OCR Interpretation


Amarillo daily news. (Amarillo, Tex.) 19??-current, November 05, 1920, Image 4

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1920-11-05/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE FOUR

PACE FOUR
Wimi I i i i i
AMARILLO DAILY NEWS. FRIDAY MORNING, NOVEMBER 5, 1920
x
I
c
ARMISTICE DAY PROGRAM BEING!
ARRANGED BY STUDENTS OF A. & M.
Only One Woman in!s-"-T,,N T. w
G j A' n Hi.' urn-( fniliiii'S i-v in
eorgia Voted in jThrMzT :
Genera! Election
mm tii U I' i.-fdi-i-il In n
(iiiiiii i: With in r uiii i -i
ill I '. i k iif I.Cmi ini ii :n.J t.'.i ii, i "-i
il I 1 1 1 1 1 1 i'i i; i 1 1 1 iiii ii! ii;M!'ini' i I
.CT.; , ..-.. in .. -imu",i tn-t ...ft,, tlt
ATLANTA Nil 4 i !v in' , flu ci,,.., ,.',,.,, ,11
XTXmian i.i. III ;..i!i,i. a . .inline l l.i it .i. . i ,l.ix.in..- if Hi. t....,ii.
rrlKfU lit III- Nt.it.- i.nnt.il 1....IV ml tintl of thr VniM i.t-l'l.t i, ' a .1. rn..i
mw XWi Mr. M.nv .l.iit.tt Win!,- of .i,miii ....m :tnr .11 ,, . .
""I"" I'Miiui. mm ... n.i t-,Ti' ...V inrii,. ii rf li. .-. Il.i-. . I,. .ui,.
niiii niiimi'iii. at iiM.nl, ih-'im
hfivr lh rlii tii.it. thn . : 1 1 I i i k w eh
til Milt lllW.
OthiT Wi'llHIl '..' 1 . : , hi i'
ntiitith' liiiitial. n l.i . ' it vtn
iiii Xl.iii:ilin,i of h.n ,,i. Vn., us in
and t ! In r 11.11:1. r.-ui-i r I I.. 1. 10
th Ninrti'. tr.h mm ndm, t v k n.l.v'
rd. hha Vi.i-t fur
Jtntil arit-tily fiv wim i.- ti i' 1 1
KTIIllttl tiy till. Ii . lil.il. ill 1 . ,:,.
lnnaTir ti r.it lnl.'t. in tin' S . .
rU III Atlanta t r thr nr.... 1 I tin'
ptiKXTtn iii.'.nniii'i'. I1.1t it i an-nuuni-nl
l.il.T t .! U.Il. !, !; ii tti -
tMilAlly mark.!. i.- thi n id
liriirtiun.il 1; Ntaitnl.
Author's First Book
Accepted, Golduyn
Aft' thr iw.l.lii hUi' In 1 1 ui.t.
Slid th h Nt ildr-l l.v in::.
and th riin!mK .ui fit , ., ii.
in if piiliMit.'ti.n tut ntith"! i (
tlmr tik ill.iiTi.ituii! .hi
th rrittlum hn firt Im k l nr.
0 ititl tiy i'iii!i.'. 11 'nl ili n.i'i'.r. il
too But that l hn Knth'Tin.' .Ni i.
Iln riurt rimiplihil h n li wn.ti'
'Th lhaiKlir.it lii," will, h i iui
Uiluil I y lliniirtit n Mifflin Ami ,'..m
fviny, ainl m tin ifl bv th. i;..l.l.vvn
I'lcnuriHi i'oiMratii. itti an all tur
ttixt.
"I riv H I'l'll "f -rlliB f. r
fivr if nix ymrw-.hi'n In a fn if 111..1
I'ldiiy 1 ruilti'l Uust;n an. I timl
lrnnl.itin I ili.ln'l tiv it I it
"AU.ut ll". 1 . with n fn. " I t
KniLinJ an 1 1 It .i at , xf..n tl.tl I
IIHt M.ttM.II SilUtllM l'lltf. Vkll'.'ll
tn .! Ui'if 1 111.11 ri'il. Sinn' lip n
1 hnr i nt :i Krml di al 1 I niv tit."
i.n n Wyi.f.'l'iir ran. h. whin 1 1 T m th
nwtumna iif ami J'.'I'i n.v lv hi'-i'r-n
' rr In rn Mv hn-l.i,i.l :n!v i !
IP ti li' wiltini; ((, ik f. 1 unN an.l
ihlldtin and to trv mv h.in.l at .1 r. il
nn l II i diii'ins n nii . I.n.iti l
wlritPT n:r raluna .r luin d .11. d
t.N'k wsr 1 Wriiw mi PaiK mil niii.W
hin wh'-n I ls-in writititf 1 Thi
Jtrandinic Iri n" Tin- l.ian.iiric Inudint
xcaa iUKtrmtiil ! a ! tl'l t m. I y
one ,if our ihwIh y 11 tr.'i' and ,y
rrtm tiy. mui h rriintm r th in I h.n..
It and mihi r tliff.-ri-nl. Thi ,'tri. r
itinnry eminti t h i nint. rial f-T n hun
tlrnl niiMl. "Thi- Itrmdini: lr.i" .-
nut flnihMl until thi- I.illi 'Vint lr,l.i'
ut Ktnta liiir.utr.i.
"Thf I'.r.indiii limi" l u th'illinir
nnir.,tly ,f thr llf'1 'f a yi.tmit Kirl
vhi xnm Impnninl in a ..nlv ni.in
In tb miiunUin ,if Wynmini; liy a
liiliiiT inH fath.r.
Th till. J.in 'arvr, flnib, hr op
tuntty tn nwke a Uh f-r trii.m
whn hT f;ihr rnmlna" h,.iii' n
MchU imi h th. mn f' lii.i' li'
"nly rtor to th t-aliin unlm lcd
What huppt-nul la th !utifiil k;i1
who knrw nothlnr nf Iif. h. h id
mtl'Ti hf Aid nut knw th nn-nnms
i.f. who hail litimni" and diiii trui,
r a mayt'-o' to hi r U i"iti vl
wih a thrtlllnc rni'hnti- in i;..ld
yn'a vital plrtur'-itinii pf th w ith i'
V "li knimn liovrl whl h nm.. t.. the
MIknIi n Th.ntr. f"f t" liy. '"it
t.Korlns t-xby.
"r Auaciu4 Ftw.
OKLAHOMA CITY. Nov. 4 v't.ih-.'
na xlll unit a ililrsati.n f fur
imlilliun and thrw I h-nii r tu' mn
j!ir-m,n t' Ihf hixty.Nrvi.nth ri.turrrn.
MiNinliiiK in a tnliula.iun if i.turn
trom thr HKht n,.rn witmal il.;il. t
t'ncht. In adiUtMin. tiirr will tm
lpiltill'-n rfatir--J V. lUrirld.
hr-ntitiir Hiibrrt I- Oarti. IkiniK-rnt.
I thf iirrNcnt nimtir.
Th iicfmuivl i.ra arr clow-d l:i
txio dutrn .N. In thr !i-r('fid. lh
lifrHnit mllnB frmn a r.rjnty rrturn-
IfiK a Itrpuliliran majnrity. Mikn Alt'
,JtoliltNim. Ki-liuliliian. IraiTN w
IUMnr. rH.m.mt. hy Ii i.t.. Ir
th Fourth, with 11 prrtnclN mmrfifc
all in cmnty rrlui iimir a hmvy l".i
puMii-an majcrliy, J V. lunar. 1
' mil.Ui n. IrwiU l.y
Th Ur.-niTatir pN-t will rx'.r.d !
, th nxt nit 1. etllur. a.i.rdii a- t
Inrnmplrt rr tiirt.N. I'i liti ul i,Mr tn
'tkdarr r.r.u.'lliar x& ia h.iv a n.i
vjt'rlty In tli I'wt h"U-. Immna- tlirii
mm I jNli.n im availal.l firnrr. and a
,!n niinmity in thr t itr Nntr.
The Nlat xi ill civ' u ri.niiuaMliii n...
)"rity to Tr-iidrnt rlK t Hanhnc and U
Mr. Hairr'.il A taJ.ui.iTi. n it nariv
. r. mplrti. fiifiitra lat" t'lay Indira ii .1
ll.mlin o-.ld ratry thr ftaT
liroxmiHtWy 1.. at d Main Id 1
Ml ft.. 1. . it . f id., nj,. , Hi. i". 1. 1. I.
At..-i 1. an . 1 ri 11:1 . !.l W ,1 .
I 'i-,.' 1, I .1 ir i-: - .1 1 . . '. v
,i -i . ...! i , ; 'i , ....
H 1 ' 11 .1 . .f 11. r .1 t.. . . 1 I 1 1 ! , 1 1
IV i in n .1 n. 1 ! ' " .1: i-i..i-
' 1 I" .1 M. I I'M f V iv. , I I I
III. 1 ll III if I ( I). ... 1 I" r s
T: , ... ,1 1 " . . . 1 II 'I'i
f !.rin
.i!iiir . ;' 1 1 :. . i .. - ,;i I
fir. . 1 11 ! . 1 'iv i1 . f ;. . , 11 . ,1 ,
1; ." . . .:. t. '1 i-.i-i : 1 . t'i. 11:
.. Ii.tr that l..i 1 1 . ri t . lias .,
'I I'll I'I ! 1 . , I . h .1- - t . p.- M .11
11 1 t ' , 1 '
.'.t ' I '.. . m ,'l 1.. ( i..i;ii tr'..
I. V ,. ..I. 'I . .1. ..1 .i 1: , I . I,! I V. I
t ! 'I : i. .'. .1 ir 1 '. ! . n'll. Ii.l. t
i '. 1 1- 1 : 1 I'-." ,. Ii '1 I... , . .
11. I f.. 1 I 1? 1 . u ) ,. " . : .1 1 ...
l.. .- t!"!" !' V i ' '
, In pit t:',. 1 1 ' 1 .. . . II:. j. , 11
mi!! Haivd .. th- 1. :. m 11". I ... if
'. 1 ;' . h.' '.'I. Pi I I 1 1 . ' J'
W.'.l l.r V ',..'' t'.l.'.illl l:.i', M "1
if.i 1 ti.'.f. i'i ril.11 , .... ,.t'.,! ...I
1 1 I ' 1 1 1 1 M .: .ii 11 i- t 1 i . .
II. ' ' it'. 'I' .! ! 1 I ' I"' ri.' t I.."' ,
'.rv if at ! iv I VTri nil 1 Ii w i
.1; ,i In.- hi jm .1 1 t 1 1 11 '.. t i....v
1 "ii'i. '. t- .!i p e t ! 1 11 1. -i ,r
u I . 1 i'1'i nit:.-. ,! ! ...I- niN 11: I
fc- 1. w ..! . 'h. 1 11 I: i( !:. i-
'I,, tl'i'l ..il vi m 1. 1' u t 1 - f'v
A M r-i-.i nli., i", '1 II,. mi.'hii. - , . :
ii. . 'I . V. '..I W.,1. Will I- f' II' 'A.. I
v ti.. .i , ! tn t n ti 1 ; .itn:'ii'-n t:
in
PROCLAMATION
r.v in!- .ov f.knor or Tr.ws
T.. Ml W!:mh 'i I-,., I siirt!! Comct-
II-- km-.M l.u.n.iii t:,,,.,., ,,1V(. (lf ,. i,.i:irti,u.lt ( Ti.v.)k
,,,r ,NT"'rVV' , t";""' '" IVncvolert War Ki,k Si..ft ix
n"l"';,: ,,: v '" i:'v:iJo l.s:i;, fr tulit-ivulM,,
-a-, - v.,- :..,.. I .,!,!, f v,,.i ;,rc hum af,.M ,. ;(l,
ZV," ' " 1 "-'', wli.Ci t!,rv nrrt!. U to l.p
llllh'"',; 'II' I fll.l. ro-i.t.. 1... .1 1. r -
"I -'..I'I 1 'I : .' r;.. f ,,,..
I t'N.lll n! iii.r, w(.
!.,
II
.1.
ft
- : !.. ....,.,-... :! ., .,,,.n,ij, intMiit...n. vl.i, t i, t,.
i ii,m,'H' 1 M,.,P(iri, ,.,it.ti, U(. M1,t
yrM mx. Ir Y.,,,.,,,1.,., hjI,. n., ,).. n,1(.n vt.
' I ' 1 ' I III '" V 'i 1 1'i, ,' :. t " nr.. . 1 . .. 1.: I
- ' ' 11 1 "i v. 11 h 11 :t itl! nil
' . - 1 ! ( -.1, til c..,p t el,.-.'.
I 1 1: .1. r;tn! , ni. 11. ln, ;.-p Icailini'
' ''" 1 ,':,,'i '' -'.!! -i -i"iln- 1:111.1. , ,'t i.,r ,t, i.;.-.
! : r r . ! , u n of our vn-;: u:r. Th" Jv-
fi,i.iM l.,-.,vi-: .mhI t'-i- l'u t.i'M.I.'tit War
n! ! fr-i.- t!i fll'l ;.i! 1 iii(ii;;i!ifii', Mi-iiinil
I I ,
!.!
1 !-,.
1 . 1 V '
1 I-
!'.
. 1
! .' .
,..,i .. !,.,,
' i:i ,' ! ,',
!! !l" ; it 1'
v " ni'i ri 111 i'ip fiic
!''''' T -iii.M tin ft 1.1' TYv.
- ' 1 1 : . k ii ir: o' i'v. I 1 1. 1 h.-r.' n i.r, ..
'. ; r.'. ri itt ru-:.'i !.fv:. f! Mrtiioiiul I nli-i .
'. I . tn t:' u; ti :t'I l!u' 1 ! 1 ,i 1 1 1 " f tln'
- ..f , I'i, !i "i'l MiMitr j'ip .MM;..-ti.i:i nt niir 1 f
- '' 1" .1 ''I l'l. il'.' ''Pt':'.,' 111', .titf !,! I'i VK
i ii--!'N'm n :i:'!-nr i i.,-,,,,,--., .iK ,v .,..
vl cti-t tin- -l St'li' !n l.r afflv.-i! Jipr,vn. tH- tin- i it t
:v ..f . I. -,.'. V 'I
V I'. H'M'.r.V.
i',frir i f TV"i
,1,
'niiTuati I. (;. m
,t-
DEMEMBER to ask your
grocer for Calumet Baking
Powder and be sure that you get it
the Indian Head on the orange
label.
Then forget aoout bake day
failures. For you will never have
any. Calumet always produces the
sweetest and most palatable foods.
It -never varies in quality
And now remember, you always
use less than of most other brands
because it possesses greater leav- E
ening strength. H
mm
Now Remember-
Always Use
fST fir I it
ft)
Vf ;;;:;;: KM..r,..,, : SQO fn,. PirLwciLegion Members to
!:;.':;:.:;:;;!:-;.-r:;::,.:- 17 77 . 7. Erect New Building
I: ; : !:v iNeedcd at lvleninmsv..,, n..
-
r -i . .'
I., ii i
t.. ) i t-
'ilM !
'
1-
! I
I.. .,.
v Wll . i
!( ' ' .1
i ili- o- ' !
'. 1 1... .. 1. : l-
,i f ni i '.i. ii i
ll til. Ill !.l 11 MM"-
' "Ii 1 tl." I'M' I' t.. 1. 1 I
..ii i .1 ! i... ,i..n. v. .i t
I .1. .-!- . f tl.. n n . f A
I M v I'i' . II;. -. I lt. t'
Childress Fcctball
Team Will Play at
Plainview Saturday ';::;; a
I . T' r V. ...
lVIIIV . . I - T I;.
I'll:!-'... i i .. I ..',' i
. I- tl.. - -, ! I
i -l. w. ! i -I''. , ' I
i-. i." r.l ; !
r . i i
, - .1
"l". I v.":
'H'l. i l -
k ' t: 'i !
-', v. i!ii i i ' ! !. t . '.il
i;. .-i , . ... i.
n- Ii in !
I
I-
.' t'lliH I f
i; :i l, .1. l!v
Ii i: it tin ill
I.. i i '-..i:",
! i . I lilt:!.'
II i. I '. '.I ! I
. " ' ."! .1
ri. iv ii.w. v
!': ii,i i .. r I- f i f tl
I ! .h i. .it"; ;.! i
!'h, ntli . it.
Ii" I ' r: h it.il!
I..
1 1 ' i ; " i.f ! I .:i'"l :i. i , i
l'"i l-' t . mv ,ii l i. J i'
v 1 1! 1 . li. til., ii.i. mi .. i
I v') r i'i H !. r, ....v
1 1 1 i . v . . '1 I ' i ,
- Tli' I!'V
' I ill I i'i. r ti
;,! i i i. t . Iinitt.'. '
'. ll K.-N ! " 1:1 I
'.hi l!.'V I '. i i'i. i iii .ri- iMit ,
t ... i
M-i. Ii I ' '
Th- t.'ti! '".i- .'iu ..M.
M t. I. : , . ,! ... a,.. "
:i I' i- I
Tl..- in"...'.. r. I
ti l a .Ii i".
.1 .1.1' IK-
. 1- i ;
ii .it t
lirr lh"
"I I
I l. p I f I
I l.'lll-llt
I II It..-1
s.,,;::;;:,T! Ducks Destroying
. vV
Many Grain Crops
p-I1 ,.. 7 Ka,
IM.MWIKW Nov
mI i hildi. n IIIbIi
ti miN wiil tti.it i'i I'l il.n i- w Sit'.ir'lt'
af:iniitt. Af.r A'naii'l.i had "l-
Tl, .1 th -li- trim with ri.iip-. ii- f. i
tditunLiy tli" ri iini. w iiiiii'..i,;. tii. r ?
"UN at IlM II' l' Villi.' tn v.ut. .1 j
.iitup Mitiv ,.. cr -I'tiN wtr r.t "'it ! f iri .. Tlo Vri-
nd I'hililr-nj. -i k tia...t th.-j !- Will. I,. N... J - Mi Wnti.i:-.. :
hall. til.- .. IririK i-i'if. r-r l.v n ii. w di audit
Th. nn hri. Vj -,.,v t,: h .i j 'I ' i-' th.- f ill !. till"! n. i v .-
n itviM.rn.it l.-iiti'i; .n I'j uli u.dlr . I" ' i' 'h;., . .imt . v . . in tn i.ff. i .1
h-ifi.i ..iil in :i ii. Th. . f tl- -. i.t.l- '' "! g ',., t'-r .Ill-kit.
Ir ti-in Ii i M 'VT a'-. ir I tl' T. i i i u I. i i f r.im-
''h!'.dr.-NN t in t I.... i ..i.-l .'ii mil ' ' ": : , . nr.. ,ii.,kini
hi mad.' iirVv- r l" inn av.iif.t i n I-'h:' .I.. wt t!i.- .1. -l.iti. n ..f th
fin ii...mri I'l.utni.iv liuli In ' " ' ' hi. li an- in w i ..in-
,, n. i-. h-r.- .M mv i.f tl-..lr ln-ld li u.. l-.ti
tli, if ! t ! . UT- 1 tl w.ll :, i;:-.i, m
thr .l. I . r ' 1' 1' '' 11 " I 11 I. . P li .. -T tlli.t ll" h'lt
..til, th.. ' i i ; i-t. i.f mil., urn.. N.'n-i. tin.
j V l!v Nxv V in, A N Li'ina- r,ti't
FOR SALE
2250 very hish t?rar? fat Here
ford c.tlvf $. Alio 2C00 high grade
Hereford cow und two year old
heifer with c!f by registered
Hereford bulls.
C. T. WORD
Amarillo, Texas
There is no waste. If a recipe
calls for one egg two cups of
r.our haH a cup of milk that's all
you use. You never have to re-bakc.
Calumet is absolutely sure. In any
baking-any time.whetherthecan has
nist been oix-ned cr whether it is the
last spoonful.
Contains only cuch ingredients as
have been officially approved by U. S.
Food Authorities ana is the product
of the largest, most mode-n and
anltary Baking fowdcr Factor In existence.
A pound can cf Calumet contains full
02. Some baking powders come in
12 oz. cans instead of 16 07. cans. Be
sure you jrt a pnund when you want it.
Columbia
Muffin
Rati?
4 rups of sifted
flour. 4 Uvcl tea.
spoons Calumet
Hakim Puwder.
1 tabIespof.fi sugar,
1 teaspoon sak.
2s,2eupsxieet
milk. Then mil in 1
the regular way. -
thi ir'i im! hit ri t thi.
l:1 f.-ili '. n ' i. ii IV
dr.. in I pful. nt tli 't
Mi.n i f h t ttll tr"l
vmhi if ihi' l'l.iir,i'v t. i:n
Til" tar'y t. kit n!- '. i t'i liir."
hi. -y li- nv .it'.J i' i i... . d 1f.it
rn f til" li.Kt ri' !. v, l' in l'l .in.
I... ilv 1 iT. i I !' Nlli.H llH Iirt.
I .:'.:. i.ini.iu th-rr i. t.iU f fi'i'tti.
iVi Mir I.ir.i tin Niiii air nit t,nk
1 t.d I.im . Whilf th Lnv i ti I... nilaln-
VHW hi' H (.i'lll K , m XI I.I In . .-. i i UK d t.ltl.il nt' nil thnt thrV haVf
, t;t. a i if .t nirlif t. ff"!.-. t th-ir int-
I.-, in ' tin. i .
ReDublicans Favored
I - mm sa. v '
By Oklahoma Voters ballinger Y. M. H. L
l a m N . -. ...v, , . . iv n . ...
Is Making Progress ''' 'v i !.nt.To..t?
vNKr ll MOt; r TTI.K
fil ,o ttw Ntw.
n.T. ..i t - r.-.e v ivh' iar if
I Inn- fn,- tl... t.i- d m, ti. li fi r
Iwia'.i Li-.uuik Tli,- mt.C" Iti tln r
li. .ii i m thr U t I "lldltl.tl Ii x.-ai-s.
lt.I.I.IN;i:i: N"V i I'l-i'L. hi ... . I'tiiit k ti "hi- mill il.i.-t'i if tli"
hi.'n t.M.itnl: l wn-v th, Y M It l...V.t T x:,n riiiin.l.. r if .ti.tin r. r.
jnd. r !!." N.-IT- Uit hii if Stiirt I. .
VVillriniN h.iN U-jf'.m t. fin. li.n. In A jim it.. in th. I'mt'-d St a. ,'u n.v,
ml. r tn furinnl.i: a .r'r.im 1r .-fi- xiitd ni inli. i d k nmi I, dc", urn jin
rlt i'i.f,Niii tail, ti and a :i.m. in nddl- Ji n a in. h ,
.i n t'i rr. ilitr u.rk rf'.i'n.il l.v
. n.nti'.-fi'UI niitiri?. i'h ii. Mi W'lliiuti . - - - . - -
hi- art fit a q-l N'rnai, r t.. !l .h! DR. CLAUDE W0LC0TT I
hr;;; ri.:ri ! exclusive eye specialist ,
1 r ..- .MK . K .. . l, . .- I- f t I
in.r. t.i .iK on
At ir.t ..hi- Y M V. I. haN m nt-
tn ti tu t 1 T' ii:l n t.i i ff.'t ,.i
my ntir luin rt.1 H.r.piir. r n
l.iiTft I'lui l.rtv..n ft: vi i' iv
th
nd
Fir. i tatitl ThriMt
Limited to ( nnmill !lni nml Diacuo.hi
Suilr P Kiii, ,r li.illuinK
I.Mal.li i'i. I IH''i
Hill Anir.l'. Mid i.-itril in ir- i.f th
fin.-t arrii-ult'.irnl t It f the- nj'i-.
Th- t. wti ih a l-iil.tiir tn. ti.i.r if th'
VVVvt T u, I'll.:' Ii r if iiiin. i.r
r
t
Anti Alien Land law
Has Been Passed By
State of California
rpiMllii ITant to nurka? '
f.i:.KA. ,. a 41' i i,, .1. i.....,1 '
an Am. ihni .mil air hi l.r t,
.wfiiMl t" 1,'iv .'it 'ul IraiNf.-t tr.-
y-i'-.n .;.ii.i ..i.i i i ir ...ik ; tn '...; ;
ca. Tin At:i;l'fli, It : aid. i .-'
i. t.Jv riM lv.,1 it Vl li I. 'ih .' r I'. '
CHI.' i.f 'In- tm'v li.ili .li th.- l.'itld I
It c i.f nv f 7.' i'i;;:." in '1 n.at.v r
I- hN i td th.- ;. -rn. in .11 a. p' th"
ift.-, A li il,v.ii!a-'-.- i i i- - i;.i i-
M ut. d Lit. r I
1 By Auormlid Prtt.
HAN KHANi'ISo. NV--. . 4" i
' l.inta. l.v a thif t" nr 1 i-'''iv.
iaiu d U. ' a:ti iln-n I.i t.i I i'.v '
im'uit irtn..il t- i".n'. lit'., ly
tn i ...imi' il.l. n.i ' . Th i'v"i
K.iiiJy ! tr ut-j. t i '. iliiT i .v.
fi I'anniNi l ti-.-:i tl.. X i. - oVM-t . ' '
in-. I tn J..ii-n-- , .ti l--turnN
finrti 1 i41 ti. : i'- .. 1 " !
l-rtrimtJ tl.i:- n'-..--l 4 " ul t
adi'l't thr tm-a.JI r-!l 3'.-!,T' l ngi.i
It.
Th nijr ii ii.iti it-l to .nit
What It inm trnn-l 'n t'vi'rt
,n. tit ' id Jai'ati. n.- hi i a i t 1 1 I it '
thruuch !,-aiN li. liii. ,. a t :. I ' .
ll In Ui f. i.'-d P"i t'i 'i -v.- '
:il-i III.. M I-U-. I " l ;.'?. ll h
(.irli1 ;HBilnp ii U"i.l ;
t-.ti l"nd tlur n l.v i.1hi
Lit .'.'. t- . I'll' rt..p.
.1 tt.it i f lUl'lli'-n f i-i w. i v
-...r.l , tin I.I .-if T 'l.i f . 'int
pl-m-lnrt. til- M-'- 1 .-.IT ..It' '.
n... 41.i:t'.
No I it, ItrxN fr Jimw.
SKATTI.K N. 4-TI....11 h- r...
fi.. I.. i . i lift. Ii. i. S . .. f : -
"..:il t ' ,'lv I...'. . .! I I- I t.i .1 i.M il
I- ll 'I.. J .1 V il. : ll ..' : II. Ii . .
) il ' 1 I T ;'.. I .- ". T'l'i- t." . I .
.1" If l i'i ' I ' i f i . ' i h t'i ii.'f.r.
Vl.-H- t J' t. In U t I !'l- l.llfflt. N "IV
l!;iv!l I. iir t" :,i;nr U! i.. t , . -.- in
- tlir y .,. iii. i iii'i.. ' d. ,.
aci. .
DON T FAIL
To lmrvtlc.il
These Values
OMrrrd in
MEN'S TROUSERS
Special Prices:
Sl.VlHl t mA TrotiM-r HUM
U..'ii All WtMil Tijiimt. .'
AT
ED. GREEN
MEN'S FURNISHINGS
Formerly the $ Shirt Shop
NUNN ELECTRIC CO.
44 Shopping Days Till Christmas
BEAUTIFUL LAMPS TO TAKE THE PLACE OF OLD ONES
ml ii to5'
rrr-rji
i
IF ar
Txiii.i: fAMva
A:;.':r in ,l,.i. .mil !-. i.. fi a
t ti i d at 'In ' I ti i s
Mi IHI fit ST. Wl
Reading Lamps
Xfwhtre will -'U find a nvre ccmjilctc aiort
incut lion which tncln,Ke
Pncesfrom$l3.50 to $57.00
r .'vi
V 1
Alii artixr Kl,mr I ampi
Jnst Keccived: A sliipnunt of lt;ulin r.aniiis with irnim-neck aditiiter-i. Specially ftriccd
a! $7.50 t.. S10.C0
NUNN ELECTRIC CO.
417 Polk Street
Phone 79
II
H ,,
FRECKLES AND HIS FRIENDS
Holes Are Less Than Nothing!
flix ami (itrU ltd I rr
fit A.wiaid !'
IKIIN. Ni.v. 4- ard i,il
lt; t-i li xt-ara "f ur 1. :ft f I
fr,- ihjtr- I.-' I ' '-"'' n
Itn.Ul.- 'f hilN-ila - " Y.-rkhr
f.lniNk ili..lJt'h t in- 1i'' N-
Air.-Hy. t rot ar r i-:'il ex
clinlv i-u t and the u'tl. u . y
atundant, '
K'- $7)W
1U' 1 iV-T!! II IN'N! I i . .
Uftt- OOVoO 1071? IX Vt- Jl k
M .. .. ! . S
BY BLOSSER
I r; " iFcuuwFrr rr'C
' ' 1
m
V
t

xml | txt