OCR Interpretation


Amarillo daily news. (Amarillo, Tex.) 19??-current, September 18, 1920, Image 1

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1920-09-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

THE NEWS CARRIES THE FULL LEASED WIRE SERVICE OF THE ASSOCIATED PRESS
Amarillo Daily n
VOL XI. NO. 275.
AMARILLO, TEXAS, SATURDAY MORNING, SEPTEMBER 18, 1920
PRICE FIVE CENTS
CLUE TO mw YOIK BOMB PLOT FOUNHD
ews
KILLED
If
Ml
j. i.. mien:, iihni. iimh on
hTATITOKt HIm.K. Mllir
ii (.ii iiutr
IbwYndant llriiig ai-rtrd in lUlrlt t
Court Itunm sur IIIch
( itrpu llrtiig al
llinr
Jantm IamH I'M-rrr, J. Mii(
lirid mi Mitlulr rliargr againol
Hi Ityrar-add daughlrr td It. J.
I.ilbprt, wan idiol and Inntaiitly
killed al tje o'rimh rnprda) all
prnoon. In Hip lobby il Hip ruurt
Ikiup. whllr In lit eunlody id a
rirputy ahrrlff. who wan taking him
In lhf dinliiil court room, wlwrr
Itahran rorpun prorrrdiiign wrrp la
h Iward. rnur hot wrrr Hrrd
Inln Ihr body nl I'lrrrp from hrtniid
hi litlhrrl, arrordmg tu tdalriiieiiln
wl ryr'UlliM
frimr llulirt Kiilrr IhI
Onp biillrl ramp vul abotp Hip
Ml hip. aimlher abotp Hm right
Hipplr. and Iwo undrr Hip toll
dimddrr Idadr. an rianilnatbm by
phv nlelann Uniwrd.
Thr nhonllng grew mil il a rum.
plain! rmui,i..g a aUlutury nllriinr
lialn hrrn filed by l.dbrrt agaimt
IVitp parly Sunday nrnrnlng with
Shrriff lluitim Koarh. IW wan
IhPN arrrlrd and plarrd In Jail.
Is-puty tihirtff T. K ''I' outiinl
tho .mill liiiuno hddiy through Hit
tuiutli fiiii.imv. anil hail lurm-il Ihv
li'lt. pirpainlniy In Koluii it. Ill" t lm lit '
.f ntunn with Ihr piiaum-l' I" thr 'h-'
llli't irtili limn tiM' III"' m--rllliiSi 1
Uforo Judgo II' III 8. I'lnh-p. i
follow rd I'rUiMH-r
I'utili atupiivd a inuiiifiit In ii-nli-r
with UiHtiirt Atturnoy B. T. Milb-r.;
fjll-rl Wat "ittlug un a brmli In lh
Mouth rntramn hull, and hp followri
f 'noli anil riiTti". Aa idd ataitod to
talk t Milli-r. Hillirrt Htiiod I" tha
lH id him Mint In-gun firing ul 1'imf,
II la aald.
Tho mtirt tmuao loldiy waa woll fllh-d
with pMfiiix, linl'iding Whli :kir. I
W. II. I'utldri a. B. it. l'ittniiUl. A. M.
MimkI. J. U. liuk'kP. C. K. Uuatiivut.
nnd nthrra. Thp hita were fln-d to
anl thp i iarl of lh court hounf.
I'lurrp UHnic Jut In front of the rn
tmmv In T AMMMHir Vhltkpr'a of
I l'ii. A larRi mJ n Mi'mI fi-nmil on
tln H.h- tni'it IriHii tho wuunda uf
ritii
IHp in I'allipr'ii Arm
K. J. rn-ri'"-. Ihi' f;itliT. wii on lh
pi'iul floor. In ihr ilislru l limit r'm.
awaitlni; tin- liinimuiK of thp h-arlng.
A foon an hi" hinril th Phirta. nr
l uliii il"W iiMt.ili !i iul hla m pilnil
In hm iirni Thi Killinar nnTrl th
l.itliir wi iiiiti h lh.it ho nko nTfiifra
! tnko him In hi hiMiiv ill l H'Hif t-il
mrori. htlr tho ImkIv onrmil to
tin- mitreui' of lh tSrldK t'i'l'it:kliiT i
fini'iiny.
Hm-Iiib thnt VkIiiijs IIiti-p hiol li-rn ,
kiu.il. i iunv st'.i itr ! ii"k ;ii j
hi iii . 1 1 - t -1 . unil ItnniKiliiiti'ly l"n4i I
llllll In 1.1 1 1
A iriil of 1 1 al hiiii'I'i-l M tni
gith'iil iirimii'l Ho- limit li 'iix-' I'V
tlin tnnr tin' I lv nn i.lllK'l t i til''
un'li'rtJtknK
.luttin- of thp IN rn All 'Iip.ii-!. n for.
nor. lfcl th"' l"v. ntwl hhii'hiioi' I
tint nn lni'iP hv Jur v mi. ill. I ln In!. I
nl 4 i. rl k Ihlti nmrntni;.
U.I.iIIMm . 'f HI- ll' lll.llm
ovrr Inr rli'mtlng l;i!l nlelit In 10M1
limi hi lullirr unil in.ithir. Iip H
(iim l. thri-i- lmtlirt' mill fmii
l"lii i. all of AinMi'lUn TIip arf I.
M. Mlllia" nii'l Jrff n-i"-; Im M.'V.
lm.ii'. Liiiiiii' rni'l It'i- tlrti.T I'Hti
MIIHkm I'l.r..' n IMnhI. dkti. tr
n fi' iiiii, nml iiiiH..ur'' hup m i" i
iiim !. In', i in liiiii of Un' nlioMinir. .
Il.litni. hi. I lm .i.i l.i it nlclit n"i
tn wli'l fiim ml m i .iiiKi'ini'iit Muiilil
I m niilli
tl'nMnnPd on lrP Tn.
llrady In Mrrl Minn
l, ..wmiIi lrM
IIA.::i.Tli. I'll. Hi.l IT Mm.
l.irx i.f jlii Wilwii l 11111:111 nollnl
In thi li'li'Krnm i.f Ihr m.Ih v iiiuiinit
I f ihr I'nlli'il Miiip Wi'i-k.-m of
AiimtOii. Mi'iit mi KpiiIi'IiiImt 1.1 II '
1'l l.l'ltl lll.l.'lt t' 1IH.. .itli.n of
tin- i iMinm i.f tho minora, ami Ii i.m.Ii
In iu-t with ItH'ii iiniiinittiM'.
I Feel That I
a Righteous Deed" Gilbert
Tells Daily News Reporter
"I In-I Ihal I liatp dmip a illitpmi
ttVi-d. I'Iitp hai gn and rnlihpd
IH Ip l?ypar4d till id Iipt iurMy.M
drilarrd J. Iiilhrrt al Hip rmmly
inll laM nighl. follow In Ihr lnmling
of J. IjiiiU I'lrrrp In tli. rourt houp
Idiht pprd aflrrnnon.
-I rdrrrd I'k-rrp iu la away from
ntv Immivp. My wifp wa awa frus.
Immnp. ko hp M-r-Ulrd U nmilng
lltPTP. Aflpr hp lt Inln Imnhlp. U
pn my wHp a Irlrgram Mmiday. rail
ing hpr 'imdlirr' and aikrd hrr I
romr hump Imnirdialrly.
"I ramp In Hip rmirt himP fur Dial
nv iturpmp and illd IiiM wh.i I aim
rd I dn. I am atMlrd with Hip oi.
l link girl lidd I'lPrrp la gw away.
p I did n4 want him around Oh
kwf. ku h appmrd In w lh In pro-
oka ma. .
l td Hiadp my mind un In iln llila
ppr lnr H haimpwrd. knt f did not
ha tp a rhawpp until IhU aflprmnm. I
Imiighi gun and adrd M willi pv
1 ,5t.,i(,yy-'' ' I '. jr jj
E
DAY WITH FEAST
MUST SESSION'S Or (ONKNTIUN'
INI I.I III-: I H TI ICKs ON
M'Kt I l. W tlICK
fiiliiiltiNlii'.it tin' fint of n l...l.m'
i n Mil Hon of work nml .l.iy. l.-li K.itr
In iiltomlinio iimih I hi Huaimm of lh"
Wnl TVv.ii Ih'iil.il UKKii.itlon Htt.ii.1
oil a iNtmiiii t ut Ihi- Ant.ii 111., ll.'t.l al
T o'rlm k Lift ovi'iinni. nml kili-r wrr
KiiKt of tho IihmI Kiiii'ty at tin
Mii'HihuE nut. Ii. ronilui till uiod r th"
niiHi.i'a of tho Ammillo Atlili tlr ilul..
i. tin in w iiiiium'iiiont imrk.
Ilurp Arp llrkril
Tho work of thr ilay wim iiml.ilnnl In
l.i'ttiro il.hxiriil Ml tho Immi.ii..ii of
I hp a un Intl. hi. Iv ii It K Thioli-n.
of I'arla. Ti xnu. w lm il-li i-rr.1 ltiiiirp
mi ljto wmk. Ii. Tluoli'ii wttn .f.
niprlv iTPKOli'ltl of tho ttmp Ih titnl an
latloii. ami I nn ohm In til hn'
TmUv rlmii' work, pxlrio'tmis tnrvo
l.H-k inar. r iv, hii.I mi nl ii'ni.ii.i i
of m. mt In will I ilin ii.
Tlo lmiirl riiiiH' I'll pinlng f.i'
l" mi; an aiitoniohllr ililo mi-r th"
Hv. nml n w.it-i iiii'Iimi fount In thr'
i ltv n I., tin two In tWIill lli- llll'l ill
n". In k .
JximIkhi Talmaspr
r". I! .I.iiiiI'iii. ri 'i.ii of tho Tin
h.iinlli' I't.iliiK I'Ii.iim1 i of I '..linn. Hi'.
w.iii li.i''tin.itiT nt tho I'.'iioiio't. mil
ho lint ii. n. .In. i .1 II. v I: Tli'iiimn.
Iiift'ir i f tin- ln-t I'ri-nli) ti l i lt
ill'. nil. Mh.. mi. I" :t hi tf l.ilk, ll I '!
Si'init I "i Ii in-.- I.iti-. nml iIhIhiihC
tint .." l.n n ill-nil"' :n' oi.ni 'fi'inil.
.Ii'li h.ol niiol" n fin iiip to I ho f !..
Ih.it nirii in.. ni't inn" iiil "hv
Ihi' ikl'l i.f till 1 1- lll'tll " llr f..l.'ill
with mil' i witlli iniK :m.l i ..n. Iii.l.-.l
with lui.l.iti.n of tho iliiit.il ..'.i(.'W.'ii
un iH'iotf rniMii.ii nl liii'M w h.i wor
iiuiii:i In "klnij t" liiii'i tho liiuu.in
r.oi' hv i.iiioh . i tin1 IiimM1 i.f thtf
M1.lp.
utinii win. k I.i.f1 win- IMwn
.1 iiiinii'i mini, r o i'iit I'm i ili'iil i'
lii'i.li'' hi.iiw. of i. hii.i. l:m : I r.
V. I' Tlui'li'ti. Hi. I in. A J i'.il.l.U.
Have Done
rn slirlli. Intruding ! nip all of llirm.
Onl four werp urd llomtli.
" imi ran rr II dlihi'l unnrrtp m
al all. not a hit mnrp Ihni if would
Irn a load frug. I Inl I did a riglil
poiii nVrd l iMotnl m lilllp iliild."
Iiilhrrt nalri Ihal IhrTr mini harr
hppn II In ? mrn in Hip lotiby and
Ihal Ir l"k I llr pat in Ihr "inh loh
k, knowing that I'irrtp would tin
d'Oihlnllt br brought in ' wa. Ju4
aflpr Orniily slmiff I idib had ird
lilm, llir irl'Hrr lishil in limtl -A
llir nlfirrr, l.illiprt wtiil HmI Im gm nn.
walkrd In llir k fl of ohh and a lilllr
in front of lilm mid brgun ll'int.
t.ilhrtl mid fliat hp had lird In
na. Hli Inr a rrr. hi ltonr In-ing
al IIIW KM Hflh slrrrl. llr vakl Hint
l had Ihrpp mrrird dnghlrr and
tbrpp ynnngrr nr. al hmp. in addi
lion la w hny II and Id run ,dd
whn In I hp lalp rpfmnialnry at
l.itnJlr.
I.ilhpri I M rir id't
FIT AS A FIDDLE
Clarendon Fair Attracts
Hundreds of Visitors as
Varied Program is Staged
ilt sialf I inrpiMinipnti
i l. i:i:.n i.. iv . ' .t 1 7. llun-1
In Ii . ( .n..li. (ii.iit Ih.nli y ami aur
iii'in.lini; ii.initl.-w uml Inun i HH f ruin I
in in v inili H ilintmit wen- vliqtuiK tu lh"
lift l:i h iviMiti i.f Ih.nliy i ount yd
mi un. i hiiiiiiiii i.iii . mm i.iii in in i. ii
nn- Jul. limit nut tho iiii-hi nf tho
tnm iIix'h ni4nmii. i;ninlly auro aro
thov t It it tiiiiim row it oxi nta will Imi
Jim in mi. .i nnlul nn i.hUiv h and ii'l I
mi all. .in nip IniiiK niu.lo fr tho a.i'iiin-j
iii.iliitii.il i.f .in lnt'T iriiwil.i. al-'
thniiuh t.l'i t i n.l.iin o wnN n.. t at I
nil I.iii;.'!' tlmn h.ol Ui-n iinti. i.Mtil. I
rind hay'i. KpiiU
Tin- nuili ult in nl i xlnl.it lit '.ii nwa 'a
K.ll.iCi', tho llvintiak an. I ".lllll Ok
lnl.it ut l.tt' hxriy Imiiii. thr Hit il
hll.it at tho V. M ' A hull. line, tin
tr. t"i ami Irm k il.ni.'iiiii.itl.ni on a I
i . nit l-.li iir.ii tho him I of Ihr iil. mm. I
li;iM-lnll glim- iMitwri-ti thr I'lilihuil'llr
mnl I 'IhiviiiIom Irvini iinnii lunl thr
fint iluy'n i i out, not l"iB'ttini;. how.
hi, tin- ui.i.il imulx.il liMtiiiria on
thr niMin Mrr't mill n Ktmk lonuwiny
umli r i.im', w hu h h i. I Im . n l.i.iuulu
Inn .. lh" m i .ikioii
M tuv iri in i nrw.hil tho at;ili'iil
HiihI i xlill.lt all thiniiirh tli" il.iy. lino
mil' ilil.ia of all uifrli ultuiul in.nl
in tn known I" inn M.it. n i.f unl
Trk.in Tin- Mirtoiia .'i.iiiiii.iiiitn-1 im i ,
tin- ii.u.ity huM- Inithn in whnh ar.
.Iiv.l imiI tin-It ii ihi iim' M...n ti I
Itinhi ihnt wi ir Hiiu.nu thr moat '
.i oiiiI'ii nt m il' th..i.' i.t M.iitin. l.nlvl
ii it. .v ;it..;j litir .mil MmIIov.
1 1. i In. I.il hi thr iiirrii'itltiii'ul iliil.i)
w.n wiiiii-thiiiii li' 1 n"i J.iin of mi. ii". I
liniji. in. l.iilinM "ri.'i Ullli.e tint
Wrflk. ni film." in l oiilniK ..
Mr I.I.I I'hltwiaal. iniiiilt homo il.'ll:
mint i .ilimi tim'til. who In In ih.iiR" of
tin- rfiioun I'omtiniiiit mi In' rnimliu
i Inl Mm I'hitwiml il". lim n hrr In-
lilltiol.n . llolllll III l.-l Ihr flint rr
n ltd tin- Ho I ' .inn mil i Itll. iinlii tn t
III.- I .llun njt.il" t.nt IhU llll. Mll'llO IX
t It- f Ifcmli-v i.Miitty Won thr n.Mith
i nut v 1 1- - In thr rt.tlir ntitr at Ihi
l.iit nl.ilr f in Sin- i 'U'"i-. tnl i'
lli .t ii urn ilotin nttr n. n m r i".h t ii. nt
Inn Un-ti t'l.iiiw'ir.it.il in tin- t'l.in tnl'.'i
Inch n. Im i nn. I In U nit I'"! lilt" I'l l!
Ii. .il i tin I
A I'i.n " tli.it .Mi o tn in 'lid liit.n H
in thr mt vliil. it in tin- V. M ' A
"iiililn.K. win ir tin- I i.ni i4 Ihr i. .un
l I' Mr .... ih-.I.n I ml. .In li.ii 1 1.
In iitiotln-r i. 'in n thr luiililiint an
ll'lf I. r.n ot oiit'l.-n (( mr .,i;i.'nn;i
l.y i.rtil.-v 1'oiiiitv utinii an will a
n. .mi .l.i.i ol Inmili'iil hnlnl .illit. .1
. I .. il. -I Inn in d Wnnl
l. ll.i-l thru- n 1hr I. , ... I t ' ft
rl.ii" ii miv ii inn tin .4 an. v n-4
nu till' mi il.niiiiv i-tt -a.in.-w til"
il.-."1 V i.f i in I Irultn nti.l k t il.U n.
whi. Ii arp nolo th lm i. ii,.i.iu Min'i
WEATHER
T. iit. ii,
li nn i day.
l.v hoiun jI Ani.tll!!.!
hi
kl
t.n
1 1 ii in
iu
I n in.
? I in
3 . in
. . . "
. . .t
.. l
.,.;
'!..
w. n-.
V .i in
n ii oi
to ,n m.
Ii
I-1 tu I"
M II K hint tnln.l iv tn . wi-t ki
Humidity IMi.
at i III ft M III o-hi
.. .Tal t M
'i-t friTtprlMturia t a k
Humidity , ti ' ?
-Itr.i ' iST-Mntiii.l .v g. n. ia'lv fair
U'rwt Trtnn Hntunlnv and hun.l.iT
atoin-irfily Imi.
tho .m Mini i akin.
Tho dirilii nl old l"ll n uii.l iiiitl.iin n
In iinninlii.il with th" art oxhll.lt. la
mio .f l ho inont Intiirntuui nT llir t in
lite affair.
HHP IJtPotnrk Srpti
rtomo of tho finoat iiyi-ntm'k tu In
fo uml In ihr I'linhundlo inr on diniiluv
In tho lhrnt.k nml imultry ikliilnt.
whl. h w.m lliitiil ly a rotiMtmit ntrrmn
of H'ili. nil ilmiiiK thr day. Two nf
thr liiKiit hoKn, nu douht. In thr I'an
hmullo. aro thorr, otn- nf thr in wnitli
In lion Hinnib. and Ihr nthor li:i.
r-iiitrn. tin t" air h..in n and iiiul. n -mniir
i.f tho Inn it nnn inirna i-vrr ini'i
on h.n.f in tin- imultry and w-t ilr
i.ll tlll"llt till- I hl ki tin i.f all Vllllrti'4,
lm 'lulling W hitr lghnina. Itln ilr
n .n. i:ii I'll inoiilli It.i kn. K inni,
nml nil i.t Int V .nl. tin. aa wrll aa M
hue" IHIiiiIh-i nf rntrirn nf M-t rnlililtn. i
I'anhandlp Wina
Tho ImmIhiII gum" Inlwrpn thr I 'in
lumllr hii.I Ilnr.iif.ni tram riiuMr.l
In a l. t-nrv l.v ihr (..i inrr, Uy a m or"
f 3 In .' Knn mid U Iciflnirtoii wrr.
thr l.ntiirv tnr I'.itih.in.llr and Yi.unif
mid li.io fi r I'larrndun. Tho grinir ,v
il.mr and will . limi l.v In.th liainm i
Tom. i row a Mtlr.n-tio.in n,, inr
iiui.thoi- li:i-i'.:i!l gnini- ImIwhii tho
I 'l.it-i iul'.ii mnl r.ii'li.iii.llii train, brum
l.imtlnj;. n-iy lining, g.iat roplnu and
lianv nllirr ii.wln.v fialllipn, aim thr
liil.y nhmv at tho 1. M C. A. Iiuil.ling
1'ilm-n in in-nili nil thr iln f. i, i, ,...
imrtnirnln w I'l .r numiknl toinnrrow .
W tth thr I V'i ft loll if lllnnr tn th" llollir
il".iiltiu"lit nf Ihr nit othll.lt 1
6. 0. P. SPEAKERS
rum hi i it i i i, sTiitTo
lltiN who: llt.HT. WITH
.mm Mt.N IN rlr l.lt
N
llr t .-titi. I r.raa
i llli'ln fl '7 -Th- l. n-il.i.. ..
i..ntv iftniillv -niin t aitrjklna;
" iMik'n t'li n with anin ovnn.it. I v
.ii.mi .iwihii. iiit-.nl nvrr Ihr i.iintir.
I. , il.-lun ioll.."iin 1 1 inn tn.w until
! . tt. tt
Will II. m i ..lii'i. .il ihwliuiiiti aii'l
Vt.n M.iii.-t Tailor t'itiifia Initl.Htal
i I'iiu'.i" 'i" l'i nn .i ntH-iikria
II. ." Ml n lililV.
Mi ll.it .nl ..Vol Ihr l.-nu'ir nf nn
I ..in nt I Mi i I it. .ii tirrnl wniiii n
' -I ' t' " li '"l-i'. mnl iirv.i- mi
ii." Ill th. lf rlf.ntn tu rlr, N. nator
llii'hiik; ii". I l.oirini.r I Nmlnltf-
I- n " n. I '- nt l.i li.-. , n,
Plicht. Mi lliim -iMilll limit with
I i; i- i.f niTl.l.n. iilnl .-lrnlr.l
.-it. ''.-nt i.t .i f.-w .l.ivn at:. Hint
Il !i' ii null i willing to I.t
'..'! It of II l.1t) .1-H" II I'l
. :
t in.
Inn
lh.-1
Ihr
t i. r
' i- '1'n.rin nhall ot.l.i Hi..
ol.lii tn i.f tlnn r-iilitrv In f..r. n..ln
I., n llir l. i. iiin li. it.-n
I np'ain Tiarlrr Htm.
II -..n-.4 I'trna
I'M:!."" T v .a ft 17 -.h J
I'.n-I. t fimi on nn). nt nf tin. rtt.a ta
Kir nf T. v ii ih-l In t. i l i ' In
'.Mi follow I- nn nf .n k i-f wiil-n
II no In IVi. -"n k'tit t. it runt no
I'i iI.i . .i. i. ! T-v in .i tvTa nn. ln--.mr
.t ..null, lit III T.-tin firinliltf lot-
i.Mit' -.' Ir- a Nt 1'illnn In lvk hr J
tranoviil titMn. and nnlv rii-rutlv
rmlr lo lliln In hvr with Inn lU.IKh
tor. Mm l: V Winthnm .
tik k' a Junikijf.
OPEN CAMPAIGN
HIH ASSAILS
LEA6UE COVENANT
tii HH imv uii.s4i Moi iii hi-;
TO DKSf UT VslllM.TON
h.S MIMIM.K
I IS
Sriiatnr AImi Allarkn AHinliiMralinu't
I'nliiy Toward Smallrr Amrrt
ran Itniuhllrn In Itrrrnt
Affalm.
n. a.Muiant
M villi ). Hi'cl 17. Aam awkillln
llto v inj-nifllioa ii-iikiii. 01 iimunin. prii
mi.... I luiiliiiir ilin-lnrnl In ttn Milili rMi In.
ilriv that Hi" ni lit i noli ii I lami of Hip
. iniimirn wna w nrmi-r inn naimn
wmilil hIiimiup In ataml hv lh. AniPilran
utintutiUiHi nl' alMtiuUin II fnr Ihr
h.iliup mvi limit
Am 'lrrprnnrUmljpM
Tho trtiatlttitliin anil Hip oovrnnnt
1... ainnrt.il r. "Irrmini-llalilr.' lm.
i:inn.. tho olio authmlWHl rongniia to
il.- iilo war. whll Ihr othor Would
tiMini.r Hint l.i-rnntnllvp tu thr
i.. ...... "
To follnw Wllmm. ho an Id. wouhl
to ik-wt'l Ihr Iraohlnga ot wannington
Tii- i,..f..i fnmi inn h auillrni p ad
ili.nn.il hy tho rPtiul.llrnn nomlnrp dur-
lni lh.. :iiiiila-l rhormi inn ninnvn
in m.l f ii.ni ton oliln I'liunllra vpr-ft....-.ui
ih. llMiilinir liiwn.
Sriiiitnr ll.inliiitt allarkiil tha
.liiiliilnii iitliin a imilli v tow aril in
a...... II. A in... l.'t.tl .-Mimlilli'M Mml ilin-lar
il tho rt.niitlvp hml nvrrrlililon thr
i-onntltuljni, l.v taking into nm own
h niiln Ihr n.wor tn tiuik,. war on nay
ti hii.I Sim dnntlngn.
(hargp. Military Ihimlnalinn.
In ihmr iiiuntiira. ho anld. "n mil-
li.irr iliHiilnatlnn had lnnn ptifiiroo
IMi..ut thr kin wlmliri. of nngroi mid
iin.li-r roi or of. oonanmlihi nn Ira
nlil.t tlmn It Wan dill'lliK thr hht.I
ii.-.'rrrn.n-. mnl ii.unplmrirnj In I'arl.
Thr nmiilnrp'n ataml on thr longtlP
mir wna furthinj- ontlltuit In a lottrr
In Jiniiii iriiil.l Si'liuriiinn. foiinPf
.t.-ilrtit id t'nrnoll rnlvprnily.
Th" di-non-rat lo iiomini-o, fi nntnt
I lulling wrnlo, "hna dulurr.) In fa
in if ging Into th,. ri.vi'iiiinl lh,. pirn,
lid-til In-iMiKlit Inn k from I'arla.
"I oininri gnlllK' Int" that ll'Hgua.
I fiii or iwrtl. uwtlim In a w-orlil anarv
rlitinn id nnilotin with nit Intrrnallnn-
nl oourt ot Juntn-T.
"I rm-iignl" Hint thr w or lit a twarp
In i "W Inlrrtwlnod With Ihr not I Ii inr III
lit VriMlllm.
I.KAI.I K I III Nt II. ASIvf ll
TO SKTTI.K WAK ISSI KS
II r A.nnrUlnl I 'mm.
I'AIIIS. iit. 17 Km- thr flrat tlmr
nun r thr orii nil itloti. thr i i. un. II nf
tt" I'-mttir of natl'Uin linn Imi-ii ankinj tu
M.i.lttiitr Int mni two iiHtloiia In an
i.t. m or to mitld wiir. Tho imunrll
Irllln i nlnl thin MftiTIUMitl nn thr
I'o lull l.llliumiiHIl illMUItr
.Inn I'nlrrwnkl. fiHinrr iirniilor of
I'.J mil lirow ntod tho I'ollnh V lrw'inlnt.
mi. I I'pifimi'.r Wulilriii.ii . lurrlirn mlh'
Intof. a-iivr l.ithiiHiil.i n niilr nf thr ilia
liliimMiirlil. Tho Iragii" In irinnl!llg
i ii'itinunlv.
Thr ii.iin. it. It In nild fmla Hml thla
i ),r moil illHi-t:ittl linlon thllt hu
vi t ...nn- Irt-f'.to II. mill It In iiiiwllllna
I" l.lll" thr ii"k thnl tho t'H riino flf
Ihr loMi-.li' authority ahuuld nut bo
i'i-.,irtilrnl l.ithiinnla la imi a moinlnrr
nf thr b-nirtio of iiHtlun. and thr roiin
ill. Irfnio lonilrrliig It dn Inloti. dr
m r.-n lo olitnln nmii'mii-o th.il both
initio in III Ml.l.lo by It.
o.l with lowitrvs sip
I'tMIT. Thr.s i t iu iitr.it
TIHIMI'SON ( MillUr;
I
I
I
I;. V.wi .nild 1'rn.a
I Hit l'0. Sril. I Hrlurim from
MM ii n ill! I i onl uf i'lVt in lUilHdn
liinlcht nhiiwral llir lidlnwlug fur gut
rriior: llriublhan. Ocrlnb), 3.1MV.;
.mill, r.ii.ail.
r or I nilrd sialr nrnalnr: Knmb
In an. Mihinlry. 317. 1""; smith. :il.3il.
i'llli'v;ii S-i-t I " l.n iit-ii mt liov-
lllllf .loll'l Ii IIKll"1'!- I Mlt'll'l.lt'' I. I
Inr Ii. I' 'it'll' HI lio.lllll.itl.il l"l ir..vpr
Ii. , oil tin Ill k. t nil.'t:r.l Ll liolrr
l.ol hullk l.'.w.lill l-n.l. Ihr l.'.l.l tn
. I.V IT l."'l M'l-lil Ml1-' i Wiili.nn
H i!. Tl..i"."."i n i itnli'l it" . Mini I
I i-t't ll "I "n -oil IK'- ''f Illlit nor
llioiiiml Will. tiiiiiintn Ptill 1. 1 In
ln. ii. I liiin
III tin mini. K I'l.iiii.l- : wiir In
II ii .1.. till... S'n.ill Inn I mil mi. I
, .lit ... i.... I tin .-.inn I I'.nili. m.
i.iii tt.. mi I: VI. K ml. i n!n.. .ii
n. ;nl !! '-' .'i'i !..' .Ii-n. i-oiitliiu. d
f.. V n o il I '. III! ill'lil it 1'i.mk P
. .th it 'I li.int.n..il tukit i. Hi"
I,., '.. int. I Stl1 1. II .t-l I II ttooil
nil.- VI. K l.'. l I...-I In. ii'in.l Inn
r ., I. t I ..' I I ..... U 111 II I'll III? I'l
ilint-. I'li.-.-K I.!' "f tl.'iii ilnit l nt it"
lliili mnr tn IbHilit
Tt..' ii. . I of I'"' i.'iin.i'i vu l t nt
. .1.1,1.' ii- I tin .til.,..! ...lint 'tin
I - .1 ..' tin ! - t ln.it l'i I. t li. vm t" n.
i.. I,, ti i'i i hi. ..ii-. wit. a-itiil
I , . i .. '.. i nit t ... m i- li. t Ii" in ii n
i.iHin ll I .li.il.iti"'. .'i'l l tilin
t. , ' I I... I.l' l" f !l,. ...''. t
i i. t'..:l. t l.. i t:i' i-il'v
krM nd I moi m.wii-lnlr llum
1'in.il iiiit-i .1. iii. i . i , . i t t .1
l.n n I . 1 1 I- .t . .1 v. k i. I. v
. in ti "l '.ti .i l.n,:i iii..ii.li n ii'i'tt I i
ft. t. "iiii'M.ii .1. tt ii-. .t. ,....,"i!i
fi ii' t ;nt a I l !! S ..i.i'l i-l
" ,!h - n I .1. i" ii-.- . I . !i "in
.1 , . I -I . I 'III. Mllo H.. IH l
in. Ihr I kti ... i ill. ml. l:-4..t Km
i,,. tt I! ii If' I V.'.i:i. i
mi.i.t pirn Iii l'i" uMiiint f"l m-niito'l .1
i.ini.in ili' ii
NBITTERTERMS
LLIO S RESULTS
SHOW LATE CHANGE
EVIDENCE THAT EXPLOSION
WAS PLANNED BY RADICALS
IS UNCOVERED
IIY TUB AhHoCIATUJ I'ltlXS.
WASHINGTON, Sept. 17.-Evidence that yctcrdy' txplotum
in th New York financUl district
the hand of the department of
tearcrunf for pcrtont responsible
chief of the department' bureau
York conducting the principal inquiry, reported everything poioted
to an archit bomb as the cause of the explosion. Chief Flynn's re
port was not made public, but officials declared the department was
making every effort to round up all persons having advance Inor.
mation of the supposed plot.
NFUr VHRkf C.m. 17.Rrrint bv the dr Diriment 'of Justic
llUn WBMf WWW . - 1" - r W
appnta tonivht of five radical circulars signed "American Anarchis
tic Fighters," which were found
Broadway Thursday, furnished tho first tangible clue, they taio, 10
the identity of the persons who were responsible for the explosion
on Wall Street which three minutes later killed 3S persons, Injured
. ....i tt
200 others and caused proprty dnmage running into me mutiorw .
I'ltla.f I'lt nii ih i Ih i nl thrip w.in
trikliiK alinllarlty Inlwrrn ilrrulnia
fiiiiiul uftrr Ihr nil 111 ill Whir tumid I'M
In .lunr lnm, and thonr luiiud lu Hi"
null Ih.v. In h a t hr wild waa n un
ml nil i hri iH'r and imiliiiniil
pi nl nilnnin-lliil w nnla Tho i liriilnra
foiitnl In """ mX h rl'l 'l'i"'-wi-ir
nni-mintly prliitnl huiru-dly
with ruhlnr atuniw and dlM'ii'l'iimha
In ninHlliig wiitild Indlintr llii'V wrtr
inlnl.il bv two iliffiiftil moil. In Ivfo
ilii'iiliiin Ihr wmd "irnmnrr" hiipk'
nl. whllr Iho wnid "irinoiiil-pr wai
mim IIiiI "i-rnilnill" In Inn ilrrulan
ami ' ii'iiilmrr" In Iho nthrra On ttvn
. t ilia. Iii iilnra Ihr Word "flltlllpl". ail.
lriir,l In tho alguiitiiip while Ml Hif
uthi-la IHiitai i ui tn wan un
NU I'nifep IMng Madr.
Ir.vMiiiriitliin waa b;ln liwi.t. by hr
ih'iuirtiiirnt nf Juntn-p limM" th auiipr-
vlmiHi nf Attia-noy airnrrai rnnioi.
and W. S. Mynn rhl.f nf thr bnrati
..c i..t..iiiaoiii..ii lh.. Now York imllir
drtmi inn iit iimior llir min-rv Inlnfi d
f..niniini..iur IJnriiihl and t'hlif In-
ai -an i uf Ijilny. Iho rim ili'imitnirni
1... I. ml, In, ir il.-ltnl llnrnl. Ihr HrtltrllV
Iht giiitnl Juii. thr niodti-Ml pxainiiMr'
nffl.-r iui'1 two tu'lvala Imiuli Ira by ln-
atirani-p ruiiiiutilra anil J. i . .unman
anil rt.niiutiy.
XI kat' In lh invtatrrv Nliniilrlitlr
lio-n In fir bb ntiflonti' m nf thn rlkrt
i.l.l wagi.it drawn by an nld hmao.
whl-h wan loft atanilltig al thr rinii In
Wall nliwt nmr th 1'nltod Htmra aa
miv off in- Mid arriwa thr airoit fnnn
thn Mmgiin Inink a fi w mlnutra Infurr
Iho rXililiHl.
IWk-vp llrivrr Knrgppd.
Thr hnrno waa klllrd and Iho w.iu.n,
1,1. rwn In blttt In ho Want. Tho drlvvr
lit lh wnifiin la iM-llitrrd to ninp ra
catml Kinloral and tmhi-o autlun Ilim
tolliKht wwrw i-rntorllig thrlr ni'Mvltirr
un thin ihHnp nf.thn raar. Bvrry llv
oiy atulili. In tho iltv In l-aitug liiuvnan
nl tu ili'trrinlno wlirlhrr a hniao and
w iimV n to tiilNMing. Ktautltiatlun nf thr
hoiar'a bmlv illwliiMnJ Hint II hml Inn r
now lv rllPlHil and alunl. Thla and a
in . ik i n tho liurno'a alua-a furulnh tin
onlv rlura to ta lilontltjf.
fniiflli'tltig do rlitluna nf Ihr a
g.m Itnolf Imvo bi-a-n Irm-tVI'd by thr
...ll. r All at mliilil.. I.ltn nf Ihr Vrhlrll'
h.Hr ln'ii liikrn lu ".ll r hoaditiartpra j
t unit i-Tiia iri in' m-ina; nwio i - -'nnlrm
l lh vohlilo aufb H-ntlv In da
ti'i-mliir Itn ,.tmt tyM. A uirv
ainliiullnti Hull, niin It waa of ununuiil
1. 1 ra.lt h it In. h bnuln Ih trn tlvp I'lilrf
fiilighlln tn Mlovp Hint It waa of thr
IV ir in liiitinmi tllnii nf I Mtr of
illita h.(i. nil ii.ii.hi In alniini linmil
liiiuin Him It wna lU't tho logukir 11
if W.lKn. Until In. thr tt .-,ttniH-ti' !! nl
IhiwiIit or rv.li.iliin ihimiRh lily
"tirota.
Ik-niiilim Vrhlrlp.
llir nf tin- ln-nl dm. t ii-tliHin of thr
liivnli-lli.lli vrhli lo t iirnlnluil lV
Iriwnii... Kiri.ln. who with hi lrt
nrr n .in . tiii iirrd In .lluiit i hn i4ntp
to thr n.n.n d.iv irnwil lii.ui a v najor.
nl thr iniiirr of Nanattl and Willi
Mnrtn, Inn lh.ni J'"1 f"! fl"U Iho
ti. riir of thr r 'l.-loii llr dn Imrd thr
mt mnv fmiii N" Mi-nt ami wan
ill iv rn l.v innn wlni nin.ko with a
ml i "tig 'im h a.n-tit
.lint hi f I J n'. lm k Thin n.liv
Sorbin "aid hr and hla iMrtnrr wt
il'.mir biinutona on liiiml atrrrt w h'-rp
th, "in n"i k . Ii.lllltr aililltlott l lP-mi-
tun ;i Winn thov wri. iiiibrrd aivnv
i.t ii ni.ni in iii llun 1 1, tlun whom
tlu-v l' t" tf nn o Hi. rl llr H.l.lnl
Unit tin ! tut in l thrlr lmrn muittid
.i,mi tin- M .i in biink and wont I"
th inn of Wall mnl Niinnni mtnta
ttl'.-tr !li. I l.niiim.l Inialnrna.
"Mt igoii wun mi thr rtitlil n.r
of thr nt i.i-t l.n.kltlg loW'Mld I '.i. ml."
I.r rn Iilnl ".Hid arnnin tho nttan-t fioin
inr W.in mi iiutiiiiiul.llo. VH lit.ni t"
.1,. ;i fill l.tiHtiian with tl.r iiivip
.loti'li Tli.'n "'inr uttr kinit out In nir
in i S. ot- I. in Ult' '11111 V mil hornr
ni 1. 1. ,li ' I lintkul llt lit llllil ..I'll III"
ttjii n ll- ni'iit hjv,. pnin,. fnmi Ni'W
ntinl l.i'.i in.. I wnn wilt. Iil' it th" fir
It,, nlt.it all thr till).- Ml I'lltllrr
w ii il .mi: tho n lllng
If I ilnr lo U iill ill! i t I i .-lll.t
tot hit.. miKi.il linn i'.n I iitlllrd
nt "t Hi', tint ho wi nt ot kii: Hi ilotin
Will 'i.i't mnl nl'i.iit a mlniitr Ih
t-l I ti. ii kn.ik.il .. ti, it, il a 1 1 a I not !'
. .'i"l..i- nut tttli'ti in ?1 iM'tir tn In
tin- litwnl tint h..n.ti1.
MmSwIiM'.t n l.nw.
l, A. i airtl Mr -.a.
l .iiNni s, . i; Th" ni'i'litiiii.
I T.i.n..' l.. S.t.n.t, ot. iniv.'l nf
I' .ik. ,.i .1.-. uii.l ii vii l..i In ih'
. I ' 1 II i 11 I I , ,.t , OI . .-..a. I' 1 o. .
j 1. Iiii In in. I t'.niktlit Thr liiill.-tin n,iyn
I I. oi l Mnl Vo .Xttin. v In lift Ion
I imhiil II" in r ifl.tlllg floin ni vilp
ttiill. 111 th.- Ilmil lit la at III aim
n toiin '"
BY OFFICIALS
wu the work of radtuU wm tn
ju.lice tonight and agenU wef
for the crime. William J. Flyna,
of investigation, who is in New
in m mail box at Cedar Street and
I'HOMINKNT TKXAH ATTORN'KY
KKt KM r.s r.T.l. l-i atnn
Nhll TKI.NIH.I, COLO. (
J...I.. aulH MrMrnaa. mt llawa.
I. .1 arnam aj.l far lav t-para IlldaTW
nl Ihr rlU rmirl nf Paki si iitirt.
... . . i a. . -
inn, niro Bl ll wrnarw rnaaj "--'"
I SI. .nlhmy'a'aanitaw, irtmin.
i..iu u1 -Umm hla auLauHakUal
iitriird app ni-ar Trinidad, Cain Wrd
..i.. iia krauirhi t Aaiarlllj
tin Ihr rart Worth A Hpvpt train lor
Irpalmnil, nmnwing hip aprHPrni. -.-
Man unit upt iiptw . -
l.ulatr VI, VI..lin WM a hrutliPr Of TT.
IL I. MrMrana. of Ainarlllu. With hltn
tnr rar al Hip tttnr nf amidvlit wart)
xtrm tl I. tklrmia. Mlna laah llarrta.
liM-iiirr hnn id iliiii. inntiatlnil aarnt for
Pirtlor rniinty. hut now of lutum. n.
M ; I'ollv and Ann llarrta. young
nl of Mr. Mi Mi-ana. and Mr a. Htvw
hill, of lUtun.
Thr l ltihl l.-g of Judgo Mi Mrwnt wag
hrnkrii. whtlr hr aufforod anvarw In
In n il injiii l-a Hla ib ath la attribute
luiuiMilly itnr iu a runturrd IIvpt. .
I.ivrd al llnunton
HIiu-p hla ri'llii'iiionl frinn lh bwnrh,
Jtnlgr Mi Mrana hnd larrn prutlidaC
luw in lluuntun. Ho la aurvlved bv n
wlfr. two anna and a dmightrr. Thar
art-: Hi. Iluwaid II. McklaMg, llou
ton John I. Mi-Mmtin. an altornry. of
t'lm-ii, ami Mian ..tia MtMitina, liuua
ton. ' ""I
Mia. Mi Mrana mid lha rhlldrwn r
rivr-l on Iho I-in I Worth Denver
t i-m In hint night.
Thr ln.lv, ai'iiiiiinnbnl by rvlaUvM,
will l"iivr ut thr knit Worth t UpnVPf
I ntnriiitig tiuln Htimliiy for Hovivton,
whirr Int. i tin tit will tukr ptavca Moo
d.ty.
tr l.l ltl. Tit HK t OM MISSION l
l.l-T ll(OlOS. MADB .
IIY l( Kr:KH
M, Aaa.n-KI.it Trua
WASIIIMiTii.N. Kod. I T. ItrJrcUon
bv Ihr irMlliiuiit of Jiiatli-P nf thn
lil.in if thr "big flvp" ai'tpra for tht
ilmiMMition of thrlr ow-norahli in atovk.
tmiln wna rn'iniiiiirniloil tmlay bv thn
f.-.liiii tuol" .'iiiinlmion. In a avpclul
i . m ,i t t All. 'in. v llrrtriai l'almr.
Th.. pi. k. i" t.l.in. iniiviillng (or lh
milr of tin- ! -k inula In flftopn CltlPt
to K. II I'rl'iin- mid rnniiany. of Hon
ton. .imi thr .. niniliiii nf n hnldlntf
.otniMiiv f.. thin.- ni-iln. walgtUokrd
hv tlir .i'i. ni mi. .n on Ihr grnunda that
It would tu t nut un tranrd imntrol bv
tin- iiu krin 'I hr t lnn wun drawn UP
hv th" nukim ult.'i thr filing of
i-oimrnt iln l-r III fmloral court hrra.
whnh .lii.....l ol nntltiunt lltlgatloit
ntiirt.il bv llir on ti mint aguiuat lha
im. ki t", nt riiinign.
Janininl In IrP
SKtTTI.i:. r. i t IT-t'mitaln rtimal l
Aitlllll.lmli whonr M.ar Ptprdltlon
ilnit. thr M.n.l". in wrilgpd In tit o
two tiillm nlf l'iin' (trrgr, on tht 8k
t.. i i.m unit, in In ilHiigrr I if Inntng hi
tin.-l mnl it. ut' Im f.n.nl tn alia niton
Inn ....ir i vt..illiioti. aiinrdlng to tr.
.I.iinrn II t'omlil. ailtrrlntrndrnt "f
l'i i "i.i 1. 1 inn titiniit.na in Alankg. wrho
iiii'l Int.- i -in v on iho atouinaUlp
Vl.t'iila. from Noino, Alaaka.
NOMINKKS OK I.ATK
r.l.M HON IMIIIICJI
H A.aotUlrd I'rua.
Il IT SI'KIMiS A- . Kind Tha
in hind n.urty innnd Jury today r.
tuniPil foity right mdli linvnia H"'i
...il.l. nf III" noininn-n In Ikp rpprnt
li'in.i i.itn I'tliiiiuy. Hvm of lo
l- woir alao nnniod. an
w-piv antiii. of Hip auiioorlrra of lh iu
ilnl.it. n
Thr In.l'. tinriita wrr ba-rd on tn- l
n - nl miv lug of pull tafpa, but
In.l in. tiling In iki with thP holding of
.i , i.. n. ii tnf Thp Indlimtitn
wnr 11111111111 undVr lh" provlalong of
:hr iii "n.ii.'g" iMli.vair l"wr. Ml thn
nun Imurti-d aiw p(MOiinrll In th COOtn
uwuiiy.t .... ., . .:. ",.;;,.;"
SIM'MKHUIIT
IN ACCIDENT. DIES
inwpii
ATTACKS PLAN
TflSELLYARDS

xml | txt