OCR Interpretation


The Coalville times. (Coalville, Utah) 1894-1923, August 30, 1912, Image 1

Image and text provided by University of Utah, Marriott Library

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85058217/1912-08-30/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

rjlruilly
TIlE CO AL VILtLE 1IMESf Ueb r
THE PEOPLES ADVERTISER DEVOTED TO THE INTEREST OF SUMMIT COUNTY JOD WORK NEATLY DONE
vni xix COALV1LLE UTAH I AIJGUST 30 1912 NO 35
I MidSununer Cl iaan
SALE
I In Our Dry Goods and
Shoe Departments 1
Sale Commences Mon
day Aug 12th and
Ends Sept 15th 1
In our Shoe Sept reductions ranging
from 25 per cent disco > t ftTjlp than N
manufacturers cost
In our Dry Goods Dept all Straw
Hats Mens Ladies and Childrens at
Cost Price
All other Summer Wash Goods Waists
Muslin Underwear Childrens Wear and
While Goods al about Wholesale Prices 1
SHOE DEPARTMENT
100 Pairs Ladies Mines and Childrcns CHn n
Shoe worth up to 250 value UUC Pr
LADIES SHOES AND OXFORDS
250 Values Sale Price 150 j
q 5 r 2100
i 335 35 1 = 250
350 275
All Ladies Misses and CUdrcns Shoes not specially
marked 15 per cent Discount
MENS and BOYS SHOES nnd OXFORDS
250 Values Sale 165
300 200
350 250
450 275
450 300
Jill 1 other Show not Specially Priced 15 per cent
Discount
IN THE DRY GOODS DEPT
I All Calicos 05c the yard
All Dress Ginghams 10c the yard
Unbleached yard wide Sheetings 5 6 14 7 12 8 13 9c
Ladies Waists and Dresses at Cost Price
Ladies Summer Vests and Union Suits at 10 per cent
I Discount
Mens Work Shirts 65c grade 45c
Mem Checked Jumpers 50c
1 Mcns Overalls 85c
S All other Mcns furnishings from 10 per cent Discount to
Less than COST PRICE
1 < < 1 Every one wishing to buy their Mer
chandise at a Record breaking Low Price
will take advantage of this clean up sale
1 Your Trade is Solialea
1 Ron Devil Store COI C
I
t Devils Slide Utah I
o > t m x ratt zztsn vrrar s at teafrv
t oe oaoooooooaoooo o aooooocoooooooooaaoaaoDoooooocH5a I
i EXPERT JUDGES i
5 Of prime and juicy meats are always I
s Q delighted with the choice cuts we send o
to their order from our stock of fine I
I 2 meats Give us your next order s a n
I SUMMIT MEAT CO j
r 5 BagnII Ball Props I
ooooaoaDDo o ooooooooooooooooooooooooooooooooo oaoQo
HOME NEWS
TOLD IN BRIEF
J ill un intuire r C
I
I
I In illy toiiinll Hill unit In riK
ulnr etenliui Inrednv tall
I
Wllrk on he Irmiehwt for Iho i
atfr malnuli proirneeliiR 1 lllcilx i
Jootph JoneH HH < nllil m I Ciiiho
nllion I account ut lilt Ilium nf
hit fathi
W i apollKlr to I Dr lrrlll for
niU np Illiitf IN IIIIIIIP In 5110 last
t fin cor tills papr
llu bun rd of tninlN lommUilnii
ern Hlll iiuel In rngnlnr mnnihh
MM on next WIIIIII
A numhir of onni lad lift Itifl I Inrv
MKtirdaj inoriiliiir to pork In lln
innliiK faitorx at Itot
Mrn him Snmmi m and children
of liarllhl Ness the gnwt of Mr I
Slyllr I IMMII I during Hid HCI k
I
I Mm I Url Its and IHO ililld
r11 n inriiiil to heir linnn In alt
I 1lIk 1 laM Mimhis 11ss IMini I IVl I I
irn HI aiiompaiilid + Hum
1111I llrlLlinm Cltj hall Ham lie I
fuitiil loII slid limn at III
Istlcr liner Illot Siiiuln > to t tliu tun
j I of Tin I Man from her wll Iwcil
the itiiini
I I I Mr 111111 Itslum0s Silinnii 111111
fiimll liiiu I jut retiirnml fnuii n
111 lit 11 1 11 llirKt 11n u tit HID sill
I
liion llrun ranch Iliuy bad nn tx
collIIIlhll whllu awn
I
I 111 1 ho liitiuililiiii µ lili v > ruiwi i rgkr
of Viinntili I illiil oil N pi 21 Tliu
liiintliy lit thu iniiiliiiililt guns
out In the liirtiiucl pun nlH
Ilin Klhir iiipit whin li > tlin
Coiiiiiiirilal Clul In tin llitli
grad Hi mil nli IMIIIi I Clark anil
Ii la HlniKiiiiiii and 011111 Uullnli
III II i > Hiiinnilt Miiku A null hi Ir
I idle IHHIIH which app sired In llilH
papir Iniinulliiti Iv alti r tlin Uliili
la > KM nl i M urn on lilliltluii
1111 llm First I Nailiinnl bulk
I
Work Inm brrs Hlartid on 1111
riinil Ntanil + at tin 1nlr I µ niiindH
Ih I illaniniMl sill In thmirfiil 1 anil
tin IIIIIIII sop iiiiiil t tar Sits ball
piini lull brunch > IMMIIIIK nllllr I
ftniiil MI that n tUanrK inn H t
I In tin hranil star s nnil atili
llu liall KHIIH anil 1bs l1Ilwl xl 1 per 1
fin 1111 II ell IIIIIIH illnti l fiillnuliij I
Wllh ll tty col ardor fur cnal sisd
iil 1111 or tin i inpl lam at tlin ill pi t
but wlh + no i gin In < li llu r H ii
cars lit tin mini llm WIBIII Ii tnliiu
ban him Mirkliik Inn I n than hall
Illlll till pill Milk Willi Is I II
lianiv fur lists cusdllion llm nut II
answer Is l Thus i nti rprMnu
uill1II uho ill fiaml tin raiahUi
II I
I The MulKln laiullv Hill appiai
at Ih op I ta hiiioix Monila ami
In I i i la 1111111 In t ncurl nnil
V null v Illi Iby ono him wall
rmiinini mini and u > oiiihlor
It Unit all sits forll to In ar thuin w ill
lint In llHiippnliiiul Ihn dear of
this pnps r I is enoniillj atiinilnli it
ulih Mr l MuhoNanil knon him > n
hi a iniixUlaii oft Nuptliinal abut
lilt I ill 111I1111 Con it 1ilr Mnnlial l
OonliM promlm to Ins n jrolll nun
urns this plIr Mnaih four Uiciiin
IHIIU i nil nil anil a grant main M I I
Hlnxiri > lit ei i lnxlj I bsa fan
II gaud Miifclenl spcilul iniiok from
lilt Lists uill alms hi r pr t > aruI
Muih del ads on Hi HIUCIIHH of our I
c itmthi full I fit IK a HiiiunH
I
Iliianilull It will IIIDI i on stud
I iltiT prizes IK tuir iiinl tliu K n
Ii l hi 111I IMKIIIIU tin gloat iniiKkal I I
Mltlt Of tllll llUXt klJIhOII All s5 II J I
hhu or ploy Nhoniil attics nod In all
lll > lan to makii 1111 lonli i > t n MI
cues For ipartluilarH or tiinnl
urlli I S AKII CunUllli
I
I Ill 1If111 nr illiirrhno by 01 u
limit of UiiiinhtrlitlirH Collo CIIII
trnnnil niarhou Humid Hrlim
M I I nolilmrl OrloU Iu I lino
Is I nollilnc better Kor eat In h > Joliu
Hidden unit hon
I SOCIA ONDAY NIGHT
I AT STAKE HOUSE
I
I 1 hi I I lhop
tic nnij I I 1 IW 11 l1l11lIr
in the II IjM IxlliK i
to InHJ II a1L I U 1 Mil illi the
sar4 I d I k i new mem
IArs I 111 r u iN Iu lie 1
i nti rlii n ii 01 I al i > uliK k
lamllliq Itoin 1 nnnbr r id red
Itmiil I n II tI h
Bolt S s 1
Iteul J M 1 Iltsos n
Ilnii Iolt I Mi I Jnli HllNmiil
I Mila W
Aildl 1551opJ I E I IUI I
5I II Inntinri
lliu T ultlit Ujunri
gDOQQ IOO0001 > 0 000 00000 OOO
g SOLLCR NOTICES
pp
QtO OOOOOOOooOO000
1111 f isr 55iunl 1It rllr II It
Uwl it I J out r
1Its lt eryld I1 I Ir
II
Ills r lrfOllch 111 lIlGk IlIlh
tAstd a lvllo Ildo
It dltl 1P IIOIIIIIIIIC 55 I
w It r I
risk lIrw I llolwon Iss 1111
noilliW 1lmoU H iHiiillliit for
551St ulrl in Slur 15e l iiiiiernil
std
Ill 105 I ltNS Is 511 s tnll
dada
1If + 1 Id MI njllalM III 1111
lists
CI a yspiranis far still eboul 1
us t ullsum +
lpTilt I th beat any to Ice tb
prop a ta
10
llat I n kit kreldnns H gnus
Ill a binliu n of ills OHII
lint In llm liiiKiiaun l of Isvs is
klss i s111 nL loinli Ilimi word
lint nn > ua > a married sumo
nssr IIIIH to Hiiuli nil > Unix Ii
making up I LIs mltid
111 Miniti HOIIH are HI ebsitgc
al It tliat llii > IIIIMT HI HI llu Hum
dimiilrxliiii iHlin
Hint It tkos a liriixx iiiuii to I fnu
a in ill 111111111 tin hunt 1 of Hi I
Mali at la I n
Ihnl lII11al lwple ilea + Illlalt to
iM Kwnt from I he nuUr Iniin I
IIIRII hi gin to r how hi I horn
I
I IhHt OIltjT till olHll WlllliKH H
nlar i k I hi innn
I I
Mini Miniillinf n nifiu vihoilnin
iir for pimple in I 1rollll11 hninv In
ilimtn iimrrlrcn girl from another
1a I H II
Hint I a nmn rust Iw I inurrlml
ITiilni hln will but mam it Hior
limn illM > oi > r lalur tlml lie wan
nmrrlpit lIhIHI hU Itriti 1n1 IKK
maul I
I 1
ANNOUNCEMENTS A D II I 1 I
I allliHUH IW sl1 an laiulliliti
for iiomlnallon on llm II I nlilluin
Ilk I forihi I dill of iniiiM sup I
rlniimlnl of ihU I
Ira Ithoila II Knnil I I
KainaHJ I
I hMi In atiniiniHo 555yIf n IHII i I
dldiil list iionilimtliiii an I oiintx
Chrk of Siiiniiill Coiint on llu
I
DMliiiuratli Hi kit
I Cha I ITrllpl
I OltSAII lllu llantKoll slur >
I nt lull Iris > Mum i tin KOI id UK lien
pd nl lliiHHiiirix
IENTRANGE FEE
REDUCED R
W
Hi I iniiiuihil i lut nn WI
nomlii < nU i anil 1 i ihltiring tin f
mull niniilii In HIII > IUHIU > iniiih
Rooil I Mill iimliniliidh onn runs
lliti aniA
the I niHller of i ni > riHlnlnK nM > ohil
irnr lon from Hull l < Hki < on Sept
II II iilllinlttn roippneil 1 nf this
prmililrni I mid mr elrry nl the Stab
HHxhituI lo tin el wllh llm ily
faiI r to furniiiliiiii H angel iii fur
llnlr i nli riHloini nl
S
It wudrtitd I in hM llm Idled
l lltalmin iiiHrtrt dull bete nn
N plG1 mil Imtr n tN al incvl
IIIK Hllh ilit I Ilrollon cf nltlpin and
otliir IIIHII so of r lniporltintf A
loinmltli in iiiHiwnl nf Isen I IIIK
Kiirl 1 II lei 1IIf 1 J 1lIIla I
nllII I N I nmn HIII IIH imtllim
land a i HiiniHIiK lo 1 ntrallRi for
11111 I IIIIrlllllUIII I
llm 1 mull i nd In ruo > lnllii nn m
lHT hlp > amH up and on innllni Ilin
i nllami fin MHO ipilnriil liMlhn I
Klnnliiif > II l I ami nintlnit IIdlI I
llm 1 1trllIlH Him limirmlid to
well HiMriillrnnil uiinpnti on lin
11 rlnnl innlli >
Ira I WI lxt llujrvr n rcnl lie nh la
thin pnpif n yns tine of the WlM I
hief <
I OQOOOOOOOOOVOaOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOQOOOOOOOO0090n Hats Dresses Waists Skirts
i i and Dress Goods in fad s all I
j Summer Goods at cost and be
i low cost for CASH
1 MARGARET R SALMON 1
rdfnknl ndSu
11
I
DOOOOOOOaaDDOODOOOOOODDOOODOOOOOO a DDOOODOOOO
I slill have a few Summer Hats left that
you can have at half price for cash
See the new slack of Silk Waists
Cheaper than you can buy the material
MRS M E RHOADES Milliner
Phone 41 Die
I
i I
j Smashed
1
Are all the prices in our Chinaware Dept
Big Reductions in oil Dishes and Tin and
rye
j Granite Wale Shop early as the supply
is limited All goods are arranged on t
tables and marked 5c iOc 1 15c I etc
which makes shopping very easy There
I are some very rare bargains in sets of dif I i 1
ferent kinds which will soon be picked W
up so
Better Buy Now
y 4
flj A new line of Mens Advance t
W
Fall Suits just arrived See them
Summit Fur Mer Co
SUt Zt9lV1T COUNTYS GREAT DEPARTMENT STOT16
a

xml | txt