OCR Interpretation


Amarillo daily news. (Amarillo, Tex.) 19??-current, December 31, 1922, Section No. Three, Image 19

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042551/1922-12-31/ed-1/seq-19/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE FIVE

AMARILLO DAILY NEWS, SUNDAY MORNING, DEC. 31, 1922.
' PACE FIVE
MONUMENT TO "AVERAGE MAN"
'In...,. Iu!y N- ij'hi ivtn Kappa.
!-hum- I,.. ,.i;,v.. r.ii, . on tho .::.-, f.-ur j,. n tt. Fl.rub
fiuH ,-ni.i tifxt-r win ii l.!r. Imt :un ami n
MVfl MVf mi.
Itf I,,. ,,i.mI )! lnM in hi rlimum
I'lil nm-i ; ff'- i 1 In ii i ii- lis'
(- n urn- lie .'. r'Nilt'i)t (if
MUX tllillj! -
IVt.l.in.- I,.' tt,,M I..t IMI iK'llU' ty ill-
I I Kii'xhi-.l in iIu hs or iLinrifiij, l uulit
I I'ln ii s ,xi,,i.if. Ki-t iii utiniNUr
IKi .ilri.nK. run i(t,.-ii-.- i-nntrjliuf p t
IK.- ww i ,) !( I it
ltuu--. h- li.-l ,i (hil'h -.it h im he
tk.nl l his hr. ia ithimt ufii.t.iusf
:i i..;.- t.i.-.ii..t,t. .-, K..r.1 ami n
l T N.-tH.itlM- ,f rnt l.iM WKllil
.H.r nnw-,., a ImI I.-i in ( ;ipt. Ifcivul
Th.wiiHH II. ins., n ,f NurtliHcKtcrn I'nl
v. i.ty, . ti .'iv !hUt "3.
In .i i.-iiii.iiii, u.tiifsstsl ,y thdtl
MfulM i f Mii.l.-rts. in i n ,f liiti-i n iticnul
l.lH I lllfli I- HtllkillK II, I, III,- fil
-H I-iMil Tlmiiiiih H. l is., n nf .ith
w.si.c, r.,iM-tsilv m Ni vt nil,t-r Si.
I'l II illilll, 1)1.1 1 XXtttlfSsvl ,y tulN
n.ils i.f ..(.flints, t,,, ,,- ni,-iniitinn.il
liii,iiiii'ni ,pn mi,mii; tritiitf f
Oii-t IIi.is.i-i in Ins ir.n 1 1 . 1 mil- -js
"A vi i-iK.. An i'M .in (Mii-ri " l'ri-s.i-iii
Vnlt.-i Mill s- Hi : .ii. In llu- ti;iuie
-f llif iii',n i,.i ,i t. n dm ImvA lil. r In
wh'li Hi- llii.,,ii M. in, nil Tiil.ii-I Vi-.n
i.lfi., ;.n .,ilun UilU.iin M.i.-.
f'li'-Mii-y ..in. in ;l if, lliui win
lUll tin If m . imiisiI if It mi r. ot)
t'i- t..?if tin- ., i (i,. K'i. ii,- nn, iiiu i.
r-'is i t ,i, ri In. in "ifin, nrmy nfti.
tis. Initl'-r w i.i.n , in. -i,t
l Minli-nt inf iTitij ii.i-is.-il n ii'Mfiv.
' wr niiri. ili, hf n-, i iVf p-
8srril to 1 h N-
("I.AYTuN. !
III. I, is.- 11,1, dlil III.- i-hi-Pf I.ihIct l. ill hi
ti:m,f Hut vi.- Imvf a l is "Ml i-limvlne
Im ..-ii ti. ii,ttii'i jn hI ni, i t int In
t ist, iliiiiiiy Ii h -i.!-c- uiifir. llu
i'liintf-i-, ii, thr wur Wt, SWitl.
'i Ii I - W t xxhrn hi- w.m h Kt intent
lift- It hiikI,! n,it In lunr iMfti m nur-
... ,.n in oi.-w .,. ni, urn n. ra. A.ri.:,n i...,,,, .i.ili:.iA
hit in i-niifi;.' an.i irutfiii.-ially toj
l"uin tluit Ii.-ivf h.iil limn- h ii duty In
tin- win i w.ir im un'-flf ilily and ln-inlr-ally
in lhi l.nitlrf , i,k hf (Mil inn
I' mi Hun lampim.
Ai thf fl ,(c :in w itlnlrnwn thr In-
rlilll nn tlif t.i,l.-f win r.si l dlnlid
"In linm r f I).iii Th.itnns H.mon
rt. i ;or. Mf,i,- nr. l;id?, Ciftaln
Mi.li.-il ,..i.N ! 42 Inf.-intry. rniti-.l
M.iti-n Ani-y. Citiil liy tin- Tii-nrh (tuv
rnnii-nt fur l,i ivt-r An ,ffii -r ol
cif.-it oiinninf. At St. Kti-nii-, n. t. S.
In- i ii'linl t.i tin- in, I nf n wiiiinilfd
man ami - kl il I wns a inmlcl f
lf vntii n' Aw'.'ikI.-iI thi- mix ! Kui-rr
Jft.-t ili-ath A Miuli-nt In InVfil In- Ins a
Ni i-i.iti-,. i.'.-ni-r iik. M-t list , tu-if.
s'H I l! i' -mi: f K.-Uf hililN. If Mi'limit rf
win1 to Ins alma m i'. r an, I to dls i nun-try.
"Hv thf Alnrnn' - Xnvi-ml rr
"II- lai. t'-i-i us nn tin
II.- tn r quit "
"MOTHER NYE" IS jTHOMAS SHOE
GUEST OF LEGION SHOP TO OPEN
POST AT CLAYTON IN NEW HOME
'22
,n il s
I
' Tli I-I..IK A T'- ' iiin i i -i-iii-int if th
t I': ;ni,-l It s-l ,;,.. n,i,.. t'ifir
.lilTl.f ,,ial ilup Utui- ti.ini i.'i? I'i.Ik Str-ft In I,"'. 1'i-lk
li.nl a StiM-t ,n n. hi Ii l.ii !! ,.i nti-ri Mi'ii'i
(lit ir KiK-Nt last wii k. In i.iitii;fi'.t I'ii-s.. ;in, i H'M : h s w ,: I-.- a.l.li-il ..
li-nt, Mr Itillf X.Vf. nf A II u-r n i ,U.-, ! t In- ' i" m s'.in- In a, 1 11
knnwn tn I.i-K-Minti.iin ai ' Mntlu f l "ii " I-hk" Ims,. i v ,i .hi tini-iil will
N'vf is alsii .ith,ii..l Hi.-:.., i in nf tlil" I'll!-"!
ilil.l;. II V.
CLOVIS PLANS
1 RIGID CLEAN-UP
! LAW VIOLATORS
Ki it Sttfi't will limn' in fur a ilmin
ItiK up, ui-,,i(litiK to uilva f, unit nn
l n tin if In a ironiit thlnnlnit out f
iiiiilfH.tal.li-s. th- w ii.ti-nliai will
t'l.-tHlM.V llMTf NDlllf nf tlif Inn u. -t i
m tin- fa.. It wait mill.
In Vi:l
flit I III .IS
bi !nl f.
thi-re xvftf 41. "i iMf'l.iif r
i (iii.,aii-, with 2'S thf ai
Uuartl OffUUI.
C(iM:Mirs. On.. IX-- 0 C-iarU
Nipt i,p thnr vini tmiiKht alout U.n
honif. Mi.- fiv c-lty i:iiiuiiNi.nitj
if C.i.iii.l.iiN In rwixli""" to f""1'"'
a i iv i."fiii,i nf iNiinh ilHtT wh
mIW i-i. I ttiNiiN to ilewtrov tM ril'Vtnn-
a 'i. ntii.r 1-i.iiirty of I he city offti-uiia
win ii . in-N-.l yt ateritaj'.
i,.ii- t ,.- i,. ,K ,! HII.-.I ti,.- ram. ,, y. ,,,, Mll,K
1 iin m.m. i ii. in i ii smiiiii ,s. ..'t .a,1
In, ti ll.u'i- I,, tin- in. ni ul-,., was lliusi
clf.t.il In if,.,it 'In- i;ifat Milium, i I"' IiIii-smIIi- was a
i i f -I II VI I m- I i imiJi,
' II. ii, vim s .-m i M i'i. lint; iliu inu i ' h in'i.utiity wai nfti-n Hit
tin I. In c ...Illsf wun 11 illlS," I '.lhl nn
I.. miiJ 'l...t In- i 1 1. i I., attain a Ntui- 1 1 a i-. i s
til. I k 1 1 1 1. I.-1 1 1 1 luli .i f.uti f , li.in i f tin- last
Mr, N'vi- iliffiin fii.rn tin- u--n.il war
rtint hi r. in that all nr ni aiv .i, nf lu-i
work With tlif Inivs has U-i-n r-inr.' thr
nij;iiiiii; nf tlif ,n iniNtii t. Sin- h.i.H not
In--ii a. ti-atfil l,v a si 1 1 i.it i.- f t t r l orn
of tht w.ir. or t.y tin- m.iri liiiijj nf ai tnlr
or Haiti. il niun.-. Imt a nml nf Nvttipv
thy was tiiiii-h.il ,j thf iii-f-,1 1 niiatf
Who K.IVf full IIH-.l'tMl' if il, Mill, ,n
In thf inuiitiy tiny luviil, aiiil Min
N'- is Ill-limit; 'In III tu I nil, I l.i, k
thiisi- that ran '.,r tlnf-i- wh.i ran l,fl
nIii- is nii-.t-lfi" hlv ( iniinl limi; nut tr,
lllll-VI-M ,., l-S III thf list I.I II if tin if
jnui ruv
MiiiuI iy Mi s i' " Mili,ii in i nt. i-taini-il
at lui'i lu-i i "Miiihfi- Xr. ' jin.1
thn t!l- ts ( th- ,ii!.,in. Mi k, I. in i s
l.a nli-l. C C ( r.l.lw. II. .l int (;-...
:,ishit-ss. t I: T.N.kt-. l-'i.mk o I'.i-i-
Mi lul. i ii-tiiiii; was null ni r tn
a Imsiiii s , mi l-' mi; nf t l,f i u x ill ii y until
ll'ii i. in, whin tin- 1-1,1. , nn. in. s w-i
lr,it. .1 KUfsts. tn w luiiii w is h i vi , I a
Lit lut y linn In ,, l. ami whu i nj..v.-,l nu
ll, i nsi K Hi-- ,iit.i ini that w in fciW-'l
'.M.ilhin Sir " h hi r .i i sniialit ,
i.f ii.wl,s ninl I, i Mia k i asilv wmi a ,l.i in tin- hints nf
I'hf h llll, till,; Htm.. thf t.l.IK'-s . I 'I.I t. 11 l.t-Xli.lill.Hlf s. wh- will I- fl.i.l
half iiiitiiiy. It., wil.miif h. r ii-tiii it.
Mum--, Im nn n in, I tin- h'is.-i v Ktm-k
iilf i ; i-. it'll i, ai i im- nUiut tin. iiil.l.llf
nf .1 miia: '. . a. ni i.i.j; t.i .l.lf Tl- iniis,
nn- il tl.f it..-.i i.i-i-' 11. s hmOiiT,
A. I'. Tlinlnis. is !lu i.lh.i .iutii.-i in
till- hllHIIll'.sS
Thf l :i . ni. t I'.". t Shi,i wa i i N-ntsl
in Mi'iitKO"1'' M'i,s tnif nhi'iit tliif.
f.irs UKn nml his I nl a l fin .ii s. ill"
k-i-i-wth in l.-is,n- -. Tin- law htniti in
H't l-it In ili-pth a:,, I il will t :utl. I- n
In IK" hIin k tn Is ki i t i,n ham).
Trat Mail Si-rxlrf
! AIN'DSVII.I.l: Th.- fust In u k
liniisf t'vi'i i ii, ti.l in iainisvillf. tin-
ls",ra tmn
,iwn, l.iinN'ini? iiii iii... u s ft thf ilay
wild ami
town ami wtifii NhiHtiiiK up
favm 'f
Smut lliiul
8A. Aii:i. TI,
Is iiiiil.irn; it I'u'
w it h I'M I v ni -ml
..! A II. ii tn
xx t-1 I. h it h . 1 1 s. ,
lu t ' ii-i tn l,f a s
I , n - ; s l.-t f-JM
"i.,,,n i i i,: i --sin
Ami I-.
lixi".
K- s.-.i!it It.iii.l
, .-'') - .it u'l-f llf 1 1
i.ti,--i t n- ihri-1 t inn
n n. i -.us t h- si-mill-
I'U'l.n th- Uin.l
, ..nn 'i'!-r I'D tin
.ii tli Wist TfVis
, I , t. -nt mi III
C." IS. . M. l'fi'. n - S'Mfmi
, li,n ,it : n-hl-iy, iisBiiult with il'U.l
ly X".faii,iii. nml i ii.t.i t .im nf hiaiNf.
t I'l'M I't.lltllX XV, 11 'l i h lh- ll-Nllltl
ri.itn an iiiu-hsHiii n I" Is' InstitutfJ 1
m,i,n. t'i if iii ai.' i'iil thf lif:u. inui
latimi nf this iitx. an i nhni; tu wnnl
fnni tin- iff if if 1 1. sin. t A'tmii-yj
i' M -u, i'l. .ii. Ii . in l'lir'aii-s),
litif i - uii'l.i uts ;ii,' ii 1 1 ti K up ftnft
,a ,il a ill In i it n s ixiix lay. I
I
It l, I'lf 'l. Ill nf irlt Imt itli-N. I'.lltl. r I
Ih- il,ii"ti'ii nf tli- ilis'ii. t ,i",iiiii-v'
,ff r. . I-, f ' .i 1 1 Ih- iliaj.-11-t xx.'hn lh
i.fHt t-ii ilaxs tin i.iii;h whi'h i-ifniin,
;:,ui xi. II hi- t,'.itlui.. ami il-ulaUss
,ii-m tiii-. I tn tin. nan, I Jmv ihiiii.)
tin- J.i'niiiv Hfssmn i f I i..li i t t'nillt,
It Win fs.li.1. j
Th. 1 1,-1 1 l Atti rtn-s ' -Tf i f 1 1-
fust, I I,, i ti iiii-ia'f ii'nila:li'N whiih
Ii.im a ; ai -i.. I ain:si. llif In- nf t )) j
I, sti.tt i ',s. , ut'.r, iil'h.'ili-.h It W.m
ai'l tn.it Mi i 'i,i,,ti,n was i i .ai mil ,
f,.r a I'.n'i'.- .I. amii i f th- iiiiih.hh
ul, ti i.t.ti-if ri,,x;-. I'. li.i aiithi'li-1
ml
Marts I ti line It, ill. 1
Il M.I. AS I I! lain ' In ..f IH.Ilas I
has ni" nt-in f, hi,, l. .tun- tn ,r in ih. j
ii.i-i.. .1 th- M i -. i. .i s. : ,. - ami'
t-.liii.ii p ri I'l'-i.i i ,'t 'IV'.M, inMi-fNi
il,i: M.,: ' IIS I" I '," ul ) t. I j'ufl-i;:
1 1 P.- f" in-1. -. . ,'I ' ." A n-' .- a!
I- ,'. . I 1 1 1 1 . n I t hi - t: I, 1 h-- t , ', -t ' i.im ' i si
t-lns t.i i II i.'t It: h i
I..IX1
xi !
II. X .' is . ,1
ss M.S.,
III. ! . .is. .
,11 t " if
f.ciitfil i'l i'
thn at a- i t'
ha in i.v i ! w
'U'.'x i.i.l, at.. I I, urn ft
'l I .1 ' s .11 - S,. l l I' . If
' ' st, il Ix ill .It k llli I'll
lit ill Hi. ii Ui
is sua ul. in-.1 .- tlllll 11
.-.,nli..iit. ,1 thf ,iir-i
,- ti .! a.lls xv.si..-n
Htahh.tijr, anil nna
I f, l:,.l,ln t X ilill'li.
n.ki'-s ni'XV in tli4
is n: lit i nm
i, mi i ini-sti
,.tt -II,
...ii,
, .f in , ii-., i al.t . XX hi. I
nf' I in t h- 1 1 -i;i.iii
f.i.ly
f W-st
Here's Wishing You
A Happy New Year
Ym don't want to think altouf Imsincss now. Wc
don't citluT. We just want tn ofhr a word of ap
jirt'ci.'tion for the aliundancr -f patronajje, friend
ship and j;ood will iven us the ast year.
'l'o merit its continuance duri:i
our-sclves anew t uphold thue
make tor the utmost satisfaction.
fN
l)Jt wc pled
standards which
A Happy New Year!
McDonald Auto Supply Co.
Corner 8th and Polk
Phone 2233
LJ
New Year's Greeting From Your Public
ervants
I Take This
Opportunity
To with for you and yours a most Happy
New Year and to express my appreciation
to every voter of Potter County.
Henry Ford
County Attorney
New Year's Greetings
-May the New Year be your most prosperous and happy one.
Less Whitaker
Sheriff Potter County
SEASONS GREETINGS
I tjUr this ii;t1iinl!y iimh nty rtinsntnt ai Mifrllf tn
I hank imh i itifii i.f I'lttlrr iniinl) Im thn tunny Mini
iH-hst-s ami iiiui l-sirs shown tnp ilnrini; thf Ihirttsrii ris
I liaxr hrfii kssiN lati-il with xttii as iiur hht-rllf ihI
iHmiI) shtriff. imI tnist tliitl I hi- kniiiiiix yrxr ma rarr)
Ihrniiith lu its I-ml rrnsM.iilx, lli-alth a nil thilr lilrssiii(s.
BURTON ROACH
V-:& -j'
'J
With Best Wishes
For a Happy and Prosperous New Year is
my wish to one and all
Ben Golding
County Tax Collector
Greeting!
With best wishes for all the good blessings
during the New Year
From
F. S. Newbold
Independent School Tax Assessor
and Collector
May the New Year
Be A Happy One
-and health, wealth and haonincss be vours in 1923
is the wish of
E. M. Pittman
County Clerk
May The Coming Year
Be your happiest anc most prosperous
one is the wi hes of
Will M. Benton
County Tax Assessor
The Season's Greetings
Accept my sincere appreciation of your cordial good will and my
best wishes that you may have a happy and prosperous New Year.
FL G. Hamrick
County Auditor.
Hearty Good Wishes
For a
HAPPY AND PROSPEROUS
NEW YEAR
From
J. L. Shea
County Treasurer

xml | txt