OCR Interpretation


The citizen. [volume] (Berea, Ky.) 1899-1958, April 14, 1921, Image 7

Image and text provided by University of Kentucky, Lexington, KY

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85052076/1921-04-14/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for Page Seven

1 .
April 14, 1921
run citizfn
Tag Seven
Ft9
SSI. I
U-4
t: Mrf- A af i
IIP
4jJ?S -i-
i hip
I ..Wis
1
J5 iiwiiAiXj
liTe, TTT1 irj "fli i T.iH ," r.'l.nlil y TTH mrii n
tlirlr fiwti ilimnrall. In nntlilittlmi
nf t liilt'ini-- h lili h Hlrtmly Inn limki-ii
mil In ! uIIhikI hii'I Smith Viili-
trm's Iik luiii .iiril.mril In mrl
mm : i r I - i.f tin. .uuiitiy iili'l ullirrs-Imvi-
tut M t-fi "illt-il ih'Iii lit linul ihhI
uri- liiliii- I. ii. n Mtwn frmii llir Ni-iir
- I'
til, I
km sm
MruuwioHM. I aL.v
f ni l I .
I. . . I
I MlilT
I 'III.
I I
I ill
, ..I I
hit rr
l. 1,1
liti- if nri' Li i
IiImI f. Hill' i
u it I'ritii t' I imi'
nil IT i I III,
C I'll. It nil mt't
I II,
is HI,.
i n. r i t.
il.i. slut.
-ii ilft I llliliif i liii'o. ri'iiillnir ii I'll" liiiiiiitinii uiMi.i l.y Hii- nllii'il
iif Aii-trln lliini.'111'V, wlii.w ritlil to Inliint tin- lliilinrinii tl.li'lif
irli . .' Ni jim.im .Iiiiiiii".i. Iliiiiiit ti in,li' in l'nim, 'nl.
NEWS REVIEW OF
CURRENTEVENTS
Hughes Tells Allies We Claim
Voice in Disposal ot the
German Colonics.
.nni
flit in, 'I
f..
FIRM NOTE ON YAP ISLAND
C'rin Cl Diippomtmg Communi
cation from Whington Concerninj
Rfpjrat,on Harding' War and
Pac Prog'am Oulimd
Geat Britain Facing
Con.pKt Induktri.
al Diaaatcr.
By EDWARD W. PICKARD.
I'MMili iit lliinliiik' iMi'i'iiatli.liiil
pi. In Is I - II, K 1.1'ttiT ill I, I. i-il illl)
. tl.t . ami tin- wurlil N tii-l liriiii.i
II, i- Mitllmlf i.( til" ii 'till i li i-t rit I lull III
fnrili;!! llilllliri llitlf writ' MMTllI
III, ... run, I ili'Vi li. nil l,l ilin ilii! - tin
,nst Ki'ik. Iiikliit I In- fmiii "f ni'tf"
In l.ll.lT ,IT.
I i.ri in.i-l i.f tliiw f Hi' H'f
lilili t r-1 ii i i'f Mull- llwiilii"
In l.niil Itrlnilli. tiniiii'. Itiil.v
Jul nil urn fl hll,K II.HIlllitl'K It
louiil 1 1 1 . tin- imiri- mi. . till L) Si rri--tnry
')! J u T Iffon- Mr. WIImhi
l-lit nut nf nttlif. I'll! "MS MimiMT I"
riiiiiiii'iit it l I Hi""' .niiittil I" stitti's
tli. ii ll'iiii tin- Mill- i'f Mr lli;lii-s'
Tfili- t vsor In -fffi I. SfiTftnry
lliivl.is' in.tf siis Hint II, e 1'iillfil
SlHllH hi. Ills 1 1. II I till' lll."sltK'll. ltli
nut lt mi, st iit, i.f liny of Hit- ti rrttii-rlt-s
ifili .l Iti tin- nlllfil hihI iissin hitfil
...irs l.y tin- niiiriil .ntrs In In
vit I'll ; ihhI In i it it-tilnr It nuiik'i-st
tllllt tt,f III ITnMll t') Itlf IHUIII il I'f
1.1-IIK'H' 'f Nllll"!"1 "I ""' "r"
Inl'iiii i.f tin' iniiiiilnlt' fi.r Yn iiimI
nil.i r Ni.rili I'll, illc Isliiinls sli.nilil
riTLhsnli n il Tills In Mi nf Un
furl tlnil, il ln--iilli l.rfi-ri' Mint nitii'li
. tin- r..iinril. Ilif I'liiti-I Stuif-t
rnll.'.l tin- .ittilillwi i'f Hit- l-'Wils t.i
iiiiili-rstiiiiililii; Hint Vni ns lo In-
In tt-rnii I ti-iiit I t us it nil. If siiUi.ii
ami iii-t iiim'ii l- .liii-nii.
Si-i n tnr lliittlit-i- siMlt-x Unity tluil
rlnlil to ill-iii- i-f tl"' i-mtsi-iis
,,y.. .f ImTIIIIIUV. ' ' ' 1 1 T-'ll
tliriiiiKli Hit- vlitnr nf tlir Uliil Mini
s,niiitii iiit-r. I slinrnl I') llu
rnliiil StiitfM Mini Unit tliiif mil In
no xali'l it ffliMtUt- illsiiusitiiHi nf
tllnsf pnssfHslnlls Without tin- lisst-nt
nf llu- I'lillfil Stall-. 1 Ills i.f riniisi-
tl
tn
tli,
ti
ll
tl
li..lli
IsIhiiiI'
tn ii ilia
Afrl
It
ii. .t iHily to tin- Ni'itli I'milli
lull also In I'lilrstun-, Mi'si..u
n ii I tin- Ut-rniHii ioli-iili-i In
H mi, I Ail-lriihislu,
Is I.. I u.w. I iii I. Ii.n Hint lil'i nt
. 1 1 1 i In will che I" 1 -ii Ii nihl.'i. Unit
will urn. .nut to ii riiiiiiiiiiii'l tu ylil'l
In Aliit-riin'M rliilms In 1 1 - inultir nf
Viip hihI t' i iiiisi iit ti ri-i'i'i'ii Hit- i n si
tu i lit- liiiiTist i.f wi.rl.l I't-iiii- iiinl
Jusilff. Tin- Itritlsli ci.m iiiiiii nt Is
IiiIIiii'IhviI I'tilli ! ili'slri' fur I In
frli'ii'lslily t-f Aiin rii H iiinl l .rt ssiiri
fri.iii tl'f ilitiiiluli'iis, ulilt li mi- t.ti'iint:
V l.ins'. til lll.llll'S. lIlMlllllllllllll nf
tin- I'm id.'.
Aiii.tliiT iinti' frmii Si-itv tnry lluirlii's,
nf viist iini'tirt. wiis si-lit tn lii-riiiiiny
In rt'iily i rniiists frmii lu-rlln fur
n ktnii iiii iit "f I'"' it'l'iiliilstriiUiiii'n
Htliliiili- In tin- unit t-r nf rriiiriilliiiis.
Tills iliitlllllilll tin - ln-tl llu- lln-s nf
tin- lli'iiiiiins tluit tin- it-fiisiil nf Aim-r
It'll tn lllllfy llm tli'lllv nf Vi'l'kiilln-H
14-11 tit iiii lnili-isi'tni'iit nf tlirlr i-fftirts
III t'M'lllt' I'llllislllllt'llt. Till ) WIT!- Ill
fniini'il tlnil "lliis tonriiliii'lit slnlnls
Willi tin- k-.'M'l linn I'ls nf tin- nlllis In
In Itllnu lii'iiniiiiv ii-si,iiisihli- fur llu
war ii-nl. ilii'irlnrt-. iiii'i'iilly lt inil In
innki- I't'i'iirnlii'ii. mi fur in limy If
ll issjllll
II 1 1 v
... iisi.lhilini fur tin- lit-r
in llu- ni'ti- uiis tit- rvi.ri'-si'.l
tluil 1 1 i..fiit. iit-k'nllntlntis "inn y
in i nrniniil si'tiliiiitiit uliltli
ll nt llu- sunn- tluit- Miitlsfy Hit- J il -I
t'liiiiiis nf tin' nllit-a Mini I't-riiill li.r
liui'fiill.v tn rmirw II irmlm--
III I i II It's "
I'l.n I !i. flit ii II l.iltll HlL'L'tSll-ll tllllt lilt
nlily wiliilinii nf I In- ni'iirulli'iiN mli
If in I mi IiiIitiiiiHuiihI Imin. Ill fuvur
II,., Is
lllt '.'
It II,
ti ii ii y
IViv.
i.f I, I'd il,t- nlllt il mi, I iissiii intfil
1'iivtirs tin u, WHIM' tin' p'titTnl llinrt-
l';i:' nil in riiiiin nssfts t rt'iili'il hy tin
tii nty i.f ViTs.'ilIU s. It nlsn linltt'.l
Hit' i'.ilinli:t"ll l.y lllil.llisfil 1'Xl.trls
nf .1-1 iii. nil s nl'ilily In iiinkt' I'll v nil-lit
Hi tits,. .ri..i.stmis tl,. . 1 1 1 1 r I 1 1 1 1
rt , i iii. I'll iiii i i iiiiiii nt.
llu- Nlt tn Wiis,li,k',ii nf M. VI
!,il, I iimt tli.- in t il i.f u i.r.'tliilii f'T
li t I .,s.i lilt, n ,.f I i.lifri ss ill till'
'fMr.i sfssmn linn- ,r..ili.l,t i. ill llu'
it -I i n 1 1 1 1 ' r:i I , i ill's l inns fur t'lnlltitf I lit"
sl. lf i.f mil in,' I f'T ilinlllur Willi tin'
tiii's..i i.f w.iri.l in'iitf. 'I l.tsf I'liins.
in . inlii k' tt niiili.'rliiitlvt. Ii,f,,iiniit itui,
m.iy .i' thus siiiiiiiniri.i'il :
I. I .i,.li lf ll ji i tii.ll nf tin- VlT
sniiii s s ;i.f trt'iity, lin In, l;i, K tin-It-ntiii'
.t.M-i iilil.
' J A'h..ilt.i nf tin- hlmx ri'snliit Inn
'It . Illl'l,' .l IHf.
,'t i 'ti. i ml Inn t-f n si .nrnti' tn-iily
w.lh I iiTlliilliy . st'tiliiti: ilaiiiiifi' t'lllllns
in,. I t.iht r iiit t, mis criiwlnt: ut nf thf
w , r
I I't i In'nt'. ii In t lit- Kimx n snlii-
: ll.'ll l'( II lt-r ! :tll lllti'llllnli tu l'llH"r
I nit- wiili imr i hii'f t-n l.t l llftTtnIsi for
in ii t tin I thfi'iis,. f i hi' Mii.f nf Kiirn.t
shi.iilil he Ihrtnti'lii'il liy liny n.wi-r nr
i-iiiiihiiiiitli.ii i.f itwt-rs.
.". Ain. tlnli nf ll st.iriltl- ri siilllt lull
iii-t Inrlni: I hut tin- I'lilli'il Slnlt's
s,,,,ls will, iht hIIIi'I I'iihits In In. 1. 1
liic I ii riniiiiy rt'sitiiisihli- fnr tin- wnr
mitl Imiiint tu tun ki- ni'iiriitlnn tu tin-
full ixtt'iit nf Its nhility.
l ii.'t'tliilliHi wlih liri'iit Hrltiiln
iiinl .ln.iiii nf mi ni;ri't'tiit'tit fr tht rt-
liiitinu i.f hnHl iirtiiiiiiit'iit.
7 Sllhllilsslnli tn tin' nlhiT iiiWl-r
'f suj;i;i'sllnis lis tu till' nssiM-lntlutl nf
iiiilluiis fnr tin- r. iimt Inn uf wurhl
I 'ii . '- whlrli tin- Iiiltfil Slnti-s wulil'l
hi- wlllllik' tn J"ln III 'i-iifiirliilty with
Its trii'lltluii.'il (inliry i.f iitiu I'litntik'lf -ni
1,1 In llu- nffnlra uf Knrua mul uf
ri'st'ratliu nf liiilt.i'iiili'iii nf ai--
I -HI.
It Wlls stllft'i) lIlHt lilt kllttl rt-stt.
Illtlnll Wullhl hi' llllrislllt'i'il III till- sill-
nit- liiiini'illnii'ly 1 1 1 M tin- I'utiM'iiliii;
I.f I nllt'li ss. nltlT l'l'lll) llll,t'l,,ll', liy
tin' luhlitl'iii uf n wrtiuii tiffin riim
Hint llu- I iili.'il Stiitt'S stniuls ri'inly
tn IIlIiI whi'in-MT in Hit- linlt'liitlit uf
this irm Tiiini'iit tin- 11x1111111,111 uf
il, f wuihl Is lii,iirilii. This .r.liils.,
I'lTiitluii in tin- .r.sir ntlt'ii uf
l'in ! Is mi I in rt it nt 'iirt nf Mr. Ilnr
iliiiil's ,riicrniii fur iiltliiuilt ly nhullsli
III; wnr ThtTi- Is ri'iisun tn In'
IliM- Hint M VMiml Is will siitlsll.'tl
with thu i'liins nf tin- lultiiliilstrntli'ii
mul Hint I nline will l.i- us KiitlsMi'tl
whi'ii hi- hns i v.liiliii'il llu in tn Ills
t t.llllt TMIII'll. Till- Slltlsfm th. n nf tin-
nil. it nllii'il I'tiwiTs Is I'ml'li'iiiHtit'ill.
I'hnrli's nf llnl'shinK, Inivlnt:
n, nr. hi, I up I hi' hill, n in r ln'i I iluwn
iikinin. Il IiikI ii wt-ik's iiiiiIiik In
lliiuu.iry, vnt h hi"l rnhl, mul rt-t nrnt-.l
In Ills t'Xill- In Sw llzrrlllllil. Ill- llt-MT
IiikI tin- fl,i's nf n i hmii't- tu r-'t'lill.
tin' 1 1 1 1 1 1 i i .-1 ) i Ihruiii-, f.T liulti Ihu
. Mi nn s Irn; mul null' .li-. Iiin-il tint
ly iik'iilnst him. mul tin' tnilllnry sii.
I ... 1 1 wllirll In- t ' 1 it 1 11 It -. I ill, I lint lll.it.-.
rlnl '. Iti'fnrt- I 1 1 s 1 1 1 k- S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 c ' r .
I I, mil's slnlt'il Hint hi' w:is iiluilnli.il-,i,L-
Ills niti'tui'l "lily i ii 1 1 r ii r i I v mul
tllllt III' still llillilltllllil-il Ills ritlll In
till- Ihl'nlil' IIII, I thl- rul'l uf Ills sun
litl., In Inhuril II. I'hnrli's' ii.lv it.l hit
whs wnti li.il with Inli'iisi- liili r. st hy
tin- sl..ultl-rs nf utlliT lilsti-i rilli'ls
iit.il II Is -ill. I 'I tiiM- rlsi- tn sumtiiI
si hull, i s fur th'' li'stnl'lilh'll uf Willimn
III. hi niilllTIl lltul Ills sun, nr III li'llst
i In-1 r n mi. Mil fi. 'in llulliiml. hut It Is
I'M nil, i ly 1 1 1 1 1 Is . -1 Hint miy sinli lmis
Will III. I'll! Illtll I'MTIllllMI.
Willi nil h r runl mini is nil strlku
HII'I Illl- UllllT IIIIT 1 1 1 .tl s uf Illl' "lrlilu
It 1 1 ill I lit-.' lilt- ll'lllis.ii wulklTs mul
milHiiy linn, rt-iuly l.i iilil tin- lull, its
In t'M'iy wny. liri'iit llrltnln nl Mils
wilt Inn Is f minis' "in- uf tin- tiri'iiii'st
iTisi's In lit'i- liislnry. 'Ilit mill lu
iliistiy ii Iti'iu I y Im nl.snliit. ly nniily u-
nml iiimiy nf Hit- mini's urn litlnk'
rulni'il I'V wiitur. Ninni-miis linlustrinl
iliilila Hull iIi'h-iu mi runl 1invt rliisfil
ilnwn ami uth'Ts hiv .runii inu tu iini
If m.im' riiiiiirnnilsi Is -I Hrtiiiiii.'.l
mul tin- lriiiisiiri ti ml mil wurkiis
K'n mi Mi'lki. linlustrinl illsnsifr sin Ii
us tlii'.ruuiitry m-vi-r Ima kiiuwii must
r.'sult Tin- k'.iM-riiiiii'iil il.H-a nut wi k
In llllllilliii' till- t tl ft II I i'f I'lTll HII'I
I'ri'inliT l.luyil lli'iiiiri- ami bin cut-
t.'tii:iii's huM' !.
'y t'rry tiii'ims
l-iillt it's nf till'
- . klliLT In, nil It It
i.tisisiviit with Hit
i tiiiii.'iit Tlirlr full-
- In, I., uii stntiuiinl
tii,il i..rts , iIih
i. 1 1 rrr w lis still lit !
iii'twrrii thr iniiit-ra
i - ' i. nl. I In. ri'i..rtn-'l.
I," lit III t Ilk' lis llll'lliil-
riii-.i .i, tn,- pi-ii.-f in Iri'l.iiul iiit
tlli'i lis'liili. II, .-I, lull's im (III- I Hi ii i u I
riiiiliiuir iiii. I iinliishril, mul tin- rniwn
fnnt-s huM' In n siihii-i n-il Iii n iiiiiii
hrl uf str'.iitf iiltin k- hy Hit- 'Ti'i'iil'-
I It'll II'- IlklltlTs. I II.- ViiWll.llUllt Hill' Il
ll mill, r hul l ntl. iu.t to rulii'iliiilf
thr Irish I'iiiIh, lii s ,y tin. ii,,i.iilnii'l,t
nf l.nnl l:,!miiii, Inll.nt In siiicrnl
Isi uiiiit l it in li us ji rruy nf Irrlnlul.
Mr is thr l-llil,: Kniuiili I'lithi.llr nf
Ijiltllill'l. Thr S'lili Kiinrrs lliil lint
"fllll" f'T this x.'ij wi-ll, ll tl nlllrilll
Mutriiii ii' Issih'.i in. tln iii Miylhi! Tnl
hut Iiii, I I', i n ii , ,,it,ti', lii'i niisr I lit
k'uMTiiini'tit In .i i tu turn his unmr
mul rrli.'iuii In s'l,., , sfu . n 'ji 1 1 '1 . -t
list- In fniflk'ii ii'iiitrhs mul irinti
.INtiiili.li im, i, i f Irish I 'nl hi.ilcs. Tin
sliitrtiii iit lul'h'.l :
"Tin- li i r im I iffii't nf this iiiiniiit
iiii tit niiintiu' liisli i iillmll, s will lit- rr
,iils,.n nt thr tl.iii.lit uf ii I'litlmlic
mtiiik' us thr iik'i nt uf tyrmuiy."
Tlir rrMirt of llir tlrfnit of thr
irisks hy tin- Turkish Niitlniiiillsta
lit INkl Shihr whs rulilllinril hut fht
r'. lit uf tlir illsiiMtrr la lint kimwii,
iii'ithi r 'I'lr Ti.t In lsiii'il n ilriHilril
MnlrtiHiit. The IJrisi-ki" rrtrrntnl tti
thr r.inii frmii wlirrr Ihry nWHitr'l
rrllifnfi i liirlits Thrsr, hl rvrr, HTM
Im) rii-y tu ulitiiln, fnr W hrll Klli
I 'utistniitliir i nil.', I twu iit-wr i-lB!M-a til
thr rnliiis h's tlinii Ml n-r ri'lil 'f tli
risrrvlsts riirulli"! Thrif In 11 minor,
Itui.'. il, tluit thr f ,i , 1 1 1 it- uf flit-ufft-nslvft
iti Aslii Miimr limy n-siilt In thr p
1'iils'nli uf t'niistniiiiiir mul thr rrstn
rnlinii nf Vrnlilns tu ...wiT. Th
turinrr i-ri'tuii-r li-l I I'nils sinhlrtily
mul s,.iritly mul it n snh hr Inn!
k'. tii- tu thr ICivilTil I'll I'lllllliiiy tn H
ihi'li lurnss (t it ly tu l.irrir in rnsu nn
1 1 1 r i -n , c 1 1 is'ii Iii s.f tin- kliiL-'n wnr .nllrv
stills. r hrlliMs hr run rmiiit nn
thr silll'trt nf thr Klvllsli, l-'n-mh
Iiinl iiiilluiis if hr rrtiiltis tn (Jrisii-.
Thr lii'iik rt.yul fniiilly. It snins.
Is k-nliiif In Ti i ii k t sitrr uf tin- 'i'i
liilill"lis. Thr f r 1 1 1 1 -r Mrs. I, rr, Is. nnw
Ann tn sin . Hit- "I'nllnr I'rliirrss," yrhn
t in r rlt-i I I 'liristi..uT, tlir kinn's truth
IT, llll thr llsr nf h-r fnltnrr Illl.
Lilt, 'Is ;st I 111 If lllirillk' h'T lift-, hilt
nt hrr ili-itlh It iill unrs tu lirr sun
Willinni nr hl hrlrs. .Inst nnw- she
is si rlmislv ill. mul J t. link' Wlllinin,
Miiniimlii "I tn Atlrtis. irnnitly Ti
.i.snl tn'iriiiik't' tu I'rliirrss Xrlllll,
iiiiti- nf I'liiistHtititir, nml a riniitly
Wlls lil'it'l'tnl.
riniili'S ;. Iinw.'S mul his rnliiiiils-
Inii luivr rt.iu In. If, I tfirfr fiitiilrjr" fnfO
thr iniittiT of rrllrf fnr illsnhlnl arrr-lit-
turn nml tlirlr nnrl hns limn nub
tnlttml In thr I'rt slilunl. Thr thr.t
n.H.lt.r ri't mini, i mint Inns, whlt'h thu
ii'iiiinissinii iiMikt's nrr na fnlluwa:
I iiii- rriitriiliril k'"Vrriiirtitnl an
thnrity with m l t-1 r iliiirin" of all
fi ilrllll lik'rtii Irs t.,r snhllrr rrllrf.
A tlri-riilrnliiiiliiii nf luliiiliilstrntl'in
nrim tn rnrry fnli rnl iilil us nnir na
I nsil.lr tu thr Imtnr nf thr snlillrra
III nil nits uf thr ii.iiiiiry.
A rt ,i;i -t tn ' iiimri-s f,,r n.l'lf t iotinl
iii.rn i ii.' i. ns f.ir hnspitnis nml f()r a
i-rtiiiiiiri l l iiihlltiif irtik'niiii.
Attmiu'.v Ut i t nil lintik'lirrty hn la-
nilril whnt I I- "ii iin.ilrst , hi ,.m.
thlltit Wlirilillk'' t" hllsllirss tn krrn
striilK'it. ilrrliirtn; iluif thr prpurt
tnriit nf Jiistlrr will i i.iitititiiui.v ,,
I (till I lulls t.f lilt- Inw. II.- .il.', nut
tliiit wlii It tin- I'mtiti't ritii: srtii.nis nf
tin- lvrr Hi't Iiinl I ti 'l-i-lnrril nn-
1 1 -list 1 1 lit itnui I. thr ilrpnt'iin nt ,-ni,,
still prtn-i-ril tinilrr thr Slii-ttiinn niiti
trust Inw. Illi-unl priirili t s in the
Iniilillnix nmfrrlnl Inulrs, vni, Mr.
I iiiiik'lintv. w ill ln ItivealiKiitPit lu all
pulls of tln rntintry.
They That Bow Heada.
Thrv tluil hu thrir hniiH hrfure
flntl tuny Imlil thrin rrrrf hrfure the
wntl'l A S Wllhlrt.
Mothera.
Th.- fntiirr th'sliny nf till rhIM IS
nlnnvs il,r wmk rt the iuoilier. N-
CAMP Z
ACHARY TAYLOR
AT ABSOLUTE AUCTION
Beginning Monday, April 25, 1921, at 10 a. m.
And continuing day by day until all land, buildings and equipment
have been sold. The properties to be disposed of at this sale, rep
resent an outlay on the part of the Government of
Ten Millions of Dollars
All of which will be sold, in units, to suit purchasers at
The Greatest Auction Sale in History
Sraw - f- il II II an i ?irit9'1
i i
Sectional view of one of the aren at Cimp Zachary Taylor mowing character of buildmga to be aold.
This Army Camp comprises 2,000 acres of valuable land, adjoining
the city of Louisville, together with 2,000 buildings of various sizes,
and a vast amount of equipment, such as boilers, plumbers' sup
plies, stoves, hot water heaters, radiators, electrical equipment,
motors, heating and refrigerating plants, etc.
THE BUILDING PROBLEM
; t cars l.iiililm I -ft ii ;t a jir.u I i.'.il si.iinNt ill. 'llu- j : 1 -. t ' -i ti.- t-1 this jjrc iitt-st (, i;ir;,iiii s.,1, s ;mtl I my s li;it
'nuh ft ist 'I ti i.it 1 1 i.i 1. i sm'i,,i 1 1 nil 1. 1 i .ii'.i li'i- s, ,it ,'ii y , hi a ,int at . -ii r nw ii I'lTll ri's-. J, mi with utir iif ij;liliors
I l.ilnr liaxt- i"i!t'i lli tl . sti .ii.i:;i' m :lu' i ti-.ti'iu nl iii iiiunin;; itji far li't s tu save frfii.'l,t ratfs.
!n 'tiif s, -t, ,i i In nisi s. , ,ii us, , u-. i lt.it t tipi I ms ii .w ii.isst',1. s imtiil'fi' i.f fi-ilar, wliiti- iak. flifsiimt ainlfrct'-
W.'ikiiiiii havf Itffii rt li .i -i tj liy tin liiin.li i s nt ihmi- .'ti, fiiin nists, watir trniinlis an-l t'.t'ti I'ins will in-
s.ititls itui t ,mii .i. I iry l.ivli.r will nl. , -i Imti'-i-r an-l litis! firx farmer. Tlivrt- are milfs i.f wnvfn wire hjj-
r .iuinm tit. iS.l H 1 1,1 H 1 1 iii nl i'lnw 'i!u will In- ilis- ii: lit l iKiii'. I'w ii jjrain i K .tl. t s, i i.iii'litf ly f iiuiif i
I it IM-1 1 ni at this s.i!, .,thl ,.i sn, h I'litf s ,. I i.l.U i - -if tu ! . with l in ,ti n', f iti f i.rs ami ih'.iti s.
OUR GUARANTEE
This is an absolute sale. You win or you lose on April 25th. We sell no one ptivately, but do an exclusive
auction businee No sit price, no reservation, no bv-bi'ldint;, no private sale. This has been our motto for
the twelve years we have been in business, luring which ti ie we have opi-rateil from the Great Lakes to the
Gulf, and have never failed or refused to rcl' a single piece of land, or propetty of any kind, after it was placed
under the hammer. You make the pi i e. The Govei nment makes the deed. That's all
For catalog giving full details as to material, land, etc., not given in this announcement, address
Louisville Real Estate & Development Company
D. C. CLARKE, President Starks Building, Louisville, Kentucky
Safes Agent, War Department U. S. A.
11

xml | txt