OCR Interpretation


Amarillo daily news. [volume] (Amarillo, Tex.) 19??-current, December 28, 1921, Image 5

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1921-12-28/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE FIVE

IMI'MIIMU'
AMARILLO DAILY NEWS, WEDNESDAY MORNING. DEC. 28, 1921
PACE FIVE
Coming to Fair Theatre Thursday
"I lli: SlIIKK" to i i.om:
KI N AT MISSION TIHIW
Thr festival In I ho KnmMiiii; ikItio
hi ln).l.i. nn til"' .ilk'r of tin- Sahara!
) h 1 1 it Willi ll Slljl k Ali'm-.l lt.M)
ful on. of I In- u !,.! s- . ( I t.ii-ini !! 'In.- !iih- . I , ...i.t l x t it I'm
I-VIT Hllt ill'll f"l i llllll.S III ( 111 ll'.l.t i.lll i I it li. 11,1) l'i' Ill Hl'.IIITM lit
Viilure. 1 lie wmil int. a t ilnini'ht K j '' i 'I')
IimnI mlvisr.llv, fur "'"In' t- ii II nf r..ifTy. "
If n" l far iimi'f III. in .i fn. t.!ili , i
l'i
Ho tin- fiii-t thai , kihi i .i i'ii in r
i ,i mi. i tiii
ii. 1 1 Mi"! t.i 1 1 Iim: .
, Vv:i 5V-'-f-v."v.:.( rviJ
! '-.II ! lllll.lllli; I f' '' Mint WhlTf III 1 lli'llltllllll K til'- I ! .it till, IK. Mill
,l. I.isl In I ....... M.viv'l'11"1'1"" ' " -' ""
I iim.il ami li.i.uht. IIiiuLhIi t .mist. "
I mm I ,!! Iili i tn U. ,,ltia i ami - . -1 . t v .
Tin1 .. ; t ! i i,n ii i iii ;' : In'
. -.1 t i,. I I h.m a' . ' . t !. I ho
S! ik vim i.ill'i liil tn 111 !l-ti';t i
i
M till.
"!' 1 tt By k p.i
La-,,. l,.- i.l . it .... .!.'. fi S W W''4
: till- iii.I .... ii.f l.'ir ..ii'.i s
a
LpSw6o -' ' ih,tn. :i cwij'tt Production
.iii.c : - r l p.- i in.... 'it i.r
:;,il. ;n..; ' i . . I rt'i-t ! ..Im.iiI
I I I., i - ll t.i I.!- i i"... l v ): l
! i t if h i. . i . i i 1 1 - . I .ii i -4
1.1 I. I, u I.l I I' 'ifH
' i, ; i ; i v In i . it . -i r.l . - (
'Ii ii. i In l .IV , . Tin S1,. t lk'-
i t,. Ii .. ! 'ii-i n : ,' . I ' i . t ' ,i.t; '. vi - -1 f
I A ,i". Iti- rlii'l"' th.. otii
i ! 'ii H i l.i ' i -41 ti l f.i , i 'iva
, ii ,.) ilii fv i )' thi ji lv i.iniin
ti ...
'II . t""l in 'li -i it'- tun if lh
r 1 1'- iim 'I'ln i'ii' Imlav.
Till X 1 lit .
Hi. I .mi
.1
a,
ti
New Mexico
IIAGERMANH f"-v DEBATE IS ARRAK&EO
, Mil l l I. Ol It I ON"
I to i i list; i:i. i,i mi nt
I 1 1 in Inn'' ! ii 1 1 i i n in I ,t ,! ami
' lf ,iH' Ili'uhlN l.i Inl ill tin'
l.i; Ii V I Ii Mil h miim-i . ta. !
, I'll' " 11 III ! . I . V ! II," II' I !lf I I. Mlllli
i I I i TI i- j." i! ! in. ii v ill !.. -Inm ii
i ! 'ii- I -. Inn v i.il.n al'.'inn n .mil I
J i i i , i i i f i i t ii .i . with i n f i i h
' s .v. !,. n. n
'I' I .in I.r mi lliilll I till' ll
Today arv.l Iluirsday
Louis B"::ii:son
Speedy MoaJe
mi'.' a iiii.i' I ' 'ri ii I Ii.'
nan lhr mi il.i I l,i U
Also final fpi;,o;lc of
"The Sky Rani'fr," and
the Vanity l air MaiJi
Comedy.
( i ill i iiii.iiit I rum I l . 1 1 i in.
NOI T: Our aiim -n m i-.
In. i ll to ll'r an. I '' uniii I I
. !. III.
CHRISTMAS
t m li' i (iii'tiili it ml, at am i tr, HhmiVij ii it, .in. mi nl Aii-'iijiif., t inMntiriM
cpunmll . I
Si m iiiI to TIm? i-
iia;i:i:ia. i. . '. ' ,i r
II 1 1 ' i'.l.tli. i.ini. m. i l.in.i I ..SI
i I I it . ... I :v li.t: in 1 1 ' t. ii' I i ...
nil. Ill . .1 an M inl;iii; !i i, 1 i
v , .a i .! ami I ri. i N n. I '. i ma '
Mi ami M A i- II .it. i "i -
i II M"'"' "1 1 1 I - ' f ; - 'I ' '.',''' I
l.v.n. .Mi . ami Mm T I'. i" " Mi
.Hal .Mis TTirfrr :ui ol.l .. i.t i
I I.IK' I lua'l.
Mi ii Mil Mii r i: "n i. k i I
Mi-il'-i, X l . -M-ii' In i--i '
linlli. lit Mm W'li.-i ll i k s .... .'". M.
at il Mm U i'ii- I ' ., ,!.-.. I'll. . i ' i '
In l . ll in. nil Mnlul l in:l ' it i
j.i aiani til
Mr. ami Mm Icrin I". 1- ' I' ''
Ai ll , iiti' i hi iM in ii a i tin- I '
Mm : I'm k in" "t- M i l' -.1.
f. I, i .i 1m 'I In v i . in .1 'n I ' 1
IV ni. Mninl u ;' I !
Mi"- i hair l'a'.ii i tin. il.i.vv f I 11 )
ri.ill" S imlas ami v. : i .-,' .' ll. !
I ii Mr.- i.l ' . ni in r nin i' i: i ! i ' : i'
Ilia hnliili. Mi" in.. i..- I' '
tail In ii I i ii- In II if m iv
Mr -.: .1 Mi - la. I-. hi., a I ;..'i :
Cliti".t" .in in V.'. a Im in. i"..
t)l a. . . ..ii.) .M I ' v . .i.l
Mr Mini Mm I' . Mil. In h u. nt to
l!iM il Sii'i.la'. . . il v. ill man- i -Imii
'Ml al Hi. In in. i.l 1 In n . n. . . W.I
.Villi In II . tnl Ian i!v
Mr atnl Mm Si'- w i . i 'hi'ii
nan liinii iii- ni intaini i. i I i.'-vi.
ll,l M'lllil l'. at ll Ti.. s.I.V if l. I.
1 I a y at' ni'l I .-l.i' '! - '. I l.i. ii'
,i inl .1.1) 1 1, ii 1 1,, r- - !: . in. i.
..... r .. .
-F. ,U I." ll. j ,
.Nil'-i. Waiiinr, !:' am, Mm. j.
Ha Xtii'i'. t i I vm i: h hi.-i mi i
I'ikM -ii. 'til ..I 'i;li. 'i" i i;
i. i l 1 Hal fill I a I" t i I ' i i, 1 1 1 j I
i i.I'kh Mli il Iii ill i.i' I - ; i ' . I
I in li-.ifli. 1 1 . .iiili u ' .' i . .
MkIiI ""fT vaial.. .. a '.' " :'.' ill n , '
I a i .i ' 'I y liinii -I'll a y J
Tin' hi i ! !" i I
II .i.f. HI :l,i ,i ... i f. ... . '.. (' . ' ' I
1 III I lil inl iii i ' I S 1 1 i 'i i ' I ' I... J
Thrt ' v' rt i iii.:- . -i (
a . fni'ii- I .il l.-i iv ' ' ' .. i ' (
I i a'M w . i r iIimi i I ii ' I 1 1' . .; ,14 : r
... I
i .. I.H.I "in M.
. I il.' i i In mi- a .:. ' I ' ' - '
','.-M III III. I'll' I ' I
Tin . n il ,v r I 1 1 ; ' - ' ' . I
M'l, ml ,:i ...I In.- ' i - - " ' -M l
p. it'll ill I I i'. i . 1 1 .v . I. .
. i.i.i' i '. I
hiil.' t 1 l i ill i a I ' .i ' . ! i I ; . ' ' i
t ill mi a nl i "i -j i. .1 i nr. 'A ,
I'M il.. ' a .Ii" k 1 !- i.n : .." I -
f-i.i .I 1 hiH.l
Mi .nil Mis i !, i i-.- I! I! . !
flalui.'. I l"l I tall ' ' ' " I .
lay ll. 1 ..i k ''tr.i a' 1m
..I! l II - .... . ! -. i i. l M. - .
ii.,v.-
' .. T .
, , I -' I , .' - 'I i.. Ti i 1 ll Ii '
I . ' ' 1 I I . Sic I t H'S ' .' I'll'
' . , v Jl lail'l a .1. I. .'
. I . I Imlnla -l Till' 'illn.-i t
. :. , . i;. i-il. Thai tin i - i 1
i . I '!! I'.. iiiitm I Tin ,1
i -., " : Ti i Al' ' Si
. . .11 t.l.iv.l Mi l- il mil
. ' I;, i in - !1. i n
. , ! i Hi. ,.!. . v . i . V ' .!.! Ii' I ll"
!. I. ti , S miiiii. S.m'i v. t
. ,i ... i" i.,.i .a i.-i i ;..!?. Hi 'I
vl ,- I; . . w .11 -i,.,i.i i I In-
:. Mii, s ii ...I ;!'. nut.
-- v . i ,.i - i. ' an i: tlil.i
Jtmi-uliA
PLANNING ELECTION
... .-.-' , I',- k.''.
I . . I S 1 1. 'I'''. I ' ' i atii
, ' . i , . , w ;: r i Ii A N
, i. . i, ; ,i 1. , n .i i ii . n.. t il t In-
,. i . i i i - 1 I hum, 1 1 im' I n j
. ... .a l;i- a '1 : Im Hi.' I. tan: ,
i , i . f i ,i'i I In- iii.inn'at !.)'i i
I tin.- i ..tn ' 1,, l A f.nl Ii 'H" J
. , ii . I in i . t . -r .im I Wi.ini 'I w i" i
Thursday, Friday i , (
Saturday
11
C
Mm
r'tr.nf::-'-!,::!.
I ... Iii.ini: it". 4 I Jl .. ..4 u ft rl di i:,i L-T.'n-h'L'."'
c
ft
t,caa;vs -7w
Y iRR0V FILM CO RPORATI ON
OFFERS C,
Ilirior 01Itfr riiyitfAf-Vii 1 ' ic- 5 1
"GOD'S COUNTRY andyTJ
THE LAW J
11! !K AhmriincnHatKan
O a l lie Iciilcr of one
huiulrcd tribes, lie wan
worsliippcii h histollnwciH
even ahme Allah, but he
met hi match in the proud
Lnulish b auty. Don't rims
the scene wl.ere he trie to
break the will ot the rn.ul-
tap pirl.
Thi i rutn.'of it h .n-
inj a phii.ifil.i
ever mw.
ninriii-
ccotce cLrertp?
PRO0UCTI0N
Wis 6
f
RL05LPH vattNTISC
c ma
Mm i 111 an 1'it'il Viiiii ill" ,nili'
- iin litis tin Mmiil n an I
I nrsll l .
li I in. nil I'tii.'H ll.
Siulil I'll.. H I'.
"Inn. at .'. :! l i. .". : o. ; I ', ami 'I
lli i ii.miis lit. VI,
Nijillls 10. III.
Today Only
I n i l nlic's I ll hi ilr
Wallace
Reid
in
"The Charm School"
Also Two-Reel Comedy
l'i it r Ill' unit "Hi
Maline. ami N i i; 1.1
. i ll
. !
v a - , i ...nit .1 ,'. I
.., !.. ."... V.
M M M I'l.ni! n(
i n. il in Winn ll; i i !l HI tlVI'i
i ,. ',.,1 mmii ha 1 "'I an
M. , - ' i h. ' I r n i; ii i-.i1iin
,i .' ii-. .1 ,t. f.. Hi.
i . i, v i ' Im 'i .'.
I
hi?e Kirk and !
Hardware Finn to
Exchange Location?
"Good
r-r.
' . I M . V " W Bk. .
V''.-.VT W'
:.ii v-
ii, -,i i ,..
' ,. ii,. i,
, I ll-. I. il.'
. i i' , Iv a
I...- ,.i will "
1 A K i '. , ", i I '
, w , , .. . t
, .1 n , I -, ll I - I I .
I I . I
11,1 I"
I 1 1
I... ll
a k.ik
I hn i i i:i:t it's s una
m.t:i i i " nMiM. io ni si
' n'.,l.l'. ll I, W..II1. i I, i . I. ! I i - '
t a n 1 1 i ll f ; . i. - in i ' 1 - 1
tMlil' ' " .-. ll'tl'i- III 111 lt' l'i.'' -
, . .... . . , i , . i , i -' . . 1 i ' 1
i , -1 - ti ii I - 1. iii-. I , ', n i - -'i,ii
la'n i ' 'ii ' i il. .1 i V. -In i
K i i '.' 'I'l'h i- '.. I' h..i ih
I h a ... 1 i : i -ti 'In ' - : i I ' a! . V
,,. Si' iiila .if tlim Wi-i k
' ii 'i ,-.,n ki-mli l l-lll. -t -'
' k. . 1 1 1 i ' 'In I" nf 1 : " A i ;. i' , i
I . . ...i hi' ',,l . hr.l.li il l, I .
ill ri .In' 1 1 i - ...l i ii.i ' : i.,' , a '
I..IH Iwl'f -i I ll -I,- I - .1 I.' I .
nl III II.
,s Collector to Keep
. OihcQ Open Late
I'or Auto Licence
Beginning al tr.r Mission Thursday
jsmivr -''"--'X
- iV J
y
i io the M$mm
1 Last $mmM
Drop'
SGI Ml:
f wii.i.i.P w . mmmimwsnfW ' I.""1'1 ".tV."r' W
s II I - - - ."v .t-'.viu C ' VT1
noiNr,; of the huffs
r
IL1aW
Danny's Musical Career Is Ended
Coming Thursday., Friday and Saturday
- V ll'iain III lill. lt itrs l'ls his
ryfdr. f vi i sin, i '- siiiH-risril
Mimlui Inn:
J WELL
Krtvwth Vtbfc
vr.'
m i mi
Mi' . in hi I. im. nis ilrntnn, llimli
I'ii'L "ill lllf Ili'HI I lirjts Ot llU
in nl ill isli i '.in r nf . rwil
iii I .
"More tense on screen than statje." N. Y. Sun
WITH VAUDEVILLE
"QUEEN CITY SAXOPHONE SIX"
Mabel Norni'mid in "Molly 0"
Last Time Today
"t ny let j t. K itV s
I). V. Griffith's
The Fail of Babylon
N'c.irK K ""i :H .;i'l.i icn.lc linvt' srcti thi; yiirture,
anil ir nit timet -I i' iUI'.T. Tim lay will Ik- ymir last
eh. Mice.
X.lilnl tli :n linn:
uThe Cavano Duo"
K' .il Ilii' l lnif Orili. iiiii Niiili v lllf il
ll I liin ii Slums I and
Xll.lllnl.ll III) 'II,
Nlchl 1 anH
Nicht I Br :m
t i tiling I inn -'I i', I t ill a." uml Sninrilo
"No Woman Knows"
ilinl.il Iniii I I IN I I KI'.M: s si.n. "I 111111 ll.isflf." in 1 1 if
I iisllliiiiilll.llll M.IK.Killc.
The Panhandle Hospital
and Sanatorium
MltS s I . t.ltXNT, Siim inl. n.lnit
V .ir.- hum m in in", p.. i' ills. M..l. rti riiiiiini nl jiimI r. as.niBt.le
litis.
The Panhandle Hospital and Sanatorium
iNini s,. l.n I, ml
I 1 ... r I'l. i:.. s s, I,,., I liiiii.J ii" riiuiifi Jut
Slk Barber Shop and
Cigar Stand
I II -1 : m- 1. !' :
v.i: i-'
A!! tin 1
0. B. vVarden, Mr.
.1 ( 'nr.! --mis Tr i-ntnu'tit
: . ..iiil I .ltaci '
!.ir M,il;.i irus.
4152Polk
try us F,,r:;
our Grocries
and Meats
Thone 28S4
'I..;, ! 1 . 1 v
Ponder's Grocery
SI . ll' I I'll I (til l.liHIIIIS
B. S. McClendon
li.iMi' Is ll I. ri .U
105 East 11th Strett
BY ALLMAN
d . ms w r -war ,.
' i .
b ictne rron-
lljAMt OLIVtrC CuttlAXDTj
ft. . ..' -
1 00
ND'. r'H IT ALL
c
P
1
5f j (
n'T ft.' v. i.i'Y,i.1";, r.T :.i"' 1?.. ( I'LL tJt : ",. M
wiM .hat 1 rf-jM 1 :. ii.,",kiT i-r'i fcW im ... ..' . 1 ; .-. i
- y, ...... ,,M
fr-!(a:r.'""-yl
Ml IX)'
ci'vAtw.f,
k- -n ;
K, f - , 1ML THAT KID IF
UK P. M. T XLEP
H o P'UMs'iT.'tKS
' Off- iHr. FLcXJW I'M
COIMt-. To riET, ,
MiNi UP ' ' '
s k M' ' s' L
'.Ki v-
(' " - -

xml | txt