OCR Interpretation


Amarillo daily news. [volume] (Amarillo, Tex.) 19??-current, September 03, 1921, PART ONE, Image 6

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1921-09-03/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE SIX

AMARILLO DAILY NEWS, SATURDAY MORNING, SEPTEMBER 3, U21 -PART ONE
AUTO THIEVES PROPOSED NEW
I TO BE ABSENT : HIGHWAY WILL
Urand J(
Ollothffl
AT LABOR FAIR; PASS AMARILLO
!
GARDNER TO GUARD MOTOR MEETING ON PROJECT WILL
CARS AT INDUSTRIAL ! BE HELD HERE ON
SHOW ! SEPTEMBER 8
17 1 (YC
i
-A
u
i
I
i
I
(
Louie Says:
Demonstrated here arc picture of the unarteat ideas
that will be used this Fall by the careful dressers.
There are many new weaves and patterns in the cloth,
inf field today, but the clever buyer will route himself
to this shop in order to be correctly atired.
B. KUPPENHEIMER & COMPANY and SOCIETY
BRAND have stood the test for years. If you have never
given them try-out do it today.
Prices from
$25.00 to $40.00
With real values at
$30.00 and $35.00
Added shipments here of Borsalino and Stetson Hats,
Also Hanan & Sons Shoes.
Ask to see the Joseph E. Ward, English Hat at $5.00.
, , The Louie
CASH CLOTHES SHOP
4:t Po& Street Phone Ml
II I. P II, m !(,.,. )
t.V'.l'.in.N . I .ill. mi I. . a ... 1 fct , ,1 tin
I . li nr. in,, , ,,,, Kift., I.th Ktr,
I llii,iii Mww
.n.
H III II III,' j,Im.
'iii m ,, it. . r.
si .mi m' ,M.ii.,i
Will In- ,-, n,,, ,,
K I ' C.ii i ,
In, I. ii. i,l
h.i'l In t
tn f . Ih.it
: l ( r i.-r M
IH'klflK if l
tin:
wh"l. w . l
l'ir .till, thii
l' ttti'il .ltf ,
II I" 4.. HII. I. I'll
III. rH'M I'lK f.lll I'll I
llh ! ' I., , ,. , II,,
ni.. Hiu , .,,. .,,:, ,
1 ill", ti ix , h,,i Kl. , i th,
mt' .ii. Ml. ,,, i,,. g m.,,,
in i'I. i h in ,iiv i .11
II..
i ili.it ,ii
I'll lllltf
w nh
IHt J I :ll
11.1 V l.f 'II Ii,,,
li ivrti iih.iv id
r di ln
C.tiitmt u nri in,: ..if thr fi'-r
li' Ii Hill I.. HIM),,! ,i ,..lfj, , ,, ft,,
IftllllV Til.' I II. Mill I . llklfl I., t.l.f
Mf ril. r till, k .Hill 1t I.-.I.MI Ml Mill "
h.lt M't I'll IIIIIV I4TI II), ill 1,11,1 ,.,.
In- iii. mul tin. i'nl, i Xfti'i.
Tlif i.i'f 1 1 h K i ti" in nlui..it i r-
fill ll.lM'. I'llt H"ll Will !.' i initllilji"!
mi It iin'.il huh I i th- lux: i.u-,. it.
MM i. i that Hi.- i.i.'. , ,,, ,!,!,,. h.'
U-.t ..hhiI1. mm- The tiink will M--pi
lnkl.il - if It ii.. n. t I .mi in It !
fi.iv thi-n -an ;h:il thf i" tad in' m
i f th- Inn k will ii. t In- 1 1. mill I'V
llUt
Tin- irltn-tMl .ml,. r will r h I'I
ftittii.Lt. thr luM ilny i.f thu h". It
win uiirintini iil j tt.tti.liy. It will l.r
i fifty-mil.' i-vi'tit. with ti'ilHily Kin.-. I.
Kir.t Hf' will ! I..IH1. r,u
...' .... ..... ....
ti wiiiu i.-t. unii in I'nity ih . , t. j
iri' tr will It- in. t.j.wl. Hinl nnto
rui'i'ii fvirv iLiy. It i iMi-tii i lint
irrMl I'l.il ilnvltm .urn will If iin
m'tI In thi v'iiti whii h I'm nl nt'Tk
niin will I ntri1.
Thr mriry k rniimi iim f.., ri whret
mil i'th'i attnirtl'.ti. nf ttiv I liiuiiiind
AniiiM'tiio-nt riMnpiitiv air n..w mi th'
tcrnunil mid nrr lai'lilly lu'lnu put tip
I'mrllittllv all thf hilillli'n mul nm
ifolnn hii'llm hHVr ln-n ".. 'hi
l:,rra nml Hurt rliUr. ami l.irlat
twlrlciii nr nil nuily fur mtion. nml
-fryhoily i-.nim't-il with ihi- h"w I
rfd fr the .'ro hi'in" wh'n thf
itililp will Iw turtinl Into th xi-"timl
ii till thr fUitaiti ihIihiI ii thf irl"ii
rrnt.
iiimIIi dimI miiilh liluliuay
1 Willi h will like Ihr I Iii-Imi ii ul
Ihvliln nl I hi' oliimii in m ' run.
I mil iin (.nfliing liorilrr ( I mi-
ml4 on I hi' iHMth with tlif It-it ill
I ll.iiii mul nil iiiil,'i-il tulli') il
! liiin ni, Hir wnil h, mul wiili Ii
, will In lallnl llir (.iiIM'MIii .-
( umiilUii IliiiliMity, 1 llif jrl
l llMI.,
l Mi nili i nl llir 1i'li"iiin I Iiiiiii
I'l l i I I i iiiiiii'ii , in iiiiiwh fur
, I'.i' liUlniny In llir '.iiili.iinli , Mini
I lirt Ii, nr 4ilirMil lillir In
I I I ii ill. It .Imiil ihi. M'rirl.ilt nl lllf
I'iinlmiiilli ri.nn. ( IimiiiIht nl f mil.
i niiTii-. al,hi( ilmi h usr liU In
1 fliii niv In si l all 1 1,., i hit' In IhU
ill"ii tt Mill wmilil In on llir-
iniilr i hum- lulu llir .iiimIiii.
Iin- liltliHuy I- hum ol.iMixliiil
lii'in llil,-( nin.. nnrili HiriMiisli
( nlnrailn, Nflna.a nml In I In
I aiiniUiiii ImiiiIit. ami ll l iliiinn-il
In rWrnil il miiiIIi Hii'iiiiii similua.
lull, -:ikll.ill. Irxliiilll.i, Slra'liiltl
t anil ItiiiiM. In iimi Hiu, ii ml Iiimii .
Inrr miiiiIi iii 1-1 I'aw.
Hi1' ' . Ml.lt k. itttnt.MA tif Ihf TA-
l.i'lIM t "llil ltll.fl I'f I 'illlillil ,i ,' IllVltttl
- .l.iinii" li I" ' all :i nitflii.k i f
I.itntK i f t , ' ,,
MKt, llU 1A II V I'll ll,,l
tiiiil.fi V ami Ihm li.i. I n
till. ll"Ml.g If K IXIMtttll
i'i"M,miii.ii will U. thititiui.il!',- Iliiikhitl
I i'i t, .mil tin- ". ! Ililn ni tin- ni.
II" .til hluh.M,lV 'lit. '.X I 11,1
1 Tin xhi'ina nil- Im , unii' ini i,-Ht
in llif hlirhuiit iifttr haltiu utttnil
t.l a tin turn nt lliil!v. ami tln-v arv
i n n hi ili.it Hit' hmlm.iv If int ,
I'i i.itlui n ittiti a hi4miI'i'. Tin y
I.Hf iilrt.i'h t.ikiit nut n iiinnU" hit
in Ihi' iituuN nin, ii, on, id tin t in Iwi
i'Xt"!itr( ninth .
.I.iiiiii".i li.m m hi l. tt.-i. I,, tho
tnwiia nn thf nit'tHiMil hiuhuiiv in lhi
I unhnnttli'. mul u liikt" :iiii ii'Lin, it
Mn-iltil nl thf nit' imii li.'if St I'ti'tii
l'ir .
It I'll Hi ll'
tilt' tl'lt
If S. l
ilfiif. At
II. ! Ihf
Today will be celebrated at our store as Suit and Overcoat
day. We have received big shipments of new fall suits and
overcoats which we are celebrating on by including them
in the last few days of this great sale.
So Get Yours Today
nv suits,
in en's a n il
ytm in on's
modi-Is all wool
Cfk'hration
$27.45
I Joys' All Wool Suits, 2 pair pants,
new fall patterns. Valiu-s up to $Jt).
to pi mi iilihration (lav onr choice
$Q).95
Overcoats that
sold up to $75,
celebration day
at $29.50 and
$34.50
ASSAULT CHARGE IS
Silk Stripe Madras Shirts at $2.85
NETTLETON SHOES $9.85
PACKARD SHOES $8.95
TANK MIKt r I'll I (KM It Kill (II).
I'mlt k ami t'nnl. Mil.. In ., nf Nt w
Orli-ana, Iji.. ha touiit llifii- tall n(
191 irn-r lit in tht-ir litif nf inn
ami ran Mi-mlitl nyriiiw TIiim nt w
prliva nh'iw hmvy rt tlui tli'tm In iirli-v.
hn iiiinimrfd n thin- In rffn't "r
Ihr iaal Iin ni'inth. Th"f rtilm -.lutm
hrliif th iiinmit.M r' nit ' ilt.wn t"
'ivar iHlfm and m.ikf uni vriii
onr (if th nrnot ihmiiiiIi'mI fnanU
KosWKI.I.. M. m-(.t. l-i'ttm-
! I'lnlnt waa fllitl In n li utt tmliy
niaiiln.i rhitf if I'niiif I;, w. i',i,uiui
a:nl I'liliitiiiun Kufna lunnnhiHi lv
on m Val ft Mlli'ict'il MnaiiltlnB him1
;Wlth a il'-ailly wt-iifii. Thflr trial la.
j t fnr iii-x: Tiifml iv nn inlna Ktyil
l an Id tn hiir run umurli limt wt-ck
'nftfi' tiiil'll.lha Inn fift lv i f mni' ;
lniunr nml la n I Irani tn hnvr ilt rlml thi
l'lli fmii' tn am t him.
i-:. &
Collars
95c
Dozen
B
(o)
m
Inc.
Uov's
Hlouscs
vnur choice
59c
f
THE UNIVERSAL CAR
ANNOUNCEMENT
Firice IEeduactioiii
TOURING
Effective Today
F. O. B. AMARILLO
OLD PRICE NEW PRICE OLD PRICE NEW PRICE OLD PRICE nf.w pripf
ROADSTER $544.00 $497.00 COUPE $810.00 $706.(0
Copeir
OLD PRICE NEW PRICE OLD PRICE NEW PRICE
SEDAN $877.00 $773.00 TRUCK $593.00 $542.00
Irviim Motoir Company
ii
,
AUTHORIZED DEALERS-SERVICE YOU WILL LIKE
Service Phone 2141
Office Phone 2243

xml | txt