OCR Interpretation


Amarillo daily news. (Amarillo, Tex.) 19??-current, March 27, 1921, PART TWO, Image 14

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1921-03-27/ed-1/seq-14/

What is OCR?


Thumbnail for

t JOT
AMAHILLO DAILY NEWS. SUNDAY M0RN1NC, MARCH 27, 1921 -PART TWO
IliTERNATIONAL SUNDAY SCHOOL
LESSON FOR TODAY
WW
0) HBMrwa waa a waa a
TOPH't Th Uvlng fluM Th Mle-' wnim u t t .ln.i- wl,.,, 11... lady i f
tinty Apical. the I I liml t.at..., ntut i.. t ii-m t.i
ffijMH la) Hum nnd Kn)Rn Miaainti iui. I! v ami i ll iin- h.m. i.
l.raauii Ih'' ! ri iiilmliiiK ili' in i-f llw
(OMKN Tr'.XT I am with )uu al- l-"r'l " I l " 1 1 . t nt 1.1 tu.it t,..m in
'. tn unto III rmj i. h "-illl.'... Th. v Mfnllv .1. v.-( ,,.
World.-Mll. I; SO. iMai-m .1 fnm ih,. i..u l. w if n th.lr im
Mitll'TI Kf. MON! ,'' """ "nihil .iy Ui.k
Matthew t: I IB, It tO ""' '''"'"'if '" t tli. in
I Nmr law on III- f.il.Lirh ,!. r II "" """i klti'llv. Th. v !..,.. I
began MdaMn tnaard Hie fii .1 il.iy f "'"''.I' '-f m. Tli l..i,l hn,ia.-tf
Ih mtk. ramc M.irv .M.niilul-tii- ami " ' '" " '" ill
th other Mary In a. th.' iul-hr"
2 And bhi.ld, Unr wua a aiuii laitli
qua, fur an aiigl tf tin- l."i,l
rlidiJ from h'uwii. and . .irnc ni.d
rulliai away th t.in ami wi in' it
I III a H fc.rtu an ua Imhlnlnti. ami
hla raiment whit.- a n.. 4 un.l f..i
frar of Mm th.- wui. here li.l r.iak.'. and
bream a di-nd inm. 1 A" the utig.-l
anawei'i-d and mil) unto th.- worn-n.
Kar nut ye: fir I kiiw ti.ut r k
Jaua, who hath bun n u ifird. I Il
ia nut hti1; fur h ut riant, ivm u h
raid, iVm. . ihr 1 i .4 win ii- tii'
Lord lay. t Anil ro miiikty. an J t. It
hla diet Ifilra. It I rln n from tin- di-wl:
and lt. h gmth kfirr )..ii iti'.i 'i.iiii.i .
thi-r ahull v hi-n In. I haw I., 1,1
you. S And thy d. init.d mi, klv fnm v i-f jati.f tl f. :i.u!.a
th tomh with f'r ami tir.ni l , .in.l
ran to bfli.a hla ih.ii'i -i. -ut
Whiild. J'iu im-l tlirln. M int.-. A'l I., nl
And Ihrv rainx and tiwk In Id I ik
fwt. and fhl.d him. 1" Th. n .nth ' """"' r nun ! i - r . . . 1 ,.f
Jnm unm ihiin, Tjic tn oil mv l"l'1 v (1. -tt in. nn.,.ni
I I .! I I. f l l,. s, It I , ,(
k. 'l '
.I'.K. . Il.lil Ll.I ! II I'll III MUIV III. Ill
III Jll. III" if lH I I I. . (.. I . );.
di i.. Ih.i' th. v hniiM ni.-. t l lm pt
thi- ii.;.. i t.' J 1 1 1, ,. M n.i'iii . ft
!hi r i ;i' h. nM iii. n . ih- r .i 1 . ,r
:,in r if Hi.. in 1,1 ,:tf,T. in ,,m .
In ail. .li. In rm, ,,,1,1,1,,! ,, :,tlv
a t.i ,im .,1 hi . ... II,..,. ui..iii
llflf til l! (,l '... . i. l,, , l)l.. .1,
uiit.ii. in 1 1,.- 1 ;. ! ih.. c :it f.i, t , 1
l.l" ti.'iri,, l..n ,f Jr.: Ik ,t,,t,., ,,
Ihi' lt. UI..1 till' Ill ixtl. , im,) Ill
It." k if Cn,! ,1,. it
V 1, n-1,1, r t Ii-- t.i. t if rhnt
r. nit n, 11,, 1. ,, a (M.l.ht f. n,. ,,,,,fh
lil!.i' X. t 1 Illy ll. Ulnt.i, ,f (.
! :?! 1.1 ti . It ,! n f... I .
I'll til. 4 ..I'.1 , .., ,l, mi 1 . I, , , 1 I ,,,
Ood, thi.y Wi ir n li Inpilitml In
f their roli i'i hIiih. Tin' u. t i f 'x'li
Iikiii HluIiI llwlf nmiiUiIiiu. Innul nnd
rrmirrirtl. 11, TIiih it Wi.ulil M.i ttf tn
tlii' il ll'll Hinl 1 1 .111 1 1 . Mini ,.f .!. . 11 .11 ii
I" th.' Ixl.,. .h'i, , ..M, ,i
iliul W.WV, iiv.'iln In ,1 n, u- II',. In I il ,
Ki'lli'rt ill! 1I1H 1 li'riiii' in). 1 Hi.. , inn
1 1:1 in if lh.,1.1- will li,'lii. 111 th.' l.l. I'I
'In " ill-.. I j !. t- Ml,,' I,. I., I.iui'lii .ill
'lllll Hint ,I.HII llllliw If till, I . H.
natl.l. il Th.. I I 1 .hi. In.l. . In.
tnliJily ,i.;.i,i with ,1 miii. .i iiniii
! that h.- Hi.tiM l.. wi'li li.x 1 ...
i!v.iii., ,m n utit . th," ,.ti. i.f ih.. v,.i l,,
? Tl.' .i!.. .1 .f Hi.- 111.. 11 I,. 1. 1 th..
Hid ;il.u I .-Hi;. iiti ih" ... tt.Iittat
'i.,iHi- i.f iiii.nl..f thui'ik'li ut .ill (inn.
rii' .r ad' iitufiv iiiii.ii ,.i m. n i . ii tin,
' w I t.i i'i 1.1. .H in. I n.i'i. in. ,.f m 11.
,t th'!... ,, llM-l i, ,, ,, ,, tl, , I,,-
' 'il ii.imlii.K in. f,w 1 f il ,11. 11, 1 tn thi.
!! . f th.. 1 1. 11 un.l r, li:i.lnK I,., 1, 1 Tin-
1 I I'm ii i. mill ui.ii'ill, .ii k" ii' lit
f i iiii'.ii-'i.n v i..ili hi h. iin un.l n'. ...,,l
th.' . tin, in. I i f hi i ,f 1 1
' ml i. w ii l,i. ti lit ! I , I , Ii,.
' I'M" tl I l l. ttl . .III. I
ill 1. tun f uin,l itii.n In n,,'.
,il t., I hi . ,ih. ,,f i,.)., t
mo i
in other m
CITIES IN 'PHONES
ni run r mi.i:(i him. hk.
ri.KF TIIIH MTV l M.VS
l I. TO llrKHl l y
ury. y tlmw who think nnythlna; (rf
thrlr it I l I If y 1111. 1 Ihr wmilf uf Ihrlr tlma.
"N'nl- In till' H.hflll IIUIIllH'r ut 11.
Iihmiia In Ainiiilllo tin- ultiiiiMta limit
l.v miy hn iiim. Tin- f.irt la Hint w Imv
hilil.fi.il' l.'lln.l inn m I N hllllllrlliH.
I.)' Ink i.f f.ii llliii a f, r Itmt.illliiB nil nf ' nf vHia h)
III.' TIIMimi'IIIH II, IMIIIHl, iV , r .
iri'tm. Wi nrn nf inurm' nviTciniilnir
rati'd in coniitctlon with our buaintaa
tMy, it to art the peopla of Aniarlllo
niimltiliHl with thn inmr wrklnaa of
nilr 1 lit. iii... I lutv In-pii ilannliir,
nnd will NiNitilia ntidy tn levin a mr
Ihi. m-.ii,. i f 1 hi- city, lulu
tin. viitliiua d.'inn liiianla hi IimhI
1 .ink
"Al11.1t liln t ik
Oth. f i ty in Ti m.
htiiH. 111 (In. irni.Ui-
ll", ' i'..im Ci.ik,. . 1 1 1 1 1 . ,,
m.ui.iK. r .,r tin. fniilliu. ..inn
ov.r '.'iy
.11 ii ;..'.ul.iti.iii
'I' t. I, .li, ma n 111
ttht
Kill
llll 'III U. I l. III .
Ill, .
.'.I I. I.f
ll.l ff
tl.. n
I, I. .
I. II I I II'
. . f ....
it Tin ai. 1, nf th.- 1 if 'i !., 1 , fi r
'hi' 1, in, 1. 1 i f i. l-. 1,11 i..l, i- . in.
' I .: ,1 l.v , . ll.t.ll, i.h Ii, (1... i,l ,,
lis. i tn Ih.. nt.li il mil tn. ,,f u,,,ri
'.il l W. I,... Ihr il m!!,in, f.i, t i,f (hf
u.'iMi. ii'ikiiik' Mi.f iiiiii'-t hi 1I111 , 1 v
In.. 1111 it Tl,i I1..1 1. 1 n ,,f war 1 1,,, ),. i
I 1.1 f 1 rliii"'. tin m ,1 ti,,, ,,,u h, .,,,.
t. .1 It
tli tl ' 1 , , f
Tli.",(;l1tt il t i,.
1..111 lu-. f. 1 1 tl
., .11, milt s r
t In 11 I unU , tin. f..iiM t.i
tin I'hii.t.in .,th
'- f tl... i... r i t, !
1 I'.r i ,.f i,,, f ,,-t ,
hrrthrin that thry d. iwrt Int.. il.ilil..'
and thrr atialj fhy tin-
a
. i Hut tli !rv n i!i l.!i wi t, 1 Int..
Oftlik", unto Ih- iiii.untjiti wli. ii' J, .in.
bad apK'lnt.-U thftii. IT Ami w h. "i tin y
aaw him, thiy wihiii.l him, hit
anni d ubtJ. If And J,-n mm,. t
thm and wkf until th- n, iivitii:. A I!
authority Imth Utn fU.n untn in.' in
havtn and nn anh I On ih r.
fur, and 111.1 k dlai It'lr cf u!l tin- 11:1
' tMna. I'l,nna thim into Iht- tuimt. i.f
th I'athrr andrff th1 Pnit and nf th
)loly spirit; :u triuliinK Ih.m ti it,
arva all thinfa Kiiin.r luumund
d jruu: and U, I am with you ii.
Tn unta th nd "f U wul.l.
I.KssM)X NUTr.S.
1. Th .Vpal of th Krurwll.in
far I (it: I 1 ft).
1. tt oiinald' r th ifn at f.n t t thf
raarr'tli'n aa .iitid In nur 1 n
Soufl kftr our d hrathi-,1 In. L1.1
Will, Il HUM- '. f'l .' V(, ,, 1,, (),,. , ,w j
i.iini i tin . hi h, 1 ut ih" .hi. -it i.i 1; ,1:11411
world 'It n 'ho .,'m.t:iti-i. ,f tit,,
fnt win ti n iint mi, . I tl.,. i ',t .uin
f'I'h ntil h" . llr.iith th.' it.iii. jJ
' f I' " I hi-' 1 . Th-1 Ii',.f 1, it-'
. i. 1 niMi't nnd : ii.nn, 1,. . Hiii..ikIi l 1
4'. if. I thnurli ii.mv i, i- ti, . .in 1
a,, ..lint. . I f. i- t,4 t.,. , i,.t, f.i, 1
Tlmutih 11. 1 th.' 1 i.itui 1. n i'Iiii-Imiii f- j
lli-t hav.. I...11 wnKlm inK tint ,,v ;
t ir.K'ifi.il f'hi 11 hit 4 iiwn iin, I n 14ft 1
ma l.md
II. Th AinaJ of ih KiM-n I id
J. Th u jii if 1 1.' i..fi J, .ua '
th loyalty i.'. I ui!litv i.f hut fnllnw j
r In f,.iii tvprtrxd ,11 tl.,4 oft.K.'!
f S. npluio win. h i-n-it iji.a W, j
ail th.' flr.ut C, iiiMiiPMnn. Tin-j
.ir.i.thtf .rwiiiil -f. ry ,f M itth, v t-llni
u that tl, i-li.v. 11 d.'lli. did ua Ih'V
I t.i an I vmt t., ih limiiniai,,
lili.n- whi-ri J.-m. hid iTniuiw , tn'
n". t th' in kn .w th.it thi... wet., u'l.cia
h. 4. , i.inii,.n th, ,!,.. ,j j, .,,,. (r,
I t'nr I.V 1. 'i, lil, r.f.iti- ii, thi
' .1 nn",. 1 aliiii . i f ,
lit i' f in a' d t
, ' ' I'lnlil- lit, '114 1, T
ti . 1 1 , . : ',.i I',,,
. -t -h.. . 1,1 ,f t).
i" .1- !!. 1 1 .1. H i ,
I It h.i: .nU.I , n ,
i 1 1!! at, I , an,.
t.! nn. I cur hiM t.
'if ,i.i . kli.iH ,1 1 ,,ti.
, I I h 1 1 u :im it, 1 1
'il I'nl'i , -si- ,. 1,1 ,,l
It " il" .111 It li'l
trt. 1 ti. tit 1 1 ut hi y
I .1 1 1-1 II 1:. .1, . III. I
.I..I II.. -11. II.
lmti!.l It. .1 1 it
' 1 1.. 1 I in, I
NM' l.il I vi no.
I I., t ti. ihu.k i f II n,i r it, 1
In I t. It a . Mv- t v 1 1 , 1
- i.'i.a i'.'Wii ih. i.-.'.,,..:ii,i ,., ..
f J.'.'l llitn a In. :,- 1,'iiii.ti:, ...
1 'ill
I..-
:.t
1 ii-
Ti !, pl.i t 1 '..iiiiiiiiy In Una 1 ity, iIui ihk 1
n mm 1 s itinn i-.ti nl-iy, with u u pri--1
. t.l.ilm ni Th.. i-wa, )
"Thi. tn iv a, i iii 11 wt i n iiki. attiii in, tit. I
h'it ih" i.i.. 1- ni ti hii ,iiii-. r lli.ni I I
h-i , It11ll.11t.1l ..t 1 iily id. a Atnat!l,i
ft' fii k all i.ilni- 1 ilm nf nr ab In1
Ti Ad" in th.- .im,li..- nf Ml. ,h'iii'a In !
n. . ,ti ,.. , ,,m,, hcvi il Unit Imv ;
larit. r Mi,i!l.i'..n I'n n ..ivn. Ilv,..
w'.li ir.Miki- m, .. hni. Iouk anni. rum :
In 1 n.il,i;inii if tin- fm 1 thnl a till..'
Iirw.nij . 4 linn- niiiir, It U nn inviat- '
in.'t t It ib '1 . .tttii r rnii,i 1, , n Im.
l-i-l "..ll.itl- Th.-' if , nin -- - ... ,t,
111" l.l.ili alln fn,iiii- ti nils. i.t,a tin ,
-iniil. if Iniiiiam' ,. , .it, fill y Ii
' V.l.illir. l.v in . ,l.in, .- if I,,- 1 Inn, y .
Tl -. III.- f.i. In nf Int. hf, , n,i, t-,, ,., 1
V l.l Ilill'-K l;i. I ,-f II -a I. - II I'i rt, -I, if (
I. Ill lltini- 11. ll,,,v I1.1III. il i.l-liil,
in.l h'l'M.lil. j
.'. Aki.Hll 111" II III', tjnll l '-I'.f
11.11 II" Hi.- '. 'lltll.lllllillK I'hlt-'. Ill
I I 1 l , lM ,,,,,1 I),,. Kt,,V,.
I"- I t.l'lllp III Itl.iMll H. I t
' t;l. ni"l I' in tlno t tn 1 1. I,,, ii,n .iI
In il II ! i.lt ,-f wink, r nVl-t illll'V
'' ttl' I'l'itllliini lii i;,,:,.. ii ti I I , "III
tlx- tliii-ttn pi In n.ti hi- m.i "All .ni
tl,.'i Ity i iniim, ti" ntid t, ,11 h '
thla 111i11l1tl1.11, 11 nil Wi' liiipn a. .111 In la.
i-lilr In ity pminpily inn t it II Irlrphnni a
i nn nlti 1 i-nli r fi.r tin in h,,i- la-i-n ro-
I iv l
'Th M'i.,i' of I hi iiv mid ami, mi
11 n hn-itlv rtllvi', 14 till wi' nrn IIMHK i-Vi rv
I nioiina lit 1 nr 1 nini, inn, I t,, n,,., ,, ,
ilnlr pi'.tiiiH tliriiiii-h aupplyiitM- ihrm
.with fm llitli a fur thn Ii mam II, hi i
( f In Ir l.naiiii-aa in inn- tun- W(. h.-tv una
j'f Ihr lulr,f. in. xt cfflrli-iil pliinla In
tin anlllliwirl, nml Willi.. flu I.- Ill
jtliiira Winn i. do mil K,t Jitl ua
!ii'.npl r..nii. aa wi ilialii-, wi- haal.-u
1I11 mli'i-i l Ml, h ii-f..(a 11 a iiiiiv (ruin
1 Mill" tn tlllll' lI' Vl Inp.
1 atnlillr him nt. I know that tn aom of
t taiabllahln fonnactlona, nd othtr if
J tall will rrova mot lntraurf., '
! "ff want our trona to to
1 In am h irruuiHi aa may ba handled con
vriiirrltly. ahd a ofU'i aa w hava th
f,t. Illtli a1 for iiindUftlnr th r(ia
thnniah our riliiiit. ao that all may hav
at Panama; knnwlt-0( at th Ivaat of th
1 wuy il1 huMinraa a hiindli-d In cohnro
1I1.11 with ili.'lr nitla"
tin. rlli-iia of Ainuilllii. t lilt will It nn .
1 li.niiliiiHiily liiti 11 aiiiig thliiK, yt to Writiklfa.
Hhira II will la. fully llluiitliwi t Itijt. j Thry'i rauad liy thinkltiK. Worry-
Thrta aru many i itltrna who hav nrvrr ' lir, 14- vn launhinai,
a.a ti anv nr i In- wi.rkliifa of a 11. vi.i,. whit .lo nut think, worry or
Phnno nuialdi- of tin- ai ia inaiiilM fur Unah havp ttuht akina and iiwaklik
tlilr cntivriiii.nii'. ond On- wln-a uvrr . Vxpn aoi'ia.
whl'h tin' 11 nvrraiuii na nn- Ir.manili. , iiu,viik wrinkla la a ci.niaratlv.
t. d T.i nil ain li ih ini nna of truna-j y rn w . i lnpannt r alnla auraji-ry.
miaaiiin. Hi., mrlh'al nf rui lvliiK rnlla. any ih I'tipuUr Hrirm- Mnnthly. .
Atntln r lli ni in wltl, h am Int. r
A TKA )MmI '
I'nr kidney nnd l,l:..,,-r triml.li-a
rarl, wi-uli 11 inj lame lnk, ih"iim:i
Hani innl lii'tiiil.nlllia i.f tin. k,li, y
Hid I'liitMi-r. If in t anlil l.y ,iur dniK
j.-t, l.y 1 .ail fl 21. Si ml fur awirn tra
ilim tiliU. pr. I!. V. 11,11. S'l.'Cd ullv
ti-I St l..,l,, M'. Hnld ly UlUKtllalt
ItVMMI. DIM i l OMIMW.
Show Your Colors
Do You Attend Sunday School?
V invite you to join our j;rowiiu; classes. Our
Knl. Wliitc ami P.lue Contest is now on in full
swin-r. Conu' out Sunday and lrinj' some one with
you.
HOUSTON STREET METHODIST CHURCH 1
EASTER
We have the fin
est and most com
plete stock of
Eatter Goods in
town. Make your
selections early
while it is fresh.
"Watch Our
Windows"
Physician Explains Who
wi.wuiu laia nuiaicu null ; p BtVHITP.
Practical Advice on How To Help Build Up I bl JftS H rlj
w"" mmmf .va miiuui HIIVVi
frlthla (,btalnd rma.i.,n frun th.' -"""I'll h'H hr a.ia that Ji-aua at-
Unman (inrnrm-nt f.i tuk. i,,n hi.
prtKioua raajy rrom Ih rrtwa They
.in. l.i ainli. fn.. h.:!,,!,.-.! M ,,,i,
tinte. If thla It a... tn, ,in the timi
law it frr.drrly away In a tww r.ak- inany utirtu tan. th purrllng '.it...
hwn tomb pn'MiW hy th aem rnua mm! of Ma'tlt. w that a,-m.. t,.ul,, d "
dvofln of Jiaieph of Arlmnth.uj. wh" "Thla d.ia ti.. n f.-r th'. d-mlht tu thi-
.had UP t thla lime la-en a aeiTil ilia- lin'ii-illate ilev.n ilia. ili-a. hut i;Im n
dpi, but now ram t ut nfa-nly. The laiK'f ratige f..i htaiutlnn. It hu ofirn
tnmb waa rhated. th ai of llnnvin l--n anld that thv il.iuhted that w
authority waa fixd. ami th guard of "U:ht nm dmit t. Th.- ih nht-ra. h-.w-
anldleTt) wat atatlntied at th rupient of vr, wir few. Th nr. at majnilty
ladlng Jwa to wati'h Ita iilrarn-. )nyfa!!y aniptnl the nl.'tl.'j fart. O'l
Karly on th flrat day of th w.tk, th th Iwaia if that fu, t .lri,. u .. rta hi
third day Mary Masitalen and anmhi-r auth. tity. H riaima at . w what h
Mar' rani to Malt th tmnh. A 'iat had i fu n uaM-rtid t" th in, II.- a.
artiVuaka had wmr.-il. nn.l hv an- nm.-.! dmn uiith.'iitv. II.. waa S .v-
rellcal Miwr th at, n had l tie ie- .t.-lk-n In h..i.' and r-t ruth. lit..
inmrrd. Th apjaarnnrc i,f th nnrel nanrriTiinn rnvr hla il.tl-tm. It wu.
alttln upon th at.m hud fnahtuied then a t i l.w t.i that n.t'i.. iiy. mi l,.
th guard. Th vialtlng- w. m.-n nlan bid. th.-m In gn intn all r.-n th I p. I '
wr awd at hia pren-. hut he r- nath'-r ili-n-lea frmn nil ;itii n. t-di i
aaurd thm, Mddlng them nut in fear, virtually tha mnverta muat .rnf
and telllni thra .lin!y that Ji-aua waa th-ir faith nnd allfk-Utm-.. t.i Oil ih '
M innrr hr. hut had rhn aa hi i Father, th ffun und the II .ly rii,i,t.
had Jimllctrd. II ahwi-l n ihra Int. . thla Imlv iiitnie, ai:iiif in :h. re
Lai'k of If.m in th ttfanrf tu.l o'nl nuke, a
fcin a 4ivi,alaiHi mental arejltlma, nny,,,,.,
t"iUt a, n-tiy I.OiurJ, (ail il ultrtly r. I
kna i4 II..I viiil .r, that Uniin-i arl
itrritftaul viilnbaharrMinevrnarir Imuc -a
ant ler in every ,alk i4 l.l, ' . IH,
JjOW. -l4l i Siiliivar, ,.:illy plivn, ui , (
heilrvur ll.j'ali uJn,,r 1). , Nr ,.rk,
fill I I.f VW.t l.r.ti-f ltnly l,iul, "It
it v alan triM.am a brialilul. awe. i I, mperril
rvrnait into int viIki 4a rfuaa, n-rv, - ar-d
Irnulil. I hurt iifori'v ai;-'iiMrl (
fleal Ifrrwttr il p;,) . ,.,n r-lkn food
ruatiti.'ili,.ni of tt.i.r auk, a' ..ma. run.
aia patimtt. Th.iuainila uf pr..i . g (,it
rear alier ynt luBfmg In.ra prvM.I urak.
neat anil a hi lily nnv,,i.tn,ii,i ti. n dur l U k
nf luth, artit u in Ih-if in) bU -l tmt.ua lit
nth Ut tver tmillll t fh fej una. i-f I' rif
trouble. V) iiIk-uI ir..n la vnuf W--.nl ynur l- J
aieiely ruax. tbtuutli l, lajiy a. iiirtlana
In inra lk-uii(lt an 14 at 'I with lulkil rvl
Wl apa't I... I Hi anil ta'i'l etinj,
' Ki, inl l linn . a ituy l an Md Riaa
t tl.irty. dull of Int. :.l, . . t tn ai.m- iv.
rrtvout, iriiial it. and all 'luu uWwti,' oi.iia
I 0 oi e auli laVatv n rB a you( f ij
ru miy ittil b nan In faellat. fall J 1,1.'
.ur una wn urioi Dung vyrf 1IU via
aadrnein.T
Put be nr th Iron feu UW Ii oftanio Irea
V.i.itlU Iri.p ral Bui ai.uUU- nun vim It
fe.'1'le uiually talf. Oiianic lo.n NuialeJ
l-.-n it l,k ih nua la your blod ami like
I'i l"n In irturh, l.nlil. and arptVi, rl,ile
art., Ik lrn i in, a iu.t ai it cirt In n tee
I a. Mi ua aavtll bin ei i4 noa
On Ont to On Hullv
Mnr Co., I no,
"Cktr) wlirr
1
S. B. A.
Hiirrraar to III
KNIGHTS AND LADIES OF SECURITY
Harvey 1 Sourer, national edinr of the Security
News of To) irk a, Kansas, will he here Monday even
iiivr. March jSth. with the nuvviti) pictures, to exem
plify the ritualistic w..rk tif the irder: als.i the IIO.MK,
IWUM and HOSPITAL SC l-NF.S. to a class of over
L'5 candidates.
llaiHiuct will he serveil from 5 to 7:30 p. m. to adult
imiiilitrs. NO CHAKCiKS. The next act will he a
ihi-hlij-ht jiicture in the hall. All uietnber of the
order uryeil to he prevent, all out f town niemher
are especially invitetl. to enjoy the inhintitn.
a ticn i.( it rant i
nurg. r,i i, innrt.He aa MUrlv
li'iri (mm Nubled Irua. Nutated In.n leu.
diDrrrst
t.K-nt uirit.a- irva in anrh a hliily oinrea.
fi.ti-4 I -tin that n tlott U tiluuitr,! o be
fl' 'innately viiuivalrat la wtanic trow
cntenii tu rating one-liatf quart l Jna k,
" quart of grern vtrtablei or hall a d.aeaj
bake. ai't-lr.. It la like taking ritractt f trtf
laitrad ol taiing pvUDOl ot brci.
,f-r 4,nooOB pmpl arnuatty are utlng
.ll ie.1 in. Il uui.k1y kirt ntak ikh
l 1 1 : - d, mlrarr imfmiut nhiu.ted rervee
ai 'lrivrln iea.e-1 itrrnaih anil fn-ttv. Vour
a- ia-y anil l relun.leil by tli manulirtut.nl
il it dun n. t ptuOutt aatia'aiilury inulti.
Fur tlr by all drartiita.
Get Ready for the Rush
Gulf No. 2 looks like a producer. Whether larjrc
or small it will prove a wonderful business stimu
lator. That means you'll need more printed
forms and stationery. We ate lure to serve you
promptly with hih quality printing. We have a
reputation for delivering work promptly hut you
oujrht to Krive vour order a few davs tarlv.
1 1 4 West Seventh St. Phone 1 86
Easter Ball
THE PLACE:'
Binan & Owens School of Dancing N
THE TIME:
Monday, March 28,1921
THE GIRL ?
Th ose who are seekers of ond clean amuse
ment will not miss this hall. Minan X- Owens five
piece Jazz Orchestra.
The liest Muio ami Floor in this city. "Think
it our."
Tickets $1.10
1
.'"""-aaBBanBBaWam
I n
Give Your Wife
A
TREAT
This
EASTER SUNDAY
Sunday Lunch $1.00
NO l P
fohaomm tmiwrlal
ICM Iollf S
itn IMUr Irlrry Heart
NI.IH
Tarklry Halad
ttal4 Yaung Triaa Turkey with fruit dralng
IUkd Young Urn wkh raaplirrry aur
KnraHntam of ttl a la IWanialw
HUM of Whit Hah a la Yrnrllan Naur
llarrbnt of Umli a U le-Mirgrid
Nnow llakrd rnfalu rreatrted Mugar torn
Ir ( re jm and ( hm idaf rake
Parker llnua. K.1IU
"TIII-.RK'H PLATK ON 0lt Vol-
DamalFs Cafe
II. H. .VVKXT. Pronrirtor
Hotel Amarillo
K ASTER DIN N V. U
It tn and 6 to ft i. 111.
el.'V Per Plat
M I" N r
rKl.i:i:v
ol.IV KM
rilK-KKX fiKllA A I.A l llliol.i:
ITRAI.KIJ VKAI. fI TI.KTrt. M'A illKTTI
f.AST l-oliK. AI'I'MJ SAIfi:
i;oaht I'Iiimk imtH or r.ia:?'. r ji h
l:o.."T VOCNO TI'I.KKV fAii: OKCHSIXO
MA St I Kit IoTToi;h
rft.iiT,(ivi:i: i i i:i:.m
AM'li:i VAMM
di v fv rop.
M'rT liOI-l.!
AITI.t: I P.lTTKIIrt. Kl'l-i: haivi:
ToMAIuK.S MAVfiXAISi:
Aii-i.i: imi: mivi i: i-o: i i: -i:i: am axd taki:
fttKKKK TICA MII.IC
Come down after church. You will enjoy the
food. Easter lilies on everv table.
Save
oe Tires
FOR A LIMITED TIME WE WILL MAKE PRICES AS
FOLLOWS ON
"Moit
Miles
Per
Dollar"
TIRES and TUBES
All New Stock and Fully Guaranteed
"Moit
Miles
Per
Dollar"
( ICI ( VMNfiS
r AllltIO CAslM.H
thu:s
MZi: Trlidr or Nun Sl.ld Smum.iIi N.m skUl
Trratl Tlrail Tlrarl 'nf Kr
30x3 $13.50 $14.95 $2.60 $3.20
30x32 ... 29.90 16.65 17.85 3.05 3.70
32x32 39.45 21.85 24.25 3.50 4.00
31x4 ... 24.75 26.90 4.20 4.65
32x4 ... 50.15 29.05 32.30 4.40 4.85
33x4 ... 51.70 30.50 33.90 4.55 5.10
34x4 ... 53.05 31.20 34.65 4.70 5.25
32x412 . . . 56.75 38.85 43.20 . 5.55 6.15
.33x4y2 . .. 58.05 40.10 44.55 5.70 6.40
34x4i2 . . . 59.50 41.40 46.05 5.80 6.55
35x4i2 ... 61.30 48.05 5.90 6.75
36x4'2 ... 62.S5 49.15 6.20 7.10
33x5 ... 70.70' 6.85 7.60
35x5 ... 74.20, 7.15 8.05
37x5 ... 78.05 7.30 8.45
At the Above Prices You Should Buy Enough of These Good Tires
To Last You for an Entire Year.
Our Free Road SorvSce it designed especially f or Firestone users. But is supplied to users
of any make tire in the hope they will eventually become users of these good Tires and Tubes
COME IN AND LET US SHOW YOU WHAT FIRESTONE
SERVICE REALLY MEANS TO YOU
Panhandle Tire & Rubber 60., Inc.
Lccsl Dealers and Panhandle Distributors 'of '
tires p0 (Ollii(5 TUBs
112 West 5th Street I v.
1 .
Phone 1C1I

xml | txt