OCR Interpretation


Amarillo daily news. (Amarillo, Tex.) 19??-current, July 09, 1922, PART TWO, Image 10

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1922-07-09/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE TWO

PACE Twq XZZZJj
AMARILLO DAILY NEWS, SUNDAY MORNING, JULY 9. 1921-PART TVVO
PWIIFl.l.FMfS I.IVK SI VMFK
I I NOIHIN AT HIKYhV 1101
l.llott mnonr tin most h.-trmittir nf
In" iflM w-.'k nwl.il t'VI'tlta wum thr
li'Vi ly minimr lum limn plvi-n liy tint
n.fiiiUr if I '.in llfllt-nlr dub l-'n-u.iy
at noon at the linrvry lluuw.
1-atyH lnnkat f tut flnwir nml
Irrim ailiM to tho hr4uty Utll fitttii,'
tivwinw 'f lh till'laa BMmlDtttif'iit.
whil diniv itir )fii ImVi'iiMii :itnl h.iml
un'i plac laid liuilkiil Ilii- j.lj' . l
.f thi t illntt1i.it:
Mui k. i -rnMiwr u rii ,i.itii"t, Milan
! l'.l un hrt. rYrtii h .iiirin-t. iiinl fivor- ;
n' ni,ll i f I A I ! r t . ami Cru. nl u-r- !
iii'iil.-ri, nf Iji I"i 1 1 llariminiil rliltllo.
t I'l '. . ii K tlU'Wll If,"! Il'l' tin tlll'f- tl I
j A-iiiinll. hi ii i.nl. .1 lii'l. hllij. Mm'
hi. --in li.'is .itw.iyi illmi.-.l lWi i !v
. ) i l.onif1, iIii ukIi Kite r "-vivo. hr :
f i hiMri-i, tint tri 1 1 1 I 1 1 in 'In' .in-- li'inl li,i;n ... ,,. i i j ik' liin li iiik Mi '
ir'iiinl in' Ml' m 1 r l.it.v. - in l.nmi'n V. l.i i-1-.i. n'n, t!.a '
'Hi liirira-. limit Nn kr.l ilum ni liimir i.i i hi- iihii.-iiI f-'nii.-v Hili r, i
I
i ni'l - antmnnnt Mil- iliililii-n ii A t i.'i r 1 1 ! n mllv n-k nam. la-a;a- tin
(In1 Hi. 1 1 1 I'ht ,h ir ;it lit'- l' Ik SMi-it I'tft'.t iiiiiiii; HMn:if :ii'il stiii ..itni(
A in.' -x m (ii il mii- .it m, hi n i In' i ii. I n .. ., . . i 1 1 . i n .- . ..i 1 1 mi! v In t
-li i li'.nr w.im fn si l.i inn h'-il h'"ii' mi' 1 i x' ' i"'i if w i I r i ,an.
ib r tin i h ill linn: Tlii i I Ml- .1. M ir In .rue, I .1 I I" '.An f.muly.
liilZ'll ll Id" f.il mil 1 in' 1 tu'.t; -Hii '' ' I . I 1 ' . f 1 ii. t..,'.i ini. l.i- h. i'l of
!,iiiii 1 1 inn i( 11 hi lx'' in" I In I'll!.- tin 11 1 1 . .. 1 - i 1 Ii. I'lrl I 1 1 n n i' 1 I ii
li'fi 1. f iniiir 'l I. nil hi "i. 1 11 11 Hi
ii' 1. .i ' ii.iii- hi ii . iii.i 1 i isiMM. rum uri 111
lit ,.ii,.ll., l. fhi' llMl.' 1 It. . I I.I S IHI
Anionic thr iturMn uros. tit IM - , .t, 1,, s 1 1 Ki.,..r Mi in. I
l',ll.rtnC l-0.e from H. r.r.,,.1 1. , I. NIKI IH Mil I SW.U I IC ,,,.. ,.,.,, ,,, rv.
Mfi(Lim ton AtWm, liU. .M- I., an J HK MIC. I Wtl I
Mjry M.mdiv nj iiin-r .n ! Ti. w mi .r.-'i'i i. n ,. " U''i'ii, ,.. I'"!-"
i.t .-r.i Mk KjtJ.ryn Nt Ii, c.r. 1 1 h ( i, .m. . - ,." .1 v. , i, ,i..i,.,'i. l:-"Hi' " " ' ""
mill W.'tnirT. Ksth.'tlti Wi'i'. I.u-n ' l.t-t "h..'.i li.'lr. .n. I i- 1 '" ' w'
iXn; Mury Ifcill. i:irr jfitniMin. . 1 1 -.fi . f v t.. w i I ;mIi j " "" ' s "" ,
lhinlMp. MtimH M:ilii'ii. I'.m U. U i hk'ii ;. I' "' ' n 11 ' ' '
Wcllij L"ulh ami Ci.ra Hum II. It.i.lm j -n ' ' l1""-" Al
Iti.'tuln. luJv Tlii.miiH.ui! M..l .unrt i i 'i''i '1 l' I"'"- i'f '- I ml
lli.- l.m'ly, It.iily. W. M..nni..r. f i ' :'. j .. ,. ,,, ,, ,.. ... j
.J. t". Ktirni, SiitiiNiiii, iiinl II. I. J It r Mi'.'- ... I l, ..II. h ,.,w w ,u. ,. . . i. 5M..H, !
thmii. i '',l i f itnimi cuii-i' wiii n.iiin.i' ii ') mi'l i hi' I
Mr J. ' Siotfii i.ui-l-n .vl. -I 'i-i l.. ..'l. ., I .'I " .l"t ,,,,,.,,,, .,,, i . v .tll(- !
'.... Hill. Kom, tt:Cm. W.i.H " '"''" ' ' '' . ,,,.. ; ., , ii.'ii, h. l.i , '
fur nh-Tt ta!l: o tho firnitv ry i I , - ' MiM-."I , , , ,.,
t . iri'i ( hi. jii i ii ! v.
MH.ii .' i':.i ! I,i li Hit 'I.iiiI
I I MIMICK 1 KITflU Ji ''i S ' .'Ii. f"l"'v ii f win, h II,. i..i. t
m I I V fM III It I I I It
h I Ml IC T II VI il
Auto Painting and
Top Work '
Vnii urn nlr-.n)v ;,i ('i i1' ''1
niir l"i" (f S i' "i i f l'-i:" l!'
in ii K II ml 1 1 I'll ' '.i nil' A'lln
., ,,,',,,. :in, Orirnil '.:ili'i
Tn thii . I ;i"' inM-'l " T
ii . i f Mi i: I. H i"! . "'
i.i'if A'li'i T"p tiiiii '.f K"i'
Wnllh. Will W l ' 1 f'T thlii- 'UK.
I'l.llLlKi r nf tin- Ki'lli I 1' ' '"'I .
1,1,1. ll illl l. I I' III" ' I I ' I ' I lll-lf
Iiik Ii ill i t"i wiii lr
If M'.ir .ii i -lv ii tl' w '".
ill i in ..i- ill. ,li I.. I . nil", V II I In4
lilt' In ' I I I 1 w . , I . . I-'I I'l" I
III. I III II I'l 'll IMI'-I -I ,' I ',!!ll,!l'
'twaddfim
KHLOUGH
fM llirrls'.n
I'll, ii I I 'D
' Hi r lli'Vfi'j
i . ii ii i . 'I,,,;; l.i l, in
. I'' I l I I ' I, I' V l'-i III I
INSI'IKITKIN OF 5I.INV
i nr. 1 1 1 mh i. ii. i in iiir.Nr , - - " "" n ,,,, .
Iwmrijr "llii r il -liirlilful till fvui IC- j "h-nl :.1n m r, i .. l. -t ilnm Ii l irimr ,
,- .i i-l.-ii'iil Wu- l..y M'fi.l.ir. w'.'i I'"- " nW1" - l"M- 'I'll- h 'i.'lt-i'i. Hii fi j
1'iit.iiti Hir lliipirilliitl M littmy l' .'lir -tm-h ii,' '". i'. I ' H!"'ii tin' Imliin' I
,ni ini i.ff.nt. Iiirliia? iui- vil.l -- 1 ' ' ;in.. misim mimI !
i''ii-i "f Mi" ll"vrjrl Ti m.J Wl
iM.rll -Nlil'liH. U.IK lll li.ltV 1.1 I'll III
Tr.Ui-ji.n nfiTiii,n ly .Mr II A. .w
l.l.'j nt In r l.iiiuK on l: l'i TVylnr h'lr-i t,
7iin hriilK" 4 fml-iwn iri injojil
l y i.'M..ii l ihlfjfof pliy.iH.
Th" K'!. -l n h iiilih-il : ('riltinl wiiii
I'.ir ;iii,' ii ill llir f nhrn unit ih nni
nf tin- iti . i.i jtl'MiH nf mnny tlnd l kui
i n lli.nir n ji,i Iithh. iiinl li;!li uniir
f.ivor writ' ini by Mm. II. it. .I.i"l:,
who rH nw a rrn u Imfru flmvi-r hnul
i'f artifti.'ili-ilni. ud .Mm. II (.', II il
lilr, ttlm i ii an Attmi'tiv vih.
'i. In l.ni ,.(. liini i.i i i ii t M il 'I'd..
nit.i w.i. l i.ii,i. i i m k Ii ii if .
I'lll-'Ji . I' I, 'l' I'll", .lll'l llllft.
II,.- ',. l i.ril.'ll l,.' I. Ill' i.l' llli rl'lh
.11 I" K i.l Hi" h-"i. .,i Mi . ,
HUt '. vi' Ml"! - f i lillv .''
FOR HAY-FEVER
i mil a i -I Miii' 1 1 i i' if .,1 x , i ,'11.11,111. i.f
1 1 . TT'i ! " v ' h Mi h 'In' Is Inl'l.
I'. ' . . '.,, i' , . - ",.! . iKi' w iM m i wl.
roi-vrnv t it iihhii nmn
J nut n i.miii
. I i r I li ' ii i v ' i.r- T ili i -'"I ,,., t
if I In- I'lmn'i; l I .ill im 1 Inn- I- I lii-ir
.l'l ,l. ! ,1', I . . .. Il ll I'l II, i I
I i.lllii-K U l,.l - It 'I I i nun- f'.ll '
1 1 1 .- p ill" '. H..U ,1, I .,ii .ni'l .,',, j
, il'l Will,,' II I
I '.I. I I'l. 1 1 M'VII I
I' .11,1, I,,
! '.in in i l.i i , i ini
MISS MFIIi)H l HONOR 1.1 T
AT 1IKIIH.F IVKIINF.MIAV
tlK Murv Mutilor, who 1" i - It 1 1 1 in
thit city fmni I.ul'Imi'k. wan i-ini'i tnim I
ill lirl'lif" Mti'l fnriy two .arly nf imny
;iiiifi l iiiciil Vi-iiiiN(lii y nfiiiiiiii.il .it
thii hiiiin nf Mlm jHum N'nhliH, K'hl
J'.'iyli r Siriit.
Tin li'.rni' Wim :jtlrirt(vi'IV il ".iinti'il
with iiiiitiy luitrd r in h ii i'Ihwi ih iiinl
fi nix nri'1 IIh- mcrrv uflfnuaiii nf Inii'r
iNtiHK K iiiii M null i in i rxiitliii tt i i i,t,i'
t i i-'im i.il I'lijiiyiin'ill. I'uinlv ;ii
I'n'ci) tliinnit tint fprin, ii. In l.iiii.'i .
tt." liik.li i" "if linlini H I'll- Mini 1 1 y Mis-i
.illi- I'lainlf (ui ti, hu WiiM tli rcii
int nf a t'f.'iui .f al tri (i IiihIi.' flnuir
l.il. whili- tin- h It'll ii-iiti inii' fur
( rty-twn im rut hy Mm. Onn II'ivmh.
'I'ho lidiinr Kin dt ttiis nl-wi en i-. nti-'l
with n I' v.ly inri'. Liit-1 a tl.nniv l'
tniim- n iwrxiil ly tht lnnti' d)
"i. ii- w tity Bin If'i'st-'.
. III F ( (ASM MAI lih
I.STAIEI.IMII II
Wi lkilur wi'h nniii' nf t!i,. uiimi, ti nf
Ihn lily. Mim linn, Ihf i'Mv m il nnitiiv
l.uri. in triiiK to nrriiiK" Inr tin i i
I il'lirliliK'lit of il fine I j in. - In Ain:iilll'j
f'T th liftiifil nf thn nii .'mil iiifily.
Il WlJI ITiUkiIIJ' I'l- l.rlWiill ll(,ht
ini'iiiliH ami a ymr Inf'.n tin- m w
I'limty hi t-pltiil N I'i'iiii'li ti il, thi ii fnro
II will hi- in I'l-hsiirv In ! i'l" I' mi "ii try
il'Uirti'in if thin I'Un ih i.ii i i. ,1 ...it.
T InT" ."lll.lllil It" two I in, ll, f, nin In l,
lid J 11 ! i-'illi'li I'Hilli .itul III.- ollnr,
:i Mnilhr I'll", fur ii iln 1-itii; unil I'X-
I - '.'lit' .at mil rn, 111 If tw.i i nti In , I lli it
I I mil in i ii 1 1 nut In s. r ill i'i , t Hill I'll" I.l run
'l- ui'li m-rti'im In ' irtiti' tin wnil.
i.i" I-.- imi.1. Ai ymir kli'.nilitl nf u
i ti 1 1- n i mi l.i ui . .I I'm tlm i 'i r-
M ;.-aiu. notify Him ''l in
I' in 11 Stint. i' Ml f. I' 'I I'l, i.", ''i'l
I i'lin i Siri i t.
This w tk In to I ! il.'tn I,., of . 1, ii i"'.
'Ill" .ii !'. l il'irtolf Will K" 111. ,1 liiiio
1 th" , liiilr.
If '' I'l-ltt h '.ill 'n il out ,' v.'.ll Uiv.
'.-!i ilii. not.- iiilvii'.t ir.. ul,,, ', i
I lx !, 'mi) ('lily In tin- lit a vii i ,ii.
;di:i lioi'n ncn F.s
i Itf IT M lt hS
I
t f' I It-It! Mill I.'
Willi Jil-'! n '
I I.
MIH HMDS M U l lis
Ml-S I Mill I.
'I,
1 1.,
!! ,. ,, I
.1. il...
. h '.'i
I' in Ii 1 1," i , I ,l . i i. ' : .
Ki'it'lri ! , ,1,'. 1 1 i -
l"ii : , i i 1 , , . i . '.!
,.i- !' i " ,'.. . i I' . -. -, !
Mi I'. . -.1, w ., - ..... . i,, ., il.o
i -mi .it i , I : - ll iiii.ii. ii ii... i
t t.i' i , .i i I .' i ! ii In, i "Hi'" I. 'in
I l, Hi 'I lh" Inr i -i i.i. Il'l il , li
It,. Ill Illl." Im "; I. i,' ,, ,-i.t -.- I. - i
' III, ii In v.
As M,-.-. Ki i '..,;. - i i l, i .
I th ii .i ,,ii,i-. s I,, ;,. i, t.i i . , .4, ...
i Il'l ."-'I.- i, H I" ' tl I- ll' 'I I'll .'
i i ai i i i i in ,n , r iiii- i,i in .. . , . f i
it tin wl.i'h in . li, i ,'i-,,.i! iittiilj
III I 11.. 11'. I I I ,1 I , ., ,, I, v. . I .-
I I' .
I miii I. i i:oi.i:m m
I MCI. IN it. i. r. i .
A MIV lllil'l'.r ii' L'i .mi i'1 m In'
' ' l'H !i S ni l. i i k -l : ii'' I" I
l.k lli" li,' l'i! , ' !,.- ,' ;u I; V 1'.
1 . nt ih. I n -t r. ,. i-t i -1 . -t t . h Ml 1
1 il ! ,. tl S i li.l 1 1 1 1 ' I I, i, i
.n il I. , I-, in .,-1 ' i . , .., Mi i . , , -,
Tl" v .l I. II . . ,,. i i,,i., , ! i ,,. h. ,-,,
I'l '.I Ih- h- i'l" ii i. ; i"
till III II - n .',1 nil In- ,'! , , 'i i 1 1. , .,V
I I." I . nr. ll" i
I'lHI. SI 01 TV I IMI' 10
Il'l N MONIHV
Thr ilnl ,. A'. ..ii oh. Ml i, i
'! i - l" I. ,i,,i. ii i-, , i . i-.-i, m,; i
Mnii'l iv, w .ih M I. .H.i i II i
in i hit i;i I (' . ii I,, , I.. . n . I. '
ii l v III" . i i . il . i, I .
.'' ' I" I- ),.'. I 'I,. II . . I I I,. k, . i,, ,1
.ili'l l'l.l! !,n.. I. t n o r. I. - I .. i
i n r.ii.il"' ,-.. ,.!',, ... , I I...
in I'tiMIt . .1 i. , ii, -I,. hi in, I ,..i. i,i i ,(
i,n ,ni tin ii .I , u 1,1, i -. I.. ..' i, i,, ih.
' '" "i'l ' . i 'l.i i. ,1 in i in.,', tl'nf ,
An Extraordinary
FOR MONDAY
.$3.95
Value
Better Grade, Fine Quality White Reign&kin Ox
ford, Goodyear Welt Soles, Flat Heels.
Premier Boot Shop
AT MONTGOMERY BROS.
607 Polk St. Phone 718
$
DAY
$
DAY
CONTINUING THESE
monday Bargains monday
EOK MONDAY
GOSSARD AND B1NNER
CORSETS HALF PRICE
AND I. ESS
Gf-t the pick of tho?;' valiifs
30 papers of DrcssmaWi
Brass Tins for
Elastic Sport Girdles, reRtil ir
S2.00 and $4.00 values, each
Brassieres, $1.25 and H!ic
values. Tomorrow 2 for
$1
$1
$1
I .fJit s White and T-m I lose,
ft 5c to $1.50 values, 2 pair for
$1
While Knit Bloomers, $1.50 p-j
ti) $3.00 values. Tomorrow, I
each .. I7A
Women's Summer Knit d"t
Union Suits, regular $2.00 I
values i
While Middies $2 and $3 m-
v.iliii'i: 'df tjJL'
Perfection Sanitary Napkins, -
worth 50c per doen, three I
dozen
rrninT9
ii
JliLil ILJ
ifii ii. i : i.. i!i'. ' i,,
:i'i, I
Ml vi n us hi in :
I v Ml j; JilvM,v
Mi'i ll li" i' .1. in. .. . i
' f A I 1 1 1 1 i - i '. . i i i ,-, , -v
Si-i. -i Al'i.'i.i I. : , i .it .. ti . I ,,
i' l -I ,-. w ,il . ., ., i- .,
'I '"-,1.1 V it'll I tl . I III v I t h I
.-li . i t 1- II" , I. t i I, ,, . 1, i,, .
el' i i ( 1 1,. I 'i, .ii ,-' ..
M ! 1 Inli, - . ll u I, . i . ,
'I" r. Mi- I:. V 111 .
' Mil l
". ,."t '
' I. I.f
1' !- .,
. 1 'i ',
I ': I', "I. I
S-'.'i ' llt'liV tn.-rrlMts' h ri; I. f.'" til :i
I ii 'ui Int i'. i -liililrrti I'i'itif.i' I-. In,
, .,.- of fi t.i I.' yi.it im.' '..I i-.i
M V ri'otu i f t In I'. ' ' . , I . i.i y j i, -,, ,-t r. . t i ml. w. I
"I'-" " t- !l "I""l lll.lt..- ' I nl, III I. '.-I'll V ., i. I i,, , ., ... ,!,.
, "Mu .il Im ii li-t' i. .in: I'l n-.-i. , ,,, - i . ,i i . .
i- : -tn .. i . i..:.) i, H tn ii. : ; - , . , i . .
, 'li. n
.. i. i.i ,
; im
i ,t., i ,v
',' . - ' ...i. i
H 'f tln rilv. M-s ', rinrn .Ni'i t.i .t, ,! ,
I .1 X the k'. i lioi;r it il 1 u It. 'li Niinr j mir ):. u
in i.i: i'i In aimw :i iiii-t.Uil iirtnr" u - .. I in.m.i li.i,,
.! '"I ifi.l word, in; for In r yniitlif.il il.-ii . ,.
' r.'.r". tint.- warn tna liunlrw Mv t "I t mi
"I i-n i- i.ll u.hii uith iiiteir.sl to li' I-- l.i i. , i
' ! n - ' ....l,. .in ' i .,, I ,, . . ,
Tl," a... ti.!,. .itt.-ml itirn Pitunl.iy ih ri. ,.'. n i:., i. I . '.I-. ,: . i,
-.l-a- tluttl .'iiili. li!i to thn ! tUtli'li i.l -Ini. ,,,.' , t
I tin.".- ui,.. air mnklnit an I'fTort M j s,-,. th.ii tl... m..,u,' m ,,. ,,i
" a n .-ih,. ti. v lii.ur fi-r i hililrrn ntil if in in i t - !.., ,, , i,,,, .,
' . ll lilt, ti"-! milt 11.11. thn W"l k .11 I'.' ' N' ,., I. I .1 v l, ,, i, ,,.
ili-ifinl in otilm ! in'.'' tlm l.ir.-i ii.- w.Hk ..twi i :, ,..tt i, ;j
N' ! I l k l til.
I .ii. ,1 ,'h ur
. i Ii , f
i ' , , f I,. I, i -a
' I .1' i - :. -I
,'li, .1 '-. I,
,' : i. i. . ,i -
I I .,'1 I"
'I i...
--I.- l'i
i. i .1-.
i i, ,.' ,!
4
OUT
Every Item at Cost and Less
-J1 P-Sa.
itv,-y
l
I 1 TV
I V.l
id
Yd
l J r t l
SHE WILL
APPRECIATE
FLOWERS
Any Time
Be Sure They're From
Cunningham's Flower Shop
j 716 Polk Street Phone 1081
9x12 1 Jnoleum Rim.s $13.75
9x12 Axniinister Rugs $25.95
9x12 Axminister Rugs, Seamless $30.75
I Lot 9x12 Wilton Rugs ranging to $1 35.00
will go at $79.50
36x72 Axminister Rugs $5.98
9x 12 Grass Rugs....'...: $5.98
6x9 Grass Rugs : $3.85
Simmons Beds, any color, full size $7.75
Simmons Springs, full size t . . . . $3.75
Genuine Brass Beds, full size $19.75
Best Grade Linoleum, a yard $ .81
Breakfast Sets, aniiliination colors $23.75
Breakfast Sets, drop Leaf $26.75
iySie Baby Bugries-. $21.75
3 Piece Dufold Suit $44.50
Sewing Rockers $3.75
Up-to-date Kitchen Cabinets $24.50
Odd Walnut Buffy's $39.75
3 Piece Ivory Bed Room Suit $92.60
6 Piece American Walnut Bed Room. . . .$1 19.50
THESE PRICES FOR CASH ONLY
Peoples Ouitfittie
i 609 POLK STREET
Company

xml | txt