OCR Interpretation


Amarillo daily news. (Amarillo, Tex.) 19??-current, August 08, 1920, SECOND SECTION, Image 8

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1920-08-08/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE TWO

PACE TWO
AMARILLO DAILY NEWS, SUNDAY MORNING, AUCUST 8, 1920
51 vr g 'x-yrs.
iff
i:iTM J v::v.:.
. thy Cm! it n ih.v f hi lail'M U. "'i ' " " ' j
T dm till h- '"' '" '" 1 ' "" ' " '' ' " '"' '' ' 1 111
l thv hand. Um. r.aiU "f Hi" l-.t-.-t I. 1...1 t i . in- i-... t ! it..- r.1.1 -m
WltH h IHI lnl. nl lia wt...i;M I" - " li . fi-
I..- ., ..,... t I :. . Hi 1! rn -Ii ! !
.'...n do llr. k'..iI rnwt lii nmiiiH. ' i''H ! -"i'l ' ' 1 '""
Bj(in ,1... I 1. Mil Ii.m tl.lt II. 1.1 H"l :!'-ll '
And lint In III Infinili iiiluht: ll.K.-ti . r awn tint win. I. I;, li .'I.,
liar nm." illh Um lnil. "1 vil'ij it I'H 1 I' i'
111 k-ul!lan.v itttd J.i.liii..ti in.-. I ifiar lni In llr I nl.rl.iln.il
! I 'l-.llt I 1 I .1 I 'I. , '!' t . .1 I I ' I '
;,. ,., I - l,.. I I l. ' A IV..I 'I V " II
I .gill.
! thy t.il nl Hf'in H'li.ill :ilni. ' 1 1 ' " '''
UlMll I ' 1 nn'it. 1
CiHiilUrd ltll III.- a.l l. "' I'
ll ri'iMtlit : I ' - -- " 1 .
. n think 4 Ilia- liavtn ii'i.l Hi- filn ' "I t ' 1,1
ti.,.1 ii.u v.. .iii. 1.1 ij tiis.11.: 1 1 1 I'
! ' .1 '
1 V... .;. I! . 1 ;.
. ,1 I 1 I 1. . . . ; ti . 1 1
! M . ' t . 1
H .ll.- .I'...' I ' .!
- . I. t: .it. . ! i'
l.ri.uilil.
.1 1
I'.
Ihv l.iUtiU Iik v wiiiill l...vii mil ' ti. 'i
To Hi hand if tlif inuciar an
ivrn,
M fci.B-ini; ti,.- iI-'.Ih tli.y ... i.'
I ll-li
Sll.iil IIHK Willi l:ts (;! y I in.iili.
I a Im
.Ml . v
'. i.i...n
1 - . . t
; - i- tli tk Hint 11. y M.iiT i..i f 1
Ihr.
Thaa al.tuty tim h.i l-ti (Inn;
' ,.1'tl mi v ii..t thv I. ill nl l ll !"
I nv..i :l:v tin iiiiu.m Jiiin In .m 11
. .V JI KUiM N.ti m- Iltt.d
I'.V I1II11 win. Ii.ik rum I., tim.
. .r. tli v litv. 111 .1 I iU.r 1 . I
mr.-nctli-Mi
Thy li.iiul un i;.l i.Iim I it t- I--.
. r nut. tlii-n, I. it ti i t.. .1. . 1 1. I.
Ill !! ti.iin fi. ti wi. i'l t ik I:
n:ti-.;
.1 t.oJ. iitu ami wi.i.li all I. . w.i
I nto tli.it f"i l.i 11 1 i'li 1. it"
it ll I Ihjs4- t'i Til .1 U l. I. W I I .Itlt'.
In ftm ii.m utiki lln I i
..d Ih fuithtul 1 ti'X .11 li i.- '
Uni.lnl
Whh llir I.iv.ir "'id til. nitii; i f 'I.-l
Tlii la in. r.0'11 in ' -l' ..M ' 1
. i.U who with.li.iw f.c ii 1 1 - 1 1
Tiirt nm 11111 nd imiiiii lii'
. -llity IH a I'l" -f lull' I
! hmrl, i.f Kiti.in and ..'--i'v. if
iliirmt und .impli'. I. ut Hi. v k...
t-miiir. in o.l.l i.t.M.-tr.'. Tit v
. - ii.t iitanK tlirr Niil.
riiy inula 11 v.- i.ik nr.-. 1. n ti;. i.
.1 1. J II llfk. Tll lould - llix t .'
.- , ut, .,1: t'i
1 II- 1
1 1. . 1 .... I
. 1 1 t 1.
-....I 1 i.-
t-i,. i- in tl
..I 1 1. 1
I .1 . v
. I. ' t I .ill .1 -1
; I ;.
..III l-.'l...
. I '
I .l. tl -,tl
liimor tu.t 11 die i't' ' llirw. an. I
I'lanniK i'f l'1! rit-twd it1
.1 I.l'll.ll... if ll.-tlu'lll I'T 1111-tl lll
I HIM. I M.lllf. .1. 1.(1 IK I III Kilt, IIO'lllI t
! in- 1 11I111.11 .1- i. irtin. nt
I..1I.1 III tilt- .11. III." 11 I .1. li. lull I ... I
; . 'tl.il.-llt .':im- . . i il.'Tllil ;.. I
il.. . il I I II ( ..It III.' . ..i.l 1 1. ill' .i
n.. .ill. 1 iii.ii u m imi-. tin h.ii.i.i'
... M ..nil ti..t l.t'iii'' I., .t.i.
1 !..h 1 . Mil.-. IIiimI. II.' V iiii'V ir 1.
I." Iih'l.. I'f I'l ni .l. Until.
I ii .11. 1 I-i!h nrin tiv.i :.-.(
I'l1 V. MllV IX. I I UllMI. I'l (II.. .
Hl.l. "I I. il .III' t'l.ivl..4. Ill in- 111.
t'.t. ..I i'l. u. I" l it 1 S.111I..1.I. a . I
I -1 .1. . II. ..( I'.ill . J
(
llotinrliiR Krutiii kr lltor i
Mi'w. Mait'ii :ind Ivimv M11ll.11 ii
...Il... I ,..t .1. Il,;ltfi,;lv Vl.ln.'.l.,v ;
- .1.11.1; ... iti. II .1 r.n..ini 1 i-si.lt ii. . I
" .11 I'-lli'i tli.t. I...II..I it'K ...i I
I . n . t .1 11 ..1 . .1 lm 1 1 1 1 1 i-i.i II .,.u I
il" U I
I 'i. II. 1 I In V if I li" W . Il In 1 ,
- 'l II" . li !.!!.' t.i III.. Mltl!,t' '.
' .'.l.l . , l.r I I I .' 11,11 I 1 1 . j
: 1 ..- .nt. .mil tit.- i..ii'n; .r. I
. I .. I I. '. ,ll tl. .ll" ,1 1.,,. I .IIII '
.n. 1 . "tit. ti- i. . 1 11 j. .v. .1 iiii'.i .t ;. -.
...... v Ii. 11 il'lt. I., it i.tt.l .,1 , ,r
1 ' iMi mill t 1 1; i' . ! . 1 v .1 I v tli-
dJf
Ciiili- Mmh jml llillll.ll) 1'rnsi.ini
1 1
Ml-
I
1 .! 11 'ti 1 M
in ..... . :-, '
. I. il' . . v .
,. . 1.
1 1 l.l
I': I . '
I' ... - :. ' I i
I M i. ' .1 .
I ."'
I
1. 1 y.
w . 1.
1 1
1
I r 1 I
... 1 I I .
I
T .
.....I
1 , i j . 1 .1 ,
'. . 1 1,. 1 1
iu. Mini . in. nl Nlcv.i r
Vi I . i I . 1 . i.. I .'.it h i. I
i 1 1 mil., r.t t . . 1 i... . .'--iil.t
: , ; v 1 1, .1 .. - vn 1. 11 11 ... . i
I. i.ull. I"' LI - I . 1 1 ' ' 1 .i ll'- 11. l. V,' ! i.
. . i 1.11 . ..'. i "I Aii I 'it . n
. i't in .1 'i . n v . . . .1 .
A .1 ji : isi ! . 1 t .1 i..h -li mi I
.I lliy at .lfiii. Tli. v ..iblil l iii v'
..hi a rurnr that wiitili! :ir 'id Ll.-x
1.1 Id, tul Uiv iiiv tut' l i.H.1.1.
rhy dlinrati'ly rt-ffnt Ui fin
Ihilr rrratiun. !d i.iut.il l
.in.in !ifi. Iti" firrt- lhn.t.h
. t.ut IheaH. rkh HU'i h.iyo l.ikm
uit tuui h Ki. thi- iui.iul r:i k i t I'..
.inlKhty t'til tt rirt ulati.fi. Thv wit.
tiiiind ammm thmi nK.-init hhi'""
4lv. nntt mfriinnt lh (! u h.t i.;. i -' i't
in ti I (( a-'inf ai-rvtii- to 11. inkin I.
Sii-ntly. I. ut ti;niiylnii'l, tin' wn
lut xi'iit ItwU No m.iii in 11 k" !
h it he d-tliiiK to uw. our 1 - i--mi
arr rraily Inniti-vl tu nli.il -u
'f In tlr uiulM.n.
! Ik nnl 111 th r 'l.l t..'.:if.' l.-iti-.
oin nmy If- ciftiil, 1'i.t it 1 ! .I -
1 uw kia ftilla. fiiy ! Hi. 11 j.ii".
. lnjr I tnlrntml. hut If hi- ii l 11' t
niK iila llvnt. 1: li tin- uii .i-.
ln dil nut iiw thi-tn. Vmir till"
tour wiilawtiifnt mut t vui.lii nt.il
w 1 cajinot VatiiUti. y.iur .iiimtM i'.!i
men lnfil Vuu muNt .rlj. t- ih
.u. Yam niURt i t yi.ui li(- n-.
1 artlv tin ul.itl'.ti or null Ihimihh
1 bta m tha nly tnu- to atih ft-mi'v
i iwli-iiii hnnrtt ff.t aljv tv dv
niaka" thr iihi( a.f rnir llf .111. 1 .. ir
t-tunily. Th- li.ill..n:iir' lit ft. -t
I
. .! II t-.ll H.'
;l II . ! i.-i V III" I
o ... I .1 ti..';.
ii...!- ...i :
. . 1., 1 ii . .1 I't !
!l 1. Kilt'.. I i't'.
I 1 1. i.tt.a.i 1. "I I . i n .11 1 : .1 :i ..
? I ..'ti. t ' ' 1 il' i'l. . V.- "lit 1 l.l
r i - 'i li i i ' I.. 1 1 1 1 '.!. 'i
I . . ' . I t.. 'I .11.: '. 11 Mi- - ai'. .n"-l . '
I I . i-i.. l.i- .I 1 ! ii- . 'i -.". I-.' I"
- I .. I 1' .I ith t'.' la It-"
! . . 1. 1. . M, I., u S .,f .. ,
I'i.l'.lll til" V.'.l.'!. I'l 111 h II' "I I."Iim-
.11 .1 t Ii i, ' x )! .it:."
. ill w.ii I-.- I ' i . .. -I. t.i I' V . I
I I.. !'.!.. I ' U 1 I I" it- -. t "
. , "...l
'I'll, .mi . . '. . f tl..- . f- I
il .'..II.. i .1. I,;: '.tt - ,1 i i -i. il pi i
i' mi, r v t i. t. i. !.-.... t . i r. . .1 i
- .i(.i. -.1 l, ii i!.,iti ii.i," I,,... In., ii t.-.l
i' .1 1- i .li' I .' ' i' .1. .. ri' I ! .1
N .', I tl I l.i.''" Il "t Ul.ll.-. I ila II
. I It:.' i't . I . I , t ii". nn.i
i.'ll a .ii il . V li.. Ii W i- Wllt'.'l ,.-
" .!' Ii.it " I'l t' .l
Ti..- In. f I- i' l!.- . f tl.- :if t ni"i j
t.i'i l"i; .i't! ii-.. .ii ". in. -hi. ulnti
li' ' . Am. .!" I i.i i in- ii 'I . "t'-r
a 1 ttia l.-'.ll illii'ai. .1 N lil V.IU"'.
t. iVl. .-.lala.l I'l 1. l( "l' .i
i d wilit". :in. I ii.m. ii . ; ,. h . i. a.,:.
i . u .ii'.i: . ... i ! v i M l" 'I - k ik-
! ...it ... ' I k.i".. i i 't tl'.
"i jM'",i",MM'"! sif" ryr.
"iV sr "vv y f- v rTT'iy
m
The "Nocturne"
is Here
Wf .ire I'li-.i.cil t .in,'..inuo tli.it v.c li;tt
n-vureil a mtnila.r i f ..f.ir.i "N-.iltftn
tlic ni. i't -ipvliir nl :iH -txli luarin tin
animus tr.ii'.'.1 mark
Txt ivrrnuwrarr c ooahty
()
(m
s- stA
()
()
si
CkCAn Aj'A.tttl,
n.r "N'liff.trric" wi:i ir-t.itu'y t!ic nji
jt ;val of rritii nl ju !i; i.f nv.i-i.-, j -
itiS ll r sfiirrli '.i:if'ita!l. Sutn.ra tunc ai I
lioviny amni!; .'.!" r : Tnal .li- fraturi"! :m
f fiVriivc :ttit. m.iti.' a tmir tn.-iliitrr
rcu'.ititi tunc vt aim w at tin M.tntil
.ttr.'a ulf mrmt j.l.'cc). a sitn.lc a;i l
ciitv'viiirrt iiifi.ij.p i It -i --i m. t-tr.
The MNoct'jrncN is a matchless
viitue at $160
Other lovely Sonorat
d0 to 57S0
() L. Tolzien & Son
MUSIC STORE
It: UH Nvrialla St.
Tx
()
k
f'f-"X
'mm
.a a. a. aaa a
I a.,
V
k Sjt
si
(m
k. A
Vy "xl
k A
oiiilitiH-nlarv Ib adtc
lral ll'OTV S f:.M.. It a.l.-l lllllllll
llk-ht(ullv Thin at iv iift.-t in.n nl hi'i I
Imllia. ;'ilanl Jlmu,,. nil. at, lliillnl tin 1
Mi" Ji'I'n Mi i Inn.' if m it.ii. N.-l." .
.."I Ml-", llaal C.I.I.. .1 Wnlllt.a I'. ill- .
I'.lllli;.' Ulta tllllll.-.l 11 III' III I. I II.N.II 1.
all V I 'li'li. lll.tl i i.H.tim .11 tltl!' llltV ll"a'
...II..I .. Ilia- ata. t4..i Wltll .1 . Ill It '
.1 l:..ia iln. kt 'l I . hi In I " n IMi
t.-fl .X'r-. I.a. h t t.l ii t itii'. 'l I at'i I
I i'.. l. r Ilia- k mi. .i' l .1 liilliil'.-'
a.f I'll )i. ,l.l" ...,U . ..I'- wi n l"t ll'it
.11. ! Ainu I I II.'.' S iiini tt :l Inull aiai.ri'
tli-tila'i. w ia. ,., t.it.l v.i'li ,i .l.ilil '
I. iii.i t ml. i... I ml I ,".... I. lm f T f
II. -li. I lllli ''la: U .' . . I'll t.t'll wi It '
iiin ii i;..'t i
I 'tiT .1 ll . . l; : i. . .Hlla. V. I
mi I T il' I'm "I ..t tin' ai i liM..ii
til. lint. 'I. I Hl.l.' tl:.' limn. ! a .. Mi .
.1. una ta I; I.. l:..l. I ' I'. I'll' Iv.llil I .
Ita.l I .11 '..'.. . tilt l-. . I l.ll V".
Hi. I. v. Will .Mi. ti- it"-. I -..-. .M. .ilium: : ;
I. Kail' V. A f' f flat T' I Xfa.''.1
HI'I ll a. tl,t. I .ml I r.tt.l III..
... . .. I i It. .Vtini i. H 1 1. : . Mi'. II I'll.. I '
.....I I '' i I. mil. t. -.
N1I.. MIHMl.lir
iii ira li ii I .iilit'r T mi.'. I li xli- -
i..ii llia-nl-r will ci'i' -I miiliilslil liiitli
lliaaa .lllilll, and ml 1 1 a 1 0. illlllllllt. HI'
Vt ill l l 'll llll I'lH'll l.l ai lli' lltt l.lllll'lll'a.
u il li lira. in lata lal:til. l. ITiimu )anir
la M r. Ulam larl. ri.ila'i lid! illlll .tlX
lit HIN Ol'liu Maui-.
'tj';c-:rsw'.-4
I I 1
Why the SJwj; Should
be in Every Home
E'. I UY -ti -.ii'l !v i'li 1. iiM-u ifi- im.1!,-. i' t! iii"l
"t'T) f..r In-. .-r .!i ivi t ! i : : t .ii t'inr ;tinl
.ili .r in ;.i'l in. .un tk t. ti-i- lil.tMtl i'.ii-run 1 1-
I l '. I t 'AaillLIII.
il'nt.rv M.al iiu lll.tl ;,iitli..i iii li.r.r 1. 1 nii mn i '
I', jit li.'W niiti I' via'kiii'.. ;ihi Mitli'i iii;.; ti -ttlt itntil
r . .rk ii tin ; i-r:it- lininc,
The Thor Electric Washer
and
The Thor Electric Ironer
- !'., .ii -y v illi l!n- l.ttr lrt's i.f '..i!'iiio :it.. ir !!::;.
Arr tin- KM-.'ttr t lu lj.v .. ..a'ii't ii ; l.n t'.l in tlx
limm'. I l;i it iK i,f t'u'iti nrr tinv in nr, witli .'it itirrf.i-itto;
i.i:!arit .l itlv. Hit-, wr -tl 1 1 1! t. tlu-tr stipt i i r r-.ti--tMi.
tji n ..!,,! tin r i t i .t'i 'in
i- :nit wr I iiti . !:'. i-i .niari'!.i -i c tli- tn-i-r'i;,
s mi :nni;il ijn nt t. .it - ta i .:n.- iiiniii:ir willi tln ir
m rut - i if i;.i'; i. i ;iii rit.
! ti..ii-tr:iti..;i 11 if-iximi- 'my Wnm.'itl that tin I'l.l-i'-i:
" art' iiit v. h.it v r rh.'w.i :.r th tu the preate.t
Iabr(avin;, timeavinfr appliance ever deviseJ for the
him !
tl'! jit ! tli'tlk .ll nil .'.- i!-. fif'i-il rillli tll.lt 'ltt
tin ni v ;t!i"'i r. ii It i.f ALL'
Ti.i- i- a irM.n.,l in it .-t n fi r mi tu Phone 105, tin
i' t t'tii t- ti'i rr.r" in. riii'v, f-if :i irvr ltti :i -t r.i I ia .ti
i niir ... ait:n !t it-. x.!ain l.n.v mt tan I'lui'
iMi-t 'f t! '.c n: .r!'!!.'- in n'ir 1 1 .t 1 1 at a frca' sasin
ti vi.'tr l:.u;nl''y :.i!l.
City Light & Water Co.
SALES DLPART.MENT
'inn.- l.i; Arc At Yi nr Si rxin- Alwax
f2
I
a. yjr
Srs km e
17 ZZL,(Xi v m
VLIaa'
" "-" at.
".lK' Without !,'xlrav;t,i;:iiu,c"
.! - I . '.n l.lft'tl
L..fST.X'f;'4i.'.'.:
DRESSES
of SILK and SATIN
Make Their Fall Debut
With a ila-li ami vint,r in voutliful effect tlusc Xcw
Dresses of Silk ami Saliu for women ami twirls of the in
lietween a.ije
caitiv.vit. i-:vi-:kv(i:i- who skks tiikm
And witli mueli jjoml reason for tliey arc so smart jn
Sl lo and so gmn lookint;
i'vii v woman will know they're i.1lterned and rut impe
rially to fit their figures- ,
That's why they will he pomjlarTI IK FASHION
SI lOP I )rees
And then the Sles and Line- are rhannimr Youthful.
We urtie vou t rail and see them X )W while our stock
is roni.lete TWO Sl'KUAI.S-
$25.00 $35.00
SEE OUR VINDOVVS
7
T M s a. m
(i't Many cret$ you
will find revealed
in the green box of
Nadins Face Powder
Thjr art totaj which avary
woman would lolv Mcrota of
perioral charm.
Tha tc: vt a roaa-patal com-
lKion - N A I 1 N fc'3 fill to
womanhomj.
Tba leerit of tattlnp charm
charm which anUurea thiuu(h
out tlit ilijr.
Tha cfal nf ikin-cotnfort
with ntvrr a hint of harm.
To yon, to million othsrt,
N A li I N K will ravcal Umm
intiniata tKrta.
Van ran proa-ura) NM)!NI from
rur laitorii hii mniH
br mail -aw.
ANNOUNCEMENT
We wish to announce to the r.uhlic that we have secured '
the tervicri of a first-ilast Hatter, and we are now pre
pared to CLEAN and RE-BLOCK HATS on short notice.
SEE OUR FALL SAMPLES
Such lines of Tailor Made Clothes E. V. PRICE,'
SHAYNE-DRUN and others.
ALSO CLEANING AND PRESSING
HARRISON-CAMPBELL
Phone 743
't
NATIONAL TOttET CO.,
favU, Tata., U. 1 A.
S
s
Four Carloads of REO'S
Are On the Road to Amarillo
Sedans, Touring, Roadsters and Trucks
Agents in the Panhandle Write, wire or phone us what
you want and territory desired.
Wichita Automobile Company
Distributors
AMARILLO. TEXAS WICHITA, KAN. '
ft
Want Ads Bring Results. Try One Today
&

xml | txt