OCR Interpretation


Amarillo daily news. [volume] (Amarillo, Tex.) 19??-current, July 08, 1922, PART TWO, Image 7

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1922-07-08/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

Amarillo Daily News
AMARILLO DAILY NEWS, SATURDAY MORNING, JULY 8, 1922.
A Iv Wise, nf SiKiil.m, v:ia lure
AVi lllll'tsl.lV' till llllMIII SS.
I IV (iolier, nf i. Int. i l-'iillx, w.is
Inn- TiifsJav ihiiIiih frlriiiR
lljrvi'V C.i -li ami family himiiI Turn
il.iv In lloi-find iNiiini; nliiliM"
Oilrll Cai'tloti. of Am, ii illn. mis lul 0
T II- ').! JT unit lug f i inula.
Muuh Sunlit of Sli.iini k i miii.- In
Ritinday to Mil it:ili. I
Win. Anil uiii In llei.ri.nl Tm-filay
IM;itlt llIN ( lllllll I'M. I
Curl Mailer, of I'maia. w.is lier j
TnMd.iy Xlsltltiij filendw. i
Mls Opel Hllll llnl.l.e H.tt.iTI . llf
I 1 1 .1 n 1 li.tn l.. i ii hi InulliiK hi'IkniI wliili
Iiw:iV. I
Mi. M. M liiiie. Jr.. iiihI little mn.
M M HI 1 1 1 fit lute :it Wisk from i
I'liil.iil'li'liia. iiml "ill M'llnl i.r.il
wiM-k litniK i"i M. M. Sr.. aftr
uliled Kiev will J'lill Ml'1 lllisli.lllil all"l
f.llllcl ill I lie Olli-lll, Wllile Ills fleet
will kimiI mini time. They will l.o
Ihiie iuii i.iix if not liitiKer. Mr. Ini
I i will fur iint iii'i'un.4 tlie set
in time In inlii I. lent. mint lii'ie iilmut
the tune Iiih Hi el in riven there Tlv
fleet Ii ft Nt"'ll. I! I the .'"111 of
J line.
itiu nlativiH here
Week
Vi.ilel Hem. win. remain.,! until Satur- vnA with lli.-ir pnn-nln. Mr. mnl Mr.
,.l.. .aiiiIuk. jC. A. Wntkln of thin rlty.
Mm. J K. U. lniiii!. ilaiiKhler. Minn.! Mr. ami Mm. Charlie Cook, of Mnini.
I I ...... f.1,.1.. I. ii ..i..i.ii. f.ir .ilti.nrle.t the fnlllth of July Oeleliratinn
l. nver. (, . win ,.. Ih. y will 1 j..in.l here nml vWI.nI Mr. Cook ,aret.tH. Mr. I M n.'ii.vl.-w t,-l;,v
In Mi I I. niiiic. Thev have lieen i-lt - utxl Mm. C. C Cook.
I . .. . .. ... i i . i ,.n...f ll irl .ii i.f Whim i-ean
' .... ..i-.i . .... I. ...... ini in iiiimi ini'en n r Him .ii n. ii"'"
Ii r, are VlxilniK Mm Italian i:i
I...1- nnil iiuither. Ml'. Ullll Mm. J. W.
( I M HI'' i cilM'.. i
Mil. J' 11 WiiKhn.an has I'l-turnr-a Mr. nml Mm. Ed. Moor.-, of Ainnrlllo
fro.,, i t.,...ith vl-.it to her parent-. at.U atteiMl.-l the leleluation here on tho
hn i, hi homo In Imvii. While on Iht , Fourth.
visa Mm. Whitman att.n.le.I the The n-vrrrnil W. P. Pol., i ts. of
,len we,l,liK of her father am! tnother. , Mannfi, 1,1. fllle.l the IW f riar, pul-
Mrs. Crin..-.. of K..n.s. I a Kii-xt in Ml li.th Sunnay i..ornln un.l huii.lu ;
(he home i f her Hull Mini K.amlsoll. C. I.. 'Venlliir. '
Iltl(1 ,,,,,, ,!rhlI.. of Wa.hhurn. U Th...,,,. of PI. m.o ih l u,
M.sn Ilaniiah Haw thorn, of Atnat ;i!n I Itlnit hm .armtH, Mr. anJ Ml . I, b. ;
...in the weiketul with Her mm ncr ""
at 'l.iuil,'.
K.utieMt CaHi-, who holiln iin exeellent
l;iee in the Imrlx r nhop if the Ji ffer
'.Ion, lay.
O.ireuee S, hnl. an, I I let unit) I'm. tor
hail ImihIiiI'HN In l'l.mi letv Moinl.iv.
Cll.illen M. I I l.k of TanklH V hail IhihI-
"h III I'l.illiVlew t,liiV.
l i.HHiN Wotf.ii.l I, i Shi I.i v for Mf-
Wlul. In- will I l,e ;i Mntnn 111
a ilrmj ntori.
K.'iviiiiiihI Willi iituiiMil fiiini Aina
i illo Siiml.iy.
Mr ami Mi" Km f..iiil,iii
the Kolirlll ol .IliK In Ahlletle VlHltlnK
w II h f i i i , -
Mis." I ' I .( i i . In (. ii Imi- Hielit th"
ant W.'l, .il M.iI.m,. .i the Client of
hn -iMi i Mi - C iv lii.ullcy.
Mif Kiihv Kint oi l.ii.iit, ii utl.'inl
I' urow i - I,... I mi. ..tii) net Willi
In i auiit. Mi - .Inn Cn en
( nil m;i ns.
Mil A I' Waul Win' u, l.i Aina
Clinnnmv Wete her the luift Week etui I
,ltl,... 1. 1 lu
l illn on ;i ifil M, mil iv inoi -ii ific
Mm. W. K. Ke.lfeiiiti ami n..-iKhler. , ,, ,. M,..llh,y K, , sun.Ltv with
!crti inlo. h ft Tii.'Hili.v for their f, N In t.i,ia.,nh.
In Ch.Mn ..ft.r vWllnif relatu.s line. I (, ,. j,,,,,,,.,, ,lf A,.,ll. , ,,1,lll,l,i, v
,V,l,,m llak.r left Sumlay for Amarlll.. . , . . . ., ..,
lifter i-itliiK at the C. I.. I Ihiiiiiio'I
Iiiiiiic for neveral weeks
Mi Kini-Mt Arihainl" ml nlur 1
l.i-.t We.lii. ml iy In her home 111 Wj, hlt:i
FmIH She a. iieeniiiiinnii il I'y In i
l.mther. .I..Keih M Ke noliN.
KHwill M.KeVlloliN iiellt the Week
i h, In HomI.hI.i
Mm. C. V.. WiIkIH. of Waniokt.
Hkl.l . Il'lllllie,! I'tl.l.iv to her linn:"
nft.r vWtini; tit the home of her himI.t,
Mi s S It Mel 'lin e.
Mr nml Mm. X. I. M.-lntire ami C.
1' Walker were In Tulia Kii.liv attemV
li lt the llulehinotl Waie we.lihiii: The
I. rule H a nave of Mm .Miln'ii'e.
I I ItlUM K.
S J. lUiiiioi. nml J W I'.i ml r ami
n nir Mi.ikmir an aiiu. tiieiiti to Ii .ivp
I oi v.iilnt nlnnjr the Comh.i on mi !
Ietl.le.1 fishlm; tlili Thev li.le . otll
, to hiim: n - 1. of tin ir luek
linllie. nil, I let the wi.t.r tn on the Mir
I 1 Make it Miaimv. fi-li. I nu n. we
lire riiiilv lor Hie iimt,le. v
I'llll Hill Unit, of I'l.llllX I. w . vinit.'il
Ii IM l.n.th.r. I'h.le llu Unit Ii. i Ml"
II. tV. Ml lllllll.ul lilmlK lots of I -I In
at T'l nut lew. tul th.it lui-itiisi nimll
i lM Were Kih.iI
fin voitr .nt In lift "h. whole nw
n tint, h In the .ale of linmaiiitt: tlien
,,t lieatcll Will t.lke . . lie of ill' If.
lai.iv A IIiiw.ii.I. fin limit .ioel:it
,1 with A It. Coi.l.t. Jr.. Stoie. Iin
Hill netl fioill I.eUinoli. Tentl. Mr.
Mr ami Mm .1 T. I'l h-e li.nl ai their
IMleut llt Weill their .1.1 lit lit . I . MlN
Ii. ink A 'l:i ii ii of Port Arthur.
I'oMm.iHt. i I: I-" Shi i iiii, I of Mem
f ! im aine .lovtii with the Memphis hatrl
M.imlav nun iiintr to t ike In the roi.cn.
P C. KnU-.'M. U Wa.le ami C. C.
Muruan of M,ni,lnv. I, ft M. inl.iv af'or-J
(ton Until, ut Oallai.. n.nit Ut with
viitiiiit IiIm f.ithn ami mother. Mr. nml
Mm. I.. V. CiiMi- uml other relatives
aromnl Claude.
I IMtlMMlN
Mr. nml Mm .1 K. Kiinmim- ami "ii
l;, e, e n tin lie, I Momlat from a liiiiin
trlli to l.ov. Xetv Mexico.
Ml l.lllian liuti-i ol I'latton. N.'V
M.xi.o. Ik vlMtmK In thiM city with
Mim Ki ma Kukm II.
A. M Kim; iituiiiiil M lay fioin n
ie.it ion wneiit ill the I'l imn ami in
N'etv Mexico.
Andrew Pi ice it pott Wo. Ill - 1 1-
noon foi a f.. -.Iiiiii; tii, in the i otintry J )t ,,s '. . p.untin
aroniiii i . 1 1 1 . , , 1 1 . i m
MlM" l.eli.l Kniilctl,' left MllT.ilrtV
moMiimr for ;i tlvif with In r In other.
II, lllicc. il. (iriKiin She expci l.il t,l h"
C.iile .eeral Wee;ii.
Mim W A .lnlmon ami il.i uchter.
Mr". 1!.'i" of Mi in,hl. wire In the
i i r v Tii. x.l.n eelel.rntitiK the Fnurth
W'I'h the l..'L'i.'ll lt.
Ml MI
Mis, ll.Hl Kit Ii hell li till I, eil liolll"
Siiml.it from Mutual. ikl.ilioni i. where
hhc hii" hen ti'illni; li.r ni.thn ami
oiler r.l.itit." T M. wh,. hi, U-en
t iftii.i; hi ur.i mluiol hei . hii'l In-, n "t. k.
an. I letiiiiml home with his mother.
A fine I '. t'oui',1 liiI w.im Mini to
Mi. ii n.1 Mi" Ae.lv Mctn Snml.it'.
M s Will liike was la'ileil to Ca Ha
itian Siiml.iy nioiiiinu. ht He illness of
.1 roil-Ill lltmu Ihele Sin- Was in mill-
IM'ii' -t It Mr. ami Mis Karl Certain.
:. , . 1 : 1 1 l.ei . who h.nl U-ell tiit
iim f i ic in Is In 1 1 f, i i t i . k ii iin ii. 'I to
l.i r home at White 1 1. . i . Thuis,liy
et.tiin ami was a. i.in, in;. ,1 ! Mis
.1,1 I llllllf.
I.. W. I'tye ami Shorty MiColhnn i f
I'. ilil, .ill .lie tiMitiiiK In n this week
with frleiiils.
h I'.inun of llmi"lon hft S.itnr
,'.iv inotmiiK f"i her home after h.iinr
imii .I h, i(- with In r JiiiiKht. r. Mm
K. A. Sniioti.
,l,.li, I KuNk if Al.ili.no left MomlaV
ii, i-n 1 1 itf for hi home Jiftcr hat mn t in
ii.il h.ie ilmin the wick eml with
fl leti.ls.
Miss I Mil Yl'lU'l lelllMleil t et i 'I ll.'l V
,- Ii.-i I ic at Thoi ml ile after a week'n
tisit hei with In i si-te. . Mis Kiln.
MiMMi-n Aiaim ami Cr.'H'e t hatley an, I
Mm. J. C. Moriian. of (iriMiin. attniile.1
the toileo uml hiirhecui' on the Fourth.
'. .', i:.
Miss K'ltti i
itlllU til' I ,.,n'.
Mr ami Ms ,
i-, i f 1 1, i.i .ton nnil
' , f PI Pa si i ii ' p vln
M i - K T.i oleni an.
II Pin-lev h.n . rn-
Mel.KW.
M,ss lletilah Tie k.-r of Talia. npent
the foinlh with fiiciitlK In thin l ity.
Mr ami Mm. !' I. Huik. of Pam.l.
visited Mr. and Mm. 1. X. Chil,lre
Snnilat Mr I'.nrk was formnlv ncn't
of the Kin k Islaml hero.
Mr. nml Mrs. luck i'imiIm- ;iie initin
nl.itites ami fricmls here.
Mennm. latent. .1. P nml Tommy
Watkilin. of Plelninons. "tietit the tteek-
di ii vit r
i
A. I! full mler of ChaiiniiiK wan a I
i ..-ltd in I i.ilhait Hatiirilay.
I. .1 I ..no. ii, nlitor of the llaitlev
Cinnilt N'ewn at ChaniiliiK. was a ImM
ncss visit, r In lialhart the laid r .ut
o last weik.
W. W. liarrctt, Iliii tlt-y County Mut
III. was in the i tty Nitunlay limn
i 'hamul i.
.1 P Kcnm-iiv. i mint v i iiiiii,iinioiirr
I Tixline, ami hin fiitlier. wete Inisl
n ss tsiti,rs in H.illi.irl S.itiit,l.iy
Jack Wnde ri turned FrhLiv frmn n
tisjt In '.t 1 1 : oi ii in He ii,oits hitine
a III, e II III.
Mt . and Mm. S T. Ksii k. Si . of
Pie- nr.. Aiioiui I 'lli. r and inch, r of
S T. Koaik of li Peiim t Company, ,
ii in,. I in the i o Saiil.lt for a two
w.i'I.k' tisit with their non.
Misses Alleine and Vila .lolinson TP- 1
tuiliiil Moii'l.it I. o.n a nitnal Weeks,
trli thrnuuh the iii thwestern stall "
and Ciihloi ma.
t . I l .1 1 1 1 I!. 1' N'etille let. lined te lit
tel 1 1. I t I'l last week f I "III Kn hllioml .
V.i , whi le he had lai n atteiidniK tho
I lid 1 'oiiledci i,e etnaiis teanjcii
Miss l.ona I'.i "tt n lift Momlat muht
foi a two ttiiks' Vii.alioli. to I" .-.netit
in I 'ol". ado i
.1 " li.ittson. son of In. ami Mm
il W. (law won. returned Momlat from
Madison. Wis, w hel e he has liccti nf- 1
I. tiding si In m d.
.irni'd tinii
lll'il wih I.
I : l.l.i
I. While theV Vis
id It amis for ne.
i rnl ilavs.
1 ip. ami Mis, J I,, duest nml Miss
l.i ota in ci,.jo)iiiK all outlliK on Petit
Liter, in i iiin,.niy with the poney fatn.
ily of I.iiIiMm k uml othetn.
I l Pat is and famllv of llowa,
Tiss. hate milted n, I'liilntn-w In wo
ill I. I tl'i l,a 1 1 1 stin ir of I Ii. ir w heal l I op
. a-t o the i It v .
MIIK 11 I.I IM. Hl IC
IHIS MOK.MMi.
Children ImIwi'iii the MC" if ,; a ml 13
tears ale intlti.l to atielid Hie ntnlV
huiir this nun him; Mt:innini: at !):10
o i hn k at Ihe Poller Coni.tv l.lhrary.
There will 1' a t minis l ei1. i eharKi
with a ntoro nf mi. 1 1 st ii stmlis to
tell t'l III'- little 'II, II, IIS M'll.C
nrraiiKisI to hit. il ff.-iint I'cil.sls for
older i hildren. with 'he stories (hit
would he moi. i,t. r --t ii p to Ih, m.
IN BUILDING A HOME
OR BUSINESS BLOCK
lull un m with your plans. I employ
n.ithitii.' but Hi verr bvt mechanic
In all building Unra.
J. D. SINGLETON
tiKSI-.lt L CONTRACTOB
:7iM Ta)lor bt. rbonc 481
It. r KKN( KHMany of the bai
biiilillnis in the r il jr.
ill
mm
y Stt at lei " i;i t i It tui I t t ti"
i,l Kill, bat 1 1 1 1 . . 1 1 i llilii; (',,.
oiitu.i;
FOR HAY-FEVER
ri.iNii:v
IM Si'i-m ef I..h 1, tn v sm til ti
w e. k end in I'l, nut ictt w ith friend"
J I l.tsli lias retiiimd fioin a I. isi
lies" tt i to Cisco.
.1 J Pioiidcv had business in T llu
Ih. ranliamlle'h 1 1 hirst More Simp tH',
You Want Just the Right
HATS
I For Vacation Wear
Yn:i i. in ml ali Hi1:' C'"V iiircly willi ln Hats
mi niir x.ualinn, iftlicy arc care fully cImm'ii.
( li.ii'M- ;i ("aiitnii i rt u: m ini lailm t tl Hal, fur
t r:. vt-hiiL: -a larc picture shape with a flnui-r-u
a i li n mi tiiji fur (lii's wear, 'hcic arc many
lK s ami culnriiiys.
White & Kirk
The Place To Buy Shoes
f
i
v.
Beg
Today Oer Greatest
Of Dry Goods, Ladies Ready-to--Wear, Boys' Clothing
Women's and Children's Shoes -Luggage, Etc.
Bargains Galore All Over The Store
In every department down every aisle you will be greeted with
real sale prices on quality merchandise. Not even in our Big Four
Page Advertisement were we able to quote you every price reduc
tion; indeed we omitted many of them. We were forced to do this
on account of lack of space. But come to the store as soon as you
Take your pick of the many bargains.
can
Durint; this Annual July Clearance Sale we cannot give S. & H.
Green Trading Stamps. Prices are as low as possible and every
dollar you spend during this sale will go further than you
anticipated.
A WORD ABOUT PRICES
We have marked our merchandise for this sale at the lowest
possible prices consistent with good quality and fair merchan
dising. We have made these low prices so that the present stock
of goods will move.
The market conditions show conclusively that prices for fall
will be a shade higher. This is based on the fact that in July.
1921, spot cotton in New York was worth 12c, in July, 1922. spot
cotton in New York was worth 22c, and this fall's prices vi II be
largely based on the price of cotton in July.
Then too we have to move the present stocks to make nxnn for
merchandise that will soon begin to come in for fall. Takr ad
vantage of this Bit? July Clearance Sale You will find a utorr
brim full with hiijh class merchandise and you will find prices
to be remarkably low.
Buy Marlv Buv Often -And Save
0
I : in the smallest card of buttons up to the finrst evening gown
r rites have been reduced. In our shoe department comes the news
that li;;ger reductions than have ever been made before are
offc-d. From our Boy's Clothing Department tonus the news
that Boys' Clothes have been priced so low that any mother can
afford to buy as many suits as the loy will want or ncd.
Mail orders will be given prompt and careful attention. In fact
you mav ask us to make selections for von with tlr assurance
that every detail will be iven attention, anil goods will be
shipped to you the name day the order is teteived.
Duriitig This Sale, Positively Every Item in the
tore Will be Marked Bown-A Saving for You
'"ir isftcorsfi mini: rnxr: cttoxoxm
All Staples Includ
ed in This Sale

xml | txt