t.il .1' .1 H
t- .1 t n wm 11. i 1 n t .I t.i ot'i!
. .i r a in not t. I'n- at il- n'
1 .it ii'i'ln.t'- af thi' Xnnii'iii
nl-: 'ililiat. tin l.ll 11 rfirl. tl' " '
tl a na
lira man l djulanl
: ;i. a .I.it. 'l "t l-""'
. r hikI Wa't'-i I'l"'!..!! --t a.
it 'io l."H Ml l.a lol.l thi
.lira ll.a -t a-.iiitnanT h
will i.ia a i-n.i.''nt nmii'lianc
wllh that tit "f thr rofiititvJtl.'n an I
I 1-" '
1
'.lit I
I -I' :(
.. .1 .
A lil'
a.. .
I
1 1 ll ml
I t. I
III II
.. rat-
thi' In.llVl.l'l.ll
f..r a-.. ai. mioii
ikll'tl III"- IMtJllll
I i' .rti. -iiliii'v
atitiotitMi'lin nl
I h. 1.
I t'
it 1.1 Ho
mn tuiir
ixl) rn-rnl
:tv .l.--nt :at tin lna-a
111 lu x 111. 11I1 1 wn- a n
ABE MARTIN
"e VSi vfl 1
1 ''
I.. -I I Aflrr .tatrnian kIU lata big frr lh
l' w 1-iii...umas th.it a a alt m.i-ti'.tf x b-r rrrlilriN y an' l-aa IMIks frr th
will l-r hi hi In tha rinar futurr. at 1 IVr-iaJrixry Ihrrr ha lnt Snrh aVft for
who h tii-ii' th.- H..r..o hinit l-'tnl rla" , dim. XAh.il wr'xr allax wantrd I Vivaar
Hon if th.- a i-.y will U UkvO uu (r K how a frtlrr fH a hold lit' Satanry
il.at uaaaa n. allrr hr Sktarrirs a rkh ftrta
0
n)

xml | txt