OCR Interpretation


Amarillo daily news. (Amarillo, Tex.) 19??-current, August 08, 1920, THIRD SECTION, Image 16

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1920-08-08/ed-1/seq-16/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE FOUR

t ACS FOUR
AMARILLO DAILY NEWS, SUNDAY MORNING, AUGUST 8, 1920
iiMES
HI. Andrew' I :i1m-I t IiuitIi
Truth KuiiUuy aftrr Tilnliy.
Ctiunh whiMil nt MS a. in.
Morning arrvlrr nt It nVlixh.
tivrryoiie In coitll.ill)' iiiin-l to at
ti-i.J.
(oncrr(llnl.
(Hut hminn ami Trnlll Htprtnl
II a. III. ClilUrll Krhiittl Mitt M. I"
U-iixm. iimu iDtt'inUnl. lirmttU liimiiiit
lor all Ihph.
Uvrrybuly la verU nun'.
HarrlMtn .Wil fall ol CmitrrstilliNul
t'liunh.
Dr. II. II. Hanlmm. of ll-niHon. Tt
a i, mill arrive in tlio rliy im-min r 1
to take rharitr 'f thr "ik of tin- Com
lirrfatlonal church In nil It plmm-a. A
tl.mllil ircKr4lll i( aiTVlrr la Im-Ihk
I'lannt-tl hy the Im-al niiiKritiiitli'ii. mi.i
lr.' Ilurrn la kmmn llirinmhmit th
atate aa a man ( unuaunl ability, -t
twweful iiikt-r and ti i'oii'vi.ittii
t'lirtatlan fkr. Ue wan ii l.l' iii n
ha lluurion Chaptrr at Ami'rlriiti It l
Cruaa and nmiltrnt In cvt-ry move
inent for the U'ttt'imrnt f mankind.
St'liHil ltililll.
Itll 8. Ilix'l ! 4- II. in.
I'lt-.H lilhK S I i II ll. III.
.ImiiImi- It V. I' I'. J i ni
hi iimi ii v. I. r i.i i in.
Cm'Iiimk K'iltf in
IVivtr Kri Ii t- 'Mi.iM'ii" S p. !
W i illli -i;l V.
Tin ii' H' II In m-lionl Iff SiiiiiI.iv.
lit nil i nun' wit fuinliv ninl mil,f ,'
I ;'.V
IT
SHORT MM GRAIN MRS
m i-.l iii Tl Ni
W t'IIIT I M l f A it: " Sinn
Iih I lln i t Wt.itti .mil Ifc-nvir rill
I'll' I.iihIiii mi i lint; .im.1 mm I i! w
'ii I.I I'll. I. iv iii,ii.i: in 1 1- i Inn . Ii pi
'. r ni s n in I' . . ! ii'ii nul .il.
-ilMil mi. I ii . ...i-,i,i h m i ! .' III- ii Hh'iil II.' ki.iIii t.int 11
llrol IUHUI.
Th. Hunilny 8. h.l l riithui.itirn!
1 furtiiiR ahiMil and thr ui rint.-n.l
rnt, A. K. Mryrr. I antli l'.ttmu a fu'l
attendance.
Itev. Krtmaliai'if r. tlio oput.ir iaft. i
of Canyon City Hifli't thnr. h, will
prMth at the ninrniiiK hour, the umi"i
preaching the Ci'niiiH'iioriiitnt rVmifr
for' thr Can vi in Normal CnHt'if.
At nlitht tin mi h. n r will I'liy m
JO nVkn-k. Thia t'rrhmtra h a'im
tt h beat art lulu In thl wrl ( tin
rountrr In it mrnilH rulnii. Tlif m
tor HI pumh at llif uiu.il fnlnii
hour. The nr.llnan.t- i( li'lim will !
admlnlitri'iHl at niklit. Tin- fjn 'it
record in the hlNtury nt tin- i huii li
It read al the iihtiIii wrvlcv. Ci'inr
rolk MethfxIM. Snuth.
nmer I'olk and Kitchth H'r l.
Ife-nry F. Itrmika. I'h. !?.. !i""r.
a. m. Kunday t h.t.l K. I'
Wnrka, auirrlnt-ti'K'nt. It l earmatly
tirfrd that all the BietiU.ora i( tl.i
choui be iremnt. and itll MhiT win
are nt attrndlnr Sumlar K h.'l nt nnv
other i nun h are rcrdially ln I It I lv
Join ua. If yixi atv limklnK fur a (lint
rUap tjunrtay 8.huvl yu will tmd tt
trt.
II a. rn. ttrrinon y 1'rt-i.linij Klder,
J. W. Httiry. riui'Ji'!: "lhni liuai
Things (or the l-oi d "
S p. m. HtTiinm lv Ir. I.. W. timn ll.
'f Chlcam III. (iul'jeit: "iKi tlx- In id
Talk Back U far
p. ni. Krrnutn lv lU'V J. V
Ptory. Rut'Jert; 'The I'n-fit t( t;.J!i
ft -
ftnlendMl muaic lr a fine choir an.!
orcnentr t all arrvuta. I'miif anl
ker them. All who bae Indira I -J
Uetr tntenthjii" hy airnina canln du.
Inc th revival to unite with thm
cburrh.and who have nut alrra.lv d"ti
ao tra urfrd to lie ireM-nt at thin r
lr. txt not put It utt any l.mirir
A rortflal invitation ta eaienikil vIki
tnrs and rtranfira to attt nd thrm- at-i'
Vlcen.
II. F. UKOUK3. Paatiir.
Halvatlan Artny Semis y Sen ire.
I1UU rorner Kilth and vlk. I'nix hut'
went Cikliinn Itii htiitr I
t'tptatn and Mr. A. M. Il'ilbrw aaals'.
ed by Catft J route Uray.
HoUneaa ineuna 11 a. m.
A full iUlvalHin mTlln with Hd
''lira llvyiy aiHffliut and tm'l
MUllM
Srmon : "Vnur 'rii't and' y Cut at"
4'aptaJu Inulto V. llnll.ritik.
Cornpjuiy met-tinir S p. in. iSumby
Hrbooi.) ,(laea fur all . a iin-rlm
that the rbildren like i coiik- to Mo
lina rhorut iinctaa Uy the childn-n.
T. P. U A. iiwfttng fir Hit- Y.'unif
Pettle. J. Battle fr ..ul 7 41 p. t:i
Kalvatlon Army lutttlr ;"d rIdkIik
and itmn-. brine rlnslna titlMinnn
Captain A. M llullr.k will niM-ak
The Stana of the Tlinra," Thla aut
ycl la ane that la creating a nn-nt d-vl
of itt-mt nt at thia Huh-, nu.l ii.t l
are alnc ftht-n retcudmc the t --.:
unratiletl rvndtMm of tin- ald ami
what tra tlw llil.le n rrvn Jnuj If
flytlunan Mreet MetUmlUI.
Kunday Kthtml 10 a. in.
Preathlnf II a. m. and T lj p. in.
The Junh r lg uv wUI nut-t at 4 .'.
01.
Cordial Wrlrmne to all.
.- Ci:o. J. 1RVIN, ppstor.
M lt Tilt I '"Ii 'I t" Illt1'tl'l' I'M lit
!. All llirilil'il- ail' v I ii i ! i J tn -!
Ii'li.l
inl.il Mutlr fur Mi'IIiimIM V-nirr.
Tin- fi'M 1 1 ti vptti.il niii-ii .il tin ii .
'fin bar lt n iiiiii' il fm Mi- .itnl
ni.MHiiir vrn i tin- I'iiK Sliiit
l"ihiii1lvt Chilli Ii.
ikuI Soli., "I . it- N'nl V.'. ii l'..i I
(Huik. I
Vtt il S. Ih, "i'i.iiviiIi r nml II-. ir M' "
I 'Hi ii'- 1 1
Mlt A.l I'd ..nt. -n.
At tin- t iinlnii u rii'H vm i i il iiiii- i
IMll It- I t-tnli't I'd i' tin- iHillivtll 'I'll'
i:.- l linlr will h:nt- th;i t t- ni tli
. illic it in iir. nnd ii rial tnat i-
I'l i'llll"l d Tin V 111 ffllili I . lilt II tM-
lal I'litui''. tilt- Will I'M-I aiitliiiii
l a'tiM In' nil ." tin' tl via r nii i f
whi'h will I" t.ik. n .y Mi'iir Kitii:
nul MiM' iin K.ituiu.
Tin i li'i' w liirli w.i rift-iitlv I'l t.ii.
ii-d l tlin n u-ul ir i linlr tin t-i t- r. Mi
CiiLirt W il'ni, It i . . int.- a wi'iiili-it il
f.i' I. r In In tiikiui: I I t . t mntn ii
i.iii nl of tin- !' i f tl" Sii'-i! iv Inv I
m l i 11 mi h Ali-tnl Wiiti'ii'v it
felt lm- Ivi'ii I -r.a t . I a iniuv nl an
:isi l I'm hi tnnl.' ili-ai wlilili "ii
.llll Mi ll 11 l.lll'l t il'!lll-l' t" I-- II!'
f tin iiiilv inlluiiiii.il m (,.iii.i'itiiin i f
thi i Ii ii i h
( entr.il Pre4irrl.in.
iT-iilli nnd T.i tlur Stniltl
I'l r.H lllllk' v Mil' at II a in. Willi
I iin n I'V tlif nvliir
hMind.iv S'luiil 'J in a in Thi n' Ii ' t
lt ii mi liuuiti' ui att ml am i' i.nh
wet-k lur uunv witkit. t iuin- mid Jhiii
lml.iv.
Chrmllnn Kml'ttti'i- a I'l c in Tii
Krit ruiti'in rn l'li ina In tn.r Ciiiiiiiiiii:-
Itv
YnU an- i crdiallv Invili-.l In Mi il I 'i u!. Iifii Id. mid al 3 i. in dy tin- .a.
tlir'i' n r . i tnr.
I! TII'i.MSi:. MnilHtr. ClUi. J IKVIN, I'atd r.
il l i-i in i i itk'' . a 1 1 i'l dilii; tn it ! !
i'l V- III I'V th- i'l llll' Unit iu i f
il'- 11 it t Tt 1'ht-iilnt t'f t "i i'i i turrit
tt lh lull 'Hi tit' .( 'I'ltiint'i i t t'littinili
Iin tt .1 -In, i Mi'it Tin l"h ui. iin
'.iv, i- hh i'Ihiii nt tlm ItillnW inn Ian
;: if tli,' tituttii'ii mi I'llni Inn h
ii ifi ti'iii -n Ii id in M nt tli Arn i
t t : t- . A' V' ri V S. mill mi n lill i
ii'!, - i ii i. nt and r ti.t.t I Ml t:i.i
if- in 'Ii'ii r full aid t 't flow i nir
' v,'I'i .i if tilt limit lilt i llntlll
inlin l' in i i I 1,1 tiiiii It Ii, ..u i . i
it v an I hut if Ki'im ll'ii; vt-irid h
' i'i ii i,n L-1 101 inl Ii i- nun i iiniiit: in
".lll 'l II It till ,,'lt,lliil, till LI lill I'l II
III I' It lil.il I'lllt-K tlllllli , . i'i I'll,' I
I'l rti" fttiiii- and nun iin ii
I'H III ll"1 V I i' - "'
1 in- i -tii.iit d i - .nt tii.n t-r in it
hit i . mi I ,t , fl i d i i n-' i a
l,i i Iv at ) t n hi iiiin IiuhIhI. i'iiiii riu
ii I" r"M . tt il. ! I.'.' 1 1 1- In ' ' ..i-t .
hifiiiii- S"iin iim' (. Ii'.'' u'i i .nt ni
!!' I V I l-lt It ttlll ,i lill A ,'tl.
t' ', 'iii'ini.td 1 1 . i .,.'i th'- i'"' '.: t
In n if t .nil- villi w I.i it I liiil rniv Inn
'ii in: did t.u and w In at Mut'd In
'I'' in In iifi" i i two inttaliiit V ii
W l ili - ' i i ii. iM., I int. i tr i i'i"!'
! y i i thin : tliit if "i.l.. i,iiiii
I.i win '( n it null. I in lit tin it
i i t!.n fin,. -ill- ni i t Hi i i.ttilv
Mit ri-il in'" i i . I t. 1- t.i i .ti i- fi r t!i.
lli"t thi' t'lis:Mt I Ii I nil.' i ll'lll.:
Ii- ir In in : '. ti d i t,, tin. t l.tt.i -t
.tt i..ii.,..i,ni villi i ml Mii.il.
''ill :-' it tlldillt.' . tnlmi: t.,
In mr "in i. ti. ii t,t 'ahiiikt"n an
;h' i Hi' -it nil'..' in ii -Ii ili i tl.uU .
Iliin-ttin MitiI Mi'IIiimII-I.
S'l'idav fii rn I In it. in
I'iiiii ti ti k 1' t in I'V I'.i v. ,f A
I
M'IKI I I l:KI ll!4Tl:l ( TIO
M l HI II IS KAMI UN I lKllPi:
Him lal in Tin' Nwa. I
M-'W itUK. Auk 7.--I n Ki-,
il.v. ihi-it itii ,f l,i CtiiM.it l!i llff
'i.iti-nii ' i . thiinUiH vlni I, wr
llk. II.,' It MuHnl Iin. II I .I'l' I II I. 'I' ,
,'t i.ii-i ir itli-i tit if iiiarly alx
ii 'Mil' II- Ii M Hill! It' il .li'Ml-ll i "il
il '" lit in I'nl'iiiil and l.llliuanil alld
I,,' 'r il I 'ill t I'liiH luill'v In vlU'lV lilt',
1 1 ' i t'.l'iti .
lr I. ti ni'V v.'ivtt llmt lln Ki'iit'
iii lit I'i 'I in t'.m tin an J.uiv wan
ii .ii. M-.ti if Jt'WIrh lid- All film
niiri.i'n - I I l it ii ii -,inl mid ft
li.ii ! w i a'n ir low tilt lli ti'ii-'
- il i- l 'I it li t- H'lli f to I"' kivi-ii In '
II;.- fi' in ! mild imt It. ir thi' iltnr-
I t h ii Hi, l ut r ill.' t of aid In
i.i I nll'l'i k' lln- .Iiwl-h 1 1 -i 1 1 111 ll 1 1 1 1 tin
Hi I Ii , In tl diMrtr, 1 1. . .
Mr l .1 ii i" wJJI i-if t,t t ,'tlie
' ''i.i' ,' I V I I' nut- . a i iiml'li tt
t !nt -tlnlli v and i nilt liltliinn.
I in n, '."i '.'id i imt'iimjl ii ittnirt-ai
.t : " "!v
lrrl.in t ttril llit'i '
I niiiit It- im I, I'iihI lft. In "."ia. i
l.lsll t III Mllll', lln- mil) rxilutlif
to tali ith tlt .ilt r iii Ain.n illo. . ii'.- Mi-
LiKe a
E
i
vr-;
Yonir Gir aiin
. t, i.ir.i ' I
-- ij- 1 1t 3 - h C".
"JL? T.
fj'-. i-T
ttgn'tp,
nttjr
INCREASE
YOUR
INCOME
-, Himdrctb of young people bTt
bcreuetJ their bcomt from SI
U IU ftt cent hj Ukioff but
mm traiuaf la tHu tchooL
. SUr.II.IER SCHOOL
' This tdioot bo in oeuiea
tho -catiro tanuacT. Cater next
t!ooday oad prcptro for oat of
tho Buoy food positioei being
offered our graduatea. Write, coll
or phone for infornutioa
W. O. W. BIdg.
AauriUo,
Texoe
THE BEST
la none tmi ti ti-n It
oumt tn d'aline with your
t i i: h i . ii t
Then M ua tiamln your rvii.
aad iitake ymj a -lr of
TORIC
r
CLASSES
th wvttiokl atroCAU .
And pU'at theni In a flft'K
OS traine matte to f.t your f.
There la NO PUTT C ft made.
HYDEN'S
Ktrlaaiv
OpteaaHriata A Optirlan
1S rtk Pltwtw ian
'l
KR SALK
Chandler Six Sedan
J'racticallv 'v
I'riccl Ui-!,t fur Ouick Sale J
J. Elooney S Company
h; WICST ril-TlI ST K MET ,
A light Six of remarkable performance ca
pabilities a Quality Car with a twenty
one years quality reputation behind it
the fullest motor car value among all this
season's Sixes.
We invite you to come in and go over these
cars in detail -either the five-passenger
touring model or the two-pasiengr roads
ter. From the clean, forty horse power,
six-cylinder power plant under the hood, to
the deep, real leather upholstery, the ample
teat and knee room of the body, you will
find Quality all the way. Then let us take
you for a ride. This car will bear out in
performance what it so thoroughly prom
ises in appearance. Come in and let us
show you.
r
a 1
TfrVfrL
11 T -W-l , - .7 -I '
Amarillo Oldsmobile Co.
Phone HS4 Amarillo, Teut
fe--t-WT't-
.b.ftjiUlXi
W1J'A i,l
t I
AMARILLO STORAGE
BATTERY CO.
Everett W. Glenn
103 W. 6th SL Phone 23
Ilr" I'ttlc liiltitinr liflwt'tti a ilnl
lit in lin'iiu'v ami a ilnllar'n wuiili f
Xr-i.ii!
Vtt many f trnurs wlm kti their nimu y
;ii ii'.it-if vt nt- l.avkt iluiv they kimw
it will le afi', keep tlnir rain in l 1
anl wasteful jrainariis.
I):i ynit tur ut l tliiuk tliat every
ofliliii jriaiu of w lieal. nati. Iniley, or
(i:n mean .- ni'ii li toward yuur incuiiu1?
Don't waste your nioiitoj' any longer ly
tliii.vin;,' tint you eaii sto.r small raiu in
a a-r if Imilt f'r ear top.i. Ytmr jjraiuary
mil t have light walU and floors and be
jr"i'' :r. I i!ura':!e. I . .
1 1 . i
We an livlji oii litnlil a Kra'l,;,r' l'iat
uill i;ii ie;.e your jjtarly profits.
!.Viiii' i;i .ll anil we'll talk irnne about
rrairarir. A .
OUR AlrT Iu IIKLf IMPKOVK 1 tth PANIIANDLE
jj
I!. II. riTIV. M'.r.
fi!i .im 1 Tyler .vrcets J
Hionc To
fVant Ads Bring Results. Try One Today
-- i ir i ' i" -- -f i'
I
It i .'. i
L, -ft
TT isn't until after yoiif have run Fisk
Cords for thousands of miles that you
begin to appreciate their value.
But after that 'length 4)f run
Examine the big safcty.buttons of the
Fisk Non-Skidi tread.1. Note how little
they are worn. .'.'
Look at the side wall of the body of
the tire. See how eminently fit for more
service theyN remain. . -
i
And then after that examination, you
do begin to realize that the Fisk Ideal is
based not on words but on performance.1
Why not begin to appreciate how the ultimate
satisfaction that Fisk Cords offer you?
The Fisk Ideal: 'To. be the best
concern in the world to work
for, and the squares concern In
existence to do business with.'J
Next'time
BUY FISK
flndi'eiys-r.lcBonald Co.
a mmmm
fi'i and I'olk 'ret-t?
I'lione
Tktm to Ravtire?
(tie ruk)
HM'ti. IIHW II I II 1,1
1
LTurLru'LXLr'm

xml | txt