OCR Interpretation


The Butte daily post. [volume] (Butte, Mont.) 1913-1961, December 10, 1917, Image 4

Image and text provided by Montana Historical Society; Helena, MT

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85053058/1917-12-10/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

Cre *=üu.*
■r —■ =• '
0tffwm C frtttX* K- ?Wi .—irr
fc»rrr _ ITT
I. SSCRi*— ta* * - ES
3« rr*
pna. S3 fcM" !
T bo*tr >«**-
tksttaw fc>es=o -•>
*** *•
« L **r-*r**r #V*-
-r_T»^^KsJ
I**»
2»>M«as v >«rw
.- VXIT -Z~Z1
ei t Trewenr*
waBtLissf
* JU*-'
îÂFfii; « tn»- JMtT*
«-•IT K Mr
â» tn« «ne« at la'
*sr Ota -
a jt ï«- -
V-l •
BIETTEE BDDO
3 : ï
_
— t --T- rn r r EXO
gimii r u*-ar
^ . «y <-«T?;Tia m
Jta- «rC «T.
tn.
%t to
LV4 Me?*! Itr
'.ne MM fta rurs Bma».' ta^ Bh
jp7» -;|.j pT 5 auuMS*" ul*taj i - uif
lia C.IUBt U- AJtmutrtall' JetaKMt» U ta
*v es:- »
«Æi-g* ue t mb
- _ -
- ___
- ' T'
- : - : : i - : •
: r : : :
T t TTi-t mC F £
i vm ro rn.[
* ■ Lf.-Li-
c'.u*m
•e L L - . ^
vmu-TSK. b
bÿtj iiem 1
EAevrrrç p.
ta
♦ u ba.-anrtt. *
ptj».
^
^
it mi rr% p*z\„
Llf^.£.b*
*
7 *
r #
£

7
Ydz need
weiter l:o*"
ar*:>it rest. .
TzminL r
KC
* - •
PC'VI'^t
_: ho r»eer : :;:.
r* it i enure :
Ounces irr ^
Boys
Look Here!
iT.z-.^zzt ar m
1 naridi^E:
Vr.i ft PTir
,
.-. ' e;rr: B-
ru;.. oxr c
*-«• 'en u att «I -v mr
me «rtifcm— -r.
|
_. I K'.e.i Sl'V
M-rr-rr. -r-jrt fcnou
Tr::-: ii
nn -i-Uci- ii
TOcrr*
iiij* tea* *a*
■m rf a tan
viTi» "tn* w p r C
-tat, * mai ln
bir n i cr"
!tu* of ojrtt-
•*#***. u u»er
- rntjiww ti
.
I I
p.
.. .
Ot
-R e-ir L r JUfcl
£ LiLti .ï y fcHifii
H u«;** . -
VTLLLkK FTïErr liâD
u, - _ .
Mrt
X
-''^1
I
7 f r WZKTf 3&KDVETÙS& =
t *T S :,-«-r pt. — T» THtwr uTr iSaj
I
r.T-T or to r.f.TKia. ==
=
=
~T~t -rrr t: tto. =
aarr.-e- ns^T- '-ax*, - ms-'
-i*uia? o«s-i*e_ uarujf Jr rr^ar
tataaata rite 'kx Su»:«
i,.i.~ d: iä- J»— - TtL=u>* ft»
exrtak x iai
rw a oruta*
TTia Li-TT i.:
. 1? at_. - Vtaoi^v-r- t?
CTi V V .

-• . *r |
"m
'sa 1
Wi! Man *

D?r
A- 1 - ?-ra' d t
- t
—: Ita-
i -a»«
-cru
~ - — tr** fTi** in ann -:'
WttfnmT T
- .-UiT'i*«rm>-rn: i'®»''» n -
: "\ K * r "" tu ta,
- iT.a^; »Ta* use t- • -
-rwran -- » '* J tsn -ir-' ir ts
• • *îa— ts .
CUiUTUtHil« : ta »tv F— ^ .JT* n*
^ -?r:itos atSTiSiüT. s t r* nz r —
■*rT srraxt'r.ni i»ms: u? k i.*- - -■
tifta«' ta AT-g.»
- ta tù* Fc-. frreJcrxH eta ~ m i
•u.u r' mmi.
Or«a &nui.: Truii -t
ittet for Ur irrJuirmwu ta
' of *»■-• :uvtxY : trou T ra: -
rr-ErriLTi
I'-'pTj-'T-.tV*
DEUCATE GIRLS IN
Business or School
ï , .
VâC L.aVt IrLiL 07 .JÎ*
î> L --- t «, a. k - ->w*>. or are
: .yfcicaiiy ired: wiL und
i nc: t>tc*u&-n»oc ani Bir«nx*ii»err
L uaeULL a ^
StOTTS
EMULSION
ui£ 1UIUL Ji ii si ntipiu. iar
aeiicsa* gi-u ï: bîkjuic dc t 1
par-, a: u«r reguia- cue-.
Ua i Uwu- . i ; ■ —^

RIDDELL
I Pre-Iiveit«r? Si!< Jj
Sstnric,' More»
=
I One PICTURES h
==
Che Af as:— -
-L: Htsutt*:
=
= V.*
Christa as GUIs
Picture F rsmes
=
T*~r.icr. inciuot u
*fl
OFT
RIDDELL

KEEP SFDEW

|
snob sbwtls— sn»rvy>i
*
t
t
Dm • . ' :
Moof-i.*.; tare-
A. C M. H ARDU APE DM
OORVEÏ; V : > . •!• v . ,r
RIPPLING ?.HY
B V a. ;.>pd
Gt 01 SfV* tttf :v£'r tmi:
tr-uati nu:' :r»*.* v :: v■*-. •
m?' nr^e- »ost tnci: ~pv^ p-*-.
anc no*« m£':Tte vr. •
cr.i nrt C*ot sirvt :nt v
tr." it to* fijm: G»t^ sc*-. :
r :«!!!* or to^:|n shtvrt
t"S. VEVCiftr rUTTi^.:
TiODit novt pom^ vn?-: vr ar
HipT- EI!C 'Hr*!!
SfcTi DOITit apaii. Gii . t ::
TTiOTTtfr": till V a T:T :
post ar.i mt re. =—ear r •
r

"tTlSI" TTiPttlSta KTltrtt II»I
v n. sue:, a. irursi tt naonr
THE BOLSHEVIK!
bi. ^r
1^ BEI —
''V' rut in :
Ttiis ii tl» Kta»un:
"Tta' Hafk. ii. • nuin :ii
hi*j«ra- ant fT'in
""nr- nii^m nr-r* »v» •.:
A*ic ten tn*. L : t
iMtCM lit-, iuu Lm. s—>
--. lit kL.-'r* tr
j»v* n-ijrr up - tsiu^t
Ä name o flur
fur mijrti it mat;
Am rijrtili nrtnr
'"ner nium- n an.-»'
Jnou n;n*. tn
Lx*:wîv«-t tm*r neom ^
ul tef: men
Til: ÜM-v-^nav. unit:
I im-.s- iv von> nt
Tn- tviiwMiii î*î*u|m a
J »TIIT » ÎIÏB« th:
.Jit îrt«- o* inn* 4 *»u i
7 1 f our*, n*®'
iB*tal !
lei d:^ at' KDift
BEEDW1E WAS =^01
„ ,
imf-inr nu»C'- p' t^j »o«rc Pai*tarm -, c rii
'ta t Pifii evauiB reFLunmii'- vn s *i
r - ~ : ? • ■ rr '''' ,:r ^
±. - ;.i s ■■•-i.r*-
,
mes-- of tn* *ib.r ant of tin mu rtf
niur* »ciexnificfcl^ kio*wt a* tne n.-i
an* a r ,t ard:::?: if Puncharc ÜM m»i
of Dou, :i*es>* fv_ uenixen* u m: Ä3,c
has ertsa: lm*c valut tu« i»rof*er T
jf~ejü.-t*a Tn» feti. tt»* u- i»<'V i»i.nnrs
taXUiirT am Aæxmioe^ Qtaiifan
fcns t*«ptit th* liro nt of tn»«* tub:'
Wmn it wilier* ti»ir Fioridt i*nc
^ '*• «•
—z.c : au* *o^ 1^'-*
na if rvmr- »nt *aUV>>* T r
'-«'Vi rtab'-nef upwiirc of "•* fiouiH».*
. m e' er me caart » " u '
mi: n riiiev* Uh fiH»' Finnptar
■'*'* ' nAi r ^!
v. -""fF.sta
r n c-
-VI -!> 5 - ^||*|
.. u.. "Tf r
*» '■ta r t^,.
^ ^ * T
4.■•x»A cr '

xml | txt