OCR Interpretation


Amarillo daily news. [volume] (Amarillo, Tex.) 19??-current, April 10, 1921, PART ONE, Image 2

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1921-04-10/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE TWO

?ACS TWO
AMARILLO DAILY NEWS, SUNDAY MORNING, APRIL 10, 1121 PART ONC
lOBIAIIS ViiLL HOT GET TEXAS
LAUD SAYS Ur,lPHRES STATE
flEUER OWNED BY UNCLE SAf.l
Home Built in One Day
"Net otii' ai re i l.iinl in l c.i
crVrr ami 0;nc In!iin." .In I. n i
interview with a rrj.rrc nt.itiM'
uiil the state r.u!v pu
Tra K l'rri Hitlf.
"J. hn X. Taylor nn I tr-."-. ttlm n-t
tvaeiit him In thla iiki'it-r. In'.- nvi-r
KmIm-iI t tt.'il jM.itit In i.tiin-i ? hi'Ii
th l(lKtl4i t . n n i " nl
arurltB l.mila in .Vithw.' T.
known a tin' Trn ratihiimtli T t
a n"ir Winniri'il to tlw l'i,iti-l Mat".
lid no Jiart i f it rrr militl )' tin
tnvct linn m to urir Imlit l.ln.il in w I...I.I
li r tiilt- I" tlu nttim Tevia wmi ! i
lnd. 'tidi l 1 1- In mi .M'Xiiii. iiimI h.i
fteuritts mi I :il flnlll the t lll'i.l
Plate, ltd h'-ii ahe vnliit.tanlv J.'U.iil
Yirt-U to tin l iili'ti ii n atatr. 1 1 t in t
lianaf.i' her i it hi ( title t' iln k
unmrnt.
It will l ..f tin in .ill ( r T.nl.i
to HhCiM l'fl I'XlK Uteit I.V I'lTHi l' Ilt
an Uurim ti IVvaa land, in fivi-r if
tha liiilmnn. tr aline tli. tnrlt.'ty
firvrr !). ttK 1 tn the l iiitiil ft-itm th"
chief iiiauth .f the ii'untiy itl-l
hnvr mailt1 no tranafir ( it. un nn.ir
wi!l rvi r li in ! to ihe I her-
1 Jlie Illicit I.. I'liii'liiio, in iin
i I lie N(W, S.itiill.i ittliuin;,
it to thnil.
il .it! I, i .hi l'..l'.t lil.i.il i ii'iM iniiM-y
I l ' I ' V Ik id l.v allul I I I
No Nrid (in- Ui ii-
"iitin II I ll- lll.ilil In Ml I 'I . -lent
V.ln I t I It -li .1.1 lie In M I ii -llIK Ilk
i I "U il" tu.i. mil i.ii lli J i . t I mi
tut .it, mii. ! huil thri.l, ii '.il, ni.t
lllll In I'.tK. I ill. mi It li till' l'
u i n. tinli' I i i ,,tiiv 1 1 v kii ii
I'lll i! if ill : i llllll V HI, III I III In ,
ili i I fi X.I". tt 111. It time lllul V t It
ti. II. ! i.iit.1 1 l V . till- I liltf.l HI i
I, i. I. II tn im I ilnla III 'I t ia .illil
Ii- III lil "K lllllltisl una' ,i tiit
dm .mil i lin t li'.li iiil Itiiililmi! mti a
full a .11.1 i-llni' kiiiiiI .f llll'ltli'l' i k "
"I'll. I'. rational. Iv, flip hi'iil'l ifn
.ii.iiiin'1 wlin lite In Tvi." lad-
'I Jiili:.- I h !ir . "in i tli n Mtii ii,
. i' iin- nit niii'ii i f ih i iiii. m i t
i.i t il itilifl l mn h l;i an.li .in mill
H.lll.ltlt ,lll II lilt III III'' llll'l ! kiim '
I .III lilin, ilh I Ii l In I" tut. ilia ,.i
III l iti ."
M 8DOAM'
T
L iiLi J i
3 ' - "-X
5
(lit ; . I I'. I.l , lit I lli-'i.
l t , . I i .i .. '
Ji .r M ill' I . ill. i I J .ii I Ii 1. Ii I.
Ill i t , I t 'I I. ll III, ,i I 'Ml nil
Ill II II I'll' til 1 1 tl. .1.1 I til
I '
Vi . i i f ll.i ii ilf i.i
. IMll'l . .1. I '. " I I,' t. I.I.- I.' Ill .11.1.
I'.lll, lU'li i Iil"i4. I'll'l , Nl'H
ViiK, nii.l p.:i.itt. I ' ililm i'i I.
'IV ii i ii ii I w l.ii Ii i " i i' t
'.I I" ill' I" I, i ii, in mill'HU" iiinl
i. .. I:. i i. i ii.if'i. , itii'l i f I .li Ii,
II i mii i.i Ii .nl 1 1- i "ill unit il
I;. 'l i. I i' IV ' Mllll:' I'llin K. . Hill
.IM I I, III I'l III I I'l I' I nn I 'll'l Ii IHI II-
I I t'l I,1 1 I 'I. I .'111 'I . .IS I.I. 1111' till' I.I II I II,
V liin ul i -iri'ini HI
I:, im ., ni I'lVc i'it N.I. in ttim iiuiiln
'lull I .11.1 ll.l II I'. II I'l III Hi "'III 'I
lt I nn it""t . I I . llrii.ll.
Tllii !.'...: ! lll'ltlil' tt llllll IIIIINt
ililllli il ll.l I In. Ii l''l lli'lf
Unlit I iH tlii. 1 1 .i I ii I h in H.'i 'l . Milne;
t i.t-t . M.i ' iit nii'l W.Viillt. I "t im-' v I
nul l.
GIVE AMARILLO WHAT SHE MUST
HAVE-BETTER HOTEL FACILITIES
Hi
Willi (III- lull, I. Ill' I
rmli I ". nn hi I I In V i
I llv I i'..;,nii I t
I I'n .ll."il"IU
.V II. ,11 III. I I; -mill
II. l' 'l .11 ill" III' li
in. mi i ' ui i'IIh i
PRESENT BUILDING
AT,npM
i. I n I .. ki II
1,11 i l! . ll.l nf
Am ii III" I'nli
, litl"ll, til"
in .-" Utimi,
l -" I ll lull llll'l
I I . .il.i .IH U III llll
i'Ii. im lii'iil'li' l iii'nl In I..' in-
iiinl.uil wli" ii ill A "ill I "ml
I' f It. .it llllll Will.. .'t'li In III" (
I. Ill "I "l.'.lll Will I I tli'l'.'ll In thn
S.m An. ii ill" ll"li I '"ini in . In I hit
I lilt"! Ill II It llHIMt IM' lll'tl'll tli.it tin'
I'.'.n I'H'I . 1 1- i fl"l 'il f"l wli" l nil tint
I. lilt i.f tin- i.lUliml "M" I r Htm.
Tin- il ni ihiiii.i.I l.v tin-i i'iii"iiiv
' I'll'Vl'li' f"l' I'M' llllll ll.il illlil filtv in w
n mii" nil ttnh n ivuli' l iilli mill i-virv
im i. ni i'i i t,i iii . 'I'll i i'iiiiiimy
Ii n i, i. i mini il tn LiilM tin: li ! I till
I'iiiii;. In kiiiiiiiik in-.l ii uniiii ii tli"
nt"i n ell ill Innii I'i.ii iliwul mil. Tin'
hi llli'i; i nil It'll ttill Ih' llllll T I hn Mr
Hiniil iMiii. Inn i.f Cium l U'C'i",
1 1 1 1 l.- "f I In- Ili'lii-U'l'il I '.III i u II of th"
i.i ii.i 1 1 1'nv m vi i".iin ni
Willi th.- In li'l ("iii'ilite Annilllii
will luiw i' ( Hi"' I '"( li'ilfU In I lii
MnlltllttlHt, Illlil It Will (III II In'llf ''X
LET 'HI SCRAP SAYS EDWARDS;
Ml JERSEY IS HOT OBJECTING
m
JERSEY CITY, N. J, April 9. Governor Edw.rd declared to
night there would h no objection to staging the DempteyCarpen
tier boat in the state of New Jersey.
."If the fight is conducted in tn orderly manner and according
to the law of New Jersey it will have my approval," the Governor
said - "I have no objection to boiing conducted according to law."
, . .' iV'l it 4 , ,
EJECTED BROTHERHOOD OFFICIAL
DESCRIBES ACTIVITIES OF HOB
Br AawlaM Tr
your wiiTH. Tt.m. api a n-iv
purutlun nf th railiiiAil l it.iln i h'"
tiradt fn.in If.uii. n, Arknnm whin
Ihry wit dimtlnc a mxrikf vn the
MiMkiurl and North Arkannm H.iltn1.
'a dTllrJ In .trni'J Ht.'itt'inrnf
hef today . Jt wvh I.. Hnr. Ut
VrlVint nf tv. ItrclhiThKKl cf Hull
waf and Ptramaiil'i ll rk. and unc ol
th dHirtrd nirn.
8ax in hh fnti-nirnt luilit:
Thla was n"t the firnl uttrtiiiit -tr
order ua trohi that rltr. m Map. h 21.
Orleratra wtr aent to the city of Hnr
Matin where a meetlnr tm held and
a remmttle traa an"1ite.l to auk u
to leave, hut failed t imtlfy ua aft.-r
coming to tha hotrl tlmt iurn.ne.
"On April I an att.Hii!t iiimW t"
father a nn tnthT' at Hurnunn
Ulla m helflf a.-let'ti-d lv nn nffl
vial of the rallrnad roniiuiitv hn Malt
ed aereraf towna alnr the line. The
mob aurrnunded the ht'-l and tried to
fnr their way Innlile tuif were prrvent
ed from d.'irr an In- th- (.i.irt. t. f of
th 'hotel, and a ifnmltte' waa n'leet
d to r21 upon ua and trntKr ua that
if art did not apve to leave town f f
ahly that thia rommitte? -uld nut
km ik fnr thf .11 1 ii 'ii i f the iim'I' nn
' tln-v hit') im . it ir. 'I iii them. a tlnr
vtii ill Ii rnilin il tli.il k.tve the
Mite
i "We lift the o"tt'l In ntiliiiiiiilillin im
in iit."-ti" i.ii'l ulthmit iin mmt with
I the iXK'i'ti n i.f two ittirnm nf liar 1
riKnli. une i f tthfini u..iN it nn iiiUt nf
i ur f.'KMiiir.iti'.ini uii'l the i llnu n ilnv
r fi r a tixu ili n'in'.in ."
f.,, v,l, ,;. ' -- LA .'!
Tin l. nnl rn.i n A ' i.iii "'i nf rhi' ii: iHv fii'l-in"! n fiv '"
Ii"lh. ,i u.'ikiiti d.it Th. f mill, iin ii l.ii" mi I. ii'l the 'In U fere. '
li ilMI' K Ht .( i te-il Hi S n i i k. t I'' .In Mm liniiie n' Mlf f liilhi-. n lilt P. imd
al 4 j'l. tUiltlliK linn, It ,i nil ii.nlt In inntf iii'u i'"l"ttl i V. i J't ft't Ihe I'l.ik ,
I' l llllf
nEHBERS BOTH PARTIES LIB
UP FOR NEXT SESSION CONGRESS
WASHINGTON, April 9. Republicans and Democrats, meeting
separately, put things in shape today for the organization of the
house of representatives at noon Monday.
Speaker CilTctt, nominated by the Republicans, will be opposed
for re-election by Representative Claude Kitchen, Democrat, North
Carolina. Mr. Gillett will be elected and Mr. Kitchen, by reason
of his nomination, will become Democratic leader. In the new house
the Republicans have 301 members and the Democrats 131.
Back after long rest, Mr. Kitchen said he felt physically fit to j
carry on his work as minority leader, but at his request Jtepresen- j
tative Garrett, Tennessee, was named as acting leader. I
tosr kmimuio r aithom
M1U. klo.iMHl MOICK ItlHIM
IS MUIUI.
NT-WHITE
At il rn nt liiii tltiK ilf III" I'tfcl.il
iH'.iril nf the Aiiiiii illo I ,iiii i h nf Clu ml.
It l" llliiililllli'll-lv ill It I llllll. il In "Hit
i ii iii.i inl lili'iii tn the 'i "iiit
e 1 1 in t ii i . iillin Iiiiik In It CM Ihe t i"l.
It i nl ill it lluit th" .tilihliiiii ttill nn
IhhIv h. ttii liU't-illy ied riNiina, iii
Kit In r tviili nn. illi I i iimi'ii tiiii'iilH, ua
il MllM'h lll'llt tn III" I'l "H lit Ihl'le (.1
illlil.'" It HiHtlnnl.ilth.lt th" inlilitliill
ul litiiMinu ttill ui.-! iiiinliii'ili ly Illl il"'1.
lin luilinu f 111 iillin " ntitl titiin
Tin w In thi Ik'" nf the titnk it.it" t Ii.i I
tile l i vt I'll! nf tli" lilllMlllK ttill li. nf
Mtniltir lilitl. I i.ll tn that hi nut II In till',
.n wilt l.iiililliin. anil I hit the nil-hit""-Hire
Mill put tlllf' r f i "III Ihe fiiitlit
1 .t 1 1. tin y any.
Th" lii-H Ktllirtllir will thtll.illy ri'lii 1
'hn Im k "Inlih if the 'li i lit Int. and
it h th. 1 in .I, ttill I'l'.'.ii nt ii very I'li'.m
Ilik" iil'l'. .ir in.-.'. While no definite mi
ni iitin Mii i t Ih tiiml" nn thin i"lnt. It in
ui'ili tiiiil th.it t nmnii limi ttill Ih-kiii '
n Mini iik il' l ill" i f the 'l. inn ainl ntlii r
in.itl' i'i r in Ik' itiiiii.l' il out.
Thl i nl irm ini iil "f the HtriH tin e I
mill in iiMiilt ftniii an ntiiflntv In the
:il.. tt.'ik nf the mni:ii call' n.
KOIIS l:KI KV Mil It
Mt.HTs IN TIIKI.K WK.tltS
I'A ICht In Die net nf lnirKlti'lf InK th'
Pirn Tun I'nkerv Hittunliv i.isht w mil
iar irf nili'ttd tn F. P. Ki'WliT. n anlea
man. and ri.iifeeil It tun the fntirth
time .he had i n'er' d the irirv lrlthin
frttr l;i'. Kiln. Mrar ntid a amull
npmil'jf nf.inh waa the lm1he In
trmli hml dithered uj. A Inm near
M' Klsrht waa iim l n a 'n he .J.'lui
a. n w turnnl over te the i II' e and
n,l?w m Jail.
The vi I""'"''' R.ite hh naim; ii Kd
Ji'lin't and llliiml ua hiH home.
Xorwi gUn M'lentiata kum liroen
land ta ovivlna- auiwly witw.ird at the
rate if almnt in jarda a year.
Utile OitMisi(liiii.
At thilr third ruin iih, ii'iinliln iti
iiillfleil ai tlmt i f th mint tm- mi nun-
nilMn ami intli'iiti d t! i'"mit mi
rtamlllill entiinilttii' a.:i,meiitii A"
tn n if tin- eerier il 'inimiitti-e In nv
in le'ir eentrttlnn tn Inlmr ami iiifrl
rliltllle nil tifA 1 1 1 mrtiltti e w.ia Bl
I'l'tved ll-pra"::t:itit', i..tn. '.ill
fiinla, ttlin lil i Ik a iinli'n t.irl. at'l
r tirewntativo .i.li i. n. M.nvi "I i
I'Tif .ii lite In ni.-irn; 1. irl-l.iri. 'i .Ii
Niirii'il tn ui'l tin f.iram.i; inl iliy
Were inMi'll tn th luni'tee. ttl'h i i-
riretit'itlti' lirit-tiK, Vermin'. tioiii-.
wiH I'h.ilMi'.in Vni:!"v i f tin- li.t'i'
;lti I Niiniiiei'ie Cniiimltti i . I'tlii'r
tiieiiilM-ri hold ot er.
The imlv ficlit In the ilnnii nth e.ni
im una f r a nl.ne on the u , an. I
us i i.iiiiniHi M hi' Ii Willi tn lli'ine.
i i'i' Tiun.. M n-n I 'i- M". who
ile.1 Ki I'f. hi ri' .itlte II imI' H. Al i
I l.v fit ! 1 1 tA. Mi ii.. i ml T.ii'iie
n lniai" II" Iri'l i'1'ii...i . in- I'm .1
in v 1'ini i i;i in v t lllf ' lie li llittl n
Mi I I 'I.
(. . Ml.i'iti Mi I'.ilt II 'Vt'.iiil"ir
ii 'I'll Ih im li.i li r, a-ul Ki .i i i" ntn
Kui-M.li. VIvh . 'I. ri i'i: II nn
v. . I ...III I.ll. i.-.l. '
( n!i;tiilitii K li:iM'd.
' '' .".I I I '.lnll.iM. n J-iUllllH lit".
"t i.' .nt i h ,i.' Si ven in ii.. iii-i-i
it.'" iln'iil nr. Il'" ;"H'iilt ill v
'ii:iii t 111 li pil't out th" '' k"r
I I .11 u 111. li l.nl.'.l t . i . it. h t!n
I n.iM' l.ii h. ! n. tin t- in.': Wllh ini".
lllin. li : rim l ui'. Nnllh I'nK'.t.i. th"
i n't tii'ii p. it'll.'- in I "I'l l. .ii In the
In i -; Iin. MiKMi'tn TIiiiii'H"I1.
ii el
r'-ri
ii- f
?i i
t
l:
tie
uti
i.i,
I'riiiti-iill.ir.t Aseiil Mere.
!'nl lin II. nt ii" "rini niri'iit ih in
Ih" i'it v I'll hi" imiii'ln inith-i tnif ill'
'"li lliTH II 'nil I' t-.t" In -e fi I the llllllt"'
X III- t'l 1 1. I. . Mi' Will Its" III" fl'nlll
the I'i tti-r innrity J.ill alnl nne ttill Im'
ni nt in 111 iah.ii't f' Join the I'i tier
romily ih ! iritl' ii. I'lliiit me t" he
IMllli'l I 'I I'V (It I'l.i'.'l. lH- nil I Jt U hli-
ta tiilla.
roNTl't i:i ki:m v.r.K (NB
nl lii Ire Ih lfij In rnlili'lil Hard
Ink." I '" ailili d Ihal lie waa Mire
Hie wliiiliilslrallnii "mIUi lu iiiniiI
Inlil anil ronfllrlliic iilillitiitliina"
Hi. "Ill lieid III" llell id till.
"I urn ilit'iilt Kralifiid." Mild Mr.
WlilH . "at me reriird wlilrh lija
Hum far hern maile I') our lale
Hilial eiM-liile, mm i-lili'f nf Hie
nitlnii. In thai the) hatr hy art
i iiilnri'd t"lii Ira i f the irereilliiK
mliiiliillrallnii w lilt It fornu rly
ihiy an Idiier'v anaikd ly
l ITlla."
Tn rire" the K'allliule, wr re
iti'tv niir ili'ilur In nfmln frmii
imril-an nii'.rliliiHllnii tn lmrai
1'ini i Vn in I. nnd reiiiMii our
iii:-in-e In aid In etrry roer ef
fort Iit tin- nallon'ii welfare. The
llllllilll.t In l-nnsri'i. will lli'll
Inillil r iiMti-in lit e IrsUlal Inn, hut
will, nf I'Miinu-, re"!"! tteni;N In
d oliry K""il latto linilt letailM
llii-v linl iHiitiorratir Inii-ptli'ii."
Mr. While nilil fur Hie lime he
lm; ailltily nf Ihr ili iniH mill' null
inlllee would le rnlillllril In llinlil
liatlnn of id'Hliarnlir fortea, men
i' ml wmti'ii. In every lle, adding
thai the ri-iiiril iimde In 'i'HKrea
vi'iilil riluhliili Ihe hai fur lulure
iililal r"iite.H anA Ih.il wIh-ii
tin- time mute, t Ihe iIi-iihm rnt
vi uM le 1 1-.uly In lay litnre the
titer "nil inti llliiriil an ay nf
(in In.
I t.i ,,- mid III lh. I lit ami ia 1 1"" T'"'t
I ll,,..' I-, no lit. r t iv I" lil! I""
,'iMl.l.mii.l i t A nun ill. i I hull to lllVt
In -.1 k t" h- !; Hi I'"' "I-'-Iv r
II I! nf till" ll' l. I. I' W dlKI'lll''. II
l,i' mi i itiiiim i t imd an lioimr In
Min iin ml Hi" "iiiinv H.tti.l ly li
lt i. .1 in. I lli.t Ihe New AiiiailUn
l. i, ' i.nt will 'in ll'' I'i '
I,, I.I Vi. .in.. I uii'l ft.' nl-lil'iK well
,i. ilie t,t iiiMillmi. Ihna iiialtliiir n
' mine i.rni.lt ' ln- Inveatliw-lil
t, 1 1 ., u-iv nt nt The I'wnerahlp
,,, t id. n i f th" entire noMmltlon
mil I... in Ihe IiiimIh i f Ih" at-" kh'.ld. l
i. the i.'i.iinv.
Willi a h'lil mull u ''" ",w
inn mil ii.aKe if the Aniirlllii. nn In
M' 'tin.i n at' v illi niiiiiinliy. K'l nut t"
tie t'l 1 1.1. It will I"' modern, down
I I . lie 1.1'lllt". ill' I i-iti'M-ly ull if th"
I'l.'iv and I'-'i th i ahl aiMiiitiiieiita t'
i l i f.M.ml in . ri liietli li Willi the K''lll-
! ft mt.li. a nf the llilt'd Htatra.
I A mi.i ill" a wh'.l". In Inti-n at'd
in the .i. " nf Hil" rnleri'rlae nnd
! tin i, an l e i". iloiil.t that tl"" "IV
v. ill "in w Ha ltii' iei when Riven an
, 1 1 1 unit y to I'liri-lmae atm-k In tha
hull I.
,ih.i ll.li 'l A l.lllilli III ll ' hole li'l"
the lamtiK waa ri'lMTti-rl Vfhli'll Wntlld
tn. iMltnlt l Wel'llIK of tl' !!' '
era. It waa li"t liiiprnlnhli . IhriUih
,.. i i, in. ttill. that Ih"
'work nf Klnilwhti-nlnK U' Hi'' 'I'' "'IK"'
i. i ... .i... l-.ii.l f.M. I !rn
111, 'trill' llie nntt im in-- -
. Iria Uen m-i mxtetit fiin e Ji'lll:n alnp
' M l.
Tl'.it the I'nilne loiili rit'liti-a .n-liiiin-'l
iiM-rnti na in Ihe I'hannliiK field
i i l I it'.-ed I'V th" hailllliH I'l I'li'lKlV
iif lie i-1 .il ) 'ini-nt from the I' -rl- wll.
r, I 1, 'Ll.llhllilllt of ii alr hi)UH fo'
I- n I I'll. I elii lli ll of lar';.l fi-r lafllltf
fi .irV f.T three or four wel'i.
.V. t i t.!v t lHitlna nil men liul 'l la'B
iM .e i.f tin- Miiil.it!ni of 'iri-
rllln i.iav U- I'Mai'tiil at the fllllf will
IihIiiv. nnd with Ihe it lit nf tnapa nnd
Mile .iiii!i". mill Ii knowliMlKe ff the
i';irn .int v nil ptrurture will Im
hri'tik'lit l ark, uwtiera and hnldera i'f
leii-'ea linn I-' i m i ted tn rarry atonic
t'oi'tmiitit' :iui'. tn'i. earrylnic hlnnka. fill.
ItiB out i f 'thl'-h l iHieaaary for tha
lrnti"fi r nf i-pm-a.
rin oil m m
still ii nsnir
liiNTINI KIi I'lU'M I'AtiB ONB
im ii rlntta-.tay nml l here without
, n. NHimit thii iiKli a niliiiK of former
h. ii l.irv if I 'ilrni- Wilnnli, who M'llillt-
tnl him In i tin an u minium with
i i.ll ra t i ri Hhl't tn a fon-iim eountry
i it I; Itin tv.iiity data. Thia ih-I'IihI waa
1 ,ti ndi-il Iv the ileiifiitinent nf alalo
k'nillt In t-ie Ihe rl.iM' nf the Vllxntl
Klin i ti i-1 i .i t u it tn niintv th: mayor tn
ir s. nt ii tlal.n fi r tiHvlum ua a tilltt
. at n lucre. .
i:
i ni
TOI'KKl. liana.. April It. It. I.
;i iii ll p ti'-ral m iniimr nf th" South.'
tttaltrn Itell 'r.le.i.ille t'liiniuiny ill
Klll'K.N fll' !ll" I'lMt t'n VlllN. '..l
I rrti iit''lrt"d wi'tii-eMl inn naU'T I' u'
llklih'iitia with liri'l'ii.il ! I a In H.
I i!i"in:i fit". It vtin iiiinnum nl ul
Kali" a In ii. i:irli I i f th" ''tiii'.int
li"lt IimI.O IV I-: l lfi.-iaif !. I.' Ula.
ttill H.ini. il Inm ua KaiiKi" kihi'-'I
lnan.ik'i I
SALT l.KK ITV. Aiartl S-Srv
ii. il l.ak. li.n I'l'iimini nl a mill. tl"n
III the I '.lil- i f I'lehd fl'i'llt ! tn 11
i . nt a In-if inil ay. nthera an Id they
had Inrieimd tin- le of the Imf ty
tit,- milli l H.
('NTIl'i:i) IT."M I'Af.KoXB
I-: H . '.ti ll li.nl iiw-ti fniiii I M W
In I. a viw nf It"" f,., t. T'lla W'iie nnl
l lll Illl il tl'il' tt.li It Ki'nrlM''.V 1,'llt
,d .ih tvni k nt tin- Wi ll ttaa i'-rii Ili a '
Th.
Htn
I;or Sale or Trade
Uii'til.' Sh"" Kin p. ul 410 Taylor
-',' ' ; ' . ' ' :
AmffliriM.b Will Eave si New Mete
Campaign Week April 18-23, 1921
ROSS D. ROGERS, Director
t"' - TftA'WU V. 1'. ""'I-'
mZr .' ? ?Wa aeB- j
Capital Stock, $320,000.00 Shares $100.00 Each
No Promotion Fee Every Dollar Goes Into
the Hotel
PAYMENTS
M0 Ctah
1.10 Mav 15th
MO Jun- IStrt
.1-10 July 15th
1-10 August 15th
12 September 15th
Endorsed and Recommended as an In
vestment by:
Amarillo Board of City Development.
Amarillo-Panhandle Automotive Assn.
' Amarillo Business Men s Assn.
Amarillo Realtor's Association.
. and many other organizations.
THERE IS NO MORE OPPORTUNE TIME
Amarillo is facing a crisis in her facilities for giving business visitors the accommo
dations and comforts they willingly pay for.
Will you assist in this enterprise?
It will make better business for every one.
A CIVIC IMPROVEMENT
A GOOD PAYING INVESTMENT

xml | txt