OCR Interpretation


Daily national Republican. (Washington City [D.C.]) 1870-1872, June 21, 1870, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053572/1870-06-21/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

, , .. , ...MIMi, ,j rrt-i - -rr r Jrzsfc iia.iaj..iii'ia a. laiatniwi wr. a -aaa -jtM.am.iar:rg mi mw ihw i-rawa
-?iMf!rfw:, 1 . vLM
'Vi .).)' jIiXm
, .jillllltt'-' ""a
vtMANrf Art A Nil feOAtAIKnttAt.
CKrmuMwn BB0tmnMs4 Cooas o fat
al. M Mtot, 4gWMMH wiwumw"'
- - . .' -csSiBBwl oOftlWWIlM MyXtYwtM "S1 j - -" v
Haw Tcsriuf BoJJm.
S
"7E2itar:
Ww vi.'.S,avri-
MamiriDHnii ww
!bnss'
JOJr'i !. i..C.i '!
iLrntnaa, J aaa ai-i...aJayVkayUi .
. !
KM I
hat
rawUf St T K, aad fcto WW Katraa at
,1 ST) IW raaawltaaU. LSS lav BrtaM Mm'
-Wm inatklimnlX.ndMpHiHkiiitM
a waa aaura. -. miHnin aimaa iwn
iwl-1w1.ito a ItjUdlJEI, ,0u to WfO An. wblto at
"vaiirmUj,j.-u,t;i'Mu iu;
w aa avhia nr nm pnaaa.
h-- Jwii ara ha
Ufer,tatHto tohat,
prim Mtim IMIK
MMiWVrPnrttM ima.adallad
MiWli,iH
Wiinw,kM wpmw
HMMWNtohiUrti t
' mU lor prtaMte,Ml datr I
F" im umumh aaatTla la rat to Mud. 1KAIM 1
-auto for prima In ehofta.au aVld. Jinmimtttt f
CSia&fitSjm- WWUM Jj
scrui-juux.-sx,-;jcj,i i
wVl-ti,Un,D NMtaiIiHak4.tiiaaalr
MMUtUMtarblMlfwmfMtllt. tTMtaaa
M bttdMT Kf feMnV9u HiflMt Mai. .
"WfcMi.Mil lb Uaba bala aatof ta.
- - - - - - -
T Ilt !.. ufinU '' --. ......I .. r , m WMgCiJl f ( (, .r. - (
AymNGTDNrDrarTTTBSDlY-MQRNRJIJNJGi'a; 1870.'?., aj
WWfcRifoJmL utajftatOM
H. Qi. kklfe aeloaVM lb ftotbi aofMrof
tm.Mlh mZ If nmtiHHkMil, wW mU'
wiMputofaTiJMftrtwj. "
I WUntftitoaa
m fStSfjTbt ud Ukain.
LWhTyfMUUamauJUtbMlUQ
ielW t t tXKU7Ui'tATU(il,AA
3 It, BoaltMrt Mn of ImiU 4 D rVMta.n t
hmcLnkw Brrm
JT,
mtrTra
UltAIRJL DAMAP.K
rn
... .i . . '
HMd,)MtMkMlfMa) hkMMMMtlwM
Stm&82t85D
d.Mtt fcHBg Iiwwl nf MM ailllay W
B2rW' rw"1" ? iiiJ "ii C
nrrVA.r U UKtUfd dMsadj fcrtM KM MIU
norrfaj M folkm. llf UhSv fN-t MM)
fUlUnMW talda. UU ualii UnU. -.-!
'JT,lTr-Tryi"lH...., ( , . i.nr ..
I him iw , .jMiU" T'li n tf"
P
tDul
H maw
lflrohj
Spccial,-Notieea,M,,M
RnjJ rH for tbvolai- f Irtltrrmlila m. iIIm
r .XM"Hf !F4 a4 immi1 wmlte
IdmoI bodllr lr, OMrkfflk nitMMaoBUl
TB
crcbant Tailors.
141G WBLDoMOTT, 1410
turnRtUiTliiu'' , V.
TV UrfM Ul W rMhkubM Honkut UoUilaf
Uiua U Aiuifci. Sl ud tttO Ckattul
rlrMlIIVlrU.Vl .
SAMPBB VAidltS,
HWnKflK'fffcWIIKWMi
4 nai, AND VDMPLICTE STOCK UVAIXT11B
r-r rvi u i'k "'
klr WuwMbar atlow drmMn ta pr mI dli
Mil w lkl( MrtbuK ( ' H '
taiMMMM iieatnnon,' Tyfli
niiw MBNtt'iivtirNKA'
nJKI r-UH1ll
CX1KJIKB or 8KVKNT1I AJf D K BTRKKT8.
Jflutu Kuuon m wm it Awn tjcm nr nuoB
Uin 4a tat fcl UtMlM Ml nra m m r
1 r- bMoui muoUomimM uKiiiuucit vroftX
t iftourruixa RnASUMiHium
! j y . ii . . 1 ii uul U !!
-MERCHANT TAILQRr -
WsaM-saissaajft"'1
R&ttfBsalr sr tetfJa? Dt.ai
Sffia-isufaf'riJA'Kyis:
HARBIJt'rOP ClimtxR I
SiWiSXnSi&VlfiX!
SWt itw k BM.W. ! t.riU".lr. ..
lffrVUWWiWC
WrtUM ljMb with drawvn, twaJgwM Uuk WaM
Ob bm ito, wUntod U4toM ltt?A2lfaa C
. FaaUM PlUowa b4 Twek-r Horinc HHrto,
'ISS'0"- ..".".""S. WILW4"'.' "1
Tl 2 LT'TRn5m ptr.
Kf" fCf MdKtenMkitiMl,
nmtitlKIV aiVH An w.atK.
..n ,.n, nmm v. TfifVAnut
l.l'l
y6T;'at'-,g
"'J
ffiSEwl
FVbb ma bAlf aaiMHtow lOto Ea3itAaWB
1 bahn nm a Lm. mi H hi i a irt it k
mmsemm
WlMtMkVlniiwiM;
pW5SM!.SSWTWSKSa
Ttiui Om lUrf Mk ltl liKM'.
lj UaaM M, 1ml b.
DMta, u4 Uonptoa, dW aMUitt.
u umUk s (a - irirDdii iv ..
wnnnNhMmtiarivtoHHI, lk Hl,UiIK.I
MnkM tanMr told tot, u4 nBB
MtlUiUM
lMb,UWBMdM
IT aHKRN e 1
4, AmUnmmi
eTTuiauj
dSAHHTRKKT
IHTH ANUHVTli NTlirrra
iuiiT (i) Books, At Aixrugl.
'ie TiiiiHjr7rv
ifjlWlLMT.HKTWKKrf
J
ttjuXl 4'". A. urimTuitehwxU
LllatMM.
1 rulncbMb wltk nMartdtavrM74m4
rKTff LTFTT!-!?. ?.?" "J T'JiJ
1 t....,-- r.." --.-. -: : r-r r. - .
Taiaia ----" -1- -- - -- la um.u .J
"'J.H'iirf.A wfi ..!; ""';
ife:
iii
TJii'l
-aagaa-i
"l"i ,.,7f ;;, ",- 1 ,,1,,. 1 ,1
TYoUKKEVTltLIAM. mXM.
J,k3i6rici."iii'ia(ft.,iJTv-.
ttivtk .AueA?;rRSnAiraop.Tr I
'On THURSDAY". U f f J'A, D, IffJljH
Iw1 malj, la UMPUttiaUulbia.tOVM.
toHtr.Tiit CpMlldrw, an LUkl Hpjtnc W,
-tai&a,,iAlil'.JaTN
m ton.U CkkU rwiLOiuniut,i.
L.Ui--JJ lU '
,H1I
w-j-73 j:; mi
rpLKunTicrrn balk ur HHKHiTTTivuaJi, m
afB In Ua 2 ! alth,
SBHrHttbTS.
nn&ICNTtaorMl
ooofttt .
- ---' " tJ.UMuri to
. imi.i"CL- .rjn rr i'nir:-
(mmU, tA Mbaafttow, M lrot. wlQ off a4 pflU'A
toto, aallal i iliia, til tltoa HMrtotUtnjk
EJaaa4ktotaJWJfi5 WWU.RO
KTiaS
-riLh iLUnUna Bnakl
tbAimpvryJvWiWka-ii
IHwiJSWL'
Wood and Coal. iTT
g0AJj AZTOVOOD,
llaaVUkTVto tofvrw &U ftMrM MiadJBBd u
vD()i,tistry;"
)MM w PATH
MtftiK
I nwtald
Thla la kh
S f itr4 WllU toai
an aritooai rwara
mniwHMU
tnu:
irhilt lllliUii
3S
,Xia iMakui. la
r.U)vr
"- "----
Iu-ia, 4ll6ftH!Kfi:
, -ifiTO TC3i -u. -jjSHWS. a
, ,S &ZZ2.-Z TrtTH S S
rTSSKSffiffiSSS"
AUIMil
K
I IAUIOVWAJ
fWtoMll
ir"KSftS?Sa3
pSitSfeSiSaW
IdM. Mr. Hotut.U. Than and totoin, ad to rir
f ;:-'-t
.wTaSiGK
asHss"?
SKBBSSeSJnssast
Sfli iti'STtoT toCiTTiS
1 I HIMUSir WUKJLEB,
ISoucrMn Bmin. o( ihelnl
llriiA'JRHn.Wl,i
of tq dari. 11U kmIsUdl Mr.
h. left Ttfrtlr.tOM 1
W ltlltoBM llN.lfejU Coavml
U Tcmiwranoe. Id bo lieM t Nowtrk.
H.lint-: f.A lY .M ,10
uiumum ururnciAu -j area uenson das
U m nomlDaid u collector of th Kocond dU-
r d ol Mlnnwou, tUCCoUaIc. Uomlt, rt-
. rrw;:mHn,-Judtoido44aVto
-!? J-"f ...... . . ., AK i
W . -j.M.--. ..-.- rf - Hiniiiuinii
JJYTIIU
incrisff
i AMtlMMff
OT&i
IS aodto MdaTfaf AaQaa -' Ju3Slli!r
s"WS,2'125!iSri'J
SSigssaig
arsJKS.i.'''"
Icbtoaalnlh,
iMtjkiTdit
tM.ii.tm.,., mi ,i )t.Ii.hi nin iTU
5:s?5aiKs?A'2
ih-iMxstteiii;;
ififigWSfnl:
a
HLWmovKn
i5-j(7.r.
.VBJi
UarmcrXw
Or WAHll
i dMit irf uuit huriu 4l mi Ui ..
,1ifSXi5sw;M'
iApvuw.ASwr?sE
SaT ??,XK-Z!LM ?.f.! J-JV
u4 hwiarm aAd 4nciUm4 m Wm iwrt of LaU
:i3-iir,:
UlMM4MMaMM
WJ TFEtobtA ataMt wto,
tM kMMrth ktoaa Um mm UM Itnir ( ) f aft I U
WMitottoxraatorajM MtftotoW mMMVmI
ul to Um itoM nfbatrlBBlB -AujTVI
4bf rmla4 W I itoTtofotorfB Ol)
MuViblAiiJk.UUiUaUlfVi
-yirsattffl
ktUatiS'oiMto!
TnMUaKv
Xtto.r
ru to moA at iM ywiyre.
praM(taa i !fTu,?lf,w
anq iwnNtwiBiMifwniiwaaHii
pTB--ff- vvw-l JJL - "
ttgfJf U a ( ft.ioUtotoW ItototowM. V
tMlMI
OIU
T-e.l
VUUG
aid?d-Brit
iiXfi
TBU1T1
1
MMdlbi
VlCTI 1KD IlflMtfrt IH TIB CITT
MlrrttoffiiviWMMm 45J-
I M U' If Mill I M 10 1- !
' iRTianAt, jiivDa3iHairn a muu
itfwmo IJM.tTi.N.vi -. m
flft A . . ...I It ... .!! , Ml 4,
ft Norfolk, and iha will iilllor the KcJIlcr-
ruun oct in . low any,.
IHWI' "I
Tm ftccrfttArlf of War and N&vv h&A Innv
(ntltw wlti tUt rrilllrtll jtntKHfjUrrr
4 1 r. Ntumta tin mw Um rnMliit In th
ifteraoon.
Om SiTcftDir at Um flrtt fmttle contott for
(rUM uv Vi. oatnaMon at Frlaattoa ooiire,
a eocood prue of t73 waa anrdM w f T?
tUj, of UM DUIrkt of Colombia.
Pon Omci EjiIdluhd. rostmutor
nwral CrrwcUia fcrdertd'thenubUfli-
nt of a ret offloa at Vallty MU'i, Woudi
mtj, wot va., and, appointed 4. B. IlalL
Mtmaster.
0oteMOBoiL Ki ta6 lin tut t&ti
1 QtiLT ai a member of Ihn aavftl Tamlnlnv
board ftfaM'TaWMrfbrr'arit W IJ fl.l.
iVanlng for rortnimrtb', W. IC,'li'tlaicn
mmiim
Ik oca local colcmm wmtfrtStuii
LKJt t ua RIW JtCUAITAJlAil
,14 aa sceedioHj Interwtioir
faiWlftrmifkIl pcrnl
fnouBii rcpon ot iDinti it
inog 1U pfoyrcai.
tr:iBHrT
MalBafclffat
Wl
latat." ZlTlTil
tft BM.
I la I T II II ami
cTSL-mV
N UjtttUaa.aaaearet.artBialda..
rotod to Iho dUtlUatlon of aplrlu, and Mvrfil f -
oarnuor ow"aMit-Irrfo firajTWCff
uur,.JrtS5r0 llaWcriatimiio(ltnpx
uraouoa.
.1 full il .ilil ' lft
K iM aryt!l?McV iDtlaWW,
whaa front arcliaoUl.taiaa aw. nnabTato-
flit .1Jan4MliWi W JoilBvmlOIM
fnna.araauajMvartf'aaTinu arranjrciacnuj
r?oniaaUMiMataRtOral 'Unoj-
UMnaroea of ancara wbckahould M trana
farml nndeftntt'ortUir. w. ,. .
I Captala Atoxandar Moor wwawi-wd. liu
WQ ftr4arad aom. to await oraera, -
MncralvSr(on C.U, Aldnttnibnrrtltircd
rdm SntV a tho DTr)meat of tfaa Ratta, oa
mount ii nCtJillhi Ui ordered to proceed
iDiUaarrjajla'addawillonlcn. - ,
7fiUrinouttJrtarj,VW(,,l
ralhalla itmipa fair, ntrlled aUilbclr
i maar rcrforraaacar and'W. rairrat that
uparawtaiiot lr WH fhtn lialf I8J
Tha.ncw irnwpt were perfectly cxaiilaUa, n
nlcttcd tho hlghcit credit oaiUadanM
fijunldt. Thcr4oaarTodUMcnUitnlaatlO'api
pluaaandcneDroihlch graatodtaaL
( Prince D'Jatma b trntjfiemo4TPiaVi
fiilVcrtormer WtUlhWie; air'i.aWi awa.
Tblnk,(orxaiiipraof lion pUdwt a gtaM
t (laid on the ball of hb foot ant onaV. UtatT
bytaUdagiUi WeadUakjrnqbVialKa"Mer
XMnkMaimrn ttandlngM a ladder ,wliV
ont sapport. and peratabtola Jatr, ladder and
alt mtavlnff In" ronMrt. whflfl' Da ezeculoa.'ai
ailo on tho lolta. and jbme Idea 'b Tyrob. 'oC
TTJalmai k V . w
I I " U 1 IMk. - I
Tna BtriiHtaa axroM CojfaaefMLrTSo
oiulbaa. appropriaUofr MIL'htd'MJMcllTlirl
I aqna pi roaucn ana jooa are crHwnw, u wm
f ll iaJinatjUf';W' be Smaldc'rU h On
lttmv"lt'a,Oi BrbtLj.afTirclpnfneo.WJW.
tbptnej, and' WtorM(ir(fjoJj(t,
ainoai darpalr of chaotina; aW flaw of talk
aVMilaHenu i in il ' mo m mit l(rr
PTiaBeaAio jiu.af,i:oay w cooiuar uom
BiWoMTatlan MBi. htfl It Mt,t' act iron "ttn
'4emal reraDa.1 aai tariff btUMne eamnry
uuu ui luuuina olu. uie uuaa dmnnq buu
ui Jitrutlon of VirvIR Mot, WsUw'iAca
of private hill. All thla mart bo arotnj)lshed
In twcat;4woorVlnr dJiylf Olif aratldn la
tolba doacd on Uia lot of Jury It la potaU
bla, however, Uiat tUrx Umo for adjournment
mkr be nUndcd Until the lSUi, um Uic bin.
WPtWctft'1i'fl
Irrtaiii1 Ata MittirfiV ' -
3,
I
na Saaan tut enolna' Uddlirod In a lit-
warm work. dnintlntrtKtftrnirlJI'rtftt'TlAf-
ildyrauoU VT Uo' $o4,tiVUroii
Ull, with the Ihermomrlir.ilitlaatrtaodali.
aailr Tenmtaa8taut-vWwtWrEiNM
ta leinparatnra anMohf-raiMotirtWifcJl.oM
Wlincoala on th.ILL' aatviwarhift!i.l!iM.hMl
Hich romea from the tnraap orerbead.
1 1 Xatal Oaoaa.i-Tho mtawmtr naral or
, Jera Weratieobd itordTj' Ordcrod Xle'a)fJ
Swd.1t. inner," to"t'aTJnjtffl' Tot cxamlna-
ijpa. Dctacbad Chli
ejJirom the navy
Mi Waltlmr orden
BPiwn1JromicfW intfioonaactadmlUi-
ABnlnatli-an fnf navtmAilw
ii tat..'.p.. ,, ,iiyln.t MTH( l
tHWnoAirtllen Un Boston kq
cloHV'CrtWWplrk8 of bU office. lie
In iJoelon next fail. Aulttuit Attorney
rtl rield. who rcalimoa aomo voekj ago
B exported to Kti Malin .aboul arJtortnlglit,
Iprobablj itmud iflTMrv InArtioacs bU
with the office.
'iti Fjurkiho rttturai Tlid Senate
-upled K.crftl daji last week In dUcoMlnn;
L-IWalqg vixiotu aawndiiietUt la tit
Ul appropriation lUI. which provided fsT
rednetlon oCpoaUgo, wWMrlUr
eitcruar, the Mil haTin,; paMed.oat of
. ulmt v.a.titj .J jL..v.vJ
ameodmenU wvrVazaln pYopod,'al.tl
1 the aame anpuncoU ware irrieMW tor
"tftiPf..Tft rf" .vffl.rv)i V
t rejected airmla toe amendment redacfajr
tage to a uniform rite ol 'me cent, re
ted ftfraln Uieaiucfadincnt redodic aostaro
to k onlfonu rate of two conti, rejected again
tb4 amendment flftng each4 Congrcwman
60 for bla poatal expentcs, and adopted bj
89 yaMJJotlJ3ypj,nBieilacqniIai
October L, 1870, a the date when the frank
InfJiTftcmwlll ceaaa.
iio-dajVU! mJo'.Ok imMiiAiiH mboUaLln
UriTrtuilfWiauKt,ailrWcaWet4trifJ franking .yiteu., and the 'Mite rhif
that after all. IltwUMhcn remain for
lUalZtMiaa tor adopt br to reject It, and aeveral
banatort will rote for It simply to giro tho,
j mi a U m AbaaiwiAi IJUaHaaiC aVnlJirCl T
tVr Ul UlU ItaMMlUwta tf an aw - ta.jrj tfaa-.
14K
..SI 4 al
i .Tr.li.i.i,
Xiocnl
tTTr
-JW-
lfep
'II. J IM il
IWO.17fi;-
-"tw 'vr i
'i
VawilhaaatarT EuimW.. .. .. ..
BrlnvUaUon)ol,!ajia.iThaiama.ttac.pob),
PSfMiMfaawritrow, a merer company ot
laaica ind jtenUann tookipajaan.apaKUia
paniw-fl m aa at i o rtaakjartntrlit
irTiffifaf Irccro prevailed, and thla with Um
laant company oa board tmded to make
be trip raryiagnkablavto all ho panlcl
atedw f i
Slorafnf for taomcatta, fort Foot, tha
iteamea rcotaDdad . on her waa ti Mourn t'arf
non, wncre Bve or the 'idrrefrenla of the
ount vcmon AMonatlon diaembarked.
eavln(lhe aacrod noil the boat wai headed
icron the river,' had I'MarrhaH Hall, that
leaiant rammer reaortf'Waa made the oV
octlve point. Iter- a pleaaant luiprlsa
lwUff-Ul t"Vi fit jroim. -wore clo
;anttyTIliimmatd with hundred. otChlaeee
nteraa.wklla tkr aawaud tommodloui pa
tUlonwaabrtllUntlrritttcd. r JfS ,
"Ittaikyila'aliaiidtook uaaeaalmof tho
haifc iaand, and anon morn foat ware trliw
iWli-tethirKrt mtndlconrar4.. Who.1
orcrt Of a'crpaUliora ware thaa fiiroWked
waue aaa mora auid folkaen-
a deturalAd prtnienade haaUi the (rand
rkl orrauadloirtho fonnar hamoataad
Uartkall'famUy. 3T
tin mmimtf wlWtW ealfed the
ttoaf for this homo ard irlR'a
ttoncM about 10-50 o'clock, (J
I Awftoor waa Um tfrniUf paMed. when
i kitteren o the
walrtrvawtjctii-
tiiA bortr raauJtJ
lpg the city ahottlr after 11 thU morning, an
rtvatly pliad wUh the p.eaaurab.4 occastoo,
kid fpQ of UiibU to tho genial BtacVpole lor
teenjormeau furalabod.
Mwiffu m-j mnm iob puov",vpi-
um rock Ma lra
profeatlnioa the Potonuir? sttwv
i rnwea rw jjunx M
ITlAfC lii tbTOfeaaiMI OO
dSTMU
W evei laATriH'Ahu .ha inn In Ifinui
fateru .ClfnlxBmi tat bi Mat lnmnnl a m
' W!ti&i&Lyan2&i
avania mat tarn axfumtm iaatvairnx'Linil
uvea tha.ott raiwaiM aiaartlon .thai Gapt,
ckpolela a courtooaa laadi ffenuemanlv
nnaadaK Ua'Arrtrir.a atMmdrttUa boaL
kd Mwahin Hill , hWltotfut -.plica for an
CUrtiOt ma . y r '
PtmiiB?toot,'WAffIttQ3a.ThIrt
Dtrict. Becondaxy h(b)Ulu Vo-
a L.'-IsoinM. tdaobe-j Tat acboolwa
mined jiTtr Jft fTrhtM,J: V. Cart
latu school buUdlng. Qalte a largo number
pi the parenu and filanai of tho puplU were
"VVUluaVU, BUMt Htwaaw HIUI I'liaaaHio atauiu
Un to the Tariona xeretae. The tcbopt-
itcfour ornamented wltlutoauU-
I UitcfaQr Drnamcttted
ful hangtnrr baskeu and chvlce flowers, and
Altered a very pleasing appearance. The lltr
U4 fenowa acquitted themselves most credit
ably In all tbe dlfrciTnt branches' of ifndy. but
Uib examination In arilhraetle and geoxraidir
wuof a pArUeularly bljjh degree of excel
leaoe, iM wxiuM bira tone credit; CTtn to a
Knpi,oiauperwr araosv
LOdld
dta-i and rMtoaiJVr-Arank-Taf k fopn
OoWVWinie f ,' BamweJ Ikots. Wure
Wimaii;'Tlioa;ctatty. ..AtXcaUoiLt fltudj
and lMwoaitot-as- Foake, JIarry barn
4 Micbaei ckamBcf.k;rrmiiirroii
incr. Neatness.STvvft. Wi
it taVoosdMlWohn iWcoran. i
halia Mkbae) CkambcT.rrmflftA1p ae,rf."1
mdnt la Vooal llta Join
,Wy,,MCDUoiJAT;lKtLlr, IVUlla
ctxnon strode,'
il.
ATIOMAL TUKATax. Don Bryiuits Mlo-
strel troupe cjrarnencd an eniwcidieDt Jst
DiiriLand-W fJatloaalwU-lUed-lVlaaiVac-
ten
wh
Tb
artb. EdtlWa t UartWAt-i
Tismev Mclfra. VHWa Camla. Frrd. Dsra.
ecxanunUon proved very aaUafaetory
to llio t biters, and rcleitad much credit wpon
caChi- ak J luvoLaal la. nir work.! -s (
BfoiwuhatandlBg' amsr-ef the boyi ht this
sybool were too aood trviafcrred from primarj
clioobvand have beaa ft eamparaUrely short
lime, tfadet MlsaMeurao'a tnlUon, the examl
aaoon rceterday prOTpd Uiat UioacboolU.ta
noWavbuiMtbeaUitddMijrhAftTade.' iUI
Wa cougratulata XUssNeurse ojmmi her ane- i
tmjmi the pare&U vtd friends of the pupUsVf,
i msty toaorratuiaio tnexnseiTes tnat ine lastrne--Hop
of "their UtUe one baa derolTcd upon a
yodofr lady so txtitueauy qualified to perform
Ihli noble but tUCLcult work.
UILIBIU tl.mw3wimifrr,Ut TJ1XZ9
Justice Chase, In chambers, juttfaW tmm
noancod his opinion upon tho Alexandria and
Washington railroad case, to far as the aame
T
au t.aJa.dJo..wmUtors i, r,U,wvt
asalliaa, awtoa.t ILf, toa,aaa toa.ra. a W.
aa..-- w "--- ' UaaBiaar. (1.BK a
J. IL jaaftoaM- Patoajj'JjItoll AlsKAbto,, Vw U
1ms I OtoraWoaroa. tUfMtoa, rajjitai M-toty
WMIS, irMAM.U V,ffUtoa llf.lHt.M4W
t.
J 0.aIbaa.rtoUataa.tnMi rj1. rUIU. Va VHbL
re-SS l4Miaiaw-Tda'AJCaaMTJto, sTaarOr
laaM IUkauH.X4aXjllr.raU4atoatolialMaaUJ p
fc fcitoM? k'm 'oArir fflr Kffcta,
W. Wslksr. Lnwton, IEA1a(t jfa StWUIArdA
f ajA-, Hoa. Altoka Taiiito '"- fTMLfl. K.
fW. Ito i Jam A Vtowa. If. -TTTa.t MsW
laraattasadJanMaU. Bank. V.BkjiaU to talthw
W!aJaV Mst ifadaato Pima, Rom Sad it
Ta to U la
ItoM to as flattoc hat ltl to kar
aak.atoy.amd SV aTM sf MfitHMi, bsrS
HaHMOasilkyaas fjatiaaatofcd Mst JatoVa as to
artB4tUSU(orKitoUnd kaarlM
vMbM of,i Ansrlca br.av ft
UabtotoaaaafrtiMXatoaaatrtomi"
daai4 m smA afM to Mm rMffto
aftr-thrMi Ihaai BriN, wba dtoft . UWr-Mfpai Ua.
Tbaahanr. b dlad at ! Uaa Varaa, b
dlad St tblrir-aaaai MttfUarMtMiiitr lAaa
kn artaa suaa S araratM ,w iflM
TkaLciaUinpjaW'jrafi toaTar?U-MMH
Oato ftw Sdbaa- ttot Ot, aa4 triads bto to
ranata da. (rt '
, (WUlUaa A, OraUai, h mis aaadidaU fat Visa
IVaaldaa lstl oa lb ItoaU ttobat, a MaanUr
lajaamtaJftotlaaaTUtoltoaaiaaWWawanAHalTiia- taak
lw daoUaaa j!" "ma4ji j
Mrs. Iah and Wr. "Wno, aitogad halts a U ,
fitliar't alda at Us UM Hautor a Bndarkk. havs ar
it
ii J
Pbla to Uawar thaawstoaa r"aa Ifcs ihraSl
baorf JW Btoia, a4 U gtoatoas afrfrn tfa
pt frf WJa' Aaarioa,w cat tha toaaU tri
rsasihaa,'aara' fuV . Bellow JfbiW r
MlaMaaa.aMtoailaltoBSritoV'nrUUaaJtr of toM Kb
SMasSM.XiaamaaraaXllMaak4,laaftorr
UnU , ,-Wlut to tbaaaa aCtatolintwwlttaa
i to f fV da. wllbaati .-
i tt.teWluTahnadsalMSiaiUd tot fan
IS adatlrara S TilaiM Ajlhsr rUl bf klaaad to
U TnW-W Ull Lato) Macs.,
tow "AailbarVratli,Jf.
fSrtwbbidaatata fc a omrts1 to bar a ttohaf to
aaSVctora sha s-rsn atotadiitt
I Vtoad," waua U IfaavTwa. todalaad M - aaa
Bokac" ahaaanataia, aoafctolla. SMd etoar 94.
dabeirfatrfnsaUfM. TbaaUradskla toft Saw If
BakafirlntssdsUaaadafUr, , , ,
fttouBf MvTratra;trh was1 utUrl aaf btsUna rial.
aUtoJaVlBKtorsldrahattad rttikat ttoW qaaUflaa-Us
itJaa(ttittoUia1hiahrtbitokMl7Uha
itltT
w a U. a i ami l- . Wai a .,.
, HBi ltIKB (Uaufssavw. w aramaaiiwM a a
Ctisaaa U U) Um atMtoat saaMca) iht baa ailrtod far
ar4 iUmssnd jaara, sad ha Is aow wwahipad ssa
I TW Haw Tort fhAyuimt eafli XUcbsna Usioha
TBaWma afb aaaaUr wettd -to aowU srs UUto
f jDaataharttfafkdsMaVaUto'rSanUad.
iP
3hnaiaaika bafuri
S XBasUtobtoaoai
tt'
Jufeato afaharltg and aa wtti
TtotanM to Haw Yawh to
aaaaad aarraaaS hff aracUaa a "Pkhsaw Uttstlm Tw
OUlvUr Is Ma- alad tha, Saa() aaikotraito
iteajt sum Is i dfkinri-trf ttttfuJ ay utsUaa;
.rLvtoiCCUrl m Hto bhsbtoud Una ('"-'
tili RaraM. ahtol aaaatalSaia Mafcbwatar Da-
tool Asaaafc fcri Mtohtoaa, M'lmwMV'srt .
o paaaliic aaamtortolt toMaf ,, jr.iT
Jbaaas tU, 'bto hM MtVMaMaatsTtlw
naav aaa Pa yra rsuraaau IM J n
A KoOcraUc.. thy raaasaaji Wastorst , raparto
IHlaa Harr Baaaa tkioaplaaf US paltSra f b
Wnblaalaw atoasl atoUtodla ebareb.at Bfrrtaaald.
OhtoahkatSaaMtor, Mlaa State bans U a - o
Oharlto GaOasa, aad to tacaisrtr ItoaMad aaaashar
to Lbs Hatbadiat Ukarrab. hartafl sbarss at thai tins
tothaDbtoUaaW-cwadtoUtot. , vu
Ini Ksaaa,s; ths OalajabfU 0S Wa-a,lt
pbm Ufim nouN un paopa
THE NEWS BY"0ABK9.
,., tin1-
aawmr.1 Uril., ,t a,i,lmi aa. A.aaah
Uaa area. la. IMara. a. tl.a-li rHIiaaa.
lm IIM-lnt.il.r.rinalt.rtarla
-Tll it rarrt. rrlarl,..
Havaal; Jmat 9Un-Tha ateamer Uom U.
Vpton h.v rtrrtnraawia-1anilIn"oit tho
OibaiiTOaitL' '
The fotiwtofr parUunUra are slien In unu
cial report! fromracrto Frlnclpci .Tb Uf (on
left ArpInwOl OftlMJ 8Ulnt., am) on Ihn
Kill reached Ifcrradnra, on,fhe ynban ihore.
Thero the landed Colonel tonJ, with twenty
two men and her entire carjo,,fpnillInu of
L0Matin4oflarma.Wiw euaotkr ol am-
maalUon, and BxFreuch rrpcatlinrcaiiiioii.
8om cvrrrrponieilMHtwtenCunrroa and
Cwpcdcvwlkliihu faUea lnUi the hand of
Uu.StauardArlhowa that thla canro on
ihHed at nattrlal I.ft on board at Iha flrtt
lafldlno1. ibMahiintfavl'Srilh f retfa 'tHi pllra
anharkeijUlaplawall, "
I Slxfinrbnttora been allied llnre lb
laadhwr boi -vtattier1 taay oMoogcd to tae
Waaaond parly la not ilaled. '
Thartoner lllal'lh Cplop wai aahoretome
nbcra on tlw toaat baa aurud a. qunbar of
Kanboat. la tearcb af bar. " -1 '
Trt eaaeV'ctiWto awl cholera aiffe
borted In IJie'jiuUlietioa U Puerto Principe,!
UlWilCoa, Am. .Tbe Oaooro B. Uplon
krriradthlt moralar. iTua omeera confirm
iho prevlont rcporti of, the landing; of th
ni cipcoiuoa yuco oit mu I VTI ""
leamekMay lfa( and report too aoeeafifai ,
lading ra Um retarn lrln-lf forco of 0f
len and 'additional ruppUct taken Vn board
tAcplnwaH,., landing; WM eflcctl.aln
nfrotMalad and uaorataeud port of thoh
nl wflkont belna: ilod by Um ran
fcThe bm&ri ol the tplon knew nothlnc
of Um fate of Um Srtt aipadiuoa nnui ury
rearted thla aortji OTm onttra erato. to Caba,
Xplnwall''ah4 retnrn wa4 taado trnder' the
American uaa ,
4 uel '
U , OltAt kuuix. ,
Tia lirlkl.iif (aatratry'ta' Iht tarawal-alUari1-Mrarliar,riraia,tki
Cr)flrlM
araiarawaaa an lAiaur. ,
tc(!ioo,JioeB, ThaArchUJiopof Cam
rtaryUtaildreaKdiai tetter totboBUhop
rllol'Vtiralng'arii cAihter-niovo
tUilhChoidipf,EhUind to (hi Ec
nntcal Ctauacll. and. adilaune alvUneaoa
Irbm acUoa at more dhrnlfled, wVm and oUr.
IIlOVaconiklcrtie&lUfonnularloa
a luOkleiit navonta to tk. prococdlnK. of the
,B(man UmiacU,i ,
pWaelltakaecond edition ol lmunvvn
ropllea ahanly1o the crlllfWa made ( 1& ,
tfiairbyihaimaeaaltM. '
I ,IM "- '
l-i'ilx UM.lPraJ.elij'.aU.aUu; ValtlU.
I il. f tk. BmtaUaaaT lra.
ianam.-June 20-In the Cortea thla mom-
Inr. torero imumltted a project for a anlmt-
.' . . .. ..... a t ... ... Il-lri..
rlno tcicfrrapu cauio tiviu piu w . .
riqUlandt. "
be ipnrriif Intltta that the lirnininiaT,'
Jity,
ia?ffffi
timtfti:
toavM ra.ataaaatvad Slrranth atraai.!
KRTVlrTIl;JOffiNKJS)r NRW JIU.
r AVkOfUM AMD IfOKTlf fTSKKT.
B-rtfto..d-aftMit,flAtodAikiA'li'
?um -'rBcfr.:
iirAikirrNrmtN dkntai. rrjtnc.
1 "He -TTr i isafaBaatafaV.
w&rzzzzxrmm
ft JJ cu
rtail appar aafftowarssto toatb.,.
Kln.il a . ai. ' - - aaaMaB. .
Paurtaal PtCfrtJ-a.
KslraaUac Lf ths aaaiZ j
Pqiyoflal,, ,.,
ATtriAVKpni
losns i
hwaai partto- a, fa avsaaM US Jflraaih atrtst.'
rmiumjiiSBstim
i.AIVi NiliuilMi inBn.a itiniTUHis
'EitviWKlli AiTD niuuvVi. of Kta, as,
fnAirQS'kaWlV HORwratv.ajM'tHkli
r3tilVV4llUUilii,li.ii U OHauoa, tH
jMMXJWi?mtxrnr'
tJtt Uif a-towtaaa Itoja. uk atl rit
a saatoto .sajaiJ.i n. tv
Ltaatal tWajmantl - "atkana
33sSti2Xj'',?M
lSS2aTrtT w 41
U.MMIQlaMalJI)alr. u
htortatoltoalhHwWa(JMa K" It I
Jl?!1!-. iT?1!? 1 . . n a nrviTnra i a lanMaa . f
I f lltiuwwi a-aaw autaiia.i
AM(tonars.
I .J
t H
i I
- ,tt&X&
.SrE
1
T"iJiai.,Ssra'il'.
aanaaTawaa Ta4ij and klavaaUi afaraato yaarttA
lr U AlUiMHU, of Una Utor-rd lloaftltal, UaJiad BUtaS
ajmr-a. iia.aiaiai at toraatja-aa wprtS
UM tSMlalTrSllita tnd aif toa vajkA 'a.alltolM
will ba aant fraa hff axprsas W U t. Ito AUaatto
r-. ...u ii'ffn Ur'iri's.
TTJIITKD B
Wl
Vvtf
iua, vamaw
mataAWBPai
la UJ?
ha nuistr
rffii?
at a naaiaat
tofTafotantov
rxfljMMiia-
irtothaaaaabailoaadaai
abac ill that Sba Miaw W
aaiara raport pa Maaawaa
Iha hlUi day of Aw
LotWsKaUtKi
- MaM.l.,b,T!l?l''
rry'j.nt ... tt-
. sua. aaa Pana i aaaiiiiaana nrnoK
nm WAiMirr rusifRRXt .Iturra.
a aUilri aiHT. hwTriHJii Jnij(l"irZtA:
rMtditoibt, wti iPAllrniKM, TaiLVuiwAiur
KW,SimfcM r-'i.J?i---
uaj araiauv aaaaaaataa aaa
UA
ralUaa
laUtm
aaanaHavaraaaa aaua .- . aaaa una mtrjatr
sod priiaXiiib-tas- tad badac la-UkiaUial WaaV
aaaaa Utaaartaa a IJMaaaaabdaL. aaMl kaaAana wail Ma
aartb-U. u hatof Iha Mfafrtajr jMdt aOaifaajab-r-d
v Miraa iw at aiana n. a.iimim tsaatdad aabdi
W fart iW aajadwa aa.baaad at -fcawdrad a4
aaw-aaara (oasf n-(HWMaaaaaaaaa VWa
aaltl lil and jliatan Mm5iiita.it, au
'5ta;?u,tKttaSt!ii:
ffifiiai!
ylUt U US JikaSaat 4 Kat -M halt taaataa
waa a i ! i i 11 a ai aaaW ll I laaaj naw
Etay BMaa i,awr am taoaa oataarHaTF aRuaraa
aoatttwuUMU iBraPSSiOk al ttoU Mi
t,Mto aW to JSV toa
aad aiFtojiyUkaaaa "Mgh. ato laaS aM tl
IMtu.
'atilaaf aatof Oaa IMiU toaM Af klth'il
rfol Sija,edJil?is1s:'!irt
SS.ti!il!?..."SrW.
rZ3SivsRtora;4t!r.,riray,s.'.'rs
..Shirir .w '
;StekV;v
iU. (WHut J lUfiltalSR
1 ,- rtiii-T vommoaoro di
llTgaiSSfiagASwil). Porter Av
ll'HrT,.f.TVtft,?!'-u " Uf. If the MtocUtlDn.
ruxr CoMKieaioaan or IaraaxAL Rav
P.
V
onne aerrlce at the close of the present
in. Dnpcrtisor niuiams, 01 jiiaiana,
baa for "frfiriL WT".!" Jf M ilbcen In
jhafeeof necotJfcA-clajftd) duty
Xj(Japuty commissioner. wlH, ills luiderstood.
hp n Mnlnatcd u Mr, rarncU'a succcaaor.
A 'MitULHijrr-wAWotof ,tba WiaWiof
r1slkprs to the NayVt AcaVlcmy' lit iubinfited
hl -eport to the Socretary of the Navy, the
feno - of which la that the TttitltuUou sustains
Iti 1 cpatatlon, and that ttt affairs are cx,
cellt itir manatred. It la doubDul whether the
kbd tutflng off biu ot exVaragance here and I
frri Hon Mixttart Comvitt has ap
wU JJMirfiltrtfajlxqeK
MIcb., ana fi-ocom of N. V- a rab-cooimlttee
to Inrestate thelnancla. tnanagenxent of the
Natleual Aayloru for Voluntecra. Oeneral
InXMNnrraeaW ot
iximaagera, showing what money they had
rfcelped, and bow It has been expended. The
nafratate purchaaed U worth more no w than It
cola. Wad fifteen hnnrWctCTane are being
ted at a Tery low rate.
7.AT1 TUB AJUtDAL MBKTIMO Of the Bunker
ItUl MonumeiitlWeHbd.M-hcll U tioston on
Ptldiy last, the president, non. O. W. War
ren, read letter from President Grant and
Gena-ela ftberman and fiherldan, acknow
lodgljroTeetrlaiv3som iTi.Jbftlai'of
the association, accompanied br .letters In
forming thmWaoinr'or'!heWtlecUon,'as
j member, and signifying their fto-
ceptioce of the honor. Commodore J.vnea
LAldcL Commodore .Steaduan. and Adindral
nlids' lrJwymon
hi .rftKrKrrc5 tf si icltacrYl
.1 ' . . . V-iA.itl- .ai.U
seioxtion nerag greoua wiw um Bvutwai uf
plajuw. TJbrrtacUlditlWttftiitlrt
vtannaaaMui aim rntniiM - aaau nun 1
th. two aonga,"Sferry,;Vfarlmnf !
'Ilomo by
alto Uia
Bryant,
i." Tho
pleta anoeeaa.
UUnwIth thsav
aaltea of.IJUVjMaepi!
fyliu!-toli.aueW,wJ.oreci
Um. after kin y.aaaencA.':
IMtlSWW' owflTenlon o
tooU completely. undJanU4iaaore .muae-
ment than any adaptation a. UiU popular act
thai hu been atrenJaetev .vtlaaworUljiullf
Vadent't tmrleaatia'oiCthd'optrt of -L6creUa
Berala, wlUr which Iha entertainment con-
clndeB, .1191.1 um auuora a as. opppruf
mtyjot miplajlng iaau; paoauai: iiwmiay aim,
laddcd, the entire aonpaky eppnaftd to very
I idTantasan, Wilf ple-Tvra,,cr0
ochant!en.xineo, U,ia.daoUvVy-
dlfflcolt' to dUcrlratakM aa to.wbMi dcamea
the .laaataaromandinoa. Wa-aapact to aaa
kfallonal crowUkt tvhryltlAUillweek.
conakCaattaa arvvaiworui ana
whwtolt,'gtof tVre of the
GranlcAitc&oeVert waa a
Dia-'itoB.aaWf S k
j iia-toTlSlar tu
rVfirW.tr1-.
llodWjl t m
I "WW rir,"
PiJty. nndef the home of Bragana,! Ihfc flm,
ot (be rcxolutjonary anny
1ID1A.
JVri af tmaar, Ir Birin. '
to)Uoa,'Juno aa-AdliptdU fromBOm
bay report Uiat dlacra bar. bronirbl uj aomo"
ot tho treasure 11 oA the wreck of the C'iy
ultJa MltckcB, Mar that Ijlaoi!,1 and that iu.y
win probably asonccdhi rocoTCfJi the entire1
amount. 1 " "'
l l'"l . aaM" 1
BAKE 1ULU
Athl.tlea fa. AUaaUra-BidMatklarayif . A.ate
. taw-Vklt. HUKkt va. Freat Cllr
i. v. Jane DO.-Tho AtklctlcM, ot
I PblladolpkK' and Atlanllce, of Brooklyn,
ptaycowu;accu j, riablthhr lh"tli
ia.aii.. mi .b 11".""''' r.:, rsc-" i.
lariHt ankatLiM. aw.- wa4a- Aaok ah. hmajal eKkl oa ana ""'",' """"
CaUdla. Tatmlaa Ia Ua anaoaa. o. laa ataaa.laa I .1. miMnAitAndlnnr rorpeetlnff thla irama.
UdAauaa natfl wa el aaa Ma. Ti i ,-1 ,MMr. -ulmthat UieT arc now entlltal
uaattraair.aajv etfaaniaa puna. aia chmimuwi --- . .. .. .,
InvolvaaXb. uuectlon,of th. ttattu ot Um com
pany controlling that portion of tho road
Mikh Ilea In YlrirlnhC Bometlme aao the
Ylitdolt fitata aoori at. aptiaaaL auabA.de-.
claipp the effect of which waa to give poaaea
itoa Of the road 16 tho Alexandria aod Vaah-
InalAn ItallroaACxVapaBi, at djiunet from tba
Alckandrla, .'TftshMirfnjJ 'kAd Oeoreetowa
lABroaa vompai
aeauii
rlaknlnh
looTKaliroad Companyi bnt aL,Uu),an ImJ ttil!!!",!,,,
ull ekmcludod there were two-TirwouVaUoM, 1 fFi?I?12;,
nnll. W H.lkMa.W.1, mdAnL anil I T P"?-1?
thek)faiCrwIUi Jams. .8. French a prcaldeut
earn ciananur to do me Aiexanuna ana n a&n-
Inirlnn lt.llpnail Piwonaaa.Mll I . i 51.1 -
llicre waa aa.Bllj' be renieabar4iaorif
atoatbt flneo Vipub t HUtaOoo, lalanctloaa.
by J uibze Underwood and counter lnunrtkina
by SoV ljlH Of Mm Comi aM tor
adivon aa. the lunulas Of itha road bv the
Mojiraeker OotaranT'waa baterruptad.' But
um zHMieeoaicer uonrnany acpt pawcaaipa ,o
the toad, and with thalr.eaaraeue aataagrra.
kteara. sanauakMlM paretomlnuedto
Uudelr7TJ3eHfc?tKtiXffiJ
Comnanv at the lecal Alexandria and Wath-
Inirtoa Kallroad Company! he aniulned all
a cat ( IkaaUM
'. HooMOr t
au4affaa,.kaaiHlaiKM tlipad aa th i
M4,rtj
.atodeda
aaillarraar laslwaraA rnaaaa. . . .
' o4naMaWaaa aaa kaaw fcUi iiialtia 16a
afuvlaa. Jackay Oab.1 '
Z,?X7Ti;C?Z2 U, u.-jUwJkU.
m"JL1t'iZZ..in,m.T. V . ".''. s. .
lata wairra.vja.StaMMaPMaq"afasgaa)Taaa J)
nuatiai aaaaMaiaairaaw,aQtxa1jgajt,MQ,( a -
JtMaa ChrttUa.lHa 1UmIi1ti K. MmAL f th
:t,etVfviMs.
a fru4h
Chrlatt.1 Ha IU-patiir f K. .
4 .abwartiai.TrT fL)ktt.rtWlUii
otaVUalUA atator M7Vf U H. Brief. X
fi as Um St. Jamaa ItotoL
Biaaii'iblaii raaahaSaai MJlAlit iMttol I
tna4aaMayiaaai,aaiafaaap taariipiyf,
his MM ot JUL afTbJ. bosaa rS
naarnrSm. , mi ffj Jj L savlu
VoojiuKiLdd
111 Ia.1
SMWaw
Wp-aTf
nJWr
V-jamMToW, t ' hMU tt f
vrar eari no. una
IHJX OasaBlato4.1
' -Olv V-jamwroWtP
lu V V. Wamnr Dear ,
Mdenlgiwd, Jl;'fM
anco tlw Twuapnm auwcwws- "174
doalilh have
JtfaMnulkWISDjS-,
ltust" pbenomeaa .ftiieiiTtfaUty tws w-w '"
IhuT-city and for fifteen Tear In the pronilnent
dU p both tfHntoonfiy tnd Baiftpe by pet
aenied byyoo as au, lOToaaof ,1
pbrtlcal 'plrif 4cuairi-i-loil
bvci ffxhlUVtaLta the iHU4a
Undenrcoil. bnt released
maae pcrrMnht ftn Injanctlod
rtrwaal
nvrttm TtoT
Aadbaaiawirai
tiiiiiafiaf u, taiwf aaaa. a inmai, jaminif ra
totTa4aSarlktaaMSaVlaasvalV'th aattlaataal t
SStpaaaafckiaalaVWwftostitoaas Pto af toBfatoa,
1 TT, I ' ' ry..H
ikln atfaaaarv. ...
IM MUI lUUtVi-jaau.. 1
eonaiuon 10 Axxcue
T ttaearavo- TencUsugbBbbowMdah
ins pwaij BiKDk - wsiuraa pouna in u
BriUB&IUncdoasti.fA iD it.
At KXTtJtmtm OFfttjrref ht-ene of the Oor-
raitni
RrA'fiAIKOr A VA
mijT-WoAUail
UUPTT, ajar;
ud oa fVM - fcftotohara-j,t.
"TJT
f lUrilAJW UUUaMV 'a
&B&sa
tj.TLiiViir'
moI tits fAaauU
auba4aiaato4aa
Sfli-
Uia il daa af Ji
aaddlatHUaUiMi
aiiUaotod and tor-J lata Mm-r I whan aad Fhf.'
tba aradtbaj a4 h-f" C ad daoaaaad ara tkaUflad
tiu.f. awaw a haaW a.wiaaaair inaMl arnmhad. ar Uia am
ikUarwtoilff toMniliiM PtoM baoaBt U akU rfa-Mtkaa-aatototparVasryaf
thlaftrd-fUbabi
naUa-aa aata av waaptuaw aaraa w
-TTa-w r
ara:
!hla ardor Una bx
toihaHAndhiAli
J&S&Sifeb.
TlitrallWa aBBaaaahBaa nart
Bdtotwod Hano, (S K.arina.V
ItaiWtop RoiaattaTVaahaUa-U aad TaUaa.
.xrVaSrar.,
MUvlkwandkaaaa
S.H
"S?t.'i!r
iKSaWirfwa?
1 fcJTJi: an..-. VliZaaa "-
ar mna ataaaaai aiaaavarai Haarab - a,
riu ml - Ukaatk. Utdkia kaad
HaalUtoMatUaWiMiaaaaaaajf Wi
f.lanaai-kAbaatotiMaaial tin'
hadwahtttaJWiWsadfca- wx. Ji
IVraatplTtli21rtti'4.a.
BajDa-Iha aontanla rtf oft iiTlKSa4 sJMallV Kv-
iwSyirFHnStiii;.atfr
rrjtAWii(M'i,,'w'. J.tbiiii4ifAMWoV!;iJ.1l
ifcioosa.m.inAiui
a Uriah UIM
1 aa kiMnw.a m
ina UTaanaaaa. m lau
oflUalatt
U A VT J d a U. IkTU. avk lla On us
tJaifttotfaft;
larlaL
tova-iriaa.
tiiiahau. tfli jZm taeka, U ihavaU
ouiar anartMianauaa
itanmaal aUlaaltw auk
waaaanai
Thavi
tshavst
Of aaiai
iVu, iWaralaattlu, U .ihaiola aad Inta aW
SkaSLT' ';i"',,,,ri5
ppaaaTto to if AaAaalttad l "7 UiSS 0 SpV
.1 iajAaWltaMi r
MAtpMh. to HI
.l.l.iU .aAaVJ(
nuMMrtMteaiMUvwrdars to rarooa
irfWrrrt ,UI u '
-a to!
C AMU UXUaUi UiTAOVaV
Charts
AID UOVKTV, 4
mm ltvbassais,dsstaal ISto IwiiailOn
! th7ltalftat af (MMaahaa. aaa UaajaAto
jPaPrila. SMS. eaahaAS.ttoarfa est SlUlaa-at al. ra. J aba
W.VaaaahtoaL,tahamadjWs:ad.tiWaai.wlijaaU
Lhla oaatatoaa4.to.aHvl.il I miaiailmai
kmait aeiaaaad Irlaat kaut haliaaT taBaaVat aaruaaw
ttowa, haatoavtialia. tlto tolj toatoa, mmI, ac
hud. t ilia atwlbaaat eocna' lurmabt tha la.
tha rarlaad plat taai4 IJatoJ
t tarn aknar laa. annul aa'
3fiiraggg
aMtnca!aaMnaraaraat thanaa horUi llfi daayna.
ua a laaaawuji ws Siial.iiia
aaalsialling ttlatiiiselTe sptdual. iavsdiuaa--
fedf It a aurjro mrsTnl.Rv-7. iTy 7?
call'-on you ItfglTfl hpabne
linA anal talajk tM TOtt mi
!rZT aaJ.a.rfAM.IIAalkU lteLlHAWaiU
ivr.r jwmr tttti .jrrnrr u.
uaifens u in ereirresiiKaatiakwauij, u r-
our effort to nnaeccivo uq woiee a wutwy
mi
ference with Uie Doaaoaalon ot UM
oat Ui, rkrhll of 1U preaent holdcra, the
andria and Wuhlngton IUllroaJ Cna-
L3Haai&Jai3SVB
s trantftoi M sviecv-fAsfaV VfV-
. nJlvrUP2Wu "iff-j 'feor.'i.T
nntacalais. Marv Yard nMtk -a waa
send to Jell by Justloe uAdy Ljeatardar, on
marge Ol Uisuil n um;rj uu a n
iunananaiosepu tux.
ilah.
niWiYatTrl
yesterday, who ebttumttod him to )ii lor
court. tUoamUoderhik-WMeUrthYvUfc
iimito the au nit prisoner iwwwnuii uu
snotA iromclaWapvuCBMgMU-Xvruivr
aaoaairaMM.taasi,ia fiistStoaiM P
1 V'WKEii.
TW'WisS ifempevor ia HU
but lUcro, la h-jUVplo. hb condltl
to ly the champloa ixmnant, whllo the Aflau-
tba itai. Uiat tbki waa aieraij . avu a1
JMtaHblMiiaia '
AtiiiiSiU." ".: 1 f7 a a' 0 a fwtotA xjr t
i'bont fiflMB ituwtiad remiua ware praaantv
Ire, Charlea owver. ' '
WtoarJmMjOThpedock-
AieAtlWAvu5aMatofewarkVM,,
'avarly, to-day, by a ecoreof U toil .1.
baa hiu,j ol Oavaiaoo,! vo-uajk Ji7-i--
HtwHHiaa" k.
Mi jama waa cajled it th fifth UmWg, "
accounlPi raliu vrm-a "a
lLVJka .X-tLW. taaWt-
. I sulil.iftaavlMrait.ii III. .,!-
r ALalarj Jaaa aa-.Tha,thin uvaaortai to-day
nlnoiy-elclit,dettee4'U thaiahaaa. A umn-
Otr ttvT,tJil
hallWtuBeawefcfMdanunoa. Th.hoHiooao
ttjrff'uica ctknmeiicod n,d the mercury
ti"aeVontyJehrkt degrcct. jOnrtoJti Wr
fnaoatkace waai hail itorpi. 8ouMf ,
J
ian and Joseph rox.
3l$tW I'TfeiUamcrlfMTlie'lUtt'Ooo
I Tk IMTBS3IAL TAX BILL, with the Utl'lt
tinVppcnded, or. whkh, the.Uua labore d
Wktlnig and palufolly, waa reported to tho
BCaWri from the Finance Commltteo yester
day, with it great number of amendments,
aomeW. Umu sjottoaaiaaorlalI( ao-HfecUM V
aiuvrula aVnm-li llttias Taiwan Irita litll aa waa rwa. I
jur, BrfftfirtSnturP, B-xiaujo, ?Utt.
flfHi.JT y"4Via k,
ALUM,
ltev, J.-O. ilinua, ProtJiiiial
Miajt.OTaTIKW,
TniT.vTnA, Kaa .
sur in
7 Pmrv II iwwitirvrw.
'.'tniHuii, yri?.frMvwo5K
IClSaVrATIMUtj BJt e, M, lit IMBi -r ;
! full nruiir In tlia above "
1 UM , (Ph AUiLLAt
aaaiv V. MBUA aiaHiaaaBfUI MW r al "'. f jrl
spents ataucu time upon thla bill aa was oc I log
emnoi lq the House the Ume act for adjourn
ptjwlUboiiMilotAfA: ItitforoTttw UUUre&dy
togobacku.the ilouse. The number and
charsbter o tho aaacajmant . pixipo0! ra
ntf t aa to rendor It quite probable that tho
iffv,r?w
una aaa tva l wm iwauy navaawwai aaaaa IWMUIL
'fsfiSatJafcaaCSrlsraCri?
aanra a laaaL aaaibLiaatr aaiui .--"-
taftoaaf ttiiTGi.
alf 4Ara aaaaUaai
Aato-wiawaaa
rvjin uHtuni a-aHaaani mma warn, aaoag
Waaaiaatoa. litold
r
ataaUtuWOXi
V WM.IW jl,1W-3.urn!..
-iVtMaatsasss
lila k.laalB.t
.JftB!.'1
jaiuZu.1 -Lai'LI
lw a!WBii c&ifcac?
fc.iMi.Ur u j.:; aU "TSTis:
i .-.laral ml
SIg
rawstiSM;" ""'
(aHTaTh WAk, A, K I M BrTfTttalluv.
aalaaiNiad. 1
uplW!
iSSjErtiMfff'j:
&s3l5&aSi&S.
rnrnmrir nrn mil MiaaisilaiaiSlito
aa.qa Uai arabaa janaaict aao afi ha paid
dMhatoataarfiajtoBa.toatJ aato Wtba
IIWIUUIMSMMHato
at ahailnai
eaahod Ibf
waaiia.1 niyw bimmiu wasiuufas las pataaaiaaa.
Kfeirv
iw ml tth.ii wwd.wuxaTViKi
'JA2Z1
UU will 10 ot.r to December. Icailnz Mr,
Doutelltoiriv'oiHndSr'tlietfwnt faiatlon
ton log off the puUIodcbt (Uiojrcvt
r fDl I F uudiit baa declined In evcrv caao
MW T addition! to be made to tho original
rognan-jno In vlalllng UonucUcul neii
lie. will leave here wltn ua lanmy
toaiu'ourio;
. A wiaBnfoTinr.D.CXiJaBatB.ltTO
X rraa H.U.I.4 aW aalarar ' T "
tnnuiial In rearofiao 'W your taU I
haw tqrtaF that It will nflord mc pUunore k
a pUUllO eijajeiiuai hjuh .sHia.ai mnw
1. iandnluvihariootua niavhavean
opicrtuully ol leamlnit tha denf-oral placiair
..nnBilcnao.uf anv
aanra 'VOawk and
trf i-kjtwa.' 'lb aihiutlaa win tak. pi '
.T .. aVII .. -J llaa.la aaatal II aiPaaiaaara
,,p.aran,AAKAj1 -copter m iua. u w wvv-i
on Trklay eTtmlug, JuneSt, 1970,
UaUV yuurs lur iruui
'jar t wnwidvaBBi
-J KnwHiVamakaavVMiiT.1
Ike tteamer Ladf M tlie'rin' ken Doorre
l veatardav l.laytlrnUiV. Willi Vr."
barlela of hoof for Button i ..
Mr, Philip Berry, ot Ueoreaown, waaBauyr
CTUaratTOlfiT
hurl while rUlne;i
VIHiiiM.. Whflftratti.
priOK.
tnui
Wntlri'tt
a U ftavp way. ana JH waa pnytMiwu
w) ihrfitin VtoarVna Firat ward Cbdl-
iont nowdetkralUi at'Waithanr ALIiav'
r.laMdofi. Several )raona were killed.
at Tltific,' tend, twthty-fonr, and noo.
tee4 fpjtetn vrtrt, wcrti, drowsed on
aT'WlSr'triDlbitMni; ft BoalB
Taakav.lCff.Vadli bR. Frwhlena. of
tha Draw tlvaoloxlcaljaienUsAry, atrkladlaon,
N. J- dlad ther tnddeaAy jKtwrday morlur
wtObteiock. U), iHtii 4 ilia , (
.QavL'a old brewery, In .FoUaaelpbta, bcetf"
plcd.'Uy obnT, Btlta, wat-ahnort .dnrtroyed
liylin VHtAiJy Snornbi. at one o'clock".
UbalTO,000, half taaurad. n
ilft i rtrnaaitW KVa. Ubf.'tM mother of
Um oalaja Aoarriou, oaeatraa aa. uaaun oav.
nrdi r. Great crowda of voopla tympathlxlnji
wlU tho-FenleB movement fallowed, the re-
'ittl ad at Fortress Monroo rcstefdar morn-
log roidAMttttoayioQ.fentohU1daagb-'
Wr, an, ivi uuwiu.)w jLwuia.aAj vnu
ItOU too
A afirrr
tho- icbufl
eat rday nwn.ing,
- ... a. I.A altal TTaall (rtBMllM1a Aflll
auliiiltled hU.aano,na,qfUio aypa,aad
Jiaj to bo raUored jraxnnjiiyj f Vil
flrNarv. oarwau AaaocarUA BulDOB- -For
brldge.'-illmiuhiir fie' lieeruraiebiJhSt
beta In a ibtogcroui coodluou, thorabUi( no.
enoroDrlailon by UvnalKaatabavaikaa
tafjl repair, made On 'Batarday aftoniooa.H
atwat Ira o'clock, a abas cdjM bridge, to -J
tent about twaatyIva 4cm, tuluway actweam
Uie thoro on tau tiae
hy
Iflattl,
i
rVaSWWr A-rVlrruW' M
lai.M' TTAa.tln..na I III
PItUUteUICTaata , BIT. AUl aUKDm
vr ttMirfJHiiq; jm ftavirrxK.',f.aa
jmnirM woofarrrirjriurrreiirAala
4orffra'i!t'f,i' i M
,, , 0fTjCTy.Aa3r.JiAM.wM.4,
Vrryt
I
T na uoatulT anramwo of tha Touaw Moa'.
- r. . . ...t ...ia . .v--a..-i.-i
mrvauaa 'wsftr,.113 aTT
f. 23 JJ.CTXSdo.XWStn,
mono aaooral luterctt by luralahlne a varied
rMulIug "Hanr in tho WlUerneaa," 'Chari
j, ana " oe wnumwr
anbRca.weHriuada r
Wlnatnw fUnlirh andRoT. Mr.llTtick
the Increased influence and enlarged
cflitt. After a Tote of thank to Mr.Tweo-
dald, imiiijr as wawomcuon wy r.ijwwt
UMfWLT?0,WHnt' aiW.Tn
and Aha- draw, tattled'
six feet. QafiM to th. weal omoiuon
ieof theTjlelkwAttl.e'tfUoaTJorM and
were on e aatiKen poruw, jumi"
ritttim riHYths OTer.' became stfrr
I Uiat aim ha 13 lii-a.aTiMaoualatri.rtha
same spot. Vnitayalaly. eeUs TSUlcles -wr
IJ- 'i.tT -a ak. l.tJLlAnV.tar'ljla4yaaa1aal '
3Rri:
yeat ruay morning, ia aimanaipaia, rauuca
iha : oasevotxtn. canavaoa ut iraneoMca t
ll leadWBAlliWJpakytn thilcrni
lore criwpuaiiancaa a a m a m m .
t, lbflkh.ti4IiTttni1nuaelAWlUiUichi
Wcttlndlif'clhUJ ttr'&afcr.hak arrived at
Por Rico, alter a pleaaant paaiagc, Blr
Chark Brihl,e .f UU orlk4ittorx,f Um
K.vf. n.-j. A.krfliir'cltV. wa alnlott oft-
Urjlk dqtuoyaa.. h ti i -J i
P4lLAOilTBjA,JunaaculdnlKhfk.Abowt
llliuock a violent rain ttorm, accompanied
tytfctha'trWI'ytVWl,iT.
tatiki, promltlnp iocomIniiq'UirouEa the
' .... ... "
The alorm tnterierea wUhvaeBTarninKua
terJoiailyMlomakehe'wlrca fof the mo- c
DMpi alaaoai1 JnoperaUve.
ikvi fJI-" '
I U1 nra aUlatkaaitaaa, IU T.
Boiaaaaurroiv M- Tu "l1 " w
currfd,' kera on Sunday, by wCfcS fha'atocka"
of gfada ol tha faUowuig peraona waralflion. (
arpirtlally burned: UaIlecuroa,wncnar,1 -raatam
dothkrt and kattert. rarkcr i Wab.
atarjdealera In clothWfi U. O. Baresa A Co., ,
L .A..-krf... a.miMl .Laaa .l
bcaijr,1 AtsTCalUluwacaMl,!).-1 ," "
A lavatt ttorm of raU en.4 Ual peairred II a "
I o'cjocK1 udt afternoon. Bonio haU ttonoa .
werJkAU,an toch In'Uametef, aadlnaninoi
placf.UaTrir0Mra4 fhogfoinj1- ,
V l'l '.. ' ' r.
Sal, tl mnertr al tk. Utt A. fa. BUktrda,
Naw Toaa, Jaae 80. Tho latereal ot II r.
McFarianjl-rVclnirAtoll knd the children ol
AlboH'D.JacMrdf0O,to Iho pTOjtfrtyo! Um
deceatod at WoollU Nf,w,?erasy, M trfl atl
by order bf tbacourtwl ehanoary, tubloct lo;
aUnarUraeoof a,7,600and loterett duottttbo -u
o,ulof,tW.!V,'frle, Wbutoj' .
trotker ot Uio daouaiad, waatho'tureliaat
atlpO awm j i ,'
I Tka Uaaw.Caaaalti. ,
wwraterprlKiJiaitimMr. lAimg the I 'Pdudajratrare, on w. To inamet ot
Jobd Kawley, ElmiiaNiuer AW-w "
. nva. .am in aaaarw'- tihmftrrttul Oeoithk c
h ,;T. . .TTt"7t
oJ S. Pise, a clerk In tho registered letter
wl ii'ffi J vMrtJ -t the In
tai.ivj.?!' ffiaSial Xiretit t7alor. on the charce
?M7WS.X4fZafflffl
tMUdtlnuejaunoi;o,wj,ua. ..
wRknaaD C. TOkdUaa'fatally'iflibbodliy
.. Tbiioat RtTlRjtt!?vv Vl"2f ,1?P.:
IgDU 1UO WUU1KIUU UUU1 UIOI tu Miu
sA(dTgutff,aji4Uatii(lgliniiWlfTV4w,
in oraer to rnjTcm acviucuk i
very bitportant bridge, as traret to and fropj
aatloatea after, var wsa JBnduetneaaurjnce
i Ufanor, ana muiuuK ivng iur w niu wiui
-asihvt.41t iwiirajiA." and "The Drummer
I 11.4.1a" aau-aaa,
aiViNH and will be Jolood In New York I Jm.
lalt.jat. Mlnaa. ITaa.Ji'TtJVtyra HWnillair I aatl tl
mt L Woodford. 'They w.U brek- W of mJBSl!SS3i
" V . "a ..' . . - J At I.. . l l-waA-
New Torts, and loar at oneo tor Hart-
in ibex will attend. card reception
BwollV Bundaj will be spent In
rd, and special train early on Hon
nrnkar TUl take tho out to Wood-
. i i - . . -
hUtUa to attfoavl UiiVilahrallaU. at Wilatcna-Hl- 1 auwialhtok, tafltvs4l
i-UW hiii-Llnrlnrim will nn-Uft aj.il dOlrer an I collcetM at Mount
Icr to prerent accident to those unaware
lit
u
HI
Iclnlty use It dally aod hosutr
1
of tbe condition of UottrycH.ro. Thbf tt's.
Vtrj MU.HJlVaai lliup,0. IM HIIVI art aa ilia a. aaaaa
the ran course la thy this means, and fanmere
in uio i
1)
karltarrlnrr Otair nraktillRlai tl Our tMAfket.
apiKpioiatopotUwIaridgfi In a pei
DCDiiy saio wwwa r wr "" "
TnaTiwiirf fhVMnilfeir,TlWlcWArbU
of tba commisslooera ot tho Second and YUttf
wards were received vnmj try wo vnauiaH
niaNlnlMl tn aarflrtalln lllft lndcLtodnCSS Of
tbajfwporatlon. The aecoUotsof tbAXUtU
Ivday nigbl
saiosi
at Hill
Si-flfa IwDAdhhlafl fVafcliM In, th- car)X
. ravrtof QIeeveniiiic.,1 M hikh,
A M4LAaaMaVXt.PWt'g MM IH
two genttoincit.was trjuJbyan unknown
lAUUeo. naarAU
T-utUovavteVaaiioM AsaootATiOM.1 Tbe
vied www t of tha Ladlee' Mount Vornoa Aa
kkWa, twentr-twa la attmber. are 'new. all
.. - a a.t A y.HMA.. an.1 ftaalaaBi
Vernoa,
f&
,.,,
ntxixiit tlT12ttol J-A.meetln of the
CauimtrclallTsVof
pmpcuacH
oaMblflY
rencnali
notltonfl
TaaWy
amiilored In
the State ol tha Wew
Y?rlt,wfiat
of tho &Xaa,'anfl all pertona to the Btata In- u
terealod ta the develoiment ot Ujclemal and
JntecnaJ .commerw, and Uia Impmramcay ot,
thToauak , . ,. w. ... to ,
tho uorernoTs viiiub. , r? ,-
Nresthm QUtfl baVe, Wen1 IttvltM UH mbI
and to-dav
arjkto .-, followad by oraU- from $!. yT'ScSTu-UdU.'r
ri-iihiy namUBL-JTor Uaa TmrtwMdtr of dlflit- aMamir.laLlnns for ttiaania tlie UraUf dwttl
, flltUUOK WIUaNKU, atawsWit-iirMi ti. IL nfai- nf il.fl Ara l.ii j the FaUiaa of Lis npnaJrT." 1
m tin,iwn UT.mv1AaB;'4'jJu ":Tir:TM..7" : tvt . rr "" i . i -.mft u; "
'1 "-Wh5'fnf'V SlrKEfffiKt .wycMncVeforiiviprvmlWnfoiWta
rwba iJatMAKWUdAiJaEriAHOLitia ptno llgkt battery of tholr Twpective i jPrulatod. Dcwcc
' I rw oa saj ' regliitejiaB. not exceeding two "teaim at any UiauMnJ tha death ixmaltf and oenslons atv
UPllOLbTEKY oooDtt, jOn Uwr s directed in general orde t A" peered yesUrday, and the right of bollug
4figNlahatnetweat.baa..DaadsTsTts. gmtSI-tM9. From this rule ma be x-i political meetlnga and the right oC petlUgw
WASUaaW.ll.u, CCDted "llcnt.n.a in rmiml f- aTatna- U4 "J 9VXWJ 5WW W ft US V. tnv.
ti TbcJVsWCtnJfIhi3aa
ff.iii un lu ruuQti numbe.ni about tbe samo
amounL 1 lie accounts of Cdunillouer Him-.
ber are vdjkpj'0 m Wt r
yet land4!! JrVnleor ol
Wtsc rerclred. Mr W V
rrgular tieric yeawTaay
ArsUOAlAKD JVST'VCMIsaHKKT. AMH
licll fssutod
Wkeruale.K
lock Testtrdar mpf-imj and stove,
The twtt WXlJbtal be' of tho-
ero wjied. im propeller sua
Tif riciilamlti m Eastman.
the Massacbuactu SUte prison.
eleven ears. was thrown from the
f Into the water and, druwaed, on fitor
daTxtlzht. bv Edward Connors, alsoemploved
at the prison. Cooi-or,'aanexuao,say he
UMHSU9t-rMW wakaoi aw uia in n-wn
" TJa id TtUUMI tlTt. l.l--...!
lk mt mink aaaomblad Bundav to lhri
to the sermon of Dean Stanley, qt WoAtrutij
sterAbbey, on the late Charles Dk-kciii. Vart
Wf iU l aai win of .alr.Ulekcna ana readA idu.
wr: t-vti -mir zrzzz... rr; ..... .- i.i.
on hUpuUUaKftwbrVft. 'Tie also urges
nl(iwWfmt.ivrmcnt.na watrrf tnnrmnl-' "r
SKB3kBW
L..A.A..ba..aan. wltT ffrti-m f(WWTIIIieailAlM Tl K1
afrbSSoT W;r ' T 'J'
ldUctt-lOD; . . , a r ,
TUaaa deadly aarajrapccurroii ihmH"iio
c. ,-- Ki..hi .nj anutharliiuida. flHn-
Tuaaa deadly affrajrapccuri
i
c-.l.. .IffhLani anoUMaTttunaAV
inT BUtney B. Wllley wMlhot anl Ulfeltar
. atwat, ;
ia.lt lnl a Ua
tilBejra.wtr. la PH'jV''lr!;'. "'W.'t
WUlU Wat roaboi ot , MLL VTpjAm Lacy In.
LMrSa taarnqt, wwui n au
hu tlilldren to practice Cartauanliy la a brood
, not accepting ulQnarniw eonaiiurauu
ay man or any tort. The ixan cloueu i rccotaf . . L'
ar.lowlnKtrtbutaolhaUluiukQadcadrl ,
hiI
ATI - Tl l.T" F ! . .
s&msvssnsffin
,..!. tm, 11, knaA with a Lrlrlc
VhMleaMurpiy, aM lafaftdjlng c
Sunday evenuw Dan. Uonkllaa woa
woul
,i ii.
iti'awi'
affair oricurred
occatiotMd by woana,oajeruiR uu
matka to mo jrciiuciuan a aiaier,
wUla
ladvwat
1 ww Uitl Vk ptuutUmca wm uUy laChtvl. I la Uio womua iiuwutUgu oUv
tm tlfl tu the ( the BoiUuat tnllniueradtrat blwr ana uiraaunmi w uami rj ""J"
Vwl'IodilnrdelaraUotUiUrjailltaian,UiatlolliM btlg, wat concluded yoalerday looru.;
Sa I he wai Tnuoccntot I SecrtmetKputod tShlm, 1 ton Iclore the United Butca cmUwUWt ai
Srt I la verlOcd bv hit attendant! end companion!, Norfolk The. diareca made by the pilot war.
tfl
M
;.Tl.Koo7MV."l Bpaotier: U veriOcd by hU atwatonu andVomj-Btau; Nolk Th. d- madb, the puo. war.
ilmr fteveralctotthebyatAndertwhoaolomn1ydltclalmanycrlmuiklruri'lP ,VSito!?,li cc,1-w4 " W ,
.S: .....1.1.;;, Ji. i.n.'i.f I. ..l I In il.o woman ncmonatlon follv diarKwi trout CTiWdj J I
, . .vr,..n T,VaaHa.a.A.aa v J -

xml | txt