OCR Interpretation


La sentinelle de Thibodaux. [volume] (Thibodaux, La.) 1861-1866, February 07, 1863, English, Image 1

Image and text provided by Louisiana State University; Baton Rouge, LA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86053854/1863-02-07/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

m
tw m tffll
K «v i
pabm tW fc'
s «# λ.,' «jie
fife* Jjtmtkm Tl»«'*.
«ppot* CuttM-H»»««..
Imtm ■ UÎ, ni ' tfeaf '
aune%*>su trf ödVB. 3Uw, jÛMjç
IKtukrt;- , ^
P&J$»»iKKS. '>*^2
' fil# wflsjptî öwihvsy an»;
SttittrtBwi
%t* Stodf ta every
_ I ut twt
' Fetkr»! pnwo»«*»
fflNBJK
miitmftim « );«. is
v* »so®« trait» my îuaîec, <u»a must, «t
»s.'sAïa.'SX'rt
l Ka-rbarcuts 8«>u$r
SrfîÂÏ '
fï«Ot. i
h w «wrWw*4ô rés-wk ti« di«#re»fî
mif-B a«d fe")Wi*g ai Vha wtlinr F.'dortti
|»rt*oo«r»'fch«) n-er* talewa y^'criky, «*
ih«y.wdte bei«« wftrcfci»«} to tfc.« r-w, aud
ftUHHlUitrritd W* oOüa»i.-«ttl j«M PSof tho*
r«t« -»(■:»-.:• ■ ' ■ '!-••
Se»« \œ,M »*»«% M«i «néon»
mImmIv W«»o Iwjpwa heartfy,
«Ähp» "wi*S «(«lötoMt gN»—*f*m «in
* t*flV.«"i Mt>vw>tt4y and gwaUiy.
" r *Se îf?u> grioÀf . tmH'orm <:tf
Ü«W. tfrt» WWW, «OMtWÄR
j ssê «bot-s (»{ th(- atln r Ysi.
prtaoe«r», Wud litt« tiiruiflR »«
b* ft>W «ihabby groy »mtforms arojnd
*»<3 M tlM> rmik tMui fi.k dta»»fihl 1»
ecianetVûWd kind of tatioMd e*r
ÉHbÛvte*!# wtrhrfctfdly »b»«L um* jrl4liy
. «feo««*, R »••<* »1 îÂj.' ti'ît «j&ift* .«h.«
wJf »ky « few »f tJiiw# ragg-4, Kaif <w
kaWtaaUjt l*-«t »a»j «m.
f îfek vtmbat «t *<»0-4» i<*w4 wfijffcd
«UMS**». <»«&»>• «HJf «•**"■ fc*
fW »rfi-uwtiy sHi-Ti by t.k sn-ral ,it4>oii
I« rèph- to ». «PaBat ïî I* tlif
wiM p# Fr^ïjéw««;" Of ]»»»-« î . w«*skt
i wf#b tff'tof. ,;.®tïfr»fw.ii m rtyïi.*. Un*«
* «rte.. dfcüBfc MÊ * Ki4 trmaCiiûf.
, «%«M» «Mt, jr».«
(J.»éwr#» «hiû "atsHmy in'.fh« I
< > bwt- tAe v*»nj
osa»e Vi«a <.«.i «« tfeU
- «wMfkMi im» fco» the
iU»«B Jtn«i unvarying,
: n»
iV, «M# writer «sy* th<î foU«'.ving
•Wl fcgwnl totb» fouth 'ni troops : B
fe. ftl»'». fhfl H»o™ tb« varioa* (ifüttTOl;.
KttMr
- KibnMj fcom tb<-. Xwrth wre
■ i«4 the hard«r tin rt>ud » robs t o
tfviù. It »eemii to w thntibere h s>»i
dww.v, «lobtet aiöoonting t» Jeœ.jh»ir*
that Ksobtoond sriii «cwr bfi It'jKtii»
iy *ppro»cbod ajwin, »«!«■«« it b«> (mm
th* »«i^hborhomi of «tiffiïîk, t»r tbroHgh
tb« 1 <xia«t of North Ünrolioi .
Moeuwbi!« m the »beltt r ©f tin i«nm
Wwd» «iMiut C'aii»«*pi»er, in wooderini »}»i.
rät, witb p- ysitfut i!iciT*hiv kojiruvaii «im»
tbf bloody day of 8h«rp"»bor£. er* cSu^
twad tht tött«rdumuiiiju raiment« of tin
F^ijth, It i* a Kintngi' thing to laoSt «f
«pu, no rn^s<-d. î iy •
Iva, witboui U CU(M>HhlrMl« •MHH'f nf
»pMi 'fait bi*»««. with wild Jjî.ir,
iw Wf»dio«t»!«' i-fcg# Mid to tbittje. »hi n
Kb« battle got fa> the iront, Uur. tiwy
<M* Mid de %bt. '• Ther>* b. <mly «tit si
Uttlde in which I «>■ t M »î".ulii i><» uf havm-<j
vf-ymr Bering lay nu n »od tb»t ï» wb«>R
th«y are fightiug." l'h««» t, {r>l
worè 1». )i«i thf ftrstth... I . •
.faw idw; they h»*e Ikh u ('«»grntcd
di»-tio«»i»b. .j uff»w
■mm Atm, ».
over jt^tbor
" K^rimoey,» «H « ja,,a«
tbo ed#.r d«j. •« prt«d«,:
voidti !«». ^jwö- un L
tfi»v Am month«« rbst
mç lov, r to • luv ,
■ PHP
TH2
THIBODAUZ SENTINEL
.
Ssfess^àsi:::.
•XEVTKAL }.V KONR.»
•.'INDÏ'.r'KN i>KN"T JX AU THJKCλ
TafiM>ISAl Xti-A^ S.iTl «■% V, IFEBKI AKV », 1 *«»•
.—Jd .*■:
..
{s'vö'M i.ife N. V.^wdïia! tjf (V'miwK'i.]
î III.MIMPP ■ v ! •>•.".!•
' L 1 UC " • 1 LA1j h -
,i .»'fi ■'.* <•'*•«#!
âù'iu-ti<ii rfw> ntfvntw»« »I m « st y
jöwns wj iiédtoii ta tlu'U '«^ߧ ( -
1HSC0»i thl' î»t^i tî«M O.H<i .mrtni'».
nut! »-ti ¥S0Îfc:it jbftvft - '»itii. iit •- ,»li
joet :' 'MWI»s «Itmrd v , in»4 fhî'iniiwdii i
kiUfjiy«. Vii. tU liH'ttl 1h*. «tti ijilifri
.M «t.-m»rt.Mfs h«».Wro «h«ajs»â t»ï »! r
onikt^ iff p.»;rrty . «k
}8 f <■*»
âew» IHR tlif
Äeyapfe In^Sfw-t «pttfwU fut
Ç<Mff lr.« ■ «»4 i«>i
; '„Z,Z : • . .
; ... '
«»t.
if «it <Si. •#*»;•?
for' the til»« |u our History tin- I?»»
taii Km»»-« U t!i« m
...
f
° tC ™/ï Ï" rÄSwääB -i
J«»SK«:irsri-J
-.Amunttg »'(■■ jurfivc ««.
t&riw ùi tu.
*hic.li iwa «ut i';. tlK> «iw»ift!tf
«f tbi» wfrnnpntotiv** «f »!«'• N>?« S\->
•Tt'twrty of Frttsnd-., whidfe «.
♦m*» r«»ftd with intoreiff - and «»>•»•, ?,
body «f Mûr citMwti* i» l«'tti>r tiUtid î • .
Mriti« W« ihf'-w «Mii'tijfrt Üi*.»t the • sîiib a«
1>!fri(ï('ï(ib<'ï , i''ùf ijt' Tin-si •
flhd 'v jMv : .v .»{ «I'jXU«-..,:;' U
alwoj .« HjJiuirnl I« >'!U iijt iif ktn>« n .
Tol».«»c* «toti iinii.Jî • irt'b- nrt'MfsM-i ;i'o
esj»«otoüi.itt th«i pft'ïiV ■'»* ■ S«j
î» ft»*of «ï fcownofr '• •«
f»«r *ah|(K!'.s wt'ôS,)« '
:%i i»i-y. Sri
Ui esttiBÎîân^ rit*
hftV» tx •'« »lïurklsi.. ..
ïrfttît. obBfur.lnr!--. IT «'.»i
wiwt*v«r. If ' ' »w; ■« î «■ ' ■ r "
tö *ugmml Tf^" V^ h ^ t r*pwd)
for Iii«' f'vlU u'&kh iai»î « .« r«i
«f i<; •fo'î^vn'T"^
of «Mvdltinn wWidi the#:
poot «itiiormi i" *b tiiipnt
«f T«âmmiftg to »how <«W- f rood «m is bel»
tm îhaii -irrvïtâd -, util **W
luî faof. «feiroK tîf 'lit î!;.' 5 wr *' "hart
*8*ervit»d(i wa»
do«! 1* t »(M>ry m . tita' v .T 1 '
.Mr, i.iiuDotnV buti » '''•••»»dwtk.a 00».
V" th « * jfe
t bor'
U' «Ht« Jldtliot,
toit!» tt J'»'0<.iUiU.î l.-dinii,
vs <»rk for rousotitiblo
Iti tb«* Sootbert»
of fiww«. t«Kf yumg
«îok, iu»aut'.»,.«r ert|î,
tin h i« a tWofÄt «
l> frum
rtsi-H. d.'..i n(ii»

i« year.
«»»t», i»!
»•«t KtliÜ
n» (toctj
rIju «r
f^i
Id
t R-«o-k,.
tepm*
.*■:
lu.'sslf-y !•,•»«tfnl «>v«r rtie Jhlfur uf thitw il»
; po>i.S>-r)«fc, t" Une them jwroifuiiv» nnd
.s t n't as to nmiue hw j-n-v
m „ nt { ,„ ^ ^ - X% ,
uhjc- t i„ ft f ten^mnoo
}i»t mMhnd ut jft'rtv idlng fî<» flitt »«j'jiwt
Ë*!C* wWeli mten^f « xi wît 1« J[ iu>
Tiiftttej.; !.>u4> tî»»f
m u>i i'.».ji!ww di«-», ttp-viiiL' bru«#!»« ej> »
i; „ wUyQliik , nu 0t H ï ;tl „. r ,r ii,
I ;«!•!«. tujwetin# to b« MMtd fci» «"*{'>••» ■<•
! <nH «f th*ii> lâi>«r, »t i« jdftltt j««ti<:»
hi* SwMr» «hiiultl irnvf tbîtt i»lt<>r. «ut!
fhern tfé ïjfivr on (is»h^rt!ntiC*i- of »lnv«>i-y.
' ï is flfin't. ft« y c<»■"(■!atfi-ry *y«tw«j oi pu'v .
I fill' inVil'tltu •Uli'.,!'.' f't.;.
i.hti 4it#0$
««it -In at •««
<iVn< iv«tt" by wsirdo h
fc#' «k<>
l,.et m «i'rt
{'"'"*»■ w*
«—•. « •■"• a
my •• m y*
brtl." ..-r tint» in » »tat
It,-» } wm .. rty.
«f
br
.
'
mti iwvv ti> r#lur« nt»v<
; %w?r r ', or 1.»*^^
d.V
i'ü'OmotOA«»*« TBiB xmAnormrmtr
raociAMATto M.
tsèà&ï-nm jNjpKHflïfn'. afin* Stiff*'»
*»» ttrtM»-. J mhhm ; «», îh M,
owjeh« x«>. iâ.
Pw Jirochimittioti of t>> 'Vt^klonf. of
th.! Cnit*«d SinU-.s. dated «s, »#ry I m.
(Hl;i ik to g< oi .ni-V- (%»
l 'ii: •.!t.!(«rio»ti«it «!iu c«iv« riu.i. : ni tb# of
(ijoi mddiot'iv .»)' tili» o. .- mi.m'i. atid
under th. U ««t.hm'.ty.
.e .M-»igouf!w (.urtîMit« y„. Ktfcl „ " of
t',si«in», «liiob Ai-«' mx b K| >.tF«v>1..o
~Mä£23ffl5S w - TW l»wf of tin- Vol
wSWrvr.»-, '.tiow iime-T - i fail
i
ïboicl"
tt}»on til,!
V* mn> fa the MtrvJc« oi i,,b.» r -t
o'U«-.' ; au«? tht: ifcfvti-d.l«-"■'
Hi'.r v.f war, UiluvoidiiUiy tl.-j.ri-,-«- „H
r'-i i * m « s oj t<it'mi-iNi «.r nutolî »»f that
hirf< i>f itffâim Hi»dc«*mrtM 4' pi ^ j
ïX'ftjr wW«bJ.^;*.a «iid Ihr ,-.„li,-«» ,i
'>i • mV / --XUU-- i U .: 4 ! -,
! " !!h ™ 1 1' ! "' »oreiWr -%fi XU ; «. ,.f.
tujrnHea fw» ^ fv :«M. ««r la» , r w th ,.. r
"Wo-'i-s lit a.-.Hiiikt,.,,«! w ,«i ; tin»«*« k>«ü I
ti'i ödtoittlmi», iua«mi»{.*, i>s || } „
||dktui i.Bow )( f
-öi«. .««(,{((• a a oannot i><- out-.
a. us;«-«,,,.. » wilt n««t »:«:
^nu'l lgo tlf RttnlntflfcVog t„ tlM'ir Ollt
l^ 1 . i-'Jt t,h«sy «•oiioitt c<<w)i..»i or u,«.
"«••»• »"«Stttfti by fi.r w ,
Ic inter«».» 5f.rrotRpU.ftty ,3«,.
*11 ifwrjKHs# witiiottt '.»tio r
W ccijtjir«.j t„ .-fifnuuit,
•N I groe» am o«5t
i»b»r
la. It»w, 1 ho«e who ieavo
wlii bo o«iraj.«»llod tu »«p.
d fatiulk- by labttr up
t'lidt-i no «uroutn
>«y bo tiuïlriiaji«*4
»ndor t hrough
,Stale «ritb
tood orimo
0ÇRfc. j
ropt tU*«t(4S<>« end forfait »»IwrdUsnti »•.
*h»it b< pnt(<rt<>'d .«» tl»f its! ! i>j tfi< tu
gftir» tiy tSst» tiWcftr» «if ttii- <';••>•<' -smH-r»! .
T« the mjrt
l»b"r will i-'iôêtltatf «s ii«n upon it* .»ruà ï
urt*. * «'
TliKi» misy not bi> th» brsf. Imt ii «n«v
tbp otity f»r«<U»«(»bb> »yirt(>m,
wijj 4Î.. »Hmi tk«y mu, wh«! thny
ûo sehnt thi'V w»u W. It i>« the J»w tff'
HHoMl! In ikt»» y«>«r* ftmn t-fcr rt»*ft»r
nt Um <•{ pf*etî ui»ti«r thi» v- iiniü-; •. <■
ff-ttt nf tihf». thf St*t«< «fî < péiftin«m « Pi
ptiKlw» tb»w>f«}4 tiif t'of its »#-*&
rnu« rr«* io fmi jwj»t.
. ï*» ^««rtprn»«»^'' 1 » v
«hnrj^'d with tu»' doty of b*r(*>o»Vy
i*n d« (W4». mud è«ltî> «i'®« kf*»K
|' ftw» y i w g > a '»»»-•'• ■■->>?■"}■
im i fIfiN ,* :• • ». -
î«tî ft «UïfsWi» «Sf^ot». or f(«».:• r: wt '
»Jost et»Mip«Htf<*tloit in :
atomy* with |fe»?»rt»*
upM by til« *«'j »H!tn .
ri-jfoiirfittiin a* will tend to fcfcji ^ u
îogftthi"*. t« iitij.wt rb. - •
it« to tho in-^rvrn, anà <-i
ii3tc?i-»t« of tbn f.cd sl,i. (, .
By cnmmfttn) r»f
Maws-OUX '■
RtrHA«»B la wit«, Lfe&t««-<
Aw!iî*M Geo**»«'


. A I>ef*
[oc Ä, f»
' nV.Vtt ï,„.
...■■■mipig
,, ..('tel.— Tho Kuttimar*
f»ooli?îi"* t7>*> folltiwitis
" et«1y w» puhii«!i<'(f s
<•» «f M»jur CiMtk *od »«or-r
: Wit-tf-, who bud fli'i-i'nd bue
»«' iS»t «f tïo»f rum^ji» twn> y
, » «tigatHMt *«» mot «m f'H>î il,
; i<. j«>."»vor tho inf««ioy.
j ît iv now »». . rtttincd tb»
J «-U »iîi rr««sb. if ft dm-* n<
•' Tl.fi tJovwMsoMMH rix
' Î<W »t iî»iro, wbfoit, w|tb
Uû*od At usoi. ,.
, '» '';■'('»««<! tiiot $â!ijîiS», :
")>?*•>. tvti) i»» .»,• ..u r«"î frutM v«
i h»J»li«iMW <ein«*ïfeSé, R»Û;
«'iDMl.ilt.il» wt'ii }>.«
M *>'nnWm
V '' h<»J-«'i a liatidMW)« natu- wid«.
»1,.that th«.
. Tbk h» «btMiSd
*!' f h*' r " I* mm w#v (l,
Ha U ctlll «*I.n»Wilk,-»« m
j Ä1I< * e*»W*t If-ive tU^^îrv,
\ " u wd»^^i««d ilk . f,.„. ;
' ^'f^^rîniriiî ar WwMfiingat^
!'«>*• If* "bitli ma fco ,V.. : ,. r i . \> v ,
; 111 ' ^«c»i «rf IW-VLotw. whi-d« b«V»i
I J ,!ä >7 v, ?5 »'th i'-'-tJi
on
rnàl^
f>, mt f
tboir ra«M^f t.. tU «a, 4 %Wy #,v j„ .,
banfed war t«. t.o„. u, b<
.-«i of 0« b* 4,11.1 *»« "«»•. O, «„.!
wltw*« -maoay b«» I mw * toiui by j ... i>
may d« » ft. '
TH* Tow»;* Tu« n a* ?..
lrtas, a diiMi«iy»titii9dFn%noht»«n a ; «h« ■ -
Tjd««} '»«<•» «*,bi» attonUtiti !.„ .„s«,,,.,
M. Mnraaa d»rt.M|.bo, wi> sont L-.
trotte h K«.v.-rirtB«k tu E ü«-I.,,.,u
a toM>r» «m iboir priMm.
fotlawiaela tn ( -JHM fr««» -tb.-.t « ..„i, "
wbioh «•!«*• tm.Aftt««w.t «f bk visit t., tü
- *
j.»rl*««i# «f >{,
"One of
tww in tbo
prttdigit ««
rïtvgj» «nwi
*u»ip4«ada«t
wblo'i
- •t. Wil[v t; •,
v- i?Cjj -fe5i.k
wait .»}' »>.,i
« »»rioii- ,. »,.j
»« iat

xml | txt