OCR Interpretation


Amarillo daily news. [volume] (Amarillo, Tex.) 19??-current, September 24, 1922, Section Two, Image 14

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1922-09-24/ed-1/seq-14/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE SIX

AMARILLO DAILY NEWS, SUNDAY MORNINC. SEPT. 24, I CI
Mary Carr Has Six Children
AMARILLO WILL
KEEP WEEK OF
FIRE PREVENTION
At the Mission Beginning Thursday
LIBERTY
THEATRE ON FOURTH ST. .
MONDAY AND TUESDAY
FRANKLYN FARNUM
1. 1.
.1 : i
. k M .m.i
... r,.n. v
1 i . i in ii
1 fin in'
in-
ill ii r li.i.
... I.iiii iih.ii i .
ili - w. i k in
"CROSSROADS"
With AL HART and SHORTY HAMILTON
Also 2 Reel Hall Room Comedy
Ml 'I "K
I I I'l.
'I
. .'. J; 11 ,'.,
'l . Il ah ill
I
. il .ill lt.
Iv
tl ll'l IHI.t ll
Cimlltmoua I la II I'. M.
.1.
I.
Ii. a Il tl-l-
hi
.Unlit ;av
t hlldrta I So
$ J.' ?- 3 'ns
v V , l ill V;
1 V v.-
1 I tl I c
b a Jib2:. J
i I 1 I l.ll ill' M ill . I !v II1,
' II iiml i i.iiij. I.'l. i""H l i
i v ii an iitil mi i. hi .-mil Mm- i
I'll. I , .... ill , Hlli .1 ii. I
i w iii 'i n. i M' i-r ii ., r .a
i. -i Hi,.
. n if i
i-f -.. r l t "i . v ! ' f vv.i
i ill. i .ill .il I. ii
ill ....i!i. v ho la"
pi .-'mil a tin lti. i
.1 nil in . .! ;,1
I I In- . M : I'll I'll Il '
, -t. I
I "
1 1
III.
a..lv I.
"SILVER WINGS-.umi w ipcoai. Pftotvcritx,
"Will you taV mv "ir1 tip ' Mi'"
fair." I lMiil i.f Ihr lilt I "V I 'I i
nionVat aiwtttmt'l ivi'i "H :iwian.
Prlw-. Nmt Vi rk l.
"altati-r you n't nwl li nil up no
card i Hut fin lit t j. tniv. Juat nulii
up anil r.nn Ihf in-ll. iiwyu. ah II una
Wr lh dir h'Tif -r iuali. n will
I Mia of her Inlmiitlnii i hiUIrm," w
tha quiikly nil'. I "M ,,n
lip ami fiunrtuml lh. .iiIimi.
Hay folk" I taw iivr thi- II. I" an. I
another Niura ihsf Mtty i.liw.1 In
nit honeat l ialni.a I i v" - '' -I "
P0 a rai "Id tWiirtr of alavit Kli-fH'
aumniara. anil ahi tht l'r o'n.i
n4 I taliHt Ihut tlic llilc hlnr-rtnl
lady amilinr at nw- wan turv Out hw
Vit yoil could ha vr km krd tin- f'
tm of cnry nr. 1 nwMn'i v
pl4 aoup lnhalT m ik at ull. fur at
I rcat a minm an. I n lu'.f. I ihit
Urartu rd.
Finally I ! my b.nln anil lth
I ha old cat of t Mr. Oirr."
Ihla Oar little bi- w.ih a i"ll- tint
knarka yau orf your f-t. rplM rml
m.!v. "i ht .ii'iuiU I iii Mm
l rr " Thin I nil In r lh.it mv liimMon
'il I fi- v.. t.. tl " i. il h"n lm ( hi (Mil
;Imi:i In 1h.' Hi' i hn ill.' i.inif t"
' l In I hi in. h"t l"H hi llit.inili.it t"
irnuiln III 'tn. hi'U liutliV kliU h.' It.nl.
iiml n lot f ntlii'i ttilf 'hit th Ii"""
1.4.1 mi' lu luiil mil t hi n hi i-nt nil up
I ihi-rv ti. K t till" f'in'.
Mm. lolil m almlit It'i'.Vg ovir
Vjhinifl'n u .ii..i i.f !!. nc. itnA
'm-i Mr ji'hI Mm MikIiiik, unil hnw
nn thi-y iri iliil hi-r. unil h tik ail
ti t Vl.1t with hir. ft nhf tnki-t in
, itvh.ir li. iwii. nnil I li.il I hl.ini"
Pit mint t'T thiv nrt- mnw hippy fnt
II) A'hI then hi. ! ihmn to tuitincaui
inl t..l mi nil iiIkhiI thi m-w piitlin-.
jlPm tlwt Ii filnri In 'S.lvi Vlua'
iuiiit hc html thf 'iikci In miiki' It an
rvrn aiili-r aiiiiNit thin "Ptfr I hi
Kill." hhr uli hint IW" r thn of hi-'
VhN in It. unil hi' th.it thm It tin
IhUI itk thi-V CVrT illil
"hilvrr U'n'it" will Im at the
1 K;ur thi-ati Ihti nn im timimrow whir
lit will ri-nuin Ur thrw t-t a.
; i il.
1 in I- .1 ..
. Ii pi ! .
I. III it '
. .11.
.1 ti.l' l"
i'.'H tl,
' tiali.t.illt in I in il tu ili, ui'ii'i lh-
mi i r. a m i. ii. i m. ili. ami III vjnlt
ti.l li'iii. m ..it'i iti'l iiii I'li'iiiim t
Tlit m.iiti i '( an. h inipin tama
hat I riiiii'! ili" ir'iw iti'i'r.'at aii'l
I i im rat I'.ii .if "(i.ililii it i i.iittiiii tit i.f
vi r orir iiiiMUi ii rm.l i ia- mu i- iii
hi- r tv i.f Vm.i' ill.. I i'iili r.M t
'illv r..' .l mir il.nK papi'it t.i :lvii
it,. I. a i f , i ,'lliiatih'll tlatlll.' iri f re
.titil-t ni I liliMt l'iHa I:1' llillit
III' a. hi., la . I i ill I i .' V In llllili I t ikf to
(Vr ll,i III I ! I.f .ill 111" llM.'IIII.MI II I 111
ml. In .! tl'.r nut; lit Im- kiiuliv.l t.i tli
iil.tv in . n t.i Iii. ii i-f .ii nr'v ami
Id- Vav I kutiV "( t hy Ihi" i hil
lirn nn. I RM'. h.'t fniu V'.'ir i nrit uf
i n h. rt in mil' liialrn. tintia " I'l. an
at'i'it in 1 ht pm i la iiiiiii-inr iiiain
lli'tll thi' iHMNH T lllri' uf Im nil thuri'linh
a. iiu.iln'i il .f thi- ni-i.iy In I'll a
lr i nt. i n "
I. t In n f.ii iv pn la, in ihliJ. r ?ti.l to
ktJar lih. 1 dr.- I'tiviiiliiiii Wrck,"
in. I rtM tfiillv i.aii.ai that all rltiziiH
.f till' i-.1v lilt.'! eati'il III I ln ." Ill ltti-r
iinHi vp thi-r.iHii-at hi-n'iti iiiiiili- fir th
WWW)! '
Rodplph Valentino .Lila Lee
ih.yaam(mntQtcttDlopd and. Sand.
NtM fiora Km
pii.lii in.il i f I he In. im a ami l.io.ii. a
i....UM ..I ik 1.11. ii.
iiiikIiI ii nr If nllli-rwlai. thlt mih (.una
tlmi hIhiiiIiI it. i.n .1 with j lair h..irty
ippn.t.il .- tul -i'tpi-iati..ii
U'N I. MACIUX. Mi..r.
kill anil ili'Ktii.v liny i.ni' il.irniK ih.uk h
in rii i iiii'iii.
itlrnlilH frrn lU'itl llilllt.
I.ml MiaitiUh fiiilitl'lu liiilla wimk
ti.inHMl.il fn.iii hi u ill to lliillywitil
via M. iii o fur tin (K iii-atii'ii il hull riiiu
ai ..it i f "(haa a Mil Klllil." ISmlnlph
VHliiitliiit'a lnt I'aiainiiiint a'ar plr
t ur vt hull will Im- alum ii nt Ihw Ma
lii UiMitri' iii'Xt ThinmUy f.ir two
l.i Thi-y nn. Mul tu hai il ffi-rwl
from th ilmnitlii' vmii'ty ut "Mun n'
Wm" illil.rt rt.Hii the hiiinl.li tin. k
liniti' 1 : 1 1 n ri 1 1 a k ulM fniiii l.lrih nn Inn.
ly lull. In. alnplHil In l.lai k Imnca tu
rniitiiuiii thi'l I i. itii.i fri'in riiunkiti'l.
Ilu-t fiiti-iHl lh.- ui-hii with Lilly the
Ii'tn. iil.ll Itiallni ta of W illi uliliiialt, In
I What lil.iy ll-il.p. n In I In' innli ill
' jaw. Kit' lln hi'r pnraii l of i - naiin il
ilinynait. la viViilly pnitruyil In Hi!
i ll.iln id Milli-'a lat.M I'.iriiiin.iiiit I'n
I tntr. "Nu I'lrtiiri'." whah will I"
i Miiiwri at tin ,M.a..n Thiiiiif Im' l"
iluva, lnlnpiia M..iiiUy tn-m.
Tin- pnalini'r Iiiim u' hu-M'il Hii- immur
ilialllirt'ini of .ri ai-iiluiR u vital pi lIiI-iii
of tntiiy In a iiuitiiii-r that la riili-rla n
, Iiik, niiiiiaiiiK iiml uitlatii ally iHtrfn t.
VHTtii:l r-'pl. 2-1 -All lili'plioti
i :tl.. a in lln- I. in. tuna a.-rlli.tl uf Vli'to'
Ut u if In l 1. 1 i'l' I lllliliT an. Utlil Wi.lU
mi itli-i hiiiiiivi.iiii'Iii vthl.li a. II pr.i-
Villi- Uililltli-liul r.l. Il.lii a wIh ih lull
n. aii. aniili: . nt i inl ha ulnaily dv
KU'l
At Mission, 3 Days Starting Monday
OrVALLACE RElOniftEOE DANIELS 9wtola
' NICE PEOPLE a WiLUAM tJiMlLLE pfodocHon
THE BIGGEST PICTURE HIT OF THE YEAR
mmfw
Jlt L UtKY
PltllMTf
RODOLPH
;AILEM0MQ
WHS
L1LA LEE a. HITA NALDI
GQammotuUQkim
Imagine Valentino a dare-devil toreador, a fiery
Spanish lover! In the greatest story the author of
The Four Horsemen" ever wrote. Produced by the
man who made 'The Three Musketeers."
Showing Three Days Beginning Thursday
y
PARAMOUNT AND Rf.AU.RT PICTURES
THEATRE TOMORROW THEATRE
American to the Core!
American Boyhood American Girlhood
American Home American Humor
American Ingenuity American Grit
American Success American Fortune
American Honor American Pluck
American Ideals
and a Wonderful AMERICAN MOTHER!
-ROMANCE
TH R I LLS anrf I NTR (CUE!
Direct from Sttoiv$ Stnutiorul Run
on ibro&dwiu
7m. a
Willum stox present
Thr greatest triumph of real Americm
a. tV a . aSI a
ui-c ana love ever mma
" 10VE
vjik m
Wk f - t T J
The Play For the Whole Family! . j
Owing to the limited engagement SPECIAL MORNING
MATINEE TOMORROW 10 A. M. and NOON!
MOTHERS! Attend tomorrow morning's matinee while
the kiddies are at school!!
Does the hand that rocks the
cocktail, rule the world?
a Ml''" iV U
LafSjMOl W V-
: a . i rv a .i
CAN SMOKE
VVifaRabbadtf
HcrHutbtni
SaSHSt
A.ain in Trouble VnthC'
Again m
A dramatic expose of the jazz-life of today. Are the
young people of today headed for the dogs on a wave
of jazz and cocktails?
Headed by a Dazzling Cast, headed by
WALLACE REID
BEBE DANIELS
CONRAD NAGEL
JULIA FAYE
Usual prices 10 and 33c Matinee and Night
Three Big Days, Monday, Tuesday and Wednesday
MISS
ION
Shows at 1, 2:45, 4:30, 6:15, 8:00 and 9:30 P. M.
SPECIAL NOTICE
l-lutli l.iilv alli'ttiliii( I In .Mat in w .Mmtihiy nr Tuitilay aflrrnonn, will ha
fcltrii lln lr iliiiirt i-f a iwrnin.ill.v utiluKraplird ihntii nl rillwr Wallwa
IxmI or ISt'lir iMiiirlt,
DR. W ATKINS, Dentist
II rara at ipartcur. Uifh rlaaa Daallatrf at prtoaa rati cm aUtri
savr.
Watoiar BUa,
Ovar Obapai
ONE PERFORMANCE ONLY
Monday, September 25
AFTERNOON ONLY
The . Giant Combination
3o:
mm
nra-jt.j iiiiifrii
i . mMrn.
m . ' 1 ' WIZik-TLA-
?1 'HZr.
CCSM CPtN AT I AOTrK.-fliifOaHArXl$ AT 2 AND O Bt.M
CtM3 TICttCT AOMITS TO CXVCRCVTMIftlG
TtrkHt mm aala Khnr Iby al ( tdlina l)ra( Hlnra. Flflh and TtJk
KlrrHt, al aama prW-rt a ihargrd an alWw grtaiMU.

xml | txt