OCR Interpretation


The Farmington times. [volume] (Farmington, Mo.) 1874-1902, July 19, 1900, Image 1

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86054033/1900-07-19/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Ikf rmttttf Mlmtt
or--" . . M tbt :
rUBI.lHIIKK KVKMT THURSDAY
M
th bo. ex raw K R
Afv.
ORE DOU Al A TEAR
Slu irmiftiB Star.
wmmmBmatmmmmmmmmmmmm
itnef.
rOBI SBHRIi til THR IR TRRR-AT
ST. FRANCOIS COUNT.
Mkwitan antta tba Matt aa. li a
aaa. w RMwIkn liua) natfi "at
VOLUME XXVII.
KAKMINGTON, ST. FRANCOIS CO.. MO., THURSDAY, JULY 19, 1900.
NUMBKtt 29.
IBM SMffl f Bte MtMMf M ata.
BKwttB &AI fjyhlU lugHu. J laMMR! MMa!
'J' BaaR or"1 BBTaWftawawaaR Rf AAar. tfaa
farminaum
in ms ion
HnMMH MKtnlrv (Wt. tnUv RdtV
Red "I Hi. Rrnom in lion t.u
the l'n .t n. t
MMlll tOMf WIS INI SPOUSkUl
IVflfl,f,i M.Kt-t v . 14. ., V
lib.- ! Himmr t aIra-
M iflir Irt-,m1 ItlmlRitli'R
! 4 Wf..-i WMM WW '
lfl1t It. ,1 it IX. TV. tri
A lw V. Kintti rWtrn,, i , , ft.
t
ftfMl .. N( T-m.Kr.li 1
ftltVaE "AfrU (ft fJlyi- (K
RrM-liiiAi WIV.. .-..a a.
Th. iriiU MM ' B
HrKU I . llMH tW NMI Np. - ..fr
!h- I R I'f. ot lh t r
for prti4hffii m it.?..' m thr
VI,
HfM-lMll 1-
II. ,
ii...
i.aalf
BtltatBi tl,, laaWa an, ha,
MM Ihrl rritima.i 1. thi wii
bMbbMMbi latr- th' WaNaMaal
Vl.-tvin'. ,.i h. arni raWi
f-- rol, n. ,, fhrli apfir.- rim
ARttpw I-, .-inrra; aaMoMaR
I 'alff- miir"..tia1a) mount.
What, M.nol'i- IrfMlp,
TarKli.lt . n.rtinitMf w. .-..ii,. . ..
ara i. iitTBai -AW wwypt. i'.niirwi
I' um fai wtiii tr.' "'- ' im it.
.' -' , nb'li timri-iii III, '
Wh B fotl.i.a
Irf. .r
fWP- f"-m-
j 1...
Ml. i.:
ran tlnllt
'
.ai ra
tBT If.
aaAf
a'i
p-OW
taaaj
Tat' i
Batttataa i ataa
. t-otturaar am
- - -.I -. aa-t aaaiaiTi
flt aat-it, aa. .Aaj .
fM'ittttTi fbaff tMaMlt
..' irawf-raaaAit ' thr '
i,..- priMHfi'l
--amiBl BB'I
laBBbi at not
aWt bt hath.
I Rtatawatiif!
OMUlt ft. n
i.l tf raoMaHtea a Hna. .lnbt
Nrmmmi ... Mabaaajba A bad nr.
fata. mm un iibbji.
Tat. fWAM' W aMWalltiij iwoAh. p,
(ataaaf t&iiiptti at to MtwfVri
bv- " - 'jiiMj, a.;, 'tbL. aa.
TfaRtT fRRMhmaM , BF10aaaTaBaa aatrrawW ftjrwwai traaaaakt 9 tr
t
t 1,1. ht rr -il.
.hr
"' all Wattaaa
.ITa-il, thatr
'-.ittMttiuMr.r
i .'btliataal I
fafcll
Th nt. in. i-i- t, , tpa-
- nan' - ata-t I. n- it-tira
V ill Wt.lt.tMlllAM. a' tl. ..l,i atnwrt-
pril awf fhr ananrH' nul.t H, tha
I at. 1 1 iBtlmi atf a prnirotiT inrfrT ttm
aMMlraaaawt af tan mart,. : . apt i aRj
T- nhTBi' '"riiBUBfriti at tranv. aad
nvrattrr ata'attl ."
IRte'! a in
ffT. ,.a(1 -
i 'lift! " ' 'i.taorw ' aaooi it' - vft' ml .
r tRrnlAMMA.'-d twi rfrnMrif j.
trr.tltr tl -KHM-RAaTlM- A ti mllllrtn nf
jtt. 1. thr iBatuaawtar- nt nw anthw
hpl i tb TbMffjaWtrt
I Th- BliAJh in awtai nntrr Tht aM
ln wbtai- Ati Mafitnlat tnn. u in
rtrataMmi ant! afaaatwl a haartii
P.
Un Haaau bad t.. Uram
nt- AMBl. "in ih:i...
I bt
Ik ;i. hr
HAatiBltr; w-Mta. bt.
fl II Willi
The Republican HoMlnee loi vice-I
Pirsident of the United butt
Off u. illy Notified.
SEHATOIt WOLCOTT WAS SfWESiM.
II rtl Wrl Ilia- tMl-alllH
MMol Ifjalfral faff.!. "
lit -wa.it Hmhv . wfc - rr
-i.t (')Mfr aaa la iiwR-
NMffN' I.. ..... a.
v V .'ul IX
fl i nnard of h.
i! the K"r pnndfTiri
aal RapMaWI . ar O j.
Itaar Wflixan.
It. a, )aV
Th. Bl
iii I'm an an. iaa
wot '' atannr- .. lati
plot. IIP l' tin.
la. .i- h- III '-r.lf.l 1
It.irmiptiun. of a
-h.trtMat. arrrf. ta.
Mnrrtrai wnrtk-
ITa.
aaai
BT- arv
ra.mrr1
a. a- a Man-
un. th- Bon.
In- (HIM
in- nail
- i iipniiitt.- ptfc a. th-aa.i'-iiio'
'-iint-iudat.
I.. tratir"nt. w.-. ihr. .rrtai an
tt itttn It. t ami ti th rjitttni- moan
nut! i halt fanan- a! trwrni routrrAt.
tlOl Itlll'ttMll
V 1-1 i B. thi pjrti ii-tt
titvtai: '! ihi Tour: una- t
Kit whan th. aitanial .tan awnitr
iht-a.
loriutt .lull I.. I ud (fa ami lav
a Iron nil win n; thr atat. atl
ii bar. Ha tht i.-aarty trwrrtl. an
U mrriin!- n. Illiooi Ha- a
n 'Mdr Mrnao: AVntKI. at Bl
praaltttitl Job, : Cwatntai
labtPf taalir o: w taronati, ninrria.
tao ui thr mrntrr jiart af Aar
Br - araa mi wltT a
V. T-.hM)! Maa othar Wtaanwait in
n-t- war. Alan aaa.-u:
t ntaa- friniari laui
rr-nar.1 mhai.i naaiii i ta
.lairtit.- AM
i ark Aai
tn aw
aoMiatwai! tta anil f
otnaiwrd h.t Tttao. t
I mi.i-ian who
mboj ti matt, ht M. diwnawsi Rata nl
aaaWttafJ
atBitiaai was atPitwaad oi. hi. -ra-Man
Rarna thar aRmi at kbi
I'rt'favrai! BaWbaa
iMtBlaad v
Kt53ttl,
Mn 'ill ill- Mtk wad ftsaw !
waSfaa'afaBWBWW . fi I -BaaW Ov
iito. '
i M
MISSOURI STATE NEWS.
Brrral IVrBlb.
Rut. mi.it JoRa, v '..imbrr M
I M horn, la W rr.iiatiurr.
H ... bom In At -fin- '-'matt. Trim.
Mi I
). iMit hi
b-'atffR of KniR-
V ii Dnni ana
he at b foot.
rluo
hn1
4 h I
. irtu vtot, h- tt.k
Hp muHM tn Jfh
" :J Ml Wr ho U
i(Vl msimr H of
if tmiui mm6 prt-
v-ititifl ap ht Il
f"1 tl MIIUIil A1 tutrl i!f
wtrr in Tb T'r.i-d
UK B r mwi
i Watf tf IW Vtj
J.v rfh - .
every anii-mif
frJ ML rr-
nrp-hati I
Hnnai af'"
uairrrmr tiiu-w rl. lorr a w
aw! aVM taiiaili.ai.
J ir HnrL "f b Taif
iwk iixiirial (1iTnrt. (ak. of it im.
kav r. ayi i ib h. aaaaa, mmHro It
at hi. in i Ut ton. R. Limit rova
tt la-.tli rrultr1 frrr a xtroa. af
rn im. whtr h itia. nal a tr
brmr ir ' ion. II. m a. nma-xna ta
thr la iiX .mlVd at ttwar .ho ra1U-
. i. . .. .,a, ,. M frt
a-ak i br mrmhrr. of ha lam)j
; worr fi ai at ttetil tar laart
.a.
-ia
aa
tii.n- MB.. n
li m tifrjj fBtatfa a-h. r h .af "Mara
' fTrl1 At dmUniT Isrri f,l j.ir
i i.l tl arayib-wii. ttm iif O
A tatitrtlak' a' hi. Irntia t
' ARMM II Jow pli iB-i'i,
' H llio 1 BfJOb. -1 at! i.m.i. . -
.ftTii fr,m lanari MAVAMi for
MOM Tift.
Rti M-i t RMMRH IRod M at
i I- .m. ' la-' ami -it.. lav t I, ljr-a-
Al '.HtltntHl. Th, Rj MBBM' naa
hoTi ii ! ui-Tninn..i. 1 . Bin) bbi ra
.uiri ii !!. r i:.i wm
mii::iiim- r" bbRAMOM I iitiwIiib.
! lir-rHirr.-' hi Ra atna?
i.i. am.,, im.-t.i-
'i- "i. urn
hl'l BT'
th-
-lip;
'"niMin. n (,m -i 'iwk-
tntiiiliu'-i' l:ii..v-i
I., atta
lira a. v.-r-1't. nr..'ll.-M- vm
BtatM Imii f-i, Bat4 BjBJPafaBat
. -n: twin I-- Par an. rtrfaaiR.
T m m.aimfr!'. li. rminti in
iM i ' 1 "m ui. r. Irian :m!
iniiMinir. .aar ia .,. J n
ti. of AaAMIafaR pmiiil- ...ai
inir i mi Th. lulu niinuari
" MjTjf hlia-i laa' -rot
'Mi ni ih iir-r'-mtr
..in- t an- pmriii.i o patAttrj uiarj
tffin w Ht an. law.. a.
W BB - ...i.Biia
r". 'hun (HaoatWd ii' arthaa-. wtl
at WMwjp M aad ' ar- tiBMr.
o' baa Minit- i. taAaaMMI t '.
vttl ai airaaa o' ani mr nf i. p.
pilm am ta. Um.: fi.n' rail"- .n
raimtma." ii th- '-xatninnli.n n
a- .lMftMr. .. in. Th. aliarnaiM. r.
i. rr- iKi-riri. ii' H arTaiif. inirr: Willi
ni MHy o atu W Vi It
I mill-i -l Kanaa- Oh Mh at -"Tar,
r "Bl.
Mn awn. a. in a IBrof ana.
Whri Artho- ltrak. H: bAMR iwt-
o' ' rx-.nk. til' olar- momini' I.'
font., V iiiiaa llioki- ar .ira, Aa
hi- am Th"- orriipir. i. riMio to
rrmn Thai mim aitr an. Hi-a
VB Irrlinj wrl ' th lltW Tl.. Ian
am- ran miirt frifhtrnai a Mi u Mi
em-rrri' iha: h- liat ha aiarpini mtt:
a rtrai mat, It .- wrliam tnn hear:
diarna f a nar. tb. an . itralt
Uf
Th Htaaai tat Atai aniot
tn
OH. rtarlarai th- atria, or' ta. M
Ixiui 1 raaatt : . Itnn It a MRMm
I. tta Irrtrfaiioi M latait ant untoi
mil. in walk it4 am n I- vt- rharrn
tha fin- Btfaa- raiiwa. romnan- rniaai
oi II. raoant ajfrarnirTi:
I . I i.,m ai . Wat aar . VII.
Atrv Mara iavio: h. Bri wlf: flrn!
aa- pi 'iBit. n Hi laiDii ira.r inn
dolbi rac) t. h- o Par ehtrdm, um
taarr- ta ra. o hr- aataa n oriuarl
fan- ti ha: itauatiirn aiato anil
Jttlia .i rrtadttiot thai thai il. w,
at III Wai
Th. roatrrrir t ioi .
fRbiAi Mrta
odt.t rhnrrl aontL h;
mm". wo ti conaiilHlAt. will a:.
JotBTi rtiurr: Ui- mmnnrr o- ahuu.
UaBif tn rrar' .- $inn.i adttto.
Wllhan (Tiitr: m n' 'h
frMlllirn- larmar o' Holll!rr
ti t- kfltat ti i tlluatm
whip ratitrntar tvnn. a wolltica
ui a' atarlM. Mil.
tan RMRRAAa ha- aptanoiat:
Itranrlatiftarrr: n Jaflrrtmii l.'tf a
ntrmoa o in atatr hoard of pa a. -
man tn- . tarn, of tAtrvt twwi
, Jul' I 10BI
.Inh: Kmit-manb 1'. I IBM i. Bad
thrown tmt a
Ifriuprim, hi bout, mum .
t
e-rtrrr.:i turmn: "" ari
mn ttTBt of tawut paalnj .mid, nf
t It. !l
d Alt own looaliti.
A Rldl bin n da i liiiwr
t'ft RUttf 3 iwt AAK! wcurAada, MM
Cit).
r m(b- T
AMRR
'-..'in
-fiorii:
tifT0 ttrAi hiv
baiut noui
ht ttaaUt
' l-aawBaa ana. Wall
haaMatM aa- aflrr hmar f tiatut ' -
a MMAt RMRA
m-.hou: n . ..... ,;- , Mawnrn
I ooro Top ba. noa aavr nun far ta yaail
bawaBt owafRttal aw! thr oart Beta- ar- Ui
Aanrtm Bra Baasr alii: At ajBatfa.
lafwi TaMuiAay ''NlRM aaatati . aa tmraoi! Taw- haw
I n tmt tsi tha ilbwaatiBii aaaanaatat
Itn Woo
IN il Mil
Seymour's Wounded Shot by TMr
Comrade to Prove! Captwo
by the Cbioeat
IS mn mi rtERMtt ti we.
ma lna tlll I.
rr.i-. r. (. f aamaRi far taw
Warn r.a r-rkla Vkirb w
o.rn.u, a. Ik lliaaol .
r...li .( tkr MarrtM. aa.itaa.
Uataa. Jalj H. -TV-
n aaiMiati ibr burnt drlaii. of thr
log. at ibm MM raajwi-t. by unan
of Maairai Sfjmwr of lb. miurr
aara of a rwiauia at fair, vl ooaa
ti " fa: ;
It i. MtHl that artarii tw I I I" I
I ""ral aaavrd Ibr I diR. wbaaa at
" ' liuawbai h oarrj "A ln-i tbcjr
aviauio (trrlrT. dravli al tkr baada of
tkrit 'no. or tfeoturr In tb law
'i-arr a.r'kmiajr liuwL hu
Tit. aar-tarn a.
Iifrt artb 10 Wn-tur. stt u.
ha' m aiaj dK lik. atrm!'
"Ti.
1
iaa ; I I . t.ritir atjuad ara. artorwd aac
rJ I arti'i- ti- Buna lon-r hrKl tbr i-rwl far
I a; na th. aorfc af ti i araa uaana
aa. 1
l ft -I'irtiirr! aad uar rafMllf m waa
-i " th i' nLjr
! Bt.-c of a carunaJ ot lorui'.
Tir:-i. -,'.-' Sit.-!.
-lit'.- Il VBHiltllfni.t 'MKllflB
!":!
I 111 lil WB dlKllttrtii IMMl It ItlllMial-
rt' c4 rlibfMraa), it- MmiMir. truio
sh. in' tl" itniBTia di''ii" m kb.
ntar t''rrrait a- Khaarrl'. am: m
fitrii nr i" ii. niiiu--vrt v. ii. rvjiHi
n nrraaMp. tr luataflf laMl
.'-I- -i -iitda. ii' that itAVri tl nabnir
1'iti - ti BT.Min anrtv- -rra.. Iran.
RV - tit . raHta! Tin; raiuVrriui
Ain tat M i I'. eatOxl w o Bitfl..'iit
. ,. -,,.. . rrn u. prnarr tl.r..-.l.
1 . . - .
i ' - iii .,,- mht -,.,niir a i
in una tin In-wt. Th.
. ii i ii (..in th-ii eti
w
...wallaa. will ,..'-.-.t.-M. .-
"I. bin ar a! ,lui 7t. aar thai
ut m.c- tr rliMita-.,.
.nip-nii .in ti vra. awm t. aar
t'-'i lM-r.'nli' nnl' lib t"n '-.imijT
r II l ir m1! '
' .inaaaratli. at bnnllii.r
Th.. bow- i. ".rrniBrtrai n. o- tiiat
.-i.i. i.,-ii n i, irrriti cati.Mj.ran- Imw
Mt i.matwiv iilUtotirrl th ennanl
: i.mt.i' iIi.imii.-Ii en' pi ' Mim ta-a-r
II.- fall. "' th tttb mini: tha' lb.
in ntt.i-'i man in. b-irii i ,mi- mil
; itii! an mail! ti nrtrii i Hi- .m
- i. II. nt .Inn
Ii ii aurniua-.: bar. tha' alt i.uti.1
no pOJ Ml naa- 'roti Kb-ni, vri at
.1,'inl- n iraitioi I laa-ur. Un fift
i. i, Iron 1 akii
Ta. AaMMMMaM ' aii.M
Aatlt. tnn tin xT'.anii' Pina-awi: . ta
l '.! ia- .iiiti-uot. awl o' lb iMrtiha
lHjrh "i" tb .'-.ti..ii. r .Hani'- ta
..,. ItahP tlx -uriitlin.ir Laiur. ei
lb nir.aaii . th ifniplnu n' tin lai
" lb. miiM-rni jrovrrnna-ir .ill- tbji
t ti- lor. i'.'i mini. lar. I lAV-iat- n-t.
f t amw Anti.taMlBm Iron thi jati
lira of Hi 'li-taitrii a. . au.taiar
I Iraa U tb' ).tt--B lk - Ba- l.i'td
tia. lb. Prr: tlwii ta. ('hita-a. ..irMvai.
iii-iii n aai' ai war artvp tartaWataaAaaV
bM I- rrmtrontiiii u iramtnijna inaar-
I'.'.' I'll IW ni ... In.ll
'! bar .til r.-matn aaapa-Mir tAtat
i nil At: n uittmuhtatfl' aaliarr
..in i ri Kii-.aarit' tba- -.haul: who
rrpria :il-' i iw M.lr ll
ma- uii'o- inor i' la anaa'
ii iltaiawaaT. ' I'akn lltai. W bj nlll
at ii rawai a' wn It a taaaan lAatt
i ti irruav M pratBtr la waa .-
ii. . li.rMMitr 'i' larriw. awii MM
itaj ip' P-i i.-.i.t- t- oaoAt ooi ra-tb
l it. th Olnr it:! no la1 will
M-irtit im irrrbai.- "ill but I
-rr.'ai r-autt.- tt ht aa
wnrh. fa tb raw I' ta.
i ra imtiirln -. th. -.- I
Tin. .ai.- l-
rnlnTli frvm (Al
It n-ra zi da. 'in I am Mat
toia- rtitr-ti irtat an o' tax -infra.
tiiMalr nr.MTra.' i: thr AfJRawMI at
lii.ii In- la- mnaa irett Ihaar
tta- tror tht R.wwr- Har,. tw t-Btrbata-
i i rimrr- " I" ' hna-
rar'M-i ami aa - of
Ittti'. tl fowniientrd th. BtiuatHM of
th Imtlrooar. a. iW.ib tin am Ma-
plitTi't 1 hat -
lb laa' won: frrai. Miaaati i titnprar
ttm it th .in ib-tMtnaara! ttm
tVini nafbrt da" nl Jaw A I .bat
111 i- aBr.i Uu: Wlata' I
tinitii rt'ltrf iottisnt.
tt. titaarM. I. lut athitnb. airua tt.
i ai..aiiti: when arat Pakui
Aiiaiatai' ffu faalt a aaLnra ir-tta-Maa
mt tbt- Mat-wan anntail ht tutwa
i iiartar- tnot - Awaaar w tan- 1-aM-
ri- tatrv ar titabiii
I. i tittbt ann iaa- taa-
II th. Ruir. awJ aaa
If- di i BaTWi tn
.Ami Wnr 1. wtt .a
m$l a tb f,AiBin in tbt
I Htbn! RtAvto asaar hrsa anoiam
RaaRn and r- atwathar aat at aaat
Wrttn wttl th- BttrlaaT' faaaaaw
. .tr a iitttamBB ww mm wwao
is ii- rftntlt mil a in maw IBBWiibwi i
Mn io- an eyitafKm iFanw tbr i iaai
bi him" ta Mr ttatArti iMaw..
b.t, H a tauiwajiaati nl' anuiaart wawt
to .trtw watwrrrt. p la' ftTravarv-
awat ta iaiiiiii mmy n n iambi tPni
waattt iiinatMi -tatai iiallAj ?-
thian Raw a wwnmart- of ( bkaoaat aa AAto
! hint.- waadd Bfta. tha aabAaa
wv a; am- uanai anama twiafani
.i aofiAwn i wtaoi. mmx i
lunn
hi At aaatMJ
pijt iBtbt tbi rtrti
ueii
Ma
lt atjBaab aa
MftrM- -i.tf-
Rtiitrr' im,'
rw. tMtl
rVWgMtbAr.
aamwwj ' ari j .
wimm at ti'Mtti on tha-- aiiit.TiaBtt-
tn ; that
ii.wt. l .
RECIPKOCIIY WITH OtHHAVl
Irrali Will. lurauia.
VtB.B1t14rt.M1. Jali II Tlrr lolWrnln,
piorlamatioti In 1h orrairjrnl oa Ihr
rrasati rr. iir.a it 1 ajrlrrawail ha.
born tna.ir (mliii-
RiariRactriTT it '.mimakt ki
1Mb lilUN.LM ' 'I 'ill ' Mlt.il
aTATt.a AMkHi a
Warrra. T1 O.ibbbb gutatcaaaat Ba;
aat.nal lata a taaaul acraaaaaai
aHh Ik. itri"! ataUa u. Bli) vim
th pmviavMift of thr tar4 taw of iha
lartf) ... .f in- t .( Bit-t .ii'r
jt si uat at araaa aat.-a-t.t u ia.
.aoaaiit t tkr ta nrraBl.nt 1 lim-ia al
aaaa.utt.ir.. .. b.ibbi hi am ui ta
tm ' ia. j.t. af th. l aM
Thf..r aw tt b tta I M ithaa
MraUatn twaHaat af law t.'aM.4 a't
of Aairwra artaai .ar ta utfc- .
i't.ri. 1 Bp mi 1 art 'tttff
mwrui ounaw ra. .buiiMW. ta
furo. a aaM rri pi a' Ibr aaaluj.
aa4 UBianfliia f ar a t.. iBrt h
'B. Aral ..ilw af fmte ail ua th a
IMMl arrrft. arfc-ii-. ... ... ,.. ... ....
ana af aal aaa. Mbvi o4 xaBM .
aua B 4-rT ib - 'BMW! tar rata,
af AM; arrta: an tar Itatrt arttaa. of
B.B! a." lata ia tar atat rRam I turn, bu
ta. aat af aa p1mmiM-m. aa
l-.lM.asa BBHBH1
''Ba. aram. ... larlK'.oi aria, iraa
oub r. B"-f'.tuo atf i.c.'-n. '
a:-iW. w otarr aB.ni. BBaKuia'tMruBar
aiaillira trtiaB araJi ur vthrt Bul'-ruu.
Wl IMtli.f iiM a.i..'i 11.
l.U't. ailii arlaaa aad mn.uktT. Ib
atvaf) AAalr. arltl uik, tiu-
i."-i'
IB in
r-
I l.H
lam.
... Ii'-r.-ii,nw
I aa.. "' Um
.A .
11- U. I'l.aiil-iB'
J'.HK MA 1 hVr
Irraa. A. rr
f ... Kaallaa
Tbr Bai-caMBBttaa. dor. uui lao-t. iw
AoAMi of tb. a-tBU)f.naii j
that "' (fi.ta.nn,- ti iil nru-iiuu
at I.i i-if'l fraiin if tl,. arraii(r. n.nil
a. nr- iMp-anaa? ior 'I,, tr'ntl.n" of n.
or i .-1,. . . ii umi r ii 'fi,
irraiMy-na-n- itaalf ail no
pnl In lit nr-B.-iit
.mill.
i ... , .. . ,.t .,, (,,,,
Ta ptiMtnr mt.. irraimi ,, i ,
ItfAVAM AMM 111 iria-l.-n. aa Aa
..'Iniilr (aaatl Tli. nlli-i.- . M...n.
tioi o tlni' lb. i. i,i ,,.!
aim b .in pi' to Aaaaa ' tin .
tn'i- uf f-xt-itiiic -oitlra Ih-P' .r
An,.',... i nam aiak'-t I mr iln
a.iMtan Ilia i.m alnlla it um
tin. una' aat tifta- il am uai ,t, tba
ir.-miatt rvrrtri-ir aad n na i.
ami traaahMi tw far" tba' tb.
I bat la-n ariainratt tar a..aj-
ratvli
tw. IM-aans-a MAMARAR
Tla atat irtnati: i
Mtl.tlMt attti at.l Wat bra aa.
-in
til'lia. (la ui'TM.-r,i.-i' ft,, in,.-.,. .,, .
I,riar and llanon tin pi.-'uim Hon
.I.IIIWantlr. Itt - .far,l iriilB'f.- ,-..
Irrta.- upl llH-a. -Ma.rlaf, tax tb -
(arlna-ti: nfli- ,, 1 tbr I oil
b- sHl:-taM win l,. ,, ,l ,,,,.
W'b l llo-i .it. f .tl I . ilia iwatl
A PLACl FOI UtRLkdJ. UTIt
III b- llbtral ta -a i lam V--
MMAtaa RaRaAt twaMat... RMH
M tioa. t Mmw
taai i
aahlttptm Jint II.. Iltjrl nnit'..irt
oflt.-MTt pam-. Wt atrtiMin lb ,.i,.
UhlH taaj" tbtl' tit- ...,.. in ,r.
aa-n' a! tat rulf . Lm r. M-ii.:,Kaal
lat tb. p:irtaM ,t- an ii,!- alai -lo-i,
ii Miiniatt .ItlllM-l .mi. .-,
At rain i- I... aim ba t
Ml tta I.- . it- r n.nil -I.l. ..-it I -.
tftb v wtw i butt M aaaaav. awl
tbrr. i- ui (truant-, it ba B-l-u, B
iTimi tt ilnt. nun. .-It. n. t-
lb tau.) Im-- mm. la I'dilifpinaM
b laa .-.' ,iim tin prMtaii ta
di.a
n ti
b a--- im- i ,i Im,
I ttira. pararn pinn (MRARMR bNM
Hi- m. aa! raatim. ta-nt. ilm- tnfll
I tb. ittwauua! Of Ut millUtr. ,m; miI-
mt-u C lb' aa At. ' if. -u.
mn ii h.-f-i.-i.'iw t- g U m.tt
im-r r. ... tn- ,t Lm. - .-
tVlwrrirr ott mtstmrnt if iry I ). fji
m ft' h i-- he kGr of VMtain .-dbi
Mb
Wli.. CWI.Y MAC! OKI SPEATAam
I. . -l - atari, taa lit.
Bi fab-alll hat B.a
Nan nr-K Jah II
BttUM'i It
art' thi cit-
km b wH
i M faal
tbt .N.laaMa.
ciub. ai than
la i I'M
annua ronrrntHM.
fhrt Abauaawlt nab: la-lnr. alanu,(
that b- wnitb' lata, lit alt wt tuak an
awxrl bat a rat bra- awl t1 Rw
aithr- BMagr w aoamat aad tba' b
woulo wak. aai aw- bbiii ri tn h I nn
ami tha bwAbtt tw-nwvrnltiH. li a
aaitti thai W won I- .io( of a
inn n tttntM itn r. nutta lUmn. it.
ah. ht raarrta u I. immx b I hmn
da;. H.-axptrat I. adtlnw lb lii bran
fjbaataawut. aaBtatt to AUanux Lit
iapt tc.
kaaribti v . Jar. Ak. Tta -lawat.
atatf rtmttanliiM wll. tara um
Tb. painr tiiiM.-ii.fi
wAtl Aa- tt brtftt aiiri
fan i awaawant f tm kaf Uilliau
(aaaaa faan. kw-rkaaa all aARl "
-aaaMataaatMaar i" ta raianu Inn
ta. anainta. ap u haiitrthti . aad ti a.
altttat! tax- arltl rwaahta- nyi-iaoi
bra Thr tBatd
r.-l onrraaaWBIi Alt A art JlJa. .1 '
J.I, M .tttl.tn
1maam9t.mmmmmrt i a, Itartnwvt
Ba,(l MB, .n-t , . ....
aaa f Ah brat-haowii tamrhfAtl owntaa
than aaai. i. tiw.i i. iPt. '.-n wamartM.v
j tn ponminiaa. mmm'. .ear., tta bMl
mmt at. attapa u in-iou
j rrtafc at Un Ktaa ai ttuantw- Lin iaai
t tmaak, aad waa ta awwr taaauM. aiwD
kjtm aaaai ARatr ar aBAaraad Paai Tail''
j aMHtlt Hi Hraw laicti: awl aiaiwi'y
aaa . M . iattw. , ti dlftirran :.,,
aa aMWWrfrb.aia! blkHiM
Rf
aattt
grift nr ,r.y.
I
ft Pam AwayQaiu Suddmly t
Wa.hlugtaa) Prom Heart
Hmn,
WAS TAIEI AT ?:N AI6 Bil.il AT 4.
mAtaMaMfaJM . Iw lb. I ii.i
tbBrb Will b. Maillaalua ta.
frai H.a ia i in. ...
Bbarr Orairrotlt !.... art Btr
ajaMARM
WaabtaalAw, J : li. I oilrl IMi..-.
Ml' 1.rar .. i.m dar al bil
aantB.t)t. iu thr I'lKtiautf al 4 : 3t
SMtiirdai luoruif of Un bbIpMV. li
aaa b bia asaal bntlifa vjjj in ' w t
as.. twa lar MB. .tla.k.O lk-tw.
tt imu..4ial- ) B.jBV.iMi.hui ttarii
rffurti .. ra uaaailiu:
Ktiorflj lirf.ir. . a tb Ihr arwloi
ruiuluwll hi. oiiiIMUuIbiI aorCrtBJ 1
1 ..I I: K'i 1 .'it.: i..fiH-Ut il hut. tl.at
br aw Uva triad w lib . oiirrBtwMi iw
hi. ra-ai . hi r . .nil a Br naUrd . au..
.I., aad t ' tUmit aooi' ma. ataaAi
. lurflin ..- I t... '.-j,... IB-
. ..- '"' ' ' '" r mi--
.-..mptblli. '- "1 M-rn'ui Ijlfli' 1111,1
ia oi.atauair Hi. -v4id.iib .iaaiaiaar
rniM-ai. aad it m- faiuili ul.tm. Mab
Iabmj aw .uauruuni
l rxBai.liaUlHI ..UAlilb.a-i: la lAu
It 'II.' b. Im' ,nTlllMBrd b.lri'1.1 WW
ufl.-i 1. 1 'ii b.-ar- I .....Itt. .mi! . al-
if f ol Kuut bmmIi. hr lulormr! bm
ua. BWBW ni ataw awt,
al' In am uuu- fin" o i-HA'l tbr arli
Bt'.f IM ' '.. IM ..IMll'l mi.i Ml.
uakad bt Ati ta-Mr ar Uj III. ootid. ttt.1
liiilaifl faint I "J taal a trifb MARM '
Tbi-rt- aat. bo iaai auma lifti-.-i
wiuutaa lalar hr aw ftaad
ft. pVaMAR ia ia. t . ... .
I, i.,,.i b..aaii ,j .
a-lb.lt .B oi.t.lart! o- la-llBll.' r.
RAM, aad baajaa arraitaiiar tt- tp.
1 littoral T b. rawaiw will l Uib.-i
II.I..-I It. Ibirliua'tiM, la a loi'l (w
llii i' i arar. lib. bn i tta bona of ra-i.
' ' KanatP-l- , uBiiuiiim ut.ii
a.t, .. .... I . , . ..' M.. ....
" r--"- -
I fart' b'lupot. ir lb. ta-liab alii mi
luill.i I. iiMI'lllltL.1 ill ..-liit'.ort li. rru
tMB.ni tb. w-nab a' tb. lataora.
Tbro.iai' lb. sar(iaailt-Mt Atruo uf tta i
bona. ria , !..- Hi adt iaill .. rat
iM. ib.-i: oflii'ialii o! tb ft-cAII II. will :
Ib-al(Clil.t' . '-ou.tl.il tr. id tla bioita I. '
ll fetal ti. litnrtH ftM.-r.-iHr.i iff ,Vfr. ;
ill'llti IV I la. M all .11 i,i., . Al'.
ia-B. 00 I rr. aai joorii t AMARAMM
at a- u. mm. alii ua.ad
i 'I In IAMM uf fiaiiitlof lirwr'i. ri.itj !
ii. . proa ab-a-i lot p-.ww' am ;
ufbri.. '.iiai.'i- n ttaalniipBiH It.i .
viititi b. kaat to. loffbli i-aa.-ibn: j
hai'iMlari V. on n t .,- iu utt llll.i
ti,.:... a-b.-i lb in at .at iiittvtiit. .
I IHUt II. batiba.1 bill. ...., , ... ,..
It. lb. arliiltltr tb tw. Urii.j- .wlo". v
ri. allot ta- brotbAM H. an. '
AMBAR tfa auru MaMt ' "" RAM j
bitM. Aifinti' V,il.-. ,.t tu
irbt bal! la. I a irn-ut' -' ta-intloi l.tai
I., it'.irit lot I - .-.-ti i ti . ;i. ...
( ..n ri tit lurntrr banal. ,'hm... id
j I tot tin raliatl rrii I ibimmti tbrit
M-itKt- atn vutBitbi Ail (uai
pn-lrhM! wttl bTm ! atw naaita at
tm g ...
Baa aa i n i -um. in. ... ..
f if i :lt i -iM-.-i.t t,.,
. tM'ii.iioi Uom Mn bt. .u..' mt,
: aiab Mbatadl war. MaMd antultt,' tbtat
a bt I'lfl-'ii-t Imui Pitt n j- .til..-. tl
, oat kauwt. patln liurit (to Jii
t' lllalltnt. bll' aflrrlirr .-ban ..
tn.ta-
1U. N-a. t. uraat Ikaal
b i uti u. awaft iafi tmawli-. Rh aititan
Iwt ..ttpiii-i Mr. .1 R Ptitla BtOat
tr pitiitiiall atlorart n tir i al
i r l.nr., ,tritM j, bMbbM AAbMAMb.
inn Mi llurat- aiaiit. MRo. RAMP
' na-ii' uiuu
...,...::..
IOHI iMltl li" Mllli' 11
t-it uar.l aar i Ma. Will tbr
! ' i- I i i
.Mt liaant tiai
... ban Ui IiaIk.
a itri In t-t mii mi' .
I 1' .....
I' '.....,,...
'
IHIUol. I. .
utlttn ti- i.iii-
i.la Ha III
' hiti'l'.ilu
, m ,.i t tm-
I ..' .it,.
Ra tttUtm li
If - ' aWMCI
f"" ). I 1 1
Al lapll. i
UI V-aTVIdU SI
IPIpW li WtRtA
tf War-TV dajyt ,
IWriwt1 tt Um P
Hiw
I'll
IKt Htr tarw Bt Bar.b' anun b.. um
: atirr- m-
At" UAI' Ai CUlhAMKh
i-MMB.irfliii a. it.am i it. it naO-
Ituia balB.t a
CM. ib Tialt H -UtriMMi:
oi hat- tbt arr waadf . aaruwt? o' to
but bwv vBtiHMtnl ahvat Ua iaundrt
r Vi M.o iiinam taunut t iu' ..ml
t lariat . uriutMunraWw that aattaad
hni b il! oi tbt tniio laa- prjt.
ttwit Tb. rruwt- aamri, tb liutt
IbrtfwttH' Ottawa int. Ua tauwAri , ami
itt'lii.t ont to tbt tbtuau Uut lr -a
otip bill limit A aquai. uf al..rut.
L.aBA-raa.i tbt iaa wil tpoekii.
Vwet It
Vtaav.' . Jan tu. -
lam
i(ain- o' lb i.Hrtlur in
rJianf. of tta I'labM! twain, noiiat j
taaatatal UaM- A latavi.' ta tha
VnOart - tr araaam wttbrt MfUH j
tatab r -aanr-r1 ta tta cwtatv
boawi of ttiiawBi . aaV urownin.-rti
i li in
bia,
taavbtafur. uni tb. Ta-a airaawry
pf airnraliarr ha- latnatawrl lran thr
t aroJ .otaAam i af Ua- lat aa harp Mf-XM-attara
aaunrtt. M UAaaataMi;, tap
MAa, Rat' imiAiMtrfatat thai a ax
cral ofi nan an, rawttati. iBtlad
MMMaaMf iiiiabaal." akRf, bTBAoMal ttatt
aatMdAVi. flaw Rwjlhat .. An tf. AMR
1 tt- M ARRAfAaa 1 an tAavt tMdtat Aaaa' bak
pttmii Kwaatiiait acawoktut-ci alnta
tataaa. aad tta -baat hwata oi tta- fW
AAtakJi AMMb AmRA -MAi U ta. "af
Wtwwn laaaaatRARR Mtttt MR) MtRM
Ram iW
tow iMatt' awl iamaiii.Mii
B'tiua Will b laauri' Tb .-:-.
uni aloy.'i that bt aa
I. waa MAfMaa Atf Aantwanw At
awk A taai tAay it a amaRb' d j
ta- art)! aa aaat tu 1 iOAbR I m ta tta
aVMRatMl awytati.
WVSl Attllf M KMMl tlBAlBb
""' 1 Jim ii
mmiVM'b bURjaua.
Calbrrrd aaa .wvll.4 a
Ibr Mala l-athair Marraw ataa
b.lad ta I ana
J1at liilMilaU'W of lb. ma I tar fui Uai
.tau lal.a- batfaau'a aaa uai auipi-at
I UB baa JlBBt lain .'-
I i J m. Iaa Oaiiaiiwiowr 'j'. tf,
Um f, ii..! tai. uib. ml: la toady bat
'ItatriultMi b Abo1"' 1 '- lUaid..
.himiti. tb. farudu. all ktua.
ii.arliH.'i h) tr ix .Miji la tin data
duriaf )"'" a i-laaiw. Buuiata uf
lb. alAlt. t t.tal JH'lu. Ii'ibl alwd ii,. u
alw, a taliat of affnyai. ilu. -if all
piudbottoa. by UbAtoii... Buwaiual
a-ivupa ut liat rvunltir u.ti'BJiilbg
aual. Wad aad atfar. a AM tl tb. matv
tua bai'iif KiarauM-iii latati all uf
tb raili., eaviity HARM attd raw
t'jad pRMtaaM rbwta. 'lua ataa wiil
abv. tb. twtal aulaaai uf Ira IB ratl
wai aad liar Bftrx'ttwu alba
uf ali u'urTV A.id 1. otat uf fix baat
a. I4j.lt lull, of Hiawibii'i BTaf.i'li.aAB.
i.auui-M., ilili ..0 oiatrrta: (nuK
r.a. rin l.uuuabid
Ibm total valiM "I ujiuiuuji
tuariu-t".i iu law aa i:Mtioai wita)
tb. pir.iua ;w. nana aa laa Jrau,- uf
waar ACallliAAAi. tiu aK i Kata t alb. d
Uu.1 aar'a BTudw-Uvttf baRRf lab.trlv,
av 'Jltr Biai.uard b wbuti 'a. uuut
lautatauli uf aiu mat luatb l.iu- ufc
Aala.d frwai aa Btnaan ut Um jiviatl
i.,, . t.rif-i.t otka. u-ayv-fliBrt. lit UotUl
OJfa uf Um alaU
Aa auaipa() witt tin manu tu
.--.'- ,b. ' ' in.'., laf "' I... i i
tPnUUaB.. OWI It tbla
,, j.
jauur. ta an a. i i.i n i -
rrtaoa applat tu tb. - bub I mUrf!
Iii.iii I n-abij-ia uiiiiioM ui
'aboMl' il niltUtr wbt:a' tluiotb.
lioit aw: t.p.-tabii-f um a.utl
I tattji, wuul .Mil load ub iiouiM ' aln.
uuUlU-j. I.bj iMoua. Arii aad louw.
'boa "'.....'... "
i I tbilhtwiay a a Bi.b.iua... UK
: tHal-a lula! pi.xlu. t."i.. abt latEU
t "albvr
1.1VK fltji t
Bwativ
i.
..' ' a. i
Mb .1
I '..Itl'.t IMlMtlU.
fr'AAAf
.a H
i.a at
. At
t kaaia
aa ..tt.ub.
: -
t aiiBBt' Bttaa.
M.-Utlit. M
Mi
Kt.., publfir
attl IMMl BUU
a, -,
l- .la. -a.tB
fl
. -i .a , i- i. t
.... .at t.t.
fl'.fli .
to
a.
i" .a. t
la-lli
ia
.- ..
.-I .art
a- If -M'.'..t
1.
UM. a
Cat
'I:
w- a
t.rii a.
1 lint t
liaruatio MtahfJ ,
i.. M.
i ar
diuaar of viroaaanv l tta una: liurui
' bajw-maaia ba boat: appt.ui I at!
Oaiinnn .jun-Ai-: to Uuat n amaw
aaa to tta iai- l-o-.t Vu- In ' n
Ai alart. ta' Ua Aai tat.i n iav
tn' mHfaltttac ui laarui tui la
trail.
1. ttittbun Al Jolt 11. lit i.t.-i
tttiii atai coiiiMiitn,. tirriibt MAAi
it. - ! . . tan.. o aaat-. oi miaarnui
Utf Kaaaac Lin ptaitaaa.
Viiih.hRRti. dui' I .
par ti I tiitruniiv aitaugtBiiat U
tween tbr limkfAl htaktat. awl U.awan.t
tta 'ittrwai BiBlBnaadnr ban auu
ambari ta tbr oruta.
jfUlin- -- - ta l.aaaaaar
lataAV aaAav. dttta JaV- lAfai t nfajfiaaii --aRBW
dlaam ti. afoAajf . af haiwi Ul.t ,
JMA BtAMitaHaii Jar iHtbK ta.- aan- -AartMy
b.-- th tuoim ..-'. uaw ia'
tba bMAtt:'. KlilAMii d.ntaic Hi. Uummi
,ab.a . iRdARIR,
im. t . e
."Ptar l tmli Mtt'iutMr atw ct .'ra
MAiaawito.. aat' ali auft laminar -Ml
Wti I" anifwi: At ntaatat lai af aah
AAaAaw
la-rlu. Jin ) AtutMit wi
ferbwaawraataii ii- nut, i . on

xml | txt