OCR Interpretation


Amarillo daily news. (Amarillo, Tex.) 19??-current, July 09, 1922, PART TWO, Image 12

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1922-07-09/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE FOUR

a
PACE FOUR
AMARllLO DAILY NEWS, SUNDAY MORNING, JULY , 1922.-PART TWO
vf r
.. Booze Evidence Destroyed
I Ff.it.- if Ti X it. Coiitrv nf VoM.1!
t
r
:
1 In tl n.nf'T 4 Ihf ronili mi .Hlon
l.riH i-.-iliiiK 1-1 I'i'U'T County for '"' trr r.HJiitv
. 1 iiclt-ii.n i'i.-ii if u-iUm it'xr( of 1. jum., 11
K.ilih mid unknown hulra i.f V.
kali h I
ti.'.lH th rt-fnt.' W 'iiftrtVrwt il!rrr1if
by U'.
itnrii itr Imrnl nt Amarillo. pt-
Irian, tlui tin- Uth day of
1
T r. Kiillcrh a'l ill, know 11
In-lit -f i Kalih
y, ,ii -in l.ii, rmtifiol Hint on tin-
! ,tn aiv . 1 Inly. A I . -it H 11 in .
.( An ml1". I t 4 1 1 1 1 in n 1 , T"XAa .1! tin-
1 nrf iii.ii-. Huff. Hi- iiiiilrrflnin-.l.
H 1 la I 1 ..11111.1-M' nt 1 -. appi-llil-il l.v lh
.lUil.'i 1 I -.I'll 1 ''li'M . I" Hli-. tlw il;l III
: ff is.nl tl I-'. imili-iiiiiril mn of
t. . ' . ni; i. 1 it-il ir-HTl v. toxtil
ll ,f i -i Hi"- III in k Ni
K.f'v S- 'i i'.Ti "f 1 in f iriaimtl town nf I
Vi ill.,. I'.. 11. 1.. T'-xat. fur thi-
(.in in.wi if 1 1 -1 1 r llio ui'l pmiwriv for
(Uffl- will l"1""'" 'mil iinn Will tl lit
. r t . .. i -trm ' li'iilil iiinl iii:ilii!nln. a
t '1 1 t 1 f - MMiWil ill 'f wliii li 1 nure (tiilv
lit p.-.il In .1 i-'Tl mi f itlun flli il l-v I'm
11 r ". nntv. T 1.1- In H s ( ' nm A ttr
11. y with tl Johnwn .lii'ltf. of th"
-ili r..iit l i.f I i-fi i. Ti xiik in Hi" Il'h
il.is i f .I n" A l
TAVLoK
fuTTK.V.
;li. f
NAME PRESIDENT .
FOR GRAIN BOARD
1 nil-
hi
I.. .1
In wliii h n fi r-
li. ! 1, null-. Imiiii: In 1 1-ti'f' ii-
Inn. : 1 I . I f. 1 .1 ll'.H'
.,.1 , 1. 1 IIM. I l-V ll. "ill .ll-'-'l in
".ml i.iiii'-t I'l l Kiiil i-tUinri tniil
! tr ml 1-1 I Ik- Nrt
1 1I.0VIS. M . .Inl " - Al 1li h
. i ll i S in n . f ih .-it.il-' t .11 in I'-m-itii,
iiJiU lu fill III'- v.i'.iii'' in.i'li- l-y llif
I liiUKMl'iiill "f W 1 1 1 II I'lilfl-uill III I'lli-
im IT-nl. lit 1 li.i'U-. .Ml. hum, I nlun
'in 1; . .in 1 lios.-n !! mi 1 '-. I Mr '.
tl-ull ll" M 1 f . in . uljir IVrft ).uH,
Ki.,-iitil' 1'i-iiiiH. w,ih iii.iiIi- Vi 1 inii.
Mill. .Mian Nui.i Tin uiil.i if thin 1 Itv m
ri t.ilil- il rfH ,-w-i 1 1-t.11 "f lli- Sliili- ltd.
n ,iu. 11 nil .1. A. W all. i 11 u mrnilii-r of
till llllVI- C'llllll.ltt'l'.
!l li.i." Ik i n ji rt ii nm kI tli.it ti mi'itiiig
uf llw- uitivc i iiniiiil't,i- will In- lipid
sunn, wh'-n In all (ii' lailiilitv f'luv in will
I i. lt;ii.it-il nit iliiti ln-Hiiii.ir(i-iH for
tlii lilui-aii
11 v XivattiT KtvMi xnu f'-r tin- uiklnff
t I.iihKi)- llntilil' il.iv UrUK ('11
Unv ponlalnlnc two iilaincloih ropi nl vMnnr thev Mit
totaMtaf rmMs at DalUui. Tel., -n bumH off the roail ly true
oOk can UmW In a guliny, lhrc men in U10 truck bcinc injured i
m torn Kping.
! Hot Summer Sun Trying
On The Complexion
How to Protect Your Skin and
Brine Rosea To Your Checks.
VARM WEATHER
MEANS DULLNESS
AT WASHINGTON
1 -
Ity Marinrrl K. I.iili'r.
WASIIIMiTo.V. .lulv H I h. il ill
(lv mo Mith uh in rcul i-arp.'Nt
Tli" Hiiiim- of f!.-prpi nt.itivi m li i" mI
Jiliir hid until AUK't"! l-'Hi. I'v.i m.i
tl'lio Ri ill III h:tn Ki'tii' lii'tiu- A iiumIki
of i)m Ti xii "uh tiilx'i h im li.n. d i l
1 ulnmi lo flow up 1 .iiihihiI in ,
liUt tkoy, i ., will Im iiiii- ui'l.i.'i ;i 1
fw il.t. 1
It ifi-tn ht it Kinn plnn in T. mi-. I
lUt It ifftf lintl'-r in W.-ihIiiiiuIihi I ti
nru- the ! Kn-- of li' nl nn-.it't m 'I
i thmi It Ik In WnliiiiKtoh (In '. i-t
finitrinxiniin wmilil i.iIIh i I- Ih.imi r- r
bt flndi rntnM-iiHiit 1011 In t 1 1 1 . '. Mi
liln -oiiMtit u.'iilH ami k l Ilhih i ,. w
on Irginliitive uwittiii ti. 1. 11,,. up ,,
low I nit tht' ri'i'i-H.
So mini of tin- (.'mini 1 tniiii'ii mi' 1 ik;
hsnii1. A not.ilili- t xi'i-ptii.n i "m u-i
lUMtl John X. IJ.iini r. nm- of tin Ihhh,
ratir U-u'U'iR. .Mi . !.i tn i i" .1 iii. iiii r
of thf Wny unil .M.ntm t 'i.miint ti-.--th'-
ranking I'i-iikx i.it on tin r. inmit
I-. This iiiiiki-i linn n lonf-1.--- ,-iii.l
ti-r t tie Si null- h.is I' lin i tli. lull, tim
Hi-fiiiti- anl IIimim- must f. t tm;i ili.-r
MDI Iron out th. ililfi-n m - - .cnl Mr,
(fcirui.r Ih oi.i- i f tin- h iif iIh.i n nu n
who will t.iki- 11ft m tlni ik-m'u o'lt
"(ir-HfSd. .Nii'ui.illv , In- will ti.iw In Mtny
lirii- uti'l ki p 111 i in-, ti.ui n uitli
ilb( tiH.ii.in in tlii- X n ito.
t'r'mtill h ( 'nil 1 Hon 11 tnl ,Hh iii 1 1 -I .iImii
rOUHt Btiiy lit th' .Srliiil.- 1 ..lit 1 11 1 .. h ill
HSHIOII. Till- 1l H y.-ll.lli.l H .ill llllt
t tnufh nr.- - - I
nun mi tin- 1 li ii-iuitii; wi.- of I. 1
CpnarvMiM-n away T.a in iin-l.it ur
titrtuM-ly iluU.
Pn-mil.-lit mill lr 1 1 ir.lini; h.iv, I... n
HW4IV all Wi-k fm Hi it In. mi- 1 mull 1:
ill M.irion. iitnl tin- i.il.in. t i,ln nil
nlipiHtd liwuy .-r .1 1 11. U-i ill. 1. . . i: iii
thi- ; ox 1 r m 1 1 1 1 1 1 l. i k In. -I iin.n on r
th- Fourth of juU .it,. I ih m up p.nt
of lit-r 111111111I I, in Hti. . 1I1. , , k
out.
Mihs .Miill I'ii. k. it ii'hI Mi
Blltf.lll.l. Of ll.lt Will til IllM 1,. .
"i. tnliti thi- k in W'.i-I.i ikr'uti. fnl.
low iiik n tim ihti.'.li i'i'i.i,,i I ii-v
WN-nt from .i-Iiii u-iiii it, ,. w Vol k,
wlii-ri thi v .Mil t.iM- ,1 11 u..i L n
ooiir nt fol in 11 1 -1 1 l'iiUr'y.
Mm. John II. I'uil.v. )li. I.. A Sti-w
rt. Mrs. M. Mm will n-i-1 Mi .1 Hi. !..
t-0 fortnlnif a party f.mii ll.i'ixti.it urn 1
vHitnr hiri- hi.. I .11. 1 i,ii,i.: ,(f iff,
.Si"l' llUtll llOtl I
Mis M.nt ii- 1 Sk1tin1.11.. nf T.x.i.
Who tutu la-.'li til' IhiIi-i t;,ii. ,f s. mi-
attir fi'id Mr. ...ii,-- Sii-itnnl his
tlliv-.l ' I
TK. r..ll.,'.
.i-li 1, i.
ti 11 'i . 1 .i H i -K
ii ir l -,it
U1.1t 1. M
U.i.n Mr
Xlnii. fl.-nk I
li. 1 --.iii I in t
. 1 l.i.n,.'
,i i' 1 1 tit,"
-I,, . . . k
u ( r..i-;.
u,.i "1 a r
1 -i l.v. U'.i,
J M.i 1 'in I...
'i-ln
f I
i'
A
li
Ui
I- 01 1
lalu
Wi '
li'.
U 01 tli
. ,1 i.ill..-.
h li .111, 1
I T
1 11 1
I M
Mi- i:
ti
f 1 n i -I
.1
II. i kii i I t
. ' I'll n it. 1
A'l-tin. Mi'
Mr-, i: l: I
.1 A Arnolil, 1
li.iil m; T M 1
S'liifliiili I'nlt
A K. Ilx . tx.itt ,
It
It
I rw H.iliiii'.il l'li-i 1 Iptiull ll'it-t
Wi.ll, (In rnii;lil. i'U Tun i li p.iie
al 1 1 "I111-.
N. ( V'.l k - hx '.itll til Mill. llll-t.
1 ml x 111.I ti. - a ' I y I - nl t f . -' t 11 1 '., 11 t In--kin
.11 I 1 ,iii'l- ximi Tli' li- it a xiiv tn
Old Residcn Near Death
Mi.
r U
r .,'
;.i 1.. 1 .
1 1 -,
.1 1;
.'il
Mil t.
I' lH
i.l)
I
" 1
.In I I,
1.. ., Mill.
i t - II'. .
. -I. .1 I.
1. 1, V . III
' til, ll t,
1 1
,,.1, ll !,
Ill, 1 1-1,11
III
, 1 f. 11 Inl I ' il I t ti u-i I
i-,i- ', i, 1 'Iiv. n I
, I ti n -l ti !'( I.- nf
1' t. 11,. i . w lui h KVi
. . i 1 1 1 "M it ii'l
.n x .mi- t-..inli fill '
1- ii il if ti.' .1 -nl I ,
i. ti . 111;! h 1 1 1 V j
h him N'-iv pi 'luirti- '
. I'll! ti ll lnlill
1 t 1 1 , . 1 .ili.i f l,.i
, i 1 1 - - ,i 11 T I. -; 1 ! I V
i tin il .ill- 1
lulu 1' I" I itn- 1I1 ni
. 1. t in. I. il Cm
:! i-v. r w Iii-i i.
(iitiln. .iimiIv t'i'v 1 1 ii 1 , 1 1 1 1 1 11 1 1 ' -11 11 ixl tin
ohjit tn-n.ilili- il. fnt :ll ili'Mppi-nr tin if
bv iii.ii.'i. It li .il-,.l it' Iv liuriiib-Ht aiiU
xxill not ,i.kiih- 1,1 stimulate u urowth
of Imii
inittii linu ii'iiKli ami utiiiuinly
..v. r 1 it..' tlii" "It it mix- own iiik. ovi-rv j thi- Imiiilt iiml ai 1 1 1 1 or xx hat nliUN tlu-y
.mil It t.ikii Jut i.iii- infill to Kit mil ll ' liitvt h:i'l tlir'iiii,-li haul work ami .
nun xelou.t riultt," Hiivt M n- I'llu.-i W'll. ' pun- tu nun 11 ml winil. thin imtmciil-
l.-t xxli.ti li. 1 fi ti ii'N :i-k In-r iili.nit In 1 tli-rxxiilii . i,tiiliin.i'i-ii xvi il work n won
w .-rid-1 fnl ini xi'-n .111.1 tin- itnpi ox i-. ili-rftil tr:ifitforiii:it."n.
ii HiMiii iiti i- 1 lit I1.1i1.lt ami (irmt . uv.-r i to 111011 kiii a. in wnmi-n nr.-
' V"H ran 'o Ho- natin- tlilliK if you f..
l-'W inv a.lvi.i " hIh' na H "I f.-i I It nix
'Inly t,i l.ll 1 vi t v L'nl ami win in what
'tiip wonili -rf ill pri Hi riitiin 1I11I for un
just Hunk "f it. ill lint iharit;i- In 11
tinifl- niiiht I i.v-r tin- of li-lline nth-
I" llt VXh.lt III iMIr,' lit alil'Ut HIH ll II
11 11 l.ll.l. irsulm 1 1 -1 M tin- . lit l" a I
H . I
ll.'l.i
I Hill
III 1
.I'll'.n
111 la'1
Mill t I V
WOMil K.
knln. ..tni l.l.i.l.l. 1 tiinil.l.
IV-
!-l -.i k it u-i I 1 in I. ii k . rln'ii ma 1 1- in 1 nl
in r itul it Hii-s i.f tli.- I Him ' .tni 1,1 1, I.l. r I
1 111 In .tli m-11 iuil wi.iii.ti I' ml -.,, i,-
Hill ill lli;l'l-l . i I,. 1,1 1, iv 1'i.ul ill
I f . ' i 1 . t , f JI J", Sin 1 II I." t' I.' ilt.l, I ill s
Sml ,,i twi.in . st.1,1. 1.1 ,u tn I". V
1 111 II. '."'.'ii lilixi- St . S- l.i ins. Mv S.!1
it I i-lnnvi i I X 1 TV ill f. 1 t
ni- k. I1.1111N it rut aims,
it xi mi ran fut 111 tin 1 I .1
. f tin- nun x i-I.HIt ih.ini;.- it will lliiki- III
ni"t mil- application. Tin pri' 1 'iplimi
wl.Hli 1 1 1. in ,n p in at your i xxn
li.,i,,. Is a- i'l!i,u
' Jm I". t!i cnmlv t-U lr ;iih u-i t tin
(i-i-Ih worth "f oi'linarv .sitin. il an.l
f oin anv f. ili-t 'i 1 1 1 1 1 1 . t .1 luittl" 1. 1 l r
'Xillii I'iIIiiXV tin- 1I1I 1 1 1' ,ns fm 1 1 -1 1 14
' Itllll-ll IIH H'X'II III M' t V I'll k Ik'l' of
I 1 - v. 1 1 1 f It It ini'i. 1 mix . 111. -nt vim
i-iii ti"i- I i-l Willi. 1 1 1 1 , 11. il S.i.ii Inst, nl
f - .tni'tll
II" In t a,i. at, 11 i.f .I. 1 will. 1 will
.. iHs.i xi-'l It In.lk. - tl vl.iu .l,- 1,
t I I I 1 III . tlillstli mil V..t. 'Iil.'
1 11 v . ,11. 1 v 1 lit lit ill .1 1 .pi-a in', '
' I 1 six 1 1 ill v !. .itini .nil. .1 tint on t Ii
o. tin 11 iiii h.iII.iw skin, slniiv i".s. .
I v ill Uk'KiHt.t A.tx . 1 1 i-t linn'
I I X S I t t- I S lui
l.imls.iv I 'iil.!i , iv
,,,, t.
1 i 111:
1 Ih.
ti.n, i,:i-i.. puns I'oiich tl'in, 1 ti.li i-ic-is
U! ikk'S ,, I III f.O t ( TV l l.'lill-h tin
-kini: ft-' lini'l- .iti'l ami .iiitif nr.. In-ii "
1 If ll" k "I I ll' tt Is lilt. ,, ( i fl 'lll ( X
i'W nsltitr it in pi f.-i in i- l fii'i p.w-
S r :i n. n'lm I,. nuti!i. i Till It xvhat
two wi ll km, n a. t'.-i. nay admit It:
Tm.ii.iIiv I It -11 t'n- l'lttlful nrtl'rtH,
mvi "TI"' fut .u-i i. .iti"ti of thlt won
lirfnl i.-rw illo o.it. 11. il . ..Mil.1t1.1t ion will
iHtnllifl, M'U It inl'ilts l-islnllt lillltltt
ti. tin- -i 11 : n iii.ii-" 1 1 oty w lilt r- i-iiiii-pi.
xi'.t ..t.,n. u, I talk nl.out. It priv
tnts I,,-, k.n in nil kniilt of wt-.ithor.
Tint'- liv I pl' f'' .' In all otlli-r lnop-iir-Hi"!
mil nm 1 xi r without It."
Vi.li I mum. Hi" w-il known atar.
writ.-- ' I .1111 olton 11-knl how I ktti-(i
1 11 M 1 pi. x nm s.i fr. th lookiiiK. Ifa it
'Impl.- pro. rs ,i snvofii' to havo a
MuiMitli v.lvMv. iovw.hiti civliHh i-ntn-ili-xion
if -Iii- xx ,1 ii- l.itkn r,. m am
I.. 1 Ii-isi. th.- s ,-in. 1 that will known
lull. ' t ir-u 11 a 1 1. .11 . di 1 xx i 1 li 1 to U iHitifv
,t t t . ' iiiiu. ", th. ti pi rpiuntlont to
iH in H-rn rial friiMula anil tln-v am
Just is i iiilnisia.'i. ovi'r tlirni h I am."'
N'..t. To ni-f t!i. x-:f t-ffit t Im- aun
t.. folli w Hi, T '!- ilirwthini. oii
tniuil m i-vi 1 x i i' k.iyr of Ii-rwllli
I i UKiritt" :itnl '! 'pit-tint lit at ntt 4 Hilar-.itit.i-
lli.r ihtii' will ln 11 not iii-iiI, I"
nipt --x . in. 11' nft.-r thi- flrtl applirution
ir th"v i!! f fiiml 1Iip tnoni-y. It It
I .1.1 in tins ,.' iiinli-r a tiiom-x' rfftiml
I ii-iranttt- ,x .. -p irtnn-nt Htort-t ami nil
t ui-ir tt.
" f
THE WEATHER
Siii'iJ.x p
Ainat i'l'i .i'hI , nut x
I U'Ulix
Wi-tl 1 ix.is Sin. , I. ix 11 1 ' ; 1 I. ..
IPs t. r-Xtli'llil Hi it i.it.-li
ist'tli .. M.'.ii-o riit(.iii si , 1 rr
lM.'. Il.-Il,lv s,.lU.H l.tl.lli. ti-1 tii
licit 1011 Suml.ix,
S ! ... 11
. -.l..-s ( .(ll(.-
'7 7 .
f oinliliont.
' An ..' i.l il.t
1 11 1 .11.1 - 1 it-tii i.
t- t'-itx ..X. 1 tm
11' I tl' I t l,.l 1 ins. .1
1 xx 1 it'll, , , .in, I ,
l.iilit l- il i,. w.-rt !
wfrril Ji 1 Nw "s "..ii
1 rS S-.'.tli Ink- I 1 .1-. 1
y. tgyy Winn. 1 x.i ti,. .lis 1
4" j?&S' " " " ' "' '"' Ml-I
,, "'t-l-t nx.r ... ..' V I
! i-.' 1. i.v- 1 . mil j
tH"'t mi- ,'it"it Mat i' -t.il 1 v 1
V
Higher in Quality
Better in Performance
Lower in Price
In Greater Demand
than ever before
jgjQjOi
r.
o
P
3 .
K
o
a
1
1
AVAUII.ISi .
Atiil'-m
Cliarl.-t 1
Chl'UFl
"in miiut 1
iJttlUt
tA run
U I'a-o
falxiM..r! ...
l ktt.nx ill
Kii..ih I'.n
n Afin l." .
K r tri. n . .
OkUh'tt-ii I'.tx
f.tlMI-l ilrr
hit-rut: ......
Ka'ii
Unit l-kr Ctv
tn KniH io
I'tu'xi-IK'tt . .
a "sua
I.-,
Tl,
v I
: 1
IsX
Vx
:
ii
.
1.11
V.l
114
I I
71
1."
r,
7'.
f :
I.-.
7i
1.4
I I
7x
I X
II
X'
11
(1
II
a
i,
i
a
n
a
LIN
FRANK
SEDAN
Ttmrtni C ar 9I9S0 Timnng-Limofjine $ 1 1 50 Runabout $1000
Drmi C wipe $2100 Itemi-SeJan Coupe 21W Drotjh.m $2750
(All pmt I. . k. Snwail
J. W. TIMMONS
309 Polk Street
Amarillo, Texas
1. II in I uiikliii .iir I 41' ( n.
..ilr.t't tlw l-lrtliN iiaragr.
11M111 I.. . stjtrr
tt iiIiiiiii ifirilvinc X I'oii iM-rnit l.
II Pus. I rnkl.n Mj'4tr tar In., Iih.
II .iisti :i in sli.tni tr lit-fsx M.-l-ir I .
toff Witrili I ranMin ILirrit to.
li.ilUs I mnklin .M.t.r ( .
Uittiil.t l-allwt rauklin Sjfr t.
Wan H.tiMk liiiiili I .
atl Cl4 VIlrft litrrLtnil o.
Nai iCi.n Im- K. . IliiilrwmHjI.
99
TBIMC
Nothing makf shift alunit il. N'n inas.jucratlin ti imniril fiiiiu'crinji;
or asM-uililai".
I)civ;iH'fl cxirrssly tn lm-ft the lu'id i'nr rajil. ti'Mnniucal. (Ifpcndahlt.'
tliliviry .scrvici and Imilt accordingly. '
Handles load-, up to ioiind moves at hih seed costs surprisingly
Mule to operate can he relied upon for a lon life of iefulness. In every
way justifies ytJiir judgment and satisfies your pride in owning one.
Si
Specifications
Equipment
l:n s.al t 'nTitiii. tit.il M'-t. r .'I Jr.V
I'oXiil Ti .itismissiun, fixi- pl.iti- sii'iatiij titilh
txp.- . Int. 1 l..,-ii M.iL-ti I'i aiti r 1 '; 1
I. 111 1 , 1 i fi. , 1 . a -1 si,, 1 1 llul.it t x pi- nulla
till - ill "l fi'lk'i 'l tl' l t lll Tllllki 11 KnlU-r
II. .ir.i'K-- l:u-s. I! I; .11 Axl' Int. 1 nil lii-ar.
inll.i I .. .it 1 1 1 s. ., ,',1 1 Mi,ii, fion' ami nnr
1" HplillKs I. II, 1 ll I' i ll. Hill" I tiani" -
l.iiiiin.ii-.1 .lis. xx I xx In . 1- I i-k I'm un.a'ii
t'onl l.ll-.-, ::,.x . fi"t' a, 1, 1 run I:mihIi
xx Iii-i I l.ifi - i ii 1 up l,il,i 11 itini; nysti 111.
oiiiyli-ti' at illtt-.lt at
f. o. li. SI. Iniit
Oi.iv.iX 1 1. uis i-li-i'trii' llfli'ltii: mill rtaitiiiK'
hx st, iii U 1ll.11 il St. .ram- l:.itl.-i y Ammi-ti'i
Si wai t Sp 1. .ri ,. t 1 ram x i-i.m vi-iitilatlni;
w iiiii-IiiiIi lani'py txp limlv 1 iiinf.n talily up
ii.,lt.'i.sl iii'ivi-1'H Hint iiml 1 iishion natural
xxihmI insi 1 huh nt ImiiiiiI tnonnt. il In nnxl
.impl i. nit nf ti t nt iih i-miiiii'li-.l front ami
n mi 1 i"n fi mlris - H'lali aprmtH ami nu lul
1UI10111H I. '4inl I'isix ti, ni eh. 1 shim ri'inpl' ll. V
paint il Hh lptil iiurl x iirnlslusl -ci.iiipli-li- not
o t julx. j.nl; ami tut' pillnp.
I ' ' if V f "'-Vs.--
lull VJ.-..-
lJ-l,
if
4
m aru-a - .
,1 t. f t r-. , , - , .
tii" vxl hfiA
!U'-V'j; i'l i f si 'Ait,')-'"-
s
Panhandle Sales Company
DISTRIBUTORS.
217 Polk St.
4000-lb. Capacity $1595
Amarillo, Texas
6000-lb. Capacity $1895
FISHING
Best Sporting Waters Close Home
Get Permits from E. J. Witt or T. E. Durham
Phone 341 or 54
Chiropractor
J. T. Itrmnrrt, I). C. ealahlifiliad flva
-rarn. nltn Rajr arrrlre. IttoiM-t
I0.ft '.'0:!n. . Weslrrn IHds, 0iaialle
( oiirlhoiisr.
I.IMIK TIIK WHKU OVKIt
ami you will fiiift nn iWlii-r nianu
f.uliinil rotloii iiiatlrr.t than .vim
i an fiml right lirre. So why arelt
furl her when you may iml fra
tiinlly as xx ill. In niantif.irliirinc
tmr iiialln'M'a e takf inln mnslil-
ration the retuirt-nienlt nf the nub
ile. ( timforl ami tliirabilily at wrll
an Heat aura-araiM-e rank aiiireme.
The niihlie di tnand fur I hit l daily
CrnwiiiK anil we tucKetl that nu lite
on urM-lf and tprritil the word nf
tvatitlai'linn fur our ht-ut'fit. Tliia it
all we ask in return
Panhandle Mattres C.
Phnna IM
Fine
Fishing at
rosier s
Juat weat nf Tain Dum fTlirh
Ormindt. Knr aivtaoii liffhla mavll
rhmk foe Ifi.nO In
S. F. FOSTER
flu 634
Canyon Taua
GUY A. CARLANDER
ASUUTBCT,
afaaala BuUdlflfl
Hen Lou Prices n
5)SL Storage Batteries
FOR
FOR
FOR
S18.50
S22.00
S25.00
S31.00
These Prices are in exchange for your old batteries.
EVERY USL BATTERY FULLY GUARANTEED
CHARGING AND REPAIRING
Ray Andrews Company
6th and Tyler St. Phone 2920
FORD
OVERLAND
CHEVROLET
OAKLAND
BU1CK
STUDEBAKER
HUDSON
CHALMERS
DODGE
FRANKLIN
Awnings, Tents, Tourist
Supplies, Porch Furniture,
Lawn Furniture, Canras
Covers, Flags, Decorations
Everything in Canvas.
Amarillo Tent &
Awning Co.
319 E. 5th Phone 2170
Buylt At
RANDAL'S
lad x "a tn In m lf rowdr SI.J
Ajsur.-a Ka. l'witT
l.e Tn fln I ai fowdrT .... M m
l oranixi- Kaif t'owlr-r SI.
Iiji-r Kite K.e fowd'-r. Iar Ke
lijr Kiaa Face. Powder, ainatl Mr
Crime Angilua Clnia
Cream SI.M
Mrnen'a lioralwl Talcum ZZt
Mat-la Tad unt
WoiMllHiry'a Kai il Hiatp 1
Cutli ura. Hratp
lirainol 8't Sc
Pai kn 'a Tar Hxiap lie.
Coli'iti '4 Tintd lttr
fi

xml | txt