OCR Interpretation


Amarillo daily news. [volume] (Amarillo, Tex.) 19??-current, September 11, 1921, PART ONE, Image 2

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1921-09-11/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE TWO

VKU TWO
AMAIlll.LO DAILY NEWS, SUNDAY MORNING, 1EPTEMBER II, 1121 -PART OKI
C8QE 0? CailVG;i LEGI0I1 POWS&TOrU
i:
TH lll limn I'l iMIn l'l" S-t tl Ht IiuHUhIi ltpl,ll p nliitp Mt.t
lH, Hi llklt I'll l' Mil 1111 llllMlliM 01 l't IM'.I' il'il'i lii It t'klntl Ik it
itlpll'll lilt1 It'lMll'll til l"H It'ul .,,k titultll' PltHIk l'
I'Hk Ht'ltlP I Ilt'titi' I'l Mint! kith III p I III ii .Ili'l l I I, alt I n tltlttpltiil rt"'l
1 11 l U kit Vt llllt I lnl Mi, I n nilllil'ila Mllll'iMf I'.lli'
jtllUt SI Upl't'Wii p if, i I Mti ,itt hi lit in ik i
llmi III tltk1 k"4ltii pit' tlwiult'O I ,'itl, lvl t tltiititU tt. l, lii if hi
Vttliv1 Iwtlitt ,luii.u i iii ,tiiil'ik i,iil ki- m.ikt' Ilk. ' iliii' Mt'ii,
t'tt Mkl K Plilkt ll plikpt Iti'H'tl iitt.ktltl 'tint (tt titi lit
GTuiLLC ALLEY IS ALLOWED DAIL
? mm EARL CHID DOnDi;
Ovttb AHty m tkwlUtl U M U IK im IUW k w mi lrTII, t
U Af m itwAWkWti U W itUit Wt IkkUiitt U KmUi . ; .JT h
fj th i kkkkAk IMIIUI MOCklkMkk kklMM IVittlUl JvlkUk 1 T ''J I I'.a I kkkPii I'M, H,P kkMifvP.lkm PlktP Ml-ll
- ?, M 'n' IIVMf u wknli Ul Ami K kl lit t .,k ktil.tnt. Hlf. vk.v ltn k
Ik tWVif yuUrAy, lr U Vtttl wwr f Hwy U Dvitwik wwM w ihm wi vit ! M(M 0ufi.- m kph rm-1 tkkk
Jlt nUn lr.U AUty H Uil mJrf 1!,: S
4 U iUUHk KUV m fmitit itkWt If ytun 4 M t I . ti'Hi p,i p,, ,lf VMM,
k&k kyp .Ivu k AiW U Vi.i TpnllMupktt aJt.krvJ Wm J ltkt kl ISkkik V KMt Ukl Atvmlik In hi lktliiktit k iw(
Pt flW J W llk llWny WltrJ ty t, ( Ml rx,lW Vi,nM pml ,4 mvi,v kimtv , tlpmM Uv Itnn
W Mf tKf iiW Wt II Hri tl tl I ' vk kt trk Mft4 wtil , pp.l Hmitlk, .itkl Ivtmka .kir. Ikpotl lit
w ..A 1 1. tm k' iv.iL-. A .MkkkH INr OltmH ktt( UHslk, i Kppppi Ot, Kkit,, kk Iknl Hkvy mtl-l
WH If Wltl MWf j,ivtt Hlf)k llttwk fkklklk MUM H'vlk w
KlW Wl put I B Ula. I Ik kupj bipJ ,lf,.,J fW I fltlk Mk Vk Hl' IVtkllk kl UtkVH Mt'ltkMlkM Ik
WW W H W M tl VtJ lfmH VH ni,',,, Uws fcM k(nn,, Kph, Jtliik. Mtk( Nkttkpiktk,
iUt Inmk aI Ua )tlnM, : lv Numv t .mvki kv ttti Tm. kku mttkiim M 11
Hlfl I4 fH 1 VmV Ik ttxriMMi mm Vit UlmM4 ( ,, , i
k p u 1 1 1 i w I tr.x, ltMkAkiMt Wk-Uikk kkt tklU klm Hk, rikivw
tittmwftl H Im llfl4 M fcUmy i lik . . T?7I2L Ht t Xkkktti
VH V, iapI, t,kk, v.l
SH k. lk k W kv, Vv, u
kf. V, UkA l tVy Mktv, klv
VMMV tVtiMlt(4 . 1 kk I
APkvAV4k vs4 l
kklk Vk vvi.
WHk VHtV tM Vlk k
VA MiVtK
k kvN ki
tpk- vV t tl
HKCHpop Ittf PfcW .twv
kA HnkkMA VHP , Ik kf S N
4
Ak ,t Ik -AkviHi ,
Vmipw, h vy,i, x
jpvVH k ttt M.tVJmi wvtk '
Vkv k l I. Vs-V
VA WVkHMPrA !, ) ..
VVl K. tfcpA X kVp kwiA,k
H HNJIk .t VA l tM Km
pkrk 1'kp.knk' v" k vt
"k XVn MiX vVtn, t-kv
M kMkk kM 'J kkl kvX4. V
VN A V v4 sskp.l iHk XVi
ttwt tWk
kvVk Vkl XVp fk
tiA) VW kVk Xs- -.V, k kUk
4kl . Nvvsv Vk' 1 . VV, vV,4 p. A IV .tk
Xkw fAkP- k) V il 4vx -p K Vvk vtv A W Mt k v V! J
''' kp Vkv IV. X'1 X, .l' i X A. WpA kM, p!
VwJk W-Vf vk J V)kv kM Vksk I v. v. Kv ts., t Kj 4s kl
VmiWx IHXAkt Wk Vkksw v-O X v4v wk - k. I
wi) kk Xvi.. XV kv,k k XV XvJl iNt
)MI,v, 1 V n v--- Vi- kv w
4V kk Wm irk Wi Hvi.k nm kk vv ku. x.;
iU X"- l-st, 'k ttv. h t.M XVA
V-k, VVp lvkk K-p j'MtWI V .-. k,
V,ktk) X V Vkk vkx I 1 -v t v-h Kkfct xsi
iV"Xl t .k . ks V Xikk-"v
kAtwk kxs,v. k. v k,vkN -kkNkt X"k ltk WkAk
A mX-p4 V.s k.sX ',kVi K ' X "k VV, vl Xw
l Vkkk' v tkMi X k y -'-- k X- Vk -tk
ikP4X V, tv pxsM n - X k -"v
yv.- I - m ! k s Vt IN kok X
kkk4 kkt ' v ,.m kv Vn V -4 V
i v--v V k.vt k
VlX. WivnX XV V s v
x Vtki.o t.k v,,..
XAv Vv.k- Xx t , v. -
V VX. Vk N -sv V . A .
Vw VkkA -k W 'v, ,k,i V.
vs vA - k"4k,yt, -
v--t V,
k
k a kA v k. . X
...V .'1 ,s k v v
kV- ki w - I
kv- ' t. .. -v , s
tV X, . k
v 'k i v. . .,. ..
i V -i V v '
k4 1 Vt k - V
X
k-'il. -.
.. k ',
X'VVn k.
v- v k
V
k.'k v.
X
k'"
VI 1
t t 1
't
)' I
V,- V
kh-
Tl;
l-t M
I . - (
W '
M k". '
. 1
1 ' V
T rL'.VVk.
WVi
1 v.
I U u 1 f I
I' i m k
1 1
I
I
:a
llHlH i
I" ' i
'- .. J
HUNOKtOS FUE BEFORE
0NRUSH1N0 WfVTER WXlt
p,V VI nhM lxVU tvK
-kl k kM Sk i
,UJ
lk V-V,kt
k..k kl k I ,Sn VkkS,
)V 4 k ,ik4 Mtl Ik
V kVNk XtkPktt Vvkv- !MtV
I tts vitk
Vk,Vtvs, kkl k4 tkv tkN-vttV
VkVkJ lk k tv kMHkkl I k 1
I t t,ik r4 tkk Vk HVt
. . .v . k-.t. w.
ivkt.A, ptk t tpkkVkik kn,,Kvk
Xk 1X kk, Mk 14
.Mkttkkkktk ktKtp vi ,T lkkwc
ss tVUMt IK l-k4 IV tppk
Vikv Kk, X ik kkk.k An tv,
nk wP k wik tkikptip tk
- Vk vv4 XVXik, k44
k- K n krk Ak.
t Mnv Xi-tpPk vX Vl Sk.k
A kNtS,fr- v k yM lt-
A kttv, V,.. s li'vv X Xv
skii'k tpk XiX XV, in .,V lit .
s, s kk ),k k X, XlftINk
.vA r-1 ... vk kv ktxktr
4 W V-'i ,-
WV, . kA vt
1 ' v X , ,k, i. 4.
X t ,
k - -k -k v.i k
, V k 4 sV , S ,
X . . Ik k.kki-Sl iktoX
'-. k,k. .
tt ' t. . i-tm v Xvk k v v-k '
' I ,t I J, k t I
V X t i v 'k 4f k . 1 X1. p t
I v
k
V I. .
V - V
k
k ,
t V V
t-t Vv
' . '.k
-k
. k
..r. I
t, V
k
Xk
X
t k .
X "..k flki"
t t
N'liNTINI'f II Ml'tM fAflNOMM
WliM' ill P iihiiiiiMi' '
llililpp Inn Hill,
liMiiii li.'ih Cmtiim, I'tnili iif
Hum Hnil Mm Mm iivnr lln'ik
liil lint., n U InmiIh mil wr eilnd
, no I'l M limn iniiltlk, llii' iIumiomh
In In, I inMiliiil n Hit llnllk' III lni 'I'll
CiiHk If lmliii.il) lipillk vwr Mill
Ill kt k.ml.i'.t tkY. IN ktlknj
p.LM Ui luLilm II II llti'M It'll
Mil II'
Tlii' It'Wii if fm Miii'im wiAVr
kptil Mill liiniltllik Hl'l Vlllli'tlt llwM
m' .i'n, nlihuupli Lorr ii'imiii kl4
Hill Mil' Willi V H'li'iliiiv KiU'liI
pini4i ill. 1 1' w I'l f m. Iif. I lit'f llifli
ti'iiii.iii.n I. Hi wMi Hill ri'r'!l"ii, Hit
itiiittipi' vh nidi In tut In ril MIM
tikiX Hi Hip XllPPitilil, tMkXM Ull'l
T V IP Pml Mil' likliltiklltilnil Awl llfT'tl
. .Mn in Mlllitp'U kiln litlll In in lit
i'i n tl PtAiiiil litlli'linl fi'Pl,
llait i f Pll i r Pi 1 1 It It'll llttH'l In
link 'l"itti ntsr M HlMtl l
iitilktinl vim It mil iiiurtiUin k !
piim ir i.Mi'1 in iniki Piitiitn Hii'i inn
, lnp kl pitiiiil Mii'intii'l ilulUit In
in'i'p .ni.! ilkkiinup Tin limitplinp,
a t Mt 1 1 n p llmiilun liifev Willi lit
itii llml Hip MV r i4 HtrrkiW lVPP
tl i, i I inlii n, pli'mlily l'
Intf '
llitili lUittpip),
AlliMt.lk miiIm I'M it I! Pi limn
ilt'ii ,ii kklUi'Mil ,1, mill pkikHlmli
ilitliik1 t Itk thv 'ilPM f llinHM In,
It Kin kK Htkt kk itmi Pkit.m. II
mill, klt llml Hip mini pfiiikin n Win
liM Itk Ik pti.'t.lk Mfit A Mil Ik kliA
lyn ktik Mi ItiAikih f Hip Utitn ii4
.l. ik. ....... I... .. iw n.luui.,n
k ikkusitk vt rrtNst: ivkkkUM ky;
,Ktk ttlm
' V.ilVT !!!?r kkkTM turn u tkP lUikttitMi
Wkkkn k4 lkkk AKtMH Ik lkkltlt)j kkkkWk Ik tllttkl IkkHr tlkv
jkkkkl tM , I V Vlt, tk,kV kkfllk ,, ,M ilv,, tkwvillk ItTk-lkkMN
tkv H?Vlnl tWI m
v Mttl, Kkkkkk k4 1Vkk ikir.
M ltkkV lt ftk .V VWH
ki-.mr kv r vkN ftvi kk4
kAtkv4 kM MKkk k iikkl
Hl laj k4 AkHlk kA
T1kkl1 kf kkd k.k,kl ktkk
t'V Akf Vikkk k ltM4 X.ir,kPkk- III lkkl V.V k V-lkkitA W n .ps!
jXnn kvkw.iv fkkkH kk, XtpkXvkl'kkl XtkK IMKivkk t kkkklk m
hi t V.k ft klJ KX IKpI VtVkkitNh k vlWvlk. kVvw Ik
ktk kltM-ktkVal kk t kt tk k4 1 kkitkMI kv lMvk tlW kk4 kkltkl
,n fcvn ,Jk tTt XNv V . tkU V lUkAkH lkk XV
0'
WOULD-BE PRISON
BREAKERS CONFESS
IMiNTINURII flHXM f AON ONI, I
mi liny liu mm Ut'iilii Iml lldil t tit v
IVIrtllil m j. I" fif 1 1 to M Mllll Jul V.
Illllllll l'llllfl'1'llHII,
flffhMk lull li In III kiliai In III r
llikl ("III iif llic mIIi Hnl imfiwHii
Miiiiln iy Mil' iimnlnl Mirp fiilit, pit
I'l l llllll HlHIIll Mil II IIMP
I'lm liilm liiM' Imlil hp Jin p lliiMHIil III l
ii.iihiKli.il llri In ill
llml ln limn
i Id. mi. I rtmlHt phil llml lin In II
'l - kl I. Ill l Mill lltHl l VHP IllH I! lit
lknin rut pint vnl tit iliiN. thins
' I ili n I I mm wIihi tin' ilt til in i nut
kklMi Ilin,'' lm pit ia i i'i.i(i'ani
put, nil mi li llml In. pi Hut m li t iii III
Hut llimiitllli. Mh, piuli' uliiiiniiliiiv
fi'l I'lllpl.llV III' Pi III Mill In Mil PHI
liiiinl In h h i in el flki' knit In i
Muiiil in mil ni,i ( ft'i piinllim h
ir til Ik.inwtp niv, tin p.ilil ilin iMtn
kkil mlnrnl In li.iit )tiitp Hlnl Hnil In1
privrit Vi inimlli
Kill I In I uli'HM III III li allllli'llV lit'
ptilil Mm I lip pint lii imiimi pli,. n
IttlliH till Mllll I ili'l ll H lll'IH A lilt i
l"l In trttlnliiMiin I'm, riiiifiinii
w,i ( HMn,' ii,i'h nihh w lMr
,, it,. tiMP'ililtl ni linii, I'Mliti
1 Im-Iii I'lm, Mil ilpli'im ni lilt In Hti'
('itiii'inlnti plinii,
ilinll S llulilii'ilk
In Anitiilln hiiiiwuii i nimli. if
iHiiu H'lil.iiH'ii, pii , r kklmli limit I'l.ui'
;m. tint ik niulil lit' Mtlinlt iitl'liliiM it
twn In n lnlnit ir
nil', mltniM Tin
t'f IMkkpnli, II I I'i'
tt l" Int'lii'lV
If '! Tv)' tn-1 Htli'V Ivpilikl I nl
in Titin ri, i.niv II iinM in
'Irflllt'll tt'llM Iklltl W t4Mtt kit M limit
lit p I'imipliii i,i,iti, ktk 'tilling. In
Ihr ritiifii'U,
nnv w linn kkvktptt-t nttti
kk liitktv tHkkk
v in
VitHklUt
Hkv
Vk
! rpHkktt nuilihi. Itkil
'ul.M k,.U
j hp A. Xkltk.,lt''lkl ktwl kl
lik. k kHh kv sv;k kl Kt-
TIikkkk. vlkkk Vkk kvrv tWkVA
1
ml K-4kk ktvni ki k4 iv4tkt k4
Itt IK Vtk - klkrtX
A Uiv Vktkwtkk tn't kik kv
tV kP4 kPrnttllklA IM kk kV IPtt IP
Wouldn't You Laugh
, vv, vv X'U( UV xVkvV XtXlnlKUAi xUvXxl UX kftWUkWl
V,iU lvi, UXUV VVWiWIK-S It-XXV XAHX UUkl "UWV
;kkKv vi bkk: itivi UUV ls h,u ikuu-x lKx uvv l-
Vixiv vlki.v xivxx x,xk ;Vtx.v xwxx v1.!! VAXV
inw. ttWr jukI uvknv uv vnUvktuswVK'sxx xvmiViK Vxxx
x'vnxvukiKv uuk.1 uxvv vkvki Vv'iUuiai'.lx, k'.v Kkii,; vVvs v
Xv UV bvUxiu.
'Ihv dvlxeritv'xnt w Ak vxx Wma .wu Ok uSx vi u'i
vhi.N ikivuii Kckl vv udksU"lxts :x'iv k.'kk vxiit kvVk
1 . k. . k .'111 ...I.,. i!.k... .. k .
A iIWIm k.'l MX IV ' U
.. t . .: , ;. , A'.
A A
ll..kV Hi
sv inv.rv; vn'vv
Vnl tht.- a K ct likcsiKtvik xx ill u'l v'U xx h v 1 c I"
ihir-uv h'xx t ;xl ihvtu ;i?ul h.xx !UUvH i"l'.t.x b 1 vhc:a.
.i'lwnikk.-:;ivr.tN ni v O.viiix tin v c t 1 ix V xxic b nii
kc.itl ihk." ;ulxtttikctnvutk.
,iklti:i th"M.- )U'.l'.:ctk Xklvxh
ii; .hvI utitlvr the jH't h-lit
Ijuv the adrtiscxj, pckts!
BLOODHOUNDS USED IN
MAN HUNT NEAR ROSWELL
(PMNTINItMl KMMM IAIIH NW
Mfkl'il Ml. I'l' III IV l"l Piilllli IMI.fy.
Wlllll' Plm Mil Mullllll I'll I III III M
i lii 'I hum mil Mini l iiiiit)' till lii Hiu
flitui', ilniH Mi I'iiiiii'V tt Inli'l kiwi,
lilll Illail HII'I I It'll I ft M, NllltllUHll Millllll
Hum llml lin)1 wui' Miiiiitl, phv limy
ftlil lii.l pIhhiI, Afli l Ilin pIiihi"m mII
Mm. Mi i mii IhihiiH' filplili iinl kinl
(Inl milii iil Mi'iHi'M piuMiiiim nf vhIihi,
lllil, Hi lili'Mil, Mi ipIiiIii, nml (III'
nMiiT ikn ini'ii, kklki'il f 1 mn N'kiiMliii
III lliiiiki ll, Phil HtPit Pll. I llPlili l'U ki'lP
hi I ruli, I kklill,, Milt ltlit IliM III InihIiI M
(11 mlil limn in ht HmiN In Iihip
llnllll nf lll lilt. Hlll'lllf IM I llll 1 1 llf
I, In. 1. In intinik, w It It k liiiinliti M ili'i
11 . nml Plii'Mif lilmk nl Tiiiipinn
imilllk, ll kllll Pikllkl llrllllllt'P, Hll
lii'in iiinirlilllii Villi Ilin lml I'fll
HI n Mil' pihmIi nl' Ilin llmt ml'
Iiim Miidkii HIiHHlliiinnil vn iml
ill Hull I nil In! iilklil, Hint kin atlll
m ill ma lint rimmr)',
IpIiIihii Mt'inilit, knikwn tit iV
1 1 I'll Ilin limit 1 if Hn UNiiM, I Wk'll
pltnttit int, link ln Pt lkul Ikkti liTin
In Hut tiiiiii'iiiiiiy tm' intirtltr kml
IkVllid kimlit hi li"ini' link fur Pt'Vitlikl
kini h llil Hut inlii'i' Mir inrii kilt'
n't ii'il u inilii'Mlt'tl
Allli'll t't'llllk, vim VHP IiIIIihI, vi
hm fill kkil M'iv Hi! ini'MkiHil tf
I im 11 11 lin v iik lptt vtll ktmvn liprv,
Mi iSniiw I lit kit 111 ISkPit InkPiiiiHl,
,t ml ptlkiti utilkksl ii'ik kl In I hp
1 1 lit I Mill pIip vtll VkiitkHP,
rNkitu I itUnnliiM kit klr lin-kii wr.
iPlrnn ft 140 ImtHn tiikklittik kinl M
iiUt ik.itlt'ik Ptinikiliviik,
A Job of Printing
May W ittti;iajtllcHy cor reel, t 'Hie
jtatVr Mtxk nay lc Inc taut, Yd un
!o the irtork In uH ml the Ink
tjiHivl w iilhcv jttli will have a Wvirrcu1,
incty Ittnk,
Our jMiMnon arc ivm ui CNpcvl
iitco aiwl only 0o iwA Ink a Uce
in mir caMnvt
LET US SERVE YOU
Loving Printing Co.
lHWtitSmnlh Phow US,
k,ilk.'k VVt it'k..v..s , (....v., k.s-,
l'i tcvt vt' iiMii in li.ii
Iiaxv iv.xvt thor x"i t
ot cnvisUM i.u'-livin.
i ll U.-k
CATTLE WASHED
AWAY 1(1 FLOODS
Oil tlOLAH GREEK
WATER IS BACHED UP NEAR.
LY TO PVBL10 IQUARB
IN EELTON,
$t AiNwIkM fppM
IIH.TIIN, Trwk, Hi'til, l-N
ln (rrrki ruitnliil Ihrnnih lit
lirml nf lit ill), I tm rkiuiki,
litlnwlni k rklnlkll lit II llitltri
lm ImpI ulalil kA4 Mll ImUii, miim
I'piK Unit, In Nkllmut iHimi
I'm It, kftrrkl I'milrnVrklk ikinit
ltiitt n nimllMir kMikll kkMw iml
)rl lik-nlllM, ttnt In w vkiiHl
kv, TIh Vklrr, vlili h Ik lnni
Ik Mtk rtMiMl Mk Itlili Wkr, tiki
Itkt kr) Hi Hrki ly I Itk liiiMlit
kklimr lirrk mi lk kl0ik nl MkW
Mkjr himhi,
Mn ir k tkit I li'mnvkl im Uvkt
likw liorit !'(.
kWk lkl iki (t iMl kinl kit kMlitink
Itllit hkkkt ItiKit tkiiliil kVkV I'f lltk
tlikml A itnittlur nC Inlilkvk hkk. Iwit
VkPltktl tml nvt r ln kHiiit)', Iml wirk
I'tMiinintili ktlmt I Iwtillv in lttlkM, kinl
Ihk fMtl rtlkkl 4 Hiu tlkiiikkk ki
nnl lirptt Ifprnttl,
ki'iipiU lm n lkivr ikllkikV ntllwuk
in tiitvtiiiimt In Miiiilii!iit tltkn ktiy
I'tlii v k'tttnttt),
a
v"
?k
t
I-
o
S. II. A.' Attention
Annual lli'illnil Iif tiflliilk InnnrtmW
iiImIiI I iiVIii n, A liMM" HUi-inl't"''
I niii'ili it kinl it. pin 'I, A I"'"'11'
I' Iillllli'lll XA III lm ll'llfl'Mi'il "l""J
Hiiipn vim in In mililii lin' ili'Pllnli ni
Amiiillln I'i'iiinll ilmliiM H" nmliik'
M'HI If A Ikl'HH Mllll H'Mi'PI'llltlVP vi
I 1111, III' IIM'PI'IH nml "t'tli' f'H lit"
MihhI nr tin' I'Ml' T." Hi lit In '
I vim mil lm ililrli'iii Hinl mitt m "'"
IiIimIiiiiM" t'f Hull' llilllt'P, Vim Will
il.MII'"IV Hllll Villi llHIK Hm IllH'r!
Ii( Hm Hiili'i1 kl lii'iirl, Mmli nf
'it a Hiu I'liinlim pikl' iIi'ImiiiIp mull llj"
'lift iimi nf hii i'iri'1'il fmnily vhi'h I
iiHi'iilili' kinl vim"' nninlii'ip kin w'
1 ii 1 It flllitl fur Hm nHlil' In h,,h
Hnr Mt' rlinpt'lt, XVn Initr Vf'V
!rm MiiiiiU' III Htl imiil in Hi niI kti'l
k . . . .1 .. Mill!
In (III Ikft iniiv lm Hiiinniiiii
11111I pinti'k In AnikilUn, Tim Mw
ilitlitl nniikii vtll lt iiiiulliil mi lit'
1 ii mI Mmtilty itikln lit ik'ii'M1,
People
'I vk k ktiffi'ii'i' nf Pinmit'lt
a 1., I Ilk lilt llillililtl Mllll 11111"!
k'lintult In I'tklPtk el Mk)t'k Wmi'''
fill lli'ini'ilv, It lm ili'lii' " intuit i
inn kml I kin itHtkiinmiiiillnM H I"
Iknifi' ktihi'iki. I Vkk k lintmil k'lt
In Mitlitr kinl t'lltir lmpHlkl vit
kiv ihi'rvfikk mkity imm In in f'f
kilvltit 1 iritnliilkt iwhIvwI r"kl Mi
M f nil Miivi'k WitmltiHil Himwlv.'
II I i k!inilt likiiiili- I'lt'im tiimt
llml ik'Hinvr lin' mlkiihkl i.ttntl
fmn Hn lntitlitikl ltil kinl klUv Hh
nfimiiim i"n vhikh iNkiiwk viki-Hikt t'
p'mitkilt, llVkH' kml InlrPilHtl kll
iiwntk, Inilmllnii kiniliillik Hmk
ilikp.i vt'l vitiiMmv k inmny ivftunVw.
Hni'i kU ImiH ink kml iii'tmipu rivry
Mln,v,
Clttnlnf , rt iilnj ti
Hit Work
Wi hS h AM 4Vm til mm
I B GRAY
IN ItMl INtArtk riXAAA ct
Otly jxhet In lh city cmprov
iiU iACtory tralncvl men, We
repair ny lUlttry, Mgnto,
Slarltr or Generator,
(r rtAl Storc Battery
Servkt
IMCaldCo.
GLASSES DROXENT
Xrlv llkkA m XK t kAtH
v kfk frvm Ik rv
k IIt4 ky Ik VkM pk
Xllkv ikkA In Pktf tkt AAkf
t ! W krvll MskHkklk
lPkVkl tkVtrkMl tVPf XUM
ttU4lk kA
vv4krrk
f)WpWVp tttM trPWMpt
AX) IN MfkkA
IWkvMIW
A,AM
ll 1 M
(Dit ill
3
Fk L CEER
W M I vkMXli
DIt Tt & 40MES
DtixlUl
VkVkXMk4 A mkMuX
tk W-mm I Xt Mht
. MIX ) N Akik
1 1
'
k . U X i
.ttx;!K. v
. 1 1
i U UXs V.U.
1 .
- . u. ,. t
'- k 'i , I w
V ' " x t
v .
. 'tl-1, ll ,,
11 I-.., . - k
X M
M i
i
.a 1
k,t VU.SXi.
I I It I v,
I'i 1 t-k
N 1 VK
i k
wl
Ut
u 1 1
St
1.
1 1
I) ,Vil ( '"'ill t
, . , :

xml | txt