OCR Interpretation


Amarillo daily news. [volume] (Amarillo, Tex.) 19??-current, November 05, 1920, Image 5

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1920-11-05/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE FIVE

AMARILLO DAILY NEWS, fRfDAY MORNING, NOVEMBER 5. 1020
rAC flVE
PERSHING TAKES LONG ISLAND HOME,
REVIVING RUMORS OF MARRIAGE
- j
.7 Ini v- !i
1 v:,-
x. K lit ill
il
1 ' .C '
. . T -' .
';VX:.
- -i ..- I
HE..
;ilili: ltml) for Winiir. 1
WImii Hi- Miii t t flinniit .it'i.i f.
u.'ifm I Hie ntltx tll.il ni l- 1u Tilt: (.mi till. i
tliii-iik'ti 111"' l'nf wlntt i , win n tin- !' i
j l if'iflii liln lt inn' l ivlni; ' i
llink-i iif Til, iiiHii v hli It In- will
illitinit hiH nmntlinif Iiiih i ti.iiii'ii. i:, ik. ,
ir li'lkii !im Ih'hIiiiiiim lli-.u li h. i i,
!.illHK I ttny tin II li'i-iMK i- 'i iir' i
Vll.lllH MII'IV "f f U" I III till' 1 1 1 . lll'
tliiK iiMiiv liln'Jul i l M il ! i ;ir I r
hi! .i ii Ihi'K inum i
Tlir I n im r' !'ii i"i .ii Inn li r lull1'' l
I .id, in tin iMtlMini; i I Hi - hi I I
urn r ill' I tin' win!, i iim iiiIih. Tli"
-Ii i ri mii on li'iin linn i . tit iii hi r .1 ,
11114 li i il u liini' ( li I tt.: I t h i i I' M 1 '
iu w.iuiii. Tif li'iu: m iiuikH '( cii':
ill't Hlnl . . i f I .!- 1 1 ' I I . 1 1 1
I i 14 II llllil lll' f tilll'li " f l' l 'I In "I'll -r
ihhIi1'.. tiilii'tinii.i. till' Vlill" xnnw II
tin iin til:1!!! -.in n
lllli ilmn "I liK'k I'll' K Ml'll nil ill III '
III" lli'.lll f"l III' ! III I I '
I III lilH". ! Villi II tllnll l'f il'tUi.l
t iii niiiiii'iy.
ll iiiiiM- iIh i Mini', inni'1 tliun iiiin
i"i' i l' I'll!! Ii 111 I i iiih 'l i.f li4 HI r
l.iliiii'i ill iliiilnir llii'M1 1'ii'ij lAinr
.i.i :.-Iik. In- will niiil mi ' !" i.il I'll1 ii -i
in Mn1 liiilivMii il il-ilin I'I.iiiIh ll.. il m'.
' rnnh 1 1 1 1 1 IiiikIiiii I. i Iiii- llrlit ! I
lll III llll lltlll lllllkr lli WHlt'l I'.'-
hiiim" hi lulil' r nii'l 'li i" Mil'T Ih hi II v
V.l'.l If iMlll.'llI It I I III 1 illH i ll
iii.inliv ! nl ii m I" I'm ili" I 'i' !
fur in .uliln'i IhxxI K''',i' i iiu.N, ! ti i'l
IMflll ill HI I ll'i'i'n ,11 .ii ii
nliii'lll tli.it mil Ih Ctilli II flulil tliii"
iiii i lliiK. I-Mii H I' It v ill Ih'1 i uiiniiiiiiit v
.. . i i' ii , i , . . i i i,
.i lull. W illi II. iih ' Vi l liml kiiun',
.in unci'' itikiIv In Imiw-li v hi V
i M iilni; i liti I liilmin lit IIimiimIm -i
Till' IMinIi I'll lllil. J" Hill III Iii In-
'l n. t, Hlti i )). i fli n HI anil id m Inl.il't
i i ll'- u III'1 llm l Hi' .inn uffi n '1 i ui. i
try I IKh In liiirinw I In1 i-n l" iih Ml mil
: In- itllH'Ul I lull llllll Ih Ii lie In I.'. Il
t i' i iiillitl'V. Kli" tfli .IV li.it ll I ' i.-i 1 1 -pi
111' III 111'' I III III ..llllllllllllll't l"l'l It
r.ili In ili)nil In a 'l HiH. ll Hint ni'
ir I il' il in nihi l liv thi' lii- Hi" "I i' I !
ili. Ill,- 1. 1 nit whlih i. in l- Ii. t.ill'ii
I iKht mi tin1 I'K llll h.
ncaa ui League ut Aincncan
Women Writers
.KV YoKK i:.ii,i.nl J. Ii it .1 I- rthliiK ll Ii nun' ii I.. UK UUinl r.Mdmt n-m. ll' lun tik.n imn it
lh uiimt lttuikii Ihhu.m iii tin .V.iith Klin- ii-tir l:.lii. 'I In- iininHiiii-ni it tin I ruiii-r nintiiiiR ullou
UI'T HlHt III'1 BUI' llll H JllHinl (,, , in y, -Wll.lt IMUll.l 11 I'll.1 Ill.lll (l,,Vl?il II I'X'l'lH i mii if In1 u e-ii
rrulT' Ih1 IkIiiii'I K"hI" v. mil In l.nm. IhhI ,. Iliini.il I'rri'lih'r:.
French Universities!
i
Bidding For Students ;
C I T L J Cl L ,,n" l''l-" f Ji' i'lllHKl
rrom united states ,,ui ""'
4 IU,U viuiva tiuio tijl xiii uiiii'ii'iii .'Unlit
;im:1 f fi llittflili'ii In l mi. il- ij.li
In 1321 for tin' yiai i:'.M Tim1 lui!
14' nffi riil fur m ii I'.iirin'titli.ii in " ii1-
lu.itii i.f Aiiirumi I'llUK"! -1"
nliul ly i iiiiillil.iti h ii iiiniiii1'!' i'f f' I
I'lthllltm. Mnt n iMIill lU'-l.TV-fhr I "
:. l-'if'h vi';nii'. i Vmk Clt;1.
in,! Iiitd' tli ill Ji liU U V I. I ': I. Al p, I
riitimi UilnU" I ri' fm tilt h' il l) tli"
i.t Ii i . I,i l an.'i. ..H"ii iiiiih Ik it
i i.riitu"ii. ! I v a t 'ltifM iti- m lui III
nr'tfii il.' i'f i.utvriiliMtl.'ii. if i,ii
II I'l I llfii'Itt'' i f 111 ! HILilli'K. :i ni
ill. a
i.l.sl
iikHi: . ufi. uti.1 i.f iinl i.t lal v-4 k. if iin.Vil. ,.
null iiiiint'i ' i.hi'ti i.Tii,h. l.'iiil mill ink. n itliui a
t Vein" il Inl.'it i-r writ!. II ill tii'li n. tlnlu1!
I 'Th.' fi IIluMiu . ..f Hi1 nnii'iiil in I n !,i nntlui .4 iiiiI.IimIi-iI In tin
mrll In Thr Sr. ( nil s. tUmiVnil f .i;u. !" I ;l ,.., Ui,t, anil llun1 ti h1. iiiii.iiI.iIk In
ATKTIV. Tixnt. N .v. 4 - pi . si. I in cimiu il f'l 1 cm' nr nnt ,ir.' i . . w !.! I ., , ,iir; , r, )N.t si.iali! ami ml. I
r.nln'lt IJ. Vlllknii. i.f tlir I'lilMitily if .,4'4 : .il V iif. Till') mill" '-v i"l .Jtiiiml ..l.iliU,
TrXHH. hilt' un lMil f i'iii .1. K. nan I. I il in lli , .n '.IK f.i-liiH i .I'lil 'i' IVihiiIi lit iiihiiii Will Lilail In l'iii
I Afc-il' iiltiiii1. iiiitlii i'Hili4rv. tiii 'Ii.i.-'.Ik-ni,y fui ilii r n, i.i iii.it.,ii in n ;iiri ti.
K1.1 iiml lilhtmy i f int. uMri.iii4iiy. M u. f. Ui.uhIiIiih that inuy U- iltfrlrcil
i Inry, Ih.Ciiiv. i lii.'i n Ihl cy . ilaii'iil Uiii-'j.j il. ii,.W't.ti .ii1 :i j ill ii lit .
L'llllir.H llll'l III' lalilli'. ri in, lllul
in rcturv nf llii' Sm My l"i' Arn i i. iii.
Ftilil riii'v l'i ii' siii. f..i rr. iii I,
VniVlTRl'l H, llll lllllli.lllli III' 1,1 l l ih.
EMttrttlttlKfSV IK1IKK
ir SHXKJ (.OWN
,f ; j i V M
Al
1
limi.U. ill ll .11 llll). I 'IIKllli i'l ItlK. I-I'K
'lili la.icu.uri' anil lit. rittin'. r.-U' -l lii ,
J iU. Iiintmy. Liu. urn i In i ii.it Iii.
in ill' IIH' Mini MilK'TV. Oiniilal I.iii
KUnii ami liti rutiit -. tiilinn''li .
l Mir. llli, ill m . in ti'.'l Intel na
il. h al 1 in . ' i li'il.iu'i . n!:i:li'ii. IJn
in r'. ! In nt: i,. ik. h iilni lit i ii t in -. ti iiiitii'
I'l'J'tllK HI") III llllllll'. Mn VI'' I.III
uiiu'ih ami lit'ia'uii. i-'i -i in
tn,i,i; "
'l lii' Min i it fut i iinti4.tmit. il" iv
iilMinl n tall f I' l l.llli' lint I.iii r III. in
Jitiv I i f tin' liar In lm h tin' iiw.iiii
I Inllill1. In 111 III l.'U'.lt'1 III 4 I v I'll
lllllll'I HI',1' liif till- fi'llnll IllK t tl Hi.
lllil In p'll'll.1 hlll'll. t III 111. fl.-l I i I
..I' nr. il' -icii.iti .1 I'l linn uuaiil.
It Ik ktl.l,l.i.i il lli.il all !i!'ili .int-
I iimi'I If iili'i I, H i-f tin- I'ii:mI S::il--t
il'.l !tw.in :' aH'1 'l liam I'M. Tla V
i.ii'kt l ui i'Iii.iIi t if a i ,.Iik i '"inn
u ir fniir "in i f kttnly fm a il. iv.
; ,'. I mi f,,ii'!. i li UTilm ni Iiii.ii m l,, "I
i t I. : "I t-i i.lnai. t i.f a in i.i i urn, il
; ' Iii h t r, ,'.il, tst linn ...k "l' fl i. v
I f i a ih ,'n i : ni. if in ! 1 1 1 : rt . -1 in
ninr il llH'i"' wain, ii i ii f I ;l j i.i'm
I.I ami lur k in fii- ii ai H in an in.
iili-tll.il -l.ll.ln.lli,. I lit in lli.l lt t'l iillll-
j llii: li t 111. ill r-k ill A I'll' atilM liu'tt I
i.f i-'-l kin tal i Inn .ti I. r ami ml. II.-.
( U. il nl,li. iiml iniitt hair a 'i".iitiu!
j.:l.lnt t-i ti. I-'ii in Ii iNHit.
I ll I.- . 1M' .1 i.t t tl.al .iiiplii uti' it '
; ili "nil H. uii l'i- mi n i.' i 1. 1 tin m
I
N. S. GRIGGS
UNDERTAKER AND
EMBALMER
PRIVATE
AMBULANCE
PHONE 250
it " -i t t
1 "
$
4
Our Flower Delivery
Service
xt.-nilH iill ovr town. T kf nd
rinwi'in i'Vitvw hir evrry day.
Anil you'll flml tin niTiii
I'tnmpl iilni i ffli Ii dt ii nur flew.
i ih uic ft ' "it iiml I'r.'urruiil. You
inn ntilir fl'.wim wnt MtiywhT
liny tin.'1 un.l fii'l nur thry will
i.'iirli tin ri- pniiiiptly iiiil tli per
fu t nitnlitiiin.
j -.lUljJ 4y Amarillo Greenhoute
1 ' A. .I.KH 8. 1'inp.
mmammmaHammm i uHh Jiknn rimiM tin :
r AJ .sr
m J'mii- i, r.U'i. itnai i:iiii.i hi' I
inr.i'iiii linn in tin- Mini mill i:;'.u'i
iih n in tlm inn y. ,
1. ril lik,,VIMiil'M
Mii. Wllium Atlutin lui I'.-y.
NaHiiiul I'ri flilrtii nf th L.icm' f
Aii.irii aii l'i n W niiii n. M'. ii I'nv
f'.HH. that Kith t!ir i il r t!ii niutrhil
on i n liini.' In i .mii' llti.inrlallv In
tl. . Mi, lent tn w:rM un itn-inlliiini
mwrr. M,r nr, fnrln the inii'ifl
in- tlirnry tli.il nrof.'..n.i Mmtnti
a ni liuiiiiv- wiitm-ii In t In! rr
hniiiik than tli, 'j jl li'ilm. U
jKlnhnt Wniiti.
11.
AMERICA'S HOME SHOE POLISH
The Trio That
Makes Shoe
11 u
!-vV 'W
X BLACK TAN WHITC OXBLOOO BROwniXy
now or'
P. A. Zehringer
Wilrh Maker and Jmrlcr
CUM ll 1'iJl. Mrttt
(lornirrly With I'. II. Krrwnld)
All Wink liuaranlml
Arnirnry Is My Motto
Kwllrnt IJnr X Jnvrlry '
!Ct
di
' llv OK Ml lOH K.
Nr irk' l'tilin Aiitlimlly.
XKW Vullk. Nm. .. Tin ntn
iHj'H fur Mint V.'-it m fithli'tl'l
Iih littli1 Jm K.-l lit-, ti ami with ii-i.
that ur1 1-nln-r if t in- mm1 m.iti fi !
rinnil.ri.iili t J. i i nl h im.' I --. nl 1 1 i.i
LriH-fiil.1, Iiiiiii i ihli' i' i t i li.uin ii
Th'V U"u!illy ln.ii' ihi' wm"t !i.
ili'i'PlNil alxiut ln In. In Ihi.i I.i-
, I
SfetinilleatrJithoutCoa!
WHEN AND WIIKKE YOU WANT IT.
iinrmil. I'ftiu with u niKi;.tii'ti
lilmi'iiii: i..i tin- U It
Thl Mi1"liil4invlili; liKitih Wis l.i.nl.
fr.in , iihhM in lliu .'iiinly lilr li
ultli thr iiiihri'lili-ti ili.ni' In I'M-1'.;
tli4. Yhi1 iliH-im, rut in i n., i i.
with tin- J.uKit. an u-ii-n UlMkli.ni'-l
lUifii .'iiul tlir wiimt liiir I- in.iiki"! l'i
lii'KVy Dili: i mill iHirp
Til.1 halt. t'li. I" l'f llllltllll1. fill-It
wltll Mm k "itin ini'l lii'ii'ii.il Mi',
with u Ii w I'lm l: t.itln ".iiiill."
ill
iii
' i!
Ilr't .1 4. Kill lit lllucfi4il
KKATTI.K. Xv. t ' yn ft.-.Ht
Itn-.t f'11'ii1 n Wit" ttin'i I14 Un1 ''
yi.ii-.nlil In i-, lin ti iil il a 1'iiint rut'
fWtiil tn Mil 1.. Il. tfnii 'n ,i ii'r i lil M'ti
V.T a i-Kinti-r wiiKmi wi'fth J? id.
tlurlim tin- Win hi War i.iJi i-
lilt" Wi lli Wi ll- ll.llllill'i il i ill Ul "1
in rraini'.
'Iiii' i,-u. tii'al utnl n o
li.' i.i .il m sh-'ii ;i'l:i't
ii 11" In iii-M- it I'M miii
. i1". ..'I I1..1M ;h - f.n .
t vn. . ::i i( h' i. Il'fi
I !", . '. ml . : Ii'ii s ;t!ti
r ! ; . ..
limiiustcs the Uoiler and Con
tral Hcatinjr riant
dorlrss. Clean. Convenient,
bcoitumical in Operation
CLOW GASTEAH
Irnit MraiN Kniatun
I'tin
(IAS FOR FUEL
( Utiinalic l.'riiil;illini
lie Prepared for the Next
"Norther"
(avtran i:nlliil.ir ian - itrliirr-i and
lif-f.illifj I'rtnnplly
ii--." ii"i: r"-Jt '-"' -rij
SAVE YOUR EYES
Under r.o condition neglect ytmr oyts. If you feci
you nred exjurt serviri. ci-nstilt us. If you do not
need lases. we'll tell you nut frankly. If you
do we assure you that the expt rii nce of many years
will be devoted to your particular case.
L. N. PITTMAN
o r T O M i: T K I S T
40; Tulk Slrcct
a
MUSIC
New music arriving most etry day. Come in
and hear some of the
NEW PIECES PLAYED
Vou will also find a ood well selected line of
Jeuclrv, Diamonds, sfpurtin Ciomls, l ite.
E. L SMITH
JEWELER
112 East Fifth Street Phone 1306
The Busy Little Store on Fifth
t ';.! Cj lr Ti'd.;r Hin a l-atlraat Ifrallne Sylrm TiwrTiw,
SOUTHWEST HEATING CO.
S ''rvay St. Phono H lMi
State Department
Receives Summary
of Mexican Trial(Q
Iall4v Trt
Our representative. MR. F. B. CHATFIELD. will be
at the Amarillo Hotel, November 6th, 7th and 8th.
W"Ah'IMiiTi. X.i. I - A nun tnsr
f III I' I'll I'll'l . tltli'lt if ti- IIM
1, inn d Miki.-ni ili'.iii'il w H IS lh- iiitir-
Lit i-f Arthur MomIv iiii.I i.ii-Iim1
Kili.r.ir. A mil tr.iti ill tn tm. Imi Inn!
t-NHI.-il tn th- Aud i han nil tv lit '
M"lii t'ltr l y III'- M i. .in f. i'lml '
p thi' Mitf ii i.i: ttiv nt Mii" mil ii- t
tiilay.
Th f'H lm I'fitiT nlni ii'.oti. it tn
I lip .mh.ii.iv l hit l.liiiti "imt tVlmiil
tluail Inup llnnr.-il'-i h.nt lii nrrinli-'t
n an itfiiMiii'li' In th1 klllinci nhn 'i
rwrr'l I" ai T ni.i.-i. ifcinlNr -'.
s
ome roiKs
IV. 1
i'
I;, ii I ih.
il"-. ,: 1. 1,. in
. rl. .iiul fii'.:
rtiniM
;i
ni-lui t
i
11.., K. Tllll M ' I'll, I
ir
ill-! I'll;
i'l ll l i
'" i M i l' i! iv iin.l
Tm.' i l. . nth ii
HI .ll lil.
-n:t .1. 1.
I l m i i'i i. fi i m iiml
,11 iM
iv n rkiri: th'
in- I III; i '..
i'l l'll"t.' -il l, I '
EDWARDS
WKOj
VsAk
Is Your House Piped
For Gas?
Are Ycu Ready For Winter?
WV ni.- 111 - t c i -tt tn i ;
'Ii . f i iii. . ti I1.1V1I .1- ! 1 ii
In I'lur i! . .111111 1 iiii if ,
.I II M
r...i
I Ii
J I'.
W 1
I. ii- a I n 6'
in in i it'.i: i:
We Guarantee Our Work
In I -iv 1 M V INsi'l.i 1 i .i t -.1' it in ti - 1 1 in.-.
Phone 1843
Reed-Kimball Sheet Metal & Htg. Co.
104 i:t I. In rill h Mtrrt
V ,
"jit m$&fcr
' "-.1. ..un A..'r- ' -
..- v . i. -n V.-'-lll I
1 m
A Long Sought Relief for Women
WOMAN'S li!",l'1v mrvtiis ;in. n,,.;.,,,.y, (iranistn it very
ii ilv afi'i'inl ty tl.i' lr."M nf ln r iliitis. Tlie continual ilrnin
i-f liuii.fiv.irl. al'iiu-. j uis a litnlcii ejMin tlic system wliich. if
imt rrltVvii vhiii nt.-ikf :v nM wnmnn out tif many a young
unl Mtrrfi-tir I -ili- r f-Tt- Iter time.
I'v-jfrin!;.- i 'In- huk tin- jt.i if severe strain ami the
MUHf df Miff.-ritii;. It is tin iirr.-siirc of strained, tiiovcauls
Mines of tlir .j.jie mi l lie tu i i t!i;tt inuses tlisturlicd functions
mil l-.aves ini:irn fajjje-l mit.
Chiropractic Will Benefit
Fur this rraM'n. xvnmen vtai are run '.u n lncatie of house
work, or itiitif tlmies, fitnl Cliipractio nf 1rncfit. The
Chiropractor adjusts th sj:ie, corrects tnal defect anj re
moves the j.rr,virc frmn !:e nerves Normal nerve function
is tints rcstor-il an-! Nature rim-s alx.ut its work unimpeilcd,
to huil I n the sys'.t-m. tri-nf't.'cii t!:e wrr.'; and diseased
orij.'ins and im reaM1 tin? linave resisting-mwer of the liody.
There in n t !i:nij inih: r:ts,in"- alhiut Oiirojirartic. N'odrugi or
suigery aie n e!, yet it iiuures the best result.
t.inv iini..i itlm utr mt lrl.. Lui iiliii fn-l run ilon ninl tlrpil. tslw
'li,i'..ni' t,' ii.l'iM'tm 'if ii- l..i fit ami tn iKilntain tln-lr Imllly vlenr.
K,r HmliliV u.l.i' h im innii- 1 U.ul C hlii'imn Hi- IKI l:t I'llAK-TlCk
1 1 . t r - n in -.-n-iit ihii'n.i.i lui civ- you it frit- nti'ilyHH nf ymir iln unit
Inf'i nuitl'in. it m nl linn un mo ninl the numt-N nf your nlllnar frlii1it. niiii
l.tii.itnii1 lll di' lur'i V111 1
J. F. BROMERT, D. C
-DOCTOR Or CHIROPRACTIC '
Amartlla, Tui
RnkU nnlMInf Phnm 10I
X-RAY IN CONNECTION
"Ssvt our arhmili by voting for tli H hwil Amntidinnt, Nrcmbar
rotiit"
eei3iflfl
mm
Oil & Hefining Company
W. H. Warren, President
R. K. Blackihear, Secretary.
W. W. Clopton, Treasurer
Stock in this fsta'-Hslutl and producing Coin
jiany .still luhl at par, or S1U.U0 per share, fully paid
and iion-asscssablc.
Ioin hiisimss, putnpiiip and selling crude oil,
niht and da v.
WE OWN
1
Large proven shallow acreage.
58 shallow wells.
Large storage capacity.
Our own pipe lines and loading racks.
Now paying line dividends. August 1st, 1920,'
paid 5 per cent; November 1st jut declared
another 5 per cent.
Manv stockholder in Amarillo and vicinitv.
About rcadv to erect our nun rel'inerv.
hy don't you cut out htinj; stun on wiMcat v
and luiy safe and cstaMUlu-d stocks that are making
and paying dividends When ou !uv them.
Valuable and uu.iranteed
niihed n reticst tn
information fur-
L. A. LUOHICEi
Financial Agent
1010 Monroe Street, Amarillo, Texas.
f r rrrrrrrrrrrrrurii ijj j
Putting off the order for those Christmas Portraits
is like buying the customary necktie on Christ
mas Eve it's never very satisfactory but it
has to do!
I'm liiit. Tjlrn l.jiu r Miinc
GRAY PHOTO SHOP
Al .11 1. In. Ill
Mit V.ur Ai I'c.iiitniiiii 1; 11 .y Xn1.11 1.1 our Euxjr H.tiun
r'r'rrrrrrrf 1 1 muj
o! Try Daily News Want Ads
, 1
t

xml | txt