OCR Interpretation


The Guthrie daily leader. [volume] (Guthrie, Okla.) 1893-1996, May 31, 1921, HOME, Image 1

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86063952/1921-05-31/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

- .i4, ,
The Guthrie Daily Leader.
hwM Ml tk Wta4 , IlKlWw mm4 wll r Ik ar 4 w ft. Itm
VOLUME XLX1V.
UOUH
in; Til mi; ok la., t n s uay, may t . i i ,
IHJtPI m ". 1,
M; Ml.t.U m
Is Texas
A Land
Grabber?
Pint Indians and ICOMMUrilH MEETING
OnSanJutn AT NA1A TONIGHT
t La C. . II U'f , t
" 1 r ecf ttt t a
att a ..'..- ,ti ; tg; N.iUvM.l Rr pmmjativ
., ,f j,w ttu, ,4J j Inju Wotk Dor Here
lMtj d ( 4 10 i
. T" ' 1 Tt-. t- ovt ,(
a. tt.r. ; ,litM h4(, ,,l .
,r '" C" ;-.i..-.-r.d .,vr.t .! i. awn.,,
ir.wa, ... tut try . ,,,, , Ns, rt.
HViim (7s 1W1 !
Places As AVir Vt UlLUly
Market Ihtablished
Re idvto
'K.i , M, 11 - St t,f M
D I A vt f . ! I K t
Mil ( tf ' tlw"!
I - A ,-v- v - K
si f . - . . v ui.t,H' t - Jr
l4 j-tiiv1 n i,!'ari-'.i"''' frills. J 1
1 . V. Mr;-',
la. atete4v a. ?. TM aatt tr
Tm n;.t t t i
iJM f i t-4 to
C t4" f Hf Vfirf, !
t5 (. . 11 Ut $
t s it4."fat twfy a":n
. Ca r.
J-'GHT. AND MCf
rr4 tt;lfi ? vni-1 la k j
:fvr, f x- t.
V? rf U 4"iMt i5?r c '
: ir.;r; -c;,:'
mtt -.: '
iiw m.,jrc v- 1 -
., k 't. k.r-
WW '; '" r; Tfij.
k4 un! --r -.-t-:f
f. ;n -
T'M TT. 1-'
.4J.f gf-.i- vf v-
!. nt I '" .;
tt
j. r,,.,--.-,.
,Vs ti..a i-f ' i-rs--
toc.4 i? .ir.-H ft -i''?v" -
r.rt fUtwi t ? '
fjTiiT of N V.t f "." '-
GOFT HK wmrr.
Kiti f sr f:-r tr j..! f-.i
Hr (. Ma -. c.5t;.:-j it. T
rU It- trt tr re
m - - 1.-.. 1 m :
MflRIICK IJt LLS
- ' '
fs H-.Z; . t4 L V.
ft. tf'wr. 25. '' !"- .
A:h K '. i. T-;". f'r '
... CYiU;V Vin.e T
CiTtikr .11. 1 4 Or' n -" TU'.'
r.tia. Ti. OkUVt f.y
vrtT. . tf It -'.'.
Htr'vVli. 5. S??'.fS V: W
K. fci f?--v V:y. M
rir.. - ; ."ikH i t :
iCHS LE"H TO WCT
Ttr "IS 5 c.'.i.r f j
V6r M f 1" t,'i ttt .
;irt'..
-
Z,T
toCA.HE 1
0-'n la . Vy SI
Insane Woman, Naked,
Wielded Fire Brand
AtUxU. G Kir 31 A irtir wcsas, ftnpptd cf Ul
t't?liij. jjr4 lr. tiftt ob tie c.ipiu of tt Certr! C;ly
c&!lef. t tf?o irr.i.iiicr. rd, titer ftc-rix ot cf tfc Irsudiit,
ertertd tr-d tfplfcd a. tcrti. Tr frac brildn.? bcrrt ixto fl&c
tr4 Hi ftsirU Ltd to f. fsr tieir hret. Tb itrtct-re wu
ta-d ta lit fTtrssJ ii as xAazz i--'? f:rt ajsd
tru pArty b3Td. Tie ki it ertizittd at tl'j.W),
Tut -Kii2 'M iiid xl taiea to' jiil Kvxe ef the SCO
it-it-tif w irjired.
PHYSICIANS LOVE OF
MONEY HURTS PBOFESSION
i.i -, ,.-
15k 'lit ,
Hr;:
MJjriV. S i:.IiOlt
Kf M f-.rvi K-.J. li.: r..
,fk'f' 1.t:
t'.'s,; if ti .rii '
v. .: ,. r..) -t.J- ;
;,v.Bt i .w .u- :: -j-
w ., ,a ,,.r wr :tJ,ri tr..., c.. , '
' t.r -..j j, ,uv4';B ;..i,. ;
.:n i-'i- .-, nmt,,. !
' ri4iR !. JH .i! t; ! ;
:! ip. ' . .- f .-... 1
c. ;f ?.j wikn- n'.-cr fk t t-
-
fWi,v ;? .' r-ir ? :
t, ' ; t (( mi
- ;
-Illl II I lltlJI Ullll I
i.inn: mi- ii is
?'-"!' ;. vy, -v: - lv.: ,!.?,
i ',! f t ' i ,..!, , T '
f'"-
: t. 5 1" i! .f-'ar rr--.
--ll .: 1 VP t. 0U ttl f '
" ?'. r. :.r.r ! ! ! -r-
! iiry kf f '!
'i .'' Xr'"lif .l "i r I lFi ti n
1 1 r.w-i v : nn.N
NOT Hiril. (OCMIO
i
; ?.i-TH.'ir i K! i,( ..o ,
; jj-i-ir. '! t (,, f f f.'-t a
i.- s ta'ry Xisjr .u. 1
, ! Ik,. hi ttit-r I.! " '.? v. '
'-ti ir4 t .- J.,f..u ! .
i,.-4 ts,;f ft r.--"J ffh--r- .
t A - d'U-f -nf for jM.ir-1
:.; '-,rf . ttf tn
it.:litt' '( tfe '.a'-'ry ",.,
,,..,.. ,df ;s tt-.-t H p.-o' ;-ri"l-
,,;tr-" c-f tf. t-.-:. tr
VIN sVr It:
MfOi'lfCX LIO Ol r
Ti..-;-i.. Kit. M :t -A'tft.-
fe ,--? U V- l.:-J
F V. !b T '.!. ao1
. ,,,r...r,rs,.,.r f-iB'- is f'"'
a. N" V . ,
f --. 7. U Kin fc4.ft.ar1t B.
zi-,tc;t tt;. at.-
. n
'.;. tf rti'a. ? iriiL,i ct
r. ;.
'"'H' 1 ;tii fr.-jn li:a !!,
! rt !. t.v ruttf f,. 1
j1iP!." : ti'f t. il r r t ' ti.ifii l
hn Ir:. rhmjvr ,.f o-n-mr! '
'i !"" 'r l't ! ho (), I tHfh'i-'
. ,',. !- Hit.) !'".;'
t n S". 4 rr i!. pf!iU.-
is tif f r vr its' j
'!', n -iv. I i',l-'-' -T. li'MV !
.' ... . .
V v. ... .... i
(t-r
s ' w 1 ! I 'iTi 1. I'M tf T!T ri.. I I
...
ia ...,wrt "' TMi I
, , ,
' "
- " """
WHAT TTHKF.n OVFP
WIRE DURING DAY
J ..... .
1
'i',. - r - t, f'"it 1.- !' !! ! ,
.;, - . - .,. ,.-, 1,1 In'-
,Mrtr.,t .:fc ,.,j,i.ip.4'
,
... ,..i. in )f,r.,i
-rr, K" ' .
1. 1 J (rui-i ? ",. 111 "' .
'"i.t.!1'. 'n ;f.. ifitrHt.
- rr' - Pi. U f f ! '::a"9
i. Uf ' run ' "' "''' " "'' '
111 r. . J . I I n
:fH- i.w" l-'rf .n-? I i ft r
Vinnoi-r. Ai.-x I I.il'i r .
ri"ry gi.-l i! t .-. . f i ., ; I
-,t'..t . .. IiNf.:-,s,ri! :,r,..i t.
-J . ,f;.r in j' ij.- f t.-n iUi
- !'. i'.-i'. ".ijISB, :!
-;? ! ? -i.i'..n .-f :. I-. !'
V -.1 i.i.t. i ".a r ::.' iii i'!i in ")
'! f.J r ::-.. -f l.s' w ''t In-'-';
si trn r-i i' 1 ''...'
- Vi'.r. .n. ."i lo f rn.ii "
'. la tin- VV.il nn.!in nn-tr'-'t. ' n.
r..- t.T ;r!a. !!! !' t!io ?"- I t t-f.'.,j-r
l"Osf llf 'Am' . V.rc'rla K-"
- Kf Iry tK.r'i-r $! a nr.flouRi l Of
,!" "' :-r '
T ;f riifr
I ft.!-. n-'u.o.J ! Vn:i' 1 '-
l . j.'aln ''. .
j r.r-.r-" -j'.k f .."Vwr.j
"fin l-' t-t a !::!'; "
"')')' l !.") bit 1 fit' n1 !:''
'ii or '.M -fian lr. ii'.trrf '..'
W t ti i r. it t r. is r'(.rni'
.r't:' HH nt ltn.f n jt;l
t,. Afi-rk-n .,j,n u, 4 fit-
hi -f f.o IM';- ir"
..t,t,,,..., t....i-n t;,,
utr .ft.?.t .t ia'urH. two M '
i,:r f4"? !.. . vftftMlt.i
t'rr,l tru's rn.M int., ft Ii
dinj,-!, (V.iyn Wiii ui Ho':t).-.n
T '
:t --: U.n r-' raffy:f a tra.Jaf ,
-WV'an'. Wan -A -1V -r- j
t"f -!aimH fitw fcr 11 i
'" f!"ns ! t,W ?ri,rt lW !
Wvi BtH ! 9 r f l -r. j
TirWr. r ,i t .. e -1 -.
,r. u, r.. it ... r.o, a..,.. .1
i.r -fi catirtit. tr !f al n'si.tj
v
i uuort l oviriov-Mimi
M.VIV IIV INN I LIN
lAt!:a. May. 51.--It annifxP
J fr-rni I .'-!' a Caa'ln twlar .
i x 5C.-r. lsaij 4tr'g a r,f t',r
j-f-3b Uarr Ptrt rjti' a.
ty J.1aI Ct;A'.9i,
f.f il Irtaa r-si.'t;kiis ry antl $b
P'.tii V-' rc'cSi.r ff ft'aB'. jrv!
tat XUt rftmf'JW.Hwffi. .- tiaa a in tn'ajn. nf r"yn!'.ir an i
r.ytrtr(.y fr' Oik !'t.t fTr.r N'-fr a U.f f
Apr l aa "nrit-r4 fcy tS; Hi'? j ;.arO u!r i:i'B! Lmi jii'y
Y' f" rnich- ti 3"l.rr,)!l'ri 10
r ltr ft f'f ! ', th-j'fjiBi! .y 11 t .. a .L '"
EaHa a14 i wi rf4.r-4 t 4s lT;or, ttiSlrii-aii vf tJ. tU'w pr!0
i t tra fcia U:4. cwaxiia-vsu
I '
." Jt' t.Ml! 't
,r i.
,! .;,.,
!''SEE AMERICA FIRST" IS
SLOGAN OF "GRLLIEBS 1
I
M.aerr Sctrden and Wiff of th,. '
I '. Rclurn Kiotn WcmliT
fu! Trip Tlm-ugli Koulh
land, Enjoat!e Tiri.c
. J M .. U ii 1.. S a id
111. il. ...; !.,!... '! .... i... 1.1 .1
(l-H,!)... ,,.,,..;. 1 I )
1
. f A i'
"I'l 11 I"
. W I (I
' fill I)
. I I."1 ; "iiv I 1 1.; 1
I i i j. I. III. 'll.l - Iik'I
I-.:1!.. if
K Ii k .- i
fn..l X Ka'.t., liii' )'. i'lw :.i . M.t
ii.i";i t,r.. 4. H'i'i .- :
tl,f.
M.i :i ! i.i.-.i.
""
i. ;.f V' ... Hi1. , 1 ii . :i',i! M
!rr.i
S,r s! In Mi'in -h : 'uii.n!i .
'
f. - ..l. - l ! 1 ... 1 l,- t lii-n :-.
i : i . . .- . si i . .
fiiin-i..l .! n - i . i
I....H lii-r.- 'i.i- ! . i . i
Di ;."f. . : ..i.-'i '-... i
l;..f" M ! t M r'. 'l .l-i.i I In'
l i .. ;..-. ' t , i il in
; . . . M I 'll . J 1 I I til
I'- .l ' '
1 ' f .t .:
1 . .
1 . 1
.,.!. a'.M
I :,),(,..:.
('!:.!'!!.
il.-ffiti f.tt
I I. IS'. 'I
r r
'-- i 1 11
!-t !..'.
,t 1 j., t .- j.ii 1
"it-y I i.iit.t '... i
I.i 1... 1.. .) 11
, I! .( .. ' .- .
. i!i 1 I M ! I i
, r -,11. 1 i' ' '
'.' (;i '(i .1 w
'! hi- Ii ,r,. n't t. .. .
f ' ll.-. K i'f .i ,'': '
ii 1 -fi - iii! r. ; I...-
: ' "i.-r t iii n t i i- '
i ! '.'. ci.f t -'!. I. i ! '
Un' lon-i'i.t 1.' iit tL.ik -- t.l;; '
w h iin!.-- ? i! r'li'tii f'f.t .j i.i i "i'i
1 11 ti'.'5 .MniH'tr !i'it,."." it -!"ii " r"
"int" .-in .i.i An ! '1
1 j f ..'! c':it''- !" lii'iv W;i, ! '
'.ii,. t'-f I ' i -,i '1 i f t 1 n r ''.
tl.. t, .a! i !' .) '.!; -If. lit! ' M '
D (.' ( , ;f ...r I 1 lh.,f It-' t
if . ',- ! ;.l iii" ii.-n w If -- riw-r .
A' '-l.n - tit Hi" f.,rtt.-r
; . ;-. , ,, ai (M, , , i;
'(.,!!. , l.v I ,t,t..'l at :tUi ft tl...
o - .,ruM"-a-- Al U-.-m
'i-!-. rf-.'ct-t huf !. n -1 .t
'tl. .n'J.-.f'tr .-..il-.ll. T:;. f n
vmnt-r n-.U -.f. i-'-'Ti.' !!' i- -1
i, riilnt, i.ii i-il t"'t r.!
(f'ltllltt'1 fill I'HfO ? I
7Vxas Cir C7s
j Wh(t FtltprCll
j
toom a Nigh t
. ,
TananVara- Ark, Ml, SI.
,, . . ..
CUudc A. Duii, 30 yfr cH. tl
MKintin, lt fiiytit w Hot ana
by .',.,..'., g.rl. w.
car.,n9 t. poller, aa.rt .M f r.d
at Dvoan w.n ta .pp.ar.d
htr bdr6,m window.
TEXAk f-APDOS OFFICER
Otrift THC GOVERNOR
I
l'l'l IO . ! Ali H.' Hi'
i ' f I '!"
''. 1 i" i-iiv.. .ifi I'..-
J U 1 1 mi 1 .l"".i .1! h.'ii.l -f '.:
i
CITIZENS Of CITT PAT
THllEIOHlHOOUO!,,.,
!
Mcmorm! J).w .Vnis KLilMiati
Tin Y .ir , HiU inn S-i . H t'
In Chui'tti, At Uivviul(
and In C mstiiy
3 1 !, . i.r i
Mi !!;..:( :,i I'll I'll
1 h i
-.iii1 I K.I 1 1 '!' il! I ' r
I . t ..I I . . ! A'H.J (Kill, Il.'., n'.t- l.-l.'H :
'
. . . I.l. J ....
iu..., unit ,. i.i. ii- r'.l u,Hn .Hi!
.. K..K I . , ... , ...... v,i 1.. 1-n, ,
' .'Ult.l.i. I..I-, II. 1..H ,fl I .1.1 I
( I l-.l' li.llltl.ili
'Mil.'
.1 ir 1
Hi .':"" i".'ttf- il,.i 1 .1
.li Hint ii- 'll in im ', 'tr
i'imi-1 v itii (:f I'm tiiiimni ii't;i;ul nf
j ;,.. .!, ..). mi,! .ii! il... in..! ... ri.,!
.... ,1
.-!) i 'v 1 1. 1... : 1 r ' !
vnJ ii.-.. o, !i,: i. nt.tii ).
I.. I Jt 1,... .j-.-.' ,:, ' a- lli l' (ll'll
win. le v J ImIIm.cii t...ulip.
, j. M!.il ti:-!.!.. 1 ,.i -.-I!!!.!,! .t 'II.'
1 1 1 'm ." ' ' t. '' "
''" 11 Mtt' ft Ui-ii ;4 .i.l"'l
ir'.' i.t i'..' i.t'i. r ' -r ft ii
'lv '" ''' ' "!S'i,l''l"'l Mil W;t) ,,,, I ,...y f t 'i,i i'ftf ii
".' -it'.!.'-- lv..';.! jn.-.i li-'HK l": C,,,,,,,.,, uf ti" ..n.l" f"ii,--- .-.n
II'- !'! " ". miif..i'. ,i.-ii.t..f M i'iin.l...r li.-f'
' ! ' -i;-.'!-'. "'!'! i'ii !'l j , ,,,, s,it, t,, ,',.., riii.ii. "
i '''''! j I 111 1 lll.l ;. ( !,' Ill ll.T H.f'll ..'I I
Ii" itii!:!!ir luii'li-.l !'.. - 1 ! 1 ; ,, .,!,. 1 .... , 1 li,s.iii-!,, ,.1. w 1 '
,n u.-i't.'iii'. .,i..i (:!!.. li'!l. :iilit. an I Uii h, 1,1. Mn
i.l. if I' i i-l .1 t l 4 I ill' !ll Hi: hj-U-IU
I'M :i.. I- ;' 'I" f-.iir I
1 i.f j
Mi.it ..'S.i. .-Ii-.U'-l
L'sW,, i'i-
I ..in l it i. 'ii f't
'..' f.l I '- I
I.l Hi'il IS'UiHi.i
l.ll-i
I .... I !..',.... .. I I ..I
I'" '-'1 .I'.H.. I"' '. 1 J .
, , .
t . t 1 i t.i' M lltl-l I'.' I'll.ill n
n 1 nt .if i in;-n ii .il liii. i..ij iif
,
I -.'. mi :.ti. lil'.'t.'v ail tl... lti.in li.il
i.f tl.. i.,irs!i Id f..n "M i:iii'M
: 11.K nii'i i.i' 11 i ittitiiiiiin.i -ti"
r'.'i't-i.t iii'.-'j ', m i-f Iti'. ft. -i an.!;
ti. 1 , .! Il l ft
i I ii,.- tin. a, j.l.nm"
I, sit ' I'lfll illlt'iii.' Ml ll.'llt lll"
I
1 ini j'i iii i. t - I -.-.. e wi'i ii - il "', 1
)' . Hi 1 If-.. 1 i r i Ii ;iii ,1 l.i'hr.f
' ;.H it. n Ii . ."i i l.i'ii lii-it'l. ,1 iit II
! tl'"' illl t'i" 1,'l'i il.'jit'lt .l iif ..V.'l
I i-ll.' Will ! f't !i,,ll.. I'li'l! It'll
' i,i Hi' j' I, ti'.t nil! i.11 ..''i"
't'' ! I.'i.;i-:..t.. 41 "f- !
J I"" l'"r 'i"ti'-'ti. !. I
i'i "i" .M"! --M'-:y.
I
. 1 .... .
I "" ""- """"- r ""'(
.Imi.Ii'.I iv HtK'."i will f..t if-j""" " - "' ' '",... to .7 mi tl,.. t,l4 f,.".,n.,4 111 in
..y "H '" "" ! ' 'i"'''"''' M" ni ! Ii.i,.!. ......ai, t., ., f ,i,,.r un-r.
' bh ti-.- t !tt l.'-f " ! "fi""'" " r " " '"""' ' k ' ' Tr.i , h. ...t !,..$, ,,fl. M-f i-.-iifU'm.
I . . . 1 . . .1 !.!.,. .iii, . ,, 1. 1,... . I. . I ' .
. frt:ii, in IJi" tl y . t.t't ' 1 v in"
titatijj Afitiy . 'I'l.tti I'i . ). j.i.ii-il
iCihiIIhii.iI ill J'a. ?
'M VVIA A ll.l Mill' IS
OaVIVUIMIVI
j liiiilltmit.., Miif IL- T. (l"
I . ,
j,in hnir.l uli'.niinlilji Hut Pi.n I' '
, ....
i
Ur h" "i,UU ' f
M"" ''- h"1' """ " "
"h" 1 '"r
fraim.-., ...' ainrJay a l."1..l-4
I l liU tarfi In 'h til)Br
room '4jt-rty fH-m a afk fr-.u
"'r' h
&OVERNOR ROBCRTftON NAMf
NrW 6CH00L BOARD MEMBER
f)tt!h'.tt. f'iiy, May, - W'. ("
r-nm-r i.f ".V-ftHt ka. JIuKln-a tusiiily,
a ;,., nt. mi-MiUr ,f ii,n i:i
J,niti .ji -.. A II. UmU vl
,TIv!4ovU:, ri,na4.
PILOT Of PLUNE THAT
CRASHED. NOT BUMEJIBU::r.:::..r:;-::
Stot lit
III'".-!! Vity V I ( .llitn(:
.,; r. . . i . . j , .' '1.1 1 i i
.it n j : !i t; ft M
! ,i t est . n n 1 i
H- III 1. 1 .! ,,f ' ili:i.l (.(' HIV l-. I
III f.l:., fi,!! .if !i
jt,..,.,l f Hu... U u' .. 1 -,i
'..I.i - I 1 !i.r 1 y !i.i(:,ii.
!),, .iu!.,,, ,. IJ.iiJih I ,
, I i. . ! ! til in i 1 i i :. ,.f .',(
f
i lw-r I t-f j'-toH filling )'.' .?''i,
I S N M ll i( 1 . t fi (I
'(!. lll till n ' . ' I l 'I t II: 1 n llwli
I 1 . I,
W ... t,'.
I. Mon Is 1 Mil
i:Uv IO MAM I M
i II , t .... 1 1 . It a I . -fi In-! t In
I f.'l li.'I.i f.if ..itn 'i.vi.. f.iii.i in
; ii-t' ti.. lll.ll I'll )l..:t H !.' I !. t
'.'linkl ji liifll"'! .r !' t imiI
",rt iv'ni,!1'i'f l.i'l If H'i'i
R"''-"ir nf (.it'll-f Ma n I
M 4t
.1 In lli.it nti.li' n't l'
1 I , : s f is '
.. . t . ....... .... . I L u 1. r ..
'
h Ji.nl tin n.in y ll. in lir.if.
j 4 i ; i I . f; il rtil litilll.ll'.il (!)(. !(
1 '
II..I I, I. 1 !l Klill Ii;.. I.. U. .1. '
.. r- ... I...!... I . . .. . ti .. .. ...1 f t
-,,"""rt
iMOMMII II i; Will .11 '10
LOOK INIO IMIM S M I s
M,nll.l, Mif l 'II
i.iit i.i i-omrti! I.h. I.i tit..
,l. , , ir,,,(,iu, , ...Hit
, vit'll tint m.l'li.-l l...i-.ii It.t.ih.m
f.i. ' ""h.oM.HMin Killil l(sn
Ml AS MHM. lilt I
,
omii..-! in. Mut u li ivurii.,.
i
; Itnlnf 1 ti-Hi loilii "ik ..i.'il iii' 1 i'!i-i
i
j llnil.il Hi S I . f i : i ' .;!) III! ii 1 i..i.ii"I It
;
II11 .i.i'i tut t.it.l'.,i nf I'm l'f '. i'.f.
! I'luk !!; fin i li'ilif" ill II. ttu-.i.iiri
,
t 'Iii. j?. - fi 111 .1 ;.l hi ni'ii.'f h . i.i 1.
j i
i i ii.. tiiii :i .it ..i , .'!' 11 . ir 1 1 t' m iii" 1 '
) i
l.ll.t.I.,.- I,. ...... i.l.l . ...... ..1 ... 1
' '
1 Wiiu'ii is i mi 11 1 1 11 t in 11 .," ti .'a .'i.
.(iii- '.i ! ii..::.M .1
( II hl(KI , SIKM KIN
Willi L ON VI Ml I IUI
j " ' ,!,; Vv'"' ' !""
j M ' "'':!-" ' I'd'
I in. ,M;, ii wl.,1.. "ti ..tt ii I.l;.
...'.. HI . I ., I ....... .. .
'. ' " ' " -' "
'"' f t i( i .....
j''li ll'l" tliilif'" in Iii
I ti,,,,
MiONICMT SUN BAit.
j llAOUf OPfNI CA')N
I ',., 11, V T , SI if 1! I t, v ul
f " ' .-' '." .ti" .11. ' 1 ii.
lll
...... 1 ... i .11 t . . . .......,ii,.
. ,11.1.11, hid ir-.'l n-i-114 t!v.!.i at l
in , in hfi.1,1 'l..r!iif m
Dressed In Wedding
Gown She Kills Self
Orr,tviil, Ut.ih, Mijr 31 Attirl n brT w.lliti gown,
ahoei and glov-ia. with veil and flowari cartfuliy udjuaUd and tht
decoration of th wwldinu: cako upon tub! Knifkiy, th body
of Mr Ma.rw Ma rarin. 21 yenri old, wba found h'ug aero, th
Ud with it tui!t vvound In her head, by brr huabund, I'lutro
Fatlnit, 40 yetra old, when hn returned bom at Po!ofiiU( iivet
inlka west of tLli city, for luncheon yatrUy,
, In a craU fiar lb bed va the elht uwdU old InfiUt uf
the couple with a piece 0! tua tied tightly about U na-ck. Tlie
hurbimd and father tore the fume from the ihild 0 10 a and in
life vvm taved.
vx 1 1 1 n i nr i ir u rH.mi rv,
(,r ft'n viin. uui r
I'..,...... I..!1..... ........I.. (..,., I..
U: '' v I III ''F '.' ' if
(.tint i i-.i'i liir aii'linf.
I i'iH r w-t'ilili t tu t'V-mi'
i ,1 ...! UmiiM il f.'rt t(xfi",
. iitn-tM r nf I n it ('('? !H ?V 1
,.;(',. ( .!! t II" Hit t. I t'.lt lh
!' .'.l...i,t ! !l,(l'l'lf f'l
i,n!.itr.i fi-il i ijjiitUi' I Ihott mH
il.. 1 ! 1 I mimi .iifn.l s , 1 . 1 r lii.ili.l u
' I I
III 411 i!'!'t.l hi ,(
f- !.! ihi., i-r"t' t!m '
j It. . i . I . I " . Ill ' 4
-: lil.li. rift !ir Hi-tin tll'llf lull tf
II .. I .. I .. . . I. ..... . I. .
IH'.II l! .' V ," l' HI ""1 (I ? "tint w
,r .... , ,,i.'ih
"'! ti.'-f !,.' t. , rV
.mm rfiium i' ffwit. it- iir I '4 fii
I l.-it ! ih ' ti it! , i.m t , in s II ()
I n.ii,ll:, . fliifU'l 111 N efiti"i.
' !...iv'nit ftMl,i!(.i !h.-IiiIIm
iiti..i '! .!. -n4 ?iif!' fri..r I
' . . . . ... 1
.1 nil hf (i.i-i ii.jr itmiif tsf in nin-i
I- .!'Hfi!i-l i. iiififlr hl
1 H l 11
(f m i;ffnB, tf
. r l I lfrifl h 14
.., .
(.,MW 1" 'r.l..-l !h 1 hf' mm frulil
li.l i.j un .i.l.n. M i il .'HI .1
'I!" Uli I f.l If
t.l I III
.In f,i 1 :.., n lri.1 im-tur W f
...... ,.1. I,.
1; 11 ji-it 'In Uil if 1,1 I nil iti Sr. Ill
1 . I' ill In f !.. In.l VS Ihl
llfifl."'! -..titn, ,ifi....n In I'ptiwf
n.f'ii., .11 I l , I i.i !.,-., fi4 (jiiti
,i.; .(..fut,!,! Ii.f'.mti, 14 Witi
t-t'.
I WO I M s i 111
Mill O IN LU'LOslOV
V44tlilll..ll, itf M .'Tl Fl'!l
" I ii tt i-ri4 k.iiw.f, ihr i.ff.nii'
'.. I .it .I '.li ... tti-n i In tii ml
i 1." . ! 11 ( I. .in I. t.i I.i y lit
Hi.. Aji-r-l. vii. ' ; t ef
ft iin.l 4. 1 ur.lMut' I.i a .iffvsit.j ui.
i ... i-i ..! Iku'i! I,m!.j' fr-iiii kht .
.; ti'-;.'tt I.l Ut tif ill'lf'
ii..( i I lii.it, lh(".' I'ff'i '.I H
li.ii . h""l. 4(i 11 t 1 i!y n. i-'it .t
fit -it. i!.n hi.pi Ttiwi- ri.irtt
' ' . Mi'.l
...i. .Il...lita . ... A l.l'll
nii- in run 1 111 1 m -mu m
I O 01 I NOV V MOIIV
I. I,.i, !,.!'. M 1 .i , Mi lit fMnnttl
'ii !ti .nt nffti 1.1I ft ihtt 0' 'ft .'a - rr
(!-(,.. 1 1 .iiii..,ii ft It "I.l 4 1 f tin
t ' ' 1 i ti"! t-.. ; . 1 n 1 ii r-j'..rf'l ftiiii4ir
1 ill -. "!'.l!l .'.'4, Ifll i. 'mlif
Ik- Il tip,... I U. !'$ "!'-
lioll'lil'll
.nil In it' .if U't iiii 4if.i Tli
I 'i.fiiitu in', fiii nun (ha io'arnt
I i.'i.ij I'. Ill til tl 4 I3.t tiff HliifH.
Mt4'ilAN tACTOMIff
j BACK TO ftWMHi
j ;'.,,!,.,.. Vt.i, J . T,1(, H'lt-.M-l
L,.. ... ,,.,,,,,!, i..,.,. .,..,. ..(,,
I .
! '. -I'" I Ixj 11 afrau f.,r in
,,,
t'10 ir t Tt Aftf nt ttontu
TO rXjtOfflti rIVItlGl
U . jhiiitiiii, Mf, ! ! t ti Mil.
4tjk" I ..lit'!' lit) I S'..1W Vl'lfc t'4it
rw rt''ni'i.. 1. hi i 1.1 Itiw 1.1. "it t
i hull ft i,.j.j, 11 . a .,, ,,,n....i
1 y ti,,, i,,wi ,,rf, ,.,(M!l HI..111

xml | txt