OCR Interpretation


Amarillo daily news. [volume] (Amarillo, Tex.) 19??-current, August 15, 1920, Image 8

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1920-08-15/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE EIGHT

PACE EIGHT
AMARILLO DAILY NEWS, SUNDAY MORNING, AUGUST 15, 1920
BED CROSS SURVEY Ml MEN SPEAK
111 AflHOlE
IS HELD ADVISABLE
mhj i-i'MiKrTiK rim.
i.h wiikk imink u mm ii
(UINT IIIUMM.
Mimi 1. 1. U' I :ui kin Ul. r. fi. id h
1'H-tfllt lln f i (III- S'llltllW t ill . I"H II
'f lh' I'iikm, I. in t't.- ntx fti In i
tui' ltHin the I'iiiilMii'l'c h i .N i
M. Hnrkli..,l"i li m-lt mil i.l Si
I.iiuIr. Hit inlttii.it in in t.iil n l'n!
lnipi-i unit ti'iuliT un i . i- - ili.ii
llaiaV It, Ill'tlli it
Ml v llurklii'lili r (I ill III.. I -i mii
v i .f tin' iiiiiIk hi i n.nk .ih.-.i.l f,.i
III- I'n 11I1.1 mill' Ik ill kii .iI1!' 11'.. I h!h
HH l'lltf..V Itt't-tllllliailtlll t Sill' I1.1K xit.t
III till" lit ill I ll.l."' l"l. I Illl'l. it ll.l
(lilii Itlliill R.'nl ill il tin uii.. l itli 1 I
f. It It hind it mi r..iiiiiiitiil" 1 Xiii
lilKlily l.v Mi l'.n kin. I.l. i .
Ml ih.i'ti'it if thi I'.iiihnt'.lli ill. I
li.ui'h rikkI xx.n xi-ik. tux. tin fil
1 1 im'jaa nt itlx i iiim tin. .iii m . i,f 1I1
M". in nffi'iK l t.i ki'ip in ..u. li Mill.
Mil tlx- ilmi.liiv It 1 1 tin-in with 111. 1.
JihiIiIimuk mi l m.ika- ( lin n. 1 l. i.i. f 1 1
K'ktl In m hit ii ii.il ,,t xx n tin,,.
E GREAT
E
Mi-M t 'ill 'I .too Ami nil;.. I,flll :il
tinil.il lln' H.tlvntii.ii Anny .. ul. nm-n
Jt till- I'.lrtiliir l:ii'ill. i.li t'11 I'.ll"
limit t m ii . 11 . xi-tti .:i
The IntK tat-j.m ! iMtlli r :tt I'll'lh :ml
li IK rtlfatK uli.iut i.'ilm k .i' .I In
f:H lli i-nliif iiuiii'. k iti.ii xx i i.ii 1 1
Mild rrtiilv fi C" Kim- tnnkt u.t i.
I.i ret numU r i l .iiil..ni..l.l. li.nl li n
rrii(ti fur In 1 una x On-. 11 1" th
Vli'iili" m"nn.. thi nii"alii if th.
Ki"iik 1 lull kinji iiiiii'Iik tin' Int.'.
I'.illtl Ihutm .
ArriMnit nt I h- rinv.ni nil 'it i.(
ttarti t-r- I111I iltnl in in. I'lilmu :tl
lr. riillinrf In t r 1 Kind nml Kim" f
tartou kindt W'h.'ii th.' iimm Inn 1
arrlvinl. tlif kut.ir m ii- html un in tl
Ifd In army atylr. 1 n li mif .in it tin
ii"mmiiiry mii.I h.timi.s hit ulli.i
tnrnt nf thi lilic ilinm-r. !: fn li.in n'
In thf furm t t . n-.nn nml Ii ni..ii.i.l.
a! -Mi t-r In (-Mill in r.
CM'tilii A M. ll illinik Kil.l In-!
tilht thM the iriili' u.ik a Krmil i.
a Urif M.ti..n i.f xx In. h In n'
trthutfd to thr rn i.HTntiin tt-nlxid nt
th h.niilK i f lo ul rlliti nK.
A. Jihnan. wh.i run vit l.y i-n
Jt'ltHni4il ' 11 B iliKi-ti l.v It t. Mr
Aifrr. f Vli!nirii. yrt-ri..v iim ih
luar iiiut II o'ciiK-k. ul th i ui r-Ni tii.il
Kifth and I'nlW Hmn, nti.l v hn .
Irjirn In th- .kh1 lunitjiiuiii fi.r tit.i'.
lIM-lil. )! Klllfli'lfilt r 1.MH1I l.t
liMllll In tw t.lH-ll .i li I1.1 nc nt III"
Mn n In ti l m i ii t i i.. .iiv in
Jnrl. thi- at'Hiiiiii.ii . '11 vi 1. hi !'itf.
a'thoueh li r"ri... iriui'-
.U Ihf lly nml i-ii! mi tin f.i. i
ml hrij
Thr 1 .Ul ui'titli-iu 1 1. li.. w.i (l
yrara ( iik. .. rii:i lull- .n
l" 1'iilk a;rift In in II: .il A f t
th aiiklfiit hi- w.ik 1. 11 K11I u. I. ..ii
fr .y anJ t.ikru I . tin- Ciml ii In nt
tiMr, uhirr lif (mn lumi' ill il
altftitluti, uiul lutrr ..nt inl l . tin- h..
liital.
I NEFFS BEHA
"n'r lllil Wlui I" II All" Ainil.i
Mil .'.I' Hll III ll. II '
1 11 tlif Ilia I li.ii.it lln- niiili.i 1 1..
Mil l ll.Hf Hlf IIIIHII V t'l llIM II" I II". I
1. 1 ill uli.it lln) ( ill .in M' Mlu,
.- i-M, h ull uli.it llii ill n l'M'll Mu..
I ii-. I ill.' 11
1 .. mi 11 nc Kiili- 11 1 v tliix-i' vim u.iiit
L I ." IlK'll "'IK' " v ' '" ' "" ' "
vM I T SM WllllKoi iiniirs
i.i;.i muMis r 1 1 i hi.
ami 1 1 i:immin
. 'l.lll .11 HI I'f I 'll I' ll"
I I .. I I .'I I I ll' .1.' I
S S'lL.I
lit'. .!!' N'll
hi.ivi I I' ..ik. ..I in.il:
.1. . H' 1 I 1. 11 k" 1 1 .N i.l 1 'I 1... I
1 I 1 111. ! I' m-'ii.i. In II..- inliuM ul
Mir 1 .null. I.i. v i l I' ,t M S. II
'I hi w- .ii nil,' .il I'Kl'.l'li I.H.k .l.. f ll
1 .' 11 ;- 1.. 1 11 1 ii- -i.i:. ti"' iii. 1
'III! tt . Ml" ..I till.!'. til. I. UI1 l
1. 11 1 1 i.'l 1 'i. li.. I ..III k im iiiv U1.111
11 Al 1 ';..i u.l. 11 Hi. iri..kii. t..'
..I.i. r :it 1. 1 1. k I'l tin .'1 1 ti I I. mill li"
f ..' 11 I.., ill. In-' I. 1
'III.' 1I ..!ll, I,tl;l.i lit ..'l'IMI't "
1 111 t'n t km 1 f tin 11. .111 ful
i:.'i nti.'i tln 1!. I.ni'.l I:. .ill (! .1 k
1 1 1 .111. il 'Ml !" " ..! 1 ." 1 1 I'l.l. '
mil 11 in .Miini
m w 1:1. ih;i.mi D
A I.11I I IUI "I III" I 1 . II I U I I'll I I I'N
... .1 1 III I 1. h I . I'l u ml . il 1 : 1 11 I i'l 1
in... i.itii.n 'i'. t. t.iki n 1 1 tin- I.-..:
1111 ti 1 x (1 I'm II nt.!'. if.. 1 ti t.iii- 1 I
11 1 1 it it; Ii.k '..in ..ill. l I .1 ..I! "i
..Hi nit I.-.I in tlif . i in i'l. 11 il 1. H
.11 I'l KUtil ill' II f.'l Tlll.il.Hk 1'.I'-m
'i.iiiiiit; ;it tin ('.Mi. il I'l . il ) t. 1 1.111
Inn Ii
'Itii- u . 1 i-f 1. 1. ii! .inn ii fl'.i' iiii.i
! I X II li " I II I. I ll.' i'l . ll'll f
I.. I ..'l.ll.ll-ii.M' I ' I lilt M hit. lit l!l.t
"III I ..l. I 1 ll I' 1,1, il l. I till. Iill I
1 i'l . t. I 1. I. III. .11 ll I" n'll i. ntlt
1. II,. I null' nil' III. X ll" X .llil .1" I III .i
.li. . I Hi till X I .III Ha I Ul I
" . II I ("lllll lll.!' -. 1. nt ''I 11 t'l' IL ill' ''
1 . li ..k I ili'l.n'1 Mi Hi.. 111. 11
1 huh k 1 iitillu I
llnxf Kklil MilUf
' I H11 "Hi' f-.lX 1 I III II"! Urn I.
1 l.i-x ilnl.i 'I li. x li.m- .1 1 ll. t
MMtl.il' 'lln- Ui'.ll'i.li I'l II." "Ill'il' I'
""' U.a 1 tiil xi..i."ii ' Li. li Hi" l.il.'iii ,,
... .. 1. . 1 . 1 .... 1. , 1 ....
in. in .in .1 . ... " I-. -
' Cut Ki.ii i'ti'ii' . .ilti i In- I1.11" nml Mi
I..I. nml iiiii.U ii Ii i" 1 1. 1. ti it. In K' l'
1.1II1 'i nml M'tiili l' 1 1'lli'in'i' 11111I I'
id .11 in ll' n if l'i i'l" 1 Ii II'' '"'ul "
I ,1; M iii 1 1 Mi I n ll" ll." l.'i I IK III I'
1 - . . I I" xinliu.i' tiil tlli'i'lln i In. it.
,. il l..ll I" 111.! till' I.'l' Hl.lt III' III"
I i.l II In xi.mti.l I ' Ami i.i.'llll I1.1.I
U l.ii-t I" I II. 'I. 'X 111. I' ll II,' 11 nml ll ll.l
.1 I ,i:M t" iii'l x i. t, 11 1 1 n 11 ii.i II. ill II
. - 1:1
' Jli.l . l.l .1. K"l:l ti ll' I I ! ti t'
I'll li.lV . 1,1 I 111 (HI I l"l I I" I ' ." ll III
..1 1I1 iii i 1 tii iti' ill 'I ii 1 1 j : - An. I
tl ix I' XXI. tin
V.. ii, '.iitli tl.ii 1 1 11. hi Ii 11 l'i 'li .i
iii t , 1,1 .1 I'li; 11, .111 xx li. . 11 1 I11 1. 1 u
..ll,. .-, 1 .... "I il.. 1 . 1 1 1 : i ' U in tlir xx.ix 1 1
.i-iiiK liixi I" .i...x l'. tin-. Nil 11. it 1..1.
Will l ii." tin '4 I" 'l 1 J. 111,! I' illl'l ill
l.iiltu Milt ll" I u"i 1 Hi" i.iiiii il
. f 1 ' . 1 till .lit lili'l . Ktli'llK' I 1I1"
, ll'.il .11,' Illl'l
I ' I'l lll.lt HI" I" l'i t" UK UN Ill' 111 t'"j
I' ".111 tli.lt III. II. .Ill MIL' XX. "llil Kill
! If I 111 li.l' I I .1 III till' I ll X l lll'-ll
ll.ll I.I' tl' l'l ' K ix-l l'l li ."ll' Xlk
I ii.n.t: tl xx . ul- .ii.. ..ii Hi'- k ..
I .1. . I Will I. Illil'X 11 ll" Ml i.l t'
'ill" til- I11.I.1.) t.. A 1 -tin '
N.niti I air M i 11
m k j Mi Tl.i'iu.i Hi' n. .it ." ki'li. il. 1 l.ii'il
1 armed INurse Advises inn' in t -. -i u n m... ...nni tf
int.. .(tin .it X i-tiii Hi .1 I I H 1 1 l
.lit "llil l.lll III I" I'i'lll HI. Ill III i.
llllllll if tlili - 1 I I III I" XX till 1. ill. I
: I I il l. 1 ..,l it II 1 i.l il i I Ulit
iiii.i I" i'li l i'" 1 II 1 1 1 " 'I 11 1 lulit. iiti I
People
I X'.lt .1 Kii.lt ".ill'lil if il'.'11'lll
III. I lu.l t: i. ll m. - .I'll I .' ' "t IX !
M.'.'Kh hi I'l n-"' -I M.i 1 " Wi.i ! t Inl
ll. ini-ilx It li.it i.t I- .. m i. li tin tin
r.il I .11.1 1 1 1. nun. tnlii K 11 In 1 I In r
uliii.it I x'iit ti ti.nii". 11 11 " r
Mil 111" il'i.l I .till I' ll"tit.liK X"ll III.'.'
tM'li-lil. I 1:1 1 I--III" t.' III" fi'l .1.1
it..' I ..'tniix i.'.i'iii.l tii ".it U in
(.1 !r. 111 Murt V nil. lit t nl );. ni.il)
ll It il t.,,. Ilinnii mt) 'l ".. it .it. ..H
I h.'t I 'I... 1 t lln 1 ;l til I I1.1l lull. 11 N f l'i. 1 1
In !'.!. 'l . .1 ti 1. I :in.l ail.iXK til" n
fl mill. .ili' "i 11 I.l' li 1.111H14 , .1. ti, ,ily ii1;
t. mil. ll Iliac iiul llititllllil lilllnalitt.
In I nlintc 't ii.i. Hit 1 H i- i..' xx I.l
i'.iix In. 1 r nml r) . I.111 I.'l Ail Ji 11,
;itt - A.li .
it nn. I li.ii'k- Hit af.l""l I" k'1'' III"!
H I" I'l ll i f til" fa-.li I ll I ""I l""k.
. Iii. Ii Ii is I I Iiii.i" III. 111 I 1 1, Him
i. I. '..it I nun 1 k uli. in- )
ll. 1 ti i n l tu ll.it!. x 't iill.'i mn i'
I. .it Mil f n 1. II in i.f xxa-Kl fi x. it, iliiiinir
1,1 ill ll,-llt ximi in th.' 1 'lif 11 a"Milli 1 I
I I'.ii,I..ii,i.i . ill, I n,. xx.int lln li'ix
1 I I.. . ml tin., H m,, 1, i x, tin x li i l
I ' I ' "Hull s II II iMl I I'lll'X, III' Haul,
xx it 1. 11 I ti in in xxli.i nlii. nl. I lint k miy.
I." I'l I H lilt! II" I... I I. XXI il ll'.!
mil I'i.i. 1 ;.in I'liiv l'i.,." in .a iilimil"
lix IK- xx.lt III" a l,niiii. I.i il 1 1 .IX aT
I l.t in." Jtm I 'n t;.t.iii Iihi n.ixi'il
I "II 1 1 .1,1 I lit,, , I,, I, ,1,1,, I, till'
I 1 .1 I'l 1 .it n, I" .n linl Inr II
"ill.i.ll.l till tl I.(,.. I. I'll" III. Ill III
I I 111,111 ,ll,il xll'lt illll.tlll'l' Ullil lllll till'
1 Hi 1 Itili',;'' 1
ll.illix't Witt Uiiiiiil 1
I'll'" I "I lii.lll'X H XX 11 li- 1. I'l a mill'
I "III ll"' X t... t.t ,., W., ill I
I. "'-ll II ' lllll, .(,'.'. III. K.ll.1 I1..II
II. 1.I 11... "liiinl 1I11I I11 prrf . 1 n l II"
til. 1. 11 t. 1x1. nun in 1 ,. lit 1. 1 'i;xaix
'i. .in tn 1. 1 I'lxn t t(. ' II" i.. !it"
l it .i I." ,1 n "liia tntx I- nml .III a 'llmlil
m l .is" ,11,, I Milli.il.-.. ,it 1.111111K l i
a 1. 1. 11 l III""". I till' Ui.llil, I.iIl'IIIIII llll.t
Hnl I' ttl IWXIliK .'l ll.ll . I It
II" 1 .1 .nt. .1 tii" uiu 1. ..j.l nl I'.it M
V- I I 'I'! 111 .1 tii it Cull x h i. I '
I''''-" fi.il In' ili'l In.t i n 11 iii.il.r 11 li.m j
ii". i" -i"'-. li l 'i lim auimiTx in tin. a-'
' I I" I ll" ll.ll'. Ill' ll". i.lL.I tll.lt l,.1
... nl ll.i- U.l tin- XX n. nml till. l,Ki,
.11 tin II. 1 t"" xxa II ti. u nit i..f it 4X j
' 1 ' . 1 i' l in m xx In X'. "Ill I I. II "I I'l. '
'in l, ill i.f tl,,-. . , . I 1 Ht! n
I'. ' f ' li".X l( 'III I I t 1 j
II" .1. . I iii .i th it li.u:, v li i l m t I.. . n j
. in I,,- . .i..t,ti. 11 i,, ti," xx, 11 . !
li 'll I ' i"l'ni,lU hllll i,;.l...t,, t. SI."
H III I.UMMI. I
linn.' ", i. I I1.1.I i..),. I It ll.- U
III l'11-.l'll j
I ' . l Hi I h.'t. I 1 ..".. t. II,.
I .-. . .,..(. . I I "in I .l' tt. J
I' ' I I.l' 1 h I'l l.ii. t, , t ;ii, I I," xx.,,
r Ti x i" 1 11111111 ii .. 1 t;..i .1 n.,f. j
I "in I 1-1, ,11. tin- h,.. , , 1 i.i.t.l.- ;,
v ' ' ' ii .' in" il t.. Tin in 1 . 11 .Hnl 1 .11. 1 1, x '
' ' t' t" I' in t k xx uli tl 11.111. ll
., 11 1,.. ti ,. Iiiilit .1 . .,ii:ni. ti 1 1, "lux. 1
One Thing That Impresses Men Who Buy
Blackburn Clolhes Is Their Good Value
.Xl.l ""..Hi i 11,111 a ill "I XX In II I lllll I I'
ll I.'. j .N II Minll l I ll. ll tin i-.iiiii"
t J.lil.it l C.i ill I llil". X'- I n ti tlh'l
it. hit tin." t 1 in- nil iii..i 1. 1I1.1.
1 1 ... I la Ultlaa.i't a. II I I 1 1 . li . Il'll In
i t" Hi" L.i) "in t.
i.X". ..l i,..t l.it.i ,1 I" ll. ll 1 "ll.lit. J,
ii 1 . Il'lt.it ll'ki li'llx, I'l.tiiknn .linl '1
ill '. II 1 III. 1 t t" tin liliull.'l I
X a r l'il"'l llliii.lt ..u'li'l Mi
'I'li a 11, ii 111 i tn xx.it Inn t
'in l lima' ."I mill Hill' Hl lll i'H
i ... 11 li" I nula mi lilt i 1 1."
Tin Unix. I Unylnil
ll" l llllll'li'll Ik, 11.1 (I'll xi h it l.ni
. ll" X'."llli I.IU" t' .1 III !r .nl.ni ,"K a(
tl t 11 tin . I
I ll I.l ik'l.xl t. t III tin it"a:n.t I'. 1.
' !. t Hi.ll.lllli to III. Ihf til" 1,11 III' I" It j
I ll ...ii, a- 11. ix tin 1 i-ht In ,11' l.ixx 111 1
....)x ti tin 1.1. II" "ill no I ' xx living'
I Ii "I t h nl a x it I " 11 1 xxould In 1 11 I I
I 1 11 I.i" M il it. . v it I ixva l'i Kill J 1 .11..
Ill" h'.'li-l nt a iiij.ii)l ! th" I l'a :. 1 i
' ,;n 11 nn. 1 M'
mi'i 11: a ii.mi.
V'nli ril-i'MLf to t'"' N' It Im l
il.it:k. I.i' ill thl. Ii i.l Inn irti.tHi.'
HIIKI 1 i 1 ti nl4. M" il'il lli' l tll it tin
Na il lull I lllanli I'' 1. .11' XX In. h llm t ,"t
lull' h .1 BlrikV I. 111I1 nt i.f 'I'i'X.i.a. I'
ail'I'Uiia to t" n 11 unli nti it T' it h...'
Intl I.i l UK tiill" l 1 I l.ill I I. I r-l'i . lll.ilixi
It'll" ti' xi. uhv xx.itr t It 11 n ttiii' xx h"H I'Ui l'.ta .S.'im l ux x 1 1 k. hi- K.il.I. il.
hi -at in Wi. l-.it i I-'.iI.k l i Ihf tainiiiK "'i ' i u .vi.-..i'i in- in itiitutim iii. uiul
"H f h.h u xxui.ni 111.1 it-, mn ii" .it
KUIl J tllo l-a i l'la i.f Ti X IK th.lt thi'V
ll.-l-.l In.t l.c iti.l, i.f t(. llllllll l.likl I
l '.illtlllllltl fl-nni P.lRf Tl III
If lltf i.mii Nliaip t. if Ik a K I
h 'liat r I
Id'
Issue k l:iiliilnfil
Uli" l'li!.lllla i l.livfullx'
th.
NOTICE
Jitney Patrons:
The Jitney has quit
for lack of business.
Ed Berry
111
1 v
Another Thing Is Their Good.
Sound Fashion
Such Clothes As
Hart Schaffner & Marx, Fashion Park
Langham-High
WiM' iikii arc likely lo rciiKMnlKT I lie old
rulajc that tlur.- is no Mich thin; as econo
my without quality.
Ulackhiirn's clothes have (juality and
they are priced in a way that mean true
economy no waic.
If you are an expert judi;e of clothing
Mm can -e lor vonrelf.
i
I olf gl 1 Il'll' It-' ' l.'fi'-l A M.' I
h von are nt an expert (in c.o.'.ini- you will do wel
to re-
'): hat l!ie numher of years of this store's huMiicss has
i-piiii1!!' tn it a .uoimI reputation for relialulity.
Blackburn
ros.
IK.ir. (; IIAUT SVIIAITNI K iv MAUX CLOTIIKS
B
Read Daily News Classified Ads
. . I . I I ..... 1
til' .11111 i t lilt- Im.cuk .ia n Khni Ifatiir i 1 I "' I'Mi'i
Ilia ..I... ai l.. I, a. a. I.l i.l ...Ml..., .1 1 III- lilt" l- "ll I'.llli'l't a t.ll. aaltll.il I
..I ilia- i' t i". I in. tin- ma n h" uurk I'"" lt'. l"''l.n inu Hint Iuk j
Mill tii. ii hiti.lK. tho Ulfitnij man. lin' 'H"'"!' I" Hi- l'i lulu k nf lln- f.nrin ,
I hi- ill -ii ti.!.- il iml tlia- linn xx h. I fiii. '' lll-I Iml itn.ltnlii up tn lilt t.iiliiii.
I'l. x tin- xx.ilut tin- a nili.xi'iK. Tin' " -I'lMtnti' III" in' ihihk xx ill. ll il.i t lit
I.-Imh mi ii li ixi- in n intyil Iiiiii. I-" ''' i l'i'- iiii'Al C'"t II" ii-ti i rati I i
ti-lxiK i ' im.-.iiK f.ir tu'ituiil iT'liv ' 'n'" ' '. til il In Inn. I l 1 1 villi tlia. I:
I I it nil f. i.iri.-i '. ...i,,liti.,n if li-il.il' .iim I" Hi' "nil" In limi nnin x-tln-i'.t.
I' . : -til tlnii f i - i iilii k J' 1 -'it ' ' I M !'" I'-i.anl I- li-i I t'l
iir
i An riil-rlaliiiimnt ami il:ui.. will I- 1
irlVfti fur tin- 1na fU i.f th.. Ann I H iili I
ICl'Mi at iha KIVk' li'itna ni tin ixa
nine I'f TuiKaUy. Aufntt ; n uk un
Imuiiitii )ail"iil.iv Tin ' In ah.i.i.-"
laiivi nut i t aiitmuni nl th" il -I nlm i.f
the muiii.iii. I.ut aar tluit Hurt- will
I. un t-viin i( KU-'la-. xl.niif umli
Ira-lli. l:,rrytKdv a lux i't in utta-'nl I
Tla rnt'-rUiniiM iit. aa hli h ha. It-rn
r'naiui triira-xl iicut i.r An..irilln, '
luia Uwi naii.iii Ihf "lni.-n rnllna.''
LUBBOCK INN
Lubbock. Texas
Clark Smith, Manager
MODERN IN EVERY WAY
Opens August 20th
Packard Shoes
luv known M1r - tlic
xMitM f.iiiiuils I'.uk.iiil lino
in k.itik.trms. rli in i s. Was
( .ilf. ainl worlli in all
"!i ii " I" -iS vi. ('I'm' . .tit
ll i.' I;iu- .it oii!
$10.65
Closing Out Sale And
Closing Fast
Ih? ifi.'on this ttock it moving to rapidly, it that we
arc not contiderin? first cost nor former prices. There it
plenty of merchandise in this stock that is marked at less
than wholesale prices today.
Silk Stripes
vilk St:i'il I'ohki'C ami
Silk Strix.'il M.iili'.i'x. in .ill
I'olors, tlicy an t lie lost
sliii't on thf m.irki't for
sirii'f ami f.it O'lors,
wcrtli to S"oo. Clusx; Uut
$3.95
WINTER GOODS AT JUST ONE-HALF OF FORMER PRICES
i
Trw Amarlllai titt riailmx- n n
t" ixnt a ayln pi i.l. itmr . u. ...nl:ni
la huH'tmt. mla-nt l;..:-rt Ih IIhii.x
tali-K. h.'Mxxa-r. thai tlif fa.i t r -it.'irfa- l
f-Taiiunlly Lulldu a un l.uiinat. .!,...,
n-d tiff almut thiff nii'k. . val.ir. n
ihUlliita KK ItUtlk- In th- hnlul'. hit
t almut Uki k tint IIImI W l'h "'.IX
t'.urar rara rurnl-. triw n d.iy ;ii"
liind" vn I'aala in-t. uiiinrf i n u.-iit
ruinulr at-rvia-r. and mi u h if tlu
aajaa a 1 mlnuta- m-rt i!iin..
imd the Nik til h..la- In, a i . rx. v
xt-rj' hi.ur.
IN HALL COUNTY TEST
fj Attaviai.al PrfM.
MKMI'HIS Tn. Alia ll-nl .'.. I
a tx-rtij n'iii in tin iimi ii
Taat rll. ; i miii-. a.iii'hxaat
Ilfttiihla. I:ik n.tlit i In i...k. u i
ilTlh if ;il f-t i un r-att. i.t xi. ,,.
Iminatlialii !y al"iiM.J nvxaiin- In.lrui.
Iiik.k frni hfaa.iiKrli r.
.u Inii riit.it.mi l" -a iix.ii' i' l. an v,
than IiiihiiiI aif a m tl.r al!
A raiiinlK r aT a iiif.-is fi'.i.i M"i.i.).i.
IlKitnJ thr flt liiit ii, in ni nr iin'l ..,',
fiillH-xl Im- I.i t tli:,t ml ... m a. I
Vm. at . , . . tn.. Lrn iiili! m I'.mi.
I'muantfiutiii- k.,k (.i i .h i tin .a,.
liaS U ml arfiui.
4
Ul l.l.t.1r4 I I WI
I lllt t MM l.ni.M I
K B i(tf t l .
W.l:.iV A. i.- 11 Th.
la4iKh "K.i- aif). c.it all" !'
t'l nun-! I!- .,., fi.,. t.i,i,
a tli-K I.i tiiM .... rt'l rl'l.ilti'P
HI sai r l l! ! .tiMli II..
K f.a nr f, X i i , nh ! !i.
K latif. r. twe a .i h 11
K
K
THE FINEST AND THINNEST GEN
TLEMAN S WATCH IN THE WORLD
"Jules Jurgensen"
See Our Display Saturday of These
Marvelous Time-Pieces
$300.00 to $650.00 cnh
Do not fail to tee our LADIES' WRIST WATCH DIS
PLAY. You will always find the largest assortment of tSc
better r.takes at this store.
E. E. FINKLEA
Jeweler
HIRSH-WICKWIRE
Ni'ti '.li:M arv llit? V-tv l.iti'tt in tK lln- mtv ln-st 111a
ur'..l. ;',! liii''!- :ni'l i "lor.. I ln ...Ll r.-yular al S7510.
'.i.'.-r. ou r
$42.00
TROPICAL WORSTEDS
IliTc is a lim- of Suit tli.il arc tnailo ly I'iiknlicitncr &
St l Cort ',ni Iroii-crs. just tlic tiling for right now.
Wortli to ;;..;. l l'SI'. HIT
$19.75
KnV
MADRAS and PERCALE SILK SHIRTS HIGH class HATS
r
SHIRTS
II'.. ! .V v iN 'ii nml '. lit. ui llti K. Sim It. 1 if II I
.ii.nl- xxi'h i"nu i nit. ih'X un- i'l" iin inik i trv l.iti'tt stall's in Mallory
M.i .1 .'"..iii: : inl ' ! it ii vim Hnl'
...-.li Mri't I Hyll lit'il'K' I r hit t.,tit:.i. ti.-r. y 1. A I.l I any tin ntlnr , .
.,,k"H. makr, tioiit luttcr. all mloi. Arc
"l.li! i'l M:n!i-'t ; 't.i I'llii.li t, jit .,!
t, 1 , - T 1. Si'i.. I :.. ml. I.,' h. r,.,. iK. In until .Ml ;o I I.' l'. ( l I
I.. .. in' 1 in x , Mnt .11 " urn lli
1 t s 1 ; 1. i i.o.-r. 1 rr ... ,-j, it
I" tlk .li-l'Ux. '. 1 llllill lll'.lll" U A J
C"f C Ii'r f. "It liiii- linl Siiil-'t. rvi-iy yOatJ
rTlA Xjlf ... 1 1 f 1, H,t. .ti.l tii hnml Uiul.' lii T
Tw,w . 1. it tuts
LAIK FITRE HOSE l!i-- t' tM (.i!"i'- 1 1 .vr ' It""" i'.'K .i't. Ins an I l'..nr il,nail
,' , t .. 1 11 ..i 1 i ' : t. '. ."! x "t tii :m in (. I ' I ''I I
55c
I'M
i
WILL YOU TAKE ADVANTAGE OF YOUR GREAT OPPORTUNITY TO SAVE
MONEY?
RUBIN'S TOGGERY
CLOSING OUT THE ENTIRE STOCK
Old Location 405 1-2 Polk New Location, 418 Polk
J

xml | txt