OCR Interpretation


Daily national Republican. (Washington City [D.C.]) 1870-1872, June 11, 1870, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053572/1870-06-11/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I OMMF.HU AI-
tuLTTvoa hmirrs
JeTM J, IlnmtMmf wi oooUfio to
n, uj I fIU MN demand, UMMfjl
LtTIWORIL
rt tlMt Bi
fww)it N mmHiimI enrplrinft' ktoal want. Bale
in uinrnnpnnw iuu mill
man Howard Htrwat Bwper t StTa, Mle, blah trad
, at $175, ft bbhi, d. Rttr at .. bMa.
Vi MMrti fltirifM Kttr l B IS, KM liM. do. Winter
rtn. at MTfi, liw bid, rink Partly at 04 (HI bid.
HowertBlrtPemllyataw.6u, m4 bbbj, City
Willi do. on prtvafc terroe.
mnWu firm this mornlnt at th ad ranted rate
of yesterday, and lit qnit ru demand, botnUi
werereelrknlby lb Itantrooalpt, Male onwiprte
IJBW bnahel Peonairlvaule rod at S1.0.A1 43, f jnl Ax,
n prlrat term. IJtM no, Maryland do. at 61 M to
tnod, St l"(l tt for Prim and fm do, white at tl-fl
Wtn,andlh,,Ufur food to ebote Mary
tr-.Wai dJ1lo-day, and for hlt price iron
o not eel flfpm i
WTJiimmm wnv IVW nOTnaUl
oimi vniM ai oiuefwi
at Ol
whlta at 1.141 IHjSJwi H1w at alrhftUA, and ljaM
atint!41J,
oa,
dv .
torn rolled on ntH
r o i-erhlplinr aalna fa
, -nqwwy. wmi.H poaoeia onto to-aar
TiaV'j? "fll'lL'"- aanoot ko qtd
. mar IM l Mi' M tbV ftdta-e notd
B wnblbr nMdttajr, tl ownta fof low mMdhna, l
Miontaf)ffTmdordiaBrr,a4dir(tlS enl iir or.
tvTh market hqnM and rettar heavy WeeL
nibwOTaaiiil bold off. and wabavaiM ailorpnrt
o4ay, owl w rmot aa Tollewa Rio In bond wqoota
niurlnar front 1Ujlo lieentafo fair to prim earroee,
M doty peM at from tt fj to i ml fof fair In prim
obt Hiork bar Wdif about Kn bin lUn. ,
jwrtv.
iiB wotw m vetor. u inuaia
KnU por bmbal fnr IMt Mllla, and MkMllnai t
.llont4 for Uf jt, iA 4V4ti oonla por bahal tor
I " MtUa, bol aprm Wbaatdo, woqnoMat
"TV'ThM ' IMna dHnf In thb arlWla. Tho
w?Hi!! KHali iJand. and rarr noarly ao of
I ???.. "Sw thrh tharo h oontldorabl Uob
itiEwoio tN'4 M,JtM ooniad.Moa
m.Ii "--Tbrala a botlor foollnR In tha Tmvlalofi
f?,"1 f ltttm prloo aro rathar hlbr, A
imAif apoflMoii U nuMlfaolod bf Um trad a to boy,
fri h ondoratond that tomi oonaldorablo aaloa of
"f00 Imvo boon mada at a f mathm an dor oor qonU
J f and Uio market mar bo qnotod ory Hrm.wlth
H', Wndoner of prfnoa doctdodl apward. Ordara fnr
f oon aro nota Hllwl m fnllowa, Ul U oonU for
booidoro, 17 oonta for rih Bldot, MX eonU for eloar rib
not aomadoalora aro a hoar, aaktoiao adranro
f a vn haaa1oroa. llama aro von acuta and Jlrm
attIXUMeania fnr filaln. and Ilft2JM(ont lor
floo aMar-onrod. VTaootiooanni morornont la Bolk
HtlT ilna tuiln MiMiaJiJ in .am M,la rtt KU
Ut'i oonta looiro, and It ifMiUpaohod.an adn
U rUMtuldara ar awn bold firntly at li ooata.
rVn CooUniroo to nnd rlomond" and ftrra flalo
OrllhlO tbolaat rims a ImhI ) Uanaa Ibmlina aili
wonu. roronnta
u. litfoiToi4Uln
UUona,lii IAOdt
ll)pofavsb for Vln
KtSioooia. Forohntoabobtrraaahllaoata,
om m in ii r aonMaa ana Btoacir at flto-
1 lor liroumi Alnm, and llW'o
r"lnn. HlorjkofllnmndAlomllaht,
it la bolng roiJoniahod onaalirlai. Turk a lalaod wo
onUnoo to qimmo firm al 44 eonU par bnahol
or bMa fmn auwo
woir -inoaauliri4UMrklba ouboiaort, aivt
Ibafoollnilnllla lta bjuyaal. Wo qoirlo, bowofor.
ilM
m
oonU.ond Uomorara aoanm Nuiat 10 iMIlu ronia.
R'Ai H-rtrt I riooa to-d.t aro up ' all rouad.
andlhor may bo qnotod at lot loot Hard (Imahml
."ivx oonio, and tvrft nn. at n i oonu or A
whlw t IJ , onnU Ijc U , 1' oonta fur Ktlra 0,
and U'onurorUra1kw
JtmM, Priooa aro aa foltnwa, Hit Vor Ualvort
floldan WoaHtoiIlalUmnrothildon Jk4M cnUi(Jan
ton ihOdon, S4 oonU) MtrrUnd Ambor Irlpa, Vxk
'oM,and Rua-arllonoo, IK43I oonUiorjtUon
.. " "Wo haranoaaloa M rofiort to-day and vary
"t! ' t!?,IT iWi!0, "on,,,1' aHlJKMllJrt Pf
Special Notices.
iv?T Mj'ilATHj" HVSlutArt "Aril lklVlVl
OAI. kLt-UTHIUlAIttt, offlco and roatdanro HQ P
alroot northooat, on too IrapoH)U rn all Ito fnrmi
linr UomolalnU, ail dtooaaoa pooolUr to famalea,
lthoumallnio, aouto an I ehronloj all narwia dlaoun.
ttomlnal Woaknoaa and Nootornal tCmlaatona, l'r)alis
llaoaoN aro auocoaaful In
by tbolr uathnd of applrli
omblnod with thulr oolahralwl
, MKtHUATKI) VAtnm RATTM.
Bool or call for circular of loaUraooiala at offlcO and
roaldonoo, MR H atroet nortliwoat. J9-tf
ii "" loi-JOlit-olionaWo to tho Uato and
7ii "" rV n " poranna and
ad. and la prudncUro
olhov bind of HI aro.
13
immoOUin bonalit tban
Ir J Marton rllmaMai ""For aumo yoara I
kIton an Umom bl I d liW Oil aliontWi bnt a
hatj
my altonUnri waa oallod iV lr Hayro to rotor M llor'a
tioil LiTorUil, I hofo roarrtbod I alroot daily, and
.rtZ'" parfooUy aatlaqod otUi Ik
Hold bylrrnatliu. apU-Saolm
ftaTvMKI !;""KiiyATiN khham rttit
T' .X"."? laM pbyawo) and bmmUJ onorvaUon
?i.ifi.fjflvrh'"rv
bi( Hant froo la ooalod onvolniioo. Adirooa ituW
ami.. niHubia ( lufli uoa
myXMia
Job l'rinting.
m rr.T -t la. am I ILK
JDDD & DETWEILER,
Cor. Pi. Av. and Elovanth SL,
SECOND STORY,
0,r BUMhir4 A MitM'i BULr.
FRurma or u jid at fair micu
ftccinl aUftlttm fftetn to mmphUtt.
V.. PEAfl
&'
oA
S!00AM- JC3J '
peintee;
1 Cor. Dili &. D t. - .
sHiNQTrs.'
-lPKCIAT.ATTllTIONl'AlrTOrRIIITIRa
nuiKrs in ijw casks
Wines and Jjiquorn.
0. AVITMEll,
Orocer,
1018 la.ar..bcl.ll)lhand20th fits.
nWKOIJinYrtWItlRKJFVFRYOf DBHIOinT.
rOHT ANJJ UAUKUU, W1NKI1.
nOCK AND IVIIHK WIWKS.
iimruASKsoLAnRT, rnoM im up
IjONDON asd pimuif BTOUT
AUtO, TALK ANOSTROAU ALK. gLW PFH MA.
NO RKNTH Alf I BMALfj KXPKNHKB KNA11LK
WKTOBKlX AT WIOKT THOHTa. joS-lf
fioote,Slioes.IIut8 and Gaps,
TTKIEl TI1K IIIL1D 1 OOI-
HTRA1Y HATS la abWUnof, for man, boy abdfff
ehlLlrafL
iateo aaoorusont m iu.t JiaioiW uaoiootora.
BoiyPOKSS
n.ir.NTINVllKTZ.
Ilalior, 1U3 raaoailraaUaioouo,
Boon4 ioor from f hlrtoooU. aUoot.
m
TUB MOST COMflETK STOCK
or
nOOTH, HIIOIX, AND (1AITKU8,
OAH BK VUDKO AT
BTRASUuiiaBit linos',
006 BBVKKTn STRBICT. (OLD Ho. 33,) BK.
TWHim liBltK BTKKKlTt.
Carriages.
IfSTABMailKn 141
j juiin r. imimiBT,
aAUBuas UAnurAonnicn,
TMMrltaaU rnsHt tMUi 1J, tr TblrtlA !.
&m
hlob bo la o florin Tory low Poro
lHT.iHMMHItfT 1HI4.
AKDRKW J JOYOrt A 00 .
OMIRIAOU UANUrAOTURKHB.
41U. 411oO141Urarioiaitfobv
IUpalrlnc la all I to branohao. All oaniacoa kft f or
riifairw, BiiurMO or iwimnwn miurw.
Wood ami Coal.
COAL AND WOOD.
JAtttlM nT.IUNON
(Hoooaaaor to llloaaon A Ulonav li Blroot Wkarf.t
Moto raorototafortabla amoroua frtonda and pub
UHY.OAK ad lINAwOOIXIoaalekoraooodaod
Mill.
blyrjwUoWmbolothofoto.o.aiNtaioaoot.okk
alaaandauMitprpnMiM aadoa Layfovoaabca-dr.Md
ootl at ft very vitll advoooa. UU Unva la f nMiro will b
Btrlotly oaab.
WU) luakoaBpoclallyof BapplrlBc doalan from tho
f ! o o lUfil Miim ir
Oraara by ruall will roeo
prurnpl atlontlon
avlS-U
0 atraot Wbarf , Waablnctoo, U U.
I'lumbing aud Gaa Fitting.
"llltOWKB & POAVElt,
Plumbers unit Giis-FIttcrs,
AKD UKAUtM IN
Mo 4K.1NuUiBtroot,borvoonDand B atroou.
l-rooU Aijonta for JJoU'a (Jolobrotod Tabaiar Urq
P?ni I... , i
rriiHiuio-MiTrKHS W Aw KINJ8.
in amjur rABtxn; test xkckitkd. solm
AQtNTrQRWQ0DMVrrS rATKNt tOHTABLM
aAR0MMTK,TMME3T IN VMM
U. II. II r Ml' J.Kit
6bffliMi 41J riu f-1 W H-fl AH M,
., : s: ' : j
Vartoal.-jft(iiariHit)lir;in. j
i. . . .
VOL. X.I
,-""ctll.ia
H
rritiiMTi ith
IW 1IISIV41 Ifflflf
-7i- o i -.r.
;ui itM. . . . ,
;ii nmiJiuini.iiiinai i, ie vmt 1 1 o'ckw, a. m .
at Wm I Wall A (k a A notion Itonma. 1 will aoll, ly
vlrtoo of a dood of I mat dolr roonrdol. do , do., do.
Uio foltowlnr; natnod imoda and fiatlola, to wit
irnv i ritam iMUMir, i rvonuoy 0,1
lino III Iron Bloom fat loo,
Hotonloon (ID Dlalna: Itonrn Tat K
!'
( Blltor 1 UUk) Mnlaawi Juf ,
TrtdllvAAiia ttaj lilnA.
ThroatDIootJroam lroor,
nta tnj VJiianiauBTVf
It torn,
Two CI I lloaUnoHtmM,
f tno HI MarbloTop Wiab Bland,
f tna ill IWm.I
Two(S Window A wwlntra and Kramoa,
OnoO
Bit (?) Tanto LloUia,
lo-toft Tablo, with drawora.
Two (SI Ir rronob 1 lalo Mirror.
pirau wrm m inrwo -i
lrAAp If aa I
ptnlna Itoom I roralaoa. No. A 10 lonnayranla aton to.
botwoon toor-arMLotMlf ai
i onna eaan. ham
Y A It NO ll. 1
MKI U BaHIIT
AltBOIIt, Trat0.
tITIJ O, KIMMKi
Fmaire Da to
1 I ti , IIUIIWII. OTIU BKIIHI it It ITWll a-
a urinj.- - ii, -i, .. it f.. i-a
hrf iiiuivni'ATii'nnoir, ontno proaaiaoa.tno ini
larmownodby Adain Ulolil,Bltoaid on tba Hloi1wia.
'inra Inrni Iko. nniHnlto LhA rmlrlnnca nf I Urlt Mill..
tho Bonlptor, two willon ami a half north: of Um Uapttnl
Tho farm tioitlalna forty aoroa of hlohly Improrod land,
two dwallln booms ono a now brick, built In tho moat
Tboroaroabnalno barn, loo hnoao, honnorloa, ot
iO limaa rallmail Li It Tail An ahuM bill liai I... lit
ahortiy. In Boeordanoo with meant act Of (Juntf row. on J
iwa larro.
tralnaof earn to and fmm Waahlmton Blnp
lohondrodand nityyardt fmm tho front uato.
ohaaor. JoT-ot
lrThahr(TtatoU pnatnonod on arooanl of Uio
woaUior onUl TUKSDAY.Janf ll.aaao poor anl
plaoo. U Id
TnUSTFr.Vflt.rK OF VAllIAIIiB MItLANIJ
nuAiir i ium nun Al AUUllili
Will no nfTuFfin at tluhllO anptlnn. aarl Ilia tiratmlanaL aut
TIIUIttiDAY, Jnno Iftihat ootock. ..m, t iat
valnablo
"'
fobtAf II
fartilraoro ai
an I aoan UlMli onltd barf m foot
front wn wia toVitnaariorr.vtUiabirfo orano ttiorooi
iT aii-ii,a hit linaivKmft uittba.
frrUnrllnar
Lot No.1, ad4nlnv eovora an area of atuat 1V0
aqoarofooLhaaanationolTo wharf and Una froUbl
honaothoronn watorl foot In front,
Tina frit la wall Bulled fur Uoal and Wood bqtinota or
BtminhhlplJi
frial
Haloi flno Uilril oaahi lialannolnA an I M
monUiB. with notoa boadoa; laUroBboooaroil by dood if
uofiTTTanoioo; m ro Tango wiaapo at
iroranoloa: jtd raranao U, M coot ft
mn.kaor AMd''m
t!a r
HAM ll.hTJ'Jllt.Troatawaa.
(ftrOPKlt A fMIMhlt, AuoU.
irtiair an i raui nun
nVJ.T.flll.mVKI.I, AMO.,Ar.rl.,
J J no,Ul 1 IoiuiaylTanlaaonao,botwoonMnlhaUd
and TanU atraou.
TIIU9TH1CS Atr OK Tmt'OB, HIWIUIfKS,
By HrUoof a dood of traatboartnc rlaU Janaary 11,
lVH.aiMl dulF roaannlnrl ! Ilhakrt (nILn T. naunf Iks
rbaitol roonrda for Waahlnxtawt enonty. IHatrtatnf lio
lombla, and by tba writ too dlroction of tho buidorof
tho tmwnlwMNT nntoa oooorod tboroliy. I will Belt, on
MUNOAY.tbo Ithdayof Jnno,M,Uat It goWk
a. m-. at imUlo aoatioo, fo U.O bteboot baddor, on Uio
1 IVIHUaiB BDOWW OB al a. m mTOIMnn'B OrO BIOTO, BllOa
atod at U( laloraootbwi of woat Veartb at root, uortb
ilatrooband tlaaaaohnaotta aronno, frortMrur oaat. In
thooitrof Woahiiutrm. IMatrtot of Unlnmbla. allibo
Irratja, Modlclnoa, Chomloala, Porfmnary. ranrr
llonds, hrwsboa, Uombo, Pot on t ototltolnoB, Uiimh.
I loaroi.UonorT, BUUoBory, Uoontoro, Khow Oooob,
WioItIm and Drawoia. Proaurlptlon tao. Proacnih
wBaialeo
ao.llnantawrkqiloa.Mlina ItnttlM anrt Ftnipkarfaj
""" irnuat atitu wnimii, unuiVM ooa u null in a.
Ulialra, do.nnwlaaaldatoro.
Toruui Cab,
JOnff tt. TIIOVrsOT, Tmaloo.
JwMt J T JOliWr-M,A UO , Aocta.
HYtJltKHM.UlJ.l.iAMH,,, "
. AooUnnooro and Uoal kalaU llrokom.
Ho. 31U DouUtooat Uoroor of bovonUi and 1) alnoU.
(JOUHIWIOtFIW' BAIJt OK VAI UAI1T.K REAL
fttilATK IN 1IIK MUST Wr!,,.
Ity tlrtao of aa ordaw lot dmarnm of Uio HopfOwjO
Omrtof tho iHatriotof Colonl U, boarindato tlioaili
day of Way, la u. ami paaaod in Uio oanao ontuJod "In
ro. KaUlo of John IKioaUao, dooaaaod, Ho. Ztt, kujaliy
pockatftho oodontaood mfimlaainnom wlt oil of
iMoaU.atrMloaoatiun,ooiMI(DAY,Uii lib dor
darof Juno, Ih'v.ob) Uio prorolma, oommroaina at A
oeloek p. m., ail of krta nnmlMwod ono, ( I I two, ( i.) and
Utroo, (Xllnoiaanoomborod rdnety.itakt (boioo tbo
. wlaulorxjiaaMhtrif tha aaUiooUoarooodplanor put of
tboeli7orWMblnaton,wtiiiUio Imrowromonta Uioro.
BBMVMia Ol m lalta QWVIIinar nuuaw OIHIIIU HI
Inc III
thlaai
oalato will UmA Ik Ui thalr UlnMt
Tormaof aafai OorUiinl oaahtUio roaldoo
ognai inalallinoota of oit andtwolro aaontua, Um por
Nra
bo dot
i onUt
r uk
af a1l" bia bonda for tho doforrod payinonta.
KS
tuMiauf nnnuq paruoo onuuou roaioouioiyi
arina Intoroat from too day of
AUooorayaneiBcandaUuupaat tbaooat of tha par
moooy la pat4.
ftibWrtonuAK.
A, JAItllin,
ArtBtlKY MalYO.
JOIIH W1MON.
I Inan m laalrmora.
uUooAda
QRXJUf A WILLIAMS. AoU.
BVC'OOPKItXllCTnTKIf.ABM-il,
(HoooaoaomloJamoaU. AlutlalroA
lonrrrm
1U)
BooUwoatoornorof I'a.arooiM aad KlotonUt atrooL
KTllRICTt NOHTUa ,
Umlor Bml by vlrtoo of dood. of tniBt loarin(datoof
tho Idtb of January, !, aad roonrdod In Ubo T and
n.No.T.foUoirj, do., do. otmnf Uio land roooHa fur
too oonnly of Waobinaton, lia4rit of Unlombla. I
will aoll at publto aaoUoM. on Uio promiaos, tn tho
bWioatbUdorUtorofor.oaB'UlliAY.UM Iftbdaof
Juno, 170. at 5 ovlook. p 4 all Utnao oortain lota
and pairola of aroond alluato and bin In tho Jlr of
WoWiiaabn.-aiidkmwaaad oVotrilioiraa boitutaOof
kria tnalro (ill an I tblrtoon (li.) and anuthora part of
httoloron(lL) all lnaiuaro fvar bondrodandobthty
oicbtfwH.) Thoaaidauathorfi nortof lololoron ha
Ina a front of Iwaoty foor foot nliio and a lialf Inchoaon
'uvBBMwtnwoo,uNiatnar wnnuiino rmprnvomania
m, all mi
CajtOplatO,
f aaiaaaf
trla of BtrooU and allay, and all
forma of oalo aajoUowat A auftcloot amovnt la ouh
tomoMtMia paytoaotnowduooalliopriiportf bti-oilior
wlUiailooalaandoipanaoa, aiaoaBUn In all to about
i,nui um roataooinoqiuuiiarmontaoiono.iwoainroo
aad foor yoara, with lotaraal from day of aalo, oooorod
bydoadaof troaton tha promt aoa.
Two hnndrod and Rftr dollara to bo nald at Umd nf
aalo. If tho torma of aala bo not nm piled with vtthin
ala dararroni Unto of aalotha troatoorooarToa therUbt
faolttna pnrohaaor poa ajrioa ono wok a noUoa In
ipony at tnorua ana ooai or tnoi
io papor potiliihi
aqininirnirni n.aBiniWB,
'u-inuw.
JakKa AueUenoara.
nyla-dddo OUUIKHA
NOTtL-Tbarowaaaaawrof aaadaU tbodaod lado
BorlblPf tboproporty aa oonUinlmi allot lot tblrlooa
(U.) Nino foot oil and throo qoartor Inohoa barlna;
pronoualy hawn Id aMd oonvoyod away, bat all Uio
protMWty wtU bo aoM loo araa batrndod to bo ambracod
La Um dood of paruhaao and dood of tnufc.
,,'t JOUN T MU-UUKLL, TraataM.
BY CtHlPfr It A, la.lT M ICIt. Atif t loitf era.
(Buoooaaora to J U MoUuTro A Uo..
Boutbwaat oonior Pa. aronno aad Uovonut BlrooC
lAHrxlLOIIAMIll'ltiJJlNINO lUMJM A Wit I J
ItHAUY VOKNITUKR, AND BIX UU-illU.ll
fULU kltCS BKLLin1 HOOttB.
from Joaawb li aHowt, ot no, dotod Um tutb Jw
of January. AJX baft, aud duly roourood ia II al
U, Ho. So, tUtoTlL AaTof Um Uo.1 Uooorda lor
nw vlr4nalabf aalarilahr tiaat lAtnal. f Hal anl.arftrlluta
at publla aneUonf r
.Inartaiaa aanainlv. I
atroet, boiwoon Twalflh and Tblnoonta atrooui, on
llll!IUtUAY,thaIHUidayorjanonrra,rjoramonelnti
5t IO o olook i. at4 all tho poranoal pronorty montlonol
n Uio BobodBM aanoiod U Bald doou of tnut, and par-
IB laiuvii I IB raaiuon ui I.BUiaBB. I at a a IV
Uall HaauirthaMt u rJlna
IN THE PAIAR.
Ooono ModalibmUarpat
Two Baa Bof aa
BltChalratomatoh
1 oa (Jbaira, rtvblr ornaraantod
Two Boo match Uontro 1 ablao
Sao amall and ono Lard Tablo
oo Koaowood Piano
Ono ilo.or and Btool fof aamo
Koor aoU Hao SaUa Window Oarlalaa
two aou nao iaoo iuruioa
TwI-WtJSJJft,,, rtkNlTUufc.
Hooawood and Walaai latuncoa
Koaowood oaad Walout lioroatia, maaiU top
Hooawood aiul Walnut Wa.i'.liniU, marUo top
Konr Una Wardrwboa
llilllalam lliilataMB PlILiHa. fVaiufurlal an.1
ij JKTi?K'ftJ.Uf.J rui4iu
i and Oor nor Itacka
ffVii
Ono Kraaorla Carpot, handaoinf paUorn
Twolra blnlnf Hhaln ,
Ono Bofa, two Bldnboarda
Owo Mirror, ono Maatlo doak'
iJomploto aupi ly ol t bin
loUory and VaUa Warn)
Bllvor platoil Too aarrlca , , .
rUlTor-i Ulod Uaalora. FutaJ and
Uoo aot of Baa BUk Ron OurtoJaa.
., . . .UIlt-AAH
Oft olokantllruBBOiB t lajpat
no oloo-ont Walnot Library TabU
(Tliaira aod Loanoo tomaoiJi
Oua library rjadSioaod ,
OnoKaaytAialr '
Two Ana Walaot Ronkoaaoo
Ono nao Mahoaaoy bookoaao
aXUTolntnoaof awloat UaukOflnolu Unatbaljoniloiuaii a
Maftaalno, ooniplaUiJMal Uoa-ltor, Kdlnburih
(ma taytlo4iP, kjffojral iy"t4lVx,il!it,J
Ko rofiif eratora
alra. JTaUoa, gootfiowarv and Pvaualb. b full
UW BKUVANrS' ROOMri
JTurnUhed wltti UfiMoadt ftod, UodJlaa, Uuraana
fJhalra,Ao T
OUohitb aod Oanart Ufwtt U paaaaco and Bkalra.
.And a4af.tV.Lwk, utn.,oa the aald lliih dayol
June, lank I afia.ll iff ar an that nlora oa ' nf inwiiJ
La tha aabl city or Waahiutiu), kaovrtiand daaorthod
aa tot nomberra tatnatoen, (.) tn Uavldaoa a aubdi- I
ststoa of oqoaro nojnborod (wo bondrod and Biahly Aro,
(M, (Improved by aeoroooreaoed -brick front llwet-iM-bouae,
brow) otooo ttlmminra, and oontalnlna all
loon oooaf orlablo rooma,afUaaUd uimui Uio auuU aide of
WML
kiuniwui,i-iiHii jw(aBjBi4iiirj4Bata;ahrooM
Jtl
twa)
taiAua.taaAt.iMlajioala Utroo.aU.kIna.lnd
iwia irowt oaia, Honrotf by a dood of Iruat
BtamMMlhaaaTpanMof the Durobaaar . A dataoaU id
WW UOOPKU A LATltfEBrXuTL
Auction Sales.
llVCOdPRIt
nomawm
rnofpt VU. aronno and rloroiilli itrcwL
f.SBTfttWrnt PAIKOFTIIRBRAftO-f
On MONI1AY AKTKhMIO()f, Jnno , at 4
o'ebtck, wo will anil at oar ancilun roorol. a auporhir
enHnnttonor PUnta nnnalallnf of
flil-iMMfVltANIUMH,
iKUtrrnoriw, ui mfiftrn rr antb,
.... A. lAliniM.Vli-r
fflt at WMH Kit A I VllrirU, Aoofa.
HYimi IN oVWIM.lJUfL
"I Innoom and Itoai KM a to It row. or.
No, n I U, hWhoatt oonior of BoronU) and P Uoto
oUAuniArrB a!" w ok va? if Am n t-ot wkau
,, TIIK WINDKR mill llll
ftyrlrto of adooroonf UiaOrphana (Jtwirtof tha
nulnct nf I inlnmnla, dnly aprmrod by Iho Bn promo
Onwrtof Uio DMrlrtof Oolnmbla, 1 will ootl. at ptihtlo
anrtlon.ln front of tho prombMO, on MONDAY. Iho
MUlh riayef Jnno, A It 170, at H o'clock V m..lot
No , In o-maro No I In tho flit oof Waahloatnn. fill.
Tormaof ata: Flro bond rod doll am roah, and Uio
Italaneo at ono and two yoars,fir which tho notoaof
tho rmrc Saner aeon rod to my oatlafaotKwi.wlII botakan,
ami a Hot rotalnod on tho promlaea aold All orniray
andnt aid roranuo ala apt at Uio ootl of tho pun
ebaaor
Tho ahoro tot fronU titty fool on V alroot north, bo
Iwoon Borantoonth and KJatiloonUi atroeU woof, and It
111 foot B1 lie h In itepth
UATIIAHINk D rtAXTFILOiiardUii.
.f"M mtKFN A WIllJAMU A not a.
T)YU.
I Nh Mnrl.la llnlt.llna..
Noo.fKjOandllOJB.Koor 1 a.afonnandRlnUitl,
TRUSTKRH RAtV.OV VA.tMnfK nUAT, FR
ATK Ot UAPltOL IIIfL, NkAU TIIK OAU
. Hy rlrtnonf a doeroo of tbo flaprorat Ooart o( tho
lUairlolof (hi imbla ailtlnaT lnoully I tho eauaoof
tho Oak Hill (.omeiory Company a, Htono, Halt, at al.
No. 1,-J. docket in, and iiaitaed on tho TUi day nf Juno,
la0, an 1 I y vlrtoonT two daoda of trot dalod rw
aporUroly Anirnvt 9, lul, and Novomhor SW, Iwil and
roourdod rearm U.ofy In l4hor W O T, No. 41, t Jina 41 jL
Ao and H M 1 1, No. 17. flina 4t, Aa , of Uio Und ro
eord of amid dlaUiet, tho onhaftrlber, aa trwatmt, will
BollatrntlUo auction, on rHlllAY, Jnly I, luA), at
Oi lUoclook, p. m., In front of tho premiea,all that
pieoo tw; pnrrol of around In Iho city of Haahlntrtnn
aad UUtriot of Oolnmbla, and known opnn tho plat
thereof aa part of M nnmborod foor (4.) In i laro
nnmborod ait hondrml and eighty alt (iW,l and to
elndod within thofiillowlnf lltnltaand bound, bealn
nine 'w the aamo at tho Biiutbaaat oornor of aald bit
fmrlljland ran Uteneo weak with tbo Una nf north H
afreet forty two and HI (fl t-IJ) foot, theneo north and
at rlaht anstoB with aald II atroet ono hnndrod and ton
1llu foot to Iboroarof aald MatbtHioo neat and wllta
ho aald roar lino forty two and t-l3(r"MD feet, and
Uionoo anuth In aatrafiht lino tnUia boainnlnii, witb
tha boitiUttafj, lin, nrfomonitj, and rUhta to Uio aamo
belnntiria;
Tarmtofaala Onolhlnl oa-.h 1 1 atanao Int. 13 and
IS moot ha, pmm bieory notoa to be a I too for doforrod
parmonta, with Intoroat from day of aalo
If Uio torma of aalo aro not omnplled with wit bin flro
1 day of tho da of Bale, a roaaJa will lie had at tho
ooatandrtak of tha da'attUna pn-nhaaorteOAl to bo
pal Iwhen Uio pm)iorly la Bold All oonr eyanolna at
Hootbwaat oornor of Pa. aronno andKlOToatliitreot
l-XVPrXPNT HOUBMIOTn rURHITURP AT
All! ri IOX
On TIlKXriAY MdUNIMil .Inn. f I. 1TO
at inocbtck.attb Klo roatdonooof um Ik
lomblan Mlntater.rttHHoTOnteonlli atront, be.
teeen II and I Klrnlau aiat aJiaJI aalll IKal f..lL
tnroioollant rnrnltoro,nmprl-liiiT
One Baportnr lmttadon of Oak Marblloi CJiambor
Suite, made to order
Painted UotUuro Pumllaro llattrotsoaa k! PUJowa,
Ilnuenla and Itiarato tlarpota.
WalnnlOordTaUo,Oroen KopOialr
Panoy Walnut Lane Heal Uhalra, llroakfaat Table.
Walnut Marl lo-lop Hldebnord
WalantPiMnakMlMnlnAt Tablo, Window Sliadoo.
r ronoh Lhlna Dinner Kerr loo.
(Ibutaoaro, lablelliiUory
llelod rwki and Binmat.
ttofrljraratar.Uffioo Tal Io.
Mauiua and Oil Llotba, VMh, VonaUati Btair Oar
pole and Rod-
hnporior K lichen Rotal.tloa, Aa . Ao
Torma eaah . Oyyi Pit A LATIMHR,
tnyq-ld lStl,I AncUonoora.
TRUSTFKB""BArKlP aHARKIOTTBVIIJP, IH
linwARI) tOUHrr. MAKYIANU. A rfTA
TION (IN IKK, HAI.llMOltL AND OHIO
aUAILU(MT,U Mil KH funu lULTIMOKK.
fl-. On H Al U ill 1AY. July i. lS7U,al 2 o ,look nu,
li I by virtue of decree of lheeirrmlle'iart for How
AaJLaid ooanlT, dalexl April ILlTM.and paaaod In a
oanoo tn whlult Juhn T, llanloy, troatoo, U auroptain.
auLandllaah W Marah, and wife, an I oltiuia, are do
le n Unla. tha BQbacrlbeT, aa trnatoa, will otter at imliUo
aala, otuliepromUoa, all tlioMUaaoof Jdarrb t(aUlo.
oiMiUlnlna tn atrrea of Land, and bnpmvod by II
Dwolllna llouaoa,Urlaiand Haw UUl.twu IUrna,Blnno
own innt irBiiarr mhi aiiouinr
I nam. Willi twocrmdOroliiinlBof kruli. li,
Iho pritiortjl with Who-HwrtabLlllaokamlU. and hi too
Dnvifie, inaBi, i icun mu lupnH inii
ajViZso.
well wab-rod an I b- a wator-power on Um Patapaoo ot
flit horae power Tbo whole of Ihla pmporty will ho
anld without roaard toeuat. Parilnadealnnjt a toodla-
Tenoa. aa nrnauriboil b doerooi Oao-thlril oath. Iiei-
anoolnaiaand twelve montf, or all eaab at Uteoi tiuo
of lln iin hianr nrpiirrhniin or farther parUoa.
joil-aj" il hU Paul atroet, lUlUmoro.
BY tUtFKN V WIM IAMH,
AuoUnnonra and Real heta to Un kora.
il LU oouuioaa oornor ooroawi anu u iuhm.
niiAiiniaw kai k tw a trnAMK itmiAii aki
LOT tltuNTINU OX A hlHhPT BOUHL UK.
AT AUCTION. r
a On MONDAY. th Itth day or Jnno, A D
U7tl,a4tiolock,p.tAqlaiiall aoll on tho twom
laoa, bi virtue of adoorooof the Orphaw. Court,
and dulv ralllted b tho Huuramo Court of Hi LMaLrkt
oi (WumUa. trt aill Tha aatthlrt lintanl nna half
3 ana Inch (Ihl foot aad H Inch) front on Boulh A alroot
port lot nnmborod nine itt In aqnaro numbered
obrhl hundred and forty two ISO) and rwnnlntl back
wlih that n ilform width tho d Ih of aald kit, on
hnndrod foot ami four tnohaeiltj foot! (nehm) with
Um lntpravamen( eonalatlnaT ot two-etory PItAMR
lliJliaK,havinjr Biantcnoa room a.
Tatawa fB HklM tlaoUilfdnf Uio iMtrahaaa mono
pa riaiu in ooa, aua too rruaue moinai paymonTi
at ala anit lenlvo ninntha. wllh Intetoat tai rje aaanuraif1
byriood of Iroat on tho prniortr A depoaitof W
will bo reiinlroilattliotlmonf aalo, ritampaanri oat
voyanvlnj at tbo purohaaer'a ooot Tlio term of aalo
ruuatbeoomiliodwith I ono week after aalo, or tho
guardian roaervos the right in reooll lhopmiorty at tho
rtak and ouat of the ttret purultaoer afUr ono week a no
tice in oomo newa.iapaT pai uanoii in lvaMiinajion ciiy
m)3ft-dla liriMvN A WILLIAMS, Aoota.
1Y J. T. LOI.DH Kl.li A. CO Anrtlanvrra.
ttAI K . Oaf A IKAinAllI-K RUILDINd 8ITF.
AltOl
JIM I
IUM
ltyvli
iiuwi I "V an i ro iihiunu iiir t;i i i
un, jii
lull. BuliatiluUDa ma aa inialoe. I ahalLon TUKMIIAY.
J ana I I. ltfu, at tl (yoluck, p. at-, on iho premiere,
proceed to eel) at pnbllo auotioa, lot of around in
Waaliliuitoa onuuty, I) (JLaOunUioiatialitU wpwarda
ih luirvoarn aorve, aw, iniinnfi
hoaao, audbatlnar on It aevora
Croak ohorob" and 'Motdiora' 1Lmoo,h by way of North
Capitol atroet ami Unooln aronno, and anjotnloj tho
laud of Um Late Unary tfuoau. it U la aa olovalod
position In a dealrabU ioiaUberwiod.
Termai One third of Uio buraliau
DHwn tn a (Aeairauw neiauuornaou.
Terroai Oneliiu-d of Uio purshaa money la eaah.
andUio balaaoo In two aviual pay me a U, at reaueoL
Ivaly and If montha from tbo day of aala, with Inter-
wfc a upvu ami o unu ni ini en too premiaoa
taken for til B deferred ouiuantai ALU nnuinul Bhan
Uio.ropertylaaold. LooTeyanolng and ttaiopa at the
uviuibbbi wet.
W.Y PRNTtAIt.TruaUa.
BayUooAdB J T COIJWKLL A IHaTAno'ia.
1Y IIOPFU JL-IATIMKII. Awrt'm,
IMttUnroal oornor of la. arena and UavouUt alroat.
TRUBTKrJt, PAI It OK A VAI HAM R TRACT OP
Am- in inr. intiinia ur vvAMiiinu mn,
DIHIUlOT IIP- (MILHMIttA. AT UNKINlllWI!
In kahmiodkty, impiuiVko hy a iakhk
DWKIUWU HUUtiK ANU OlHKlt lMlRuVR-
MKNli
tT- fly virtu of a doeroo of Ui Rupronta Ooart of
f B the l)ttr1ot of Uutuuibla. painod In in Ity can
fULNo, Vm. duaket UaorW Jill lor t al ta. John
W Van HaiktBL,UMaadamiaod,iruatooa.wlJBQli
puiiueaucu n Miioiuaioat muaor.on tu jin
Ji o'clock p. m , on Uio prtlBoa,
aUreat, olalnt and oaUt of lb
In and to all that oortaln tilme na
all Um rUtiL till.
IkartlaM tnlhla
pioooor
parool and tract of land lylns and bod
at UaiitnliNra bowlbala I w tha aald
r tana tyins ana ixm in aald eonaly,
inalajr far tha aald i4ooo iarol or
ia axHUJiaaai onrnnr a armed by U i bi
treaw.nr lan.t. at tliaa.iniJiaiaLAL avua.! laq.al Itar tl a
UraooUi a of liar atreot an I Jatoraoa atroet, aa laid
aown upon tb rvrlaoa platol aald Union town ronnln
thenoo aliioc tb anoth aide of Jaff arena atroet mnlG
lbH docreea, aaetUI feet, to H Holla woatern linei
Uienoe,atrla'hlanln,anuih lltdoaToea,wetlH1 foot
anororloaa,ktUio divlsljnllno hotwooa raid UnLon.
town properu and tb p upartyof ileorg W Tallrti
-unninawitaa.ua uae nwnntjM uareoa, Woat
i:
allow Inc X t
of adofrrafor rarUtioaof omupaaa,) BtO
inoo ajNiUi 14 docrea, eaat RM foot, ta lb
eontro of aald Plero aireet , tfaeuo n itth Wf diijiBea.
eaat akl feet, U ft point la a, lis wUt, the auuUiern
lino of lot Ul on aald Unloutown tatt Uienco oouth
, IIS WUF III I
itowni tatt then
10 oaat aid uf aal
jaiV , vaa. trj igai, vo uie neat eme
atroet, aavd UuwoonorUi U doaroea,.
tb point of horinnlnafl son'
r oi nonnntnai containing ll'j
ofUnd,
mo-third punihaae-moiiey cah,bal'
aaa uinria iai lie iiaki.i in awi.,.l , ...
media, at reanowUvoly three, all, nln and twolv
trmlbs inna day of Balo.wtln Intoroat, th dofarrad
paynianla ta b Bouurod by Um hoiul or Imnda, noba or
aj.v. u. aaav .FvairHiiaiii. w ivuaBDn w vuv aaiABiaBiaOO
of tbo truatooe, or th purchase ttwngy can all bo i-abj
fiaah oa (be day ot aal or on ratlttuaUnn of aal by the
Ooart. no deed rtroo until Um wbol of tb ponthaa
money ahall have boon lald. L '
A dfnwli of JlU wUl b roaulrod wbnn th titoitorti
laonld.1 AUounvoyanooftadBfamMBtooalnl' Uiayur.
Kit.
OrtOrkR A TJtTIlaKIL-
Kl.U.1.
lOMM
iv iiHPiwarwiri.i
At AnotlonaerandKoai
Bi-Blat ltw.tr A
No. 3IWt aoatheut oarnar bovooUi and I) atnMts,
TSSW5,J!R!"!?SWttf'1VK
Waeklniton aounly In the IHatrtttol Duluiftbta.tahaU
anil at auoUun to Ui hbjbeat I iddr, oa thf Tniiul.ao.
n mat pioo or .P"toM uf land andrpriniaoa
atraata In tho city otWearilna'lon, In the TfuiPt of
(VJninWa,koowaMpartof lt nine (t lotthoaubdl.
Vukmof aaoar nuaborod foor handrodand thirty
Ulna, (US.) and bound ad ai followK, vli Onramafidrur
at a point on tbo north Una of aald ntthlrtyn(Sl)
foot fraui liio nnrthwHt awa-aaa it aal.l !.. !.. ..
-i---.. . r. i v. 1 :-. . " - ..
iinw rouwi iaaiaraiioiMaaia:hU(Wlleet loaali)
lout alloy, to ft pnlnt Uilrtjn. (Jj) (eel from Ibo woat
in of aald lot, thanoa aaat aeon aald aUov lifteon I l&l
n ib
ih Bl) ma JC
na "tenia t h am
Li a.SHdtwolvaVioiatha.wttJk IntBrat froui Aayof
Cal,and aoenrod by deed of truel toVli aallafacUon of
ihelruaioe. II tb Una of aal aro not eomplled
wiui viuiib me uua aiwi-tia iuu ui au
H aw au nuu
r. v! "
Hrai rmrubaaor
ore angina i Inrludtnf revenuo Blamii. at
HS. ,i''",Xl,"WIVSfi
fy 'ffikEiiAwrixiAtfsXt:'
itrsotos
RTY.
N1U
On rhUIU.OAY.Uu Ittthdavnf .lu atifta-ti
At tl abjliick i at, tr 'urtooot odoodof troWLlad
Uia ?U day 1 1 Mar, l" and duly recrded InTlber r
leal alt (tfl bMlwa, tboneo nurth la a direct lino luty
(U)foot alt (S) Tfarhaa.fifr (hi l-teoof belnolif(
thanoa waat aloof. tueaair4iAlnY.eid bl Bftoen (li!
foot all () inobea, ia the place of baj-toalnf , Unproved
Tenaaotaado tJiotUrp eaah, (of wltb:
Data at un oa aatoj uim neiervwi i
WASHINGTON, P. 0 SATUKDAYMOllNING, JUNE 11,
PACTS AND Itr&ESMOIS II THB CITV
Internal Rkyxbui iticBirti Yctcnlarl
were l,0,i.70l 11
(JoMMimtlONKft Drf.iKn wna prwiflnM in hl!
liouno rcatordajr with a MVcrCWlak of ncr-
vuiu ucauatne.
BouutuhSmtthoIUm Intoroal llovtnuo
DarsBti, luuh gona to Ohio on btislfttw, una
will bo absent ten dirs.
SuprnvisoH Fulton rciorui ilia Iniroaoo
ofaoHOwmcriUlnUioStato ot MiirvUiiil atui
iJoidwara ror mo prencni year orer Uitvt of
lVJall(W,L'!OCt
SEtATun Rgyelb Iioj dc finitely tloctJol lo
lot Urn In Ctnclonatl Julj 0. Ke loaves
WMblnRton on tho 4Ui of Jolj. nd will atop
t Cleveland ami Alleghany Citr.
TifR Nayt Department has riven Inntrur-
tloustu Atbnlral Rogort to liatoctmalrurtcd
at Yukohoma, Japan, upon ground (hmatod
to tho United State hy tlio Japanese a nainl
honpltal and mctltcalstoro-houKQ to anpi 1 tlio
waiiU o( ttio Asiatic flett.
.Major rE8.YFt;LLRBteiUinlarr;ao buiid
bcloro Judgo Wyllo, of Uio Suprcuw Court of
tho District of OolumUa. In tlio t am of 50,000,
for hU appoaranto to anawcr certain runtniii
hoiuq charges notost lilui In Nw Orleans.
nuiiondKincn wcro Senator IUm. of Kniinaa.
and Senator McDonald, of Arkahaas Itcpro
acutatlvo Sheldon, of Loulalan appoarcd be
fora Judgo Wyllo as counsel for Major I ullcr.
Naval OaiWiJ-Tlia foUowtnir uavtl
orders were Issued ycatcrdari Dctichcd
Commander Bancroft Sherardl, from'datr at
tho navy yard, rhlladclphla. on tlio Hth UitL,
and placed on watting orders. Commander
rciiJcrgnut, from ordnance duty at tbo navy
yard, l'liUadilpbla, on tho 14th ImLfand to
duty as natgatlon oOk-cr at that yard.
unicrctl oceond AMlstaut Engineer James
K. iVatU tu tbo Tallapoosa. ( .
Tub rnEsiDEtTs eldest son, MaMcrFrcd.
(Irant, atadct at Went lilnt, will graduato
ncxtJuuo. iiowiu not leato tho academy
tlila summer, as bo had' A fttrloiich last rcdr.
and tlicrcfuru In not eotltloit to another lotto
until lie graduates. Mrs. Grant will -visit
Weal Point nczt week lo, sco her son Marjf rJ
uijiwb uraut, upw at stiioot at Kxcter, riew
IlAiupblrc, will bo borne Jn the coursa of a
few days to spend hi snminer Taoalkm.
Wai l'b Opeiu Ilousa. The " olballasH
aro haiing tbo most unnallfled suercs, and
deservedly so, for Uiey furnish a most enjoy
ablo enlcrtalnmt.nt, varied and altracllvo In
every feature. Red Cloud and bis suite were
t rc4cut last evening In all their warlike coe-
tuinca, and were tbo "utacrvpd of all ot
scners. iiierewiu boo nialinoo UiU alter-
noon al J o'ckk.kf and tho regular jicrfonr-
BUUI lU-lllUh
National Theatre. This aftcrnonn and,
to-nlglit L tbo lt opiMrtunlilca aHordcd to
wltucsa "Jack and tbo lkanUik.M ivud Uio
other extraordinary attrauloiu proscntedat
this place Prof Hylvcstcr, with Mies St holt,
will avI.llJt i . -
iiomoua, lcsldethUcxcecdlmpy clctcr flight
of band performance i and the Miiwea lUrm
meULcrg and Clara Moore, will dellgbttlio
puttie In their, tx"iuhslte dances, and prdaf and
cetoctptilal movements. Let all bo 111, rally
rcnictnbercd at their parting.
The House or Representatives Is likely
to hat e aiotbcr sensation to-dayf Yesterday
when, tho nsolutlon was adopted to arrest
ralrlLk Woodn, alias ratrhk Rooncy. for an
amanlt oiKin Congressman Porter, a telegram
a sent to Richmond forhl miiodUtq njh
pruiciiHion A tefegram was received lasi
utght announced IbJarrcet, and that be had
started for Washington In custody of United
Stales Marshal Parker, lie will arrlvo hero
this morning, and will be taken to the bar of
tho Uouso to-day.
Major 11. 0. Uadin, ix-dcputy collector
of tlio port of San, Francisco, arrli ud here yes
texday morning on an Important mission from
tbo Sati Frantlsco Ronrd of Trade. Major
Qadin, on bis way eastward, was detained at
Chit ogo five day to secure co-operation and
adtlco from tbo Chicago Hoard ot Trade on
Um object of bis mlsalon. Ho aits fur tbo
boards' of both cJltes; fcod will have a hearing
before tho Wai s and Means Cymralttco on
Wedncsduy next Tho object In view Is the
transportation of Imported good from New
York: and oilier 'ports of entry to Chleard
San rratu Uco and otbc Important cities In
locked tars lu t harge of custom house oOlccra,
tbo duties upon which shall bo paid at uct
nation.
rrlltln of Hpala.
V gcuUeiuan who has Jut arrived la Wash
ington from Paris brings, with .bUn somo
copies of a rcmarkablo pam; blct, printed for
private tlrcu1utlonli tho Frcuch inctroiolls.
Tho suhjcctls tho probable and proximate
fato ofn!u. aud UiQ pamphlet Is belkwcd (o
foreshadow the t km and policy of Louis Na
p4ktoti la regard to Uiat eoontryv Jt assumes
thai Spain Is now going through, a process of
rapid political dlslntcgrafloni and It chalks
oat llm illimcmlxTmcnt or that ancient coun
try and Its partition bon-inVatW tfu"ital
and Injand Of cOXlttC Fratrro V tohaTo
tliu Uuus, abarpt tbespojl, wbllo a small
btii cuvoiiltqt revahJiLU wine dUtrlctof
the south, lueluulug tho city of Cadlx, Is lo
bo Rlh'iied to arunt llrltaln, ( ,
Wo are no. surprised to IcanI tliit the read
ing of ibis pamphlet has had tho effect of
drh In,; iho Spanish Legation In Waablnghm
wild lUt appahensloti aud anger, To ho
told that, wbllo tber hato heco crnplnylng
etcry iicaus, doccuf and uudlccut, to keep
Cuba for Spaniah slave traders, Spain herself
Is to bo cut upanddhided oat among other
nations, Is too much forlhcni to bear with
patlence.-Aiv r Bmn,
rerawHnJ,
8.11 Hautlb,NYorkGoo.X R SwolUor, PtU.
bursiJ W bo.rit. Uamuujei J4Ntankr, M.
PaUrkburar.aialA faabody.Balam, Maaa.,sr St th
John J IlUrrM, Colombia, 8. ti. J 8. Mllcboil.
PhlUdalpldai P Y Daalida, Jr, Richmond, Thomat
Mabonor.SaaPraBrlaMir B. Hotter, RaJebjb.N.Ui
Uoo. boule. New Orieanat U W. Malhawe, rblladol.
pbU( r Uoudoto, Hw York, and Wm. Imtlaa, UalU,
auof wr anauntf Um arrival ai, 41m MeUuawlllan
Uotol roatordar
llanry Ia, Phlladelphla R. a Cordon, Han Fran.
elaeoi JuhnHumaawnmlUl Now York, Lharloa Olldon
and OA. TwlaT Bn.lt., IndUaat Wot. A OaJe, Vlr
gloia, JodoB.M,MtX.ObloiOhaHP Radmaa,
Arkanaasi Jama paalela. Itaw Tackl Vm. II AUU,
New Hampahlro, and IL W Poanlma, M aaaaubueetU.
areatWUianbyfi
II la aahl in Itaw York that MnxOammudoc Vandar
bill la "asal
fU Vandort
llan. John
all UdJos wUlt to nophofx
S Vandorbllt f took IS alA)tW thVintroaae. F1
IllU. Conanl Central for BeiUorlandVaaa
rotiunodtHsahlMtn.nftr a Sou IUoh
titrrta of LuafJnoatal lauronJ I
varfaua
BorUry Rout well loft tow on Thursday vouln
for a brief vlatt to bla bum tn Maaaaihuaalta.
Maator Prod. Crank, th trotdnt a Hdeat ton, at
present at Wt rout, wlUmdwt il Jn. klaa
Ur Ulyaaoa C rant, nam ktoehuol at Rretor, Nw llamp-shli-,UaipldlmUtQour
J a few days to
apeud Ih aaturaor racatlun,
Tb iwUpuUl, havtac aaaartod that Un. Richard
aoaMoyulanAiuullMo. paJA $7. for berooatttbu
Hunt lo that paper, McFartaad wriUa Ui Jfew York
farotttbatH Tlltonpriata any wore inalicloua falaa
huoda about Bint, ha will print nam tuawolootno Lrntha
about TUton
Vlnals Ream writ troth Rom that alt hope to
ha br linouln iutu oomido'od. by January t.
Ub will acooinpany It to America! In February nail,
andDroMntlttoUmcrraahmforaHftdiavaraa. BtwlwUI
apand th minmar and aatumn at parrara-t work oa
the marble.
Vloioria offer Ut for th tmtt tan atad Pf ft fafial
nndar tba a of twenty Bv raara.
Mia Amy U nradley has boon avpuUlod tamlnar
oiawnouiaior rt nanovar oounty, H or lit CaroUna
Bh U tb ptoaeor female offloatMldor bl Ibftl fUU
t)n CeotieB UoClellanand famUr ar atNLuara
Falla, and propota apaodlrur aotia Urn.
Uoa.w.ht Rrartel Li doMtorUaaAlyeeaat U
Harvard La AieoeUlloQ October IL "
Q Ei Rmutor Orifth la rapidly roovrtai bit baaJUi
tbroad, aad will rstura to UOs oountry U th fall.
CHARLES DICKENS.
fjHfl
01 Tlf. PA HOIS "OfKIiRT,
6KK1CII 0F1IH LIFK ANU WRITINGS
LoNbui, June 10, 3 a, in Charles Dick
ens uiou nt o yo o'clock, last evenurr of paral
ysis. "BCOtir DISPATCH
LosnoM, Juno V, 10 p ni -The Loudon
Qltbfi, In ItA Inst edition Lltlrt evening, ata riled
lli6 coiuiutinlty with tbo announcement that
Charlea l)lrkrna liml Itfiptt nplrml with narol.
ysU. and was lying Inscnslblo at bis residence,
at find i Mill iMir itmhcaler, In Kent Tlio
iicwa rpread rapidly, and created tho most
profound i-ogret, but Uio worst is sUII to
come. Ttlcgrami havo since lon received
Whltll announce tlm rln&tti nf tlm rrroftt nnrrl.
Ht at Ot 14 Uds evening Mr, Dickens was at
dinner "fin Wednesday when ho was stdxed
with sv fit. Dr Hteclo, of tho village of
fltroudy who was- In former years the family
physician of Mr. Dlekcns. was Immediately
called In and rcmalnnl till nnarlr mlilnltrliL
The condition of tho patient Incoming worso
aum nurao, it was iiecmeti atn isaitio in sum
mon physicians from 1indim. Tctegranu
were tinnnotlr dlanatrliis). and Ihla innrnlnf
several London pbyslclans arrived at (lad
iiiii. a consmtauon was iicia,anuiuo caso
was at oticorroDounecd hoiK-Icss The natlcnt
nnk gradnally, and died at Oil in tho eve
ning. Mr Dickens hid been 111 for several
days, but not seriously Ho hadcrtn lilted
Jtouienter ana otuer poiius during uio present
week.
THIRD DIM'ATUI I
LoitMty. J ii no 10Tlifl iloalli of (Tliarlr-a
Dickons has t luncod tho nation Into mourn
Ing. All tbo London papers hate obituary
ankles this morning.
Tho Ttmrs gayst "Tbo ordinary expres
sions of rojrret aro now cold and couvontloual
Millions of people feet ft personal bereave
ment Statesmen, iaaus and benefactors of
their race when they dlo can Icata uo such
void t Uiey cannot, llko this great noullat. bo
an InmaUt of every bouse. "
ThoMfvA'ru'SSQysi "Without an Intel
loctual pedlgrco, his writings form an train
rngiisn iitcrainro. no was generous, ioing
anlvcrsailr beloYod. Ho lcaca. Ilka
Thackeray, an unHnUhod story.
Tlm Mvrninn rout as i " Mr. Dickens did
more than any pontciniorary to mako hng
Ush lite ntt uro loed and admired "
Tho TcicjrYipft regards tho distinguished
dead "as a publle servant, whoso tank U
nobly fulfilled
, rouBTii jnarATLii.
LOMKiM. Juno 10 Tha duath uf Llnirlua
Dickens causes an lntonno fttcllinrof rpfrrrL
Tb Qnecn bos sent a menago of condoiuico
so bis rwmir. and pubiio iruiiiutlons hare sus
pended buslucfs for Ibo day, as a mark of
respect.
Kkctrh r Mr. Dltkrat' Life.
A dlsimtch br the Atlantic cabla snuouuee
the death of Cluxrlon Itlokon, at his rertldcnco
at Clad Hill, New Rochester, In Kent, at
twenty minutes post six ot lock last evening,
of paralysis. No author ot onr day and gen
eration fsaowldvly known or so greatly he
lmed. Tht announcement ot his death will
send a pang or sorrow and regret Into every
household where his name Is known and his
books road. What happy homo his nut been
made brUblcr, and w hut hearthstone bos not
been shed by a hnlo of geniality, by the crea
tions of bl genius? lio has drawn many
touching pictures of tho sorrows of tho bo
reaved over tho loss of iho bclo-icd ouosi bo
baa-comfortcd many weeping souls, and now,
when tbo author of all these sweet stories has
breathed Ids but, there will bo such a bout of
sincere mourners as never before wcrt over
the loss of A friend.
cWoJry"kr,'Hw.a8 "jmojiUi. 1
D1cketf,rhtk had held for tisnjr.jrarn an
oflico In lite navy pay department, rettred on
apunalotrtn lothf and being a man of some
literary faculty, ho became a reporter for tbo
dallv v-iffs In London. Ho lutunded bl aon
for tho profeaoloo of an attorney, aod placed
him In au attorney's office for that purpose
Here the youth acquired Uiat knowledge of
lite machinery aud technical phraseology of
Uio law which ho has turned lo ao good an
accouul lu many of his works of Action. But
uiounuigcry oi ui worn: weighed noauiy
apon bis o-pfriii m tato for literature, mani
fested mainly by an ludUcrimloate reading of
novels and i lays, began to develop luclf. and
bis father's connections enabled him to ex
change his uncongenial occupation for tho
more agreeable duties of a newspaper critic
and reporter.
He was attached to Iho True Ft and
afterwards to tbo Morning Chronicle, which
was at that Ume a dally paper of large circu
lation and Influence. i series of sketches) of
London mo, manners ana localities, put usbed
In Uio evening edition of Uio Chronicle, under
Uio slguatnre of "llnx," attracted much at
tention, and showed the unkuown writer to
be possessed of a rcmarkablo and original
vein of obscnatlou and reflection, though by
sumo 11 was regretted thai such powers wcro
exercised to so great an extent In Uio de
lineation of scenes of vleo and miner and
the exposure of tho weakness aud uiflrmlUca
of humanity, Tlio sketches, were afterwards
collected and published (1830) In two volume.
Tho Ant-thud ability dlarJavod In Cheat)
ike tchesj was so great that Mr Hall, of the
Arm of Chapmau it Hall, of London, pro
IKwed to Uio writer Uio scheme bl preparing a
work ot fiction, to appear In monthly num
bers, with Ulcutrallous byBcjmour, a comic
draughtsman. Il wts aOKgcsted that tho ad
vci lures and mUbaptof a dub of originals
would furnUh a happy medium for tho powers
twin oi auiuor anu artist, upon iut mm
mo lint uiunuor ui tiia - uutniiH vapora
was written, aud Published with illustrations
by Seymour This cleurartUt died by his
own hand before tho appearance of tho
second number i and tba task ot illustration
devolved upon Mr. A. K. Rrowo, who, under
tho slguatnre of "Phiz," continued with great
spirit tho stylo of pictorial embellishment
wiiicu nis prcuccoesnr naa so uappiiy ucgun.
Tbo ' llckwlek Papers," which had an
enormous commercial sneccss. commenced
also an era In English literature. It was tho
first of a series of ficticious works exhibiting
the Ufa aud manners of tho middle raid low er
classes which, un to that time, hod scarcely
any exponent. In ono itvpeet this work had
neither predeccsoor or progeny Neither be
fore or since has there been such ft literary
eml-odlment of healthy animal spirits.
There is nono llko U fur uuLiglng, but uev cr
unwise, morrlmcut-tfor humor which was tho
cry reverse of dry That Mr. Dkkcns has
given us no more "Pickwick Papers" Is to bo
lamoutod, but may bo easily explained by Uio
fact that ho has never bad, tbo advaulagoof
King five and twenty again. Since then,
however, ho has gh en us many woiksmoro
admirable Jn many rcsitoctd, "Nicholas
Nlcklcblv. his next effort, was. asastorr.
thought by tho public: as greatty lit advance
of lL It was also the first of those social
notch) which form so marked a feature In
modem literature. It was aimed at tho
wrongs aud cruelties Inflicted upon tbeso
wretched pupils by tho cheap schoolmasters
oi lorKsinrt-t anu it most uociucuiy uu lis
mark. Since that Ume bo had set his lama
against many ft social monster. "Matter
Humphrey Clock," comprising tho stories
slnco separately known as tho "Old turloalty
Shop" and "Darnaby I.ttdeo,' appeared hi
weekl ntnnlMradiirlrur IKlOan.l IRil. ThU
wa received, and dcwrvodly so, with ado-
Krvwdt tnvor vcpuufsrj uiattwuicil liau otxn
accorded tobliTireilotianrtMluLtloria Indml.
the cbaroc tcr of liuh) NtU awakened n depth
and fervor of sympftthctla admiration width
uo earner creation naa won.
After the pnUlcftUoa ot Ihla work Dhkcns
mado a lsli to this ctiuilry. arrU big In lloa-
tOll JaimarT 21 18 ll and w turnip In VSirJinn
JunaSd following, lie was evcxywlrcre re-
"nw anaatKHim vt winusinniri piojior-
UoaatotoLLkiKHiulaxityMn writer aad Uu
r-TC.tlblochariUtrjr of Um Aaierlran immii In.
Ills views of Vmeriean Uio and manners were
published upon bla return, at tbo clone uf
l&U, under tho UUo ot "Ainerican Notes ror
(lateral. ClrcolaUou, a work width added
nothing to bU reimtatlon, though It was
uriRiiiviica, ucro anu mere wiui gicaros oi ins
In 1843 he wrote bU "tlirljtrhas carol, "
short story lueulcaUojMw lrtttes of buiuo
lenco and geuefol4jrtw VI4t was roucit od w lib
great, favor, gstcral slmilarproantUuaihata
slnco, trout tuao lo lliuu. appeared from his
pen, undcrlhe general ttuo of ChrlaUoas
Etortea;-uf various degrees of merit, though no
ono can be pronounced quite eijual to the first
of the series
lu 1844 19 latdilUJbed, In monthly numbers.
tha "LI to and Adventures of Martin Uiutilo
wlt," and toward tho close of Uio same yoar
be went to Italy with his family, and rcalded
there for soiha. tunc.
Our coimtrymea wcro airalu made Uio victims
of soma w hoIoBoiua satire lu "IarUn Chuzzlo
wlt, but no personal feelings were wounded
by Uio happy,carleatiiro. and It has bocomo
pan of hU most nopnlar works Alter spend
tntf .nearly yoar with hit family lullaly, Mr
Dkkaoa Uaanta Ike editor of the JMUh Ate,
ft mymliur per, startetl ta London in tho In
toreslQf Udllbcral sldoof itdUU Tlu this
Journal were orlgluolly pubilehcd his "lie-
-" "
1870.
lures of Italy, Ifodld not long continue In
Ms new poat of editor nf dally newspapers.
In 1848 1,Dmy ft Bon" was published,
then followed "DstldConrcrfldJ ".In month
ly parts, which were conUudodln law lu
tlibi year he Msumod the editorship of a
weekly pcrlodkal. started by himself, railed
' IfouMfihttlil IlortbL" aitcrlodlcal which al
lalned a large circulation, both In England
and Aiutirica. Hero anuearnl his "Child a
Hiatorrof England," repnbllabod sepra(Hy
In 1HTQ, aud his ilory of "Hard Times, re-
puoiuuca in one voiumo id hki. itts connec
tion with ouoWtoM irords continue! until
18W, when he had a disnuto with his asso
ciate, who went not will Inn that he ahtiuld
puUlsh In that periodical his statement
in exi isniuon oi um reasons lor sepa
rating from bis wife, and he withdrew and
started AU the Year Jioittvl In oppoaltlon
to IfofunJyM fbnls, which tenture was even
ft greater success than UiaL
In IttSO was Anbdied "Ulcsk House," which
had boon Ismtnl In monthly ntimbcrs) and lu
18M and 1857 "Llttlo Dorritt was Hren to
Ure world by parcels, In tho aamo way. After
uttie jfornu, mo " taiooi iwouiuos,"
(Irtsat FiitccUtloos. and "Our Mulosl
Friend fotlowctl ono another with almost
periodical punctuality, and an audlcnco larger
than any Fugllsh author ever had awaited
each, Hesldos tho above works, Dickens Is
tho author or editor of "Memoirs of Joseph
UrlmaldL published lit lSJo.
Mr. Dickens bad also acted with distin
guished success In private Uioatrlcal, and has
muiitiy react nisown worasto largoano grat
ified audiences In almost everr nart of Emr-
land and America Ho made his socond visit
to Uds country In tbo fall of 1937, and was
warmly welcomed wborctcr ho went. Ills
readings from his own works will bo long re
mciubcrcd by ttioso who had Ibo pleasure lu
bear him.
Mr. Dickens was In 1858 amicably separated
from his wife, with whom ho Uvea for some
tweuty years aud had a number of children.
Tlio cause of Uio separation was an nnconge
nlalltrof temper. fmilvuur no dhhunor to
cither party.
In Uio early part of the yoar 1858 Mr. Dick
ens visited Uils country, and rrao a scries of
rcaumgs irom ins own woras in soma oi uio
principal cities of Uio Union Tho lfhprcsslon
ho then created Is still fresh tn Uio memory of
our people, and the wealth, culture, lioauty
and fashion of the whole country came out lo
hear and do him honor.
On his return to Fngtand In 1808 ho renewed
his readings for ft Ume, but by tho advice of
his physicians ho suddenly brought Uicm to a
close, and took to himself quiet and retire
ment al his country homo at Oad a Hill, a few
mllos from London, wliero ho spool his leisure
InUie completion of bis last literary effort,
"Tbo Mysteries of Edwin Drood," now in
course of irublltsatloa In this country.
Mr. Dickens' death Is a great loss to tho
literature of tho ago. His memory will ever
bo kept green on Ibis side of the Atlantic, and
onr couutrymon will ever cherish his memory
as ft bright light In literature and as a bone-
i actor oi too iiuman raco.
The Ulsnd Cad. la st Wtat rlal,
A correspondent of the New York JKmcs
writes as follows about the colored cadets at
West point i
,WJ .MM f -I... -... ai lart
nriiivmiiiiiiiwv vnwm f, iiiv.
Nevtr before lu tho history of Uils military
post and college has there been so many Jn
correct, If not absolutely false, reports of Its
affairs circulated This has been especially
true of Uio eiamlnaUon exercises and In rcla
Uou to the colored applicants for cadctshlp
acceptation. Tho olucers of the station, as
well as many of the cadets, have expressed
their Indignation at Uie extravagant m&repi e
scntaUons that have been mado by certain
newspaper correspondents regarding the treat
ment oi mo coiorcu cnucto.
Tbo "interview" with one of tbem. a uub-
Itsbod In one of tho New York paper, never
occurred The statement Uiat iht-y bad been
ii-Timai tU muj m mj if tuu v-Maa,MVlo m luuiiq
falsehood! and so are all the assertions that
the civilians In Iho vicinity of tho Point havo
In any way endeavored to place the colored
new oomen In ridiculous positions. The plain
truui ia tuitt tuuy uuto uevn piacca upon tno
same fonnal footing as tho other cadets.
That there baa been a great deal of feeling
among many officers, cadets and civilians
concerning the presence and dlsposlUon of
ftiAau haw I'tmanilmMili ta ffin llnr thlai
fecllmr has been more of perplexity and anx
iety than anything else In Uio effort lo divine
the poller that should prevail, and lo mark
tho lino between tho social and the official
treatment.
Tho nearest approach to real trouble has
been In the mess department. At first It was
debated whether the colored ones should hare
a separate tablo and waiter. Colonel Black
deckled Uiat the cadet should be tree and
olual," and that neither white nor black dis
tinction should bo made The white waiters,
who manifested some slims of dlssatUfactlon.
w ere assembled In tho presence of the officers,
aud Informed Uiat unless they were willing to
serve all the guests of the table alike they
roust withdraw. They have remained So
the colored cadets eat sldo by side with their
paler comrades They alio room In the bar
racks Iho samo as Uio others, and Uiey are
saluted and attended to, in all Uielr Impilrle
and duties, last a though their skins hod
been bleached before they entered tho Acad
emy
In Mime respects these colored cadet are
greatly favored. They havo escaped every
kind of eerUy to which the "vcrdants" are
ecnerallv subletted. In every retract thev
Lave been treated with the most cencroua
courtesy. Indeed, the cadets, wlUi tbatnlcs
scuso of honor that Is one of tho brightest
ooIdU In tbo soldier's character, hate held a
meeting, and resolved that any act of dlsconr
losy or unklndncsa manifested by any of their
number toward tho colored comrade would
bo condemned, and tbo defender dlscounto-
nancod.
Cadet Ilalloran Is not Uioroughfy crfcct la
his phlskiuo, and but fifteen months' educa
phlalciuo,
tion can hardly havo qualified him properly
i can ui
alter th
to enter Uio Usta,whcre years of rigid training
often do not avail.
oumu, uio luav mmuii ovvuia ivuiut, nuu ia
well shajied. bnt there Is a peculiarity lu his
eyes. Altogether, he does not appear hardy,
anu snows suspicious taints ot
blood.
Tbo trcncral Imnrcsalon socms to bo that
doiu oi went wm uo piaccci upon pruoauirn,
and at iHanoanil of.
Althocurn tivlL nleasanL Hollto. and on tho
alert to uotueiruuty, uu eymcni tnattney
are aware of tho new era that tbclradtcnl
hu mado Imminent, and are 111 at case. They
sneak cryhhrhty of their treatment bv tho
officers, cadets, and all with whom they havo
come lu ewiitact. Their good sense Is shown
uy tneir unconcern oi wo ui-uiaoocrou iew in
tho village below whobao not acted decently
uiwartt them. Il would seem, from present
cv lucnecs, mat it tucy aro jungcu uy tuo rcgu
lar standard, thev cannot bo admitted, fhen,
unless pollUcal pressure Is used, they must bo
retired tor a wiuie at least,
Trlecrapklo nnrnmnry
flawpulL nmnestv In Portuiral. for natt no-
uucai oucnecs, is pronuscui
Tub Duke of Uontpcnslcr hat asked for and
obtained ft passport for England
Tun abianialiltt Frlri. at Uia National line.
from New York for LIvenool, arrlrtMl at
Queenslown yesterday all well.
A caucus of the DcmocraUu members of
tbo Connecticut legislature last nlsht nomi
nated Henry Bluham, of Ultietou, fur
United States Beniaiofi
TilR Ixmdcni Timet of yesterday tiiorntng,
In refrrrW to tha Introduction of the new
Grand lUi'lds railroad bonds, eaysi "Erie
experiences Uio Incalculable dlstnt of all
such kcctirltlcs,"
Tub London yacht club arlrtVjd the vic
tory In Wednesday's yacht race to Uio LgcfU.
Sho arrh ed at Uio starUng point swuud, being
licldndUieGlorlanftand ahead of the Cam
bria, hut after making tho usual allowance
for tonnage Uio EgciT was pronwinoed tho
winner by one mlnuts and forty seconds.
Tha second place 1 given to the Cambria and
the Olorlana Is imt lut.
Om Vi .jiNEarjAT the civil sruard of Madrid
came up with a part of tho band of brigands
w ho captured tho buKtlsbn.cn near Gibraltar
some time ago The guard Immediately gave
lb. m i.ttlL. kllllnir three and ranturlmr their
: ii ::?.. " ..j ..! : .aP ".t-i
horses. IUO otuer aucevjeuuu in cucvunjj
Uielr escape. On tho persons of tho killed
were found 70,000 reals, part of tho amount
which had been paid m ransom for their prls
oc"H o . -
Army Or debb. First Lieut J B Juhnsou,
uuaanlguodbAa been relieved from doty In
tho Derwrtrucnt ot tho Soutlt, aad ordorcd
home to await orders.
LapU Josci h B Rlfo, StxUi United SUle
inf antrw Tin, at hla own roouesL been droDOcd
from tbo roll of his regiment and ordeied to
l.l. Ihuki tn await nrdfr
Tim rcalmiaUon of Second LleuL Paul Dalil-
grcn, Third United States artlllery,bas been
accepted, to tako effoct Jimo 19, 1870.
ni IJBUL. Ol MM UVUIUIVf. invillllliui
United States Infantry, hM been ordered lo
conduct ft detachment of recruits to tho
, p, w ...-. . ...
iourthUnltodSUtca cavalry, serving In Utolterday, and wW reach his UoflW.w ,
Ucpartmcut ot Texas, fresu Cullalo Barrack. I Woducsday noyu. A pubUe rccci Uun wm bo
Pennsylvania.
IN0. 107.
THE NEWS BY CABLES
. 1 KEiT BRirm.
aw r" c--
irmt Sfsai Amrlfii Oat-l-Ths Britl rrrw
-rrwroodlaaw la rsr1IStsiifJrsrtyBM Ural
drUatlrtr.
Lonpov, Juno 10 John B. Flske, ihd)
American ronsul, at LcJUi Norlaod, ha tt
arrested. Tho Timet saya Um arret wsn
made In connection with Um Ponltoo msaiera-)
ratio case, nan wm mused.
The aStamJord accept wkb realg nation tha
character drawn In "Lothalr of Goldwlri
Smith, whom 11 charge with having pcr
slstcntly lUicllcd Disraeli for years
J-adward LattcrsalL In ft letter to the TYlfN
jrrrpA, opposed tbo Suggested racing refin-ras,
and defends tho business of bl firm, which,
ho say, Is selling horsca, not belting oil tbcm.
lie clonic tuat Lis iiouse has any connec
tion with tho bolting club on the adjoining
premise.
British Journals express In strong terms
their rcprotmUon of Uio fsl-Mj report of tlm
loss of tho steamer Darcla, which caused so
much alarm here, and are indignant al what
they call "American hoaxes
To-day Is observed M ft holiday at Man-
theater. Business there Is suspended.
The contorallon ot London bM addressed
an iuvItalliHi lo tho Canadian volunteers to
JolnUio volunteer of Kngland In ft shooting
match for ft stiver cup.
ino liouso ui Uimmons reassembled yester
day after a weeks recess.
Lord Malion took tho seat ftr Eaat Suffolk.
Mr. Monk gave noUco Uiat he should move
a resolve that la tha opinion of lbs House the
provisions of Uio Canadian act fall to fulfill
Uio terms of tho railroad act
Mr Crawford movodthitprtnlslonbomado
In tho reduction of sugar duties for drawback
lu store and rchnory on the 12th of April.
Several members attacked Iho government
on tho subject ot sugar doUcA, charging It
with bod faith.
Messrs Gladstone and Lowe replied to tho
charge and opposed the resolve.
Caldwell promised that U.Q Gotcrnmuit
would tako tho grievance of the newspaper
dealers Into consideration.
Tho resolve wm withdrawn.
A commission, acting under tho provision
ot tho coercion act, lut tried dearly and
Brady fur an attempt to murder iUdolur
Both wcro com Ictcd and have been sentenced,
flearty to penal servitude fur Ufa and Brady
for ten year. Two Jnrtca had previously
failed to agroo on n verdict.
tfOlTIf AMEBIC.
Til Prsalllaa Ostrr-attat wtll Tsk X Imtar-
dlaU Ktrp Dsaardtif Hlatrry-i Treaty of
Pesfw with rrs;sj Arraod Os Aaasal
Bs-fftt.
Lordon, July 10. The mall steamer lu
arrived from IUo Janeiro with date u May n.
Tho Brazilian Ministry hM la formed tho
Chambers that while they would tako no Im
mediate measures tu regard to slavery thy
would aid private enorts tor it mitigation.
The rrprcsenlaUvc of Brud, Uio Argentine
ConfcderaUon, and Uruguay have agreed on
the conditions of ft treaty ot peace with Para
guay. n, jMMnt, .iww io. Tho annual budget
of Brazil has been submitted by tha Minister
ot Ytntvnce. YTHh Inn TtatoraUon of peace
UieAIinutcr Is enabled to show ft handsome
surplus for tho next year.
i-Riser,
or hrra diary BesaW Dlarwrtrod-IaUrrlaw
Btwoa lb Klnw r rraaJs and tn Csar f
Baatla.
Paris, Juno 10-TuepoUceharodlcovcred
eighteen more of tho wheel-shaped bombs,
which wcro thrown Into a canal by the con
spirators, and eighteen fresh arrests have
been mado of parties Implicated in the con
spiracy. Paris, Juno 10 Tho Ootisiitutumai sat?
tho King ot Frnsala and the Czar havo had
several Interviews at Emit. It professes to
havo Information that In their convcrsaUons
the nucaUon of Gallacta wm not alluded to,
but particular attention was given to the
Schloswlg controversy
AISTBU.
Impoalag Faarral f Dstksssl.
Vicuna, June 10. Tho funeral of Bathaanl
took place at PttUi yesterday, and wm at
tended by a t mi crowd of ioop.e. The fune
ral procession consuled of admslon of troops
and Uie national and literary soclcUe of the
city, and occupied an hour tn passing a given
polnL The display notwithstanding It sol
emn character, wm brilliant and picturesque
HPA15.
AJieraui tha
Honor Kffa.ro.
Akslltlsn f
hlsTtry,
Uaobiil Juno 10. Scnor S wares, depnty
to tho Cortes from Porto Rtcn, adrorale. the)
passage of ft bill for tbo ftbuUuon ox slavery.
Frsat Pt rtatsi.
Lis twit, June 10 Tho Government hM de
clared amnesty for alt political crimes and
offences committed since the 1st of March.
The Duko Do Saldanha Is engaged In com
pleting his cabinet which, Iuu been deranged
by recent resignation.
A 1 0THER CA8E OP CO ITEM IT.
Arrest srrstrirk Woods at tlrhmoad.
Rich mo ix Juno 10 Patrick Woods,
pullcuuau, wm arros tod by tho Uulted 8tatcs
Marshal to-night and taken to Washington,
uu Uio night train, to bo taken before tha
Uouso fur an assault on Charles II, Porter.
member ot Congress from this district.
Import tat Ballrosi Kelt.
Manchester, N. II , Juno 10 Tho hoar-
lug of an Injunction served on Iho Concord
railroad directors, to restrain tuem from UK'
Ing forcible possceslou of Uio road from the
hands ot Manager Btcarus, w as commenced
before Uio Supremo Judicial Court to-day
Justices NcsmlUi and Foster havo withdrawn
from tbo bench, theV being stockholders and
ofiWcn of tho road. Hut UtUo progress will
DO maae toiy up " mu uuur va mujviuup
mcuL .. .
lAlral Trlrrnphlrt Itrrvllle.
Th raOroad iaraloalata loft St. Loolator horn
ynutrday, th tonUvlll Krty trwituj na Chloaau.
Hbrntan Iftorotoa ohars Tgnt A)ln with thro
Us oS th riant with Mae, and cite rartooa Incident
Bjmcrrd on UM croond, end romark mad no
fur and aOor Um aalfL lo pro at BUtoaaonl.
Prino Arthur U to bo Inraatod with lb Order of Be
Mkfceot and BL ioor, by tfa On-vwrnor Cri f
UaDoouiaduBtMojibroal l1a, i A fl oet.
sasasusnringi
Bpottod Tall and hU party AT at lb OonUoootal
Hotel, Philadelphia, whor they attraotod a Ura
crowd yeeterday Thy wr ahown Ih aCfhlfl of PbU
adetphla, iMlndiM (old oolninj ai Um MUt.
lion. John P Halo, Kt Mlrdator to Bpalo, arrived 1
UiAmarioaTharday.sndlstobaT n mtbllo roeap.
UoaatDovwr.H 11 j , . r t
(!.. flimx. a euaoroil man. wal arraated at Js-
a.ia. i.l. amtawdaur. for Ui ftUooiPtod rap and
murder of Jan Bioldi, alad ootorod, li ta thought th
oman wm al.
Tb ramUaa eorreapondent of th BL rani lfjaWi
u. nndar data of Ui 1Mb laai.. Bar "Indiana ar
eonniraUa( ka tb vlolnltf nt Lk4 b Wood.
with Ui porpu or gtaa "M vanaoaanf worn
Uiey pntrat tb swamp." ReUl a plckeU atenda
iw lkeof Lho Wood to Pomblaamonalaln.
Tb body of Uharl Ilnnf, of U Arm of Uaat A '
Uoodwln,ot CbloacOtWaa found fioaUna- UikawaV
at CbJoaco yesterday II la aoppnaod that he, balac
nearly bunfl, waisoa oa u aoca noonoionaty.
Tber has boon onaldorabU ualtomont ftinona tbo
proprietor of grain .vatora at BnBalo, M YMdaruu
th paat forty abjbt hoars In ftnUolpaUoai of a riot
antouabovUra,waobavbooaatuHk. Tb
ana of th men, however, prevaUod ooor paawVm
AU waa qrrial last algbt, thontw th trlk aooUoao.
FnakOUDhaBLOhloaMiA.T Swooaoy . Baltlmor
Tom IL yVhltO, Bt, LooJai J O Cluiaiopher Ro
mood, J H rteymnro, IaUbaok rrod. m.
rtaoraiaaatoi O, J. rorfaann, now awra, ..-.-
JamoabotoL
JoumP IUw arrived In Uio America, yc-
riuuni iiai-aajiiiv.T--" .:..-:
- tendered uun oy mo ieoiuuu . ,.
Tm iawrUa lastltaU rHawarrf-4Ar.
CnicAoo, Fli-. Jane 10-Tho American In
fttuiuj of Homeopathy reassetobled at 8
o clock, Tha committee of arrangement tor
1871 wasarmrni i-ed,
?r' J'.V' ysamAtt of aevriaod. wm ap
pointed lb orator for tlw current year, and
Dr, 0. Beeoe. of Chicago, as alternate.
Dr. Dunham, of New York, rrmdarenort
from tbe otnnrnltteeon mcdkalcolWc. which
urged ft higher sUuidArd of medical itandardof
edrinatloev aod anod iivwwi the Instlluto to la
t opoa this course. After buujo dlr-culon
rtrport wm sxwptod.
A resolatlon wu itdoptcd that eandldatea
tor mambcrshlp In tho tnatituto who shail
sTTftdoato later than 1878 ahall be lnlrc4 to
preaeot evidence of having obtained ft stand
"1 of nnallnViiion adopted by tho ltUoie.
OfilrMT, wire elected forllto ensuing year.
After Iho tiaaaatrn nt anrna formal rcftOtOUOOn
Uielnstliute adjtntrnedto meet to Philadel
phia on the flnt ToeariAy in June, 1871.
LLETELARP, II. Jane 10 The Jvauom
rhotographle Asssoctatton adlouroed this af-
teraooa. ThflWoeflDg bMbeena cotoplete
success.
Wnnojlrnalai ftlnte Medrrad oHfy.
PHrLATRLruiA, Jnno 10 In the Slato
MMlcal Society ConvrnUon, Dr. A Uoo a reso-
luibm ltriVnccd yesterday, wm again de
batod. Dr Parrlsh offered Uie following substitute i
Vborwa the CoUm of Plivwlfllana. of rhllaevohla.
and the Amort, tledloai Aaaoclailun aoknowtedaT
Um onmmon aode of oebioa aa a standard of tntevounra
betwaon tb mawabor of tbo modioal prrWeaalon end
U eommnnlty and where. Uio aald end I aawerally
rood aa a aooVivont rwl of r jf awiwinal oondwot by oyot
ormntry aocloUo of Uia But woU aa by Um prof.
lonatiarwoi VMroror-. ....
aw TVii aU aoUon of tht aoetocy whloh baa
Mpoaod upon lu member rootrtetlooa what are wot ro
nlredbfihoemwoumondo, whteh baa boeoaokoow
Jaad Ity th en Ure modioal prnfoaalno) ot wm oonu
iMtrt. t lo owrottlwion oowte and anna BSBOtrTa and U
anofa aoUon ta boroby rep aal od.
After discussion, tho substitute wm adopter).
I ul finally a motion to lay It on tho table pre
vailed by 63 lo SO.
rxox KK1T T0BK.
Radian Trrmlaallen f th KessUa f Cart
Platrlrt A" I Ura -y rirrrfpoat Still st hie Paat
Th EUrstrd Railway Heatrar f a Crisilasl.
Nsw York, June JO.. -The eiamlnaUon of
roltrrtSchroeder, for the alleged seduction and
abandonment of Adah F Meyers, was brought
to an abrupt termination, Ibis afternoon, by
Mrs. Caroline Vrecland, the mother of Miss
Meyers, who suddenly rushed Into Uie court
room, brandishing ft huge knife, with which
sho mado repeated and desperate attempts to
stab Schroeder.
After an excltlmr scene In the conrt-room.
JustJce Dow ling succeeded In disarming Mrs
Vrecland, and she wm removed io a cei
Miss Meyers wu Also committed, and Schroe
der wu discharged. Mrs. Vrecland, who Is
uniuosUonAbly Insane is said to be seeking
Schrocdcr's life for tome Ume, and also tobavo
served ft sentence for crime In Massachusetts.
District Attorney Ptcrrcpont attended to
oflidallni-lncM to-day Ills resignation will
not bo accepted until his successor Is agreed
i.
Tha elevated railway wm opened to Uie
public to-day, and ts now In successful opcra-
Uon, though the patronage Is limited.
George II, Francis, colored, hM bocn ap
pointed ft census enumerator In the Eighth
ward.
Patrick Duffy.theuiaan-aierMoflhoElgbUi
ward, who stabbed Officer Dukcman danger
ously a few dajs since on the corner of Broad
way and Houston street, pleaded guilty and
sentenced to tbo pcnlienuary tr nine
years and six mouths.
ROBTH CAROLINA rOLlTlCS.
RrpabllraaStaU CT.atUa-A SUrmy TtM
r. Dork try vmlalrd rroaottarRlL
WiUfiKOTOR, N C , Juno 10. The Repub
lican ConvenUon to nominate a candidate for
Congress tn Uio Third district closed at Lnm
berton lut evening, after the stormiest and
most exclUng session known in Uie pollUcal
Anal ot North CaroUna.
After the withdrawal ot a number ot dele
gates, O If Dockery, the present Incumbent,
wu nominated on the first ballot. Dockery
refused to Indorse the administration of Got.
lloldcn. Tbo aotfr-Dockery facUon are ex
tremely bitter, and avow their lolcntron of
running an Independent candidate or of Tot
ing for the CttnserraUre caodldatc
Galloway, a negro senator and ono of the
delegate, pledged New liar iver county
against Uio nominee before he withdrew from
tho convention.
Andrew Jones, It Is thought, will be the In
dependent candidate.
Prominent Republicans declare Uiat the dis
graceful scene enacted lu the convcnUon sur
pass anything of the kind they ever wllncssod.
MAW)11C
Rentlsa f ths Uraad Lad r Raw Yerk.
New York, June 10. The fifth day' ses
sion of the Grand Lodge of Mason of this
State opened to-day, Grand Muter John II.
Authon tn tho chair
Subscriptions to Uie new temple wcro re
ceived.
Tho committee on Jurisprudence reported
several decisions of the Grand Mutes, one ol
whkh oMerled to the proposed addition of
penalties for non-payment of due.
The committee on tho proposed National
Grand Lodge reported unfavorable to the
schemes, u Uie Grand Lodge of New York
would not submit to dlctaUon, and aid not
expect the Grand Lodges of other Bute tu
do otherwise. The committee rc-commended
the subjoct to be dropped.
Tho committee on Uio consUtuUuu and by
laws made a report rpcommendlng an tn
crcaso In the price of tho Grand Lodge certifi
cate.
PB0M 5KW OBLBAtft.
jBdpreBradlrjmTrrolalrTwpoaalkULeaU-
Is Ura."
New Orleans, Juno 10. Judge Bradley
rendered a decision this morulug In the slaugh-tcr-hoose
case. The injunction against tho
slaaghter-house company wm not granted,
because ot icchnlcal objection
The Judge stated that the slaughter-house
art wm one of Uio most odious upwiopolles
ever attempted to be created, and of a charac
ter not to bo submitted to by a free people;
that the j lea of lu being a necessary police
rrgnlaUon w m too bold to deserve ft moment s
attenUon, and that Uio ujuatloo perpetrated
by the lcglsIaUou of Irresponsible legislatures
hu become a curso of oar country,
TBK HOBTIllRI rACIPIC BAILB0AU.
Award tf toatrsrt Tor tk Katlre Bs4.
New Yoak, Juno 10. The executive com
miltoe of tho Northern Pacific railroad to-day
awarded the contract for Uio Minnesota di
vision of Uie road, 230 miles In length, to ft
combination of the old Canadian Ann of lubes,
Foysou A Co. with Uie Minnesota firm ol
Brocket!, Morrison A Co. The enure road Is
to bo completed by July 1, 1871 Tha com
mittee have also contracted for 20,000 tone of
rails, with Ibo Iron appendages necessary, and
engines, cars, dec , requisite for tho work.
Ths trona at sad Abroad.
Raleigh, Juno 10 Paper from tUffexeni
sections of the Bute represent the growing
crops as badly damaged by tho foccnt, heavy
rains. , , ,
CniCAoo, JouslO. EnooorSgUag reports of
Uie condition of the crops oooUnuoj to bo re
ceived from aU parts ot Ibo West Wheat la
an exception, ai some points.
Paris. June 10, A, severe drought prevails
lu tho agricultural districts of France.
Loedok, June 10 -Tbo AWjpi
coHtit Otiatue says, notwithstanding the
despoodent remarks of the agricultural ,was.
wheat Is progressing invwi wu. .umwuww
fair average yield, but tho prospoc of
other erns are aucours-"K'
Tk Fsalaas.
UvwrAUit Juno 10. The Fenian organlia
tlon of this city have determined to keep
up their organlzaUon, and pnsh their object
with morn ardor and concerted action. Tho
plan now la for each clrclo to reula lu funds,
and place iho tamo en Interest until sacb, Uuo
m tiae whole brotherhood Um-nghout um
Untied Btates ihall adopt ft pUn ot action and
ireo on stU table leaders. Tho money Is then
to td IranAlcrrod to hcadiuArtcr Wd ft RWTo
mado Immediately

xml | txt