OCR Interpretation


Amarillo daily news. [volume] (Amarillo, Tex.) 19??-current, August 08, 1920, THIRD SECTION, Image 14

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1920-08-08/ed-1/seq-14/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE TWO

r ACE TWO
AMARILLO DAILY NEWS, SUNDAY MORNING, AUCUST 8, 1920
if inn OHM TIB
HE
EXTENSIVE: M T I
F
IRV BOARDS HftV
E
BEEN
1
. 'll ta "llw New.
lU.AM. A UK. T Tin- Int. r. vt
lih h thi Rilv.it hit Ainu a 1 1. ! i
li ni.tiiiii ham Imn ivciw.l In l
ithM"l In a mnirn f i'ln mi- rr.iini
Unit In l.i tit. u nit r..i.ii. I
t mat, ili.-f ..n In- Inl mil. - r In i m
'it. I uf tlif tvnlt'i v nlii'li iiil-i.i' -. p
'I Ml. I ikluhnlltll li "l I J'UlKl.lllll.
"All nuly miir ttiim i.nt- li'nuli
. nriH tin i f' i 'ii'-"! In Hi'' M'H"1-
..llltllMI III thlK llMi'll " t'.'l.llll V...
l ymiTil:iv. "iiml in rt-iv i.i' ti.
' ullhc nu n of h i miinii.il v Imw
HW'tl thfllinl hl a HIIXIi'll I" liHt li'-
. hatlnn Army In it 1. v 'I i.'tl.r
. t tflllt I.f til' Iiml .in. I li IK' km I
mrruT m-iAlu- I n.f.l.il m .
It In Ihni l y i .iiI ( ill Hi it ,
.m flnnlnc txuril. Mill ! In ! i . 1 1
. i im tl ullv rt'i IV rnuntv "
With tlif formation i'l tln-a 1 .?! .
II iif lfn Kitlvntion Afiiiv' mtin in i
T i tlVltli a ill I'tirxl :it tlx' li-ti'"il
. ' thf i-uunty. Tnt nit- itiii-t !
, m 0 mill m.iift nit v hniiit't. ..i.n-
i.'.llW-n' Im IllitlC tli'lmf. Ili.1li'll 'I
.ii,. .ikIiic int-ti' hitil. Iiih nil
.mpa. Chriatinua ilituni. In-" i-tti, -.
.lit duniina. niin fci.ik. Jivtnili i
'' iMiri.il uivl net i.ti Ittiril hm.l .111 I
nit. Imi Iiimi I I.. in in. ii i i ir
itt'itiin l.uri .in. nnti- in !.! l-mi.
w I.. II I" I 'I
ii. nl l li .1 , 'i.
V .'I . I. ..I .V I I
t'.f S-.!: ! "li
i- m.l '
.1. 1. 1.. .(. j i.l.
;im I In 1,1; in ' ''
i. ii il If I" I. t
.! li f"i I' im i i
A. AND M. COLLEGE HAS
, 1
i.i 1
T
: i
. .1 1. 1 " f tl.r 'iik,
Ml IVramia hiii I" n i-iiniiiftfil
lUi Hi- Ik -ix rnii'itv nui'iil urnt
!, I'm i !. nl ti i :i n m . iltr i f Vfara.
I .i.i. I i i ii.- ..nt iii him hit h:nl
. . ' i I II. M.ii A n I "in. I iialrli I.
.li,. I'.wL.li'. ..f film tni4.i'iti hhI
I ,',! Im lllliilV Hull llll. I IL H Willi
,, i i:.,i..ii. i.iii.i' him i"'ii.il;y
' I, I I., hi- in .,1lk, M ! If llii'
J.w.l! i' i..iiUs .I.l iini'il In Hi.' uit
. 1 . ,.. ,1. I. i l.iiii tlif mil i i I.i v III' h
' i. . : ' I'iiv ri-a..tiif.-1'ilti'i." ' itn-l
i . i j '. .'lilil'. A
t i.i. .1 hit i.i ii'.- In" T.
Iii V, I"... il.i...i i.f i . iii..ii m-r
.. ! I. ! Mi v l. l. n n: r.u- Iris Im-i ii
I-'., lint ll.tlllf i. llll'llMr?l
Hi I.. .Iflt Ml-K l-IIKH r
i it I. .i ... linn . -ii m I .i ' i hi a::ii't
I ' i :i i . I. I" i n 'i v mi; lln
i r.'i- ui rnrnl urttunirr
I, , !. Mli-tttll Mill h IIWII'I
. I I : I i.tiilill t i f nil ill nit I"
. I II,. ii i.f ttn I'fil' In'M fif thi-
... .1 -in Hie fi'.iMh i.f tin'
I I H i linlin lit ll..llllltlllll lllU
I,, I 1.1 Ml.ll 'l .." 'I I l"fl M
., ,. I'll- rvinn i.f im nt.il.inl
V. I i . i.inint li. l III- liM.lil
. I lllt!l!lllt Will' Il
' . . I'll.
I
l-l,.
V
Mi .
I M
it
U i
I-
i.iilt mil.. UK mit . r nu n. !i I.l
i kiiitui'li iti- iuk nriil in. ii;.M'
, .ii tnifiit.
lit aiYitiPK tin- iii.t..ii it 1i.iini.i
!ni, Knmklin K f . i .
.iy of tin- Intiiii.i. i.l l :i. '.. i
Ktm y f"r . ir n r.w.l f ii, h t'i
.nintrv Im nnfM iri.M1 If. in tl: .Ji! -i.-Ki
Ainiv. Vmir r: :it i i. ii tl.
'f piltllliK h'it till" lilt II V III. II.".
p.ikt-nnl. Thi l h'liti.iii ! ..ii.ii i.
Ilfl. l.tl llfl.llllllll M If I " t .
.)' Hit fi.uiiiliitl.nl fi.r i I. iin. In : ill-
lornrnl II .iitiln I. V" i.i.. . i:n t -l
ll.UM' Ull.l .tj H.. V t Mil. I 111 M' t
'h.mp Kim ;i.. lift li.'iM Tint l i '
; li.linu fei.ik. Th .hi t- i .'in. t.i. j
'l.-i B ml tn Iw n thirty In li w. ik i I
II rn.llnr III Will. Il ril) i i !l I '
linrr."
la Plmllir Villi Mirii..r l.r.-r I!
lllM.l III ! I l.l.i ki I ' I' n, t.. I."
Imt Hir 1 1. ii, if hivif I'li.t-i t in I.,
iii )nr r.fl, -t tl,.- i,.- i.l. ii l,i. n ;
l..-.vr itrnit (u thi- Salviiln.ii Ann r..i i
i war tunc H'tniti. . t r.-ii.j. ., tm
hal thi-rt. Im rr.tit i.ptH i tiimty tn .i :i
irttjt wirt k iili'ii ti,.- mill. :it-1
without dutilfatitii; tho Tn 1.1 ( nt.
nlitT fncy." .
IVrhnM the fin.Mt t nl.r. m.-nt if
lint fiJvntli n Aimv M hmii" ff ii
'"rornim wtut th.it mvt ti Lv 'lvt. r, l
Vnt Thmn.tM . M. .1 -hill in .i..i..ii s
.hit ninvtntliin f tn Klatt.in .Xrtnv
VJvlrmy 1UjiuIm ut I h.tmi. Aiu.
t .! f.
I,., 'i
.
: s i a I P iV T. '
i . i.i r i 1 1 . 1
iii. i.i i.f tn
i n n. wi ii
I . l fv...-t t
i... ml M
T I ' vn. li. I .
ii n"l ill"
. i- . . U- I- ', !fn il
I I lKIIIM.,.
I V I In ' II
'11:1 il', I V
.i 'i r. ;i.w
. i i.. i th.
in'.- .i ' i
s
..f
Il
I'
TO GET GLOSETO GOO
II.
. 1 1 1 1 '
.1 I
ii ...I M.
.i.r i:. -I
.4 k, ,, ,
in VI
n.,...v
i..
I .. . r
Ii. n 1
I.- r.
.i ii i
1 1
'i
..i,.i i.
I . '.t
, i ti,.
.1
I' I
th.
nl,
ti..
I ..:t
i i. . I
. . . ... i.
M n'li l..
t ni..
i i
i .1. . ii i
,i In
t..ii
n. i I-..
. 1,1 i.
i ... I. .
i . I'.i.
, : in i I
..ii tl,.. i'
.1' , I. 'I .1, .1
I I!'!. ,1 tl."
r , ii ' it
."r.'iti i
I n I i i'.
U I I, iii
f II.. .1
-.1 IV. . .
i' i il, i
t ti. T. . ,
... i i i.. i
t il, )..( . ,
ii. . i',i .I i i
t ... Hi. I..
..i .ii. I
V " I I .1
' 1 1 ll . t .1.
I'..
,i.
I..
ii i . i i . Iii:, I
l-l.i,' .i'i-I tl.i"
in- II. h i In
I.. I i ,, l . i i.i1
' Vti ,,
;n .,
i : t .:
I .'
. V .1.
,1 I
I. I l!. I ," Il I, Hi
ll i f 'i ii mi; tin T- x I-
..il I. v in II .. i .1.1
I nil. il Si it.
n .1 III" ir i' V . . il. nt
.1 In ; -I, nit tn. -i:t .i"
. h-.tii li-t -it in. I hi"-
' !S. Ai' T SiniM I i:in
i . t '.i il il.i.uirti tin v in M i
i i i f In- ii l v li. n ill"
,,, n in. fill's N In I'l i n th
. ,. I IT, ll" t, (ft t !! .v
i,. it h- n-. If! miiiii. A-tuiKt
-ll.:, in tin i! Ii . lti
- i- tl n l In .1 linii'l il i I'tl.'
i-.fi iiitttlll'V f.llil. "I Hi' M.ltf
I , . ..1,V I.f l.-il-!ll "..
I il Wliii ill tin I t t i -int.
I I I I1H " . I'l I 'I " I'l- t't '
I 1 1 i.f Wiivih i. Iii- . !: v .Mil'i
, ...I i:.a. i' i: Knii kiiiim ki i
I'm S .1 l'i i til. tikUltmi i
I.'. I. Ii in. I'mt IkiH".
.11 iiii'i i " ft--.. I t-f lll
I 'rii.. i.nni. l ..itil In :i
t IV.. -h III I'll" t'll-ul'V .'.l"
l-il ii 1. 1' t in I.." i'i . nt n ti... .
I,' -! II :ll . !! i". ii In." i - w ilnl,. " ;
t!!'ll Ut j
Ml I" v I'.i "-ii" hi" I.. n
n lM.il ''"! H.int ( ni:.'t I t.i m i
i" v.. II ut .i--,"t Mr. illi..iii.'ti in tin 1 .n.ii'in 'tl-.n il.
.."I t'i ik Lillin.' !iiiniiili.i... hMif a
i vn ii ii ,11.' iiKun In" iilitlmi in
I. r TIiii'i- v. Im i .tiiii. fi'tin
ili-iiin.- in- i ! I mI In liima .lniv
. f I., il'!.' :' 'nl II I.-, liimmi'illv mil lit
dill" il ..mill flit III III.' I.i'.ivli" .
I i.i'li . il" i.f in" in mi. illy mils'
l ilaiji' i : t'i Hi-' SVIIlMKin r.iny.
.ri.niiii lln. tin. tlr.il l'iii.ii..-" inin.
i n iiil tiiiK fniil" :imi llii- f.iilliful
. lit i . t m ( ml M iIim nf Muni i..n
-. i !t"i i t :iinl.1 thf M .ni. nt n-itiirf
!!itMin. in niHirr'M flmul f iiirntiv.'
t.i . . .-i kmc In Hi.- il.'in.il nun
...lli.i'lit f :.il Tin' nutting Ii Intfi-tli
Si'll Ia T.w KVan I
ri .aim i':. An - in i: it ai '
wmiit t.r'iili'nt nml fiflil iim-ni t-f
WtlV'lll'l I'lilii'l't" llii" Inl'V . 11,11 tlf
V'W Kit ii 'mil Vt il tVxT" fur tn
lint Tin v i.i.irt thil tlir iit.'n.lni.'i'
ill W.ul-iM'l illi.. . x' i:il V ill Iw
liv f ir th.' t'lititiMtt in llit Intl.MV nf
tl I'..l.
I.. ..nl iiuiiiIhi .,f ii-vi.i. t n. lit
M..- Ill.ll illll'lltllllltt .' I-Ill llnW thl"
.'Ili' I 111-, till. I'rnill. allv nil t Im t n
iii. 'IiImi i,I' I. lit vrtin i lift. ml, lull f.ml
lull .:i.,i i.f IMnliiVlfW If lull H. In'l will
ill. in! 'til I iml thin y. nr.
SIMvlllNH AI'IIIIVTI II
IMIM(I. ATTIIKVKY
Sili I i.i IV Stw.
Al'STIW TfXiiM. Aiitt T - W'nril llii
l"i . i-lvi"l ht'it i f III"' liimnlllli nl
.f I'. A Mini.ii.lm i.f lli.Miil In llii
i ihIi.mi i.f n 'tMl'inl I nlt. il Si.'it.'M nl
iiin. y f.-r tlif itinnh.ru ilutrii t i.f
'I'. t. Mr flntinonn wurt mit of tlir
i.i t ! ..'iii.V.r t. nl. nl" i.f lh I 'nlxi-i-uity
.f Tx.i. II" i.lrt,iii... hiM l.iw iIi-utii.
r i thiii I n r it nt lii lift .Iiiiim ii nil
t in linn-inn wln ti- Im f. iiiinl :i
l.r ..n ini.i l'li with to i.ili-r fini'i-r
tllll. Ill" of 'III' llt IT "It V II.' M a K'MI
if Jlllt'.'l' It. K Si'ltllll'tlM. I'nl'i.l
K' 'trs ilhti- .itlinii.-v fn tht II. in. '
loll .l,-lil. I. tli ii..ntli. lit i .ililf ill !
"if fn.in Alti.rtiiV lii-mrnl A. MihIiitI
I linn r.
TooFatTSx
DaM)rft bacimit at.it
dtr bt diMiic oVihi-a bl
Ihrrunl of will Kntu.
tnM ad vaMtlia! aiM
lw.tla'iU ilw,'k bf
IikmIt. iwiaiilr KlMiN
ttmtm. 1 ka aati ,
tKatpMturtaivvav.Mitiii
t.lralM.tail.t'lihjtiiildid
Ir.l ti lakllia Bau
and Ml.'i,tif'in)iirct "" Korraxtvaim
h ratluMd lrw ilnnn" traiuir in imtlii1
tnuaufiMim Nu ,Immn i.a tM.own
tallji Iffl amt hi Unci bralth Wfc fail
kclataat aafevlal aclUitaunrnl.
Become Slender and Stay So
Man?, both ana. ml aa taaWW
laiaao ' No urtii'if. i,o tahaiwiiaa
turcMra. tit t ami ttnmi'tg alrtxrfrt- !
rraiaM (u Sal, airawnt niMk.4 radxanl
at rtirttf i.tfia. lgnMatut imimotiMiia. 1100
or aawar rvfund bur Katcta
(unwuncrtj tar at" I at kaa? arwvrtaat'.
Sum lal urn Uua ADV Lit TUitM UiT.
, ,-. ,. y- rr-t
ll ! "-"-?ri
III HOT SPOT n& RAM'S ' HORN
'A i MAKG A il J
f
I
C H A L M ER.S
PRACTICALLY. CARBON . EXEMPT
1
3
-if
ANYONE who drive a
AA Chalmc:;, among other
vlchghts 'Ahich hn car
provides, fir.xli it practically Cir
hon exempt.
The usual tr ..bl-j cf frecjuer.t
carbon derxteitj and frequently
fouled spark f luj are absent in
z Chalmers.
Engineers say that such
troubles arc du.- largely t the
increccd U heavy fuel
JravtioiH in t!it fuel you buy
to.lay.
The 1'jcI in most car not
f jilic!cr.:!y fctWi:en up" bct'orc it
reaches the cyinders and hence
rv pitiJei ..' iHjhne coming
y. corhhtht v. :;h the vaKes and
tf arl 1 u.j . t .arbon uep jit j.
ILt bp .t ii.J Uuiu's ' lnrn
eliminate practically all of such
troubles.
The action of the raw furl
upon striking Hot Spot is Ike a
drop of water falling on the top
of a hot stove. A little white
cloud of vapor is formed.
Ram's-horn rushes the "vapor
cloud"' at a speed of xco miles an
hour through ' easy air bends" to
the cylinders and the charge is
converted into power.
Little comes out of the ex
haust in woJe. Little remains
to fuul the spark plugs and car
bonize the valves.
This is but one of the many
reasons why Chalmers is now
n i universally regarded
as one of the lew great
curs of thr world.
lV
r" PANHANDLE MOTOR CO.
IL R. JACK A. B. DOZIER J. W. RICCS
Pbon 141
AMARILLO, TEXAS
711 Polk St.
fi , ,
( ' J J Ljr-T- W J.twa wit-..- fT'-tf 1-n. -y M ,, ,. , 'mtjmmmfi
H
Iw 60,000
:'t
1 1 . qjriL aiv.h;--a. :.4,Z-r;
lit?
Ill
1
The Cabinrt Ranges
come in both right
nd left hand ovens
a
Will Enthusiastically Reccom
mend the
Setroif Jewel
Gas Range
. i!'i- ln"t lias Ixiin'f on the nuirkrl to
il. t I'ci 'rri in it li:ikiii ami i rurunnieal
in its iiji'Titiiiii.
I !, St.ir Sl ;iici! linrnrr Injures a lov(i;M
I'.iil ami tlir I vvo-lltinrr Oven itisuren even
;"nl .i ti'f i lif.it at all Mittx ami jK-rfftt
i i)!)U!' in im si is ix i: 1 1 ! ci!ii:T styles wn
i Mv'lxN (OMI'l.i:!!: sTik K of
Cake and Mot Plates and Water Heaters
'. i it (nr :m"H- Vn" S'nl lei t Ymirii.-ii ..li;iut -f- I'.irl.v S That Vtmr liixUllatioiti Can
M.i.'f 1 i -f h- Hit- Utt-li ..I l ail Winter.
Amarillo Elardivare Company
"i in: nnr .- him mm ki ( n M s y. n u i.i sim ss
ii-r T v 1 1 , .nt. I'.-H Strut" IVuic yfi
READ DAILY NEWS CLASSIFIED ADS
f-7y 1
ca
4r - ia tv mmr f mw i f 1 1 taanaiaa
ty :r -5-w l
t-ll Xcst in the Long Run "jjfffiJ
The Creed of GoodricHi
Xl 7HATEVER is right for a respon
. VV sible manufacturer to give to the
customer, The B.E Goodrich Rubber,
Company gives.
To do what is right is not a Goodrich
policy-, it is The 'Goodrich Creed. It is
fundamental.
It is the foundation upon which the great
Goodrich institution has been built. '
The Creed: of Goodrich serves you;
whether you buy a sturdy, dependable
Goodrich FabricTIre, or the tire of tires,
the Silvertown Cord .
Goodricli Tif'e
V
' t cAJjmtmettt nit :
' SilmrUto Cordt, tooo Milt
-
t .- a i- - "
. f i t- !
4 a if
Ff2lLFGi4nck tiSf CtmponsMnni, Oh XUXtrs f 'lke S I iti RTO m -Jmtrics Fifxt GrJ TCrt

xml | txt