OCR Interpretation


National Republican. (Washington City (D.C.)) 1872-1888, November 14, 1877, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053573/1877-11-14/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

THE JTIONAL KEPUBLIOAy, WEDNESDAY MORNING NOVEMBER 14, 1877.
tiiavi:i,i:km' niur.
TINIVTU-A!. It. R IV KKT QVHl'"
l A LHOADT.CKRThluorrrnmallrMMnUNwieht,
exi i h1 or m Id mi ret uri on of OS b 10 1 1.A It
ji.i tuy urit rvordfutrf Uu. I
1 ksaioud ll. until. lUr v tJed through.
A ,.yio M li Hi, I. HI UK,
III tia-Q KM liU J) h I II- hVriim. bBw bin ire.
1877 uu!iiT 1877
PI'NNhWAANIA IWUTF.
to tiik nokui. wjt, ami MjUTiiwt&rr,
At h, n
.IO, MA
MkN t
... . KOVElilim It 1ST.
TRAIN-iIKAVl. WaIilNUION, r tm Depot, mr-
.. uiMt..tu an mt,f tt w i
ir ilMMUtf ai.u tnoWr-a Urn tu .n.dalr, w.ili
furor i-ifio I'lutooi. .md Men nc in ""'
l'Mu.r lu U.IICIiOm HI. toil Kit I UiOitCl
t Q ,1, In. ' tit , W lit V 0 I ft lo C i IW .
. II tiilB 0.tKANDtMlu.U.ttlt .11. IIO D
lur w.iirttuiu t, Uiiwr. i.uii !... ig i Fell,
null lnti t.tl m. dally ". ra di),
i li T tjtrt W tn.ii r r w)iiHiiii.n
U it.. en. I tmiH,,u.d Wik.i i .u.t. ni.
ii lit iiiif in r-u do
PorN..w Yorkutdt . i i.wt, ifMeic m.ndotp. m.
uly, w.n K 1 4.11 ir mi chnl, I. mii U
prv in pu.i.it I'ur.wf U't wu.. tu. u-i y,
o h nm d ot
Fur itruuimn, New tork,atl 1 r nih I rah t-o nrct
ft Jeryt ty wltoo.lt v. rnlyii .it a ,"
ui.unliiijf on en irei er lo U.I on treei. t a I
hgdnutne vittaittAixJ jvUiiiw.iwiNtwi,ili
1 ft- V.. i If mul llm I K L 1-l ti
dlly eeipt
MiniUy, muu niMiiiu in tiin,ft
111011 IO
Ftr tilMiHlinU IKl.a dUy. Mia.rtRmiday.nrnI
hii k. lu -rf-k i h i v w in i I. IhIukiO !.
( . lr t. K. in. ti it . i ( u HjiuImV.
Aeomiiii m n u U linn in, m , i-i . n . tid 4 J)
P 111 " Ijr .-, nUIHIHJt
FOI 1 -'"t'.-Vilc llltt.HMH. Ml. Oil -ill IV m dtly
KiNi . mi.i.ft. 1 .
ForAi.it ii-s ulit-rs anJl jo p. m. dully, ea it
ntnmu,
ALIXVNDntV AXDr-IUEimniUKHnullliItUL-
l .tl ..111 Al.l.XAttliltIA Aili w.o.iirtu
'JU. lUlLltUAii,
Tor AleftmidtU, ,",riOIMl.n. n. t, t, l.08.T.
p. HI. I'll Mllliiy M VlilM. in. Hint l,.li i J, i III,
tor i s o .in, u l.lniiuiuiiulii.jv in.biiUSiMB.ui.
d f no! ruiittjy
TrkiiN rivv A i smiilrU or WmhlPfion, 0,7 MO.
i ii i ii, , tu i n s " n. unti i i. ni.
O Hui4uy m Klu 0 t Wi in. iiU ll it in.
Tkiti, noriiu.,01, ldtln4 .! pirKr-cnr
c iiiiiii-UKiMiimiMit i MJumtni inv u.,.cv-not i.i
tiiflin rntr ui 'in rtiin ucirmtkQ I ruiia.,lv mihuv
emu. lioitl.eiul iiiillur iii Ml in nirH-t him P.liitl
ntMMVHiui,kaliii no doo.,ii r onirin iw
I 'll ll r HtfCiili hi K Ul 0lU(ghJ( tU ul(.I ft.lUII HUDI
lpim i i rm '.on
It r, t-AIUikn, lirirnl Pt'Mtnfr Axtut
FJtAN .k ruUAtntiN, lit iif rU Mmitfr. itytijl.
HALTIMORR AND OHIO RAILnOD.
- TIIKUl.EVT M'-'HLK IHA-'Kiwi
NATIONAL UAL JOnliUlU IIUUTB
lu In
Kurtii, Wut, K iHTiiHiMT amu BntTitwnrr.
J UfM 1,157.
f tKAVK WAAIIINftTltK.
4 ium rt'tllmorviiii I wiv-iMilitii.
r o i. iii.i Jut tnuri , n mi o li mi vt y t 'on.
.b4. lu. . Ik I linl.iBl O mi. . 11 t
Iuik xptMi, ly I ft 1. 1., l.h. tiHii.t.up.
Uuimuy.
VI , ni., P In iro F p f m.
M . ii' I U .uiil.Ml m iirt-.Wnclifrtfir, Htffnu
lot H F In ii HmkiiiNiin aut in.
h ... ., At vtU., Vu k il(-u lfc on ft id lb 1
I In .on tirci.
fr"iH.n , l'a'Mmorftii(l way Hla I non Huum
com miii A n uxlia.
ln-iM i-. m , i a, ,it rvfx-'fti
lJlu in , Imi ui ire 1 UuuttCliy. Anmn It ml
WftVMl toil.
l-M,i . V9 York mid rtillid Iplila Firw.
on Hiii.. it iui an nt re wily, at o, u n al all aLilluiiik
l4iiniMii,or l-rnln,rf.
.0 ,f" , llulllmi if ! d Wy aUllon.
ill i in tUll rrxin a .i Iiiirrl t, rm
4 4Ji.i, It. ui look,redrlcVlIIa4-rloirD,W.n
clxwirr a l war aiMiluna.
W , oi . JU.IO., Attnai oMt nnd way ailim,
VJJp, . ., 1 tlweplna, urulk and li.Uunor
fitrvM, I'Mwujfura .vt urlulk tjken In lluir
Ctrvet 1i bun'.
ft.p tti . lltkwio ml ISnlunihm pTprtei. W.n
cle ui and lliimrntov li rxrrt I Mundy.
;iii.iii iiaiumorvurM.
:i4i. in , lUliiim rjiii1 Witr Mall.ini.
SI ji. iii.,jm. Ujum, tiuojiiitl kiii llltiburg ci
pt
" ! m Folnt of I'uMk aid waystatlonii Mure
f el laii ll anrh.
- k ml. New York, Fb ludwlpbla and I al I more
fviirr- ft.
Tmine markdl dully t it r train djltr PTrpl
M"l0. mylH
IIOOKN AMI HTATIOXIKV.
CCHOOL BOOKS.
SCHOOL BOOKS.
SCHOOL BOOKS.
flrret rrdnrl!on In Ihe i tier of
SCHOOL BOOICS
T
SIIILLIKGT0H BOOKSTORE,
Corn. r Fotirnd ti.lr uttH sod rtnuirlT.nl. ....
Gchool Books Reduced 20 Per Cont.,
AND C0VEI1KD FRLK
ir w-irii rATE.fr oovKn.
NEW LAW PUBLICATIONS
VOL n STATCTIS AT I.MUIE. rorlr fourlh
U'lF I.IAMB ON KTKCITTOIW. a.olfc
IlMllliNn I AW Pit All II K,
l I hit ON I'Altl vrHMIltl'.
Altll iTI-m NA IIONA1. UIOnrT.Trt.T.
I.IMTH AMkltllMN lilUUll' Ur TATENT,
Vol.1
I1IMMON LAW ritAlTICK IS CIVIL Al
a i. m.i., m n.i.rr. ii'x.ih mn.iiuiicioii.1AU
I'JIUHATI ON MIIAItlta.
! HI'XKLlAXtllUH rvniicATinw
lit l llllllllti .ill..
I VI MllHIl 1l Ilia
HUT llt'MBXNn OK MINE.
MY MUniLltlNLAW.
UV. ALL IUII.
WIMIIlW hV Mil Ijllh Ariama.
UAUJUUY LllL'lKa UXlta,byMftryFatrlck.
Oi'ratiirknt Fnnryi ndhiaplPtaltonrywaiirTer
m naiirnciloftii(l nn.el Itn n iiuw. Alwi, our 1'aln
ii j uiuurauu riiuiw mr iwp uooita aim uevonti-
AatheaKanonadtanrF weehallbe In almost daly
ncfp of iiovflllwi irMMmim itpyapi-par In Hie
fturii vm niaikNa, wbttbwemeuu lu tell at Vu very
w. ii. a n. MoniuaoN.
No, !T3Pennarlvaniftftvenai
ocUf
a. o. e'xj-rs-bxjX.,
UXtKH ANOhTAlIOM HV,
't-t Itn 4 .i.i(Ua.iepiioriliML
L.1 K,ST lUnMrTlflN.-FI.FMUN TH OF
Hip IJW, K'lh, h.'Oi 1 pyul, loon,
.IV 111 ft It M.dd d.len.. I.i china . nii
h t Ip ii 'K 1 i i n ii,. wr Aim ad au or
it hui. uipr tl i ii'lrr'nith j.r.Fiedi. i.
lh I, it culr Nl Icli.a Mil mm. J U llolnid,
f 71 I Ii i miti e ul hr pur li In r. rn t,
Fai n'e Mr it nr 1 ff fyi I ntPd i.f YA ni n.
in Ll -lilr. Far wl h llul nllalr (1 Urhru
till irfihi .line eo n nl 1 liomiciui n,
Fl.i itl nl o ra ill. (Im noil iv ap a i r pi o
oihI ttrliun i o o raib- '. m en e ire i Utne;
ilin o-iiip. rai pg-d ! Hip k n ver prepnuJ,
nlntverylowiai m F.M WHIIAk'h AMiN,
m HJI, VII Fri ll . urenue Vi-rnon How.
rilHK VfcUPiiT ASH UK T noOK-.-THE
X World Pr rrp-. IH llnnari ' Dnlpa. I'lilnHin,
ut mill in A. in i 'i;i,MH Oar call r ami ulli r
Omik- AiL Jn.fi ritnti, V Tn HkIiii.Iiii of
I hT'illto liy (leotkP l; F.n'1. r, M D L I'ihiiiV
am itltnl I'pi ii-ll (i.'V. TlieFiri c.il .iiiifwiiM J Par
Inn fi Hie I'rlm pit a o Mn-iiw. a rival 1m on i lc,
Jpmiih el Irni uiiiatlH a nl Ania , I m ei llr cv,
t:". llo"rihr u A' riuile Mumi, JlnrriPt l mv
Ion tl M irv in AtiH K a.ttPtli H unri I'Uflp. l.i,
111 w I um and inher i e n, Hipilinan, tl J Oi
Fitriio Inin i rriilmi n Nitun. J V, Hhalrit, j:t
linl liipanriiivfrMPin ft t it I a.idt rlnilnnl (m i. K,
I.Mmiiii f i. hi. lllHcknoei hi-w novtt hr nit ur
fy V hi in r Hin.iaHMii a. jl t,iyili'i t ffiii rii. t
l.Mio lwr I'C'ii a Hull I iii-ndmii rinire),
ju.il.-t. A iierVjilllLOl o H lOKilurUili b nd
liijf nl 11 6 uiiliorm inn-. ' ir
bOLOMON-i tk CHAPMAN.
oc-hMf ll i'minviviiia jvi-nua,
M
ONIIIKS OF Fl'HOl'K 1m- AIN.
li'n. Hub t I r Jidin H.I' Jh nkll.ilii.la AVV
'I UK Hl-ailNNIMI UK l UltJii!i.lN.rv i
Cji r I' I r U ft
liUIt IIIIOiiiMlIu I. (KN'TUItVi by Joint F.
Illli'll T.it-n a.
I AIHi:iiHUI'Or IXWriby aullior or rVlion
tir UI U Finn t U
A KMOIIIOFrill NINinEUNTJU'ENTUin I
u I l in w
A IMIIITIN I
. luiit ti a
li: !(.!'. firLIMi I.) lVil. llmrl.i
Mlltl.t UM ANDOTI1KH bTOIUKMt by Mm.
11 ii hi it I flt.s
WILLIAM 11AILANTVNF,
wtOlf 4Js btftviiili a nil.
LIUIUUK.
w.
MTI'I UU'fiir,
i.ifiLiiii.ii iit?Ai.rn
Nn. Ml New Jerv .ivniii i n rt itm.i. fnear H. and
U. It It tlr.KH Wftiiiln.l O il U O IJdlm
"VHEATLEYBROTHERS.
J. 13 It Kit r.t u us,
arottriKiotix, . c,
AND CORNKn BKVE.N I ANL Q BTRKETH.
rnhlMf WaUliiiTOM I n
XTOW 1H 1HK T1MK TO HEM." I.AIIUH.
i llenfa an t HtlMren'a CMi nif Wtatli-f Ap
ra p, Hotna Mi m At . at fxintnidlnan blub cb
ha au "JUWUl'd Old Si and." N. ble U -H.
luntmrai. Ail uwuh by uuU. wul be woinHtly a
teudr4 W. ,it
AUCTION HAM.8-Fiiliiro Dnj-M.
T T. COLDWIELU IMato auctioneer.
rii'Ri tr balf orTiwofTniiv fhamt.
"ti IIM ". I i-WJi LLINO. ON 111 KMJIJI II.
AMI biltNl AVKMUK. JLH1' DK.OND
11 lUNDAUYBTR Kl .........
It virtu, aiirwlo nu4 rtt text Marl A. D I9TS.
du y nvmitllu Lb rNo 7W, IM o'Ai,onenr ihvlind
rro-ird nr Hi lUirln of Cbliiu bit. end el ll ri
ft Ml ul in trtv mU I llveri4p,we will !' l pn1
I mn nn, n nnnui me rrm n,un n,nuiuni,
Drocmi er 1, 14 T.ftt o ru'ilirh i nt., allthu pi if or
ixucriorvro hi Ijlii4lnl rfHinyp tlnTiion,
I vb nn 'Mt.uitt I'l want." f nninr lor I It a h. mm
(in Him Hmvi nih-MrtiH is d ttttK friuliicsH fnrin-i m
nllll nviny-ui.(.(t t n I rum liiv llirnet norih
trly nlniig ml J Mr (l noi iwiujr (0 U I) in
wni r r "nr nun imi hihi hi ii'i ipi t Jim "i (
l-tclut i iliitonitiltt)rly iw nlvl.0i ll-rt ki tie mm
lln oiaid M n d llfit p lanrrly hIoiir tln add
outli iinvnna Iiuii in-fl mi lulu (iimi iwt iiit x n)
ItirhiM. to dm tt oj Ul lti Diliff, lOLrllicr With llir
IniirovriiiriHw, An.
I' run Dm Hnlnl ciwh, unrt I'lt tw1nr ! His,
t eve nl liihtprnm itnx,HittilnlfrfHt nt rlKMlxr
V n mf iiuiititii, icucMl ti k d el irl mi Him
pniony pmi d ir nil enih, td u l n t f ihe i irohwtr
A Or -tf- orfliiir tm ipii I fi tut in i.'Mid u I
runr)Bir it iu ir liHurr n oU 'Irrnu Iul4 aim
piiml wllit .it i"' fn dm k
At 11 '111 II. It ALU iTniHii.
MtAtNAltD II. WAIUfBlW"1"
fntlWPMd4
AJ 11 K A U T. T ATK A UtrriON D 1
TiitwTnw ar.KnKAi.UAnLK unimfhov.
Hi HI-'IL MTVIU IIMNH IIIK WIIOLKlir
Hit' ARK 0 10, IN VAMMIi.OV, O I. HIT
tIAll til- iW.N lllN.hA7ri I'TAVhNUK
AMlNINh rhtJMU AM M A NUN TllKEfB
M)lllVi;4l
11 v.nufitind pdolirtM dilrd IliySt. I 3 uty
r uordixl tu Lb r .iu i oV I n i ii'iortlifl ml roo
ttr l lt 1 1 nlrtot ol C lint t -.in I at HipwHiioii r
nn-Mormep itynnu dllitrn, wwiIIim-Ii fti ub
K' ft Id 1 1 . ii ntni o h ' "'mini tin
WV.u Ii.l, OVKHItl.ll 2, trT.
nl Tour ii i lit k p ul, ftli i 1 e M,uarp n imN-nd
known, ft In i. mid iliilnuhle I t u tit nlniid
Kntntid n n o'H ly of V whu Mm in t ie Ui rkt
i lnumlii nil m.Unri nuu b r d ono h indndftnd
Hiil'iiBi tAl. nrtHlirr w.lh i ihe nil. pm ft
ntt-tii . i.ll. piWirgM, and appurwm n to in
Mil M?Uii-nir,
"witnomifi I n- hint eh. end the Mmaltflpr
(ft i li In Mx, ! Ive, eUieft. ami witiyOjr
I., ittiut Willi Intirtt al eppro ni. itr annum from
Hie day oi mtU, mirel by tfil of mtl on tin piop
fityaitid. Aiii'vllnf lji (will liereuuireilM' lii
in ipoipaip ii i MVtjHiicttut ut du mi inn purciu e
u I n.l. If tlm . P lis ul il nr liitl m unllaA wrllh II
M-ven day ll e tri r n-M rve Ihp itlit iu r fw 1 be
I rut i riy t the u,i. hnd risk or ll e dpfaul.tng pur-
t,,aKr,
1. T. CBtlTJUHlRir.
'irumcM,
J. T CLPWCt.U'Hieirni nolW.. d i
KKtSTAURAM'N.
WALSH'S RESTAURANT,
Losokam & Weaver.
tt El S TA XT tt .A. 3T O?
AND LAHnM'CAriL
Ado'nlniW ILLAnDTl IIOTEU
AMAN'S RESTAURANT,
orlfMra III NINTH HTF.i:r.
KILLER & JONES,
Importers and Wholesalo Dealers
In Fine Wines and Cigars.
Huti. Iciot fbr tlruiihttrnpagxic.
Jilt.LTAMIt VOOMH
vi'ry'n: lb" entire rnnl of the KaMonl Thoitre.
et le an a tr iVIleitdcre Iftjjr. UlilUutl work
prvutiMly execuied.
Mil LF.H & JONFH,
No, ira, LCi, 131 eni 1 3 fcNrrri nortt w. et,
ocie-ir 7lieitrr build nj.
A RWAN lUlDIN'B RESTAURANT
. ANU1IKMN1 PIN.NO PAHIIIW
IOU LtDllB AMDOLNILI-MKN,
NovO utuii liU U etriTt, mtir ijij atrcet
B03S R RTAURANT.
1 ni. n ii n nrnnnK.1
It -nt a them nil. Ihe Iteil me.e Ui the rllyfhrSS
L-pitta. tu rDireeinonuwMi. .ioTv-jn.
IRITZ BTIIAinri!.
I'tOI"MpOUie.,l4eTrntT i
ami Falrpt-t. faaa
Mietipd hhnpw ItKrAUltANT at UC Ninth Mreek
Oiveliiiiiaiail. I
TrrArnt.NTi'ARtiFN-pruTci.AHC
i FHKNCH REMTAURANT.-'lable Dhole din.
i ir7tji, mm I loTn'ilotk, A Vifmalldiiy,al
t-n modenuaprlot UntchkkmaCroqnpiie, riou
I er doxen, I iU ken h-iad Mr. OnterA rnr atantr par
lint, bulla, recrpllou,cio. Htrkct ailPlitlnn lo ainalt
UdlPI. U. UllUblliW
aetf French Conk. iTt)irietor
INSUItANCi:.
INIUEMEN8 INSURANCE COMPANY
: or
W'AftHtNOTON AND OEOnOKTOWN.
Orn K,N, I. nvm Uank or Waihikotow.
I'llAHl KrtKl n (Uonil-M IH.I7.
Capital ISiii ui. Lurplna Fund, HOODOO.
A, A, WlLft-O.N rrealilenl.
& W. IimVAIin. (eeretary.
H al ftaie and Pt nal I'mikertr 1 mured, and
IUiKien ll bii n i i n ion vh lain.
It RKClOlUtl
T. Kdwanl Clark Anurpw IUh will. A. A. Wll-oi,
W J.lVilin 1 hnhLufiiktr. Jnwuli It dim I- II.
It tli. T. It. tr , . K llnwanl. rmnk I In me.
Wilifngton u.t'.l lLHliiieniauer.UiOiKu w.urop
ity. h. I. Vheiil'e.ili'ornHit. n .vJ-in
A CAM).
We ha e ruxvpted the wrency of i ha
SHAWMUT INSURANCE COMPANY,
OK IJOHTO, II ASS.
Cash awets fAi 4lV and ne le lor It a aliare of pnbtk)
pi runmre. Thectlt Willlf haaaolldaitheodo iy
w, ca Indian na oil bt-ar and itanllivirareiunuiia
thoL.rtfiuotbuatiiMPmpnorihfllt,
UANbON tk IlLACKFimn.
ocv-tm tli ittpii.h mnwU
NTOVr.H.
U'lOVLS, KiMHwi, rlJRNACrS, AND
iiovhekkkFiso (lOODH,
tiik si o re -vita X jewum
IS lh lianibutnieat end iiiiint ternVt naae burner
ever odertd tithe p.hllc; it Km eiher with lh
"MOUN1NU ULORY,"
andalllhelieat luae huruliiaandciliLr 10e loth
mat kei, are kept by o
fire flam: hiiivkh. woorm. mnuH. bf.x
TON ft, aid mM o In r n uiarkvt.
HIIlNAt'tM.
nohla pprpct Healer, an I tiPiirly eiery othr
ktiHllhul ntpy be required, lili portable, and lor
fttflilnglnbrkk work.
11 A Nil IX
Tb ljnplr I unrlvited or the combined pttr
pote a' dotnir lb ordinary nkhi uf a rami),
ami al tie me lime neat n room almroi other
runup", lioth i tvt atpti and low ovi n
All work cuniirt-ted wltli lliPMitoodadmi by lh
dii( lllful uu'Clauk's. Frier rponlj e,
IL L OUEIOBY.
ool l f ml pptmU muati.iuft
JIUVN ll'CAIf
KEEN'S
414
414
Morchcnt Tailoring Parlors,
M). 414 ITII STItKRT,
CONTAIN 1111. UPJdT ANDCHCICE8TA3.
bOltrMENT OF
nicrcliHtit Tuilorln dootls
evrr tie 'ore offer-' iMhe W i-t''n-rton pHhll k I EN
d.t.i t lit I'll- K I.. HUt lid t :.pp a M
I KAIA'AIM. UltMrMH, impl J' none I ul
1 Hr IlKfTI LTlMt-i.Hiiiiwiiiaio m. fMv Ll HI
VitithMl N mi a lo li m on n HOM'i.A
HlMH.a U'H 1, M AUK and iw .till 1-1 1 M.l.Y
lUla in Filt.iiiMi 'likloilutf Ijtublnhuieul in
the Cn t d Hlit .
in nili t-n w.ll llnd It In their luuterlal adnnLue
lolv ii tb Irordeni lomuil ai
ucll-lin hltli.WS.
,lIi:iH'IVAI..
SpE'It OTKK10 1HK rnJfTKi-1tR.
- ROI ER 8 iNcinb-Min ul de vU dm-alny
Ippii M ni a ilT i
1 1 i n .i h i li du
t a a it miai p . t on 1 1 nd dl a o the I i nary
0 KHiia nn i ni IheN'rt U-Kiii,. t ai Orypn aid
t-mliiilWa kneai. I iio n y (In- o ami l.otif)
N linn lw 1 1 ad lift bl kit Fa phalHm u l tt
11 it IHiiiiirtu o fitt . r 4 Dili a. P hi n lh t
lt.uk iidNmliinid FjuWou-.tcah n-i 1 It a i- ni
kin.. iii.ttiuih or exct" In numliioL DU-aiH
rpctiulveoiitii.c ! cured In rt.eti teitdi .ind Hip
ik ii en lien ermii'-a.p.i root ine ar in an
' . . . 1. 1.1 a -..I. b u A m -I ll. It l.t.
akhi and b od 1 1 te I -a qui' kyr r t. Dr It., htd. rtd
by Hip 1p d p..tk- an t B lilun r , h m tltw
ciiy lll V linami Wedmelaii and H.lnrd y.
AiIroueiiliitiiuin4rliil cviM..piiiiai. w'.l ly
AT.On.NXYM.
J.
AMBLTR KKITM
ttora al la v
Ufi FKNbYI.VAh A AV NU N RTrWFJT
i l-pe (tlbl.! OH(itat0t.lalj a uuu i i-on
i tuiuui. octtj iy
AUCTION HAI.KH-Futuro Dnyn.
Lt ) I BiUli Atmlnnfrr
iKUiffllTrVHALBlll' AT UtMiHlOIIY DnirK
I W.,L Nil ON TUB WH4THlIKOKRfj0jM)
TH".I. HKIHK H hi Apv i II Ui-II n't AV
HIU AMU KHlilHaTT NOnTIIKAHl.
mj v.rtufl otm drni ui irn( umil Mny 11, A IX
II I dnlr rHronlMd n f Jlcr Nu lLl. Vnlln II miro
thtl iidncodt ibrlbi !) rt Ol ItluiubU hikI a
rci miui inpnycur ainMf"vtr tin ! i
pibm MiKlluulnri nlullliirinilwo HATUIUA,
.4n nhef ll. lin.Ht 4ti'nln kit ni. I bit ullnw nude.
Irlbud rvl'tie,tl1nt In tli tliiy of Wdi hkIO
). U. lu wit i r-i Ulo ii nty-uii i.ik In r. A.Tm
HibdlVMluii oft ll m lul nil tit, lit wiur npit
uunurouNiiu iwriiiy irdiiui m ui"wiiiv m ritr rti
i u n ikmikh fi iiia nurvrjur m umil rur, lUKvinrr
ilhilM li-ii rnvft itnt. Ai 1 kult ft . fiiwrlr In
nf lr mL. uwnl Jtiiuwy 0, HI., lor i'Mt, tyftbl
inn I rHi tl nriutd
icrnii! ivi. wi ii mrr"! ai tn ppr rvni.iran
tiii lYnm K ft It. 1 1 .. a dnv of rMlt nn I i-xiii-w id
nleluoj h, uiki lite Uanoe at llirm aioiulut,lbr
w .(iiiheii eonntHircinvwr,n arnnr. intT.-ni mnn
t edAyoteaie ftmi Ffnml by advml t.r Inet, will lie
tupn, AdiHitu i miuired ntllf lueurenle,
nd all 1-i.ttveyiUMiiii al ur ilia'pr e v,i
T i..ltl.tl . 1 IL-W ,m
.nr ni vv.i vuii it..
i.r.Luwh,
J, T. notlWKl t-Hiwtii.il. Tnifl'c.
ho. IimAI..
DOWNMAN & oriFKV. AlKTIONKlMlfl,
4l.pHVpninetreeL
TmTfTKF.!BALM OF VAftUDLH IMpTlOVFn
JtKL IJsTAflJON fit Tit ..a Nultllt UK-
'IWI.i-H KHIIIlKJ-r-TII All! niAKlhriVi it
ri iui.li. m nuiiinn ii. iViinmiMiii'- in x.
li vlriueoi wdmii o. trust, u ml retirunry 4, H7ti,
and at Hi" run nut o the nol iir of tli noiei Tureil
itipreiiy I nhitU onpr lor aHte ftl nbl a aiHMiti(Pn
rltlllAY. NuTpii bpr V, at 4 M u'cwk p HI. in
tiuiit nf lha i rut. 1 1 id. II autalarn itart nlnl a In
aipjan 141. Iti.iuinrf M f'Vl in U aireet. aid ruu
n IU iiHkwtii lima wntn i:i teet lo an ai mr in
roar, 'li. loi te aflmitiuMi litilld i m tliet the loi-
IruTrniaina now on it vaitrink wi iwv aiiia ui
vtfl I m tiuusfa.
'lirn. oi "wlo cnp-Vtrtli CAb.ol whlihflMiinwt
he nad nn Ihe mhjI. itm retinue ol the tmianvw
nionpy In lie paid in In Ullmcnta o aix. twolte
and eixLtoeii m mtlia nin nay uf dole, wl h tit
u rl at tr rutil. i annum, and to bo Mm ml hy
ii juii iiu"tw nui I umi vi iru.i nn iii -frni'
trn-n. ii iihj it niia oi miivi re nut iuni i c i wi ii wiinin ;
K ilnvitH it-r iny in a. ilr, the triimte rwn-rve" Die
r gtit lo ret ll the property al the rift and Cttl i f tlm
dunuli if puiUumr. Ad ounvytnHiiHHl itinhaa
raitMl O I.NULK, lrwtee
nov 1 Tu-tUt-TuJtdi, (Ptar eoj
TTTI1R AROVK aT1T W POSTPONKP. BY
nniftpnl of nan m iHtermt 4 until HAIUKOAY, No
Ti nib r 1 1. nie ho r an J place.
ny w biinAat r, inuijl1. iruwee.
CHANCERY HALE Or VAI.UARLB IM
I'ltohO AND UNIMrnOVKD II f Sh t-
IAIJ-, ON IllIlNlittrl OK TWIZfUKTII
AM M HTHFirmN. W., IN THKUIYOF
WA-llllMllOS, IK IJ,
Hv v riitw ut a i .imf !) Hnnrama ImipC ftr Hi
Dtritloi (iilumbia..aMMd lneiuiiy CNnm No iMA,
o John li. liPiren .. Henry w. lleneli et id, ihe
und reigned, irneiee, w 1. m(I k! uhlki aurllnn, In
foilo ili-reiiln. i.iiHAIUIUIW. the Klb day
u Nnvptt br, A. 1. Ia7 , al A o co. k i. m all iIuma
pIiTeeatin prrelauf land knuwn ailoiaMan I At. of
Aim H. Purser a nuhdit 1 1 m of at u ire No. ltd, and
hit dl audi hi MMilh one uol of lot A of iiUro ',
Ihvaume ormlnxa ITfoiit n ihemnier of Te'tntlpih
andMairtiiiaorflieet, nttli adrit.i o'ftt letkwlih
hiipr vemeiita,atrMMIn of ft inreo-etory prewed
ti n k .n nt limine. Iti tc od nn er,
Tcrntaof ade ara oie-tturmcaih, and balanof of
pun Iihmiiu m y paynuli in three equal Inaia Impnia,
al lx. twelt and efihteen monih rrapM-ttielji
with lutrett ai pla-ln imp nnL tH-r amuni until
puld.lhe a netn lea,ciiied by ihe prorulMOry itnti-a
ui iii iinrvnantr ur imrniianwra at urn reiunvi vu
aW pmperiy and no deed flvpn notll all purcuan--uiotipy
atiall have Ut n iwld end ihe property liunireil
lotbeMtlHiaitlouorihwtnulva. All ouuriyaiicliuj al
Ana of miff huiir.
iriertn. or aula are not ctmplled with tn eeven day,
IheiriMiperpatrrpa the riilu rewllat the cum in
de aiillliw purcuaeer llily dollars must be tlrpoe tod
wim iu iruaunj wuia bhu itii w auiu.
u. . HAurturn-i.
noo-TiiTlirU'tda hm ee.
rnoi-osAi.s.
Nivv PtYflrrirtl
Wabiunotun, IJ I , Nov. I, Is 7. f
STALED rRliliJHAlV. IN UUPl HA1K. 'iO HE
itm. r d " P op na ihr Ai f le Iio i, Ac." will he
MM pil at t'i'a o cm un L li m, t ie e gl.tli ay ol
K. vonilur. 1ST7 ,. r I I ..ait ip In A trnn. n lw
dtllvrndat Ibe n ivy yard. Waahn ( nn. D.Ut'reoi"
miy expvn eannaunjpo tu ma nan u uiiptiiiion, vix-i
LLItUAU OF CONkTHUCmriN AND REPAllk
7. 91 lOlliiU Altai t n.
,ii u in i mi uuii.
lmenl natula edaUhlauii.t-e-
'ntpdiliveie, ft ii m pruci irahte. The rtrhth
iBei.e4lori-J.t.4i.n) o aim- ihi rrpre. It not ree t.ed
atVHiitaitpiHi'i lo lh Ouvernme. L llnponalti e w
iu 1p iun-pdon t. old for be pro pian4fhli
IuhIpIt r of Id irtu II anil I r ft orhkUlob
bttdalllnaoltka.
W.tf. WILLIAMS.
noMfTnJw Pjy Iiepecinr U. B.Nvy.
i:iu:atioai,.
SPENCKRIAK I.l'AlNKSS COLLEflK. CORNIZR
H venlh fttil L Mreeta.oeii AuciiatJ?. Ittlla
I ai ilaon.pl v relltted. Hnu an I iiauKUiern practlrally
eituCMied. 'f liorouifb, eotideiumd liiHtmct on and train
ing lit llanid WrulMtwtiiL rifihi i Idvoauntf loiter
WrilliiK. lliiatiies PrtiniaiinUip, IIiK-iivm Furm.
Huokkepuinit Uutlne Piwctlett.Hupllln t. Uofuilnii.
Fuya rwl bxuroiaita, mo. bay tuition, tW year, paid
In ax pniml ii mm ti IP IimlMllmt iitM. ur til If imiiI In
full on enuring Kven'mi lidllnn. e per mnnth. New
n.iiiti luti.i rniiimr hiy iik iHiriivumra, an wit Hii)iir
ouiloit. II UHPb&UUL PrloolpuL aulu-aia
W7ftndIC0BPIIUCK W1HKCT. PHILADELPHIA.
For yomie lad i s and niriae. .U-optna IHU1W
HaY, HfpiPiuber Ji. Itoard and ludion. In Utile.
I- iiiluih and reiicli. if r unmini. (fit.
MAIIAHK U. ItbHVlLLY.PrlnolpaL
I r unci i la lha ntngmtj a ui tup lamily. nij jxan
gcuooL of Muaia
FUn.i V.oi.n.Orin.ta.t'lofi.
IHI I U IIII. ft I U I f t't,
Fur t.r u nr of u her hran'-he and tree ad van
till apldy at IMTJ-JabUt ajr ..t iiurthweat. --inr
ESfiONS IN ELOCUTION
i:iMVAHI C.nTOYVNNKITD,
At No. .0 M an t itortbweau ocltf-3m
nv
UHICAL rONSF.RVAIORY
aTII.K
bl'AUOL'H MUia HALU4S1 NINTH BTUKET.
limrniiwii leiLiipra auj iu rie"i iriion.
H liJ .or tlrv er. O a HULL A RI).
aen Drwior.
T ANtJUAfUM TAUHI1T AI TRANUlTED
Menui Himlilsh, Italian 11 rmin.A--tv
ll.l IIAltHK KVANS.
No. 21 Third aireet iiurthw, WimLIiujiou. li. U
oj.ll ly
m nt a4 at 'd .
iltur, J I.CAVTWU
N . .21 auectmitbviewt.
f17-'m
" L'MC IL ACADUMY,
ieaui:un.
tNlFIHST PAID ON DHI-OUT".
J. B.ecial ralMon llmvilprioHil.
J. II. HtjlMLIt A CO.
jltMf
11
lLiiikcr. Hlnluu tUjitiufteiiiie.
D. COOKi: Jr.. V CO.,
B AKKBS,
14SI1 FHIreit.
PETER CAMPBELL,
llNKH( ANDltROKhlL
l-ler tn Hoiks fjoviri nit-lit ant Muiitrlnal
Piiijk. AliMieyl'H ed on approved aouriei. In
at Ktiilit it ale mi ri- la MtitriUa nnl),atu
li i-u i a i i mil i' ii. n j iw i-ni t u
lltl IMiti Jltui li
n.rn r rl UHitueirepl i
iii wut wan Ih..k.i
AiK-uiTKCTS ami i:ni;im:khs.
71U K bT It If IT.
Opptistte PoflOfTnO I e, arUi.cnt, iiuvJIf
I a e 1 MMUi llu.ld iiiii. U C.
ARCHIIEUT AND ENGINEER,
will make inptttnie in in, aurrev I'Mto ht lire nnd
tu Jui dir.eiPiK-eao tUI kill in. u.-il. at l-ot lurihtt t
nj.'1-ly
C.
n. ii.mciN Acnurun and i.si.infer
Ititinn l hii I I Bit V Di iHit 1 1 in i nn . iui 1 1
imlltiithl i-vtmr r..ne.iih a rtiti.nd New nK
iio mly
tomoitiN.
PEI.IX" "lirMHtei'E'S HU.NCH RAKCRY
V Vlfc-N.NA RiH. 14 A M'i L'lALl Y.
ll ilabUhiHl 1V4XI
IS bAlItol I SI Ilk A I HO -M'l IWI,
H LIX dlmiohhi:.
bt h ell know u aim only nal iencli baker InWif-lilnj-lull
luta it in jti-1 lo .Nu. jll ll aiit-et, ' IWeeil Jwne
ttttn mm 1 ttpuiy ilrii auptia. ner iiiniltiiu a u vo
mit. th.iPii1, in a liouHLxiiiPHitlvliiiill ur Ihe purppe,
Irf'liiHKri'ntpr in mi ip ihun le nr ior tho n e mi
tiiei. tli-la at rtiiLhniid tmrrlcati nil 9 n. It
llriH.1 a iHtiuy Llberd ifrniH oilmd to o.tl
ami iii-ao r.
.N, 11 hr itch Ihind in ncuiiiu.emltl l"i i-ernKitr1
ui ii ii t lnuih, annually or ilioaoaUiurmtf iroiu
ltwaioi imiutui'iou wmni
MMNU M.UHINhQ.
N.t White,
NiW lniprofeMinN
New linpinved VVnaCt.
U.nipaiir,
Vleeit,
ll owe.
Bmapr,
lloinefthiitlle,
Whpptrr A WIlMO.
It fit ilng ton.
IM1JU.
All fc. hi.la fur Rent FIW per month
lliklCNNJ-.. A lix
4JT Ninth aireet nurlhweau
u.
KItlr0.MAlTI(RMMANITA(TniER.NO
lll l'i i ii m, Vphfllfltr ii r done huh te t
luminir. Mulln-e mud tnnrdtr. Hulr Maine an
luuue over eouul lo new. hi r tut tKdj utad m order
llvU tui
HIIUXTOItY.
TIm rrlnelpt Iluiln.M lluiu. of IVftch-
lngtn.
refonWt.0 it publish! for ft henejit ttf Trr
tlimg ftalfimen, RtraQtT$, ami V pubUt gtr
aVjfAl htehtdf oil tretlM anil proft$int ami
camnotail la prtof inttrut to all M IhUJ
Iramactiny oiuliwut i WaiM lytQ.
AlffriONBRlVL
Ttn'atann Hni., Ninth and I) alt
Waal ill. Williftm D. ivr. rptilhatrNt.
AWNINUH.
J. a Ifomn, 711 Marki'l Hpnr,
UOOKHKLI.hllH AND RTATIONRR
flolnnton! A fbapman, til pennivle mil kvpiiii)
Mtd.l n ttnn P. avenue and Fi or-and hall tlfrek
Wm, HtManiyne 4a -tevenlh aireti.
W. It Mi, If, Mnrram. 471 IVnniylvanlitavvniia.
K. W, iMiitaker Vernon Itow. Fa. ate. and lumbal
IHLI.UHIH.
HinlonACoHeatoiillUI.NInlhaadDttreea.
IIAKKIW.
Felix Duafbwea, 3012 II aireeL
tiinu.'ia
K.r JuMh CI9Uatr'.
liHUfirilfrrA
rrmehl'n'aTempta hrni Biore, Fail t'ntti etrae'i.
Kutvt Ule, I'tnim? Irani arnmie an J TwnlAh aire!
KDUCATIONA1.
Rlwardn.Tnwnapiid,707 M at reel nnnhwe-d.
Mr h. K. Fnllir. Art Mcbuol, Ul lairetrt n. If.
Mra Hurr. 'VH II airen.
MimllaiMvpr ttwlmrreL
ili-nnrriown Onllette. flp-mrptown. H.0
Knmlvn Hpm niry, l I MrP it r-wn auirn,
I rk Henilnnrf f4iFtnn atreel n trlheeiu
Cv nnililm ltdtprliy. Fourteenth a red.
fiiem-pr an liuin"ti ilolltite. mvpiiUi an j LalroeU,
il ea PtaM ha' Mtialt. I M.I aire 1.
I'mt Jnha Kip .1 t'a aIiisIo, iodi Faireek
M-hoo nr.Miiic TO Knhthalrei't.
Mtttoil Acidenir, J P. raulfl. Id IVW I n'reM.
Mnal'iiltton-nrratit y O II. lltHtrd 43i Nuilb aireet
Law Drpar.meDl Ndlon il UnlrpMiiy.
FINK All IH
Hirkrltcr,630Ratrect nnrihwral.
norr.iA
nipf Hw. eirner Fifteenth an1 0 itree
MMrojolltaii. Penna avp.and HUth mreot,
KWilil lioine Fourtppnth and FHrneta.
Worm ley a II and Flfteentn e re
H ermaii Houm, JH an I i Third aireef.
Morton H.nne, ten and IUI V aireet.
'Iremout lloaio,
IIATTRIW.
D, IL BLlnemtda. IZtj Penn-iylvanla avrnnt,
INiURANCIL
(lermanla Fire Insurance Company, of D. C tn) F
ain-et northwmu
FoiomaoFIre Iiuurance Company, U lllfh aireet
iJaorveton.
JKWELGRa
ft. Ooldateln it Co.. corner Tenlli and D atroot.
IUMDKIL
Wbeatlry Bro.,aeorKet(iwn. Ik 01
LOAN OI'FICm
H. (1 old tela A Co.. rorner Tenth and D atreeta.
MCUCIIANT TAIIA1LS.
Kleeman Brother. corner Sereuth and Ratreela.
ILHiilxer. Iw Kaln-eL
A KttkACo,HtieiilhlreeL
U. lUfbtiMou ACu-.tOiptnnivlranla uttiii,
IlRiTAL'RVNTJ.
Parlalan Rauaurant, I tit Pennwlvanla arenne.
riANOri.
Bandera AHtayman, Pen lift. ave. and Twelfth ttrest
PAPRRHANntNUa
John Alexander, 131 PenniyHan'a avenue.
rilOTO-L11 UlXiRAPlIRrL
Norrl Peter. Photo-lithographer. No. 44 renn
tjlraitla aveuuj
PHYSICIANS
Dr. llaitley, OSHIpw York avenue.
RKAL IMTATR,
It II. Warner.tia Filrpet linrlhweiL
Jul n HtiPiman HI. I .'I nnd Hill tit In i.
l ,uiiit lox Frefdinan a Dnn iimminj, yjn ra, ave
HEWINH MACIUNKi.
McKfnneyA0u.,17 Ninth atreeL
TIlUNKH
Murray, 805 Prnniyh anla avenue.
UNDEIITAKKR
7L W. nnrker, el3 F.lvpnth street.
U.F. llar,ey,(W4Falreel.
i1iinckm.am:ou.s.
a ivtknii tvitii ivti l.t ina
V i. f, HOOAN Mftnuirtclurer.
1TKRY REST FRK'IM I'AID FOR
Httcoxn-iiAsi cutTiirsa,
in torn, SHOES, ATC.
AT JUSTH iToLD RTAND.
CI9 I) etniel nnrthweht.
Ordera by mall promptly atte-idud to, laft-tf
OF MIFEIIIIIH FNOIHH MANUFAITI'RK
andjiiatly celehrated tor Jastlollv'i lXiraWlliy
bed ivituMM of 1011)1.
in fifteln"numbkw.
THE FPENCERtAN
.Varletle aulted lo etery alyte ofwrltln. For
aide by tne I rude enf rally. A Ktinplel'ard.pontalii
InxoneeHCltof ihu Mtleen Numbers, by uuUl,on re
ceipt lit JitJiil.
ivison, ulakf.man. taylor a co,
raylHUl lUarrt lei Oraiid aireet. New York.
C bTA I7HIL,
r.tHlliaXAItLJ! TAILOIt,
ISUUKBTHlin.
left-tr Near Wtwlern ITnkia Telerrraidi Oflliv.
1IATN AM) A1V4.
HARLE-l 71MMFRMAN, FRACTICALHAT.
TKIL Milk llaia ntide tn order.
in ntaHitkaiid 11 I't remo-lHled
ooiH.ni Am NINTH hfltHrrnorthweHt.
lJUOKi:SMO.AI,.
DR. J. LIVERPOOL,
Tti Great 1ml lun Herb Doctor, of Ilaltlmore.
wl I 1 In h oHtc 711 Hr-nth ne-t, every
XiEDNRDAY. w ire It I inarvd to treat all
C r nin uUtaau with ro'ia, hirb,uud barka. Cou-i-nl
it on free.
Term-.) latahle moo hly aou tike treat ruei.L
M i u O Ike. iii Norm tuiaw atreei, luJUiuoie.
nov.-ly
Dr. C. DoMontreville,
No. 13SO l'piinaylvniilMv nvenue, between
TwolHli MiitlTlilrlrcnthalrtieta,
t"AbIIlNUTUN CIIY.
Re'eretireat Col. V. K. -Roftrr. Frlral Hecretary
to ti e fu -.id. nt lieu. Win. II. ILuc. (ouimUtH oner
ul Ancultuit Itm. John J. Kioi, (xmptroller ol
die timeii yjptiaior MCAiiiian, uov. Aiex itaiu
aty, (to, tV K. DaVia, Ao tw.7-fy
MRS. A. M. MEIXSEL,
1RANCKMU 1UM AND
MAONKTIO rilXBIt-IAN.
llftl FBTHU.-l' N. W.
Orflc hours: a. m. to 4 i. ut. oclft-tf
lV'l FiniMIAItllO HOWAItll II AH REMOVED
LJ h a innttj and realilemw tnimlU Fatieel lo I4U&
INw Tiork avenue no Iiwpi.
iU 1 ami 4 lo A . m.
DU 1KNU0RTII.V1S K bTKEET N. W., HI HK
in ai hklhlil ft id tne onl ruleiillno Melljal
IJ ctrivinBtrer lit li.ltrliy All m roui andinroino
i inuii. ikjit i.vp v LorMl. Fetintle d hPHHPrt amniallr.
Itp'ir io Sir Jmili ti.M. m D W, oiiIk-
B m Nuni ml mil o.w CooAiitUlUtii iree.
DM C.NLIJ-ON IMHVN IKHTOU rritEXALL
VI mi fd Hikatftiht I timun lani'ly t t elr to,
IVUK4 MIS U1HOVI lAl'Ii WO It 618.
lOH.Nst, WAR H,&:
Peolih KwtlmuttuiU at hla onee.iiJ Nlnih aireet
iiLr.oweau -'il tut
DI'. M1UMAN MlY TE CON UITED COS
Idtiilliillv ut hi oflite.nti lHilalaiia atrium
iirxi hiMi mil a int.ltKim lSo. Li p lain, twin y
y i.r' auiowM In aUilioi a ul Ihe ktmio urinary
orcan. , . oc'
DR. I.IMV TIM: OLDEST 'rT1.l IHED "I'E
(lallaliii lit i, IV. Nn. tart Willi aireet ioilhwetC
1 1.
Tl II It klHiKlf lill.HMI NDFRL'
U ti-i.if Me-llcal Um trcli. n. l Ninth aireet
imrlhwpKi, KiiMirli) IV, na tin rnp ultc arnt, la In
uliiuhip, unit iHecpoilillv ml p rd nr neivoii dia
fit emiildLvj euauiuonieii oCJ-ly
Dlt N HfNK WHITE THE MAHNKIIU
II nloi, 7 J Tt ulli aiiei i o tn went tnaiaauo
ci j niltriieiiip.itCJttliiHie I .lo.m' and Ann Dlv
imm . (luimilliilloii in-e. oilUe houia jlolla uu
.iKl3iohin oi-vly
-MORS IIIMDN4 TUINAIM
Nf.ROUI.NO,
8.1 1 torn.
V riilik. .vr; i iiiiniaiiia, uni
LilftrHreln lltiiiiteoi atecincillPitiv, Ir H hull
haawnuni won ler iilcura-Mliiiia. a.e. oa -o.u
DR. R PVRVONW Dl'.NThT, HA RI'MOYMl
h oil e ai d ri-fcld icv, to bl Ninth aireet oj po
t l.m I t ntO me.
I it Hi uxtiiu-tod uu litehiii farih xtor im of
JOB PRINTING
L1 TIIK HTOVK man.
Till. Clfl'APK THltll IN TIIK CITY.
oci;-im Conn r oi Nv mh and It al. uorihweaU
IJU
WOOD IND COAL
Uttt quality of foal, Lt pur tuu tutd upward; Pin
, ood, J Ir cord: Oak, H utluu
NPKCIAIi NOTHJIiH.
KrNnTirr.-TUR "ansuu. mkettno oi-
lhetivfkhnldir of the IliHroadT.eV-Ller Ooui
pmy w.ll like pH- in tie oty.i' ffiw n.t.it.ai
ft tn p. ri i it ll t'lh i f "hit-tub T nail ur tie
purumwofelio in miettirihj"'ihTt f r,
JOHN if. HAHWRLU P.eenl
F.DWARI1 HAYWiMlll.hecrpli.ry, itolMU
O-TEMI'EUWCn MASfl MEKTINO
HcKKH 11 CHURCH
Maaiftibneelia avtnue. betwepit Mnti aed Tenth
in-et" niiitiwei
il. Th t I tun. II. I- lll'kav i.r llnl t. at.d 11 a Unit
It r m ir Ire u. Iu a I ipek i d ihe it 'etratwl
i kr Fa n Iv w lieu or a n ihaajj n a wit imm
oi LielrawePtaonr; lutlZI
arAN ADIOURKn MRTTIVO Of TIH
Medkl Aawltilin.Dul ltfO liirotiln wlUn-hptd
In O.-iUAa HAL Ns till F Mreii loljweel On
Thnnd iv, 'A h in it , t rlo. k p. m
lly irWui tit 1'ie llpni, . .
' MiUM MACKALU Jn., M O.
a Tf WuWriiH, M. U.Hernlafy. Hiarti( mini.
r-YMirrirK OF TUK HKlNIl "U KKrARY.
nrnml lAltreF. A. A M ,ofih P tr Plot Olurt.blt
llie Aiiiiiirl IVtinmnn tatmn oflhniatd Uelgit of
I h" It i Id ortVilunil'la will b hutJ Wednowly, Hib
I I, hi nix nVn kji.ni
11 order 0 tin M. W Uritnd M eater,
WJLR HlS'flTtTlON.
no'Mt Htnr c-l f MAT llruii I Hoi wary,
-THENATIONALHFKDII'(ITCOMPNY,
earner New tt avem aid ll len h t' I,
u p olt lh Tirai'irv i ep rltnpiit rir- i nd tin re
I proof pm e. i av at n ii Kiit watrlm e . tu-n of
txjtp i mm Hu t p r eiinum HlWtr p a ennd
ottt r anli en uf imIii nee red mtr n ir i iher
wlM el ninn-iM laim WILLIAM HI Ii'KNKY,
I'n lilentt OMJKOK W lltOU. VMi IT l toil
11, P. H t YD hit. BK-relary. m. IWni
- "WDKORDfl CURE TOR ('TARRH.
pprre'a On den lrtitvpry, und a I hht other medt
cliim or tide ai Coun'illn'a le npie lirnifHtiire 11
Ad-TWENTY niFFEIir.NT K1NIH OF TRO-
CIIKSftml IiKPnirea for throat ant lun tllfnoulilr
ftnldaiOiiiiitiiiin IiruijHuire, M v-ouloTeinple al
-TIIELlROraTAMORTMENTOF TOILET
andnttierarllPletfir lud ee'tih In thedly ftt Couttlp
till a ipimuvi'nin nimn, i
OLn Nn l
f Nkw Nu
Tru H-p. 1
lEaun. w
m , u it ii i k 1 " n
Free Artdallery and More, No.iKa K aireet north
west Ctiok Oil PaliHimn, niiffraylniri. Cliromoa, .ti
Alpto, larger t M'trk or Puperhnntintr V, mdim
fihndm, Pli-iurrw, lrnnn Future OirtU and TaMeU
liiiiffi. Nail dr. inthe Duurk-U
Plpan renipitiutr name and numhr. JtC-13m
AerllUMFIHtKrH HFFPIFIO.
pnvrn EX
i. mini
. Fen
pie Dnii
aert-lf
ea-JIBTr- FMENT -o EEI ) 8 iLR AND
1IbL PiuTLVlURM make yourhnlatilwk'M
ImiKiHiid prtvpntinu fnni al pu nx. or aula In at
th hit atniot, anJ by lh lutenwr, ! D atret
Hurl h weal )n-tf
UKLKIIOUS NOTICKS.
FRKB RFJtDINn Ron Mr. PARU1RB AND CON.
F1WAT10 1U01.
Open dally ex- ep n y fnn J a, m, to 13 p. tn
Opio oil Bund iy from i to 1 p.m.
HA1IY mTktIKOM,
Noonday meetn fiiru an 'plitK cvenlncmeet
lti2,mmfiio7oVo k.
KiNIAYRVK.rH.
Uuepel met'nz n I Jncoln Halt al t n p. m t rLorf ad
dn mw by i vu tt mtn. mi d-iy et en In" aprvkM
lionttn7nelnck. ! ver.bidy Iml I uc
iioTi:i.n.
33BBIT"rjE3:0"CrSB.
Headquarters Army and Navy.
WA8iiiNtm)s. n. a
C. C. WILLARD,
mylfl-ti proprietor.
METROPOLITAN .HOTEL,
LATH UltOWN1 WVSIIINCITON. D U
THE CARROLLTON,
IIM.TIM()IIK,M. IX
It. a.liLfc.UAN ACU, rrortotn.
n.n.coi.EJAX wiinri a.u. miith.
f.ti:nnkv w k. cnutor
National Hotel,
CORXF.d OF Pi:NrtYVANIA AV1.NI K AND
MXTIIblHKbi.VA-IIIVll OS DO.
oclUly k, ILNM.I AttX.lNoprjmor
i.ihm:uiai. nurr.i..
(FIIWT t LAri.) WAMIIINOTOV D C,
Hojiii and lkwid iier mrnt't t'n- ier wieu, iT. - ir
ihiy lsoiott,
Tn nieet tbewn&t o tli travel ng pu'l". ihW
rtnt- ive- Ho.l 1 1 rii it" l i rk-et innn i 1 1 fiJl
und (1 x r djjf. The hg d l1 1 o th
jxi, ly JAMl-.t it P.UiCK, Frprleur.
WILLARDS HOTEL,
CC.-Mra WA8IIIKOTON. a&
WORMLEY'S HOTEL,
CUDNKIl 11 ANII m-TtK.VIU HIHli W
GRAY'S HOTEL,
curNr.it tiFTKimn and i BTnEEi-s
ocC-tn r-OKIHWIOT
iF'XjOK-ir). i
Hunfonl lloiin, hanfonl, Oruugo County, Up
per hi. Jo hint.
nr'-clta Hnlel fo'one hnnlrnl rn flffr enea.
RHu ill. Itnwlliitf Alley Men 1-lropKal U nt'tiiaid
i tnnne Urovp. tcei i-r ttoee W nu bu b r
Hprinu. line I a'tlny ahirfHlna and tiimtmir, me ny
a tttmiim B n week from Jit ka nvll n ta i) until,
iitodcr te 1 1 an -a. J 11 WLll'Alt, Mm aery.
LKK MOVhOF. HOOK. eANl-NlRD
fhnl i ml o unit i ill i anniiiiiO .ilutv. nr alxtv
Iptpiit. optn t' ruU.hont t.e )ir. Termaiua
"CI a; fiiun uimi. ioivui
117 OUCH ft IIOTH.
f 7lrKNN"VLVANIA ANUC
ON UtKEUlUl'e-AN FLAN.
CHltITIN WUKCII, Proprietor.
Thlthnuie tutu w nn-1 e'okiinlly furnlih"d Theec-
criaiiiinluiion ur t ie b. st, and lh cl.rv are iikxI-
nue 1 he retui it ami traveUng puhllo are Inv! J
lo un L iniyj-tf
rpf(E ARMViTOV,"
X VFItMONT AVINU3
(Up MIC tV.llltt i. MtP )
nol.4lm
T ItuE-LhAMtiN, rroprletori.
CONTINENTAL HOTEU SO AND sa PENN
aylianta avenue. U hlniiton, D 1'.. (Amer
Icnnaiitl KuiupenJi p an 'ltu..J o. tertlne
fhr m- ni and ! ard. Room onlv fnim.m ctnaiofl
in r ihiy. lw isdyf M. H.lifcANh & tx.
LAFAFTTTE 1I01AR. RUlMiPKlX AND
Amirl an lin inmer fUUNDkinl nirt
N.W. tad luxton D.C Amertoanpait,i.uUandtlV
pei dai .
oclJ-biu J AMDS A. DONNLLLV, Proprietor.
niiT d N'iw Jen.iv itiptititt aiul ti atrtMt aniith-
i Ai'iiui. JIIL.U w.tMiiin iun. ic i-
octlHy vL a tNOEiUtoN, nopr.Hor.
W.V-IUNOTOV HOf-E.
Vt rner IVnnylnnla a
rlnnl avenue aiul Th'rd aireet.
Waahliifrtou, D C . peril y.
otlltr A F hhVr.HIUOK, FroorirUr.
cnriipr Nlilh at p t 'an I lt imp itn a titmi.
oj poall IJ.AF. dpp-i. Keatauraot UiiwacpII 1 uptj
ct 3 r jie to ermai.t nt b wrJjia. wlJ-ty
PIANOS AND OIUJANS.
TKVDY toil Bl'&INlW.
PALAt-T, WARLROOM4
Wehavejnet oieiiela ph nd d ilok o' the rele
bnttrd llitADRLn. I'Ianoh and Ihr mnld-reniiwitp,!
h jf tiHiMS. nli cli we oner mr aide end rent al
pri and on tt rm lu null ihel mr. Wphutpatto
inhauda line alotk oi iipW pliitni, wh.rli we w t
h ll or fi ii a i, ui iy t4rruiiird. I'lauo and
ouiuiittod un lha htaiMllmeni plniL
Call aiidexamhiu.
f4AN7ir"R1 A BTAYMAN',
IViinylHnla avenup, cornir of Tweliiii ireel,
HnphPitl llntldiitii, ami No. H N thuih- liel
Mt.mniorp Mil. pMiu.
i:CtlCNIO.N.
JJOTICK TO ilOLXT LKNON FAfc8 RVflER
lie ateamir ARROW. ltptHhi Vrnnk HoUl no
Iitid Uillieonlj UhiIuIIow.sI lu liitul paa-wupr 1
Mount Vrriiuu Wharf. l'.ietij,'T ink nt 1 1 1
aiiiuiiertwhlrh lacomipoieil with tne ltille' Sloiuil
Vermin Avtutliuloit) utud rldlnij hi umtmUor
tlm-e mllf n hy uihrr Hurt,
Round irip (I. IirIiiiUii ailinhmlon to MmiiiIihi tttrf
0 round.
Hipuiuer leat en Keventh atrert wlmrf D ll.Y, (ne
dpy env'iiledt at lu m. and return" nlm it I p. ok
J Mi II IUH LINOSWOItlll.
Bui IjmI .- Mount Vern ni Awtocltiion.
FRANK HliLLiNUSilh.AH air. AHow. JjWf
BIMIAKDS-ArAloN' HAM.
C'oiiif'N nthaiid 1 1 atreei northwest
mhlntr
psT.niiHFn iwt,
JOHN Mrin.miOTT A nilON..
UARRIAUK MAMJr'AlTUIIf-.llrc.
(Hiram U ti.) ilu ltm 1 aula uv nu miuh Thlnl
strrrtwet W tbUisiu,!, U V. air ftti-Hhii Ihitrue a
rreeivrd on atoraae and sold un to mm an o i.
I nrLgt-a He, a ii. ucl iiTiThltn
WOOD AND CO A It.
G'UWIERIFK DRA1.FR IN RWT QUAl.I
e h-in Cod ami Wood, 1111 IS nn-ylyi i ave
iiur, liHween KeteuLi ana lwillth aiiei t. noth
ade, and 4.1 leiiuailtan it auite, brlweun Tnlrd
aial Four and- nd-o-lMlf arren muih file. lppot
and in II. Hlxilia.reet wharf, I'o CiuaorUvr. Honor
aoJe dialing and btlr pruXak ocJHf
MN ASCII ,lH VOMMI.ltCti.
V UHllOtt,
Th iii-lreiry hulaiweajin New York yewent
-rerei ItwhL tft.'Ci.TaJi -Nirrency. U' 3 I p. The
iiih-Treaurer p ihl otl on aCT""tilor I ner4 IVJ.ex),
itd for NnnK ct VH lxitnoia remdpt, tJliil.
In New Yo k ' terday nnrttey wan ,unit at t
Kiel.enr. Init-f.49l, al o I, ill1,, Ooilqilet al ivy
lUiaif.irO riy n(,7S'eii I t
(I iverimipiit bou la firmer, ai th follotvln; quota
tin":
Itwr. miiPin'., ..m.IIi) Itiri .,.
I', nee I tlJw five
.r w WH, . ..l 4llen. ortlei.
111
Mttl hurt h()iltt.
Teiipeoeg,oi(L..M 4U(po 0 rriMna.ApAOcf. -0
lit. ii .t ... i KI a.iiri . . 1 1
.in. apriM.. n't Ht.AM.Ju
itrt
Vlralitialt ... aj ,iuet rutau
nn. li"V .-. TI ' n -W ti
rttfc Ptiifil.71 lvet t1.. t
d.i. dtfnrreil Wh'imfi., ... . M
fportrtrtTa. ..,.. m'2 AlalNtmaN .-... 4J
(In T I T I ilo ... - l
Ho Kid b-NtU.m'rArkanaJui". -..-... 91
NorihUira'Inn.'t d. i Jl uw Fa ,m ft'
North fn-filtnt, new 7, i'o H .. ,. A'
Nnnh tJumllt't .lix 1 d . Ocn . V
Kouthlo ni..iii i ,IMd. . . . U5f
Nonthlltnillua new, il I
e..(M.k a liri'tly vpr.
Ihe o,lowni MiMiiiwopen'ne andolo-lncrtt "hr
itin wtlve uock.a4ialevrtittmlto II U Unoke, r . A
Uu,, from Lie New torkniork FxriintTe
tfnit fJifwiii rtritntt
-! t, lit Irtn, pi n-t
Uettprit (tnion . -.. li 7. 7'
Chiraviiaml Nortnwt-nirti . ft'""' ' t4
dn. irelVrrel II 0 m'I l.. 4
Rock t-tan I ... .--. t.-JI ' W ,
Hium Pmiii .. ,. ,, ijm f i, i
In, nrt prrl w --. I Vi f '
CCftiidLU--- . -. -, H
r rte , , , ., B, ,! II in i
llnnmliHli.,il rn.jiiiii .. no ll ti i
Likpiimrp... .H .. HU lA't S
Sew York IVntrrtl .. .... , tfl hit1? Ion'-
OliloRIl I MIM-llpL. . ,,. 411 h'f H.
wrthnBit ... ...... .. iw n n
Uiiiiii Pit ti lie , .- Sal UU'f l-i't
MhIukhii lyntrHl m... . 7.k a t
Iwlawareail lln Imiii . 1 11 41 41
Jerpt tVntrul.M . . . , . -. It
IWHWiire. l41(k.Hill WltP ),1M it 4
llnld lo carry .. - aMWH - I
ooui '7ZJiZZ.J'."SZL.ZZ. r,! "i 7 luu.
I iim till i.viiiir tne UJjriiij atiJ aelll ni rale- ,'
Uiiveruiiiptiiapctir iim
C.H.lxp,lMl,re;i-itpred .,..
rive-lwpniio. J aiel J , I'M -.
Uve-IMPiiiiu, J.aii I J , lei?-
Flve-lweuikta,J,wnd J-, l.
l en-foi iipn... . ....,......
New nvepprunilt.WHM..M..w,..
fnrrency a -si ... .--.
tkiiittri)Mi(imritnietlia.mM. .,
i pr otnil 11. H. u iiiiLt .,., m
4 per (AH l U. B littniti, t.
l m'i
101
Ul'!
l.lft.ll,l I..VlTl.Alllf,hV
PiretMiay inll. ..-,
taiviiaviiia. ,
ill
Couiiiierte.
Ofn-uirrowt. D U.Noe.ll Owlrg to a auikr-tt
bttatiiParlUwUriMi ealbt ther w. re uu airlVaUoi
I taut uv tntB idtty, otrprinpiuu'i.likn4ewiuukiiiie I
ml. Oi bustium oi whettl iiuiu Miiirv, with aatt
tt.4n-H ri-HllOtlni. O'prlniaw eat,
l!'iii iteoeiiu niuder4e, and lOd ttrro atOOc for
11 h Will HMIUl VftllOVV.
Um.4 ftod ryv uuc-Miiiced In price, w.lh vi ry l'ht re-
lULTlHOKH,No'.tl--ftlto ateady mlddllH,li'
bu,.
r I mr firm and un"hjii.
IimuI-mii iiniIliii..iiFDi.ni1 hlahen Wentern
tiontf, LLtUtr. and uim u eoutneru rett, aoud f
priuiu,..jwe.,,7, Ui.a iiiwr.fi.ati.fc, lSi.i wpmeru
wniier reu, ih and Noviuur,l 44 4l iMrmnbir,
Uirn-Moitthern ateady and llrm. W.nfjnt firm.
Iiltjiur.u idi,uii. ne v Mtuiiiern w iln, .!" do.
vpiIuw.wTj.ukj: uld tVtwlpru mixed anut aiNjiptn
tr.ttlv-i I'ei'piiiiNr imi ixMiuer, t.a ih. Wii r.u
oilxitl. Hidii a .O NuviDJlMr. wluUiL.iS lwtMia.r.
ul'tp'-u, jiiiiiu.y,i,ltibid ,
ttti mM(li aii-l i iui, ouukurm, it0itt nnivii
W..ite, kx 110.111 xl,.lj.
iieeiu y ana urui at UKijAlC
IU UllintlMVd.
l .ovi nnuKiiianp'd.
nt.er utlti w inrnacairean't flrni: ttv-S
l eiio euiuujll. rue.tUvv nil. eJ. tJ.
IV.ltn dull ai.J "u.u nnlly un UuvJ.
ink v uuii . L ai.iiiiaiLii ..
ltisjeiptelvtir, oAMt tthaL t mrn. CMs
mil. iv rye, iai, nn piu.-ni uai, (w,ia.i iq u
111..WJL
Nkw York Niv. lx.-Cotlcn firm, u I ud. Il'.c;
Ur.ift i, 1 1 ,H SjIiss I if 1 1 1 att-a. LKioia I a Inetre
ivip, luJiMil tiu.t-. fc.xnuitt UreU itii al-i, j;.-ll
l(H, rlan -p tvWal luvt, Uu hk'ii., h,jj uair-i.
I hAiinei, . i b tit.
p,our.tviiwi-4itr,wlih uior doiit-j In both expiri
aiwi ii.meiu. nj. a..-.u". Minimi wpttn
an i n.aiu 7 Mti.if ixn in m to i o.i iii" t
atidH iUi.I .Wun. 4, tntii 1 iit..o.,dn.,f.miifc.s u
tiioniui. o.st w.i..ew e t tt iet.t in pi.r jom
..ii v . ii . ..L Lii ji.l .-. ti nt n L.1 mi dpiirtlliii
f.li'T.u; toiniuoii Ij oo,e extia .. Lna ft
4i. puint Jit. .ii 4tt-t ix.iu, o u uirriui. t.ei
4VA.W, ti.t.1 uiiiuiibtixirwio.40A. ooiiniiriu
no r. iipi n uir ... in o jii.io.1 t-t hj . Atio. i...d),
si4l i to V. II im d .. W l4 .
It n iliir nu..iii ..il.
v rn ibtitt ip y, )elluw Weal n J riey, and
r i.itijlVaiiu,f.jidMLti tiiiniijitiiiwiui,
Wutt. t I j. ins.u, aid Urftt tup .iUuIipm ftnketl
ilivki b i-t... r iibut et.r. t.o.1 luii.iif d.ni it t
irtJiii n a,w.ui tiitu, n it iur tUu do ppntii in
Uo,.,i, f. , M.t.r N. .4fpr nu flt lo. No. dcln
1,11 iiixmiu. .ilOi No. IMiikuvliiatir 1 l nt
ui NaXI'.ii oIihhmw il.tur , . i ttt wmike ,
i, ur .No i t. wai k oani No.i Ml iiien. tt f u,
ii r bn.i'.Mt.u mI t r ivti, fu 3.ti. o. Ni ti.iif,
ilrilj4i i.j .ure.,.raIi ie. (t uk,ir-ifrf lu k.Sai
a. r i if oi eiurK tt ' " N . w lv.
iO 1 -) Uvller, w in Alir t,x,.ri limulryj , 1 7j
or Whhpiii. i,i, ior t.
I. rivy ur.H noj mud ran ly ecirt e for cxt I and
uit...iiiiKii.4ii-i, -Lt,v( itt.,.1 two-rowea WttnUrn,
ivel im.jim tit,
ihtitvy luuu utnsl uul tlxiu.
twwin 14. iMruriiuHt iu.llvoreort uwlu m)9
tra to mm nt uuO r.iippecu ivUj it .t tw mr
ii..4,a m neiu ii ti x -J nt ur Nvv Y rk . i.
tjiA-J .. tt,i w u.Na. i, ul&4 uruu.l.i o.e
bi',t. ior jph.m himi,
'rti- t.v l i. J it.ou.or mlxtd Weetf riiniidHUwet
rfKM.aJ lur HUIMUj.
llaj ma.. u4tL
IttjiHt- dj ami In a r demit id, Vio for j earl rgq
y Vii ior 1 ji i rn i n i Mr li, IA1 of Njtv ttu
1 Kiiiut. ior .a I .on. .Hi.
lyoQei Itrfi qu.i t.iil unibjiijfiL
bitnui t-u luuU nu. vt i'tviu .or fair to cool rein
In" .o .wi i nine pit r lutiul, J,('K. ur ie Intnl.
4 4tCIl -ulluki i .1, il tal i or HTM UiaUd lit
lu.ittiru wd rvu u4uioro.mitid.
il u u.tL..iiyil, wi.ii iuidi.t o Imiuiry.
IU ll nut dlikUUiwp lt.uj r ma.
.1-e.ioumu uail and ..paty, i.-.p, 'tC( reuoL
euro uei.no, tuc un ieu f a.iH(,
i luwimsui ,rm..i ,w ti.
ItoH...ai ttil. r.ti.iil T.' lr t a ned.
in iifii.ii eiltiiia. JbUiur a, tu.
t ( into., u , d.
! , u id i HtMrm ly en tlmu mew, 14.5Xfel.S5.
It ii tuttut, rtltiiuMieritutiUu iy.
.-IhuuSUu.l
III! UUTI M.IHI) BIIU lUU7l,
lu ueutt tvet m du i, u.lldlca hraryt 7)(3!0
fur Wim em Ion til, t ml oril.ydn.
IaiiI urut, pr mo aiMiu,yvii t.W Tor new and
..l.t
Uatter (tMloe.itiwty; Dthercr det dUl aod heavy.
iw.j or t curt ii, i4w .ui .i ui
CtM1MUt.il Jiitl.'jU lul CuuitUOU Loprtu..
I. II UHilUiKhall,
Wuuwy aiwudy ki lOlbr regulun tavorlte brand,
Alcohol, llnd.
1 r.i Kins toLltern
7-Ki.i; per airaui, id,
wd lo ren ctyton per Mill, Vlftift
LlVI.ltV NTAULEN.
WE ARK PRhPAKED TO rL'RNMt BY THE
hour, day, or mouth, t'r.1 cbt tarrlafra ut
icttwnalile trie aim un tihmt uutlos Our tuiKk
ontitUia of ijuidmi clirpiwe,! oupea, Ukht Una
yn, I ony Pimetun naddle Hure-s. ami In fiut
rt try l lint thtl comprltt-4 a llrenhuw Hiring aud
llnitidlliKMltle,
We i lip hni-wi tt Hi the American honm-cll) plug
itiaciinip i't in i iiuHcn wiiouui -iiim-iii
r.i iranrp to tin1 iajieoit I atreit, lieiweenlhlr
In mh and 1-lUi uenlh elictl.
uoi-oiu J. ILOLCOfl A PON.
FINANCIAL.
Nr. 'X' Faiitwi no inwiat corner Swetiih a re-1 .
Op u tip ly iron i lia. in. ioXi. in toue-aiurd t run-
ii.ii. li.mi b.,i ii ii. In r .It, ilin Ittilil. A Ivr
lli ruli any intiimii to n rlteo nt n, wa d ie-
lar nroof I
arittt auuu
itlVlf
M iirfitement u xesm the city.
W iiolenl ami Rittail Dealer Li
WINE AM I (JUOIW.
1XHU.iU.N- VNI) DOMKITICtinAR
DUM1NY A IJO'H LHAMPAtlNE,
A choice brnnd i f reccnl Importation.
'in ItHFWreil.rearorWll'arla HoleL
IMPORTANT TOJAX-PAYERS.
DO.VT PVY -FM'lAlplMPltOVFMlNT TAXES
LM1L 1 UK Ai-r.vMLM IJ
Kl ADilNlLD.
Ihe HI ADJCr1Ml NT
Koto i liiltenMuu i-'unli
HI IMIIIt'l -..t I ' nr !-- a, r ,1 in , I, , i .- .-
r I loii iii r iiliin ur iLui a to nal isale, ml
til tor 4 n-ti il end vto k dun b lul-ottiip a um rr
limit. U.iKOLa.LNT 1 AXL U ala laige
utaoouiit,
lnrirmntloii n'ntlte to ihe genera, eial and
iirroiuil tax WMthreif' 1'vpimI ie- ) Ivpo
WILLIAM DhKiN
111- i.r mi laplntlf ir I,
elm Three duoia atje Itmuiubui Dul dnnt,
THE JOB PRINTING DEPARTMENT
Of rilK Ill-1'UIILICAN OtrliK
a prei-an-dlt doall k udi o ai.rnanHle prnillna; at
prk-w that defy oumpplhkin. 5tu
TURCO-RUSSIAN AND
SULPHUR BATHS,
ATI F. MlltKKT, NKAIl N1N1IL octe.
rpHlll KEDIORD UATLR.
JCST HF f.l r.i- ATOII UArT,
ocllui '. Vt? FuuiutiltanU atiu uorlhwML
V.'OMAN'SJOIlNKiL
IMHert y Vm nle II. Runl,
f.tth are inritrt f rtmlrihult Porttty Trmt
tiMilkhort FhltJtr offtrvjtrtte to Ikji depart
M4f. 'ip mhltt aavtA rwatettelVtiNaM
tU IbjutbliM ojfict, eirt lUlUttr tit LVraer.
BTalt.iew xv 0.
tthvitoypatand. (n llimtrk t pUc
Willi luldt'd armi all llieilnyt
hilt- hi brl 'hi ami bMiicJ
With It t.tt 1'i-ttf nw,
Atnl IIio'Lipi nl the
r dm tpln , tl iwn lnw
Anl the b-lghl leave a.e w.ln riiitfawnTt
Tm ro irv alrmi tn trim, and loiizhtto li'i,
llie th frtl l budiliiai and ihjt
lhe warn vine 1 1 iml t,
Ami leiiililjt UjiIIi.tj
An I what wi I j uk I H
f tj Idly Iiik
While Ihe h in Itoiiranf pnmlr-tilme Ly
The woik la hard. do J nil ihli.kT Yl-ft !rJ,
And gruui, for liiu rir lutti
rn Wink an I ilfiirr Htl,
k.1 wm ii I if I
T.tiy m uni i.ui if I -Iftciodi
iiinlnf mnrui
An., tho Mtuur UiuJiiiij for y mi
An I IS hire la ewrt ttftjr nat I 'tUrkh?
I. kin r lli.ni in a-.it vu full;
Or the wnihi'a ritiuwnt
Or it. t tm im.rare;
I In the i row ii
1,1- w .r'rpi ii (.hall wear.
When tho wealth of Um v nard u luM,
Hoe let y Hem.
Wnhlnfftii I prolific In "tint!' nnd ellinea,
and culi e4.enja diti.rinim1 thiiauiaitii tn ana
tuht Itn iftvtfnit rtpuUtlon. ftitd to knuji ,
with nil ioiiihIii h.
Anion: nniny otdcn may I rnrntlntinl the
alltfiion Ctult, wlilji ImlatitPMl In sutli a ilrlijtlit
ful acHm of ainntiier exiuntlon. Tlity ilonlga
Klvlnjt aeverxl dncts itiirlng the winter.
Alto tlioQtil Vivo Club li itKalfi In-atlrrbf
Iticir, and pronnwit nnotliur wrienuf tliclrgor
man, wliklt wre to 'mntilar Imt yutr.
'Ihe quiit wwiir-a aru IxuuttlnK nr n new jcr
nmn club altout btln orimnti! by sume well
known yinim Kuntlenion of tnuWiwt Lnd, whe
proNiM plvlnn rcrtnlitlitly re rt nan i dcilnjr
tlie wason, nmnotlilug on lite plan ofyoftiiCieiii
lutneiur u. u.
1 lie K. F. R. Club urn amln In work Inn
order, liavinj eUitHl otlioont Tor U.o aeaftota.
nnd are holding rciiaUr raeetlnj-, of yor.
Another inuslcul tluu. Tel h ilewl wim
nut ntiuic," hM lntu itiruiuil, wlio itmitoM
Itlvloa! auviral nilutn-l enU rudiment, thlj
HftAOD, eurli per Ion nn nco tu clu? with a danotia
and tin proceed to ba devuUnl tu chart ty.
ror the Corner.
Another Word La WaaMnglon Mother.
I ncnt with Klrhttt the other day to hi
"KltUnKarten, aa he rati It, and a we were
prancing tiirousn juuuiary equate I came up
on an Instance IHiutrativenfwIiat I mentioned
In a former note to the "Corner' luTunwe
little ill lid roit therewith tlielr nurvn,hut till
ttmo tho cirl had noiuiany In tho lonn of a
jounj nun, whom ihe Imd met thero ly
i nance j , ami us tney walked ana uiKta tne
huby In tho carriage and the thire-yoar-uiiL
truiIlQ! by It side, mere utUrly Iifiiund and
lorcoltin. Trvecntly, however, the baby uol
Jolted down Into an untoiufurtabl po-i Ion,
Its titdy twUtt-d ime w.ty and 111 livwd the
other, axni"t the side ol tho utrriape top, and
stralKhtway it btgnu to make It dittuintor
klinwu; but tho luoro itcrlod tb bardor tb
ih Triage Hu
JOLTBD BACK AND FOITII,
the maid atnitnulty uncotiactou of It all. but
in clianlcally hit rutiin, tho Jerky motion a
the child' muffled ult. grew more votlu ruui
until tho Holt car and cJntk wire marred by
Mtinlul rvil liuuri. .MjkU', dut burU my
luliv I" said the mure watchful Wliy-maiu
Nuamiwvr lnm llnvvle. "lacicli. Mx baby I"
mnl lite iinxlniiri III tie tne ti.Ud her iiwn
otico and tipilu, ilitermltii-U by form ul hie
tlnv mlifht tn italn atU ution to liU b iby. Im
imtirntly t'tioiiyh thn iiurno-irlrl turnol at tnt
and jerked tliellttlu boy by the arm anhaiah'y
und suddenly us to make htm tr out with
(miti aud pnt the other hand tn the hurt
shoulder. Hot thu b by vm rfrliti-tl. and
Mtm id.ipprd cr Ing (tl.oucb the rot) nmrk on
tho wlvrly ilutk womd ruualii tor hour)
while iu itiniui uruincr win ro.nijrr.eu ny
U-lnjr nllowmlti uluul the tMrrLtK, wliich
Teat ho accmupliNuutl at the rlekol tho occupant'-,
bourn.
1 knurr a little boy In tbU rlty who Is a
Impel um tripplc, a buuclihmk. through tallins
J nun bis b4hy-tarrka'o whllu lu charge vl'a
iK'tilcctlul utirae.
St I vrvnt uloiiir with my dear loy, foclinir a
new thiinklutiit! lor tho Lfi.riirptrUn, uluro
hv i tm Miiu und linpiiy. ami wotiderlni: H the
mother of thuMo tcnJi r little i blhiren can
Hiblr n-alld how cry much thu tir-t fuw yean
id tuwir iHfl' end tratninjc huvo tndo In loria-
in Uulr ph)e;utl, iiitiitai ami moni luiure.
UlCUlti'H MAMMA.
Tho whiter day arc here,
lliecoldc lot Ihe) tar.
Alisand Mi'iilhtibim
Uht iietcratint thu duff
On tlioituvlhit rrt-aidt-nt lluyc went to
BUhtuond, a citizen of lVtcrVmr, aiRiiuliscd
hi aici ptanco nf tho cci iulU by di-arJiarjc
lu-, lur Ihe fli-iit time, a pUtol which he loaded
in liHii iu n luiun ol iLii ua aj;aluat the Uuiou
tioopa.
Iarn thin Iroti, yonntt women. Mutt no
body turn a tent about the itiio of your foat
esctpt yourtctf. and there Torn you miiy a vtell
lo c-uuilnrtabtn. A for thu ymtnjt nun nfyottr
atrti tiuiiN If pitfr famUtti f tor not bl vUlt.
you may depend upon It that be h concern wi
a rooI deal mom about that-Ueorjour uthor'a
foot thitn jmir own.
What I a t'i iiitiuniMt One who bath learning
Ft r tn (iil ilnhduii ufuinual cHinhia;
Mkr. r hurglur, or U.lh -bu i will inn
To fork out LU i.ii) tu.d an.ktt uur ahllUng.
-aaliIon floaalp.
In the matter of new bonnet, there L no
one d all net title this eeanoti. The mnall
oo tinge dlm-r, i lofK-flttinif capote, rlelt-halo
brtnia, and those turned up at luuk, front or
nnu aide am equally fahionitilc. Them la
nlo the larjre Mario Miurt botmtt, which,
ttiouxb odd hiiiI nsly, I h 'topulur as ny.
Tho brlui Is bent low on the middle of tho
pointed front-aa if the wearer bad Jut auf
tired an nccidetiUl bump -mid taalijilitly hol
lowed out at the hides, tilth Ionic (lowlo"
plume aud t ieil by rlblton etriUKS under the
chin. Tho most stylish
IlONNLT MATIUIALa
are plain and hlri-l plub or civet, trimmed
with Bvitlu. There are alar ImnneU made of
uudrcitmil kid nrchuinoUakin, In alt alnuleaof
ecru, chocolate, brown aud gray. These urn
trimunil, likcotlurt, with tlowcmudltalhcn,
ribltuu, plush or natlu.
Tho Itoiinct-ribtKtn. thliaeaon are gencrnlly
nfpHtln, double-faced, aud often of contmxt
np i-olorri im, for liiHtanct, nn yicen upon,
urealio plittli rlblMitia, nud others richly bro
oidtd, with pold and silver tbreadi uutliulujr
tbo fi)i"ro. Fur )i'tinK ladies, narrow ribbon,
notnerail inch vt hie, are innil ttitli prat
jiroftidon and In tery lonj i mi nunc Tne
Mriutia re plrtceil iuite lur (Mck, cneetl lw
Iii ml bo luad and tbd In trout ur nu one a'de.
Mm V h.'udcd oruutueiita aie umuI, the j ixtcr
in o b.intf lor tho c'tilt lie Imte, or Llne-c ay
I ca.li. For broii n, nuuouti, iiiimi, n it-hrow
nut other utlor.d bouii ts t'iu ifut leit browa
b ol are ul. It i no longer conaidcietl e-
utid llntablick hlrett cinttl no ahould bo
i louui'd hv a buck Itouiii t, as thtae lu color
uruoijuiilly Uslnuuable. In
I ILT HATS
fie iNipuIiir nliade aro inaronn, plum, mul
b irv. Litruet. und all the tiiwarcrus. Hat la
U most Ucl ill their triuituluirL TIliTU I alo
a pin-. ii wim, which co.iiva in an ntirt, unu
iiimUi an ebuaiit mid ajltliieiit trlmmiuiv
wound nmceiully altoata lut, tlu Imti ouJ
la-it loB aud llouiuK.
run tiik laiii:s.
TKCE DtTE"W 1DJWTS
Nuttttatiiia: rtiulr d. Lricer rung oi' woik Hut
anynibei twloj luaihtne.. IJ hi rtiiiulug ami eany
wl oi eratloii. Call aud ! it.MVii.er.1.
hcIIKFI-K. A tti, Atents.
ocH-Sia Jlf N.t.lh a.reet norUiwml.
Krs. C. Donovan, Importer,
Ol No. J Fifth v uue, New York.
Has Opened Her Branch House
At MX 113 F aln "Tnwr Wibltl llouu,
Where ah Is ready Ut sell and raoalv ordfV

xml | txt