OCR Interpretation


Amarillo daily news. [volume] (Amarillo, Tex.) 19??-current, September 24, 1922, Image 6

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1922-09-24/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE SIX

AMARILLO DAILY NEWS, SUNDAY MORNING, SEPT. 24, 1122.
f ACE SIX
OflPTi$TAY SCHOOLS AUD
B. Y. P. U. HEET THIS WEEK EHD
AT CLARENDON FOR TWO DAYS
i i
it
II' ll.tiii: ..
I i II..'.
" i . .-I r
'" lit :i
V I" I -i
1 1 I'll I I
1 1 S. Ii...!
I. i: 1 : . t -1
1 1
.V:iv,
1 "." '
it.ii
. h.
. r T.
in. T. .
ii i i
r. i
f'olkiwlntf l tin- ii"'.'iiiiii Tur V 'II W, i
f w.td Annual I'mivrnt on of tin- r.n.
itndir I'l-tm t li''l nixl II V. I'. I',
to br h.ld nl llamidnii H pi. in - r
iMl
Thurxlay. S H 2V Mmnm,: H-.--ii.ti.
I'niUilnii K K. Imnmiii. 1'n-ul'iii:
16 a. iii. h--t.i iml Mini I'ij.w Hn
rv btl I'V XV. V. Crifl. n. Mi ui.ln.
10:11 a. hi Wrl.fim- .llr.. J...
(Inld-toii. rkurmlnn
It 3d a. in. K'.l'tiM , l:-. T. i:
flM-llt'n. 1'lau.l.-.
10 i h in Kiiiitc .n.i ll V.
V.. I kin win. Tnlli. I
' 11H0 in. :lr lain of ..III.. IK. :
11 ! a. III. Ailil!. wii.lii) Win
J. rh.iiii.. Hiiih..i.i. :
1 1 -41 a. hi "Thr H.i'i'ly I'iir Mi! t.
linn OiiiiimlKfi." T. '. Ii i". s-.
IS IS n. in. Hilton fr. l.um In-oii. 1
Aflrrnrmn Srtini. .
, Pn-a. Jiv tltlilxn. .i iil.nw .
3io p. m. ivvnitiiml ami li.i!.- ;
Rtrvl.'r k-d by W. W . Ilmitim M.-mplii- y
, 3:13 i. 111. I Iii In l'n "ill Ji Hi- II
CTfti nidation ami p-ruihni: i.f i i imiiiiv
Runday lli-l: Miw An lll.iin Mali
ear. 3:31 i. m. .VWh. 'Th. utii.- i f Hi.
B. V. I .1 . ti O-IVifv Htll.l.lit.,' Wai
rn P. Ilvim-iit. I'Ulnvl.-a. (
, Iii p. in. ,ililiv. "Th.- mi; initi I
Claan an an Kiilmlii'K nml Klnu.li.iti
Hulkling Airmy," l!rv. nun. T. Who
Iry". Jdcinplil").
3.12 p. in. 11. V. P. I'. iVnfi-
Junliir 4'nfrrtn.r ul l.y M. ('nil"
Gil8lV. Flod,ida.
3-Zil Thr JunLf P.. V. P. V at Woik
!lna tait HprVrktr.
3:40 tH"" loiifMim-f llrt.-t"d l.y
JUiaa Hprrrkrr.
30 Th' Mrmory wmk In- ih.- .I. Mi. i
tl. T. P. I. Mm. John Wotala'ard. Ann
fllkt.
Intrrmt-UUtr Confii-mrr k-d l.y Mn
T. K. Hhi-lton. 'Im ml
( 3 Hi III lllr Il.tTI'lB In- In
tmnmlblv It. Y. P. t. h.-iluiy T. II
f.'arnifr.
i-ii Prdcratii Planning. Mi .Vmv
Ukmn. )laniir.
J:J i-n tVnfimui. l.y Ml
I.ui'lo Piiri krr.
Henltir l. Y. P. I". iNnfimff, If)
ly Paul JohriM.ii. "unoti
3:li IUTiU thai l:inJ. H'ii.lur
A. J. Carwin. Km Auk hi
S IS KliliUn In I'll.l.. li. M.l Hi;. Mm
K. C CMnki'V. Qit.-iiMh.
J in Ttwr Vik of th. An--iilli.ii.il
U. T. P. I'. MiiM ! imvu. TulU.
p. im. Cin. r.il I iwruroioti "Tlii
Kvtnly Mvt Milllm rmnwiKn."
Ktmliit VmImi.
i IVrlk K. K. Iuii. inmlinii:
"M p. m. I"r hrnli lln- Ui1 In
IV. W. Craftim. Mituphln. Trim.
I p. m. aiUlrtiw. tionlnry Win. p.
rhlllliw. 1II1W.TH
, p. m. aililivw. W. Jni. P. Hill.
Aashvlllr. Tcnn.
tYMa), Mrplrmlrr 5 Marolnf Snsiun.
I'm. ii- ;..Mim. pnvhlltia
9.3 a. lit. PtjIm' HUM', U.I l.y W
Ilnfliii.
. :41 a. m. aiMn-a .m itiimt.Mn
should n-ad unil Study II Itil.le." Ir
tlOTARIANS PLAN
STUDENTS LOAN
FUND OF $2,500
A nwifcolitn amim l.i'l.rln of Ami
Hllu to ralm a niudtiu knn fuinl i
;.50 a liiltnlcil ttii at-U nhrn
ank M. UyUutn. iri--nt 4 th . nr
sanlntllim. arm ut '! f ( !iar kt 1
rr lth aui'r.t. n litank:
. "Man? t-f w have an4-n if the d.
irablUty of laatnar a ftudni' uti
Fond lijf ijimtar- auliw ni.t'on. Th
lUam wnl a im tmr In lUM.uy ('in l
a niany if th- lite ami Im.liiin ilwl.x
f Tnaa and vt Intiiiialloual Kutan
fuivr cmtrd mu ll fund.
, "The kqii fuiHl. i m4lna- lund. I
ttHuk D rntirHy hy Ti4jntiry .a
t!w. I"lii Ih.- fund. Vana r liil-
n iIiUid .imtii-I Ii' Ih- UriH
t'f d irv-tura, l vi.r.hy -y nlm ntt
elthrr In tlm Inch arn.t or rmdy !
nur (ilkca. Th" in 1ll i. lw
Mudr V-ly iriiiv-u.ul. Th-j
iH ljr a nwii.'iii mti- f iniin-
1TIR Iw rvktir4 l.y n4m. t'h U
md'tiiii nt or t4hrr a-tirlljr
ftuard tt jr mtulr. Thi. kaina l
iPadr only a-hrrt Ibrrr la an lounnt
that thr lll m niiald bn ih. v ai-
rr takl. thr funds, with mrumuUlnl in
tnrral. lll lir atiilUWr fw uv I.V tAh
era. Ttnr fund tix fnan tnr lo yur
and la e tc no tiT puiw.
. "Tn IL Ury 1ul. .f Anwrill.. hml i
luvr a Ktmh-nt lnn f'und of at nt
't!.in. Till iluU atand mllh an -x
lont rwnrd. Th ftillialnnrnt f tlii
fund dunnr Ihia l:.Mj.r' rtr wuM
atand tiul a a mmmi c!hy am.mt.ll.iv
intiit fur ta mr. If tMihine ! aw
Am. Till" l onr if th l-t airk
IUrr la d-Jiic.
Thf fuml mil In- lnl.hw hr
lniUi V aulTit: Thtf I" tm rii'n
l.ulxlnn alJl thr mll.T. .mrv-r. Ihr
rauar la a.lh) . and thr nml la urgn
y r alrrJy aavi- nii to uaamt tu Uy
In arh I Ihia ymr. l-rt H sr
HMiVfin.n1 Oiir nity ajnirl. Kn I
rbl ! mil I ml a aul iii.Ikiii I.I ink
Think t m- nn.lir rr ain im- ut.
arrtptkn and return to ni- if ! 'in.
atrrrian' "
An ,
"Tl .
II..
)'.!' ill
.. . . ,1 M i.i'
. Ii -. Th.
1.1! .Ill''
P
jmi:h X. Il I.AM.
.Inn.- Ihill.in. Urn In Killl
n. 1. 1.'. S . nilxT i'4. 1M: .'iIiumIiI
hi l.ii.mi I in' i m l) . IMiii.Ii. IsLhhI.
.iii.I iiiiIh'I l.w Lil.i inn 1. 1 ; vri.lv
,. III... II in I'ullllllli.M. Ii' rutii In
T. in Ii i'. p.. UliMit at M.iImh. i
.i A . nt In U ;ihIiIiiu'ii In IMl
nml . lll.ili.l ..i!I.iiii li. t l.f tl.i
! . ivi im of tl;.. n.n mi- t 'in I of
ti . I;. .ui in- i r T. in. v. l.i. h .i
i. i ;. i,..i in i-i:.. in ii; in- .i- i.
. .1 ...i il.il l;-li ii iii'ii4iT lit Ill
ill. i'.' i mill Will In i H I 111. nil. til
ii i 1 1 , ..i II . Ii. ii In' .i (s 1 1 p. ai
. .. si II. f.i-r iin.l ll.nl Al.llot
"ii ;!'. I 'ill mi inun'y .i ii..iimJ
ill ti 'K In. iii.i.
Nil. 10110
iii nt in. MriT M-Nfc tK inm ii. roi.mo or the
GUARANTY STATE BANK ,
l Ainarllla, Hlair uf Tr al Um- IW irf liualw an Ihr I .'.III day f
Hrpli-liibrr, l"i?.
ii
. T. i
ii i:
if
i: r
in i'i
en
.mi . i
': . II.
IT
( t.ii"
IlKMIllUr:
lkii.a und IMM ounia. . ri.nl or i uII.'iI. iiiI. . . .
I. ..II.K. ll'll l-Kllll."
in. nli. ill.
It. ml. inn I Kiia-Ua
II. 'iil i:lnli. il.inklnii Imiiwl
iirnituri' ami MXim
Hi., fn.ni i.iln.r Ibipkn and Rmkira
I nli-i .-xt In UriaiailorK1 lltiiiiaiily Kuml
KMMfrnt Ix-iMMlK m' limiraiilj' Kuml
A,i..tiiiiii nml nili" of KM-Uaiiu" ....
mid i ukIi on liiiiul
.I ii.74'i.33
SI.:C3.K
U.U2.D.
'.'N.1U0.MI
ST.7iMi.4MI
0.IM.1I
, 2i3.ll.t
Ift.lliJ.H
37.3k.lll
t.3.0t
I. II.
'I insm
I i .i.
I I
..i.
I. i 'i
THIRD MASONIC
SERVICE GROUP
TO BE FORMED
T.t.il
I.IVIIII ITIKH
i ,i.Hiil Hl.a k pilid III
Mii'ldna ri.d
I ii.llvlil. l I't.ifim. ml
I mi. to IUiiikk nml r.ink.m
linlit lilmil Ii-miiIk. aul.j
MVIH NMIIK
Tun.. rii.ii.'iitK ot ii-i
I .l.lil. l K I 'lli k
I loii. N kiImI
.f t.340.n.19
.
Kilbjt. l lo rlni'k, IK'I
t to 1 1" i k
it ..
liJ.nlMI (K)
J.r.ftOtMl
I3.4J9.I7
14D.4I7 31
":i4.757.17
J.'.SaH.M
!l,;ti 4i
II 4IH.K1
;i.r.'M.ni
i ii
.i M
I I.
tl..
I
i:
I..
.1
I'H.t
n I. i
t ' . in
I Tin..
I ' . I II. i .1! I ..
I ' i . I 1 t
ll. -V
.. : .' i t M..-1
M.i :.it im. .1 Iii. Mt. in. I it. I . f i:
.""! Is X. i: ii.i.i. t'.ii..n
i:
i i, i-
T'
I I
lll..tl.lt M IKOllK
. I.tr tin- fin !
1. 1 M.i..ii,i- Mi
A'.IH iilll II Ol
l.34U.r.3 1!
a. iukIiIit of wild
-AUT0M03IUC3
l-nlt HAI.i: Hit TltAIi:-For unylhltia
tiwir ihiuuI v.iluf. fyMiK'nK.r llulik
RU. In i..i.HnU ahu-. II. 1'. ATiry A
Nona plow Co.
MISCELLANEOUS
IHtCilMMAKIXd KlratcliiM WDrU?.
I'iIum rauaunalile. 419 Vud llurfi).
I'hoiia SS7J J. .. ?
rHHt HAI.K inifclrl Kurd rianlalw,
In ituxl ifuiilllioii. Itiuno 1471.
:-A Chance to Clean Up
Koit ram: ii: ti:aii; i:j Huick
i lkiKfrinii r tar. Would Innlo for a M
or ilwi'lllnir h-iUKt-. V. II. Wondflli
III Wmi llftli Hir.il.
r1l! H A 1 .1 : I lull k 'ouk'. iiim kIiuim,
iii w piilnl. find. AIko IhiiihI iii'W Hlt
viiik iiiiiim nun I'i K J tin... tun- III Ixma
imki liKK kIi.IIh. fl) fill J. It. Jlur
Onill. 410 N'.-nli liuihaimn. ,
IV cltaii. t mom, mt ftltar.
W htt a DoBw DM IU iMiy
,r (Supreme Tailoring G.
Ill lajkar raM J I I
I.KAVIMI tltv fn- ii nulit iMiinlry life.
Will w ll im- iihhIi rn lilkh Kii rfil Joy
ritll nar rur IkiiP to Nl. Pwipli1. Ptionv
an?.
Mill HAI.K-l'.tiM-k
. ui' i ln-!ii for ciii-h.
nil'. Will a.11 this
I'hoiii. Hit.
Hi: HAl.K-.MixHill
piii.ii.- : n
Trui k, oiii- ton.
Money to Loan .
To Irudy rnidi)'iij mm und womaa
on llirir plain note, return In mall
iwyiiii-nt,
Harry L. Drake
231 and tJl BUckliurn Did.
FURS
Y S.M.Kor ti.i.l.- for viicnnt lot. IJl'n
IHcIl-.. f .Im. Aililria 'A. i at i- Xa.
.i.l
M .-
. .1 n
K- ii ii.
I I
,'l t..
Ii'.l
S, it
" Slll.t.
M. .. .
l I. I.
l H I'i. . r.
.' I. W.
S tl in ' l . v ll. l. Hi.- S S
I'll). N tl 'III' 'l .. III. .. fit I I '
."ill .t Ii M IK.II'. I in ..Ii. in
n I" . i.i I Ln.iiiiiL- t.i .i i:.i-....:
i v.i-i... ' h.. U'. II I ; . i :l. il I s
l.i..
3 in . in Th.- .1 i. ..
t. . llllil Hull . I 1 11.
T ll.il. . T11I..1
.nf. 1 .11. 1 . 11 1 k 1 1 ' .I I
! l.i H.. t.n Tl-.. ..1....11
3 ? 111 "Tin- ..i.ii
I th. Ii Il'l.-K." H- lrt.it'
Wil. . Al.il. if-
3 3'i . in M.tli..U I w. .11 11- In
iia. hue mi I'lfciiiu.ii ii.. 1 ; - v . j
r.. cm 1. 1
n i in Tlo- I nt.-i in. .ii 1 "I.i.k an.)
la lik-.ini7.it!oti." .x:i.l. K I. Kin I
l.uftl- ik
l-rit ;.
lit. I
M 1- 1
i'i - 1 "
i'i 1 I ;
. 1 . v '
w 1 ' Ii
1 t T
a IMI
,1 1 ..
h 111
T liii-n of
(.t--. nt. a. w. It at
lit 1 .- . 1 I . I.1M f I
ot Ma -I.!' Sri ' ' A.
Mr K'.lli ill nl"'
ot'i 1 f tlo- ..III. 1.1I In
. wil.. m ill .1. li r to tin
nl 1 In mil. il i 1 tin 1 1 .
I In M .K..IIU: Sn 1 11 A""
. I.il n il f Am. 1 H 1
Tin- M 1K..H1 S. 1 I. - A ..iti 11 1 :.i
..ik.iiii'.iiiott. III. h I1.1. f -r It. .ni'H a
In .--I... it i.-i i f M 1- ii-. ali-i'i; tin- Im- '
f t-l.f ail ili.nl" Tl"'. ii .- al-n
...!lll.- I.. 1 t.l.l.n.k' t" '"' l.n til" lll'Hl
f Ol.lll. III. t.l' If I il"".l of l. .I'I" I Hi
j.l.,nl..rk f "in I ii' Ih I'o. I Hytrin.
Th.- ,i... 1at11.11 .il-s. ii.i'l. nil' I
11 Ii. Im.. 11 ili..ntii. . llli. r ii.itional
nr l.i.il Inniiii! thr lit.- ir Ma i
..- il.lir.t t It. - iililiB. oi Krinliinl
.111 otk- t":.- in 11 i.f r. I f t" linn In"
1 11. . ,ti. Ii nl im 11 it ion il 01 u in)f.iM. Il
Tlii n 'nl tl' It im .'iik". i" rxi.t.. a. th-
Total k
S1.1 f T.-x.ik. I'oiiuty i.f Pollrr:
w. I! i" r.wuiiii. tif iii'kIiIiiii mid M. XMiMutik"li
l,mk. i.i. Ii oi iik. .lo Kol.mnly att.ar I h:il Ihr ala.xr alalitnrnt la trur to Ih.' I1
.f our kii"liilK" '""'I l'lirf
It. I. I. IITNTM. Prraldrnl.
I. M. MrCLXLornil. 4.Hltl"r.
Kn- hvi.i: nt: TitAin: -ir.'ii ih.iu..
! u. .l ... 1. n.i.Uli I- nr unvthlmr of miuuI
value. Aililir.a X. rnrer Xrwa.
ri rrr. t Alt. l
I' II. I.ANDIIK'HN'
J I.. SMITH " ,
j i p.xri.
lUn-tloia
Sul at tiUd and nworii lo Uftar nu thla I1id diV of Rrtilinl-r A
ti- ..nut
iSrull ' . ' M
Notary PilMn". Pollrr County. Tcxaa.
I. I!J.
No
IN
iiiiimi.
STATKMKNT r TIIK UNAMIU. t OMHTIOS Or THE
T'.- U..n-t
. n. iiimri i f T
' I'lnll.i.K
. ti 111 in.
Mi. I"..
I II K.I III
X.I.." S 1
1 y
1 .. Ii
s il.l
'. 1 1 '. kt tl'
III
...r- 1:..!!
1 I i li.t.l a it.
M 1 Man v . M k
1 W-.. tl tui. II'.
3 M p. I-I.
Hr." I'lia. I
n lull Win I
I uf. 11 to .-
W. il.. I,
1 im!-
3 ;'it i' in. "T
I'll"."" Mi k V.
s J" i in ; 1
la.ii... Hii 1. I'ri'inii
l:
3 I" 1.. in Tin I'-ri: im
I'loirnnii. Miy. II.. mi;.-f.a.l
J:r. p 111. Ml-. onary
thr- .Itini.H . Sui 1 Int. -ii.l
I H'luitm.-nt. I'l'liiM.w
41HI ,, HI. I',.-I-- .1 I liw ',WK .11,
ll.' Mi'.iviii I atnt aik'ii
Kvm'm Version.
In IT .I..- S- t v S- I l
M' mi In.
In A't.li 1 . - 'l in I!
in I'll. . i A l.i .tl-
N I.
r I
1 .111 ii"
tin. nt
II- lo
Im.tr ii. tl. tt f- r
i'i : ji.ni-:
u -,K mi. ''Tin
Ma-
II.
S.-Mi'. A 1 i 1. -il .iivttl.'
"'nil ..11 1 1 l iii ' it .ot 1 .. 1 1. 1 lh-' m .1 111"
l' lint Sta r in T. .f. will It- a rn.-
It tli." 1.11 "l iii.i. I.lllr
Tin. 111.. tins will l- llfl l Hi 7 '" p.
ni ... tin- l.l.a.- .lat.. Ill Ihr IVtitlul
I". . . In 1.1 11 'hiir.il f A'ii.n :lli.. AH
MjMina fii.tn 1:11:. . A p.i 1 nt .. i- fi
ll iiik-l t-. ! pi it.
AMARILLO BANK & TRUST CO.
l nwrinn. In Ilir Mlalr'of Trwa. nl Hit tlw of Hu-Jnr n the
mil day a Rrptrmltrr l7:
t .....1 iIm.-i,h.iI. iw-i annul or rdLit.ial
I I...III. rr.il i'lali' -" '
' 1 ritliafta '
l.llriy lloiiila '
1.... Ul.ll kll,.P. J ' '
1..... t m ..iio r Itank. and Ikinkria. ami rh on hiind 4''..4!."ll
Inti-itut In lrMtira' lluainnty l-'tind
...-t'i.'iit iMMKailtiiiV lluarunty Punil
mliri- Il.-aouu-ra 4'uh Cullcotlnna
Total ! II.M7.7S4 4I
1.1 ltll ITIfr S
j inii.omi.tHi
400.I99.41
ICo.Hfi.TP
i.:;.33
ji.9:.o.(ifl
h.971.7
K.im; f.
33.31! 04
3.I3
Srvrtitv
lili'fl.rti
w w
.I'll
.1 r.t.
Cm In.
4 .".'I . 111. fl K
I.. Mill. Na.hnll.
V
1 r.
in'
. T.
I'i. J in
11 BARRELS POTTER
PRODUCTS FOR FAIR
!;i..-ii luinN "f pott.r tt.iinty prtl
11.1. oil.-it im.. in.-ilxi-. fli.nr. Ittia of
fru.ta and . tlnr thlt'kK w.r.- prriaind
:i.l.v I'V tin- Ili .lKl i f 4ttV it'ttf
n :.t for Khlpinrnl tr. I -illna to tllr atutr
fair
Th- t'n't.r . imity . uliilut In ummill '
1 ..- vial mik'K a i;""! ! ln in vl- w
tin ' t ' ! f i ll.' I hi" J .11.
Ir 1IM Mini In buy a Kurd, rail Ihtthl
oii al no;.
USED CARS
PRICED RIGHT
t'Dtlkv Illt'lll'IK TourlllK.
Iknlk-r llrotli. ik lloiiNl. i .
r'ord Toui iiik.
Tild C"Uh-.
M.ix ll TotirliiK.
(ivriltiml Toinlnn.
Cullum Motor Co.
llm iiri-oniltill
III) Wiat S1I1 HI. Photo- 161
Nt-w Kuia aolil. Imid. tnila. WlKrlnj,
ioNilrlim .n I'.nlim. Mr. J- NktOal.
ImiJ I'nlk atrrrt. Plintm 2689 J.
NOTICE
Announcing the Opening of
"The Richelieu"
Have ju.t completed a 30 room
brick rooming house, modern and
up-to date in every reaped.. Fur.
nithed throughout with Sealv
tnettreuea and hot and cold
water in every room, located at
9W Tyler ttreet. Call in any time.
Mn. M. A. Billodcau
Proprietor.
I'aplliil Rlotk iaid In
Hiit'i-lua Kund '
I'n.livl.l.-d Pmfila. iM-t
On, to Hank and Ikink.-ra. ault t lo chwk. m-t
IntlUhltml iHiawlta. aul-jtrt to ili.t k
Tlnif O'rtlfiinH-a of DrHlt
CaKhlera 4'hrvka
3a.H0.Q0
7!.i'..o;
T33.9I9.M
1K6.41I.SJ
13.03i.4l
..II. 117.734. 44
C i
TH I .
.iM.lar
tltn
iiuiill.t t miplr W'rH.
Iiiii'll i an I Mia l.ii.'llr Norton
I .a i I ir'l vili.iv uf Kin. nil .y
ii l; All Iii mt in hi" in iniKtratv'9
In tlo t otn 'ih.'liM .
T.nal
Htatr of Tt-taa. lounty of I'ottrr: ..... " . . , ,,
Wr. Ilnv Wliratlay. aa pmil.l.-nl. anil C. M Ifumphrya. a raahlrr of Mid
Link i a. h of u. do aoh-ninlv rar that llir abi-va atalrmrnl la trur to tli.i ImhI
.., ..V kno.,w,,.r and bclirf. WIIIUTI.KV. Prr. l.
C. M. IIUMrHr.TR. Caaulrr
r
r.-rr.i l Atirat: , . t
l-.AY WMKATI.KY . ' .
J H. rllKSNTTT . .
avkp.y Tl i:m:ii
rii t.-ra
tiiilta. rlld and imiii to brfoif U- Ih'a Slnd dnJ f ''".r- A" V ",S
' Xoiiiiy luMlr. Toltor Couaty, T'ra
Used Car Values
lA'r hair
A Franklin Turn Ini;
A r'ranklln Si dan
A Parkard M Touring
A lliiiiiiiohik' Tourinc.
A Nash Smi1 MouVI.
All arr ciiaranlrril In lir a rrprrrlilt il.
Will br Rlad In kliow Ihrni.
J. W. TIMMONS
Franklin Packard
lltonr 351 SW I'ulU W
nA CASE The Glorious
Mrv . K. ZLsWt ir
Mr A. II Z.altf. Ifc. f-cmrlv at. i.--raphrr
for F. P. Work, and a H iinkiy
dh.4 twlff it Polk Htr. Mtltn.1."
ITiur k . aa luiW at W.-riinat.n 1'tl.
day. Rlw dird at th- Ixmw of h-r l-wah
tr. Vra. T. P. Krlly fV-rr Thur4r.
Rhr lra b. r hu.lrfiil Via. TI O.
Wllwrti. rouain t f Mr. 7asl-r and Mr
Vllai-n f Aniurill". rnvr4 hunm- yea.
I.HiaT fi4 WrUinaton twrv lltry at
tfM thr funrral.
Da A. J. CALDWELL
aWftary aaaf
Ct. "Cr. N d Throt
CaUsmFittW
retvim
-
!
K.V .
' 4
- aary ', - - -
vX V 'J. - "- ....
SOPRANO with the voice excuiiite. Artist
with th sublime interpretation. Considered by
many, the moit beautiful woman appearing
today on the American concert platform. And
equally important .the heavenly voice of
Anna Case is destined to live forever, for it
has literally ben Re-Created by Thomas A.
Edison. Case has publicly compared her
voice with its Edison Re-Creations and the
most exacting music critics could detect no
difference. Only the New Edison dares this
test of direct comparison with living artists.
Let us play these Case Re-Creations for
you and prove that the New Edison brings
this eminent artist into your home in all but
physical presence. : '$ & iHH
(haiirr No. I tie
lil-TOKT OF
lUarne
(QMHTION OK TUB v
IlKlrkl No. It
r
. . .
(In-
AMARILLO NATIONAL BANK
Al Auiarllkt. In Ihr Male f Tra. al Ihe tot af Bn-lwewi Krfdruiorr Ulb, !:?.
lauiiK and diw-ounta. Im lu.lina rtllavt-nnta. a.t-.-pt-an-t
a of iahi r laitika. und for. ltin l-illa t f t xchaPBr
.f dratlK a..ld with Inilvrarnii-nt t.f Ihia l-ank Uxn v
IZ . h.m-n in b and -M:: -j! 9S-T. ?!
iv.-r.liaftK. a.. urrd. ll.".-..l: lina.t urr.1 a.j..a
I m I ...t M-nmrnl rrurlllra aanrd:
lajHiaiirtl to arrurr t-lrrutatlon II'. R. Itonda
valor
III ..th.-r I'nii.Hl Rlat.-a lloviinlntlit a-Ulill'
lii.l" i-n mlum. If any!
T-4tl
fllllirr lmnd. alarhs armrllJra. elr.:
i'....klnn lloiia.-. I7;.1M.:7: Kurnituir ami l-.mit-a
ll.al Kiut.- ownitl ohi-r thaa l-ankins hwino
Uiful rutrvr Uh Kitk-ral llratrvc lUnk
iiah in ault ami amount dor frtim national lainka. .
Ain.-otH iluv from Htatr lonka. lankrra. nnd Irwn
Mmiiaiiilra In th" t'nlttd Rlatro toilnr than In-
iludid In itrtim 9. 9. and ll
i;t-huiir for iliailnu htwi-
T. Ul 4 Itrma 9. 10. II. 13. and 13 :.l.nM.
MiMt'Hanrt-ua ra.h tltiii" 1 1. 113.11
:..o-mrH.n fund a Mb 1'. R. Trmanirr und .Int. from
I'. H. TirmiinT
Oihvr a.aita. If any laiount In'rrrat unrolM l'-d . . . .
1Ki.00A.0
13.300.00
15.000. to
1I3.3OO.A0
i:.l73.44
:ai9.:7
3.lil.i4
13I.IS7.37
t:e.oo:.20
IJ3.2i3 tJ
:.7i?34
M.IUAi
i.OhOlO
21 (91.97
PRESERVE YOUR
EYES
By Wearing Genuint
KGLASSES K
GLASSES
THE INVISTPLE BlrOCALS
Let tea year eyrt Bufce
yoa a pair of geavlae
KniTTOKS
(be raretnl there are aobaUtat-iJ
HYDEN'S
tk aai rolk rboaa IMl
grrriAL EQt irTMENT roB
TESTING CHILDREN'S EVES.
WANTKIi Furniture rennlr work", up.
holatttrlns a aprcuilty. Phone 291.
at aaaaaaa aajaBBaaaaaaaat aaa.aaaBBaaBaapaaaaaaaaBaaaBaaa
W.NTi:i Trut-kliiK or dilivery Job by
cxiH-rlrhti-d young" num. Addrcaa ISox
51. Nr. -'
Own Your Own
Business
J2.5C0.00 to J1S.O00.0O YEARLY
Become a Chain Store
Operator
I'll:. in Htm.' MiIIiihI. liuVi. provin tin-
moii;i:x mi:tii'iis ok mkki'Han-
HIHI.Mi t'l' Tl'I'AY. (let into th'"
iiioiii v iii.iklnu i t (a-rutliiK ontt oi
nil" CHAIN H'lol:l InraliK our fullrrl
i -oi't iatl..ii. Our uilvti lla.nu lirlngK
vou liUKimita fiiiii thr aturt.
Others Doing It, Why Not You?
U'i' Mart you. An InvcMini'M of lido
mil up flail. ou on Ihr ro.nl tit (''-
laa. Invi-tiiit-nl fully att'urrd. Fran
hiMK U-Iiik ulloitid mt)' mpiUly. (LI
n i n lh.. Krotiml floor.
Write, Wire or Phone L. D. 632
Affiliated Tire Stores
Corporation
ir.iT. r,.
ixsriiAXTK HUHi.
HAI.I.AH. TK.NAR .
3C.179.2
31.0I2A2
2T3.:i
lOH.OoO '
1 lo.oot.o
3i.1M.7o
llH'.lKKI.fHI
93.I.C.
ll.2l
91.73
IC.OiO.U
i.:t.3il.39
TT.4io.ro
C
THE NEW
TTF"
EDISON
Tola! .MSI.WMI
I.LIDILITIhH
'.iplta! M k tld In
KiirtiTUa fund
ritdivili profita
la turnnt ritrn-. nt.rrt. and lalt-a Uukl
i in uUttnit nt.tr t-ulaiantllne
Ani'Mint dor to national lainka
Amount dut- In Rtat lnVa. Iankrf, and Iruat roin
lain it a In thr l"nlt.l Htatr" and f.trin oiintilra
kithtf than In. lU'M li ltnna 31 tr 33
lVrtir..l th.ka aHMamling
fitihirr'a rhrrka ittandlnB" ....
T.wl .-f llHi 31. 31. 23. 34. and Ii
Uraaaad 4rpmJk Mbrr than bank apMl aablrrl
la i:rmr I.I. li p.iaM- within lit dava:
Iniln 1.1ml ibiaiia aul-J'l t.t h k
rrtlfl.at.a of dtpwrt lu In Ima than 30 day lothT .
4h.tn V luulM'V lnoWrdl .....
Ti of .l.-ma'Ml U tiu Pht-r than lnk ilrMKlKi
ptil.lt. -1 to P..t-rvr. If-tn;. J7. 29. 2. 30. and 31 1.73.7l.i9
rintr aVMtil aublrrl la llnmr lallt- aftt-r 30
.Lo,. or pul. to 3ii Uuya or nior-, and atn
ai Inj.i:
'it. It. at a f drtKMit lothtT than fur ittont-y lor-
IOWP.il -
t ! It. r timr ..-p.lt
T'-tal of lit'tr l.1KK.tla aul-.-t to lrrvr. It.trta
33. SI. S. and i 3:C.:ii37
I mlrd Malr drfrtnlla loilwr than t.i1 Kaln..
in. Iu.Iihk War laan U iHlt a. t .tint and d'-poKita of
t'nit.rl H'tta tliU'rtir-iiid offirrra
. ai.. I'll' rt.t" o'inlrtl. Itwludin ar . trtanrra
.4 t.th'-r iMtika and ftp -Ian UIU of J haara or
draft. Mild ith IndorarRp-nt of Ihia bank
Iji It-ta f 4'rt.lii ami Travrlrm' (Ttrrk" a4d for raab
and utPtaii'll'ia' -
l.uil-ltiti.a trfh.T than lh-. al- atall liyarrvttl f.jr
u...Lnt Lnii.
Plainview-Lrxlnwy-Ffoy-dada
Daily Lb Car
Lv. nalarlcw. Ct7 Caf....lfaja.
At. Leekaey Item
Lv. tiackney. Slaart Drag Ce-H aaea
Ar. ITcrtU .....UJpja
Lv. rVyiada (TUjUU
Dreg, taj ... ISBV
Ar. rtelarlew IMl
Farea Fram tlalailwi
Te ineraMa S3, Raamd Trl S4
(a Lackaer 13. Iteaatl Trip H
Plamview Taxi Co.
aaaaJUriatk. Mgrtu,
Fkaaw n
'Ceaatry Drlvaa a
mm
, . iiV
' .MAKi: Svlt.ltiK nml Xtitioiml IMi
ut ol jot. r lomlilnkK GOI John "oil Ht.
MnNKY Tti UlAX.
W't- I. .in mo m y to honi-at fHTona,
'tmliiif i inpl. ynn nl. racludlnir thotm
rlin Ji'tx. ilniif. amoki'i ultit. povrdi-r
ui lm tlo not I'thi'i-wi. roniiun ineiu-
i-lv' uk Xif I'.-oiil.-. Apply to thr
Sotltty tor thr ProHMiiltnt of Thrlfl
in.l M.M. in Iki-ftii-y." 313 Polk Btm-l.
VI I.I. i x. luniti' funii liniili UHMita, ott
ic or I t.ii iirirp llnv plJlna land for ovm
al.tr vialrr w.'ll drill JoO frvt rauuclty.
Box til. Ii.i. f.ad. Tt-xat.
WAXTi:i To raiv fi iliild. Ikgo l-ie
ytara old ('liil.tlaii Inanr. Phone 123
n wi llt-Tnlia. Trxua. Iki 7.
xotici::
I'llialt- rV'iool. liol HarrlKon.
liUtnn. lilt nr 4!3.
Mr.
, Neat rbaiM lSt"
T.M. CALDWELL CO.
th aatf Tyler StrteU
If you are going to California
within the next month, would
like to get in touch with you.
Can drive or thare the expense.
P. 0. Box SS4.
LET US RECHARGE ON RE
PAIR YOUR BATTERY AND
BE PREPARED FOR I THE
COLD WEATHER WHICH IS
COMING. RAY ANDREWS
COMPANY. USL BATTERY
STATION. PHONE 2920. Ith
AND TYLER. .
It: uny kind of rurpmtrr or rrpalr
oik, lli'.iir 131 or I7i-J. mil for tk U.
miL I a.
!7t.239.9l
ii.iot l
ELS. GRIGGS
tl Otraetev ae4 KatliaaiW
rrlrau AaaaUaaa
PIpetM
HELP WANTED FEMALE
WAXTi:i laoly ltrlw-n lh am of
3 and 40 to ink (harco of rooina a
M In off H-r ami nuikr bouie at Tourlrt
Inn. Apply wrpotialty. ,
WAXTKli Xlrr prt.lv for pptTial OC
MMtlai durliiK itk of Rt'tit. 3ilb.
W Kiumanti-r you UI lar pk-aat-U awl
ad uuatrly rt nurdrd. I'hon 997.
n:.i7.n
.900
77
Total irii.i.H
Malt- of Tmaa. r.ainlv 4 '4tt-r. "
I S l. aurhan. 4ahkT tt tlf a'"i atnl lank. d -o mitly aumr that
ll.r aU-va- Plat. Hit-til p liar ! Ihr tai t4 my kiMMilrrhl and brllt f.
r.rrrl A I trmt
R. !. VAI'fSIIA.V. t a.hlrr.
It. T. WAHK
4-IIAR. T. W'AIIB
IL r. WAIIK.
Dirertnra. " '
; il nl.tl -.mt w.an t l-f.r nn Ihia I3ttl 4ar 4 RM. 13?.
M. A. OTEIXMAX. Nta ry INIHJc. .
Amarillo Pleating Co.
Arrutdion, Ika. ibjr and CaaaWpia
linn I'lratinc
All Kind, of llnilaam Made
la nrdrr
lrWa ItraaMiable
litNMa 12. IUy ltaaui IIWs
I'bMir H4I AatarUla
HASsrsai
aai
cmRoritcT0
Carrie M. Hitchcock, D. C
Carver Oiadiala
.lolU S IUyyaMa fMg,
l-fceaa Sill
Over White A Klrfc'e
I
Elackburn Funeral Horae
ravatral IMrvrlera aaf
Expert Dyc-j
p:i Tatlw Vita
A .1 HCIXI.Mi lo California, want (wo
p.nar! aiHt'arliiK young- Utdira, IX 13, to
taotk villi ii) arltlna; bu.ini-a in-n In
mall ton-: aalary pnltl In aiKAihv.
Api.Iv Hiin.tay only. lla !Ud, Klk
, llotrl
I W AXTI.lt WtNiuin to tlo hounraiork
' fr. in t., 13 t-ai h tnornlnB. 909 Tajlur
Htrttt.
' MMM.MnMM.MP.PPPiMP
1 WAXTIIIp An tta-rknord hti
i n an lo ! ant-ral houarwtck. Wrltr
1 r a 73. (irant liklx.. Itilnrlrw.Ttuiaa
jFaXnoriEntaixc
, AaMrmrt ejrtrlaai Cl naW. B
'Ubilebed flee yeara. 43MaMa X45a
'Serviee. t-hoM tatldMSS. turn toea
tea Weatera Bil&ataff. aeraai Ifm tka
, toart
Vp

xml | txt