OCR Interpretation


Amarillo daily news. (Amarillo, Tex.) 19??-current, December 29, 1921, PART ONE, Image 3

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1921-12-29/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE THREE

f i
AMARIM.0 DAILY NEWS, THURSDAY MORNING, DECEMBER 29, !t?21-PART ONE r:V
PACE THREE
Showing at the Mission Theatre Today
!ir;Mi tm:TKi: to !
OPI-.N SUM K si;sn
('lIMlillK to fin- I'lllllll 'I" 1 1 I i - 1"! an
ii'ili I inilf kIim k i'iiK.it: iik nt, din i t fi "in
llir Ci.iikI Tlnatif at Kan-an City, th
iil Insky Sli. I; Cmnpntry l.illi-d to
I'i'i on fHAt Monday. Thin i.'inpnny
will pi. . nt .ill royalty play iIiiiIhk
tl.nir i n i;ni; i. mi hi Ik ii' with VHU'lrvlUi'
Kpei'tultn IhIwh-ii thf rt. TV iwn
IMUy Is lii-.iil'ii liy AIm-I l'ns.-iial.l.
rlurT litr fviut'di in. who v til in il. ymi
Intitlt find, i njoy yum ;n-lf nt ..-t' M-r-
fin llt'l 1110.
Thr otliT iii.'iiiIi -i of th" iMinpunv
liavr Ihii i pii f ully m'Iii ('ii fur tin.
W."al f IIBaKf nn-lit ami an- nil i.ip.il.li
I I I . rt i unlim- In I ; t ) 4-i 1 I.iuIm. w ho
ihvt llir kIiow. .mil w lii !' now iii thi
nly l.illini; it All tin' I'l.-ivi tn li nr
xi ii trd hin- nr.- nrw . l in ami ..tmntid
int In iti'Mr itttaltoiit iuhI inti iim
cl.rii.i x n
Till' pi HTM fill' this I 1 II 1 1 1 1. 1 1 1 "III In
I'illun tin- irarli of :tl tt-ii a ml twi iity
iri'i nt tin' tniitin.ft .nut ti'ii ami
Mliltv .i-nts lit tbr tiiuht f i fin 'lunri'M
1'he iranapinif lit Mat. tliat ,i- im in
In.e Willi thi-ir i t'litly ai.nonnrfil
i .i i ixilji'y. .
PUIHVIEW TO HAVE Farmers to Meet
MEETING REGARDING In AmariUo Friday! zSirl
Cm Ii. mail Is South. ri r.
TIlllliMlll !li ll I
' j'llwnpir Tln-'tii- fur two il.ni. li. t:m
i iiiiiu tul. iv. ii a Sunt tin iii r l.v I i I .
i I'.vi'V fiiii-- Iii til' Pi-lil''"l ilii i:ih wntti'll liimv mi axf-il plaM.
t.lit i imin1 tit imii tin' Tin it F.i i in iinmiii thini lfiii: "A Unman'i Wax-''
' I. mi. in li. nt llni'i'is A-cm i Tn n. ai'
Spurial tn Tn Nr . ,
I'LAINVIKW ! I in. tain. ns 'H"l"iK " i''.i:"-M ""'' Ii'-mIi
liave Urn .c.'.t.-l l.v Clovi-i. H-r.-HV " "r '" " ".,.,.nltv,
ford. Klnvila.lii. Uti. v. Tulli. Inm-M''- ntfinlnl Hi .nfir. n. . i.r farm-
lnltt". (llton. Silvft t..ii ami Aik. -i tu at j' i- '" '' "
t.n.l - mrtin nt 2 .mI-h-U T.i-.l.,y "" It M I'im.-'I ,.f ii !-,;,r.
nftrrlHHin In IM.ui.v i. w ntinl't. tin-1 '" - " '" f;"1"" "f
lonMru. tio.i ,f a S.mili I'laii.s .all- .mtiiiililty I. -I ..I. . ailv ., I thr
to Furl W.ntli It in .Miitiil. wl'f't Ktou.ii a-.... Ian...'. ..- !..-( ol
tl.nt .T0.tan.i.i will I..' i.-.-iv... fiomjH I'h .1.... ar...m.l I In h 1 1 !. i .1 ami
i.th-T townn iliillv. iiiuMi.k .M.!.aMy 23 Hit thny xm.mIiI Join lh. -.,ti., r ,.,nty
in nil It. ntt.mlan.p. Hun-iu.
The riaiinli w iailn.ul c..m ni-Mon hnrmi-m f I'ott. i anil I; hi lall
iiitiNiHtlntr of H. I! I ml. i w.. I. .lutlr- "" Aimiiiil.. ki.1- . f Iho
nmn; It. I". Sinvtli.-. s., i. taiv; A. (. ',i"Vi.n. will im - t r. ...:.imIh. I' lI.iv
IIiiiii. A. U. Martin. M. IV i ami :ilt"' """ 1 '"' k "' "'"
T. M. farter Ii.im- fall. .1 t!.- in- t.ns. "
which will I- h.'l.l in tin- Itoi-il if: St,A,n ii .l.in- I oiiiiil,
fitv I-v..o....,t i. h " v ,'"u'
Shoul.l no..'i ..H...i'..:i..n I.- riv.n. It SAITI.r.X. lla. I..-. .-SIp nff
ii bollrv.il that tin I.....I i ouI.I I,.- . " ' I.imm'U;' t ,n -T S ipnlpa .la.ni
tmlnl to fl-.vii. N. M . I'.-HMur,' t'linitir'r ",' ..ttH-t1"i f.f haMnii fiil'tni . ,1 li.
(llton frnni tin- Son'li I'liir- 'rii' : ' " ''"I'ln" m Hi" it.it" of
Fluinvlpw tl'.i'. tini.- ! I-Unr h-M I'l"- 'l-'1"""''' This i ia. inn-. MinVn from
Jinrntiry tn nnoUu-r mil' In Foi t Vol th A.Iiiiiih of i lU'.lioina flty. Mon
ilior t ly ' v Vl vv ,i t'inii'1 l.v tin- slirriff
ii.mUi. in a In Iii miiiIIi ol S.iMIi:i to
.li' Thi' nil l.uii win '!,-litiil, fin-linr-Will
I tilling Small linli' tni.nl. tin- fn i at ilrlt ai.l t In- two mrn
Kjr A norinlrit I'n v ' m i ii (-'llli tlii'V''"' aftfl it ali:htfi
, WAl'KFtlAN. III.. !,. : -.; n.U: Ii- v i- i.nt l".n ra,tui.'i
VMrt C. IMummI i lt.nl l.iiii,,'! nun- - -
iftr. hii .. i i.i.ii mi wi iiMii- t to Tulii-n iilar li :illn Tnlal imi.OltO.
iliHliiiNM Iniln tiin ijH ilnru.f t in- Pjr A-ioriat l'fr
In rzl.-tnnnt .iml i mi -naai-v i: im;'. W SI 1 1 iTi V ! r :'v; , , In
Covi-iiKir I.iti SihiI! anil i-Vii i. i'n- fii'in tul'i rrnlnsi-' in tin- "i i Ki.iti atloti
lis. ImtikiT of liian: I'.nl.. I!!. Til-' '- :' ' "f tin- I ml,, I Slatii ilni'iiv: I'lL'n
flPlnll will l' liai"l', .1 li a i I t, I ill,, I i .a' I- Iihiiuhi. 1 1 , ri'iiMiH I l
tnloik t inn i 1 1 A :i!t. i m,i,ii. n i ai: i:i,, t,..I.n, . stun it i ; t !
- l.mi !-i lit ft, ni inn' i "i 1 1, i' -. Die
i l lir.. Kii.ntiv .it KV imii Tliii w.mlil
SfVV h-f-;iti Muitiliy. i-iilnat" a i - In. tain nf Ihihhi ,,n, tdr
Ai-iiiic,! , f ,,u,,v ,,,,, w (
ST l.tit'lS. lin -Js - I'..-.!.-. I.,: of - t-iii. if Hil.,i ii.,m ' .- atli t ! I
Canton, niiio. n',v:;,i li!--t.. lin.'iiv ,j, .,, ,
ami "Tin- I'.iiilil IVith." tin- lit'.-- ..tv
ii't: tin- oi initial of thf si ll-i n stoi v
imw i.-I. ih.-I nmli-r t hi tnv titli- i.f
" WI m Fnlf in
Tn F.vhiliil It-ilH-r rirlinr.
A irtiii will, out n ttu'il v III I,,.
rhivn lit th. ii imii Thf itil to-lav
't It in i , i ". n stoi y that loiliy -i
t'.lltvlfliiii; aiii-vs thi- i-oimtry ar. ntii
.i tin- tii.wt l.-infii- flniinai of oiiiiimry
lift- i ir filin.il. Th fniilnl 1'io-lni-t"
'i ii 'No W i man K'ho-m."
v i f tl - m.-i i veriloii of - Kanttv I
. If " IVna Fn U. i m iii:-i;a.ini- ttni
'I It tll llli il Mliill iml'i of ,.:.,l,., .. ,f
i.' -o,i ul it iii!ii;nii!i' in win-h ;t rip
pi arril.
INhIkhh wftt-i Kli h .111- I" ! :. ti
st.. ai l. rN.-i. In 'm th- .Ii , -;iv..
fix i vs rl. aiK Cii- s-t,iii of impui it. i";
nj im:' i. ji f, in,,; i f in, , aint
ni'ii irn-v i f n-tl it-. I'i i. .-. i;.i, , s! M ,
'.t:i l , J I Mine '.,
3 Days IStarlinp J-.n. 2
Mr.bcS
NORMANO
SEWNEITS
A Pr.iiii.i ni tin'
t I I . t I ! l L'
l"V
Greater than "Mickey'
Oil
-i
Going Away
Arc you from
: Missouri" ,?
and have to be shoxvni
If ruc!i it the cm an J you imatM
yoir wKiakcrt are too toutflt (or'
t h Valet A utoStrop Safety Kazot
j come in and let talk it over.
Lewi-. Mcxcr. 'l tirm. vm ytmr ! New
Ym k 1 uri'h.'ii' the Spring line- l" tMilon.
tic. While he i. away wc want tt keep our
t a ill ii "s lni:- ami tu tin - u wc a;f LTi.V-,r I" '.'c
fur two Wffl-.s a pt-fial svilin.!.; otlcr.
Wc Will Give a Reduction Of
"i '"vi
(f4g-
r
Minphx. Si I... ii,
Unit, ai i oi ,ln :: ..
,1 II !
... .I 'I
-I. . ..,.,11
Trim l.'i;.ir I im.i.ii 'l-i.-il
B AK'-inlnl I',
I'M. I. AS i.'- .' . i ' II
nn.l V. . .if-.- i . I l. I
in tin- T-!i." I i; j.,i 1 ' f
(or lij;'. It-... f. ' i i :
tin- I" .ii ii n-.-.i i. -i . 0
Wat w it h t In I,. int., , i i. il I .. . .
in i;Sn. aivl " ! - t - ''-.- f- II i
l,.lll lift V. ill . I I . II .. ' l . ! .i 1 H'
Mu liiiMn I im ni.. I '-.. i 1 1,
limpirftl in tin- T ' i- I
tll yraii ai;.,. iii,.' ; 'In 11, i" : .i:i
S"i'kl' All niiiti.rox ol i i -' .m Imi'
lnfn li-t ilniil I"! I'''.".', wi'li th. - - i
lion of I'K'll S-rt-l win. w.i- v !! t"
thr National l. :.if!
! -. i " i 1 .. ii: ..- -.'. .... is ii...
I in I'i ' . .. ' . , ii ' I ilii i ; i i ' ism
t'-l I'.l -I I S!l" ". I'i, tin III ,I
In , 'I- tl. - ,, .. iii I,' , an. i
' ' i-' . ' Ir .. i. . LH-
'I : '' , - '" ;' ' ! i. t'liHi
I' u- .
l:iii-h I'i inn- Initiii'il.
NF.W- Yi .:i. I ' I
follMO IniH .l. ll.llll- ill- l'...'!l t " 'I.
ntivc of tin- Kii-ir of Spain, v.
ounly iiijni. l I..'-- to-l.ii In n
liy it U.tt i : i t i i i'
at l'ioailwa .nil i
A I
i n i-
.l i i-
i ,i. k
. !)! 1 - (l.l'-.tl .,1.
.1. S I !...!
Safe
Milk
Tct Inf.nti
& Invalids
NU COOKING
The "FocJ-Drink" for All Ar.ci.
Quick Lunch at I Ior.ic.Olf.ee, -iM
Fountains. Atk for HORUCK'S.
Kr Avoid Imitations & Substitutes
Where there is a
persistent cough or
general rundown
condition, there
Scott's
Emulsion
is a positive help,
Rflrtt ft BnwTv, Rhrnftrtd, M.J. PM1
Winter reading that can't
jrj surpassed! "The Snowshot
Trail' by Edison Marshall,
starting in The Daily News,
Tuesday, January 3.
II
i
4
ITS
at i in:
rty
llll AIICI,
II I IMII til Ml I I I
LaFt Showing Today
Loiiis- Bcnnison
n,
Spet dy Meade
A milf a iniiii'tf Wrsli in.
ti'.in tin", oiililn'l li k.
III.
K
l.oni-i in In . V. I '..-iil'
Hy A.J-43MMI. .M''. -
niinnv'Kr'ii.'T. ; i.
rtnn to ii ;i 1 1 ft ... " r-. ,, .. . ,i t '
th iittik Ih.ii i " ". ; . ii : t
klillll- hk.ii'I.' ! s w M i.ntil,:.
th ta'- i" f"-' . r tl,, i " ' t: , '.
Ihiim i-oiin.in i"n ' i i,:i' l
IH.II w ,i :t. a ni ni -I I- i i
,ommg to
.1 r
me ran
n
i )
Ml
hi
SdisoiuiaisJnli
. i
y ' -s ' f 1
, , i " . C
. .... . , l
-.'-ye-. 'y
Th," n,i:',M' 1 t ! 1 : 1 1 : . t-trifi
I . i , t i !, I il i .,l:i ;, l 1.11
... I
Today and Friday
A Ian !. i'.l-- . i .1: . ,
a in. i li nr i .i in i
"Alls Fair in
ove
Co-Starring May Collins
and Raymond Halton
lii'rtinl N n I ii sl l!-iii
.M- ii Two It' l l ( opif:
!. .'ih M.ilioi.- ami .,.li!
Alco f:n?.l episode of
"Tlf Skv Rsnscr," and
the Vanity Fair Maid.
S Comedy. i
I
I i,l.n'.,,,i-. !i .,in I toll i'i.
I
Null 'in iiliiiisiini i if
1,. , .I t-i I'll .mi .'ii. Ii .. tn I I" i
M.iPi pi 111 1 U ' ", fill II H AI
k-V I A !, . -i"-irW -,1-'b"
Iii'.ii v.illi i tn i.n.il. in-i-ii it'''
itumiK at Hi- l..iivis W illi.
Ilonif .
jTf.1jromert,d7c.
Ani-irill.-'! i irtir iial Chlmpr-u t-r. F.-i
i-il. il. .-I ni:r vim. Corniil-t X Hn
:'i iui .'. I'i.' tn- I ''.'i 2"l'i N'-w lo-.
i.,ii s i ii I'. i!',' '"I Ta I- r ST'-ft
If You Ncid a Home or Busi
ness Houje Si?
J. D. SINGLETON
Ptiil'JiiiS Contractor
On All Suits and Overcoats
Suit or Overcoat
r.u!ui'i-il In .Mi-nniri
Maili- in Aiuurill.i
(.iiai aiit.iil In I'lias
$30 to $60
to4
The Valet A utoStrop Safely Razor
It etrops. tkavea and cleaaa with
out taking apart. Fire Lund red
e haves (fuaranteed from cads
full packse of ll.de..
We - ill loan you one of Ae
wonderful razors on 30 day
I ree l rial Pay no moner J-t
uaetlierazri If you can jet aloo f
witlout it, aimply return it to tt
P. A. Zeliringer
W ,-ti Imi iker and Jowrli-r
W slili. ( ImU anil Jrwrlry iOpalrinf
' Ai i m a. ) In Mjr Muitu" ,
I Can Save You Money oo
Diamonds
Wi r..in Stri i-I I'hone tl2
r
1 1 ; i t- li'i Hill
nl 'H'!i !is. ni
-.! ! t t i - - t i .i line a-MH Inn nl
I "! and Tv. i t U. I . i c ri
I it t in.; si t 1 1 t , r m i I tail- ii nr.; ami sat islac
t i. ni 'Ji n .inh'i 1.
Every Garmcr.t Mndo Right Here in Amarillo
MEYER 0T MEYER I
.jiiTrhant $l lti Tailors g
512 'Taylor !
fiAlli: MKII I.0 DAILY
I NhWS it ft nn-mlrr ol
lln Aiinr'nti'd Adrrr-li-iin;
( lull of AnurUlo. Thr
pnri,,M of Ihl. rluh la lo
Ji-rinir.ic niiilrading and
milriillifiil alalrntriila ia
Hilvrrtniiiff. It U ntt.Kirted
I')' ;i l.trt nuntlii-r nl rrpra.
Mntati firm's Int.rrntrd in
ha vine all liiiiinroa in Ihia
i ily roiiductrd In an ethical
in. i mi. r.
Adu-rliM'tnetil are arrept
nl l.y Hit llaily Newa In
Km nl f.ntli. Ilnwi-ver, II
ji.ii khmilil he mislfd by an
nihrrllM-r in thi-M column,
nr want J on tn rrport It lo
lln Ammialfd AdvertliJnf
(Int., uliiili in eejuipe lo
Investigate the matter and
I hi-n J i iimethine alMiut it.
Complaint ahuuld be ad-dn--ed
to
ASOCIATr.l) AHVFKT1S
IM. ( l l ll or AUVKUJ.O
$
$
"Our New Yrar'sGift '! Ym"
Mon.-Tues.
Jan. 2-,'
uGet-Rich-Quick Wallumfour
$1 ll... ,,t 'i'l'.'Vv
i n,t,.,.- 1 "' 1:1 i-...,.,... P
PriceR: Matinees inc20c: Nights 10c-30c
"No Woman
irr
The emazir.g story of
"Fanny Herself," the
famous novel by Edi
Fcrber, told in a great
picture.
Al'o Orphri'm Vaiidevtl'e Art
I'iu.iu- -I .'' tin '"' .1 lilr. If. won, .-'
I in w , , In, I I w 'I If .nl I'i liap'i
i.s- It. lln -t i "I a wiiniii -1 ...
tl,., ni l.l -In km m i-li it sin- anli il an I
vi-: i'i it. i n'.. I ' li'iil III it it ' " 1
w Ii ii I" nl. .' '-I all.
All-American Cafe
4
- -w i'jf Sl. UZM'S
iMat. io. 2o Nit-Sit io,.;iin
M.it. .'J p. n,. Nigh. 8 p. n.
c
tt r
ome nere ror
Dinner
SI iwinp, 'Tot-ay, Piif'c, atrl Sittudiv
-. i. r In .4
'.,,'Mi en
t f
i m , , ln aply.
,.!: i.i aU
t - i ll find
.. h ,ia ;v a ith
; ...ii.
Daily News
Tuesday, January 3
V.. , n .11 . .'I,' I l'l-l l. ri-ri 1
i . .' ! . .. .! ;t 1' n r: i
, , i- - .. . 4 i .- ai tin ' li
1 . ...1 i.. i ', -. I .. t'r.- .rf t i.
i:.. I' '"l . K -Hi :,.i," (.- .1"
;,.i . . i ; t .' 'I, I. l-I,. If. t.
tl
Tl.' . ii I'
-I.. I lll.l'.M f it'
Cur wood
Romance '
Thrills
Another Christmas Present
r3
m v.
Today
Tomorrow
Saturday
Our New Year's Gift
Deans! Theatre
I.i.'k Whore 0min5;!
Sttrtini;
Monday
Matinrc
January 2nd
Dirt-, t from the Grand TI.Mlre. Kanis City,
for in indefinite enrat'ement.
Kansas City
WAIl'i.i: house
On Account of
Misplacement of
Nninra in
ARROW FILM CORPORATION
James Oliver Cunvoods
0- -- J ek T T r
iwUUPl
AND THE LAW
IB
D U G j H S y B ft! S. Sf 0 C.k 00 HI 33 F: y Telephone Directory
i't ,ii in
Rtvally I1!-yi , with rn"'f"'af hewrn th- act'
(Jivf.in.. FiAy v!y, 'iiifsdty, Wedn-srlay
What a Woman Will Do"
i I. . .ti 1 I v- i'ri' is;
1 6c 20c 30c
n.-sfv nn fplrnhone number
I ' 1 ' v ----I
f th Dailv News is shown
in corrrrt place.
Tor your information:
Editorial
Society
Circulation
Business Office
Advertising
471
883
Se t-i-plnin nitmher epi-ef Ml
lui.il ri. In m ii fdilorlal pae.
Please file this for reference
Daily News
V22 l itii 'ii Service!
Vllifr It. ?tf
NUhti lit ('
i..w at ?. 5 13. S.-.n, ; 3 and
X
IfaM Sowii in M tct Srntrt
.NEWS WANT ADS BRING RESL1TS

xml | txt