OCR Interpretation


Randolph journal. [volume] (Winchester, Indiana) 1865-186?, January 24, 1867, Image 4

Image and text provided by Indiana State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86058545/1867-01-24/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

7)
5
t -
w. !
INDIANAPOLIS.
V
X 3
V
7
V)
BaaJ.
2 x
r
.1 L
u :
i
Id
I
I Mtn.
NAMES OF OWN E US.
NAM KS UK TOWNS
t
H w
I
- 3
0k " 1 n
4.
.r.
J-
t
a,
rT
-
r; r- l:
O
.C -3 C
c
c
o
O
o
f -
5
LIST OF LANDS AND TOWN LOTS,
W lll'i K KIVKU TiiW.NSHIl
PoxUfrr Mti!.U
I l-.i r!rf Jnv
l't i. J tiui S . . .
Hi trur Willi mi
K'm. r W'illi tm
Kihi' j i)rll4
Mc 1 1 van S imucl
rirk-tt Wflcfiiiit ii (Seir)
l'n:t WiliUiaT
P.-tt William T
Korair.tr A"irew
Joni-r Ai'Urtw. .
MiHiln' A-lJ.t Wi;u2ie!ir
WtnctifMt r
'.Mjt villi
' lu m-V Ail. Wintlitntrr.. . . ....
V'inimi' Kit. Winchfir
' W In -Itr
Mnmnii' A.!.'. Wiitl htrr
Muitimi" A!1. Wlüclirttrr
, f nmni:! Ai' l Win-Iifrr
'Xltimmi A'!d. Vinflirtr ...... .
tM'itniiM A'll. 'inihrur
Mumm' All. VN in:-h,tT
; vi
r
,.
. in:
.' irr1
i
14
lr
UP
nti
Hl-
i,
i . i i . .. i tmii jift Ir.riiAli.d i'i.iniif I tvH. t.i . iV. noii i.. ....... v r i i t ! Komtzrp AnJre w
ii(iin'n ii i irn'.ijri "i i iiriiiMi - "'mii.i, iiiiimiiii, ii;i i in - ii i i-1 i i j i ii i liiAtni iNj-jiniipriNii'U'p
f T T t " . . 1 i . .1 I I I .. i rw ... !
.in; ri'in. lining ii-unruMii i f'r'niiH'r ijt arju io wiurir H(i(uft me i;i.tn ol in.
i
3 ' -
Z . ' z
v ' M ft 3
WllITr: FIVKK f oV.-Mir, N I.
Arntliy KwKiui
!!? in'!" Orr) .. ..
rr't k
K.,re.t .X C
' rrf It l'rru
ilr Jt!i:hti . . . .". .
Hrrr m f rn h f.
K U r.l
'Vritfht J 1 1
tiftt Sim il c
."-I'i of n iiv 19 f.'i
w ,l r:. .11 J 14
'
w
'O pt e e. . .
lw
t nw. ......
i r
w in
I1C II
y ....... .
. . . . .
rnd w ic. .
.6 ) J 1
i-G i '
4 i! in ,
.'Iii II
.Vl9 it
4 -.I 13
J i:i,
5 J' 14
;5 'jn j3
I
I :
Hfi 1! IX
:i r. i.i
f) . .
ji . .
mi ..;
in . .
.. . 3.t
k0 . .
40...'
4l . .
i
HI
it . . .
. . . . .'in Mm . .
f N tip .... .
nw .', .. .
ii n if. ..
in ...
t o
4 t
v e n
ir aw
yl v w -Ji 19 4
e nir 113 X'i?
IP. I 'J it
... lfi'HMi
... if; 19 ii
..:-"U 19,14 .
... 4 19!i4
... M 1913
16 19,14
...Sil 19'4'
Ahilif,T M .r . .. .f n pt w aw h 1 I
4 ;rl hi I I'rd
l.vntr A'lfli !
Cpl ü MjIi.iI i
Mialt Jra-
lf .IUn.4 M .
Hunt Wdi (hff-)
' Jrnninf a l( Jt Ii i! I. S
Jfrn ft f vi i i J .
Lot. I Win K. Jr
JyUi tri II J
Mnrrr Klirl .....
N orro l f . . . .
Vrlf lar.....
N'erlT I ......
I.rroti .l.'lm .
I !! W m A
rarck Jr K
Kt ii.iI U Min :
Htah lifurf
Kmitl Arno
Thornb'irr l.f'i
f. It IT. SV FORK TOWNrtHir, N. S
Xirora IIr k i Ii . . . .
Mfiia Hrx'kiili
Hrnf Uri '!'
t 'ii Ii V 1 1 n.t
'ilrtnti Elif
i'ftok VAv V.
I'utirr J'.liii ...
FUtr John
V Uhum Jttn A
Kulglintit Kabtcca K .
fiiljhtitn RehKT T.
Hrr riiarlf V
Oraj ilrt
fifaf Pail" 'l-:rs:
If I lilrr liT
ar liar 10,19 1 1
I Df S 19 14
cm pt IS 1-14
lot n ftw in h 4
'(ii"....j ........ 24 19 13
' in t "J If' 14
: pt pi .I? Ifill
Ja 94V.I n
in w pt w ; f lt I X
pt tr.. 32 19. L
l 19 ä
nw 31 19 .V
our rrnf II Iß
3. -II
20
Hi ..(
I i
ft ..!
40 . .
40...!
69 ..
70
in
i
so..
i'r. J
nt J'
pt i . . .
pt w nt.'-.
r iif
ii w te
ar pt n pt tC
nf aw
ft n w . . . . ,
at aw
tn ft e
etui w p
nw nf?
n n' n w
w- 9
w u at
II c w . . .
ii w nf
' w ft ...
na aw
......'
w nw
w aw ,
' h i n. . . .
" - ttn pt ne. .
",m pt . ....
w pt t and e pt w iw
li iw
n w n w
e pt n at
nw aw
n pt nw
pt ap ne.
one
rlnrr tlii.inn 11
tianlnrr llij niii H
Marraari
llinthaw Am' K
lUinnp n 'lifirft; t .
vroNY t'KKKfc: TOWS?llir. .o. .
Pillinc'i'i'Ti Hlrphan. . . .
I'illint h fftt t fun ..
NF.TTI.K (-KEF.K TO.NIUP,
Citvrnjrrr Samurl II
('IpTenjfar Samuel P.
Thappal P M
I'rvvinaii Win K
limit Thrt i
Ilatrii llrnrt M
Hint Klw.H I)
Jordan KifT
Lampkin t Pa ,
J.mpkifl 41 P :
Vaot Mrtlultvhtr).. .;...
Mowr U4rhftll (helra) .'..........
McOueniffill Emruil
1 liWH JdK E.
Wood KAlomoa).,
WEHT UIVER TOWNSHIP,
jArn!4 HHaH. ............ ae pt n tr.
ArtiMtl Kho4 t w
InioU KSmU nw
PradtorJ. J 4 W'm U.
t'oi .ltwph
Cin vat Jr. . .
tiitpin'a bc'lM..
fluni AI'tlo:u
Hunt Ahaalorn ....
Hunt Jonatliin 11
!! vn Wm
llnat rIrfti .
Jltt Wm T
Mac? Jotn H
Mica Jrthn II
War J Ntthfti (heir- ...'.:...
GREEN TOWNSHIP. N". T
Frown Mi'trtn J
Brown Milton J
Itrown Milton J
rler ertM KlijU
fireel iarh in em pt
W4IW TOWNSHIP. So. .
Arm n Jn
rirlHTi !icir
Ii.trbrr licir
Hibrr t hrirs.. .......
n!bcr' neirft
Ciimminj' heir
Hnuk HrnrT
.J.tok Roliert I.
JtllM.o Wm 1.
Jt'.Ptwn Wm li
Vloek DnUl
huf nirckcr W'm
StrtMn laöc N
Vaafrbtti'John
Vaarün John.
Vajict'i '
'iVf.karaon Mri.... -
JACK60N TOWNSHIP. No. n.
Fiahtr John
IliakTe Jmes T
IifSciir JnfoS ....
JUrsbaan J srS
FwrllJo!n II
Roberta Samttl
on AnJrtw
Stom- An Irr w
3.hfiar Andrew (hitr
WAYNE TpWNSIIIP, No. io.
CmpKfll John
('. MflUtt
Calf er nrjini
Canoft J D
Tfrty BfiUmon J
Utir'ci flicoo
Jirkaon Joaph R '
'Krllfty EnxUlh T n pt r tw....
KHf JiTtica in bw cor nw.
Mf5riniith Retipfc J Ma pt nt..i.
VcCounrl AnIrpw Jlmr?' nt
Nufnia Mut U pt n:
Octaor Micbwal'. V. ...... pttw
Pov! I'Hihp i pt d pt fr. .
K.wrl Philip it pt nf fr....
JVkftt tih C in cfn pt ne..
T.ini Mm J .. .. ...in pt ne... .
W'ort'.i J-i;h A Jdin . pt in e
MONROE TOWNSHlr, No. II.
l"-.brr I'tTKi
I l.ifk Th'"'nt
O.iwttia Wirv
MCT, SSw 4 Co
Moor CSJ.SH
M.ore C S 4 S H
Kint Uerj;e W,. 5?r
PureleT Eniit
FRANKLIN TOWXSHU, No. .
!!nrt Ic
Man J.ei W
Kobfrla Wm
r o it i tiui
te
w I i.ir,
fraetionftl.' ' 4(i
nw cor i aw 34 lb
aa cor n :S'lft
in n w eof t i34 hi1
n t Pt af 1 1 o in'
nt nw , 3 I6
nw. ! 316'
nw nw 1 5 16
jw nw I" 19 1.1
lew r.w 7 IHIJ.V
-e n Iii 1-14
ne t 23 IT, I
.pt f nw , III! in If
f I.S
HI9 14
Jl
in
3.VI7 I,
,29
19
IU.-
SO . .,
( . . I
137: I
I'..1
4J..
f'l
.
io . .!
Ml . .)
4M . .
eo ..
4 . .
.') 16
y . . !
jo . .
2' . .
K :o
Ifi 19
Iß 19
4 Ifll'J
33 19 1,
21 19 I "J
,14,1H 12
..5 19 12
li 19 2
-. i ä l - i a
15 IM -J
27 19 12
S7.l9,ia
I 1 !
; 2 IIS;
7 ih;i.t
nw 4 If"il2
T4 I!ll3
i:. i h ; l n
,.6 i;in
3V 13
H 19 13
,27 II 13
2 19 13
14 I,I3.
'10 19 13
'30 19 13
, 7 1H ir;
I T 1" 13
I 11 13
1 1 3
2 13
7 21 13
Cf 21.13
4 '2Vi:
vy
n ..
20'. .
40 . .
.
40 . .
50 . .
30 ...
H . .
V ..
f0 . .
Ü0 . .
r
IT. '
40
10
4
HO
I
i
e pt pt w w
tu nt
nwnw
aw aw
e f
.. . . w ae.
:
end w w
) ne
. . tw cor u w ne
ne ne
f nw
it nw
. . . nw te
. . . (aw ne
f , r m
.... it eoe w aw
i . . . .
.....
ne tw
a pt aw aw . .
j nw te...
55 ne tw. ..
n pt fr
. pt e te
se
. pt n pt ir .
. pt fr
. aar err ftw . .
. e nw
. W !T
. pt if aw...
. W JW
in e pt nt.
. ue .w. . . . .
'30 Ol-M
..3121 14
': . 2i 1 1
... 2. 21.1 1'
. . . o7 21 14
... 32 21 I I
I 21 II
19 21 II
10 21 I I
10 21 14
21 2114
02 21 14
i3H 2114
29 2ll4
29 21.14
.."li Olli
!
02 21' IS
3r 21 !.-
00 21 15
:00 2i;i.i
25 Ii' 1
9 2115
2 2I-I.
lll I
1 1 oni5
35 1- J
. 30 0), 15
. 6 20 15
05 is; 1
03 17 1
.,05 If, I
. ? 17' 1,
5 19 li'
. tiT 17 1
..'2-Vw 1
i 5 19 15
. 3 l-V I
. 03 1 I
. 10 17: 1
rO
' a a '
. . . . o
30'
in ::;
CO:
40 ...
52 M
49 .
an . .
o . .
10'
..i

43 ;
io ..:
h0. ' ;
.
40 .' .
5 ..
4-1 . .
HI
lot?-;;?
37 . .
40 ...
b0 ...
2 ;(
4),
io
11
4)
l.ir,
70
fO
50
13
'66
o20; ii;
05 I
i
04 17
i
1,1
1
1
If.
VI
fO
a
a
40 ..'
39' Gfv
a
0 9
SO . .
2 3
V.. 5G .
50'..
1 ..'
3
1 ..
r
, r . -
- e ? I p
r ' - v C . c
5 S
c -
a i
710
3-0
1075;
540 '
l'5
1005
M.V
5J'
!(:.
1:.
13(10,
050,
a. -thai
10
mo
Hi'
9M
19
iW H 52
2rf5
15
110
sou!
f,05
.25.
f." r2
3 01
a
I'O 9
20
1; 1
24 0
f,
7 22
:o n
24'
I
2 r!l
Ifi
9 50
y pi!
13
15
1 1
71
?6 26
3 45
um'f-r Andrew
KniiVi-r AnJrew
: Srivf-a ,Sral. Janr
i S!ia w Margaret .
WA.UlN(,ro.V TOWNälJIP
j nfon I.i.T(r
alunroiih Ji ob i'
I milh .1 ii
I (iKKKNSFORK TOWNSHIP.
I Ii;jrlim .Ii.rin
! ox jfi.cpii w :
! (Ir 1 M.rr Jane
' (iray M irr Janr
! Mart Willi. in ('.lrf e.l
! SHINY CRKKK TOWNSHIP.
Brul:k rr Clinatiati
rriibv K
U..I.V II A
.Sti'lwMt-ih Vm V
I NETTLE CKEEK TOWNSHIP.
; Wim li't?r
: W iiich r ti r
Wincf'ftfr
Wmrhitfir
Miitiiiiia'a Add. Wiiu;hiar. . .
Mumtna't A1J. Winchrtter. . .
' n!oorr.iiipoi t.
I. im
Kjnr.
prtnbur;jh
p iitanftliurh
Sprtaiiaiurj(li
Sn:irt4iilnirh
Sj4rt.itxliirj:li
07
2-
a
IM
- " w a
. f
?" wa
. ii
0
i'
ÜJ.
5,
,
r
5
. .1
01
2i
05
25
75
4i
M
4''
ld
;.i;
4 .)
l.Vl!
IMi
I.VI
1
.. .1
0)t)
illl
J 5
i;o5
m
Ii I
I IT
4 :i
0 41,
3 27
1 t;
1 in
2 u:
3 U'
1 1.5
1
1 (t.
3 is
;i
lb
xi Emit !$ .T. r;? v.
V 1. .a'
OOKI FECTIONEKI?,
No. .I.im Jiu- tt Artiur
I.MIIWU'ULh, I.M).
I
4 2tl
1
a l '.'.:.!.. n
C 77
0 5
05U
lim,
LV)
1
.n .
I.V,
I
17 2
7 ti
3 79
9 (.1
0 35
3 .
or. so
10 U3
1
Wiiiilaor .
. i Wi:ida r .
'Wmd-i.r .
, Wiiidtor . .
7r
r a
5u, 1 150. 2i 57; 22 7ft
1
61
30
05 90
.33 M
4? M
115 .
r- tU
05,'
5 1 5
15
520
1115
' 500
30
f55
470
Od!,
925
15
1005
?65
470 ,
1 ITS
ino'
A i.
15
290
405' ,
30'
7f
It'.:)
9O0
70
195
1 (i
14') ytlfl
150
19P5) 11 01
j on a ;;;.
67S 10 51,
915' TO M
590! U 95
1310. 23 50 !
650 :o Iii,
43
170
, . 1
(O.i 1
600
263,
C5j
113V
.:.5i': 165
J20
50
125
175 .
6 13,
13 Mi
11 19
5 16
03 92
2 19,
21 hi
0) 19
1 f-6
I 52
lo 20,
13 91.
H 97'
19 91i
10 .!I 41 04
jl.ntintrille.
! 1,05 illr .
I
Strift I, muri
Wrnr Kxehrl
WEST RIVER TOWNSHIP
Andrew a Hurrti Hunt rille
AilmnMii (!ii;iiiuiMritnr) 'IIunt.vi!le
Hunt Alnlom Uuntrillr
Hunt Alifal im HiinUviil.
Hunt Klil.u H Hinituvillt
! 11.. ... it: .. lr 11 . -.11-
2 ss i iiiimv 1. mi. 11 11 iini.iTinr
llniitvil.r
Il'ji.tivillr
. . 1 1 I a a a a
42 71
41 ...... 1 w a 5 $1, 3i ;, ,!) 5 P C 03
' ' 05' 3oi 3V5 10 31 4 '.M' It V-
1 IS! f ',; 75 I 90 I 4 3 U
."9 . j ; in:... .1 it- 1 iu i si
49i . .1 ... 2 . 5U 7n h 91 1 1i 1 Ot
io". ........
7 111 12.". 145 5 47 0 2" 7 7
iO 1 2t 59- 7j 0 69 V 10 3 79
I III! t 1
7 .... . 2 : , 5. 6 ?4 7 6 ?T
3 2 5 I
6 j 2 1 2 V 7 44 9 7 7 .
6 11 l r. ! j1 7i '.7
! I
IS IS 6. 75 20 0 I i, :r :o
r,:,'aa
Till; .Ml MCAI. I.MToll:
f.f ;V . ,'.t rrnuth. ; .. .1.
'i. , f ., l)!inut yva, -iut)u,
....
"Tnr cinl-t Ti-Mor, ' ront-tiiit faali
rnniitii. a aturv; a mn t .'1' ;r rtvr4
ot Mu.iril Nia. .iiMrii- -u. . .. 1 ro.iiJ ;
m.M.itilr t .11 ? 'nil. ..j ,rw Mi,.,, :,d 1'o.kf.;
irin iSrrc t lonr x ol liiurr Nr
Muic, Total und MiMrunif i.t.il, inpatrd
with rful r.ftrri rr .,r r..r mi iLr l air
fi.-i-le. ..rt!i. in rarh nurl hrr. r..M if t
li.' ri.t. htaui.a aiti.Ua tu Riuival Upi
ol i:itt t to Ii.' 'i lira. triKrr .1..1 aa
pil, aaicilrd al.d finpured yf 0 ro dar
T K K SJ .
Of! t r-ipi . p!1 4.UUU1. ii. .! a at r . $ ir
Hi i coy a ,
Tu,,
T-. 1 t r
H.r k ii 1 tin
J s
- r
S So
4 f 0
1 SC
. . y' V r .' .V,.
: 1 f r- ir i.D v i i'.
i 1 i 1. -. , ii.
....
w r? 1
2 vf) j Hunt Klihii II
11 25' I"-! JW
17
1
IV
r
2
3
1
4
a
3
10
.
111
0
I
200.
225!
9oo!
iso!
1
lO.'O" 22 56
!
r ')."'
Off
I aJ
415'.
30
30
945
rSO
1 175
Qo'.
C5
4 i.
15.
56;. ,
950
495!
r-O.V
615
59 ' .
2701
6?0
990
320 1
70' ,
io-.,
-9 a w
4i5
80ft
91S'
540,
405;
30
1 1 15
:4 OS!
17 !7j
H 07!
6 15'
150,
SO
15
10
100,
120
345
006
150
50
51
100 .
.
n'
000
250
175
45;
IT
1045
415
...??
4Ä0!
ist
75;
t
in is'
I J
3a 02;
3 : 3 1
I 27
19 30
I
t
41 95 '
9 641
I
H 69,
II 25
31 41
2 61 '
IS 13
02 93
II 4j 05 34
9 40 00 91
3 95' 0 11
IS 'fcHt 39 r0
1 (), :i 19
17 17, 04 SO
f T9, SO 03
OS 61 hi
19 00 j :,u
12 16; or, m
13 91 i 47 96
21 Sis
6 40 14 51
50 6 25
t
24 15 70 17
71 ! 3 (II
6,
, ' r'nirtiew
: V i r v i e w .
1
,ll)rrft-ld .
I), niie'il.
: I-rrti-l.1 .
SDerrfltM..
.-....! n rrfild .
Deerrttld .
Xew SI ill 1 e ton .
.'Nrw Middlftmi.
. Nrw Midllrtou.
. !.' -w PittalMirli .
5 77
130.',
?P
$0 0 H
1240, 21 05:
CREEN TOWNSHIP.
'rrrt S.irnh
Streit Si rah
W4.RI) TOWNSHIP.
(.'IfTfnrrr Wm
Clnrk Ri. hnrd
(iilmon Willi im If
Jilnon William D
Turner EHstbi-tli
Unknown
JACKSON TOWNSHIP
Itenharjcir fahril.,
Inhrirrr (tihriet..
Irnbur;iT ( hrial. .
Mi F.irlft; Wis jr .
KTori John (New Pitt-hnrjro
I. von Jnhn I Nrw piirlnir:li
SliuncTrlt Ororjre I Nrw Piltahnrali
Smith Dirid '.V,w Pi:tlurh
Wood Jcob '.Vrw Pilfaturxh
Wood JicoW N'w PiUa'.urh
W001I JCol Nrw Pitli.liir;li
Wood Jamb Nrw Pittabwrh
Wiiod Jicol Nrw Pitlaburh
Wnn Jiirnli ,r Pitbiirj;l
RobirU Simuel AHmvillc
Robrrti Stmuel , Allriif illf
Roberte Mamual All.-n11!e
Rof.rrta Samuel 'AllrrHlr
Ribrru Samiifl AMrnnlle. .
II ) I Kobrri Hunual Alienrillr . .
12 ::0' 3 73 WATIfE TOWNSHIP.
IvofTln Ih"mr Ifirritrillr .
Cnfflr Thornit .... Irrif i'-le .
Iwiitfr S4inel Haiti. illf
K I -t r Samuel
Kriatrr S.niuel
If. 41
3 39
311
7 or,
24
k .1
1 90
73
P0 31
9 95
IS
1 .1
' 5
. w vy 6
. W w 2
a
1 at
a v a a
a a a
a I a a a
l r.
. 1
1
6
15
I I
51
19
0
n
35
1.1
14
25
31
1
4
1
4
4
r
5
1
f.
6
1
a a a 1
If
03
'.
9
10 .. .
II
10 ....
IS
a
15
IS
10
II)
io
io
io
1
m
p'
'"i
V.'
aw
01
Jll
IS
m
00
JO
10
00
10
0
10
10
1" ,
10
1(1
10 ....
10 ... !
l" :oo
10 i
10
is
! '
M
0 1
41
15
1H'
e.
6't
4 '
a a a
a
Ml
a a
20
10
III!
;:io
2-1 1
ho
. .
.
So
I r '
...
7-!
i,
1 a a a
4 V
10
15
J'.'o'
ii.
; 00
u
01 I'O
3 oc
0 57
.
7 I 6
12 vi
60 I',
3 00
5 50
10 1
0 'V
. 1.
1 63
0 :ti
!
i
S (
50 4 I
10 r?
S OS
1 :
l:o 01 oi
'"'. 7 V r r- . v T r nr-r t 7
19
60
or,
46
tt.
4 45
;k 2j
4 11
10
13 '!
61 06
5 I'D
oru I its ;
1 i
1 Mr
99'
i' I
70.
ai:
!
t
91
51
71
t'l
11 l" j Krlwil.Mi. xr
V on hand it W..?.alr aai
H'riiMre a .i t nt . t i. ll.r bt af
3 03 '
:3
0 91
S'.i
2 1;
So
I (10
m- a
!
I
a
75
4-)j y ? 1: 6 2? 16 (
p i a 1: o FOKTEs
CA HI NET OIKJA.S?,
NU
.Ta7 ; O If n o ,
No. I Il.ttr ll.ui.
3-19 linliiii .ipoli, Intl.
43w
JS 5(
05 83 54 n
13 74 0 KG
20 i:i
i hi
10 n7
19 17
43 40
10 64
:i3 ex
4U 7:.
:50
6 20
1 21 10 41
230 :
.10 1210
235
SI'S'
2-5' ..
4';5 nil
915 7311,
S'r !
sor'iss
?9i 1-0
fit i, 20 .
:ss
945! w.V.
a s; ia
r:r 2-0
105 no
4" 29;
l 91:
1595' 09 19'
59iV 10
(175
S70
Th 59
10 40
112:
' lS9(V
1 rr
S.-5
27 bl
0? S91
I
2 1 0:
16 9-
17 79
3 45
H 3
23 15
h 67j
9 92!
in 54
33 3'
1
16 C 1 j
7 n6;
1
66 Ub
M i
07 20
50 64
19 41
45 51
IS ?f,
H 15
51 96
r.i
24 H
3.ri
1395'
470
S20
590
S9(
915
lOGl
inr.o
ns
355
iro
I id
660 '
60,
910,
son'
390
390
1040
35
1
520 ,
500
470
590 ,
500
101 .
1120
555
565
65
520
ion .
1415
470
4M;
1010 .
3S;
;,7o!
1001
3
3-(i
16'
1155,
94H
10
1SSS
340
500,
1130 .
20
1130
60
170
6
3S .
95 .
945
115 .
.
705
650
40'..
KS ..
00
loo
...
0 -On 73 7 9 j
545 II it.
590'
1;1
10 mi
in 4f.
915, 13 0
30 62 104 41
" 19. I'J 01
7 79 17 89
12 IN CI
12 47 os 07
SO
10,
1
I
io!
40;
200 .
2171; 151 03, 2 64 179 67
i6(l,.
100!
050
in!
I
j
9u'
I
300 j
140
60 .
10
IS
35S
1 10
H5'
1 510
910,
15'o
1290
25
11 0
6 31;
14 (4
SI 13'
I
25 fS
15 01
25 13
30 Ml
1 II
00 Jl 2K
4 f9, 11 no
I rS 15 9
10 70 9i po
00 or,
12 01!
00 59
17 0
46
45 71
27 OS
45
9
12
a a at
Fr f. rr Elijah
Krixirr K!ijli
Htrkr'idrr harid
Sniih J'ihn
I'.MON CITY CORPOR TION.
iWkiitrlim Mar Fand lUil? Wm.
(-opi-r R A
Ilniir J ico ,
I.i iikrr.lnrfrr A Eettrhett
r-ix"n .'.ai E
Pi'ii Jenae E
Pi taon .'ie E . . . .
Yriae; K
MONROE TOW.Vsiilp.
Tarrar Mri...
f!irnr Nam t , . . ,
Hf rr. t l.rwit
llarria J.iuatliaaj . . .
Oafjod.
Pnffh Edwin R.
Swz.jf boira....
Sfan'lirk Sil'ia....
Slaiiback S'laa . . . .
INrriirille 13 . . .
Hal 1 'jr ille ; II...
.""Irin
Salem ... .
Stliin
Hrloi.i .
I?nion City.
Ilnir.u ('itv.
rni.,11 ('itr.
- .
031 .
159 .
I'nion I'll c pt
. .1
049 .
1 1
t a
. . . I'ni.Mi Cf
. . . I'liinn Cit .
, . . I Minn C'itf .
, . , I'nion City .
1
. . . Mrr tiwn
. . . rriti n
. . . i.Morritlown
. . . , Mirniown .
. . . ; Murrittowu
, . . Morrulowii .
. . . 1 Mrriaiwii .
, . , Mfirrittown .
. . . .Murriatown .
. .
a , . .
...... ...... .a. 1
197
:,o
130
I
3
3'
aa
t
tV
7
5
:
.
io
JO
10
15
10
5
10
1
175
)7S
l.-S
60
I4
l.VJ
0 .0
15
IS
4 3 r.o
l.v
MH)
2"o
IS' I
Si
19 '
s:.v
155
is,
ii s:
1.
1 1 M-
0 c.
1
7 I!
2 10
21
17
Si
'.1.0
::io
ro 2 f;f
BOOK ttPAPEIl MOUSE
BOVEN, ßlEWART Ic Co,
.No. lA Vrt tiain;tontt
INDIANAPOLIS, INDIANA
DEALtas IN
LETTER &, CAP FAFEW,
Wrcpplnp Tcper,
. . I. 1 - . ,
k m; I'ATurpirrin . ', I'n'.vi 1 i.nama. in'!
IO r4 Pi . Wall Parrf. MNnk fWx.ka. M. ainrtn
j Hnnn, I.rad Ffhrit. irl ii, 70
6 0 H'.Mrr,
C 3 2 33
3 ?7
1 ...
Ml
675
125
15
::.. .
10 ....
10 irr.
Ii Vi
5 19
5
10 90. 2 1J
14 210 : ; 6 63
I
i)
'II
!?1
iti hr.l .1 I. .V StnmpO W 1 foirtwii
Wliitfl.ia l .1 E k Ztnmpii W M.rril"wn
Kwi!l.. Jonathan i ?i.-Ta Add. Farmland
l.awrllan Jonathan M Mir"' Al 1. FirtnUt.d IS ft. T pl
Moon Mathall (hfira).. rarmMnd
M.r. Mrhall (ha:ra) !f,H'nii
Mimrr M ir!iill ( hrira) Kiroilnl
MKrr Slarabill (haira) F'.rniUinl
Moora Mralall (hfira) Farmlaii'l
l'pt'in k Stmlet Ftrmland
FRANKLIN TOWNSHIP. '
Hr.. wn S-iranrl Nfw'on . .
Pieldi O'Jedlab ' Xrwton..
Field O l4iak N rar ton. .
Mara Kiwrrnr Nar n ..
Lwii llannth Newton..
Wav I.rdii a . .
. .
h
IO!
.1
rV
o
0
2
2
60 .
r. .
rO .
4 .
10
Hi
JO
10'
10
1'.
10
a
.1
10
10
10
u
10
av
2
15
is
IS
9J
s
;s
1"0
S.l
325
75
5 1
io
io
I'M
IS
t5
no,
1: 1
IS
4M
ii
0 I S'
1 ii
5 ! 4
3 24
2 19
S f.
7 i
i4 4
11 7r,
1
3 !'5
16 ll'
5 ;o
15
IS,
1 47:
I -5
I 60'
I
6 17;
1 ii
9 11
10 C4
4. 90
11 ?S
2 it I
I 6jj
r 9l I
r. !'
4 4)'
4 11
r. 7;
AP.NOttVS
Cliiri'innli
FUTIER'S INKS Li
inn n.
mill litici
plifIfH.
13 :o
50,000 lbs. Erps Wantoc
Ki CAS II, or Ir. rt l..rr U r IJOODS .
ian33 52 t I
STEAH FRINTEEB
Ri.ml. Hoo! "ii..mif;.rti:rrr
a t D b 4 1 a t a l a
UN? "US, .npfcf? vo STVflC-
" 'K f I . I 1, t ' v n I .
.6 7 1-12 M2 1 1 TO
IXT All kit .',
prn.ti.l i. .r'l.
Of
2
3
12
10
11
..: 9 lS'l jlS'jr 07 '..'; 03 S7. Si .6
! I
2, 2S :! 3ii - 41 ' 46 7
i.' o; '
r! . !! .1 S 2 6t 76 3 i',
.V 25 ?5 l'i. ß ( 1 5J l fi;
9 :s 75 1 0. 2 4 1 io s.
6 0 . Ou i -ri :m o6
, f.' S HO I 'l! M I I
INDIAN. v:rs:r sro k.
T M"flTTia.fT.a IIIM11I I V 1 . 111 !. . i.. 1. 1. I .-:. .!... t.
i, w.mx.u r.. .'i ., iv tvA I , Auditor in aim mr said rouuiv, no nr'iv r 1 1 .. in.-u 1 1 ioj .'ji. ti
rcet lit of Landft and Tovn-lot rt'turneU ilclimiupnt bv the Trortstirrr "f RitirtnlHi OmmiIv. liul'nu;;
i '' -
' nr f i v
4 ,Jl non-aym(Mit of Tax? du for t year IW and previous ye.irv, to which added j'.cT. x s :orlf 6, whJ ;
j list was rec(
520' 9 4P 7 3m iu 53
0010
101(1
1 ion
695
i 47
is 07
10 57
12 41
31 )!
14 77
2 0
33 04
2 16 63 M
9 t7' 00
0OÜ'
ISO
1(H.
690
7(H
1040
1645'
12 9 3; 9 MJ 00 -
9 91 20 52
14 77 33 04
12 S
s 2
2 os; 20 93 so 95
1 1
or
I
1200 21 S9!
1040 l 27!
f0, I 62
17 04 ( 33 63
14 77 33 04
" 3 47
JOS K5 11 3 10 J1( 22 29
120
21; 1 7 09
1
2i'
25ü(
205;
250
1
I
70,
10:
I
205
JOOj
305 !
ion;
20'
905 20 77
1!mi 31 14
14 JS 29 23
1173
1H5
410
5 0
1130
2 is:
21 M
2 61
14 52
31 1.9
20 J6,
i
is 45
Os 31
1
5 60
7 06
6 9t,
S IS
1 14 15 4
4 II,
1030 1
35'
S70
(JsO! 23 2
1 t s
24 SI
6 57
!i 11
35'
t
..... n w
.... in it nt
, . . . .in ne
(in ot ne.....
. ne nw
,,w pt it .
. t it
.)nt at
t
.,it nw
, ,e cor w nw . ,
pt e nw
tile it w
' 1
..;0521'12
... '13 20 12
. . Ifi'OO 12,
.. 13 20 19
IO20 12
...12,011 10
'14 20 12
'P0 20 10
' '
ig'oiIw
"M 2l! 13'
0i;2l!l3
9'21'13
40 . .
OS
l'OS
I 50
40 . .
30 ..
40...
49. .
;;:
05 ..
71 ..
I ..
S90
10
o.;
4-
SlfO
4 IS
S90 ,
30
4M
60
6
105'
1 55
iso ,
su
. . . . I
.VKl'
1
I
I.'
10
SKt
660
I6.1'.
HXi
ioo'
I
I
ISO
ISO
95, 2 07'
1070 17 01:
115 2
37 09
no 23
SI 29
43 26
56 95
12 5
1S 4
33 60
7
'6 rS 41 36
S 271 11 U
7 rij 1; 25
9 29 6U
4?j 2 13
1 30 3 37
14 66, 31 87
1 St- 3 97
corded by ue on the 29th dftv of Df'futbor. 16ii.
WILLIAM I .Ml'lU'.Ai, Auditor ol lUiiiilo.pli Uitmty.
KTTi: OT INDUNA, It IN no I I'll Ol' VI V.
NOTICK LS HRRKRY OIVKX, That o miifh of tho forooinj: list of IikN ami Town-lots us may be
ni'(txary to dihartf the Taxe, InUfre'it, lVnalth; and Cliaro which muy bo duo tiu-rcon, or tu, nom
the owner thereof at tho tiun; of sale, will be hoM at Public Auct'on, at the Court-house door in Yineh -Inr,
Randolph (Vjuuty. Iiuliunu. on tho llrst Mondav of February. A. I). 17.
Aiwiitor 01 Kanooif-n t umy
WILLIAM i:. MntllAY.
A. It. II I A T T,
V0
3 36'
DLALCR IN
' WtNCIIEPTRR
!
iiVtAEKZiS worms
pr".iir-7..
. i i i J tl
t im aw raa4v 1 nt all ttlndi f foiltrT,
1 arkev. CUickan. fMrka and Ccio. (all !.)
I r aica I will paj ma kighaii rntrtel pru la
uia.
HARDWARE,
190. 3 51 0 6 6 11
1575.
4';
105 1
50n '
6-5
5
52,
I U.I
OS 65
1 77
2 03,
t 6C
0-i 57
6 30
9 55
01 5'
55
1 44
7 10
47 2
2 32
3 1
IS 7r
S so 37 46
74 7 tn
764 )7 19
46 6.T 10 36 5; 9V
1
1095 39 65 19 04 SS 69
S9o 19 03 S67 27 7o
750 13 2i. 11 U3 04 25
Sorik sidt 1 the Public Square,
M Taa a
1
'a
r ft . " V - V " ,
I
520 ' 8 0s 7 90! 15 9s
60 7 09 90 h C I
1010 15 13, 15 35' 30 4"
010 6 66' .1 19 5
t
AT THUSUJ WARD'S OLD STAND,
I "Wiiohai not lost a frie?nd ? "
Th. midf nijn.dhiT. now a I a rya rat d t a liar
tMorlmeni a i
AmeriraQ and Kalian Marbl
Ihaaaa.bai tof or ab an o farad i o1 kl viel ait 7
Tbn.a akotalrB! aracllbg
Tomb. Hoititmetit g
or Grave Stones,
la itimoij I lallr Inrat dapartat . waaU Ja
wall lo
IVI UK l CALL.
Terat reaiontble. CH tnd limine.
I. A T e 1: o on.xr.!
'lritIJ'it roaknif iB d 'arr. i.hir.jj
!at lliofi,.! rina rl ;ric a . 1 fir iif.rif
1 . Et:.. MI A ll A CVm.
HEAI EI . IN
MUSICAL MERCWMD'SE
Ol IA ):h V i 4 i. Jj i !().,
SOLE AOF.N'J S
.1 . II E V O ' .
AND OTIIKE
FIRST C L .A 5
Piano-Fortes.
BATES IIOV.SC filRJM.
I INTID3N7AI-OX,7S. I2N7X).
lJ-Ir
. j.ktm ii. r. niiM.ii. a. . a'ctia
SUES, FAHNLEY & M'CREA,
WhoIe!li' D.n!rr in
II A T S . C A r S.
MILLINERY COODS,
Nw. ISt No nth .IjViidiHH atreet,
INDIANAPOLIS. IN D. iU
I J. H. ALTKT
DONALDbuN & ALVEY,
JOLBEKS OK
HATS, CAPS
STRAW GOODS
UMBRELLAS & PARASOLS
51 South MrriJiau afreet,
1
.SchruIJ'a KUick, Indiacipoli,. ltd.
Arril 06. I-Cii. 843 Ir
ltror i,te nvei tllnthrr matrril 'nr FoofHaV 70 -tlt sx TT
ialuowall aiabliahr.l t- require aa rrumru i -
In H. favor, ant ihe h. iolrt1 builJinE
witinua- a Mala Hoot to fth I '- -- Wr-Trur r V
D IG G ß
4-9-T
' Dack aa-I Grn. rartt ta f ill taatuarfl. a'.l
lnrht bv t!i! ijian-l rtrft Gra. It will ! I
i li jur lulfri!, ar.-l ininr to-t. f r i it tll
' oat,rl,.V.an', k"p lh ,nJVt Ch,c,,p-' Best and cheapest Roof now in i$e
! Prtlktllk b.tl W4l Jrl MnrtiEl. tl Qtaal
f0. rAKTFlc RPFPfffT. . na, t. -j
ei r 11
'. Cuees u W00J CaSSna, Nertk Mwln
j Wiichc.ur. Ir.J. Ii

xml | txt