OCR Interpretation


Amarillo daily news. (Amarillo, Tex.) 19??-current, January 12, 1921, Image 3

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1921-01-12/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE THREE

f ace threc
PANHANDLE and NEW MEXICO
Of
PUBLISHED EVERY
WEDNESDAY MORNING IN THE AMARILLO DAILY NEWS
AMARILLO DAILY NEWS, WEDNESDAY MORNING,. JANUARY 12, 1921
id
a m m
MASS PSYCHOLOGY AND THE HUMAN
FAITH-HARD TIMES OR GOOD ONES
UiV Jul IX PA'IKI
The human will, mid human filth. nr Miiirrn if etr-nfith whiih in
vrn Ulmly undeialood, much If ureyi'd und rutul. r. ji d.
nut
The (ioJ I!ook ha It (hut tnif.1 t faith mutd move a mountain. That
Statement hiM Utti t.tki-n t u flume of iowiIi.
Who are , mi) Hut It M'.m im intended lteru!!T
i
Tli" iTitixiii thai ltd mniinlulii him ihnit fur lnn nmved Innlily l.y f .l h In
tluit U ! it nil Iniltulli.r Jamtuiy II. l-'-'l. li huniHii la-ina ha a la-n ... d
bf thnt Ja-rfrU fulth Willi It In naij in I. ' lire. mii y fi.;- the n rf iniiiitn r of On'
leal.
Mm have te-ld themwlvca that liny nu!i Un iVrtaln tlilmjM.
Ily reeiitiii thin iiwu'itliin In llnlr Inner 'oiiirli.uniie.i t! i ,.:e fuil
uaJly ufiMlrrl -ifiit faith In their iiM tty tn ! tlJ.w tlilinc.
Thilr f.ilth in thilr iiUllly In ur "iinillih tlx If ulu.i t.ii.i- fnt;
anility niiiiit nrxt unci the thliiKi rutin tu mii:.
It tin- Hill of nni man. I he filth of 1 tir lain
thillf. how III Mi h RTeuli'i' thlll,H llll.-llt lie U,tuill
many human UIiikh?
mn ii'-i'iMit'ii-1, -i ii h
II 'lll'.'j l' tile U..II- 'I f..
lie
uri.it
!h of
SSSMB
A
r ItlMI
lllUM.Ur.lt
t-nier ihi- defender, often Imth il'y
II H'll Mltt. j
In llltu: ii WKotnr. the i ii'i't il run
ilitlotix of Ixith 1'inl'" Imx tin''. Ill 1 1"
with tin- otitMjiiiin.itlon of tin' m l thin)
tin- !i t.ii-al ft.'t" of uffatra.
Hiiivi an In tl I'l-mli'lit 11100 tli" iiiul
II' of V. ill Mi.el Mil If I Ilia 11 UI'Oll nt.y
cliiir. Yet II will I'. a i' tin- iiiiNt 11. il
In I .1 of liuillilll lIUIllllll'M.
II il.it'i i'f i-i r. i i tni'MN 11111I ItMl'iln'ttifi
11. 1 1111,1 itraly In lift- an- tliffn'ttlt to
nirriin' In nfn-r yearn, iiinl. too
ft n It In I: ur thi-ti Ii iI'Iik 11 ri' aa
.iiiim lllutlt.l' till' Iti'l k whirh liulil lit
mi'M In- k.
A J'.tht mill I'nsiiii r.iii tMvlnity
l'nivil.. thnt riirh I'ltnon r.lmtiM
u-n nit iuhi r t.l ktii'vi'l','f of fit n
Irlit 11ml In! It Mromr. H "Mum rt
lnrr.niiii.il tliiniiiili Iciii.inn.'f.
A 1. inn will him ml iw.i Iiiiiiik In ihf
r of thr Im.ltiie mm tlmvliiK f"r IHh
('it. I.itt link linn tu r Hitril'iiti- thr
"iiiii- iininiitit of I'lii'i'tiy to ultiviitiiif
t'i" iti-rili'ii im I I'f Inn 11 rc tily u
t'. off. r.
Tin- nilnil mi iln 11ml nittft h.ivr
II" 11 ! I.iiii i't. Xitiirit hniri't i Inrtrii
ih. Imli'i t.i'ti mill fiiimli in liti' t !'! ;ht
A I tin inukm f.ir tni',nrnii t- ili n.
If tin- HM... f I hi t ':ilt?vl H'utir .i
InrvitabU. lin n tin y urt liii vti.thU.
7
tu ti n ll'.i'iil l!i:'t hai'l I ! in h i'i
UPOII
If lin y
UN.
ruy. Mi" tu uiH'tliv., ' lli J inim urr iiim ii
If nil thi ImiiV.i'IH ra)'
rsavtly mt tln-y my.
that 1111 iii'j- In tluM and imiit
I
llii 11 tln-y !
In Im.I. II Uv.iiu.'H
If ill IiUI'i'Ijiwi 11 may to thi inix h i r .;ml tu rn It otlnr lii.it p, I h
klgh anil they .lll tint l,iy until tin y U ..ni.' Ii.wrr, ihi n .. ii-. innni f.i!.
Thi-y did wiy tl.nt In tin- nin ltii; of I'ijii mnl t ..ntlniii il In r;iy it !! lh.'
unttitir; thi-lr fulth In tho I'iui.iik t-f .i.r I . i .tmi riimiilutlvt pi l. iv. ) ;..-
'in;.- Mntit.i f tth 11 im lf i"ifil nt
..t im all of wlf .it- :u' no i uihI ymi
Mill in! onlv tti -1 1 otlum with tin
lu lu f in our Mtri'.i.'th. Imt ynij Mill
1 till- t Irll.'Vi' 't It iuri1f.
f!n:ni. 0 in i"it rtlil: "Kmnr il.ty Wf
iii:i li-.irn tint t!' llllli' iI. imIh of ..i
w 1. hi,: tit iitii iiiti'i'i' tijily 11 vi' mrm i n
our .v.'i uri i:if.i:T In llfi tlt.m il'i'iln
of r-imvn wlili h f think if iik aln'iv
t l.ll.K 1 ri'i:lt llfi-."
It i rti'll tliPrH trill i I'lll'.ll'i til dt'inrt
Intii f.r rli'l t. fur JiiBtli-o, f.ir ir!n
iOll', tAll'tl till"' lllmllt toil rl.ll.itlr
j mnl 1 -rn li-iliin- yi.ii fi r mr Mam!.
11...M It flnlM l.i' to v ilk In u i.i:iiion'i
t.i Hi'., nil in Ufl".
Ami I (try wnv luirJ.
MnM'H to thi U iiv.
AVhi'ii in'lifii dnM'iml liunin'.i inrn thi ntitfho'.it tin- ivitriy l-.ii'
think that tlnu wrv luiid. t .
Ii -!iiil?n !i i.'1'nrrilly ji n l wi it I il
!; :.iini' oi'iitiii' or fun. tion:il iliHturh-
I'll'' if t!'.l- l!lk- HtlVl' IMKII1H. t. Vil-
; ', IM,- .in' iniiin r. mii mnl tint illy may lw
In lh I'-inlnpi'ili' i hi it wiik ii i.tni'hl.' rnlf in the llif Hut tiu.i n'o,'"lr'l l.y tlii'it- tri-'.nl' j f.nih In
rere Mid. M.tny tutlit that tin-it' v.a a li. iriH,. :t. ilmi hui-m-h wuh n tun, , ilmr i nn ini'iit.il In-alth.
and rt-iiMil irylnir vr.v Stai'd In U I.ii-I.h .i. Th y -t"j'i''l aih i'i ....ini; :i.i,l -u
Fur llnni tlin hrranii- hart).
ithim kiiIi! In thrtiiM-lva-M t hit im innlli-r what tin- i omiitl-'ii w.ik In lh
riwt of the KvaiUUliC lVulian.lli i'luln tnunirr' mlir Mlrnt. ft 111
pn-nut. ami Mill li- klntj f.Twnril. Tln-v al-l th. It- tin- i-arly, Mi l '.
Ta "ullii-tiT lUti (ioMin;; rrj. tin tax r. itt iIiuh far u final in Dm . i
year. Thi-y i-idi-rt'd bihkIh. udvi'itlM'd tl.:it ih.-y wvru fir t.iv i.t nui.
rlccii
And M llirm.
Thi-ro an rn.x.i itin.nii if ftith In tin r.nh iniUc M.t-iy ..iy
tlmt-K are hatif ti!h-ri. mnl th'-ir i: tit.ilr-- In lmn.pl "it, ruy il .it ln:-.m.
I1 Thr rtmtlt Im lli.il in tlui Mr Urn tf Ttu tiunk un li"l liaiil; tu
ara thvy innrkiilly ir.iH-ii.ui.
Whli'h do you travillni; tm-it snifii'; hard tltms or kji d tlin.-d.
You ran Itatr ritlu-r.
Ray to your Ivi-n. in mi, h oilier, mnl In yn:ir rut'iini't . tl.at laii'-n an
plcklnic up; rrt-ati- a unity 'of f..th that tln-y will .li k i:.. thit Hoy :ir iMit
mn now, ami your mill i. Imli Dually m il rolh-rtixily i anrut do ot!.- r iliav
rflict your faith In tin- a"l tlim-a to c inc.
ITiH
nut"
r 1. 1
itUi
tllli!
!.
.thir
Thf a1 'f w Illnsr ran .n Intly
Ik- ili fiin-il a to th" a'i'.!!ty of m iM-r-'
i"ii lliiii'.i';h wiinN. nitii-n mi.l ni..ir
T'ifi- to f.tv r.il ly in f Itii'iii 1' tin- miml
o an. 'Hi. r t Kin It im i-tti'iit th it In
will hiiy.
JUST JOKING
Th:.
t tl.i' il. ith r.il In Hilt Kiiiiitrr
!: ,.ln n ti i'iiirki '1 I illii.u olf t!.
la; t lx r.inir.lm li in t .tuini-i-a wl' .i
"t i- 1 "ii'l l' i 1 Imw inn. li iiioii. y tin- il',
ii rt:iki r inln f"' htuyliiK n it an.
Thf I ih ttliu tA int i ;i.i tint ni l
out ! tl.i- o'ltc- f ll.'A h.it 1.4 1 11 lirki-.l
In II V'.l . I
V. i- me t ,k. d ! war with J ii'iin
If II an l nvi'liiiil. n't tn.-t wi- an
M1.1I 1 1 f J.ii '.n 1'i.t th.'it i- il " 'I w.i'il
.1 t r.r thi .-i-i:iti- i! i- i . f'.r an
1 :lsu' Uit'i.' in CiiliKi i'x.i 111 it n nil
A Totifli Ik-cril
Fiom tin' l.' ii.l'it l'.'llv Vail
A Winn. in Ntatnl at V.'i -itiuiiilrtri
)i U nl.iy Hut In r Ini'lmTiil, mi-, im; lit
wan Kiiiim' In li it r a uluni-. I-fl Hi,
li.'U-v nl 111 nitlm nun mid had m t It
tin mil.
TIm l'roirr M1mis1'iI H:iiiU
f'm rrfin'iiili'tiii I'li'titiH t'ounly
Ad iinif
Afii- vi ry r"try In In ar that ffllt
did not rt In i'niv Ihi laxury
if faliiK itniT. iiii, I li.n kl,ma
1'I'h try til Nii-t o 11 m; i m In- i an
ut Kant n!C 'id n Ti 11 .
A TrpnaH ut o!if
nlim-
I'll Mil till
f.nin Wh.t
Tii-'mI iv.
I ilwiNiti li- n ili'i Inr'.i'K li li-itfl of nr.
II'"'!. Ill' I'l.l t.H 111 tAlil!. l i ,i '
Vi'il i'. iv I ivi-f. ,hf ii tintiy mill in th'' )
I t,;: :i.i In ;n'(!i'i- tii y 11,1 tin f. I'n.tn M.nil Mallir
Mini rt'-iil III. Ill fn til yotin. Ihi' fi-liiiAti M,n 1 ,.., 1.1 (
wlln ti .l tin ill In yoi-. I
, Tli" 1
rim :irn iiiif'hi m m Kilil t.i w riia , I
iitontl l.i. 1. 'i v ( :t 11 1 In 1 . iin .it Im " 1
, I inn t !l!n
'.:.l' OUT
l.'lll' l H ln
off II I- II I' ill
lli i". A I'll I hf roim
.wa la-y . It f.r
in i n nr" tin-
In tliittai rVMttllir
1 iitiiM.il. 1' 11 ' lanilic
1 1. pin r 11
. l ii.iU.ni- i t Snl .1.1.11
t-. . pt Ma lii.ti-M- f. II il m n.
f
It ii!li 11 tfii it ik.i! m.in- t.i live In
H'l-. niia nt lli.n tlti tlmn t vi r In re,
'ml ilint :t llnti 11 fi llo.v i'.iii il l n .tu.
tU. . e I - .- h: iti'iney.
T'i- hv litllltlti they I't-Cl'l the
tin. -nt' mil nv i f i hntiii:itrne f-H' im-ill
I'ltial iJi'"K-i tln'v lite i-iiiiiK to what
itT n lii'iiu'lftil tni..:t.in.
Kl limef
In l.i,
U. lilt II. I I
!- II llil'l II
11. r.ii..n
II. ii.illn.'.
I un I fife.
v. ill
f.mr
li.. I'Iik rill e.iy "ll.ie Junt oni- mme.'
A 1 the New Yo: I. Han mum It. the
w.ilki ut In th- tlntliiitff IniKiiii-w tlt-il
th.- iiiiiniit i.'t'iii in ili i 'i.l iiinot I.t tvil
ruiin: rt.
Tli- inn-l in 1. 1. 1 i' luwliiiov. if-
di'-l if lh" Um.i. km" In i-iiivi ittlmtn.
I Vi.i- lit' it-1 it 1.-I1I inn In fur 11 Int
of 1 : .11. 1-111 1I-" III., ;u Ijii" find IhT
Iniitr tun In". nnt ait ret tain reform
;r flint her v. mnl tint low. tnheiM rty
h i- r h 11 1 Im Inn I1UI1. I.i-'l'" till thil.
tin- :;im!"iH Kill ! lint rrlni for
tin iii"l' rn in ti.tlilnki the imnli-rn
, tl I i r 1. tly 1 It: lit.
f ti-
. Mieniiinn mum iw
' i n' I 10 t r llliift live
a 1.''
1
I'll! I'f In .l.iMi" wnili-
.il in (or. A
In llrVe the
iiitlnir, 1 ther-
u"' tltmtiKh lila l.'iek of tUm t rity hy
V III f ill I lllU'l'i "a. r' ' It nnmt In wltn
,. nni.ili. In- f.-r Hit- tlli.e IniliB Mt
l.ant, iiiiit M.-u-na eonfideini Ufore
I;.' t:in ti.iiiiiit it riltotiicr.
ra!e ALintm.
Tli"V :tiy lh" 1'aiili' now will man
And ;tit tl.e cniintiy on the hum.
Tin;.- "ali I that II l!ey a eninit'N tall
V. I.I.I f.nlil ua with 11 a finy hall.
Tt y 1.1M th- Hunt roul.l nit I lieit
A x! In- w itiiil lay un ut l.!n fit-t.
"li y : ild thai ta v.i.uM 1.1. tu
V.i't.nl i'.h- v.i.iid In i.iiuty d.iya.
V'.i y Fiii.l th" Iiici!." If t'Tii iitrt.
Won', J kill all of - i.ii i.wii lnui t."
t
When all the' ;iroihv iv emu true
Tli.-n i ll i iH t tlw 4smiii , tnt.
I'l li f I'm in
il I ' ai .
f ;.t:
X. w T. at ,
If
Tin
Tltt Heal Thine
ll.il th When I ttt'ii otr a
.leaf tl.i I
iimke.
, K til- k. I
1 -..oioxul-li
In il
Itinkfl-
takt- tin
ma Ilia tall It an eui (h
l'li-r:il Answer
Wh..t w. eld ItaiH'i n If im
ln.lv rnl nn llT.nntllle
BOY HOWDY!
rrraimnl Ni-lra CathiTTtl Here and
There Whli li Tell lierr the
Salewnen Arr ami What Tliey
An Doing.
Iiimii. nnd hln aon la fnllowlnc In ak)
f.miateia ni,d la working In th PtB
hand! ulau.
Jim tlolharil. of the Itnrlnf Tlra Co,
Will wink rant on Ihi hunU f'a.
In-, rh.ia. !.ia. wlih rnrke Dnyla
Co, Will wntk eant on the ItOk Island.
J. I!. H, lilni. It. H i.itiiw'. nlei ii rere
au lntiie i f the lliwn llul'ln r t'o..
With liiii.iiiattik at liull.ia, la tr.ivel
1"K Hi" I 'a n I'll mile l.i I il.ii V thin Wii'k
III the iit. l.i.la of ;la nnitp'iny.
r. II. Ik. II. Mnrrow Thomaa Hard
ware f.... la makln the I'lnlnvlaW
ini, tit y llila trip.
J:m Hi !. with
i'.i, l-i w ukinic ti
we. 1:.
the Jit I ne MrCnril j
i Hntith I'l.ilna thia1
I J. O. Ilnllaml. with the Oklnhama
J City llmilwnri Co.. In traveling caat
on lite lliu'K inl.inu inia weea,.
W. II. All.iinaii, riirea-nt:illve of
Hie llllih. Man,. 8llllm.ni H.irlwt.ri
I'n. will wmk Ihia Week dnwit the
i. nvir nt far ua Wii lilM I u Ua.
Ki'lenda of Mr. K.unk n. Orl. with
the Ih.ticliia fnndy '.. f Bl. Jo,
Mn.. are wrmlerlna when h- Will ra
mi ii from San Anmnln.
J. N. l:n.-aa of the fanhnmUe Motor
f,i left Mnmliiy liUht for IXilhart
i: T. I'iKua li n.lma for 3 V
nut ft .i . will iimke the Huuth
lr:l',niy thin Wink.
Iiry-
l.llMB
I
W. V. Ikill.w. ri'.i.eiillna Folf.r
A Kiiim. will make the teriltnry anmnil wn,,.r
Cin.tillin ami Hhiinr.nk thia week. I 1
Jma Hin.l.-in. with the Mereh'inla
lUni l'il I'n., Will Work the Hotilh I'ialna.
Ti u r'al la Drawn.
I.ONIMIN. Jan. Ill 4lenrK rVallh,
wlm uiniiinl nt Wiireham nolle court
nn a iliMitie nf ntteuiiiiiiia to rommlt
anii hie. Iiiinn r-ml hinaelf In tha aea.
Im! owl.ig t i hla eoiuplenry he wua un-
n l ile iii n'.ay In neaih Ihu aurfitc of tha
I'. I.. Iaw, a tlteellna nletilin
of likl'ihiima t'lly. I In the rity flur-;
f, i, with ii Ini-il firm with the him of.
Iii'velinu ttr lliini In thia leriltiry.
W. T. r.iiiwiilii-. of I'nrlnn Milla, la
ti-ivilli'K the territory iirottnil l.tiMnnk
thin wii k. I
V. II. Cn.'ke Hr. with the liar
I iiivi a rniitiiia t'o., will work In the
illy a mill. I" of ikita ami then north
lit the Ih'ltMi'. .Mr. I'mike la mn- of
the pioneer n.iM'lini men of the Pnn-
Tin
I ua.
r-tmli r wmilil rrfuae to
Anollier ahull. :
tW'Irn 1" till
A a nli.n u CiiNin
KilxinallilUly
The V. n- Will, tln-v nei-ln't hl.nne
lh.. I l.i" of l.ii'ul.'i.itioii on me; that 'l
tfj. t-i ,!tr-
To In' a am i-ra'f ul nthfni. it It la rn
eiViiv In think rn:hlly. Admit the
wiimt we ran ! In t' d ntrttt tlve
l!l llfchti.
A:. "tin r re.'.a. i it
live tin liim it:in'lnt l tha
f U i ate oil!" th. 1. 1 . trie.
'iff: -tilt to
an few
There are nlwaya two nu t t il fnrera
wm-l'tiiR in the mlmla of tl.e Kilenmnn
atid liia i unl. iti. r. In timnt rutx-a the
aileamtn la the UKtfii-KMi-r ami the rua.
Personals
i:. i..
hum.,
r,i.-en
The Infnnl of Mr. anl Mra.
Rmlth. la nulte 111 ut the family
15M Polk Htrret.
C. It. Xii'Afii'. manaRi-r of
Uma. f'tanpany, left Tmadty might o-i
a bunlnraa irlii to iMll.ta and Ooiatrana.
Judte O. II. Nrlaon. of I'.ihiii io, Ten
a, the fither if th iiit.nd rattla
mnveinent In the P.mhanUe, v..ia,.i
th t-lty Tuesday, en route hotie fr.it. i
"Vlait with hla ft l-tnl. Chat. ii u.
nlfht. of ll.iinliiiuht.
TRAVELING MEN
Patronize Dealers Selling
PALO DURO GASOLIHE .
MADE IN AMARILLO
Lttt Engine Trouble More Miles
REESE S. ALLAN REFINING CO.
"nu t: ikviiv sr: tnH
FOR IIAXSON POnT HAM i:
rt fumnwnd. r . I. I'.at. a yeat-T-dty
ftunounetil thi nipi'lnx of rmttra-t
with tha Mile l. iln" tin he-Urn. a
Cninian i.mairal i-iaaiilt'ith n I" I'lay for
a dam e to le itivi n for the la-m-f it f
tlvAnu'iirm, I.ikI mi at the Aniartlli
Hotel on January Pth i
Thia mill, nti i in aald In In one of the
lwt to villi Am.'iiill.i fr n ntim'.nT of
yeara, nml the lxi of lluiann Pint, to
(ether iith llnlr wlvea find awei-lh.-ni tu .
re In fw n iimht of dtm-lnir In anuft
t4 the meat aeiliu'.lve ilim-e muaii l;i l
aaln-ihle.
The heal Aimtir.tn lenl"n tieimury l
aaM tu he or to very rirrntly hae lwi-n
"la !h Itiil." Thia dime ahoiihl hrini:
out the Iniya of the leRimi and nil their
friendn, for ly their atti-mlntiit th
will not only aaauti to thema'lve n
mMlhty Rianl time, hut they a ill lie mil
lnr a few' jitm-ya tu the deleted tw-.
VI T i ' "ril A. I..
II
mm
V.lr.ter Ante
Supplies
TIic I:t!!nviiur Accessories
! ' will ;hM ,
COMFORT
SAFETY
SERVICE
to your winter inotorinpr
Oulliio!; Vir!sli?cld Cleaners .
Hotul ami Radiator Givers Weed
Denatured Alcohol Chains
(inodvear and Racine Tin s and Tuhcs
'oriental spfc iai. ami ti-:a mot or 011-S
liit.ii tknt r.M.o iii i:o .soi.XNt:
The Auto Store
l'itth and Tyler
W.P.Strickland
D.W. Mavs
Get in The
HABIT
of rcacling
The Amarillo Dally
New
livery day, Anywhere, in
your territory.
On sale at all the news
i stands. Ask for it.
SALESMEN on tha
rotul or at hoao
or hotel know
what a help in
their high .tension
work
CORONA
The Personal
W ri ting Michlft
rv i
Rutiell & Cockrell
- AnurUlo, Trua
ASK FOR
. 20A
CIGARS
' Distributed by
J.E. BRYANT COMP'NY
Amarillo, Texas
Tire Trouble Remedied
MR. SALESMAN
I.Knn Thai Tire Tu I a
w i: t AN I IV IT
I IRK.iTONI. TIRK M THU S
PANHANDLE TIRE &
RUBBER CO.
PHONE 1616
A- BAD COLD
is Mil It
WORST ENEMY
Yu can ct Quick Relief at
our More.
Pure Mruys and lliyh (irade
Sundries
COLLINS DRUG STORE
t iiriter ilh and Polk
i .-,.'..
Mr. Traveling Man
Do you have trouble
with vour
LAUNDRY?
We arc prepared t take care of ymi. N matter
where voit are. send in your I.Al'XDKY by Parcel
Post and we will return to any place in the United
States.
Agencies in the Principal Towns
in the Panhandle
PGR DEPKXDAltLE SKUVICE
The Panhandle Laundry
Amnrino, Texas Telephone 244-
ToHr rmarrlrta
Itv Aaai-einled Preaa.
AU.AII.H.n. Ihlllnh Indlt. Jan
1U. Th- are toweilHa to nuell
th rlotlna In thin realm, wjtl.h hi
taeail In Stiltantmr. alxty mlh-a tn the
northern t. where htiildlnsa have InKi
burned. Tnatia hnve lvn a-.tmnmned
from l.urknow. H.x hiindieil i
tiaa l"en arreatr.l.
HANAN SHOES
S11.8S
All Styles-All Sizes
REGENT SHOE STORE
Amarillo, Texas
MAKE YOUR TERRITORY IN AN
KmiI an Ap-mlntment
UN.'lti:STKi:. X. H. Jan. II A
leport ha heen rerelve.1 here that one j
f the bat rffirlal arta of lYraWeni'
Wllann may he the aptotntmeni 01
O-mlnn Wooilhury. of Hrdford. X. II.
AralHiant Keirot.-iry of the Navy.
a plait In the Interatate rianmeree
I'ommia'Mnn.
MR. DRUMMER
You Know Our
Dry Cleaning Dept.
so "
KW1TCHERKIKKLN
Phone 22
TV firt coil is only a lit!! rnofe
In Ecmomicul prfarmanfr, time saved and upkeep the
U'.t cost is a great savin j!
He tratreline man who makes his territory in an
Esse Rets there first. He r.cVs in comfort and no matter
what th condition of tVe rmJs, smooth as jlass or deep
with dogging winter mud he ct there. The many snrnU
annoyances of traveling by auto are forpotten.
LETS TALK IT OVER.
TONEY CHISUf.l
DISTRIBUTOR HUDSON AND LSSEX
Carer Mh and T ler HrrrH Amartlla. Texaa
, , ,
Hotel Amarillo
AniarilloV P.est Restaurant'
The
Traelin Men's Headquarters
The House Is Yours
ERNEST THOMPSON.
TT 71

xml | txt