OCR Interpretation


Amarillo daily news. [volume] (Amarillo, Tex.) 19??-current, August 13, 1922, Image 4

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1922-08-13/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE FOUR

V
AMAftlLLO DAILY NEWS, SJNDAY MORNING, AUGUST 13, 1922
PACE FOUR
9
V
J
i
t
i
i
Latest Market News
y t ' f
UP AI1D DOWN DAY
111 COTTON MARKET
tf AfMK Wtrd Vrm-t
Si.w i:i.i:ans. auk i? M"i-t.m
w.derdntt if tho itint Kin featured th
ttasl t ( l n-tton lkiy mid they Wt i
iiii partly in h'1!" "f ' "i" 'iMiiir.li'v
hiKi In the ! itii l !t .Tut partly to
iumr rn-Hvul hy luiik'iH iluit tli
mil wrli; situation was l. if.tr further
rilii.lii'u!i d I'V nu n ill" ihv "HiK rum'"
hint h rlMHKlx w.. iriK out l.imrti
I'likVn i Mini' In tin- wi-cnori when th
tind:? ni'inilm wic IM im 47 s.uits
tnrti-i the li i'f i'i'iiiiv. l-ii
f 1 . 1 1 mii- ill rut li .hi if '!:! in
jwlnts. fii tuLer l'l 11 Imv 114 .'" li
.nd 1 ItmiX at (h' low'st.
Week rl.ll ll'tl!il.H lull tv" I hi' ! in
trusts was iii,-. unit uImi in 1 iiulil
V.iV .'iimiliil I hi' rttxTlllW. .iwi'liii llic
' 11 1
1.1 fn III I
.'nnt-
Ovfiiiiifht news renin ding the ru,?
rt U'i w.ih con-i.i 1 ii 1 1 1 urn .ih.ih; ;nnl
l.y th noddle il tin' "ii' r n ii
Wf 4 Id It I" nit "'i tin' 1 I ut
ji tr1ny' i-" l'i tv i'ihI liulf
ti! W.f fi-Mi'ntl Mli' tinii- w.i. 1I1H mi 1 y
I .!, Itii: llrfl'l.i't lIliillKin 1 lliili Vil'U
wvmi-i'"l Mi-i'iu Wi .'ilh'l if I'Uiiii 1 1,
'
-t.
( tllllll Tlllll'H.
M.W filM.I'.A.NS. Auk 1
Inn 1n.11 Ki t rln"l Hti inl 1
i,l 3 I In illht.
- Tin i '
hi t !"-
Ila-li
iiil'J.tr
n Culler .'i"k
Jjntmr
MirrJi
Ma:- 1
I.i.-v
:! t",
I'll .Hi
.'11 .j
.. ..,
.11 ! '
( "llfl
: 1.1
:'.;
'.' 1
;'n i .
Ni:T VdHK
Kirely i-tady
iiv-'tnU-r
I )i-eliiln r . .
J.i nubi y
Mni-h
M.y
An:?. I? - - "h t nn 1 I..11.I
II irh
.I ::
"i u
'.'l.K
I'l Ml
l.mv
:'i S'i
7'i
:' i..'
I'lovi'
J'i 1.
'ji 1 .'.
SCOUTS INVITE
EVERYBODY TO
CAMP SUNDAY
An iiivirit,iin im rvti'Min .l to llii' Wide,
null w.i Id in vi-ii tin- lu.v S'-iiui imiip
lit Hllle Sl'I'lhKH tiKiU.V. Till' Ih'VK UOd
nlli' 1." 1.4 are iinxn iis ti Iiiim tl.cir lel.i
tivi-H mid lining to vlfll the" rump to
!iy. l'i iiviNinn will In- made to feed nil h
ii,tnn M .Mi ti til n iihuI. 11 wa Mild
List ML'Ilt lllllililnl In the im tin will
Im. find I Ilil Veil. I'l' IIC.'llll II Mil W'lltcr
itiflnn. It i Huid.
The SioulK v. ill l'i' ill i.i-up limit In r
wi'k.
Palo Duro Baptist
Association Meets
August 15 and Id
T.ilo Pnro Hipfl't A-(-latlnn will
hold its animal ni'itii i: at the I'im
I-ifitist rhinrh of I'ami't Turs'1 iv mid
AViilnindiiV, AiiijiIM 15 and !'. The
ofM ninif Hitiiioti will ! Iu Id at I't 1 m
Tueniay.
AtTiiirill'i n.if'tft hive nhvivi loviit-
Iv mipportrfl the P 1I11 I lui .i Ash t on
und leiorlK i n ' I t that then- wi'l l-e
M KOOd llttetld lt.ee f I 11) tlll it Ut
I'.imfiii.
Maxwell Economy
Run Breaks Records
You have tievi i win eui h lonvan. . hi;
t V Idem is of linl I'Oll'll'V as Wile
tut mil In Thnrs.lav hy the Tuledu. ulun.
;iil Miixwe'il owners. Wlnncin in the
crtitint win-: I. Sii iidin.i". ;!;'
Inilii' K-r Kiill"H li l line. Kumell
H:le. .Vo4 in lies il i...H..ti itvl-oiiie
l.lft, 2' rtule" n K'i;l"t': H ti.luion'.
i.J 'I H'le U K-lll'li; Thorns f.llM.II
.". milcH m nall'in.
In thin rciiir. itlde tun weie m.itiy
Maxwell fwnin. not evtHtti. and tln-v
ll.'Ve.l that tv MflXwill i ii lii"-t ero.
t-t T.j. al mi . Tin I iih in" J.ro.i'1
I -v iHorrj iiffid-ivltn.
fl last Ani'il tlleie l-ek'a'l a v'nl ilitv
fm nf 4.h0 imle and riiii,,!.i-.l in
,iairn I'V the Mnvwcll A sio I;
i .m. wis I un ninlit aril dav nr,' in
., -IV.
Hie floivl Maxwell ii a pi.ivm ar
J". AniSilllo fodav." usid .1 N P r--"1
t the ln-t unitle Jloto: Coiiipiiuy. ' !
I . s Ihii tlfsl illlil letc. I v ahil t '"
i.i iwne.. v ho nil iinrw IhH I"'
U.i.'t, t-rr-itntry ind nll annifid "-lf"rm-ii.
il. M .! 1 Itrols t.sl.iy.'"
HIGHWAY MEETING
CREATES INTEREST
rt,N M V, Auri'' i;-TI;e roafh
l I 11,1 I ',,1 v eele II if ' ' 1'itwl
i.f Anvi.li. v II I- ' Id in
..!... i Auki si -i. mi i'i'i k '
I. I Ulll." I ' , f 1 I i eh I' - I I V 1.1 I J
1 i i, or '( ( sis. 1...' K I,., I lls I' 111 Mil
I tfiil.v l u '.u 'hi of s,'l A"i"lii
I Al I 10 ll.l I, , ' I. I if !! I 4l II"
In.. ,. I I. .1 w i. a . lit' 'i I '
V I I, ,, I III le tin . . I ..a I .' I I. of II
, , .p... I r i.i i l i I li iii I,
M I . . 'I i , i ,i , 'f nl Af
1 ,1 ,01, . f l,e I II It ' Il ' '
I I , i I ........ I I. . . I. l"' I ' I ' 1 1 '
) . .1 , , t . I, I , I ,. I I 111, ll.l I I 'I
if yi'i i to Iiiii I le'i'l-ii
0IH U I r it ' I i .", I ... II
i i 0 tli n i .1 , ,,l , l -. 1 1 I . le
i ii,. . . i - i,. ii 1 1 . a 1 1 . i l 4 i'
I
I'
'
'ii
I
1 1 1 1 ,1 .
I . hij iii e I'll t 4
, ., I , I ' -I .1.1.
U 'I 1 1 Ii
1 , . . .. I I
I .
I
0.l. -ll. I 1-1 II.. I 0, I II.
' Jlj )-,.. -..l ,111
f ill, "ll it I ' I. I ll.l
I l ( I 4 m" 14 I'"'
n I ww I i'e i ii i ie'l- 4 -
$ HI IK ft M 1
NEW LOW PRICES
MADE BY ALL GRAINS;
Br Aerl:n Pfr
' III1' 'ii, A 11;
tin 1 mi vv
I,, In ,,U
I" Now I. v: f:Kurrt
10 m ull' in ail Kirnn
In it in ' 1 ' rn 'Pt
' .1 I. .1 I" h. ,1 lt"V !
i. I"- I It'll I : ilil I ltii
Im All In t.n, h w In- 1,
l. I ' , ' W i' h Si II" I'll" 1 1
jri'l l'i-' 1 .1.1 1 t 1
n! t 1 1 , Vt ' . . 1 .11
ll ufi.l ,1 I ' I ',' 1 11
II'. V I ,. I I'M
1 l'i hntll
n.'v i. rem.
,v lll' ,e
i'l 1.1 M t ,
: :; i Vi n
,i 1 1 (im!
in 11 iiiun'li .
i". .i '.!
Ml II' Will'
l'i 1- . n
Wit It in a ln
1 1 ill-- I 1 . z
:Mi
iff
11 1 .1 -11 1 in - 11 j 11 h v
UN I Ml l
liirh'
. .1 .1
I 1.
1 " :
1 'I :
ir; 'lie
11
' .
I In
1 i,.'i
1 "I
1 i"
I '
li
ri.ine
1 ',
1 i.; '
! n- ',
'A' j
I 11 .
M iv
tm n-
'!
H, .
; :'.
I I it----Si
i'
I .
'.1 '.
i 1
I.
l.'-il-
s. ,
I I
Kil.v
I 1.
in :
1 "
1 ig
MEXIA FIELD
UNDER PROBE
V.
S 1 1 !
' : 11 area
, h ti.' I'M- -
r..i". . .: f
:l...n; 1 WI-IN III Met
I'l h uiuli 1 lnw stiKntinn
ri 1 1 v Im en 11 i.f , meH.
11
v III. I uileil
. . -. il.ii 'i- v
v 1 ii-s i.; 1 1 I ' ' 1 t min
1. 1 . im, ,m ii. turn, ami trm in
ii'l 1 .. till . Ir. ill Hie win U
iu r.
II i llll.l III' 1 ' .1 1 1 1 1 v tu
- Ill l ' 1
. .i 1 '. , I
! , ... ' ..I.I
I I I - I
I,. 1 1 1 n .1
Ml I'l Mil" I"t I III ' II' I lt"l -1.
I..- .il: w.itM ivii-t-i ft'.dVe Ih.
i'.i sue I A j- 1 H . ( .!. u is
l'i : ilciiih nf 1 1-Tel . .-I l'i 1. 111 a
11
1-11
li-
K V 1
'. il'r. '
" l nil.
1 i- v'
jihI in
1 hi' Ii
'I ..' il V.-iv H. i t In Ih. Un llei
'Ml. I M I'llll' 'II III' I' Ml I ' I" llll-
Ttllltf lllHc allTHilv liien 11 111 ill'
.111.11. h nl uitti r in iiiilin ii'iti
f il l' W,l!lT. Tile .illiiill I'f
1.1 V ill I', tllilli HIM' n.l hm
Il'tli. Oil ti 11 ohrln Willie the Willi'lH it..
ni i.iii.l wiih the oil tornviti'.fi ru'i
fri in j.i.wiii to 4u,u' im lit t-i iiiiIIuhi
Tli" I'sulu of uualVsm o the a I KIM'
IIK'Ht loiletl fitnple will tiiulial.lv lliillruln
the x.ilno if water mini) win f"r dislum
tllsliiiiK t" and IuWit walein. Tlif llu
rtau of Mini lias CAlUd tl.v nt teiiMoti
of otientoft to the Itntmrtanee of nei .
I lie ll mlui I lot) I II I'l'lls. flaul I. V I I d it I,
the line i.f Water iiinlynls. i tu.. iih well
IH the fieivj lif clfeetlv ly nttiillilollllIK
Wi lis aii'l to the )i 4iu i ( ( uiilitiiiid
sw.j.liinn fur .r'lui tiou
CANADIAN HAS 18
BLOCKS OF PAVING
Strll to The Nrm
I'ANXl I ' u4ist l.'-The pivihR
on Iviiiir, ,n S'i'.'l a'"l the adilltiiili il
l .vim mi M ,i'i SiMt is c.iinpleli d.
Caiiadi iP p. w lias IS l.o. ,.M of pavmir,
wlii. li iv . i, i . .hi 1 . 1 j 'm. slii'Wiiiir lor
a Iiivi u ! . "ii peo' li T ,e .il e 1. 1. nil
I '!.,. I : I i.s . I, I I'll'. -d Is li W fleVH
"i at :l ' i ' I S im
The . . ,i ... Iiih, i, ( -i itt il P. it s
d.' i a n . rn-: f I i.i i Is ii, .ii .on
. .1, .'. :. li ,. .1 Ih.- 'HI..IUIC .Hid h'-.t-
iu: ii r v.i.l l.e Hi tall. d liet VM-k.
'l'h.- : I.'-.; I. I I iv t.i .. on, of ,h
111. l l'i- 'I'll 111 1 he s'alt. I .ii .ullill
low 11" s Mi'.. I 1 1' I ' . II..,, I l,lllll!,s.
l. M l.;l!l'-. M..t I I III! i I'V si In-iiS
s' iti .1 I .i.i i v i li.i : t i.i s. I n 'I i I .e. i i son
I 'l I '-'.' ..i ill,- 'h. I lip -t II III- l.l.
o,r,- if the s, I,. I This iu lute. .1 ,ui;
III view of til,' fit .li.il a 111 Hi- lill'ul'er
f t 1 1 i , iu. v '. 1 1 ' hi i 1 1.. uli an w hen
II..- .'-'ill. i I . d.s. . a,! ii ,.-, tin siv.,is
, i ' - il, h l I , I . 1 1 , I 1 1 -. r . ,1 I'l.lJ-'i'V i-s !
h's il .' ' U ii. ii s- I., ol oi us I his v .-ar
tl
, v..;l I, iw,, -i'ii.. i.iiiis n
I 1 I I' llll 'I MLS, Willi I) Will liilllllN
... ... " ! .a an. t Iu i v ..f. ij ute
, '',' -. i . m. iv i , .,i, o- .-s v . in
l '
i ai
-i ' ,i ,ii m I 'a i .id an.
PLAINS POTASH
TO MAKE SOME
ONE VERY RICH
Pv l:4 IM V 1IMMOVH
li.nlv Si e' asluiittoii Malf 1
I oi irMinli tit. 1
',. SIIIM Hi . : I . - S- . .. diV
h. , ;.:'.'l M.I r, , . , ,1, I , ,,. ,l
,, , I .,. i hi i , I i . i.- ,-!
V.i -I 'l.i.i mil tie I' ',(, , l,.l i . the
I,. I . t , ' I ' . I I. O , ' ' , - , , .; ' I. .. ,
I .HI .- -II I . . ' I ' , ' I .11.'- II-. .1 I .. 1 1
of I o . .1 .. ..I '.. I .. "'.,' I I 1. I - , i '
I,, el. I i ui , . M i i I i I n ,. Ir
tl i I ni '.. I' v ,11 I., i- i
' .'', i .' l, oi,,
V'.'l. ' , , i , I . , ,, .,,
SMI I I , '. V ill
,i I . -, ,. . ' i 1 1 i 1 , i I v !i m.i.
( ., i , i ,, '.ii. ,, , ,, i-a
to ,, i , . ' - I . i i i 1 i .11
f , .11 i . II.'
(il ml - ' i . i . ,1 l 4ue ' , u- I i , i i
! ! I'l' ...II-. ,.
, I '
llll " ' ,, I It I I O ' , ' , , , If
, .. I ' I ' " ' 'I ' 1 - - I - 4
.,.,'.'.. ' I '-I
1 . ,1 I I . ' I. o , l . I,- . . ,1 ,
I
I I- I :
I'llt '
..... -J I
III
I
,. , . ,1 . I
I , , I ., , ,
I
i . r. , l
' I , i
I ' I 4 I
I i n . i I . , ,
' I
. I i . . I I
I , . !. I . I
; GENERAL TREND OF
STOCKS IS UPWARD j
- . c
Oy Axoriatrd PrM
! .i:V Vl:K Auk li Hurlv dial
I li t On th- Ntnrk ( tihmii-.. tfI ly r
' i.uii'i urn! utiu'l-, i.vviniiclii nt-wit dl-
(Iitiiur t atHiflt rntlv i in iltsn gorittil
.ii. u fit K-1 Tni-to' Th C'tl'ral Ifrnil
' v.a ijpvv :i rj umh-r tli i'.nlir'hli of
An X i ; 1 1 Pi II I'li iiin. hi''li (.Mined li
I ,M'inW, thii inili'tii iuli nt mi'i-U nmt
ripiil'iiii-fit sii.ui. Xi'W niuh rwuidi
icir th- yeat win 'tal.;-lil liy VV
1 : 4 ) Jilifcrtnl A, Niilinti.ll r.llliltti'litlH.
.' in .1 r,- l:imil. unit Airn'tli.in
. ' ' 1 M.iuiiii'ii 1 .'iil win- -iy in rV.1
tin fi- if' li.iii; hi ititf f N
ti.'i in-f .il n iliiii . 1, 11 K.iw.iiitni. Stl
in-1 f"tu.ni in i liitx. )n iniiililv
i n tin' iiiitmutii i n'i'ill i.f nil i itly (
f 1. 1 , nf ii iiieiui'i with I'.i thli-hiiti
Si.. I .iii'l ii'ii'i ! ii n ml. nt Miela fot
inwiil I't it - .ik'v l:.ililwin mid Pull
Hi. in v i n- ti'i i i I' lit 1 m int. ith
lltlitlv miici U 1 uiilii lirlnK pilwl III
I'ti i' l Stjitii AI'Oliul Hinl llulii Nfrt
iiiin i;inii-'ii i liniitluu'iiiin pi'.
tl-lll'il lip WIMI H. hilt Sl'.IIW ISllT-
I I in k sun l..ii .in l .l.il.u l ii h r wi ll
I i .ii l.i-n.i i v
Knniwiii Ify Caitlr.
1 !f Atini-iatrd I'im
KANSAS riTV. Aub. 1? Cattle; He.
1 1 il- K'mi; I' I Week hitler Kladf-X liii-f
vi.eiw o tu I", ii'iilt ow-r; t"i IIO.I.'i;
tin 1 11 rno' tiy LT. ami O'V low ! . better
KIiiiIi h ih' -sti'i k steady t" I'.r UiWef.
t.i'lk ot li. rs .'in.' Ji'Wei ; liitinern mid hull
ui'i.ic full .'.'; Iowa r; ilvm n toady lo
.'.li.' i ni'l, HlMkrm, fi'slen. KIih k C' WH
.nil Iieifern (tennillv meaily to i.'iC
liWl l'ii i k lillve,. Ill.i ion, lllOMtlV
ptendy.
IIokm- IJi-eoijit l.'ilil. nrtiv to p.trl.l;.
is; sterjily to Mruim with yeHordtiy'n
I -est; f..ii -ker ton I'll'.: nieiliinn I9.U0U
si:.; tup 99 4: hulk i, $s a.vio
' 1
lfil now h iui.tly 17 i'j. .
Sluajj. j;.n-ltn liWI; for Week nHip
l'j und !'" . eiits uri . I nulls and i4
ii' lower, top njtlvi Jl'J .'.0.
tt'iiiiitii l ive suhU.
SfK-iil to Th Nt
Wl' IIITA. Kins. Auk l.'-lloir
1e'ifit 4m; tfarliil MiMdy; top $H 10;
hulk t "1i ' l".
I'.lttle Pi.elpN L'',H. Illi'lllilinlt TiO
ioIvcn; tniiik-t tni Week (SeniTally
Htendy fill I.i -t m.ides; i ointnoii grade
v.eiik to rents lowei; top KI.Ism dtll r
lii.H's lielfus IT .'.II. i own t'l.Z'.i; Vc i!
js.:,n. wi.itii ue si.,, i.i in
n
i
JIM FiRGUSON
TOTALK HERE
CDNDAY NIGHT
) 1
,
J K. Vl f iVI. I iK' tll.l'l
Stnti's J.'t'.fr in M
In ki t. m jii iM-ak a' n I
tiiKht mi Jtvilifni.t l' t ,11
iM'ituf ine. itfirilif.; i 1
f. 1 I Hi'. I
1 1, i'l mi.
. k Mutiil iv
tiuiii tl.i
fit ll'l
The I'i'i uti4vi 1 irt 1 -iiiiiii.iini
i-d J tin- if ii i t
11 r kuVitim ,WW I'l .'f'-if
Atuai ill. 1 li.Ki iiu wi' J 1 1
Iridic. -
Niithinir ru!'l I ! ir' 1
would ir'fc- ut I 1 '
1 -i ill I ltilr6uire t'n'
I.i n it ;n S'J'lt f !'!:
thni 1'iTKtitn will i-r' " 1
Muiiiliiv ninl n I'l ..ir. I
' Tillll'le
1 t' '
.'l it ilio
iih i I r
., I V. h.i
I W'l'l
L - - el IH'l
t -. I s s I .'
I !u'l.ul I
la V. I ie
If. I .1 lie
Ill.' Pv
I. I'llll
r: .v.
J tiiM'i 1 ni. iii 1 trui I ' 1 1 "'
liver 1 lil'. U ee , i'l II ..'--
l.aiiill. . If uit I- ' 1
hiit.illi' .uldr-me "v. II Ii
.id 1 an I I'lr n n w.
AMARLLO MEN
OF EATTERY B
GET HIGH HONOR
llilltery V; Ist I'.i I
National f ilia il unit .
hiir hi. t a war. In V
in t tie romcMt m r -'
w hi' h i in nnvmcnt
ih. i s -et uriier K.it'.i 'i.'
fo John IMiulili v.
Ill i lirn e nf lie oii.'f
(apt. V. K V ?n f
in l hat Be ot li t'. : v i:
Is first llellti'll. fit a'l. I !
I. fliKt KCfKeriit.
, I Ti I s
Hill.. ,V "II
..'-I 111 IU
1 1.. :.t . 1. 1 "i
l'i'. 'li
Dallas Jcint Stock
Land tank to Open
Office In Amarillo
The Dalian .i,iit
Will o-n an i lm' u
It wan learned hen-
up to liO.P'I'l Will In
dlo farniH nn.l tun' h
Intcn f.
The I )a lias sink
ir.iiil.nnfl. It ha not
,,. I. I md TVn l(
i" l .Mi a' on. e,
;! d iv l.o im
l.l le on r.inliii'i-
i. i nit
Mi
illed at
n i . il who
fnai.llfi of-
will lie In (liar
(ice.
f in.
rn
WW
n
LKJOaD1rO(Q)LD
PirocDesi
.3
The lowest prices at which Hupmobiles of
the present design and quality have ever
been offered. More than at any other time
ihe Hupmobile now presents outstanding
value. New prices effective August 4,
1922.
Touring Car $1150
Sedan 178S
Roaditrr
I'l hra f ii li Ih li
s
113 ( ! TrnOi Mrrtl
Mow to Have a '
Beautiful Complexion
1: KMj IIFNM.TT
eli . rsl I f lf li'ksl
I hi.e i I ei tit if ill niliiii' xii n
' anil S Hal I lis,' lo J"'l'
I nt.e mi 1
,oie ilfi II Its Ill-Hi all the I
s I ha. tni I alM'iit eVervthniK fm
h li, t I. i"ti. I. Ut tin- vet V Li I. .Tin
,f.ei- I h.iv. f .uiiil l I n t w ill-. In "I'd 'i
, a'i-ni Willi l.ikii '"''I ie.ini I II-'
I, 'i.a i oil iie.iui to ehunsi and nnfn ti
II. e klfi. Mid I h i Villi. I 'l' ""' nwt.lllt
1.1-1 lV .t I . . I t 1. 1 I' t v
i it ii 1 1. ml. .mil n n liml 1" heat, lind
( ,(. I.e. ot .e III (Siuular Willi aillesves
in in
ii k Din u I- I know o I it .vim
i. h ne a i.. a i iful ii'li V' h J11"'
i. i .,;!., .iii.I l.i-k I I'l i-.uil.
i ...I.;, .'ii Me! ln-1-auc i" ilitli'l
, , . Ih. -i I l.'t ne .aiat.i ll a
,11
ii i
. . . in i ',' tii'i
ulll I Oi l-
v ,' i.r.,1. ru- v w Int.' ad" in -lis
:i ml . mii.l.iti j t he
i' irl'W with natural
l - .ii;!. .i',.I;. it. oil Will li'.ll--
; I ,l.,t' 'mi. is w 'iider-
ilie'V si. in, t in. sutil.l il imd
f all I. .itds
u jn.i
I'll
ihvf
.-la
1 1. , iu ii- iu ", -Iridei" ft? sh,
I I'e allit I'l .'.ill" Til fe 11 Of lit lill-
.- oa i, ii foe ri tul hit on y.nir
. ,s hni.li a"i llim 1 1, i Willi staV
',' , I VI I
.l.lll. ll li. I '
. i a I, .l'i,, a.
W I II ,11 lle I
I. : - i i ..l l.l
il lilv l.il i
t In I is I
, .oil. II ' ,'
h Ii ii:. Then-foil
lot ali.it tt.
il,s r luiiial in k Kill1
III IH'l ! I II' to I I'
a ii t if a i x Ada In
nil o, i Will r-n-'i"
ihin I'. 11. i." ' .ta-t
si ! i.i- it Sold '
FISHING
Best Sporting Waters Close Home
Get Permits from E. J. Witt or T. E. Durham
Phone 341tor 54 ,
DR. WATKINS, Dentist
1( yfrt nf nrrlfiirf.
to py.
UrbMrr RMc
II l'h fluM
Chiropractor
J. F. nninirrt, !). C, fttlalillnhfd He
)rti. alno X lUy ai-nlre. rhoitftj
Ih;o;:0. Wmlrra Uldf, OppoalW
onrtboiiM.
n nn
Roadster $1150
Coupe 1635
Coupe $1335
ml - Hi i mo 1j I tin
S Patzi
the t e . ..1,1 e ssaif -nil lleW.llle ill Vf
r ilemnin-nl H'TM. InHnuitnf Tin
Kail. lil an-1 City lrut; (').
:!.
". . - -v
" A if
. e ,
.' I
.- 4
- J
I
'Ti
t a I '
TV ' I' -
piv
I.V
-N.'.ti If. ii -, I."
l-nid Iteillli tt
Alltel, f
Drnilitry at pricft on ran affori
Ovtr Olympic Tbratef
J. C. BERRY & CO.
L. A. KERR
ARriMTIlTS
Suit 2 30 Fuiua r.Mj:.
.00 BELL
Will Clean and
Press
Your Suit
Ladies' or Men's
Odorless Cleaning
Prompt Seryic
STEWART THRTA1L0R
Phone 689 , 111 E. Fourth
WeCalTForanaTeliver
. OVER THR. TOP. .,
TQIJSG
lr Ilio, IJhhJn Livrr und
Kiiliii)i
(iijranli'cd i (ihkI remills
nr jiiur iiiiiiM-)' lut U )(
Hea ton's Drug Store
nic p.iiii m.
11IB
AUTO WHEELS
TiitV vour tilitt'iu'Vs from
HERBERT G. IRWIN
1103 iII.hiiii SI., Aniririlln, Tniaf
DR. A. J. CALDWELL
Nurt'TT and tiec
Eye, Ear, Nose and .Throat
tiaminatiniia and (oniiiltallotaa
Glasses Fitted ?
I'bortft :o9ias
Nnnn Itldf. - Amarillo, Taiaa
'S
DR. S. P. VINEYARD
o I I'e lis, iliriud
Surgery
rii.ities 4i, yx, :us. and v.z
DK3. LL'MIKIN, OIST. McMCANB
AND HASCO
(Mi-dlral and Surciial rilaa)
Smith Hide. AmarUlii, Tcsm
"t'UOF.IlY AND CONSULTATION'S
Dr. A. F. Lumpkin
Dr. K. D. GUt
INTi:NAL MED1C1N
rr, K. 1.. Mcilaa .
Dr. I. IUt" 0
J RAI AND TATHOIOOT
Dr. Wnlt.r Vun wwlrn
O INF.. UAL I'llACTIC
Dr. A. E, WlOll '
Plainview-Lockney-FIoy-,
dada Daily Line Car
I.t. l'Uitiliw. liny (af ....! aja.
Ar. I.itcliiiry llaJH.
Lv. laiiktii'T, Kluarl Ini 'n.l! buoq
Ar. tlujdjda i:.9tlpja.
l.v. riu)ilail (Fltifdada
Drue. ( ti.) 4 p.m.
Ar. I'Uipvkw B lipi.
l arM Frtun riaiiulrw:
T rio)UJ H, Kound Trip S4
To l.m-kncr $2. Kound Irlp SS
Plainview Taxi Co.
Ilanki Flat k. Mgr., I'lainvlav
I'horrn tt
Country Drifra a flprrWty
and nllirr (aimniH fii.innn
rr
-:aslrt Trim.
I.owesl rrkrs.
Vhn fr Wrilr Onr lnly
IJcuronrrrt.-ttiif In 1ia
y. v. in kiiri
1'h.inr l19-V r. o. Ilm WA
Aniarillu. Tra -
Its Vtn
Chiropractor
I. F. ltrntwrt. 1. r1linsi4 twr
rr. als K7 rrh. rh-ara
IK:o:s. Urvlni i:U. OpjtHt
riuithuuM.
N. S. GRIGGS
frlvaM amknUar
PICNIC PLATES
tllw twit. O" ' 1 1
)mili knifl
AM AIM LI () TENT A
AWNING UX
.,! I' . Ill I !.
CUY A. CAUlMVr.
asw Mil 4f,
mi
1
ZammmmammBSBmmmKBmmsaS
' TIG
f fhe hoiw Tlui iwraiiii- AH

xml | txt