OCR Interpretation


Amarillo daily news. (Amarillo, Tex.) 19??-current, November 09, 1922, Image 2

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1922-11-09/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE TWO

PACE TWO r
AMARILLO DAILY NEWS, THURSDAY MORNING, NOV. 9, 1922.
MAJORITY OF 10,030 WILL BE
REGEIUEB BY HOST OF TICKET
LATEST RETURNS WOULD SHOW
Oy W. V. Bhrner
SANTA FE. N. M. Nov. "New Mexico's moit sweeping vie
lory hat been accorded the Democratic candidate. They will justify
this wide unanimity ol confidence."
Ceorge 11. Hunker, chairman of the Democratic State Central
Committee, tonight made this statement after reviewing the steadily
mounting majorities accorded the party's ticket. These figures now
are definite enough to indicate majority of ten thousand for most
of the ticket and from eight to ten thousand for other member of
the ticket.
"N. v-r in t It- MitdiT nf tin fii'' lwi
n II-kit r-c.-lvnl null ;i rim J-.rli v n
tint w til h lit m!i.k piled up fr the
I a. - i . i ratic eati'lul it ." Mr. 1 1 il k I" run
fir !. "Tho tiiiwt irrat if '. it it f.,i'i"
i f tlx ! Iwn tta.n 'h- manm r In w I h
tin- I mm i i 'ii iilnl l.' pill l. an i it:, n--,f
N Mi vli n m-hmiIiiI l In tin- (.'ill fur
'ikmI I'livt-ritiiii tit. Tin ' -'ill :,,t-t-wnml
In lulilli :iii HtiotiitliiiliN l" ti
ti-M In r ti.fiin- unheard of l or x
Mn.li , i.iir majority i'i T'ir;itni' nr-1
f'inoirn I 'mint le. It In lilinont In vnt.'l
l.lnf tli;it Sniurin ! tit y ban r t nmd
u Ih tiHM t iii majority."
Tim tieim riilmn inroad We mini"'
fin tin- IS-plibll. an maloiltlc In i flu r
r'ront'lioMt in .'iiiiiiln r item thai .l"i
hi. f"i llii.ai i ih i. 'I linn, ah in I i anil
r-'mt.i I '..untie tu return IN pnhlii im
lll'ljol ill. Of l.lllV fl'e l.llli'lilll tn fif
t.-ell hllll'llcl) lit I'M MliOWH lh.il fill' vo-
Iit.h of New Mi I'D lire fhii.inh with
(titii: r tjl- for Ihi- In-ill fit of a fi w. Tin
n.ph of thin tal have Inn-j.d a x.lit-I'-mI
il-i lai jIioii of lfnl-- tnli rn from
tin- in.ii him1 wl.ii h fur H y.-nt tiult:ht
ha mi -in .iii.u'i-il tin- "tat" with tin- "oh-
) w uf k. i.in(r iii a tn.ii I, Inc.
"Tin ! in .1 t ' V ft "' 'hi
r.'iMii .i n in. i jot i i"h in tin- " v i ii iiiiiriti'-i
will In- lower th hi liny tm.v :iiiar. nn
i-i.i Ii imlt!'t iiHirtin(: kiim tin ;riat
if Mni-rth.
"Th- pnali-nt ii."-t of th" ! linn
Wai thi- I tniN rat ii- Iti ijolilv in Iti f tuil
illu I'oiinfv, In ! i- now an' iiiir-
n li-Jol of lAititV f- 'If I 1 1 1 1 1 1 I Mid.
;liialillo CniPitV f ill !i1Im- Ihi' ini.'t,
Hiikuik,' Iiimi im of tin- main ii!tt inn
of M.li-m.
Thii hl.l'.t Tu t V I'iw tin- h IlifM rntlo
aiallilali h ina Nil it lot i.-oni? fir ovir
lui thoiiiinl. Iniauui' ilnii fu:nr Ii.-ik
l-n rt-in IkI ami t h- r- f 1 1 1 nn- 111 inv
1-i'winciH In N In-. ml ftmn In tl
l:-i, hli in ountiiH, linn 1 i I u iiiii-i-ritli-
vol-, hiivo In-. 11 in. liil thus far
;.lnl 1 1 - W no ri a- .n t'i lnh' fh.il
tin- aitn 1 of. Ill 1011 uill tail l- mi'il lit i'.
"In ti h-firntni; th- hni;r- tin- iwi.j.ln
hitv flvi n t.i th iKtiiiwi 1 1 - mi tv In
,i-w .Mi vim. Mr. Ilutiki-r .il I la- ii
Mit Ul.liilfl'lf i i.f Ih" fail that maiiV
I:, i-ulil . .ins -n il ii .ii ii.i. nt iit.i of
.i w .Mi-xlril ha. j..iti-. will tla- I -tti-i.'ralt
in l.iinniiir alm( lliix mvi-. ;in
i. t. ty."
II" filtthrr JM. that tin- "I h mix la I iC
i.iity ri.ih''s that linn- pnrnnMA
iIi.iik m i.- mi klur In mat" in ol.t
l-.il nlfalm of ,i w .i. .1 a 11. 1. 1 1- lltv
11I flint pti.ti im- until Mi in that
Mhiili han il. ti, it, at" il tin- K il la an
I" I.I. IH."
rlronii It' s,i,iwihililr.
With thin m maul. M . llnnkT nahl
th" Ili-liun lain- siily wl- oan 111" r-
flH.nnlhil.ty chilli Im I.f II ntiil "'it
ai-ain Uf-f-'ir'- tti" n-o.i i.f lh:-l vt-itw
tli.il It will um- th-- ...w.r inli'tXi il t.i
It in tin hoia -t :i t,,J Hin. 1 I" if:-at tn
I'ivm th. ) m It of I h- tati- an lf,i i.-tif
tiial 1-miionin al a. In .in-' 1 at mil of k t 1 1
liff.iirn.
Santa Pi- tonight Im 11I.I1" w.th thn
ai..iit of i i-ii la .1 1 ..in. Thumb n-k
tin- 'ni H uii-1 man h tu th" iiiuiii- of n
1-inil. Tim 11 r Tin 11 - w.ih ii,,u,. .1 with
h.Hii-f.)n of nr-n.l."i Ul,.i at'.l. ". I a
ri.tol fur Ki h.itnl .I.iih n. Th" S"tl
htor .in. I Mm. J..i atti ml.-il 'li- ,tfnr
I'.'t. ai! of f.,;.i .t,ir tin 'r i.in-.iiil . ih
to riturn tn lln-ir Imni" in Kn teal
t""la'. Th" S" Oat'ir Wan till' lit Ii...
;.oi "l ot.lx nn r tin lru-t tin 'tat.- h.n
11 i h nO"l In til-n.
Thin fla..-K" 1 ini hi. w tn tin- r.nif . nl
iis i f tli" Hi ;. 1l.i1. an n,:n hino unit-
.viiw a .,t i.f n,l.:i, al l.t A'tiotif
tl, ...... tv)i . 1 i.i,. nl.. 1 y, ti.itnf
laitMltll, Wlli.s.- In.tn" n I J I . ' -,- i.f s.aorro
wiit T'.-imn iai .- Th" n thm- In 1 f.-r.
I-rt R 1 1. It. w.. ii.ul.l rot nwuur Ioii
i.i I'onntv f-r I n.- It pnhli. iti ii,ln-rt,-I-1
uil ruii.li.l , . . vi Im liv.n th ., That
tour.tf m-nt l.-tii.n .,lii- fur tti,- f,it
ti"i" In )i in. S"H.rri tnv.f Inf.uj
CRAWFORD REEDED, ATTORNEY
HERE WITH FATHER SINCE 1917,
DIES AFTER ILLNESS OF 2 WEEKS
'riwfor1 Itra.k limnh r. Jr., li. , nt
Mo orli.k WVnlfi.mi.y niht at St.
Anthony' Kiii.t nmm. fo!l..t ,nK ;,n i!!
w -a of Imi -. k. :, ln.rn Ju
Jl. 1I tn li.nj, T'l.lB. Inilirf th" i'..
-t 1,1,1 ,,( Jutlu, '. IL l.n)-r an, I w,;
4 Km. Jj. i,,fl r"rt. II. ir:i.t i.i.-,
front lit Aii Mrlo.1 If.trh S. li.-H m ih."
cUa f Ili. tti,.j uti. i.14 l.wrv I'hil
I" In Collnr.. in Aii.iliil.. I In- f(.U..,ti
r itoinr ttntim. Trim (Tuinilin
I iiu. rn.tv at It. W.nth, Tn h. r
"nn.i hm lohilinr of Artn ii
rr la JH II" thm atttmli-il th" I'm.
i-rly irf Ti-M-a fur thnn- y-nr xml r-fua-a
hi J. I, tj i.-i:r in lii;. ..
Irr at Ii4t S.itiin, Ti tan Tr:unm
'jtnp at ih tit it. rtnn-ivmt hia l.v
l-rTn-. U trii a j.r4n.ni nt !n-i.,
.-r on ttw 7m f hrm'nn l'ntv-t.'n
tnn during hta ttAfrvt' atT at I t.
W'-TXh.
!( tnarrtt-tl tn M.n ;i,dvn J.inm
rnji f Ittlrptinr, T"taa m si,t".nlr
J. 117 aonl lo tbm a Inrn a ori,
f. It ISrMjt-r 111. In if" Mill f 1,1 J
f-nnulnj; hurt.
Ila aa a nfr.W if !h I So '.,.'.
'wan I ii-riiii. 1 1 ! . . Torrnm-i' nt Uiltl-
1 Ctaii" f"i th. fn 1 tlini-.
! In S.'i .Mrt. I'oniiU, tn.. fa-(-ti-i1
tin..- I him-. 1 i.l or ini'i. inujnrlty wa
ri.-i . I -hvi i.il In Hi" i:. imMi'-anii hy
l-.-i 1:.. in. in. Aio'lar it . . wtx-il head
t.i . .v l.ii-- ; . 1 ji 1. 1 J j 1 iiiuiiii Into tha
I ). "art 1 ill" rnl'imn.
; Ami tn tn iki 11 1 iiii pli '". t!i" I-nn)
Cintn Im CiitK'1 i-'mtrol of th lnwr
incin.- -.r th- I : : ! itiiri".
lurry I'mUlfti
liiMT.M.l.'S. N. M. . Nov K.-IH-in-(Mill
j.(iinl 1 v.-i thlt.tr In roiuity,
fn.iii ln. 1N1. .t.ii.-M -iiiitor ilown hy
(-I ma J.-i Ii v. hot f Kht In h -rlffa
la.i I'a.lH. il -nun 1 at, Mori hy 1,-o.nJ
i.iaj'.n'y o' " i .111.H1, l:i i'ii.iiitin.
I.inv ( mini)
Scil lo Th Nam
I.1TM1 AIM. . M N'. v s- With
MM MV of th. Iwi-li!v l iwllt irxlll" !1
In nil from In i.mv I'uiit.ty I' In In-ln-v-.il
ln.it Ihi- 1 1 not, v.. :1 ("i I n 111." -: t !
i.-. I '.'mi tu l.'.'ii (i.it.lv 1, 11. iii In .m f.il
l"Wn: I.V, . ni i,( 1 tu . s i : l. til .-iii-l
I II I" h, Sh-i:ff l.'tli.- t S.tiii oii,
f. nii! 'Ii 1 k I i i'ik W. Kii-hv. Tn mm.
1 .1,1. n Uatni.ii. A--n. .-r ..-ht Ml Ion ,
San 1 mti t,,. nt if ;-i li.nln Mm Wlln
lliii-."!, I '1 -in in li.na it i" in W. M ll.itui,
f. A ft" ffi ia urnl I! I Smith. Ii
lull.- .In-1;. .1. .M. llo.lK-.n. Si-rvi yor .1
VI Sink
! I iirr ( oiinty Vot
i 1 VIS. N M Nov w Th" finnl i-
iniiii Iimii tin- K"fH'ial i-l"i lion hi hi
In 10 'I'm w 1 v, il I-Mow inu in th" t
tal vol. -i ii"i-v"il for Ciirrv foiinly.
Si n il.. 1, A. A. Jiiiii-m. 2T'.is. lH'.in i.iii,
r.. il. in. n .Ii Im M..11.W. 'JT'i'i, War
nn i.i-i. i;..v"it,..i .1 I', ii nki". ::ms
Kill 1 'In, Siiiai-iii" .ImUi- H. IV Itnilton,
' .III. Iniim-N it . Slat" I;, pii n"ltatlr
S M. ri- "t, l: M Itl'hi.p til"'.
Tho folloivun: wit" il. 1 tul h'
. 10111H i.rfn-i-n. i .nialv iln-k. ImiiI'I
!-n..-. I t I lii-tllt. nt nnnr., Alllt.nnlH
I.. ' 1.1I. I'L.tial" JuiU" A. I
;'i..i'i-n 1 1. tin r i:. sin " Iff J.ilm I'imN,
Ii ;. I ' . in. 'I'li iMiiir Jmu II. fill
i. 1 1-t ii i.it. f r I 1 ,u -1 1 i -i. . lint' I Unl
N I .1 I II 1 .. i ll. m.n 1 it for I '"til
I,:--,".. I !.fl Nil 'J. ltln-rnjlHM.il,
I ia', !i.r 1 imiBn:i.tii.r Hut, N'
! 1-'. I .' I i t I itin. rat,
THREE DINNER 'HOURS
FOR HOTEL OPENING
T'n." ilitit" r h im h.-ivo la-i-n 11 r
iai ('-. for :hi- f.-imil 1 jH-ninir Uit.ili"t
i'i. . v Ann. Mm ll-.t.l l-rliliy rila: lit
I "in. r will I," -, i.i at ft. 7, iiml N
I... ' I 1 it II ; iv ill In- f..' to i.ry
ii" of 1 lo- iliin-.
Ti .. iii. . M l.ii;i.n limil"t w,l In
t 7 .....k Siluiiliiv i.iulil Kiic 11I1
'i l l" 1 an l-l.1111.il in h- III f then.
, t-l '
Tn t.iir ll.niilliin Trial
1"1;T Wiili'lll. Nov. s Many ll.iin
: 'i. h i f ..f 1 . I .- .f fuif Worth
v, hi) ia ,.n ,nn-. inl.- l I? 111 i.'fii" l.y l um
ii-! ii,i:. 1 Ji.u, i.. im.iti M.iinlay. will
' Kiv.-i a I 'll I" Ih-ii 1 n i.- at 0111 i-, May
1 I'.kt.ll ,1 nn". iiiii . . l.ii.- tinUv.
j.ni-" K.ll-l- I. ill
V KIM , U mi . .N.iv. 1 I.il T.I I If.
i.ti'l-, ii 1 i f Ii-iiiIiIhmii n.iin
ii'i'-n f t I nr., I .-'atn w-imlni, i-ni.-.l
, i .- I ' ;ti th. hi t. n,,;n Iii-l.- h. im
'' M" "h n iifl.lt, mm h t ll jlllf l.olnoll.
:.i " onl.tii; t-i I". 10m r M. Hh.imi Tilth-
' fi-t'i.t i-ii,I,- t:.ii-ur"i hul Im i-ii
Ii s,i.ml. nt i-ltn. hH I iliui" to win Hit
1.1411111.1',.. II. j
lanim!i-lrr Itrlilml
f ICATT! .i;. Wimli. No. i - Ili-tiirim
ir.1111 ;'i'.".t .i.i ii-i.n mit ;-4.i in the
ini. ,n t. r 1 1 v rl... 11..11 ,r rnitrd
H!tt"H ""ii.-iinr nvp ii!ti.rxtt r. I!"t'iit
lonti, 1 1 .".:. J 7 ; I hll In-tn.n int. llfiM.
; Tin 'a frati rnitv. ni.f .lnr of I'hl I It t
I'hi. Ii-kiiI fr it, inl y; .,, ., m,.ninr ,f
Hi" l imt t hn-tian I'hiii.li. ,n 11 11
.('in. J In i a 1 1 v !..-.
, II- I... Inn ii .i.i"t, Iiik taw rvl'h hia
ifith. r iital. r Ih" f.nn o.ii-h- i,f IVmli-r
at. I l;. --.. r In Aiinrillo mnrv 1T. II
I. ail lt.i!i.ht .i I. m .n (r,.,nn ilof
a k". n iiunil. ,. .(. it.nn, Mini hn
i -tjl.linhi-.l . ..,. ri-.ut.itHMi u it hriV
luitit trui lawy. r. H" r m hiKhly rm
nt-itml l.y h n l.iithi-rn at tlt. Mr wlm
will tiiK in h n f irnnin; t h.- fulfillmi-nl
of u l.ii.-f I. ut -nvi.iii,. i .iri-. r. '
ll-n-am hin .f.- nr, , i, hi- l avra
uiniiiiK I, an th f.illi.u it,t nli":vi In
Ainanll.i Dm fnth.-r unl tivthpr and
Mm. I..T..I ikh.itn Arn.-M. Mmn I'ju.
I-?.. l:'!-i. j,h w Itnihr.
Alto,, !: .ni.r. i:iv i: ,ni., ,
Kn-iKr. I.rilhiia anj Mm. r. Ji. ,IVrr
an aim I.
Tli f- ni-.tl unliv, Wit U
I l-y MiUi Atkinson. ilnr n( th
I .mi t'hntin I'hnr. h nl 3 n'-. k i. tn.
, urn Mtiv ,.. ran.l.v In, nn- Umi Jt,,
n J
.'ml. int" il.,. nt in liuno cnnti.-lt
! AITtN. N-.v. Htate FUnc-r H. F.
: Sherman, who waa atruk by a train
jviiKine ii nil killed at I'aleallnn I inlay,
, our placed mi the Hanger fncrn ua
l-rlal ranger on Hcplciiila-r lath, of
tin y.nr. .iilnc to ( 'It plain 11. W.
'AMiKli. a ho Lit tolux wa inform
el of 111 cldi-nt. Hhertnan wan a
l-',Ur member of tha Ilanarer forcnj
frufu I N-i ember fourteenth. 117 lo Jan-
iiuiv 21, when he rralynfU.
LUMBERMEN HERE
FOR 2-DAY MEETING
I ICTINTINLTED rUOM PAOB ONE)
JJin Hal Hiartu l.y iriniii-nt fiat
i ji .tit h who n ki- on tha puriton., xil
h liln n urnl v illi" of th" Hnm lata.
I Mr. CalMialth n.iiit.-d out that tha a
' 4. m ia t ii.ii of liitiiln-rmi'ri wnul'l ftiahla
liiiniir ih-aU'ra to ro-tix rati t't'tttr in
jlnoinotniK Imtl'linic in ftrama. II" an Ml
Kin-It an inn lalloll won 111 iiiii Ihi- Imal
Jiitiil.i-rini n In loninninity uihUi!illnK
Ma Mir Iiii II Maria In ihl.vii m: th"
ii ll n i ,f wi . i4ii. told tha riVh'icati-ii
tho "town wn thi-lra." Thi' tiinvnr
ininaiil hia i.ini" In tin- rlty ami lur
Kiowth mill ni iIIm-iI I hp Kroivth In iil
in Ih" Innil.ii num.
Ji hn I-: Hill, ma mi .-r of -hi- Pnnhan
II.. l.iiinlii-r I 'oiiimn v, mail" an ltitii-t
int.' talk on " i.ihIUIoiin that Omftcnt
I'n " Mr 11,11 h talk whh i " ii f i iii-.I to
.m Ml' m H'" nil. ir tn th" IiiiiiImt hi lllti
it lit .i nf i mill ifiani"a that rr rotnlnit
I to ih.it I mill mt ry thrn'ikh tin- IniiV.""'
Miiililmil mtivlty and In nan of lh ar
iniin iiihIi-i lain.
An i h ii ilinut nnliin wan. h"Ml following
lln"f inliiiit. talk on "Whnl la tha
Miwt Inn" tatit lint '47 linnnlnk' a l.um
ln-r VuhI'" .Mill on tlm iorain for th..'
talkn mm: .1. V. H-nl, Hliiton; ('. It.
I tin in I'.tnynri; 11. K llorno. IMaln
ii"w; II I, finita, Tthorim: J, A. Urnti
ii-n. Kl.'itni; J. I.. Hn M klancl. ftrannon.
I olo; I. IV Smith, Tin uni arl: J. 1'.
Win,.iri.;ht, 1'lnlnvh w; IT. J. Warrtn.
Tv'it.n, ukla.
Kinl W. WimhI of ftrr)tof wan tha
ioii,- IhiiIit In a ilum-iinnion in7 ' Cotn)mr-
itivi. Vuhii' of mffunil Kind of Ad-vi-rtlM.iik'."
II nawi-d th" Ainarlllo d.wil
ra .rfK"nt why thv did not ua more
4i" in Ihi- Ainarlllo iUIHi. and mlnt
1 out how ni-wiimfiiT adwrtlNlriK hud
l44-ii of Im Hltniatuhla vain tn hia hunl-ni-n-i
S'lirnl nun nwida talk H-lvm-at
Ina it. i,t4ratioti with iho hianv nwa
ia4 r.
.lurk )l nnr, pdltor nf tin? Gulf Ciinat
laiinlM-rinaii at HoiiHtan aahl advprtm
inn lutal if for no othur ri-awn than to
"tfiind in i' with tha nwatpr ml
itr. Ila ilmliiritl that a nmn who didn't
liitw a l.iisti-aa ha thnuaht niainb of
In ndvaitlM. ahiaild Mult that hualnoaa.
Mr. Iihiiihh wan vt-ry .lrllm1 and mw
tivi n hin inlvoi.iry of unlnn more
tn w-iiuiM r ni. "Th" Iiiinln rmiin und
th" inwn.."r i-dl tor ari th two inimt
...,.ifnl iimii In loinnuinltjr hulldlliK."
in1 ln lit I d
nwl i'i" tun-a of tha t oiitntoJ hotnr
I it i- if a woiiuin IIvIiib In a hntna mad"
nttr.n tlvp l.y tha vat Main linil ovfiiiim!
win- drawn Lv W. W. Hall of tha Iii'iiK
Kill l.imil'ir i'i iiiiuttiy, whnninik In tha
.t.io I ii W. II. Atkinn of IaiIiImnIi. Mr.
II ill ili mi ila i i)h noriow ttial lalin
ii In n i Mil. In n umt out from a home
'hut luid iilwiiia Int'n nttrartlvp.
Th" nmn, ,m nan i li-wd hy tha "JU"
lion llm "
Mm. I' (ilvt-r, Mr. II. W. Cul-
.i.iitli. Mm. K II. Nvwhy. Mm. J. K.
Hill, ami Mr. K. I.. !U.U.rta, all wlvm
f Im nl Mm. lu r d'-alt-ia or line yard
num. foriilml a rominltta. whlrh loohitl
ifti'i i titaltinn-nl in? wiMiivn vinllorn. A
tin- imrty nt th" tir will Inj K'vn thla
ifti-i mn'ii,
Tim t'ouutiy Tnh Imnnui t Wttlnra
lav niMht wim a unlit affair. Annirillo
IiiiiiIm r il.-nl"m who ar mamlM-ra of tha
lnh, win- licnln, C. I.. KolH-rta wua tha
toatinnntpr.
A lain- mrt of thii proa rant connintnl
nf pxii-iii'ni aiioon anichpa, I. A.
Huiikltia of Kilt Ijikw tty and Jnk
I in tun- of lliiiinlun mail" talk. MlM
Ki lin- Ktlnnut, mi oiiipanlua ly Mia. E.
L. I:i4iiitn, nuhk :i aoln. (ina of tha inmM
hiJovhIiIh foiituri n of thi t-VfiiluK wa
ihi- iiit-nt-iitalli-ii of "Sham" hy tin- Lit-th-
Thi-iitpr t'oiiimny. Mr. and Mra. 9
W. Nn ki-mnn, . II. P. rro'Ua und
CllM.tt I in v in wore the iharatm In the
l-lav.
UmiiIi k follow i-il thf d nnor and lr&
cram.
Thf proaram for tcniiy:
Tluimtiay NuvrmlMn
.MoltlltlK BfHMUII.
! a. in Call t in-d"?r hjf lTfalilaiit.
Stati mi nt nf rurn.a of ai.lt SvaaU'O
t'n-i.iil"nt II V. fhilhrallh.
( ii-ilim; I.'. N. otlvnr. AmarlHn.
Coinnion Mintiikt-a in (IrantiiiK Cred
I: I.. Ci lrinan, CanailiAn.
('..ili-' tiiiK thi Amount Without I,f
m.' Cut in o ltiintm-na. II. B. Waki-fli-ld,
IV n vton.
niM,it nn p (47 I h irir.Bg Intrtvat on
i Mn-n Ariounl; K. U. Hurt. Mulh.
Toplo laadfr.
Hiffi-rfm-a la tw-1-n.n SilUnir on Hcur.
nl Inntallinonta and Umg- Time (ian-Crt-dit.
Can It l Aiplifd tu Itural
("tiiinuiiltii-a nnd How? K. C. Chtldrvaa.
("lovln.
0M-n 1 llwunnloli, IA mlnutn.
H.iiiii. Hard Ait-ountii I I lav t'ollrt-tftl
and How I IHd It: Hy (1. A. Thomai
and W, D. Tfnnpy. Topi" laaiWra. Alao
i minute talka l.y II. J. Caaaaway, ChU
(Irpaa; J. rt. I'i. Aniarillo, W. M. Cray-
Mi. Inni; IL K. . roat.
UMn Ihfa unal.in nn tha Whole Credit
nil Colkt-Uun I'rtailant.
Addrtma: Jark IMonnr, t-dltor and puh
llnher tlulf Cmit Lumberman., of Iloua
tun. Tuaxp.
AdMirnmfiil.
12:00: fVmplimrntary lunthfon ta via.
itlnir lunila-nnen. riven hy th Amarillo
lantrd uf (T'y Ih-vrluitufnt, Antarllli)
lintel
A f tenia rVaaitaji
2n P. ra. Iifaaona I I lava Tyairnad
in tha Luniner liuainpaa; J. I Johnaon,
t'k-era Siulth I.I 4". rv. It. Worth, and
Chat. latrtkttt. iru,'gtnlHinaru-Itartlett
t.lir. &u Imllaa.
Vital lmHirtiinr of Kt(Kk . Turnover
and llnl.llna: IKiwn Inveatmant; il. T.
Tepe. CaaadUin.
Our OaniM-titora: H. II. Pedily. Ama
rillo.
Omrteajr. K. A. Miarin. Ijhtawk.
Additnja: "larnm" MmpkUi. rhaplln
of th lirder of Hno-Ilao, jt orator of
lit firtt rank. nattaaraUJy ftmoua for
hia timely tmnaaca to lumurrroen.
(jueatk Ros.
Kk-cta5n i (tfflonra.
Kreeaaac
lino II. hi Conraleantlun. ''
V
M
SELECTING JURY
FOR TRIAL TASK
(CONTINI KD FitoM I'AQE ONE)
union on thia motion.
The five nipn to at.md trial for llnof
Inn ii a di at h an-: mm Clark, thf fnat
Hum arrpetml ilnrlttif thi- rrnnd Jury in
m ntm.it.iMi. Ait (Ir.K". ri-t-r ll.llir
Ji,n".h Cnrn.1 and la-va Mann all of
whom have Int-n In-ld in jail here with
out horn!, eupptinic Caiiiaxl. All but
two. Hitler ari'l Mann, are roaJ mini'!.
Whn rourt rorivi-n.d thla niornin
the rourt r'mm watt rrowdi-d to rapni'l
ty. Amonit thonp in tha rourt room
w-g Kranlt riirrlnrton, prplilent of tha
Ulirion Mint. Woi kpra of Ain.-rl a,
w hii h la irivinx nil umlnUiH e Kanllle
tu the dpfpiiiL'nta.
WESTERN STATES
CHOOSE DEMOCRATS
(CONTINUED ntOM PAOr osn
fad thin iettrn wi-ip itirrpit fri4n
I'i-"", KIiir ii nil SM.k:inp niiiit n a until
ii r..ini"te if -i h.nk h,o In-i-n tiylu.
Wyiamna, a" n.i ilinir fn vrfi-a nninted.
"lei'ti-d W. :. Iloua. iHmi'nrn:. at fO
i rnor, over John W. II. iy. Hi piiMlu-un
Itona had a li-ad of 'mo M-tm with half
of thi atntp n porti'il.
Wli.TlVr Ahead
IIKI.KNA. Mont Nov. IMurnt
fiom K'i pri-iitiita out of :,S' in thi..
mate aive liurton K. Whpl"i, la. huh
iiat. KJ.S'ifl vo!i. fur I'nlf.-il Stuti-a Sfii
atir to ti,24t f.,- Carl V. Klihli.k. !:
publii-tn.
MANY D. A. R. CHAPTERS
HAVE DELEGATES HERE
(CONTINUED mOM PAOB ONE)
in tha City of Arunrlllu wua ready to
make the Aiimrlllo i omt nt.nn K" down
In the. hlntoiy i,f thf riinhnnill" iir nnc
of her tn'wt notiil.lf i-vmla.
The roat i u tti of thf i hnn h had hm n
nioNt taatffully iirrani-nl with fertm
and other (jrei in i v ami i-hiilra wi-re run
viniintly ilat-i for tin- tiiitlon.il, ntalp
mil Imni nfflit-m Promptly at thi- a,
lailiitid time th.. ."y of pHK"M prfnm-il
In white fai-firti-d thf pn-xiili nt Keiieriil.
national offmin. Mat" i.iri-nt, honorary
Hiatf ri-Kt-ntti, niat" offii-i-ra nnd local
iPKi-nt hv Mra charl.-n Auntln. whri i-ar-rl"d
the benutifnl nllk flair whii h In th"
piopi-ity in? Knth.r M-Cnry Chapti-r i.f
Ani.ii illn, ho n of thi- i otiM iilii.n. I'll
nidi ni; ovit tin. in Kan wim Mm. Ullu
Auntin Myy and nt tin- piano wun Mra
Flank St' rm who pl.iyid thi crand
inai.h of enti i'i". . 'I In- laiiuliful nnd
lii.prinnivf aahiti- in tin- fl.iK wn rpokt n
in lituni'll l-y th.- iiitlr,- iinn, nil. Iy
Th" itiithi-rliic wan thin im1I.i1 to orl
it hv Mra. lUv In-lit !'. H- k'.-nt mf
Knth"r Ci Croi y chupti-r, who Introudi-.
rd lr. II. W. it Kin for the Invocation.
Ki How in I)r Viritin'-i pmyi-r I n
whhh he paid a In-atitiful tiihnu to
thxne (Lmi;li'i i f thf f'.un.li'i of Aiiiti
Iran lihftty. Mli-nln nnd Himn i-iuti- a
irroup of aildreani-a of wi-lii.m.- In hihnlf
(47 the City of Aniiii'lllit and thi I'anhan
ill". Th" fiiat eiwnkfr Itit r. mlin-i-tl l.y
.Mm. Whi-.it li-y .in (i. V. ii n"ii if th...
Itoanl of City 1 1" "lopini nt . who i -pi.
KNi d thf nni-m wi li-Miii" w hl'h i vory
i HUfll h III for thoav hi'iioriiiK the n-ca-"ion
with t In- r priarnpf. Mr. Virnoii
nail vrry imiUal lfMi-ra of wi'li-oni"
fiom thf pieahlfiita of Ihi- Hi tiny, KI
wan In nnd I .Mm (lulm and ilim.S hin
n-iiimka l.y eiyltiK tlutt Auuirlll tuol
iimlti'd thin happy incancn for wi-i-kt
and that now Ihi- j;-tt wt ro on-n nnl
the kfy win- thrown a way.
It'-v. Tin iiitn n Ihi-n pokt. In ln-h'ilf
of the i-miip I'at.h.tnitlo and laiiniil
aonif mirth l.y Kaylnn "thf akl.-n hi-ri-are
a llltl. I.ltnr than t-l.m-w Ihtv, tha
t lr a litlle fri kIht and if iIuiIiik your
atuy In our i it y H little nmn- alrf atlr
n-d tip. JuM know that It In only tu lvtf
you n liltl.. moif wi-l.-oiiif."
Mm. 5. T Viniy.ud. pipnlilint of thi
IVnter Comity Ki-diiution of Wonifn'a
(Tilha w.in Inti.nlm ml and mail" thf ad
drt-a of w-i-.-i.mf for that (-rcatiir.d
bmty.
I'l-rhllp mi Ita.lf I till 1 1 1, hi cr and mmpc-ti-nt
rifc'i-iit , i aid liiive In-pn ai lm-tpd tn
iiii-i-i-.I Ihoni- iapul.1, olfiiim who
hino ri-i-..l". h.-r than Mm. lliiy
Wht-ath-y, pi. mi, Mint In rial, nnd bik-ihI
Uf" of th" iiti f.,r a nuin).. r of yi-nr
and oiif i f th" muHt anb nt worki-ra In
th" orKaTti7.uli.ti ovit whl' h h" now
prtmldi-a an t.e.'til. Mr. Whfiit'.v will
curry the liian.T onaarn ami upwnrd
with the hunt I hmollKhfli-nn whhh i-hnr
ioi.llv.pn hn work nlmiK all llni-a. She
wa thu mt aMakfr on thf prnarram
and drew a . . loiful plrturt of tlf fu
turf thf I'nnhiinill", whli-h Katln-r 1
Mrl i-nry Chapter munt hae a nhiin In j
ilev'lopini( Into a I polity.
Mra. Whiiitley paid a trll.ute to tha
i-owlxija nnd itiwmin of the ploiut-r
day of thf I'.iiihnnillp, who l.rav.nl
the hardnhtnj of tho lon7 wlnti-ra and
h"la-d hi-w the way that waa now
In-init mail.- rani.r for thi-ae lr.ii.lnie
on ranhntnllo aoll. "No ep-.taphml mark
t-m (nil'l.uon ihflr nntliiK lim," nl
.nil. "hut th-ira mm a i-aunp whirh
tnimt not lp t irtfuttrn, nnd a ih-l.t
owe for thi f mt k rowing ftni'lre known
an the I'anhan lie.
Mr. Jj.hu Ikiwitv Smith, honorary
ri-ifi-nt of r.at.T Mi-Crory "hapter, di
ilared In h.-r nddrt-aa of weh-oiue that
he haa wa.t.d eli-ven ywtra fur thi
eVfntful day when Amarillo could draw
lo hi-r he n thntona thla iliatinriilahml
xathcrinx. It waa eleven yt-ar aim
that Mm. Snath waa pii-e.-nt at tha
orminlx.ii ion of the Amarillo Ctuipter.
w hl h wun named for her art-at crnnd
mother. Kn'h. r McCniry t North Caro
lina. Mm. Smith dmSarpd that tha
wlah Brew atronrer with mcK yenr'a
Sure Relief
FOR INDIGESTION
' t,i: ; t .MMt
6 BCLL ANS
Hot water
..
lilSLlL-AWS
(V
W 'ntk. x. m m -w
25 and 7 PxAafta Zmrmr
lonvpntion and that the f ulfillim nt of (and enlttihteiiiinr.
h. r dream waa even greater thnn an- j Th Amerlran'a Crmnl waa thi n re
th IputeaL ' tiled In unlmin and fuilowliia; aoine an-
I-'ollowlni came the pri n-ntatlon of iiounti ini nta. the inornimc ainnlon ad-Ih.-
atatf reci-nl. Mia. W. I), f airline- , Joiinn-d fi4- lum h.-on at Hot. I Am i
ton. of I hi 1 Ian. who talked Intpretitiiijrly rillo. whore a very enjoyable repat In
nkaiic the limt of work N-lnir doiitt hy km-plntf with thf hotel aloif.in, "KaJif
thf 1 1. A. K. 4-Kanlratlon lii'ludltiic "U Kor Kmnl." wu airtaki-n of.
tlunica of a t riolh-. ediii-Htlonal an.l I Thf afternoon w wion orn nml a little
Atni-ri. iini7jitioii.il i hanirti-r. infter 1 o rhn-h when the follmvint; re-
Mra. iarhnKt.41 In turn Intrmlu, ml 1 porta ami proKMiii numbera wro given:
the varioua Min-aker. whom, name up. I
p. ai.nl on thf pnitram. Thine wi-ta
Mr A. V. l-aiie and Mra. I. I!. M
Farland of Ilounton, who irave kihi ion
rph4ina"t tn the Well mile aililrpnni.
A pli-anliiK Interi-Peaion wu a vix al
neli'ition My Mra. I.. II. NVwhy of Ama
I ill"', with Mr. Myera, ai I'lnnpanlHt.
Thf main eker of the morning
pn.jon waa Mra. ('.nta." Maynar.l Min
or of Wanhinaton, I're-'i'lellt (t'-nenil
nf the InitiKht'T of the A:in iu-an lb V
olu t ion. Mr. Minor l.roui-hl Ki'm-tinr
tu the Tca mniiM.r fiom the -tk in I-rntli-n
ut lark" anil 'fiillv a"l.itiK
iniitttn Thf entire nmi-ioliliice rone to
areet tha diallnauinhml ninmkfr. In her
Ulk Mra. .Minor told the nn-mlier that'
eiich chapfer waa tiol a epainte Unly
a inaav would ii"i HH-, hut thi y wi r
all the Nut otinl oiaanlz.it ion ntxl nmrt
irovi rtn-il l-y the kiuii- lawn an.l i oil,)
if rule oheerwd hv the mother laaly.
She Mrem thf nilnt that the D. A.
It. wil tint a federated Inxly rotiine,l
of epiiinle rlul4 and with the alma
a ml ot.J'.rt of the national Innly th"
nHiiif a thi4M of phi h I. rani h.
Some of I la objerta are memorlnla
for hlMlorii-al or eiliii-ntioniil ptirtoae,
hut not i hunt y ; laillth nl pi na Ipal. i t".
The H4-aki r ilei hin d that many of the
ntihoi dltint" ihaptir Wire I't.-llfieil to
.llnnipnt" their etiiTKien fir t.... luiit'V
iilmn an vi thiiw i inbi ii.-'-d In the !. A.
I! , and that th-lr ahoiild be n thini:
inil.il" and liiiit't. lo b" kept a u-red
nnd alniire leat their Identity ah'iuld
M.n nine HivalloWinl up Into other oi'K.'i lu
xation. She a li i renilndfil hi heariTt
that the marklnif of liintorlial aHt.
thf ri4iimem4;uli.n of histoili-ul men
and thf upholihiiK of Amor l-n n hb-aU
nnd pl-ei-ept well' pal t of the Work they
inunt take rare of. She dm lured there
were ilaiiKiTou nn-nni-ea al work nl
way whii'h enili-avored to annall the
prlii' Iplm and ideala of our loiintry.
uml tint It aa thf duty of ia h I . A.
It. In uf her Influi-nrf to keep Atnnrillo i
inn -r rent Amerlinn. "It I your.'
the dpi larml. "to u. iiuaint the Iiiuiii
Krant with the Ideal of Ametl.a, almw
Inr him that he may have liU-rty, but
not llietim.-."
Mra. (J. W. Hanger, organizing a.c
relary eeneral from Walilnton, D. C,
waa the next dlUlnKuUhed ainuki-r on
the protcrnni and when ahe waa an
nounred the luriiit icatheruitf roae to
grm-t her.
Mia. llunKvr waa a rhurmlnir nM..uker
ami held her audieme km-r.ly Intert-aiml
until the tl"f uf her addri-. Sh
told of the work of the D. A. It. with
the foreiKn women who are held at
Kilt laland until tlny barn of their
ii.Miitatioti or aert'ptanif throuah the
Bati-a of liberty. Mi . Ilunai-r alwi told
of a lnik whlrh 1 clrrulntnl from na
tiniuil heutl'iuni ti m whlrh the orKnnl
Mitl'.n I i-ndfavorinK to plant In thu
haniln of every Iminlniunt in Aiiu rlra.
A Inmk whlrh explains to tlnni In their
own lainpi ikc what it mian to enter
the oa-n door of Amerlra, the Ideal
and alma of every true American and
above all, to finally luiae them to thu
Htatidard of true Atu i IranlKin. "Many
are htiatlla towarda our .anverntnent
tluoUKh jRnurajir of it prinrlinils,"
he iliH-lared. and it la for us to rorn-et
tho error whlrh Rive rlae tn anarrhinta i
and luitatroniata to the American wv
eininetit. It I for ti tn help remove
all trace of proni:anila and to help
Bimtaln the principle for which our
for. fathi-i foiiKht and diml."
Mra. L. I.. Hunter, trennuier Rpni-ral,
who ratne direct from Wa.-lilnKton in-
cnmiat,i.-il by her daughter. KUf noma j
lmM4rtunt Information i-oncerning thu :
i-Xn-ne nf the oriranixation, i t m din- 1
Mumi-ini titH. etc. Thu Im-ul niembel
and thin from over the Slate who liavo I
not hud the opMirtutilty to alti-nil i nn- (
fi rein at Cntitlnental Hall Were n-- '
iiuaiutml with iiumy d. tall from hcad
ipiartpr which Wilt' extremely helpful j
iff
FCOIO
bf tirn &. Wyera TnWoo Co,
that means qualitY.
KtitiaM " of imri unit offa i-m.
lb II rail, Ai m pt proa-ram: n 4irt of
ri .nl. ntial committee, Mra. Thoniaa Cur
r'e: n port of ex Iff prehl.lent k'entta.1.
Mm. Janie liowrey Smith: rt-iort of
eimate offlrer; ;iiiiih1i-, Mr Krank
S'.onn; reM.i t of atatf offi. era: Srhol
imhlp ri'iaiita: Klon-m-e A. Clark me
morial. Mra. N.ll Caroihirt; Denton
Ktiite N..111111!, Mm. P.. .1. Anilr.-wa;
I hilliplin . Mr, l allaa SrnrboroUKh; re
imri of renolution rommlttm', Mr. A.
V. I-ane; Munio. Mi-mlames Woodruft
Klner and Anhford.
At 4 o'i hn k the H.-i-nion waa adjourned
tn In- renntii'-d nt the home of Mra.
.l:tme lifiwrey Smith for aftfrnimil tea.
Thf Inuly h'.nif of Mm. Smith wea
di-'lii nt'il to the oecaaioll by n profu.
! Ion of wonib rful chry.iiitheinum and
autumn plant. The ni'-mln r of K
tluT MiCrory Chapter were ariaiiKml In
KioupH n hnateane and th" national
and atate offn era and vmitoi were In
the receiving line In I' pemonully Krfi'b
ed by everyone. After the prcent.ition
of officer t.-.i wa poured by Mr. Wil
liam Itnyoe mid Mr. It. C. I Itynum
iitnl wi'.fi m iiml nlmonil were . rvol.
Th-I i-Miung ai-Mion iMH-iwd at S
.
ocMiK lit tli" I'lealiyierian cniircn iinu
wan il. ilical.'d to th" picnnM nt general
I a ii. I t. a hisliiin-al at aaidtl, tniiHli' and
aihlrenni-H making up the program.
Today program for the twenty -third
cunt. i. in of the Trvi.n I. A. It. now
in aenninn here:
.Morning Seksion, TlmrsiLiy.
1 till; ti' tall; oi'Kan Culua Amnuitn,
THE
NEW
smasE cam
aa iT 1 ' . . a&. WX
KM M
PRIDE OF THE SAVAGE TRIBE
Th Mighty Built-to-Exccl Savag Cord U
the prid cf the Savage Ttr trib. Everything
that money, skill and determination can do ha
been done to make this tir the foremot coed
tire on the market
Savage Cord tire are built to give the great
est poible service to the user. Big, handsome
and massive, they provide aristocratic appear
ance in combination with great mileage.
The thingo you want, and should demand,
in a tire economy, reliability, appearance you
get in Savage Cords.
Phone g Phone
SCOTT 565 BROS.
202 E. Fourtli St, 5 Am.riUo. Tcxu
L
CIGARETTES
Itueaiul. Mra. Omj. A. McNeil; entraJic
of nige eacortinic I"realdeni Genaral,
Stale llrgent. Ilonoary Stat RnTCWta,
State Officer and Vocal-Refent; In-
vo. ati.-n. Mra. D. D. Orgaln; rnlnutea of
Thumday aeaalon. Mra. H. C. ItalUff;
,,,.i.-" lai Djv 1 none. Marguret Ianit.
(14 (ivinny MaMlfn. I. I'arker. Mra. Rob.
ert Wllaon. uccoiiiiaiilml by Mra. frank
l:buin; ii-imrt of .State Chairman:
Ami rlmniTation and I'ntriotie Kduca
umi. Mm. J. I.. Smith: Correct Up of
the Klag. Mm. A 1. I'olta; Connervatlon
ami Thiift. Mra. V. H. Markle; Floraneo
II. Clark Memorial. Mr. J. D. Clay,
brook; C.cncaloKlial Keaearrh. Mra. liar
ry Hyimn; llintorhal and Literary
llm lprrn itv. Mm S. A. Collom; Intartut
tionat ll. lati.'ii. Mr. Tom MrCullough;
Welfare of Women and Children, Mra.
i;. C. lhink: Liquidation and Kntlow
mint Fund. Mm. Annie. D. Tickrell;
Mug.-ixlne, Mm. J. M. Woodaon; Nation
ul (!il Trail Itonil.n. Mr. Merrick Davl;
Children nnd Son of the Hepubllf. Mra.
Mao' Ii- KcUter; I'atrlotlc In t urea and
Ijinti-rn Slide nnd Movla Committee,
Mra. W. W. Whlpprecht: I'rewjrvatlon
of hlatorlral apota, Ia Salle Monument,
Mia Anne K. Ywuin; TranaKrtatlon,
Mra. C. H. Jot"-; Itetil Daughtera. Mra.
I. H. MrFailand; Ki-volutlonary Ilellca
for Memorial Continental Hall, Mra.
A. V. Iine; State National Headquar
ter. Mi. Samuel Seay; Hfport of Itep
olutioiia Committee, Mra. A. V. Lane;
Announcement. (
Thurwlay X-ain.
Luniheon. Harvey Ilnuae.
Afternoon Senalnn.
Ki, trance i f um-; Muale: Violin liilft,
KveninK ltreeze. Ijmgley, . Mr. Tharp
and Mm Story; report of auditing com-niittm-,
Mm. Thoiiia Currle; reort of
resold tioiiH commit tee. Mr. A. V. Ijine;
Chapter n-imrt; Muaic: Homing. Thera
ai IH Mleg, Mr. Clifford M. Thomp
aon. acciimpiinl'-d by Mr. K. I.. Itola-rta.
it ,
fifteen (15)-
'10)'
I

xml | txt